Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


BA-thesis Eva van Buuren 334247.doc [Above & Beyond]

Dovnload 453.84 Kb.

BA-thesis Eva van Buuren 334247.doc [Above & Beyond]Pagina1/2
Datum25.10.2017
Grootte453.84 Kb.

Dovnload 453.84 Kb.
  1   2


qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Bachelor scriptie: Social impact measurement
Een aantal methodes met elkaar vergeleken


Naam: Eva van Buuren

Studentnummer: 334247

Datum: 23-08-2012

Supervisor: B. Hoogendoorn


Naam: Eva van Buuren
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Inleiding 2

1.2 Methodiek 3

1.3 Literatuurreview 4


Hoofdstuk 2: Framework

Algemene kenmerken 14

Problemen 15
Hoofdstuk 3: De methodes

Measuring Impact Framework 18

LM3 22

Participatory Impact Assessment 24SROI 26

Social Footprint 31


Hoofdstuk 4: Toepassing

Algemene kenmerken 36

Problemen 37
Hoofdstuk 5: Conclusie

Conclusie 42

Discussie 43
Referenties 45

Hoofdstuk 1 : Inleiding

1.1 Inleiding

Op dit moment is het sociale aspect van ondernemerschap een steeds belangrijker punt. Dit betekent dat het niet alleen om winst in geld draait maar om de invloed die de bedrijfsvoering heeft in de omgeving waarin er wordt geopereerd. Dit blijkt uit het feit dat er de laatste jaren meer onderzoeken naar worden gedaan en het voor mensen steeds belangrijker is dat een onderneming ook op sociaal gebied actief is. Hierdoor is het steeds belangrijker om aan te tonen wat je als onderneming heb bereikt in relatie tot de sociale omgeving. Om dit aan te kunnen tonen zijn er veel verschillende methodes ontwikkeld.

Op dit moment is in Nederland de Social Return on Investment (SROI) de meest gebruikte methode. Deze methode kent een aantal problemen, zoals dat het alles uitdrukt in geld en dat het bij de eerste toepassing arbeidsintensief is. Er zijn ook een aantal andere methodes die worden toegepast om te meten. Het probleem is dat er geen vaste methode is om de impact te meten en hierdoor is het ook moeilijker om de verschillende uitkomsten met elkaar te vergelijken.

Het doel van deze scriptie is om te gaan onderzoeken wat de bestaande alternatieve methodes van de SROI zijn en wat de voordelen en de nadelen van deze impact methodes zijn en wat deze methodes voor oplossingen hebben voor de bestaande problemen en de methodes vervolgens met elkaar te vergelijken In hoofdstuk twee wordt er een framework gemaakt om de methodes te kunnen vergelijken aan de hand van de in de literatuur onderkende problemen. Aan het eind wordt dit framework uitgewerkt. Om dit te kunnen bereiken is de volgende hoofdvraag opgesteld: Op welke wijze kunnen de methodes van social impact measurement met elkaar worden vergeleken?

Om de vraag te kunnen beantwoorden zijn er een aantal deelvragen en deze worden elk apart behandeld in een hoofdstuk. In het eerste hoofdstuk wordt er gekeken naar de huidige problemen van impact measurement en hoe deze kunnen worden gebruikt om de methodes te vergelijken. De bijbehorende deelvraag is: Wat is de stand van zaken met betrekking tot impact measurement en de bestaande problematiek?

In het tweede hoofdstuk wordt de volgende deelvraag uitgewerkt: Op welke punten kunnen de methodes met elkaar worden vergeleken en op welke manier?

Hierbij is het doel de methodes te vergelijken aan de hand van een framework dat ontworpen is aan de hand van de beschreven problemen . Ook wordt eer gekeken naar algemene kenmerken.

In het derde hoofdstuk worden een aantal methodes besproken. Deze zijn geselecteerd op basis van beschikbaarheid van informatie op internet. Bij de laatste deelvraag wordt het eerder ontworpen framework toegepast op de beschreven methodes. De deelvraag is als volgt: Met welke problemen hebben de methodes te maken en hoe is dit in vergelijking met de andere methodes?

Na het beantwoorden van de deelvragen volgt het antwoord op de hoofdvraag in de conclusie en vervolgens komt er een discussie.

