Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina12/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

5

5.1Interview Mevr. Van De Velde - UGC Nieuw Gent (29/04/2011)


Legende:

Mi: Michaël


Me: Melissa
E: Els Van De Velde

  • Inleiding

Michaël en Melissa stellen zichzelf voor en vragen aan mevrouw Van De Velde of ze het interview mogen opnemen.

  • Interview

Mi: Wij zijn studenten van de Arteveldehogeschool en wij doen bedrijfsmanagement en office management. En de opdracht… Er was gevraagd aan ons om een onderzoek te doen naar MMA, medical management assistant. Vroeger de…

Me: Medisch secretaresse.

Mi: …medisch secretariaat.

Me: Ze zijn daar nog maar pas mee gestart bij ons op Artevelde en wij willen nu, door ons onderzoek, het curriculum zo aanpassen dat ze eigenlijk als ze afstuderen, dat ze eigenlijk kunnen en weten wat er nodig is… Wat de mensen in het werkveld vragen. Daarom gaan wij langs bij de ziekenhuizen en bij de grootste huisartsenpraktijken hier in Gent en ook bij de WGC’s. We zijn al bij De Sleep geweest.

Mi: Dus euhm, onze eerste vraag is… Kent u MMA? Het begrip MMA?

E: Wel ik dacht… Ik had gegokt, MMA… Ik zei, voor wat zou dat staan… Maar neen, eignlijk niet.

Mi: Het staat niet uitgeschreven in de versie…

E: Neen


Mi: Dus euhm, medical management assistant. Dus ja, medisch secretaresse. Euhm, voor wat staat dat juist…

Me: Vroeger, medisch secretaresse, dat werd eigenlijk gewoon opgeleid om de administratieve kant van de zaken maar nu willen ze ook meer… Ja, daar verder in gaan. Ietsje praktijkgerichter…

E: Is dat hetzelfde als die praktijkassistente?

Mi: Ja, ja, dat is daar een andere naam voor…

E: Maar bij de VDAB bestaat die opleiding zeker?

Me: Euhm ja, ik dacht van wel.

E: Maar daar zijn er nu op zoek naar stageplaatsen enzo… dacht ik…

Mi: Maar op onze vraag… MMA dat is eigenlijk op bachelorniveau, dus dat gaat ietsje…

Me: … Ja, dat is een opleiding van drie jaar. Zoals de andere bachelors…

E: Dus nog iemand van een bachelorniveau… (onverstaanbaar)

Mi: Ja. Ja, dus eigenlijk meer praktische kennis, gaan ze weten euhm… Medische terminologie…

Me: Ja, vooral medische terminologie, zoals anatomie, fysiologie, farmacologie… Alle dingen die nodig zijn. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken. Ze willen dat zoveel mogelijk introduceren in die richting. Omdat ze denken dat er daar wel vraag naar is. Denkt u dat er nog andere opleidingen geschikt zijn om zo’n job bijvoorbeeld uit te voeren? Zoals verpleegkundige of… de richting die ik doe bijvoorbeeld, office management, ik ben dan zogezegd management assistant.

E: Ik denk dat ook. Want, wat we nu aangeworven hebben… euhm… hebben niet noodzakelijk zelfs een opleiding in… euhm… kantoor en dergelijke. Dus ik denk euhm… Dat andere opleidingen ook wel in aanmerking komen om die job uit te voeren. Mits dat ze begeleid worden intern.

Me: Ja, ja.

Mi: Zou het mogelijk zijn om eens juist de jobomschrijving van jullie huidige…

E: Huidige?

Mi: Ja.

E: Ja. Dat staat hier hé, dus agendabeheer voornamelijk, onthaal, telefonie. Dus dat betekent patiënten ontvangen, dus die naar de wachtzaal komen, en een afspraak geven, ook telefonisch een afspraak geven… artsen in agenda beheren, afspraken maken in andere… in ziekenhuizen bijvoorbeeld… die naar een specialist moeten daar voor ook bellen naar specialisten of ziekenhuizen, verslagen opvragen van andere huisartsen… euhm… allerhande vragen… waarmee de patiënt langskomt… ook papieren die ze moeten doen. Dat proberen we nu via de maatschappelijk assistent, om die daar naartoe te doen. Vooral inschrijvingen… Ik weet niet of jullie weten hoe een wijkgezondheidscentrum werkt?Mi: Euhm, ja. We hebben daar een beeld van want we zijn reeds naar De Sleep geweest en daar hebben we een goed beeld gekregen van wat het juist inhoudt.

