Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina11/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

3

4Wijkgezondheidscentra

4.1Interview Mevr. Johnson - WGC De Sleep (21/03/2011)


Legende:

M = Michaël

John = mevr. johnson

Tho: Thomas

Jana
WGC de sleep
(ontmoeting)
Mich: zou het mogelijk zijn om ons eerst een beetje meer te vertellen over wat een Wijkgezondheidscentrum (WGC) juist doet, en wat het is?
John: Over De werking van de WGC kan je heel veel terugvinden op onze site. Wat heel belangrijk is we hebben een aantal principes die wij hanteren. Die proberen we in de praktijk ook om te zetten. Wij willen toegankelijke 1e wijkgezondheidszorg aanbieden aan mensen die in een bepaalde regio wonen. Ik ga straks meer uitleg geven waarom dit is. Wij willen ook heel graag multidisciplinair werken. Naast curatie (genezing) werken wij ook aan preventie en breder ook gezondheidspromotie voor de mensen uit de wijk, niet alleen voor onze eigen patiënten maar ook wijkgericht.

Een andere belangrijke zaak is dat wij echt ook willen samenwerken met organisaties en diensten die zich in de wijk of in stedelijke context of zelf op Vlaams of op federaal niveau zich bevinden omdat wij het heel belangrijk vinden ons stuk netwerkvorming te onderbouwen of te ondersteunen en om eigenlijk ook een brug te vormen tussen zorg en welzijn ook. Dat zijn eigenlijk 2 aparte werelden u hebt heel u zorgsector,alles dat met het medische te maken heeft en daarnaast hebt u heel u concept van welzijn en welzijnszorgorganisaties en daar zijn eigenlijk niet zoveel verbindingen door.

Wij vinden dit ook heel belangrijk om deze verbinding te maken, dit zijn een aantal zaken.. Hoe proberen wij dat nu in de praktijk te brengen? Wij willen echt toegankelijk zijn en dat doen wij bijvoorbeeld door met een forfaitair betalingssysteem te werken daardoor dat de financiële drempels volledig wegvallen. Is het dan een centrum dat alleen voor de arme mensen is? Nee wij zijn een centrum voor de mensen die in deze wijk wonen. Waarom vinden we dat zo belangrijk,dat dit voor iedereen toegankelijk is omdat je anders een centrum krijgt voor arme mensen en andere soort van geneeskunde voor de modale burger.

Wij willen geen categoriale zorg, wij willen geen armenzorg zijn, ok wij zijn gevestigd in deze wijk

Wij hebben een bepaald gebied waarvoor wij werken, bij ons is dat vanaf het tolhuis tot meulestede. Mensen die daar wonen die kunnen bij ons terecht.
Mich: Dus er kunnen uitsluitend mensen van de streek, dus geen mensen van stad gent?

John: Wij doen ook een klein stukje centrum uiteindelijk maar eigenlijk heeft gent zoveel WGC momenteel dat iedereen naar WGC kan gaan die hier in gent woont. Woon je meer naar het Rabot op dan heb je een centrum in het Rabot

In gent is er een centrum, op Sint-Amandsberg is er een centrum, op Ledeberg is er een centrum dus iedereen kan gaan. We hebben hier wel leuk concept hier in gent dat is niet in andere steden bijvoorbeeld in Leuven hebben ze 2 WGC en die werken voor het hele gebied Leuven. Bij ons is dat anders wij werken echt wijkgericht en wij proberen eigenlijk een deel van de wijk uit te maken. Wij werken ook heel intensief samen met iedereen die in de wijk ook werkt. Wij zijn ook een beetje afgestapt dat je alleen maar met geneeskunde kunt bezig zijn zonder dat je al de rest ook doet.