1.2 Methodiek

Het doel van deze scriptie is om een framework te ontwikkelen waarmee de verschillende methodes kunnen worden getest. Om hiermee te beginnen is er gezocht naar algemene informatie over impact measurement en impact assessment. Deze informatie is verzameld door het zoeken op internet met behulp van google scholar.

Er is gebruikt gemaakt van Engelse zoektermen omdat de informatie in het algemeen in het Engels is gepubliceerd. Vervolgens is er in de gevonden artikelen ook naar referenties gekeken.

Bij het zoeken op internet is er gebruikt gemaakt van de volgende zoektermen: impact measurement, social impact, social impact assessment, impact assessment, impact measurement methods, impact, social impact. De keuze voor deze termen is omdat social impact assessment en social impact measurement gerelateerd zijn aan elkaar en in deze algemene artikelen komen ook vaak methodes naar voren. Dit omdat ze als synoniemen worden gebruikt.

Bij het bekijken van de bestaande methodes is de lijst in het artikel van Maas (2009) als basis gebruikt. Deze lijst is samengesteld doormiddel van literatuur onderzoek, internet en experts. Aan de hand van deze lijst is er selectie gemaakt uit de lijst van de verschillende methodes in het artikel van Maas (2009). Aan de hand van deze lijst zijn de besproken methodes geselecteerd op basis van vrije beschikbare informatie op internet en of de methodes al getest en/of toegepast zijn. Hierbij is er ook vanuit gegaan dat de methodes waar veel informatie over te vinden is al vaak zijn toegepast. Door deze selectie met het zoeken van informatie op het internet vielen een aantal veel gebruikte methodes af zoals de Balanced Scorecard en de Base of Pyramid. Over deze methodes is wel informatie te vinden, maar het proces is niet beschikbaar. De beschikbaarheid van het proces is belangrijk omdat hierdoor duidelijkheid komt over hoe de methode omgaat met de beschreven problemen. Dit was dat ook een criterium.

Bij het uitwerken van de methodes is gebruikt gemaakt van de gidsen van de methodes zelf en algemene artikelen. Dit is gedaan omdat de gidsen een duidelijk uitleg geven van de methode en de algemene artikelen vaak informatie geven over de beperkingen. Bij het bekijken en selecteren van de methodes is er ook rekening gehouden dat er voor elke classificatie een methode bij zit.

Voor de classificatie van de methodes is er gebruik gemaakt van Clark (2004). Deze verdeeld de methodes in drie groepen. De geselecteerde methodes zijn onder verschillende classificaties van Clark en al (2004) te onderverdelen. Van elke classificatie is er minimaal een methode geselecteerd. Bij het zoeken van de voor en nadelen is in het algemeen gebruikt gemaakt van literatuur over de verschillende methodes en het internet.

Bij het maken van het framework is er gekeken naar de bestaande problemen die zijn uitgewerkt in de literatuurreview

Bij het bekijken van de methodes in hoofdstuk 3 wordt er eerst korte informatie over de methodes gegeven en daarna wordt het proces bekeken en aan het eind worden de voor en nadelen besproken. In hoofdstuk 3 wordt de informatie gehaald uit de verschillende gidsen van de methodes die zijn gevonden bij het zoeken op internet met als term de betreffende methodes. Ook is er gebruikt gemaakt van algemene artikelen waarin impact measurement wordt beschreven. Het gebruik van de algemene artikelen was vooral het geval bij het bepalen van de voor en nadelen. Bij het zoeken van de voor en nadelen is er gebruik gemaakt van de artikelen die zijn gevonden door de zoektermen zoals hiervoor beschreven. Een andere manier voor het zoeken naar voor en nadelen was het zoeken met de term van de methode en op die manier komen er ook sites en artikelen langs waarin voor en nadelen worden genoemd van de verschillende methodes.

1.3 Literatuur review

Geschiedenis

De basis van social impact measurement ligt bij social impact assessment. Dit houdt verband met social impact measurement omdat het doel van beide is om de sociale impact te kunnen meten. De basis van social impact assessment is gelegd in 1969 als de National Environmental Policy Act (NEPA) wordt geïntroduceerd. Hierdoor werd het belang van de veranderingen in omgeving duidelijk. In 1973 is de term social impact assessment voor het eerst gebruikt bij een pijpleidingen project in Alaska en de verandering voor de omgeving daardoor. Door de plaatsing van de pijpleiding kwamen er verschillende vragen over wat de invloed op de omgeving zou zijn. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moesten er methodes worden ontwikkeld.