E: Dat komt daar ook dan bij kijken, patiënten die zich hier willen inschrijven… Alles overlopen wat de patiënt moet weten vooraleer hij zich inschrijft. Waar hij moet aan denken? Ook die dossiers aanmaken in ons pricaresysteem. Ik heb dat hier zien staan.

Mi: En bij jullie noemt het pricare, ja?

E: Ja, ja.

Mi: En jullie zijn kleiner dan De Sleep? Of hoe moet ik dat zien?

E: Ja, toch een klein beetje.

Mi: Daarom dat wij dachten dat het misschien interessant was om eens te komen kijken naar hier voor euhm… want in De Sleep hebben ze meer verpleegsters en zo, dus wij dachten misschien dat het mogelijk was dat de onthaalmedewerker taken overnam of zo? Of totaal niet?

E: Neen, dat gebeurd niet. Euhm… Het enige dat in aanmerking zou kunnen komen is iemand van het onthaal die wel de consultatieruimtes aanvult met ook medisch materiaal. Waar dat op een ander misschien door een verpleegkundige… dat weet ik eigenlijk niet hoe dat in andere centra… Dat is iets dat door onthaalmensen wordt gedaan. Anders verpleegkundige taken…

Mi: Dat is ook iets dat makkelijk leerbaar is hé?

E: Ja, het heeft ook zijn tijd genomen...

Mi: Ja?

E: Maar euhm… dat lukt nu wel.Mi: Dat is ook wel euhm… de medische kennis… van medicatie…

E: Ja, ja, ja (instemmend).

Me: En vond u dat moeilijk om iemand geschikt te vinden voor die functie van het onthaal? Of was dat niet zo…

E: Euhm… Ja, ik heb die vraag gezien. Er waren altijd veel kandidaten die daar op af komen.

Me: Ja.

E: Euhm… waar moet je aan denken?… het is eigenlijk een vrij stresserende job, er komt veel op u af. Dat is belangrijk om daar op te letten dat die…Me: Stressbestendig is…

E: Ja. Talen zijn belangrijk, dus talenkennis, van het Engels, absoluut. Andere talen zijn welkom… maar niet echt… een voorwaarde…

Mi: Ja, ja.

Me: Ja, ja. Ik denk dat ze begonnen zijn, bij ons in de richting met Turks. Ik weet niet of dat hier echt nodig zou zijn?

E: Niet echt. Ik denk dat dat waarschijnlijk in De Sleep wel welkom zou zijn?

Mi & Me: Ja, ja.

E: Maar bij ons, er zijn zo veel verschillende talen dat er geen enkele taal uitspringt.

Me: Neen, het is dan beter dat je gewoon Engels en Frans kunt, en dan kan je je uit de slag trekken?

E: Dan euhm, verhelpen we… (onverstaanbaar). Computervaardigheden ook… Nauwkeurig zijn…

Me: Is dat dan vooral het Officepakket of zijn dat ook andere dingen?

E: Eigenlijk werken wij… Pricare is een Accessbestand, maar dat leren wij natuurlijk aan, je moet daar voor geen Access achtergrond hebben. Maar wel nauwkeurig genoeg zijn om de dossiers aan te passen, dat alles juist staat, dan gebeuren er wel eens ongelukken. Ik vind dat wel heel belangrijk, met de computer kunnen omgaan. Er zijn er die daar minder vaardig in zijn, dat merk je wel dat dat...

Mi: Moeilijkheden schept, ja. Euhm…

E: Veel multitasken, dus je krijgt een telefoon, ondertussen komt er nog een telefoon binnen, achter u staan er een aantal die iets moeten vragen of een patiënt staat voor u… allez… en prioriteiten kunnen leggen en… (te stil opgenomen om te begrijpen).

Me: Ja, en ook georganiseerd zijn?

E: Ja, ja.

Mi: En, euhm…

E: Communicatief, ik ben hier maar aan het spuien hé.

Mi: Ja, nee, doe maar, doe maar.