Je kent waarschijnlijk ook de Wereldgezondheidsorganisatie dat meer is dan alleen maar afwezigheid van ziekte en mensen gezond maken, op alle terreinen een stukje gezondheid moet ervaren of als een mens ,Wij proberen ook een stukje in onze zorg naar de mensen toe.
Ook belangrijk dat de mensen ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun zorg, wij proberen dat ook een stukje met gezondheidspromotie te doen. Ja het is een stukje een ander concept, een 1ste lijn gezondheidszorgconcept en ik vind ook heel gezond dat er verschillende concepten zijn op die 1ste lijn. Wij gaan uit van de rechtpositie van mensen, dat mensen recht moeten hebben op een toegankelijke 1ste lijn gezondheidszorg.
Je hebt ook bijvoorbeeld van: dan moet je dat vragen aan de dokter en dat zit je eigenlijk al in een zwakke positie want je bent dan vragende partij vragen om mijn remgeld niet te moeten betalen bijvoorbeeld. In die zin vinden wij dit systeem , .. omdat wij uit deze rechtspositie vertrekken vinden wij dit heel belangrijk. Daarnaast bestaat er ook nog andere 1ste lijn, wij zijn maar een klein stukje van de 1e lijn. Dat kennen jullie allemaal het systeem van dat je naar de dokter gaat dat hij je een briefje schrijft en dat er een deel wordt terugbetaald. Dit is heel goed dat het naast elkaar bestaat, ik denk op die manier dat wij elkaar kunnen versterken.
Wat hebben wij in huis?

Wat een WGC in huis heeft kan verschillend zijn afhankelijk ook van de noden, wat hebben we altijd in huis is geneeskunde en verpleegkunde. Wij hebben ook nog kiné in huis. Dit zijn de 3 disciplines die in het forfait zitten maar wij hebben ook bijvoorbeeld maatschappelijke werk in huis, wij hebben cultureel bemiddelaars in huis. Wij hebben ook 1 dag in de week een diëtiste in huis..


Tho: die zitten niet onder het forfait?
John: Neen die vallen niet onder de forfait, die moeten we dan voor hen bekostigen eh.

En dan hebben wij gezondheidspromotoren in huis. Dit zijn zowat de dingen die wij in huis hebben die echt de patiënten verzorgen. En dan hebben we onze onthaalmedewerkers, zo heb je de praktijkassistent want die regelen de afspraken van de artsen en verzorgers voor diabetespatiënten hebben we ook in huis: Wij hebben nogal veel diabetespatiënten.

En ja dan administratie, coördinatie en poetspersoneel..
Tho: We moeten navraag doen voor een betere praktijkassistent te bekomen, Medical management assistent, Ik weet niet of je die opleiding kent?
John: ja dat ken ik
Tho: wij moeten dus vragen of er daar nood aan is (MMA)
John: Ja, het is zo.
Jana: Zijn er hier al assistenten met het diploma MMA?
John: Dat bestond toen nog niet, dat is een nieuwe richting dat kan nu nog niet. Ze hebben wel medisch secretariaat gedaan.
Tho: Op hogeschool gent bestaat dit wel al
John: Ja, maar hoeveel jaar? Vroeger ik weet dat van zijn er mensen voor de opleiding voor jullie ook hier geweest. Zij heeft dat een stuk uitgelegd. Ik denk dat die richting ook nog gaat evolueren want de omstandigheden veranderen ook heel sterk.

Wij zien nu dat er, er zijn een aantal huisartsen in deze wijk die stoppen die zijn oud en gaan op pensioen maar die hebben geen vervanging. Dus natuurlijk op de huisartsen die nog in de wijk, of dat nu WGC of een andere huisarts is die worden groter.

Waardoor de huisarts ook een stukje verplicht is om zich meer op zijn kerntaak te gaan richten dat is 1 oorzaak. Een andere oorzaak is dat er ook heel wat administratie bijgekomen is de laatste jaren.

Soms ook een verbetering want het is veel meer elektronisch nu maar dat moet ook binnengehaald worden en de vraag is moeten ze dit laten doen of moet ze dat zelf doen.

Mensen die voor die zaken ook een stuk opgeleid zijn en dan zeggen wij: “ja, het is beter dat jullie dat doen” dan bij ons noemt dat nog onthaalmedewerker maar eigenlijk doen zij ook al een stukje assistentie.

Zij doen het volledige agendabeheer van de artsen en dat gaat dan van opmaak van de agenda tot afspraken geven aan de patiënten.

In die mate vormen zij ook een buffer tussen de patiënt en de arts.

Waardoor dat een arts eigenlijk in de mogelijkheid gesteld wordt iets rustiger zijn werk te doen.

