Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina13/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

6

7Interim-kantoren

7.1Interview Mevr. Lanzillotta - Express Medical (21/03/2011)


Legende:

L: Liesbeth


M: Melissa
AL: Angela Lanzillotta

L: Wij zijn 2 studenten aan de arteveldehogeschool, wij studeren de richting bedrijfsmanagement

M: En ik studeer office management

L: Ja, en met zes hebben wij eigenlijk de opdracht gekregen om eigenlijk na te gaan wat het werkveld verwacht van iemand met het diploma medical management assistant.

AL: Ja

L: wat die van kennis moet hebben, vaardigheden, attitudes en inzicht moet hebben. En daarom, wij gaan onder andere ook naar ziekenhuizen, naar dokterspraktijken, wijkgezondheidscentra en ook naar onder andere jullie voor een beetje de visie van de interim-kantoren ook te krijgen. We zijn blij dat u ons wilt ontvangen natuurlijk. Ik stel voor dat we gewoon beginnen met de vragen (lacht).Dus ja, u kent de richting medical managament assistant?

AL: awel, ik ken de richting, omdat wij soms zo vacatures zoeken dat wij specifiek naar zo profielen op zoek gaan, maar de specifieke programma’s en zo dat zij krijgen daar ben ik minder van op de hoogte.

L: Programma’s, hoe bedoelt u?

M: Het curriculum dat ze krijgen dan?

AL: Ja, de specifieke softwarepakketten of zo, die specifiek zijn naar MMA daar ben ik niet echt van op de hoogte. Maar ja, ik ken de opleiding omdat wij dikwijls mensen moeten screenen die specifiek aan dat profiel voldoen. Maar inhoudelijk weet ik niet echt…

L: Zijn dat dat mensen van Hogeschool Gent die jullie meestal…

AL: Ja, verschillend, dus meestal zijn dat A1 diploma’s, maar soms zijn dat mensen die op zichzelf ook via afstandsonderwijs of zo, maar dan meer op A2 niveau geloof ik. Soms mensen die een gewone administratieve opleiding hebben en die dan … in de medische sector en die dan via afstandsonderwijs dat bijkomend, dat medisch gedeelte er bij halen.

L: En weet u dat Artevelde sinds dit jaar de richting MMA geeft?

M: Dat is nog maar heel recent.

L: Eigenlijk, sinds september kunt u de richting bij ons volgen, daarom ook dat wij een onderzoek doen. Gaan kijken wat het werkveld verwacht. Het is misschien interessant om weten, want binnen drie jaar en een half zijn er dan ook weer een hele lading afgestudeerden.

M: En we willen natuurlijk dat zij kunnen wat de dokters en de ziekenhuizen en zo echt vragen, en daarom doen wij nu euh…

AL: ja, ja

L: Zou de opleiding MMA eigenlijk aangepast zijn aan de noden van het werkveld? Ik weet niet of u daar een zicht op heeft.

AL: Neen, wij hebben daar minder een zicht op. Dus, het is ook zo dat de vacatures tot nu toe die wij gekregen hebben, die vragen niet echt specifieke… Maar wat voor hen heel belangrijk is, is de medische terminologie, dat ze dat goed onder de knie hebben. Meestal ook dat ze goed blind kunnen typen, want dikwijls moeten zijn met de dictafoon protocollen intikken van de dokters. Als ze niet blind kunnen typen is dat al bijna onmogelijk want er is geen dokter die zijn bevindingen inspreekt in een microfoontje. Dus dan moet je echt wel heel rap kunnen typen. Als je die medische terminologieën niet onder de knie krijgt, dan is dat gelijk chinees, dan ga je heel veel fouten schrijven. Dus dat is eigenlijk qua vereisten hetgeen ze van ons… hetgeen dat het meest verlangt word. Want als iemand die twee dingen kan is het soms niet altijd noodzakelijk dat ze medisch secretariaat gedaan hebben.


Dat was één van de vragen, zijn er nog andere opleidingen? Als dat een verpleegkundige is die perfect blind kan typen zijn ze daar evenveel content mee dan met iemand die echt specifiek zo een administratieve opleiding heeft gehad.

L: Ze vragen dus niet specifiek naar de opleiding MMA, ze gaan eerder gaan zeggen van…

AL: ofwel MMA, ofwel iemand die de medische terminologie onder de knie heeft…

M: en iemand die blind kan typen?

AL: … maar die administratief vaardig is

L: Zijn dat dan vooral dokterspraktijken of eerder ook ziekenhuizen of wijkgezondheidscentra of… ?