E: Communicatief, zowel naar patiënten, als artsen, naar collega-onthaalmedewerkers, van weten om een overdracht te kunnen doen, of afgelost te worden van belangrijk dingen te kunnen doorgeven.

Me: ja, ik denk dat discretie hier ook wel heel belangrijk is?

E: Ja, zeker.

Me: En zijn er zo nog eigenschappen waar je aan denkt of niet direct dingen waar…

E: Ik denk dat dat de voornaamste zijn…

Mi: Urgentiegraad, is dat ook belangrijk dat ze dat weten wat er belangrijk is en…

E: Dat is heel moeilijk in te schatten…

Mi: Ja, moeilijk in te schatten. Misschien dat het daarom interessant is om zo…

E: Kan zijn, maar als er zulke gevallen zijn wordt de dokter doorgeschakeld maar dat is echt wel, dat je ook aan het onthaal niet weet van ja, moet ik nu… Patiënten vinden het altijd dringend, maar is dat nu… en dan wordt dan dan…

Mi: Dat wordt gevraagd, het is niet dat zij daar zelf over kunnen beslissen, neen?

E: Neen.

Mi: Dat zou misschien in de toekomst bij een MMA’er dan dat hij die kennis heeft, dan misschien…

E: …(onverstaanbaar) vragen aan de huisartsen wat daar hun mening over is, dat is wel iets wat daar telefonisch de eerste schifting kan gemaakt worden…

Mi & Me: Ja, ja.

E: …daar, door die persoon. Als al een aantal telefoons kunnen beantwoord worden, en mensen kunnen gerustgesteld worden…

Me: Ja, natuurlijk.

E: … dan moet je wel die kennis hebben…

Me: Ja, natuurlijk. Als er iemand zegt bijvoorbeeld “ik heb pijn aan mijn borst en ik kan niet goed ademen” en die zegt dan van ja, dat is niet erg, geen paniek. Allez, dan natuurlijk…

E: Ja, … dat er geen fouten…

Me: Ja, neen, natuurlijk.

E: Maar voorlopig, over zo’n dingen, daar mag niet alleen over…

Mi & Me: Neen…

Mi: Euhm, wij hebben hier technische handelingen van euhm…; aanvullen van medicijnenkast, niet echt…

E: Gebeurd hier niet echt… medicijnen…

Me: Zou dat niet handig zijn als ze meer zouden kunnen? Bijvoorbeeld zelf vaccinaties geven of bloed prikken of…

E: We hebben ook onze verpleegkundigen hé die daar voor opgeleid zijn en die dat kunnen. Ik denk niet dat dat voor ons nu echt hun taak zou zijn.

Me: Het zijn vooral administratieve vaardigheden dat ze… zoals gegevensverwerking enzovoort…

E: Ja, dat is heel veel kantoorwerk

Me: Ja.

Mi: En kennis van psychologie of zo? Is dat ook belangrijk?E: Nu, in het omgaan met patiënten…

Mi: Ja.


E: vind ik wel dat dat belangrijk is. Dus aan het onthaal krijgen ze dikwijls de eerste… en omgaan met alle zieke patiënten, met een kennis van psychologie. Maar toch omgaan met mensen, met euhm… toch een beetje kunnen inschatten van een doelgroep… dat je daar geduldig bij blijft en er begrip voor moet opbrengen. Maar aan de andere kant ook nog efficiënt werken en niet u verhaal staan doen aan het onthaal.

Me: Ja, ja.

E: Dat dat dus op tijd nog kan afgeblokt worden maar toch ja…

Me: Dus een beetje assertief maar ook meelevend en empathisch…

E: Ja, ja.

Mi: En euhm, medische dossiers en zo, mogen die ingekeken worden?

E: Euhm, ja, het kan niet anders. Ze moeten de verslagen klasseren … maar we gaan er van uit dat die niet gelezen worden, er moet daar ook een beetje discreet mee omgegaan worden. Maar ze mogen zeker in de papieren dossiers en ook in de medische euhm… computer, op computer is dat een… toegang…

Mi: Mogen ze die bewerken of…

E: Neen.

Mi Neen.


E: Alleen maar de administratieve gegevens bewerken.

Mi: Jullie hebben dubbel klassement? Één op papier en één op de computer?