Wanneer dat echt vragen zijn waarvan ze geen antwoord weten moeten ze het wel vragen aan de arts maar zij vormen al een eerste buffer.
Tho: Wat zou voor u een goede MMAer zijn, wat zou die allemaal moeten qua competenties, vaardigheden..
John: Veel vind ik

Je hebt natuurlijk u vaardigheden zoals: goed kunnen werken met de computer, een goed administratief overzicht hebben dat is ook wel belangrijk, overzicht en inzicht dus administratieve vaardigheden. Hetgeen dat wij ook gemerkt hebben als mvr. Roose hier een tijdje gefunctioneerd heeft om eens te kijken wat ze allemaal deden aan ons onthaal en was dat wel waar dat kennis van medische terminologie ook wel niet onbelangrijk bleek te zijn.

Patiënten komen bijvoorbeeld om medicatie en ze weten dit maar half het is wel gemakkelijk als jullie iets kennen van medicatie, ook omdat jullie dat dan heel gemakkelijk kunnen herkennen.
Jana: Wij doen die richting niet.
John: jullie doen die richting niet?
Jana: wij doen onze bachelorproef daarover
John: ja, aja kijk dat is iets wat we toen hebben opgemerkt en waarvan we zeiden dat is wel heel handig
Mich: de medische achtergrond, ja. Maar voorschriften schrijven dat blijft voor de arts?
John: absoluut, jaja dat is echt.. in Nederland experimenteren ze daar ze daar met maar daar staan ze daar heel verder met. Dit is hier absoluut nog niet aan de orde. Ik denk ook in België hoe we dat kennen, hoe dat hier allemaal gaat.. Er moet daar allemaal heel omzichtig en heel voorzichtig met omgegaan worden. Ik heb ooit iets gevraagd maar dat was een verpleegkundige handeling en die werd afgeschermd door de verpleegkundige lobby. Die willen namelijk niet dat er ingebroken wordt in hun systeem “dan heb ik zoiets van wat is het probleem”want verpleegkunde is een knelpuntberoep, verplegers, ze hebben een tekort dus als iemand anders hen kan bijstaan is dat toch maar meegenomen. Zo denken die mensen niet dus het beroep verpleger wordt afgeschermd.
Mich: We hebben bij de huisartsenpraktijken gezien dat de verpleegkunde vaak op oudere leeftijd de functie van praktijkassistent zal overnemen.
Dat geloof ik, zeker zo van die verpleegkundigen die het wel hebben gehad met hun heel onregelmatige uren. Het verschil hier is dat het tussen 8 en 20u. is dat is toch al iets anders dan als je nachten en weekends heb. Mensen die wat last hebben van rugklachten die het fysisch te lastig vinden is het eigenlijk wel ideaal.
Mich: Zijn er bij jullie nu praktijkassistenten aangesteld? (meer verdiepen)
John: Neen, maar als je ziet wat ze doen valt dit echt onder de vorm praktijkassistent

Zij doen echt meer dan agendabeheer, het onthaal de telefoon. Zij doen de inschrijvingen van de mensen. Omdat het hier ook met een speciaal systeem is moeten mensen ook ingeschreven worden.

Dan doen zij alle administratie rond de medische dossiers

Bij ons is dit nog meer dan in andere praktijken omdat wij ook nog een hele administratie hebben met de gegevens van patiënten omdat er elke maand moet gefactureerd worden.

Wij hebben een speciaal facturatie programma. Dat forfait, een systeem dat wij elke maand afhankelijk van de verzekeringscategorie van de patiënt.

Een bepaald bedrag krijgen en dat wij dat moeten factureren aan de mutualiteit. Dat is niet zo onbekend het systeem van de geneeskunde maar bv. In bejaardentehuizen nemen ze ook mensen aan gelijk jullie (MMAers) die dat ook moeten doen: facturatie van de ligdagprijzen. Bij ons is dat een prijs afhankelijk van het statuut van de verzekerde. Je hebt namelijk 4 categorieën die gewoon kunnen worden uitgekeerd en dan die met een voorkeurstarief, de WIGW’s, de gewone uitkeringsgerechtigden en die met een voorkeurtarief. Dat zijn de 4 verzekeringscategorieën in België momenteel. Afhankelijk van waarin de patiënt zich bevindt krijgen wij meer of minder. Voor een gewone PUG krijgen wij bv. 90euro per maand. Voor een WIGW is dat al een stuk meer.

