Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina1/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management
Voetweg 66

9000 Gent
Academiejaar 2010-2011

Uitgeschreven interviews
Marktonderzoek profiel

‘Medical Management Assistant’


http://www.arteveldehs.be/stylesheets/07/nl/template1/images/header/artvlogo.jpg d:\mijn gegevens\documents\schooljaar 2010-2011\2de trimester\bachelorproef\medical_woman1.jpgProjectnummer:

00025
Klant:

Arteveldehogeschool

Voetweg 66

9000 Gent
Projectverantwoordelijke klant:

Mevr. Thekla Roose i.s.m. Dhr. Rudy Vande Velde


Projectcoach:

Mevr. Nicole Lasseel


Projectteam:

Alliet Liesbeth 3BFV

Coussens Jana 3BAF

De Bruyne Melissa 3OFM

Deketele Sabien 3BFV

Everaert Michaël 3BFV

Van De Weghe Thomas 3BAFInhoud


Inhoud 2

1Ziekenhuizen 3

1.1Interview Dhr. Timmermans (21/03/2011) 3

1.2Interview Dhr. De Maeseneer (28/03/2011) 6

1.3Interview Dhr. Filip de Meyere (28/03/2011) 14

1.4Interview Dhr. De Meester (19/03/2011) 16

1.5Interview Mevr. Ponsaerts (28/03/2011) 24

1.6Interview Dhr. Huyghe (02/05/2011) 42

2Huisartsenpraktijken 47

2.1Interview Mevr. De Mey (14/03/2011) 47

2.2Interview Mevr. Van Melckebeke (21/03/2011) 59

2.3Interview Dhr. Verhofstadt (12/04/2011) 72

2.4Interview Dhr. D’Hont (14/03/2011) 85

2.6Interview Dhr. Derave (1/04/2011) 93

4Wijkgezondheidscentra 98

4.1Interview Mevr. Johnson - WGC De Sleep (21/03/2011) 98

5.1Interview Mevr. Van De Velde - UGC Nieuw Gent (29/04/2011) 106

7Interim-kantoren 117

7.1Interview Mevr. Lanzillotta - Express Medical (21/03/2011) 117

7.2Interview Mevr. Van Parys - Secretary Plus (18/04/2011) 122

8VVMS 128

8.1Interview Mevr. Willems (04/05/2011) 128

9Specialisten 147

9.1Interview Dhr. Loobuyck (16/05/2011) 147

9.2Interview Dhr. Thaler (17/05/2011) 159
  1. Ziekenhuizen

1.1Interview Dhr. Timmermans (21/03/2011)


Legende:

M = Michaël

J = Jana

T=Thomas


D = Dhr. Timmermans

D: Wij hebben hier 450 bedden en wij zien dat er een steeds grotere druk komt op de afdelingen, steeds minder verpleegkundigen en steeds meer verwachtingen. Automatisatie is noodzakelijk, roulement is al geautomatiseerd en we zijn bezig met automatisatie van medicatie. Dus heel wat registraties ook , RZG (registratie van geneeskundige gegevens). In de zorg gaat er dus veel werk naar administratie zoals roulement , vakantieplanning. Verpleegkundigen zijn daar altijd mee bezig en hebben dus veel minder tijd voor de patiënten bijvoorbeeld te ontvangen. Er is dus een project waar we veel mogelijkheden zien naar ondersteuning toe, in dit ziekenhuis proberen we aan functiedifferentiatie te doen, dus aanbod van medewerkers beter kan groter .Ten eerst logistieke assistenten, die patiënten op zich nemen, kamer goed schikken en anderzijds assistenten in de zorg die verpleegkundige ondersteunen in de zorg en zo meer tijd vrijmaken voor de verpleegkundigen en minder belangrijke taken delegeren aan assistenten.