E: Dat blijft nog altijd op papier, vooral dan voor de papieren verslagen daar dan in te klasseren of in centra die geen papieren dossiers meer hebben maar dan moeten de verslagen wel ingescand worden en zo opgeslagen worden in de computer.

Mi: Dat is overal nog wel, een dubbel klassement.

E: Ja, ik denk in de meeste…

Me: Beetje de overgang denk ik…

E: In het Rabot bijvoorbeeld denk ik niet dat zij nog papieren dossiers hebben

Me: Geen euhm, geen.

Mi: Neen.

Me: Natuurlijk, ja, als er iets mis loopt met de computer natuurlijk, dan kan je altijd terugvallen…

E: Ja, dat is het hé.

Me: Denkt u dat het beroep van MMA, hetgeen wij net hebben geschetst, inclusief de technische handelingen en zo, hoe die toekomst gaat evolueren? Gaan daar taken bijkomen of wegvallen of… Hoe ziet u dat?... Of heeft u daar niet echt een idee van?

E: Neen, in die zin van wat u daarjuist gezegd had van die telefonisch een stuk. Maar van technische handelingen, daar gaan wij niet direct euhm… Nog meer te evolueren, behalve van die eerste… aan de eerste lijn dan als onthaal… Een stuk de eerste hulp, allez, de eerste hulp, als je begrijpt wat ik bedoel?

Mi & Me: Ja, ja.

Me: Zo een beetje triage ook?

E: Ja, triage.

Mi: We hebben ook gezien in De Sleep bijvoorbeeld dat ze daar voor aan het kijken zijn, maar of dat van toepassing is dat weet ik niet. Dus bijvoorbeeld dat de verpleegster taken overneemt van de dokter om zijn takenpakket te verlichten en dat hij hem kan concentreren op de belangrijkere taken. En dat de verpleegster taken, haar taken dan een beetje worden overgenomen door de MMA. Maar dat is hier niet echt van toepassing? Jullie hebben voldoende personeel?

E: Nu, qua artsen is daar effectief op verpleegsterniveau…

Mi: Is al bezig, ja.

E: Maar van verpleegkundige naar… momenteel zijn onthaalmedewerkers daar niet voor opgeleid voor de taken van een verpleegkundige. Voorlopig is dat zeker niet aan de orde. We hebben nu voldoende verpleegkundig personeel in dienst.

Me: Ja, ik ben hier eens aan het kijken. Ik denk van de rest…

Mi: Ja, ik had gezegd daarjuist van kennis van psychologie, is dat misschien belangrijk dat zij ook kennis hebben van sociaal recht of een soort recht?

E: Wel ja, die heb ik hier zien staan. En heb ik procedure, en ik denk qua achtergrondinformatie zou dat niet slecht zijn moest het onthaal ook naar het medische hé, dus euhm, terminologie. Ik heb het hier gevraagd aan een onthaalmedewerker en die wou daar wel inzicht in. Want patiënten komen vragen voor herhaalvoorschriften van medicijnen en als dat soms telefonisch gebeurd, als je die medicijnen niet kent dan is dat moeilijk…

Me: Precies chinees.

E: Ja, dat komt terug, je komt daar dan wel in, het zijn altijd dezelfde die terug komen. Maar moest er een achtergrondkennis zijn zou dat natuurlijk niet slecht zijn. Qua procedures, illegalen, euhm… zou dat zeker niet slecht zijn dat er een… Je leert dat natuurlijk maar als het al aanwezig is, is het natuurlijk makkelijker. Ja en het medische ook, zoals hij zei, psychologie bijvoorbeeld… We zijn aan het werken aan een project … gezondheidszorg. Het is handig om kennis te hebben van bepaalde psychosen en dergelijke. Die patiënten komen ook in de wachtzaal en die gedragen zich ook op een bepaalde manier en om dat te kunnen kaderen en daar dan ook rap op te kunnen reageren zou dat wel euhm…

Me: Ik denk dat dat ook geruststellend is voor de andere patiënten als ze zien van, ze kan er mee om gaan en alles is voor… Ik weet niet of jullie gebruik maken van codeertaal? In sommige ziekenhuizen gebruiken ze dat wel codeertaal?

E: Zoals, voor?