Hoe komt dat? Omdat ook in de gewone terugbetaling, als ik een gewone PUG ben en ik ga naar mijn huisarts en ik zit in het gewone systeem moet ik een deel remgeld betalen, dat valt bij ons weg maar de mutualiteit zal ook een deel voor mij betalen. Maar als ik een WIGW ben zal de mutualiteit meer betalen voor mij. Dan krijgen wij ook meer als centrum. Want men zal proberen evenveel te betalen aan ons centrum dat maatschappelijk voorzien wordt uitgegeven aan andere patiënten die geneeskundige zorg nodig hebben.
Maar dat vraagt natuurlijk heel wat werk, administratief werk en ook het bijhouden van administratieve gegevens van patiënten. Dat alles gaat een stuk verder, dat gaat eigenlijk ook een stuk naar bijstand, sociaal.., stuk maatschappelijk medewerkers, naar de praktijkassistent.
Bv. De patiënt is niet in orde met de mutualiteit. Dit zal natuurlijk een probleem geven voor die patiënt maar dat zal ook een probleem geven voor ons want wij krijgen daar geen geld voor.

Dus moeten we zorgen dat die patiënt aan een mutualiteit wordt gekoppeld. We zullen moeten vragen hoe het komt dat het niet in orde is,.. Als we merken dat het echt niet in orde geraakt dan moet er doorverwezen worden naar maatschappelijk werk dat die eens kijken wat juist het probleem is. Dus de eerste contacten met de mutualiteit doen onze praktijk assistenten. Maar moest het echt niet werken dan worden ze doorverwezen naar de maatschappelijke medewerker.


Dus je hebt dat luik van al die administratieve gegevens van de patiënt dan heb je het luik van het medisch dossier. Bij ons is dat nu in grote mate een elektronisch medisch dossier maar je krijgt ook nog brieven binnen en dergelijke. Dit alles wordt verwerkt door de praktijkassistent zij zullen ervoor zorgen dat dit bij de arts komt. Wij hebben hier heel veel brieven die toekomen van het ziekenhuis via de computer. Dat wordt hier ook verwerkt. Dat gaat dan in de elektronische box van de arts. De arts zal dat dan verder bekijken, hij zal dit dus niet allemaal nog zelf moeten binnenhalen. Het klassieke bv. Nog eens een brief uittypen dit zal minder en minder voorkomen omdat dit allemaal in dat medisch dossier zit en daar hebben ze ook een aantal standaardbrieven.
(Korte onderbreking)
Dus het uittypen van brieven dat zal minder vaak voorkomen aangezien het medisch dossier toegankelijk is voor de artsen. Dan bijvoorbeeld alle mogelijke documenten, zendingen voor de patiënt klaarmaken. Het dossier.. bv. als de patiënt naar een andere huisarts gaat dan moet hij de dossiers meekrijgen. Zorgen dat de patiënten de documenten ondertekent dat het bij de huisarts terecht komt enz. Dat is allemaal de taak van onze praktijkassistent, onthaalmedewerker. Wat zij niet doen is bijvoorbeeld: alle medische handelingen is bij ons nog niet van toepassing, er is sprake van om kleine medische handelingen te doen. Wij merken wel dat zorgsubstitutie al wel van toepassing is van de arts naar de verpleging toe. Dit zijn een aantal handelingen, de arts bijvoorbeeld die doe meestal geen bloedafname meer maar de verpleegkundige is altijd aanwezig dus dan wordt die doorgestuurd naar de verpleegkundige.
En dan zijn er nog enkele kleine zaken zoals bv. staaltjes moeten in mijn ogen wel door de verpleegkundige worden gedaan. contact opnemen met het labo, de dagdagelijkse contacten.
Mich: en resultaten bekijken van het labo?

John: Bekijken niet, nee dat doen zij niet.

Wat zij wel moeten doen is de inschatting proberen te maken telefonisch, als mensen zeggen het in dringend.. indien ze weten dat het “niet pluis” is moeten ze daar een arts bijhalen. Dus dan is het de arts die de uiteindelijke beslissing maakt.


