Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina15/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

8VVMS

8.1Interview Mevr. Willems (04/05/2011)


T = Thomas

M = Michaël

W = Mvr. Willems

T: soms is er vraag naar dat ze ook bloed kunnen prikken?

W: maar u bedoelt toch effectief een medical managment assistant

T: jaja, het is de bedoeling dat die ook in de toekomst..

W: omdat wij hebben eigenlijk vanuit de VVMS (Vlaamse vereniging voor medische secretaressen) in mijn tijd heette dat nog medisch secretariaat. Maar men kan eigenlijk overal de opleiding medisch secretariaat volgen: van de VDAB uit van Syntra uit zijn er diverse opleidingen waarbij men eigenlijk medische secretaresse in 3 maanden kan worden. Zo staat dit vaak in de krant, wij hebben ons daarvan willen afscheiden daarom MMA maar toch iets meer inhoudelijk, meer inhoud en vooral omdat er dan rond competenties gaat gewerkt worden. Dat is vooral het grote.. het competentieprofiel dat veel meer wordt benadrukt.

T: ja


W: Maar u vroeg over of men ook bepaalde activiteiten, bloed prikken ofzo

T Ja dat is misschien naar de toekomst toe dat er van bepaalde partijen vraag naar is.

W: ja zo was er in Nederland of eerst was er in Nederland en wou men in belgië dat ook oprichten een praktijkassistent in de eerst lijn gezondheidszorg dat zou dan eigenlijk ook zijn dat men zoekt bij de secretaressen die heeft ook die verpleegkundige kennis van die verpleegkundige handelingen. Ik moet zeggen vanuit VVMS zijn wij daar al tegen ingegaan!

T: ja?


W: ja, dat dat toch, we zagen dit eerst als een bedreiging.. euhm.. plus dan zou er gezegd worden: “die heeft dezelfde capaciteiten” dat is niet echt waar, die heeft niet dezelfde competenties dus wij zijn er toch niet dadelijk ofwel moest dat beter uitgeschreven worden, ofwel moest de opleiding uitgebreid worden. Wilde men op een jaar tijd, wilde men dat die mensen zowel eigenlijk als medische secretaresse konden fungeren en tegelijkertijd ook allerlei handelingen konden verrichten.

T: dat was opnemen van Nederland?of wat was dat dan? 2:11

W: neen dat was hier toch de SERV werd dat voorgesteld. Dat was een beetje naar het voorbeeld van Nederland.

T: ja


W: maar euhm..

T: daar is het inderdaad maar 1,5 jaar.

W: maar wij zeggen van op die tijd dat kunnen leren. Wij denken niet dat alle competenties en naar verantwoordelijkheid, dat is dan naar de verantwoordelijkheid op die .. studie.. hoe zeg je dat studiepunten?

T: ja studiepunten

W: om dat dan te kunnen dat zou dan moeten uitbreiden

M: Nu voor de moment MMA bij ons op school is 180 studiepunten dus dat is eigenlijk 3 jaar. Dat is een bachelor.

W: Voila

M: Dus daarom dat dat er ook zou bijzitten voor dan bijvoorbeeld, wij zijn gewoon aan het kijken, dat is voor onze bachelorproef zijn wij gewoon aan het kijken of dat dat mogelijk is of dat moeten ze zich daar in verdiepen. Heel het bloed afnemen, labo onderzoek,.. zo van die dingen.

W: Bij jullie bestaat dat al allemaal?

M: ja het 1e jaar

W: en jullie volgen dat?

T: Neenee wij zitten in ons 3e jaar van een andere richting maar wij moeten onze bachelorproef daarover doen.

W: Dat is eigenlijk wel moeilijk, mag ik vragen wat jullie eigenlijk doen?