Me: Ik denk dat ze dat in Sint-Lucas vooral gebruiken, maar ik ben niet mee geweest naar dat gesprek. We hebben in één van onze interviews, de meeste zijn uitgetypt en we overlezen die dan nog eens en ik denk dat het in het az Sint-Lucas was waar ze met codeertaal werken en daar was dat wel belangrijk dat ze die codeertaal konden. Maar ze konden dat niet op voorhand leren. Je wordt daar pas op dat moment mee ingewerkt. Je kan dat op voorhand niet…

E: Niet in de opleiding, dat is dan gewoon gevoelsmatig…

Me: En misschien een iets delicatere vraag, hoe wordt het loon bepaald voor de job hier van bijvoorbeeld onthaalmedewerker? Is dat volgens barema?

E: Barema, ja. Dat is dus een …barema. En met de Gentse centra, ik weet niet of Betty van De Sleep dat verteld heeft?, we hebben ook een afspraak om te proberen om dat op mekaar af te stemmen. Dezelfde barema’s

Mi: Een 3.14 ofzoiets? Ja, ze zei daar iets van, ik dacht…

E: 1.39.

Mi: Ja, dat was het.

E: Bij hen denk ik ook. Behalve… Er zijn een aantal centra die wel andere barema’s hanteren.

Mi: Ja, want ziekenhuis UZ heeft 111, 112, 113, dat is voor elk…

E: Dat is niet te vergelijken waarschijnlijk.

Mi: Dus discretie was heel belangrijk, denk ik toch wel, ja… Moet een MMA’er, heeft die… moet die leidinggevende functies, allez, heeft die een leidinggevende functie?

E: Neen.

Mi: Neen, dat is de dokter dan die…

E: Leidinggevende, over andere collega’s?

Mi: Ja, ja.

E: Neen.

M: Ik denk dat dat meer een organiserende functie is? Zo qua afspraken en…

E: onderling worden afspraken gemaakt en tussen de onthaalcollega’s zelf is er eigenlijk geen hiërarchie. … er worden gewoon in onderling overleg afspraken gemaakt. Niet echt een leidinggevende taak.

Mi: En de kennis van EHBO is dat belangrijk?

E: Bwa, voorlopig euhm hebben we ons uit de slag getrokken maar we gaan toch een opleiding organiseren. In mei is er een opleiding voor alle medewerkers.

Mi: Ik weet niet of u nog verdere vragen hebt? Of u zelf nog iets toe te voegen…

E: Ik vind de job altijd moeilijker en moeilijker worden, ingewikkelder worden. Computerprogramma’s, talen, de doelgroep ook, wat de patiënten vragen. Wat je ook aangeeft hé van sociaal recht en dergelijke, illegalen… op zeer veel verschillende vlakken. Er komen ook altijd taken bij hé.

Me: Zijn er fysieke eigenschappen die iemand aan het onthaal moet bezitten? Heffen of tillen?

E: Veel computerwerk ,we hebben nu ook een headset (lacht). Maar voor de rest…

Mi: Hoeveel medewerkers hebben jullie hier aan het onthaal?

E: Vier halftijdse, deeltijdse. Dat is toch wel iets dat aangegeven wordt, fulltime kan je dat niet doen. Fulltime aan het onthaal werken dat is zwaar, omdat het druk is en er veel op u af komt.

Me: Ja, ik denk als je dat acht uren op een dag moet doen…

Mi: En de achtergrond van de onthaalmedewerkers?

Me: Zijn dat bachelors? Of mensen die avondonderwijs gedaan hebben?

E: We hebben er hier twee die denk ik beroeps gedaan hebben en dan eentje die ortho… opvoeder?

Me: Ik denk dat dat orthopedagogie is, of is dat ergo? Ik verwissel die twee altijd…

Me: Ortho.

E: En de andere die heeft universiteit gedaan en is begonnen met een verpleegopleiding maar heeft die niet afgemaakt.

Me: Dat is wel een serieus verschil, qua opleiding en achtergrond.

Mi: U ziet er geen verschil in of wel van diegene die een opleiding achter de rug heeft of, van beroepsopleiding?

E: Naar administratieve vaardigheden wel, vind ik wel dat er een verschil is. Dat diegene die beroeps gedaan hebben daar toch beter mee weg zijn. Maar ook op andere vlakken zie je dan een verschil, qua verantwoordelijkheden nemen bijvoorbeeld en het totaaloverzicht behouden zie ik daar ook wel een verschil.

