Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


B. Velkeniers: 1 Algemene semeiologie

Dovnload 268.63 Kb.

B. Velkeniers: 1 Algemene semeiologiePagina1/5
Datum13.04.2017
Grootte268.63 Kb.

Dovnload 268.63 Kb.
  1   2   3   4   5


Examen Prof. B. Velkeniers:
1) Algemene semeiologie :

Huid:


- Icterus

Wanneer serumbilirubine 2x hoger is dan normale waarden (=<1 mg/dl) neerslag in weefsels (met hoge doorbloeding). Gele huid: > 3 mg/dl, subicterus: 1 – 3 mg/dl

Hoofdzakelijk in sclerae (veel bloedvaten) en mucosa, als over ganse huid: zeer hoge concentraties. De sclerae is de meest goevoelige plaats

Oorzaken:


 • Excessieve bilirubineproductie door vernietiging RBC (hemolytische anemie)

 • Obstructieve leverziekten (donkergeel – oranje); vaak geassocieerd aan pruritis (=jeuk)

Kan door galwegobstructie of een intrahepatische obstructie (levercirrose, hepatitis)

Indien geaccosieerd met bleke stoelgang en donkerurines spreekt men over een cholestatische of obstrutieve icterus: het urobillinogeen kan de darm niet bereiken.  abdominale pijn

Cave:


 • Carotinemie: geel – bruine verkleuring,  bilirubine: bij carotinemie verkleuren handpalmen ook geel en carotinemie tast de sclerae niet aan. Bij geelzucht gaan de handpalmen enkel aangetast zijn ls bilirubine in zéér hoge concentratie aanwezig is.(wortelen-lycopeen)

 • Fluoresceïne

 • Picrinezuuringestie

Diffuse hyperpigmentatie

- Erythema

 • In algemene vasodilatatie (bvb hoge koorts, plots igv flushes)

 • Gelokaliseerd (exanthemen)

 • In aan zon blootgestelde delen: fotosensibiliteit (bvb facies, handen)

  • LED (lupus erythematodes dissiminatus  antikernantilichamen), soms ook blaasjes

  • Porfyrie (stoornis heemmetabolisme), erytheem maar kan ook erger

  • Geneesmiddelen (amiodarone, vibramycine)

Palmair erytheem: chronisch leverlijden

Mononucleosis infectiosa: morbidiforme rash + koorts, keelpijn en recent ingenomen augmentin
Cyanose

- Livedo reticularis

Huidverkleuring ovv net, meestal extremiteiten, soms thv romp

“blauwachtige strepen” meestal op oudere leeftijd • Bindweefselziekte (vasculitis)

  • Polyarteritis nodosa (vasculaire aandoening middelgrote bloedvaten) kan gepaard gaan met ulceratie

  • Dermatomyositis (meestal op onderliggende neoplasie: rode eruptie (hemiotrope rash) gelaat, extensorzijde OL en BL, vermagering, proximale spierzwakte (slikmoeilijkheden))

  • Reumatoide artritis

  • LED (spaart typisch nasolabiale plooi= lupus masker(vlindervormig))

  • Reactie op farmaca

 • Pancreatitis

 • Bacteriële endocarditis

DD: Cutis marmorata tgv koude (niet ernstig! Vaak bij jonge adolescenten)

Nota: gewrichtsklachten en fotosensibel erytheem wijst op lupus
- Telangiectasie : spider angiomata  kenmerken kennen (zie slides)

Telangiëctase: dilatatie van eindbloedvaten

 • CREST

 • Sclerodermie

 • Hereditaire hemorrhagische telangiectasie (Osler-Weber-Render: in gezicht en GI: melena)

Spider telangiëctasieën: arteriële telangiëctasieën in het gebied van v.cava superior (= spider angioma)

 • Kersrood

 • Van zeer klein tot 2cm

 • Central body, soms verheven, met errond erythema en radiaties

 • Vaak pulsatiliteit in body wanneer men erop duwt

 • Bij duwen op het body, verdwijnt de spider

 • Oorzaken

  • Leverziekte (cirrose): onvoldoende detoxificatie van VD stoffen thv de vena cava superior (hals, bovenarm en dus niet op de buik)????