Tho: Is er daar intern een opleiding voor?
John: Ja een opleiding, natuurlijk ja.. men wordt hier constant begeleid, we zijn hier constant met artsen.. dingen die wel gebeuren.. vooral rond moeilijkheden met patiënten en dergelijke worden zij ook wel een stukje ingelicht.
Waarom, omdat je niet alle patiënten op dezelfde manier kunt benaderen en behandelen. Dat is …
Tho: dus voor u zou het ook belangrijk zijn moest er in de richting ook een stuk psychologie inzit?
John: Absoluut, zeer belangrijk! Dat is maar nog een begin van meer vaardigheden taakgerichte competenties. Maar dan hebben wij een oneindige capaciteit van empathie, kunnen omgaan met een aantal dingen, kloven kunnen overbruggen.. dat vind ik zeer belangrijk. Zeker en vooral als je in een centrum werkt zoals dat van ons. De culturele kloven, mensen die in armoede leven is zeker een kloof die men zal moeten overbruggen, dat moet je kunnen. Dat je heel empathie moet kunnen tonen en met dingen moet kunnen omgaan. Heel flexibel ook want er zijn ook heel veel regels dus men zal moeten kijken hoe men flexibel die regels zal kunnen hanteren. Dat gaat zowel voor de patiënt als voor de organisatie en de arts. Daar hebben ze regelmatig ondersteuning bij nodig.. Wij werken vrij kort op de bal rond die zaken.

Om de 2 weken zitten wij samen met de hoofdarts en de coördinator en natuurlijk ook de onthaalmedewerkers dan bekijken we alle incidenten die zich hebben voorgedaan. Die moeten ingeschreven worden en worden dan besproken. Zij kunnen ook direct een beroep doen op mij, ik ben hier natuurlijk wel niet altijd maar als er een probleem is aan het onthaal dan mogen ze mij bellen en dan kom ik direct. Dat helpt ook dikwijls omdat er een figuur van boven (ze zit op het 1ste verdiep) komt. Zij krijgen bij bepaalde patiënten wel richtlijnen.

Dat is patiënt die het heel moeilijk heeft dus zal men daar rekening met moeten houden.
Tho: Dus voor u is het belangrijkste punt in feite dat ze goed kunnen omgaan..

John: In onze praktijk is dat zeer belangrijk. Met de computer kan je leren maar omgaan met mensen dat moet je in u hebben, je kan dit wel een stuk leren door vaardigheden te leren die je daarbij kunnen helpen. Als je dat niet hebt, als je geen basis sociale vaardigheden hebt gaat het moeilijk zijn.

Wat heel belangrijk is en dat is nog niet tot uiting geweest, maar dat zullen jullie wel weten is heel het verhaal rond .. een stukje ethiek noemen wij dat dan , rond beroepsgeheim, bij de artsen is dat zeer strikt gebonden aan hun beroep maar zij komen ook met enorm veel dingen in aanraking en hebben eigenlijk niet de eed moeten afleggen maar eigenlijk wij weten dat zij heel veel horen en zien. Sowieso dingen die passeren, zij kunnen er ook verder in kijken want zij krijgen die uitslagen, zij kijken daar in principe niet in maar zij zouden dat wel kunnen. Dus wij weten dat die toegang eerder groot is tot die zaken. Dat patiënten zelf ook heel veel vertellen …

Ja vanuit ..

Ja, ik heb een aidstest gedaan, weet je al de uitslag

Wij willen ze niet afschermen dus ze weten veel zake. Zij weten ook dat dit op geen enkele manier buiten de deuren hier kan gaan. Dus de discretie is een van de zaken waarvan je zegt van wat is er belangrijk in dit beroep, dit is een van de belangrijkste zaken.

Bijvoorbeeld zoals jullie zeggen als ze meer over medicatie weten en ik vraag om die medicatie dan weet je direct dat dit psychiatrische medicatie is. Dan weet je al veel over de patiënt.
Mich: Bijvoorbeeld in de medicijnenkast, moeten ze de voorraad beheren? Aankopen doen?

John: Nee dat doen de verpleegkundigen, de verpleegkundige en de arts doen dat samen. Maar het grote stockbeheer doen de verpleegkundigen niet. Het gaan halen van de producten doen zij ook niet. Dat wordt gevraagd aan onze logistiek om dat bij de apotheker te gaan halen. Dan wordt er een briefje geschreven.