AL: Als ik bij ons nu kijk is het ofwel ziekenhuizen en dan eerder op een consultatie of zo, of dokterspraktijken. Dat zijn eigenlijk onze grootste… Wijkgezondheidscentra hebben nog niet echt beroep gedaan, via ons voor medisch secretariaat.

L: U zegt al dat een medewerker dat die goed blind moet kunnen typen, medische terminologie moet kennen. Zijn er nog andere taken die naar voor komen, bijvoorbeeld die telefonie of het kunnen beheren van de agenda van de dokter en…

AL: Dus de agenda, afspraken maken, zowel telefonisch als persoonlijk, het onthaal van de patiënten is ook wel meestal één van de vereisten, euhm… klassement, patiëntendossiers aanvullen en bijwerken of ergens uit een map halen en voorlezen aan een dokter. Ja, dat zijn zo een beetje de voornaamste. Ze moeten soms ook wat assertief zijn langs de ene kant maar ook discreet zijn. Dus dat is ook meestal belangrijk. Een dokter kan soms nogal kordaat uit de hoek komen, dus ze moeten dat ergens kunnen aanvaarden, dat ze daar niet tegenin gaan. Maar langs de andere kant als er zoiets, ik zeg nu maar, in een gynaecologenpraktijk met patiënten die komen en ze moeten lang wachten soms, omdat de gynaecoloog is opgeroepen voor een bevalling of zo moeten ze daar, als een patiënt wat ongeduldig word ook best in die mate mee kunnen omgaan. Soms met moeilijke klanten kunnen omgaan. Zowel assertief zijn maar ook beleefd en vriendelijk, maar ook assertief die mensen te woord kunnen staan van kijk dat is de situatie (lacht).

L: Ja. Waar let u op als er iemand… Stel nu dat er een ziekenhuis zegt van ja, wij hebben een medisch secretaresse nodig, waar let u dan op? En is dat dan, ja u luistert natuurlijk naar de vraag van de klant, van de ziekenhuizen, maar zijn er nog andere specifieke dingen waar u op let?

AL: (denkt na) Natuurlijk, het is altijd handig als iemand al een keer als MMA gewerkt heeft, zodat die zien alle ja, dat ze wat ervaring hebben, dan kunnen we daar eens op doorvragen van wat waren de specifieke taken en dat dat een beetje matcht met wat onze klant vraagt. Dan gaan we soms eens (passerende sirene, onverstaanbaar) gaan we eens horen van euhm, … (sirene)
We vragen aan de persoon zelf eerst ook van, waren er bepaalde dingen die minder vlot gingen bij jou en we noteren dat. Of soms een keer bij de vorige werkgever, of ze contact maken, of dat een teamplayer was of dat dat iemand was die vooral heel op zichzelf was euhm… Qua persoonlijkheid kijken we ook soms een beetje. Als dat iemand is die helemaal alleen zit in het secretariaat, is da misschien beter iemand die echt zelfstandig kan werken of is da een persoon die liefst heel graag in team werkt dan gaan we kijken, is da dan een vacature waar er nog andere administratieve profielen zijn die daar aan het werk zijn. Dus qua persoonlijkheid kijken we ook een beetje.

L: Ja, ja, (denkt na)

AL: Ja, ervaring is zeker euh… een criterium dat euh…

L: ja, we moeten eigenlijk ook een beetje nagaan of dat eigenlijk de MMA’ers die nu al afgestudeerd zijn, of zij eigenlijk voldoende kennis hebben van op school maar ik weet niet in hoeverre u daar een beeld op heeft.

AL: Dat is moeilijk he.

L: U kan maar antwoorden op wat u weet natuurlijk (lacht)

AL: ja, maar dat is heel moeilijk, daar kan ik echt euh…

L: Dat begrijp ik ook, ja, geen probleem.

AL: Maar dikwijls, selecteren wij ook mensen uit ervaring. Is dat dan door hun ervaring dat ze voldoen, of is dat enkel en alleen mensen uit de opleiding die voldoen, het zal wel een combinatie van de twee zijn. Maar we hebben nog nooit gehad dat we iemand selecteren en dat ze dan zeiden achteraf van “Ma jong, heeft die nu eigenlijk zijn diploma gehaald want dat trekt hier op niks”, alleh ja. Voorlopig (lacht), hebben we daar nog niet echt negatieve reacties op gehad.