De eerste methodes zijn ontwikkeld door sociale wetenschappers die werkzaam waren bij overheden of consultancy bureaus. Hierbij werd er gebruik gemaakt van labels uit de sociale wetenschap. Deze hadden weinig connectie met literatuur gericht op veranderingen in de sociale omgeving en het mogelijk uitdrukken van de veranderingen in waarde. Hierdoor ontstond er een discussie over de benadering van de modellen. De beoordelaars uit de VS vonden dat er modellen moesten komen die data gebruikte om de veranderingen te bepalen. In tegenstelling tot de Amerikanen vonden de Canadezen dat de focus moest liggen op een sociaal actie model. In de loop der jaren zijn er veel verschillende zienswijzen geweest. In 1982 wordt het eerste congres over social impact assessment gehouden in Vancouver. (Burdge & Vanclay 1996)

Definities

Bij het bekijken van sociale impact methodes moet eerst worden vastgesteld wat sociale impact en andere gerelateerde termen zijn. In de tabel staan een aantal definities van social impact en andere relevantie definities. In de tabel 1.1 is te zien dat in Burdge & Vanclay (1996) social impact zien als de consequenties voor de bevolking van publieke of private acties die invloed hebben op de manier dat mensen leven, werken, spelen, samenleven en organiseren om tot de behoeftes te komen als de gemeenschap. Ook zit in de impact de veranderingen in cultuur, zoals normen, waarden en geloof en hun positie in de maatschappij. Hieruit blijkt dat het een zeer ruime definitie is van social impact. Clark et al (2004) geven een definitie van impact, waarbij impact gezien wordt als het deel van de uitkomst dat is gekomen als resultaat van de activiteit wat zonder de activiteit niet had plaatsgevonden. Hierbij is een duidelijke overlapping met de definitie van Burdge & Vanclay (1996). De overeenkomst is dat het gaat om de uitkomsten van een actie die niet had plaatsgevonden als de actie er niet was geweest. Het verschil tussen de definities is dat bij Burdge & Vanclay (1996) er duidelijkheid is dat het gaat om de invloed op de bevolking en bij Clark et al (2004) gaat het puur om de impact in het algemeen.

De definitie van social impact assessment is de jaren uitgebreider geworden, maar het doel blijft hetzelfde. Het doel bij social impact assessment is het meten van de hiervoor genoemde impact.

Hieruit kan worden afgeleid dat in het algemeen gezegd sociale impact de impact is die een activiteit heeft op de sociale, economische en omgevingstoestand van mensen in een gebied die zonder de interventie niet had plaatsgevonden. Deze definitie wordt verder in dit stuk gebruikt. Aangezien social impact measurement en impact assessment aan elkaar gelinkt zijn is het doel van social impact measurement om de sociale impact te kunnen meten. De termen social impact assessment en impact measurement worden in de rest van deze scriptie als synoniemen gebruikt.
Social impact (Burdge & Vanclay, 1996)

By social impacts we mean the consequences to human populations of

any public or private actions that alter the ways in which people live,

work, play, relate to one another, organize to meet their needs and

generally act as a member of society. The term also includes cultural

impacts involving changes to the norms, values, and beliefs that guide

and rationalize their cognition of themselves and society.
Impact (Clark et al.,

2004)By impact we mean the portion of the total outcome that happened as a

result of the activity of the venture, above and beyond what would

have happened anyway.


Social Impact

Assessment

(Freudenburg,

1986)Social impact assessment refers to assessing (as in measuring or

summarizing) a broad range of impacts (or effects, or consequences)

that are likely to be experienced by an equally broad range of social

groups as a result of some course of action.
Social Impact

Assessment

(IAIA13)


Social impact assessment includes the processes of analyzing,

monitoring and managing the intended and unintended social

consequences, both positive and negative, of planned interventions

(policies, programs, plans, projects) and any social change processes

invoked by those interventions. Its primary purpose is to bring about a more sustainable and equitable biophysical and human environment


Output (Clark et al., 2004)

Results that a company, nonprofit or project manager can measure or assess directly.

Outcomes (Clark et al., 2004)

The ultimate changes that one is trying to make in the world.