Maar bv. Ook wij hebben hier natuurlijk ook een aantal consultatiekamers die moeten ook die bevoorraad worden.

Maar bij ons is het eigenlijk de verpleegkundige die een van onze poetsvrouwen daarin heeft opgeleid. Die weten dan wat er dan moet liggen en die zetten dan eigenlijk op papier wat er tekort is omdat zij daar elke dag kuisen dus zij kunnen eigenlijk heel gemakkelijk controleren

Als ouder wordende poetsvrouw is dat goed dat je die ook enkele andere taken kan geven.

Maar de verpleegkundige doet hier alle bestellingen rond materiaal en dergelijke. Dus in die zin ook wat daaruit volgt. Ik kan mij daarbij voorstellen dat in de veel kleinere praktijken dat dit een van de taken kan zijn.


Mich: Weet u ongeveer hoeveel een praktijkassistent verdient? Hebt u de barema’s?

John: Ja ik weet dat uit de loonbarema’s, bij ons worden die betaald 1.39 en dat zijn de ziekenhuisbarema’s en voor ons is dat op niveau van directiesecretaresse

In de tijd is dat nog medewerker onthaal van de WGC geweest, ik heb dit uitgeprint voor jullie.

Maar dat is ook al een aantal jaar geleden dus niet voor praktijkassistente. Dus ik denk op termijn dat dat nog eens opnieuw zal gebeuren.

We zien dat onze onthaalmedewerkers meer evolueren naar praktijkassistente

Je ziet bij jongere praktijken dat ze dat direct al praktijkassistent gaan noemen.

Ik vind vooral ook hoe maatschappelijk alles evolueert vind ik dat er zeker een plek geworden is voor die nieuwe functie. Zoals in het begin van het interview ter sprake kwam, de arts moet enkele van hun kerntaken zolang dit knelpuntberoepen zijn is dat belangrijk dat de 1ste lijn gezondheidszorg stevig kan uitgebouwd worden want als jij geen goede basiszorg hebt, hoe moet dan de rest evolueren? Maatschappelijk gezien vind ik dat ook heel belangrijk dat is misschien breder maar maatschappelijk gezien is de eerste lijn gezondheidszorg veel goedkoper dan gespecialiseerde zorg dus bouw die goed uit en zorg dat er een goed informatie wordt gegeven. Daarvoor moet je wel nog een goede basis kunnen houden en in functie daarvan is het heel belangrijk is dat de arts zich op zijn kerntaak kan richten. En niet moet bezig zijn met allerlei ..

Tho: Dus is het niet de bedoeling dat ze technische handelingen zouden doen?

John: Ik denk dat wel maar onze praktijk moet je niet nemen als prototype denk ik omdat wij verpleegkundig personeel in huis hebben.Bij veel kleinere centra’s is verpleegkundige thuiszorg van doen Maar wij hebben de verpleegkundige opgesplitst in thuiszorg en centrumzorg en dat is eigenlijk standby voor de artsen, de hele dag. Waardoor dat wij minder die nood ervaren om.. maar ik denk in andere praktijken dat dit dan juist wel zo is. Als de verpleegkundige niet in huis is.. Dat vind ik het voordeel van het nieuwe model dat we daarbij in nieuwe centra’s een stukje meer de accenten kunnen opleggen. Je moet niet alles door een verpleegkundige laten doen want dat kan bijvoorbeeld ook door een praktijkassistent. Maar bij ons is dat eigenlijk anders gegroeid en is er eigenlijk al lang het idee van zorgsubstitutie in ons centrum verwerkt maar eigenlijk door de verpleegkundigen. Daarom dat ik niet denk dat we een prototype zijn omdat we dat ook altijd in huis hebben. U onthaal heb je ook altijd in huis of u praktijkassistent die een stukje onthaal en agendabeheer doet. We merken toch dat er nog altijd veel meer vrouwen op af komen dan mannen.

Mich,tho,jana: Ik denk dat we hier het interview kunnen beëindigen alvast bedankt voor u tijd. Indien we nog iets zouden moeten weten kunnen we dan contact opnemen?

John: Ja absoluut als je nog een vraag hebt, stuur dan maar gerust een mail

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

  • Mich
  • Jana

  • Dovnload 0.57 Mb.