We willen vooral dat roulement automatisch gebeurd en voorbereidend werk kan gebeuren door een MMA. Roulement komt om de 8 weken terug en dus goed kijken dat altijd iemand aanwezig(wanneer gaat wie welke taken doen) en die taak kan uit handen worden genomen van hoofdverpleegkundige., MMA kan daar dus de voorbereiding voor doen. Automatisatie van medicatie, dossier , kan de MMA al kijken naar vorige opname en kijken welke medicatie gebruikt werd en in welke mate is dit nu verschillend of aangepast. Al de administratie om die medicatie door te geven kan ook voorverbeid worden. Patiënten kunnen ook onthaald worden door een MMA. Dossiers moeten samengesteld worden en ingevuld worden. Dus dossier samenbrengen en voorbereiden en overbrengen naar juiste verpleegkundigen zodat iedereen zijn opdracht weet omtrent die patiënt. Het waken over het proces bij opname, en ook zeker bij ontslag als hij naar huis gaat of hij alle aanvragen heeft ingevuld en voorschriften ivm medicatie of alles in orde is en ook afsprakenbeheer. Als er bijkomend onderzoek wordt beslist bij de artsenronde , de mma kan ook die afspraken beheren. Een aanvraag voor een EKG kan bijvoorbeeld dag zelf beter gebeuren, dan kan je rapper EKG advies krijgen. Verbetering van heel het logistieke in de zorg, en dus de zorg optimaliseren dat alles efficiënter verloopt. Vooral alles betreffende administratieve vereenvoudiging en rapper bij de juiste persoon brengen dat hangt ook af van afdeling tot afdeling bij welke arts, er moet daar getracht worden beetje organisatie geregeld worden. Ook voor de agenda te beheren en vergaderingen te plannen.

Bij dienstvergadering kan er ook bijvoorbeeld verslaggeving gebeuren , bij disciplinair overleg tussen arts, verpleegkundige,… die samenkomen voor patiënten, om daar ook verslag van te doen. Weer kan dit uit handen worden genomen van verpleegkundigen. Dat zijn we aan het zoeken nu, naar de toekomst toe.

Omdat we ook nu in het kader van sociale maribel/tewerkstelling , er een nieuwe schijf is van sociale maribel(7) waarbij dat er meer dan 6voltijds equivalent gefinancierd zouden kunnen worden in dit ziekenhuis en invullend door een MMA, we zouden die kant willen uitgaan. Wat volgens mij wel hebben gemerkt in de voorbereidende vergadering is dat het wel complexe materie is. Ik weet niet in welke mate jullie medicatie kennen ?J: wij volgende die richting niet

D: Er zou kennis van medicatie moeten zijn, enkele medische termen. Als ik nu kijk naar de mensen die we aangeworven hebben, handelsingenieur/wetenschapper die ook MMA heeft gedaan die staat bijvoorbeeld op het vlak van software toch wel veer verder staan. Maar die moet nog leren op vlak van terminologie en afspraken.We hopen dat die Ondersteuning bieden naar word, acces en Excel. Maar wij doen vooral kwaliteitmetingen, fixatiebeleid op een afdeling, zijn ze gefixeerd ? Input zou kunnen gebeuren door een MMA. Speciale matrassen op basis van een score wordt het risico bepaald op doorligwonden en wekelijks zou een screening moeten gebeuren daarvan maar dat gebeurd meestal niet en patiënt ligt dan ook niet altijd op de juiste matras. Zo zaken kan een MMA ook doen op basis van het dossier, bijvoorbeeld komen die criteria nog altijd in aanmerking voor die patiënt.

Telefonie is ook een belangrijk punt bijvoorbeeld outlook speelt een belangrijke rol , is iedereen wel mee ? heeft iedereen de informatie gelezen ? Dus bellen naar alle afdelingen of die van alles op de hoogte zijn want bij outlook worden bepaalde mails rap over het hoofd gezien zeker als een persoon paar dagen afwezig is. MMA kan beoordelen of informatie belangrijk is en die dan doorgeven. Ook bijvoorbeeld voor een stagiair, zorgen dat die alle benodigdheden heeft. Dus een MMA heeft wel een groot takenpakket die we kunnen toewijzen. We zoeken een medisch secretaresse (bachelor) of bachelor verpleegkunde en laten die proeven doen met word, excell, acces en powerpoint, en zien dat die daar niet altijd al te best in scoren; Wel goed maar kan beter. Permanente opleiding en bijscholing is op dat vlak dus ook belangrijk.

We doen ook een persoonlijk profiel analyse, mensen zijn bijvoorbeeld op basis van gedrag meer geplaatst maar dat ligt niet aan de opleiding MMA.