Mi: Oke, euhm…

Me: Ik denk dat we bijna alles euhm… bijna alle vlakken bekeken hebben.

Mi: Ja.


E: Hoe gaat de screening van de kandidaten in zijn werk? Ze krijgen ook een testje om te doen om in te schatten in hoeverre zij prioriteiten kunnen leggen en weten hoe ze moeten omgaan met moeilijke situaties.

Me: Ahja, ja. Dat is wel interessant, zo’n testje.

E: … Dat er ook een computertest wordt gedaan, om te kijken of ze met de computer kunnen werken.

Mi: Ja…


Me: Ik denk dat we bijna alles…

E: Eigenlijk selecteren we niet direct op diploma…

Me: op ervaring en op…

E: Ja.


Me: En op karakter ook…

E: en persoonlijkheid hé, ja. En vaardigheden.

Me: Zijn er zo nog dingen waar je echt op let als u iemand aanneemt. We hebben al gehoord dat ze presentabel moeten zijn ook, ze moeten natuurlijk niet miss België zijn bij wijze van spreken maar dat ze toch een beetje verzorgd zijn en dat ze een goed voorkomen hebben.

E: Verzorgd, maar het is nu niet dat bij ons… onze schatting en onze doelgroep vraagt nu niet direct dat daar… We zijn laagdrempelig.

Mi: En de attitude van de…?

E: Vriendelijk blijven in alle omstandigheden, absoluut.

Me: Vind u het ook belangrijk dat ze leergierig zijn, dat ze dingen willen bijleren?

E: Ja dat is… absoluut… en willen verbeteren ook. Zichzelf in vraag stellen, vind ik ook wel belangrijk. Zijn we nog goed bezig? En kunnen we onze processen die er zijn, kunnen we die verbeteren?

Mi: Ja, dat is wel goed.

E: En dat ze daar ook zelfstandig aan kunnen werken. … en dat is ook belangrijk dat ze hun eigen problemen kunnen oplossen, ook gewoon patiënten…

Me: Dat ze niet altijd moeten bellen, dat ze ook op zichzelf kunnen functioneren maar ook goed in team kunnen werken, of is dat minder?

E: Er is heel veel overleg met artsen, absoluut.

Mi: Misschien nog een laatste vraag, van die laboresultaten, bijvoorbeeld als jullie laboresultaten binnen krijgen. Hoe wordt dat dan juist, jullie krijgen dat, het onthaal krijgt dat…

E: En zij geven dat aan de artsen.

Mi: Zij geven dat direct door? Het is niet dat zij gaan kijken…

E: Neen.


Me: Het zou ook niet nodig zijn? Of zou dat misschien gemakkelijk zijn?

E: Ik weet het niet of dat iets is dat we zouden kunnen… misschien wel hé. Als het oké is bijvoorbeeld.

Me: Dat ze misschien gewoon kunnen zeggen van…

E: en dan kunnen doorverwijzen. Dat zou misschien wel een mogelijkheid zijn, want als die patiënten bellen en als alles oké is… Is dat dan voor de arts…

Me: En de verpleging doet dat niet?

E: Neen, enkel de dokters doen dat…

Mi: Misschien is dat ook meer voor de discretie dat ze dat dan doen.

E: Iedereen is gebonden aan zijn beroepsgeheim. Ik denk dat dat ook niet zo evident is om dat allemaal te interpreteren.

Mi: Dus die barema’s waren juist hetzelfde als bij De Sleep, dus we kunnen die barema’s… Ja dat is goed, want daar hebben we barema’s van.

Me: Is het waar? Ahja,we kunnen dan eens kijken, ze zijn toch hetzelfde. Denkt u dat men bereid zou zijn om een hoger loon te betalen als een MMA’er een echte meerwaarde kan bieden aan…?

E: Wij? Ja, dat denk ik wel. En het loonbarema ligt nu niet zo hoog hé. Ik denk dat we ons zeker bewust zijn van, we vragen meer van onze onthaalmedewerker dat ze dan ook gaan moeten gelijk loon betalen.

Me: Ja, oké. Heel erg bedankt voor uw tijd.

E: Graag gedaan.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Dovnload 0.57 Mb.