Tabel 1.1: Definities

Classificatie

Voor de classificatie van methodes zijn er verschillende benaderingen. De benadering waarin in dit paper gebruik van word gemaakt is die van Clark et al (2004) die is verdeeld in 3 categorieën. Ten eerst is er de categorie van de proces methodes .Bij deze methodes worden gebruikt om de effectiviteit en efficiëntie van output, variabele of indicatoren management te volgen gedurende het proces van de organisatie die de impact veroorzaakt. Ten tweede is er de categorie van de impact methodes. Deze zijn gerelateerd aan output en uitkomst en proberen de marginale uitkomsten te vergelijken met het beste alternatief. Ten derde zijn er de monetaristische methodes. Deze soort methodes drukken de uitkomsten uit in geld.

De meeste methodes zijn niet in een groep te classificeren, maar zijn een combinatie van twee classificaties.

Op dit moment is er nog geen vaste of verplichte methode voor het meten van sociale impact. Tussen de verschillende bestaande methodes zijn er verschillen zoals toepassingen, soort methode en classificatie.

Bij het bekijken van definities is het ook belangrijk om het verschil aan te geven tussen de uitkomst en de output van een interventie. Bij deze paper wordt er gebruikt gemaakt van de definities van Clark et al (2004). Zij zien output als de resultaten van een bedrijf, non-profit organisatie die kan worden gemeten en direct kan worden toegewezen aan de acties van het bedrijf. Uitkomsten worden gezien als de uiteindelijke veranderingen die men probeert te krijgen. Het grootste onderscheid tussen output en uitkomsten is dat de output direct meetbaar is en gerelateerd is aan de interventie terwijl de uitkomst veel verder kan gaan en niet altijd volledig meetbaar is. Een voorbeeld hiervan is de output van een naschools programma het aantal kinderen dat mee doet en drop outs. Een uitkomst van een dergelijk programma kan de kennis die wordt doorgegeven aan de ouders zijn.

Onderzoeken

In 2002 heeft Burdge1 onderzoek gedaan naar het aantal uitgebrachte onderzoeken over social impact assessment in de periode 1980-2000 in de Environmental Impact Assessment Review (EIAR) en de Impact Assessment en Project Appraisal (IAPA). Hij heeft dit gedaan om te onderzoeken waar de basis ligt van het assessment proces. Hieruit blijkt dat in die jaren totaal 983 artikelen zijn gepubliceerd waarvan er 160 over social impact assessment. Bij deze 160 artikelen wordt in 134 gevallen de term social impact assessment gebruikt. Er zijn in totaal 53 artikelen met bevindingen over social impact en er zijn er 66 die gingen over de methodes en procedures. De overige artikelen gingen over andere onderwerpen.

In dit onderzoek is het mogelijk dat door de manier van zoeken niet alle gepubliceerde onderzoeken zijn meegenomen. Dit komt omdat er maar naar twee tijdschriften is gekeken waarin de artikelen zijn verschenen. Het meten van sociale impact is vooral de laatste jaren belangrijk geworden en hierdoor is er de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan.

Een van die onderzoeken is van Maas (2009) hierin worden dertig methodes beschreven. Deze lijst is gebaseerd op literatuur onderzoek, internet onderzoek en informatie van experts. In Clark et al (2004) worden 9 methodes beschreven. Deze lijst is gebaseerd op interviews met gebruikers van de methodes. In het artikel van McElroy (2008) worden eerst de algemene tekortkomingen van de methodes beschreven en vervolgens wordt er een methode ontwikkeld om deze problemen te verminderen. Deze methode wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Hieronder komen ook nog een aantal onderzoeken die op problemen wijzen met het meten van sociale impact.Problemen

Naast de hierboven beschreven onderzoeken zijn er ook onderzoeken gedaan naar de algemene staat van social impact measurement en social impact assessment. De verschillende problemen worden systematisch toegelicht.De lastige samenwerking tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines

Het probleem met de samenwerking wordt voor het eerste genoemd in het artikel van Freudenburg (1986). Hierbij gaat het om problemen met de samenwerking tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines: de sociale en de economische wetenschappers. Dit was vooral in de eerste jaren van de ontwikkeling ene probleem omdat nog niet duidelijk welk wetenschappelijk gebied zich moest richting op de ontwikkeling van de methodes. Het probleem met de samenwerking tussen de disciplines komt ook naar voren in het artikel van Burdge en Vanclay (1996). In de loop van de jaren is dit probleem verdwenen, maar zijn er problemen met de samenwerking gekomen tussen de ontwikkelaars en de personen die de methodes toepassen. Het probleem met de samenwerking tussen de ontwikkelaars en de uitvoerders wordt vermeld in het artikel van McElroy (2008). Door de problemen in de samenwerking tussen de ontwikkelaars en de managers die het uitvoeren kunnen er verkeerde resultaten komen. Dit kon komen door verkeerde interpretatie.Problemen met data

Het probleem met de collectie van data wordt vermeld in de artikelen van Freudenburg (1986) en Burdge en Vanclay (1996). Het probleem met de collectie van data houdt in dat bij het verzamelen van de data fouten worden gemaakt, waardoor de data niet goed is. In verdere onderzoeken is het probleem van de collectie van data niet meer besproken. Dit komt mede door technologische ontwikkelingen. Zo zijn er databanken ontwikkeld en zijn mensen beter te bereiken voor het invullen van enquêtes voor het verzamelen van data. Zoals gezegd is het probleem van de verzameling van date verdwenen, maar op dit moment is er het probleem met de interpretatie van de data. Zo is het vaak duur om primaire data te kunnen verzamelen en wordt en gebruik gemaakt van secundaire date en hierdoor kunnen er verkeerde resultaten ontstaan. Het probleem met de interpretatie wordt vermeld in Karoly (2008) en Nicholls (2009). Dit probleem wordt later in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.Complexe methodes

Dit probleem wordt in alle onderzoeken uit de tabel vermeld. Het probleem is dat de methodes complex zijn om uit te voeren. Dit was het begin vooral een probleem omdat ze nieuw werden ontwikkeld en er vooral werd gekeken naar het sociale aspect en dat is lastig om dat duidelijk te berekenen. In de loop van de jaren zijn de methodes minder complex geworden, maar de methodes zijn niet allemaal eenvoudig om uit te voeren. Het hoeft niet altijd negatief te zijn dat methodes complexer zijn , want een eenvoudige methode kan soms niet alles meenemen in de berekening.Het uitdrukken van impact in geld

Het probleem wat nadrukkelijk in de onderzoeken naar voren komt is het probleem met het uitdrukken van de impact in geld. Dit wordt in de paper van Freudenburg (1986) nog niet genoemd. Dit kan komen door het feit dat op dat moment de ontwikkeling nog niet zo ver was dat dit een probleem was, omdat ze nog bezig waren met de problemen in de basis zoals het verzamelen van de data. In de andere artikelen wordt het probleem vermeld.

In het onderzoek van Karoly (2008) komen drie problemen naar voren die betrekking hebben om het uitdrukken van impact in geld. Deze problemen komen ook in de andere artikelen naar voren. Het eerste probleem is het probleem van de belangrijke baten die voortkomen uit sociale programma’s en dat deze zelden tot nooit worden uitgedrukt in geld en hierdoor worden ze niet meegenomen in de verslaggeving.

Het tweede probleem is dat de prijzen die bepaald worden in de kosten baten analyses van sociale programma’s niet consequent de sociale kosten en baten dekken. Hierdoor zijn er verschillende waardering van sociale baten en dit veroorzaakt een verschil in de uitkomsten Het derde probleem is dat in de verschillende methodes geen consequent gebruik wordt gemaakt van de vastgestelde prijzen. Hierdoor ontstaan er verschillen in de prijzen en ook verschillen in de uitkomsten van de methodes. In de andere onderzoeken worden ook deze problemen genoemd.

Door deze problemen kunnen er fouten in de verslaggeving komen en zo wordt de impact niet accuraat gemeten.