  • Zwangerschap

  • Vitamine B deficiëntie

  • Bij sommige normale mensen

- Petechieën/Ecchymosen/PurpuraPetechieën: kleine puntvormige (<1mm) rode hemorrhagieën die niet verdwijnen bij druk, vaak ter hoogte van de extremiteiten

 • = teken van capillaire of bloedplaatjeslijden

Oorzaken plaatjeslijden: splenomegalie, DIC, ITP = immune thrombocytopenische purpura (vaak bij kinderen, gammaglobulines bij volwassenen), TTP, verminderde aanmaak, bv leukemie of alcoholintox merg), verhoogde afbraak bij splenomegalie door PAHT

 • 30% van patiënten met bacteriële endocarditis (kleine perifere vaatembolie)

 • Capillaritis = inflammatie van capillairen, bvb necrotiserende vasculitis (bindweefselziekten, drug-reacties)

Ecchymosen = bloedextravasatie >1mm (groter als purpura)

 • Meestal tgv bloeding uit grotere bloedvaten of nog tgv stollingstoornissen (paars-blauw  groen, geel en bruin) (traumatisch of bloedingsneiging)

 • Pathognomonisch (kenmerkend voor een bepaalde ziektetoestand)

  • Sarcoidose (peri-orbitale bloeding  racoon eyes)

  • Vit C deficiëntie (scorbut, saddle-like)

 • Iatrogeen bij heparinetoediening

 • Corticosteroidtherapie: aantasting vaatwand

 • Meningococcensepsis bij kinderen

 • Rickettsia: hoge koorts + bloedingsneiginge ( hemorragische koorts, ebola koorts)

 • Levercirrose: verlenging PT en aPTT waardoor ze makkelijk en spontaan hematomen doen

  • Minder aanmaak stollingsfactoren

  • Cholestatische icterus: minder absorptie vit K

Purpura

 • Elke vorm van grote bloeding ondergaat karakteristieke kleurverandering: als rood bloed-O2  paars

 • Vooral

  • Idiopathische thrombocytopenische purpura

  • Thrombotisch thrombocytopenische purpura: koorts!

  • Henoch-Schönlein purpura: glomerulonefritis

  • Purpura fulminans: neonataal, idiopatisch of acuut infectieus (meningokok)

 • Steeds palperen: palpabele purpura (Ag-Al complex) is steeds pathologisch

 • Indien palpabel kan dit wijzen op een acute inflammatie met aantasting van de middelgrote bloedvaten van de huid (vasculitis of bacteriemie)

 • Septisch embool: purpura+ ulceratie

 • Febriele patiënt met purpura, papulen en vesikels: meningococcemie, gonococcemie, stafylokok, enterovirus, ricketsia)

- Maligne huidtumoren : NIET KENNENHuidtumor

Vlek die plots begint de groeien, donkerder wordt en in volume toeneemt. Pigmentatie is variabel in het letsel (zowel zones van hyper als hypopigmentatie aanwezig wat een uting kan zijn van een imuunreactie op het melanoom)). Belangrijk is te kijken naar een wijziging in het aspect van moedervlekken om vroegtijdig te kunnen ingrijpen.

Maligne melanoom


 • Aantal kleuren: rood (immunologische reactie), witte kleur (depigmentatie) of blauwe kleur (vrij specifiek voor melanoom)

 • Uitstrekken van het letsel kan onregelmatige pigmentatie zichtbaar maken

 • Suggestieve tekens

  • Asymmetrie

  • Onregelmatige rand

  • Diameter >6mm

  • Verheven onregelmatig oppervlak

  • Snelle groei

 • Het letsel kan pontaan verdwijnen mar kan dan later aanleiding geven tot meta’s

 • 2 vormen: oppervlakkige spreiding of nodulair

- Xanthoma’s en xanthelasmataXanthoma’s  hyperlipidemie, meestal aangeboren lipide afwijking

 • Eruptief

 • Tubulen

 • =opstapeling van cholesterol en ander vet aan de extensorzijde van de pezen (handen) ook achilespees en thv de knieën (vnl teveel cholesterol)

 • Aangeboren afwijking van de TRG  pancreatitis, eruptieve xanthomen, hepatosplenomegalie

Xanthelasmata: gele letsels peri-oculair (hypercholesterolemie), soms familiaal

- SclerodermieHuid is strak gespannen, kan niet opgepikt worden


Pruritus

Nierinsufficiëntie: uremie

Obstructieve icterus: galzouten

Leukemie

Hodgkin lymfoom: proteolytische enzymen

Zwangerschap

Mastocytose: histamine

Parasitose

Carcinoid syndroom

Allergie: histamine

Hyper- of hypothyroidie: verandering huidstructuur

Flushing

Menopauze

Emoties

Carcinoid syndroom

Alcohol inname bij Hodgkin (alcohol intolerantie, secretie vasodilatators?)

Polycythemie (Vaquez)

Hyperthyroïdie

  1   2   3   4   5


Dovnload 268.63 Kb.