L: Eigenlijk willen we te weten komen hoe dat de opleiding daar verder kan op inspelen, op die tekorten zogezegd, maar…

AL: Daar hebben wij weinig zicht op

L: Geen probleem ja,

AL: Misschien als je de dokters zelf … of mensen die echt al aan het werk zijn, die daar dagdagelijks mee geconfronteerd zijn, dat zal misschien beter…

M: Zij weten ook perfect wat zij willen en zo

AL: ja, jaja (stemt in). Zo meer toegepaste software, want daar hebben wij niet echt een zicht op, welke software dat zij gebruiken en…

M: Ik denk dat dat van ziekenhuizen en praktijken anders is.

AL: ja

L: Ik weet niet, zijn er momenteel vacatures voor euhm…AL: Ik denk dat we nu 2 vacatures hebben voor het moment.

L: Het zou wel interessant zijn ook voor ons…

M: Want we vinden eigenlijk moeilijk die echt goede vacatures voor MMA, meestal is het gewoon medisch secretaresse en is het gewoon administratie en komt er zo niet echt iets anders bij kijken.

AL: Ja, maar het verschil tussen medisch secretaresse en MMA…

M: Ik denk dat ze van een meer MMA verwachten dat ze bijvoorbeeld ook de praktijk in orde houden, dat ze zorgen dat alles bijgevuld word…

L: Dat die ook eigenlijk een beetje een vernieuwing in de organisatie brengt, dat die ook vergaderingen bij woont, eventueel op termijn ook in de toekomst willen ze ook dat die eventueel bloed kan afnemen…

M: Ook een beetje triage, maar dat is een beetje meer naar de toekomst toe. Eigenlijk gewoon de dokter heel goed bij staan…

L: Eigenlijk wil Artevelde studenten afleveren die echt wel een meerwaarde bieden tegenover iemand die een A2 medisch secretaresse in avondschool of zo heeft gedaan. Op die manier eigenlijk.

AL: De vacature die ik nu heb, is ook een gynaecologenpraktijk. Dat is meer algemeen, zo meer onthaal.

L: Ze vragen echt wel naar administratieve functies, functies waar je eigenlijk alleen maar administratieve taken in vervat zijn.

AL: Ja

L: Dat is ook wel interessant om te wetenM: en om toch eens te bekijken

AL: Dat is inderdaad misschien ietsje ruimer, en dat is misschien voor eerder grotere groepspraktijken… Dat dat misschien ook meer een organisatorische functie is ook een beetje.

L: ja, ja. Dan ga ik hier niet verder op in gaan op al die vaardigheden.

AL: Ja, ik heb daar niet echt…

L: (lacht) geen probleem hoor. Dit is misschien een beetje een moeilijke vraag, qua verloning, hebben jullie daar een beeld van hoe dat wordt bepaald voor een medisch secretaresse of voor iemand met een administratieve functie in een ziekenhuis of…

AL: Normaal gezien in een ziekenhuis, ja dat is eigenlijk volgens barema dat wij werken. Ik heb gezien dat de barema’s, als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis gaat werken, dat die wel een stuk hoger liggen dan als je bijvoorbeeld bij een dokter privé gaat werken. Dat scheelt echt wel. Dat geld ook voor verpleegkundigen of zo die bij een dokter privé gaan werken. Dat is gewoon een ander paritair comité en dat zijn dan andere barema’s.

L: En heeft u daar een overzicht over? We proberen daar ook een beetje een beeld over te krijgen.

M: Want we kunnen dat niet zomaar ergens vinden

L: Ja, want je vindt dat niet zomaar op het internet.

AL: Ik zal direct eens kijken

L: en eventueel ook de vacature, dat zou ik ook wel interessant vinden, deze die nu loopt?

AL: Die nu loopt? En wat moet je daar van hebben? Een omschrijving van de vacature of zo?

M: of gewoon de vacature zelf.

L: Waarschijnlijk is de klant naar u gekomen, hier in het kantoor waarschijnlijk en heeft die gezegd, dat, dat en dat.

AL: Ik heb er twee, ik heb er zelf één en één van een collega. Ik zal anders direct eens, nu anders?

L: euh ja, ja.

(Angela gaat de vacature halen)

AL: anders moet je het eens vragen bij Secretary plus, zij krijgen alle administratieve functies binnen. Wij krijgen enkel medisch binnen. Minder administratieve, meer verpleegkundige, verzorgende, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en dan af en toe zo eens een administratieve.

L: oke, heel erg bedankt voor uw tijd.

Bron: LANZILLOTTA (A.), administratief bediende bij Express Medical, geïnterviewd te Gent, 21/03/2011


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Dovnload 0.57 Mb.