We zoeken ook wel iemand die vooruit kan denken; iemand die zich alleen met zijn eigen werk bezighoudt is niet goed genoeg. Er word meer van verwacht. We zoeken dus ook een voltijdse voor verschillende afdelingen, 1 iemand voor meerdere afdelingen.

Beantwoord de opleiding dus aan het werkveld ? ik weet het niet. Het is onmogelijk dat 1 iemand alle takenpakketten van alle ziekenhuizen aankan, het is zo verschillend. Ik merk dat er wel verschillende opleidingen en dat zelf iemand die bijvoorbeeld via syntra komt ook gekwalificeerd is.

M: Het is anders, Bij ons is het wel een 3 jarige opleiding

D: De instroom voor deze functies is niet helemaal zuiver en dat moet men toch proberen en 1 orientatie van maken. Waarschijnlijk door die overgansperiode dat mensen van zoveel richting kunnen instromen en dat dat wel belangrijk is naar de toekomst en is daar plaats voor ? ik denk zeker wel en dat er plaats voor is in dit ziekenhuis.

T: Dus het is wel belangrijk dat alles organisatorisch in orde is zodat alles sneller en efficiënter gebeurd ?

D: Hoe dat afdelingen georganiseerd en gestructureerd zijn , proberen daar met mee te zijn. En alles plannen daarom trend, zien wat werk altijd maar herhaald word. Zodat het roulement vlot kan worden gedaan want een ander moet daar kweet niet hoeveel tijd insteken. En iedereen zoekt daar zo een beetje zijn eigen weg in, het is de bedoeling dat dit op 1 manier zal gebeuren. En inzicht heeft in wat beter kan en waar tijd kan gewonnen worden. Zodat verpleegkundigen meer tijd kunnen steken in hun kerntaken en meer bezig zijn met hun patiënten.

Onze vergadering gaat met werkdruk en taakefficiënte en dat zijn enkele aspecten ervanT: en hoe zit het met de verloning ?

D: Bachelor niveau wordt verloond op bachelorniveau; verloond naar de functie, een master wordt wel verloond volgens bachelor.

Ik denk ook als je bijvoorbeeld kijkt naar labresultaten , daar dus wel kunnen opvragen en zien welke zaken met een rood sterretje zijn aangeduid. En kan de MMA patiënt bijstaan voor komende vragen ? Ook zien als de sociale dienst nog nodig is, meestal gebeurd dit nu pas na 4 of 5 dagen. MMA moet weten als iemand met een bepaalde aandoening komt welke instanties gecontacteerd moeten worden en wanneer. Hij moet weten op wat er gelet moet worden, als er bijvoorbeeld bijkomende verzekering nodig is , dat nog in orde brengen.

Sociaal recht ? ja ivm met de wet op de privacy; burgerlijk recht ? ja ivm met de procedures, zijn er bijvoorbeeld tolken nodig ? Discretie is heel belangrijk, beroepsgeheim. We moeten ook iemand hebben die heel communicatief is en patiënten op hun gemak kan stellen. En overal gepast op een gepaste manier reageren . Ook het coachen van bijvoorbeeld stagairs.

Bij triage kan ook weer ondersteuning gebeuren, wij werken met kleurcodes en daar kan ook al veel voorbereidend werk gebeuren. Iemand die ook heel alert en talentvol is tegenover de patiënt

En handelingen ? neen , het zijn geen zorgkundigen. Die zomaar geen handelingen doen die niet in het kb vermeld staan. Dus voorlopig absoluut nog niet, moet altijd in ondersteuning verlopen van verpleegkundige.

Wel alles dat te maken heeft met administratie, ook in het archief, alles bijhouden omtrent een patiënt..J: EN welke talen zijn hier belangrijk in het ziekenhuis ?

D: Frans, Engels, en in mindere mate Arabisch; medische terminologie niet in die talen wel basis in het Latijns. Of afkortingen van bijvoorbeeld, THP totale heup prothese, bij ons circuleert er intern een lijst, want dat verschilt vaak van ziekenhuis tot ziekenhuis.

Bron: TIMMERMANS (G.), Stafmedewerker  Verpleegkundig en Paramedisch Departement, geïnterviewd te Gent, 21/03/2011.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  • Inhoud
  • Ziekenhuizen 1.1Interview Dhr. Timmermans (21/03/2011)

  • Dovnload 0.57 Mb.