Weinig evaluatie van de methodes

Dit wordt vermeld in Burdge en Vanclay (1996) en in vervolgens in minder maten aanwezig bij Karoly (2008) en Nicholls (2009). Het probleem houdt in dat er nog weinig onderzoeken zijn gedaan de bestaande methodes. Dit is nu in mindere mate een probleem omdat er steeds meer onderzoek naar wordt gedaan, maar het probleem is dat dit in het algemeen beschrijvende onderzoeken zijn en hierdoor is er weinig evaluatie van de methodes. Deze scriptie hoopt hier een bijdrage aan te leveren.Onzekerheid over de toekomst

Het probleem over de onzekerheid in de toekomstkomt naar voren in de onderzoeken van Karoly (2008) en Nicholls (2009). Het probleem uit in dat onderdelen die verder gaan in de toekomst zijn in geld uit te drukken, maar er is grote onzekerheid bij het bepalen van de prijs van toekomstige projecten. Door de onzekerheid die is over de toekomst is het lastig om duidelijk vast te stellen door de onzekerheid kunnen er fouten ontstaan over de waardering en dit kan invloed hebben op het door laten gaan van een project.Problemen met het vaststellen van de indicatoren.

Deze problemen met het vaststellen van de indicatoren worden vermeld in Karoly (2008) en Nicholls (2009) Bij het bepalen van de indicatoren zijn er drie belangrijke problemen deze worden uitgewerkt in een artikel van Bulmer (2008). Het eerste probleem is het definiëren van de indicatoren. Het probleem hierbij is dat economische indicatoren een duidelijke definitie hebben en meeteenheid, maar dat indicatoren voor sociale doeleinden vaak bredere definities hebben. De problemen met de vergelijkbaarheid die zijn ontstaan door het eerste probleem zorgen voor het ontstaan van het tweede probleem. Het tweede probleem komt voor bij het bepalen van de indicatoren. Dit probleem is ook ontstaan omdat er geen systemen zijn ontwikkeld voor het meten van de indicatoren. Voor een soort indicatoren zoals geluk zijn er meerder systemen om het te meten. Het derde probleem met de indicatoren is het bepalen van de waarde van een indicator. Zo kan met een indicator ook een trend worden waargenomen in plaats van werkelijke verbeteringen door de activiteiten in een gebied.Overige problemen

Bij het uitbrengen van de verslaggeving zijn er ook een aantal problemen deze worden genoemd in Nicholls (2009). Het eerste probleem is om vast te stellen wat in het verslag moet worden meegenomen. Bij het maken van het verslag is het belangrijk om de doelgroep in het oog te houden. De doelgroep kan belangrijk zijn omdat stakeholders andere informatie verlangen dan managers.

Het tweede probleem is het meten van de te rapporteren delen. Dit zijn problemen zoals het bepalen van de goede indicatoren en het goede gebruik van de data. Dit is al eerder genoemd als probleem bij het stuk over het bepalen van de indicatoren. Het derde punt is om vast te stellen wat het doel is van het meten en het verslag. Zo kan het verslag wat wordt gepresenteerd ook als doel hebben om het bedrijf te promoten hierdoor kon er bepaalde informatie weggelaten zijn uit het verslag en onbelangrijke informatie zijn geplaats om een positief beeld te vormen.

Kortom er zijn een aantal problemen waarmee de methodes te maken krijgen. Deze problemen zijn samen te vatten in de volgende groepen: Lastige samenwerking tussen de verschillende disciplines , slechte collectie van data ,problemen met interpretatie van data ,complexe methodes , het uitdrukken van impact in geld, weinig evaluatie van de methodes ,de onzekerheid over de toekomst en de problemen met het vaststellen van de indicatoren. In tabel 1.2 op de volgende pagina staat een overzicht van de problemen en in welke artikelen ze zijn vermeld.Freudenburg (1986)

Burdge & Vanclay (1996)

Karoly (2008)

McElroy (2008)

Nicholls (2009)

Lastige samenwerking tussen de verschillende disciplines

X

X

-

X

-

Slechte collectie van data

X

X

N

-

N

Problemen met interpretatie van data

X

-

X

-

X

Complexe methodes

X

X

X

X

X

Het uitdrukken van impact in geld.

-

X

X

X

X

Weinig evaluatie van de methodes

-

X

O

-


O

De onzekerheid over de toekomst

-

X

X

-

-

Problemen met het vaststellen van de indicatoren

-

-

-

X

X

Tabel 1.2: overzicht van problemen met betrekking tot social impact measurement

X= Aanwezig

N = niet meer aanwezig

O = in mindere mate aanwezig

- = niet vermeld

  1   2

  • Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding
  • Hoofdstuk 4: Toepassing
  • 1.2 Methodiek
  • 1.3 Literatuur review

  • Dovnload 453.84 Kb.