T: ik accountacy & fiscaliteit

M: ik Financiën & verzekeringen

W: raar systeem, zet dan mensen uit .. ik wil er geen kritiek opgeven maar euhm maar eigenlijk gaat het dus wel naar welke activiteiten je erbij wil laten doen. Bloed prikken enz. ik zelf heb, het was ook nog geen medische, ik was nog aan het studeren heb ik bij een arts, bij een radioloog, heb ik vakantiewerk gedaan en daar maakte ik foto’s, ik ontwikkelde daar de foto’s, ik was daar poetsvrouw, ik schreef de patiënten in, ik was daar alles.

M: ja

W: maar ze is toch in zake verantwoordelijkheid als er iets gebeurd. Ik denk niet een MMA zoals ik het ken of zoals ik mijn opleiding heb gehad. Dan bloedprikken.., nee dat zie ik niet echt zitten ofwel moet je toch nog iets meer verpleegkundig gericht gaan.T: ja want nu is het eigenlijk meer een veredelde secretaresse in feite die ook medische terminologie moet kennen. Heuum.. wat krijgen ze nog allemaal..

M: psychologie, anatomie, pathologie, farmacologie..

W : ja..ja.. als je kijkt naar de inhoud, een medisch secretaresse kent echt wel heel wat.. het is ook de bedoeling heeft een hele sterke medische achtergrond. Heel sterk. Maar dat is administratieve achtergrond. Dat is vooral naar het typen, als ge zegt typ de moeilijkste woorden die er bestaan hypers.. of rectomi zonder probleem en weet wat dit betekent maar om daarom bloed te kunnen prikken? Dan moet je.. ik ken bepaalde artsen denk ik in privé-praktijken of groepspraktijken dan zouden die een verpleegkundige aanwerven. Dan zeggen heb geen bijscholing

T: zouden ze dat volgens u eerder doen? Dus bijvoorbeeld die huisartsenpraktijken die hebben altijd een secretaresse maar die willen dan ook liever iemand die routinetaken kan overnemen, zoals die dingen..

M: bloeddrukafnemen

W: Ik vind het een verschil bloeddruk afnemen of bloed prikken. Dus hoever ga ja daarin?

M: en medicijnkasten bijvullen, dat wordt daar ook gedaan…

W: waar bedoel je?

M: bij de huisartsenpraktijk

W: ja,ja dat zie ik ons ook doen. Maar daar werd in de tijd echt.. want die bloedafname en bepaalde onderzoeken werd toch wel ingegaan van euh..

T: ja dus wij moeten dat bekijken of dat die opleiding kan evolueren, waar er vraag naar is, wat de mogelijkheden zijn want dat mag toch niet van de wet

W: Nee


M: Ziet dat er ook niet naar uit dat dat..

W: Nee, eigenlijk niet en als ik kijk naar, ik ken eigenlijk vooral de opleiding van hasselt maar dat komt op hetzelfde neer.

ik heb indertijd meegedaan dan met de visitatie. Heb ik ergens in Vlaanderen, mja hoe heette die school nu weer.. maja daar heb ik ook gevisiteerd. En eigenlijk komt het overal op hetzelfde neer maar echt verpleegkundige acties werden niet zozeer uitgevoerd gewoon ook omdat dat wettelijk gewoon ook niet toegelaten was. Maar wat gebeurt er in de praktijk, proberen de artsen u er toe te verplichten en dan is het zo van eigenlijk mag het niet er wordt ook in de opleiding de nadruk opgelegd, nee dat mogen jullie niet doen en dan zeggen de arsten: “als jij het niet doet dan zoek ik een ander”bij wijze van spreken. Terwijl er wordt gezegd: “jullie zijn niet in orde als er iets gebeurt”

T: dat is dan eerder intern opgeleid?

W: naar verantwoordelijkheid toe, .. niets en ik persoonlijk ofwel moet er echt naar de opleidingen een opsplitsing komen. Je kan toch moeilijk tegen een medisch secretaresse zeggen: “nu gaan we even bloed prikken”.

M: ja natuurlijk is er wel vraag naar bv. We zijn naar de praktijken geweest en WGC geweest. De bedoeling in de WGC is om het werk van hen is het verlichten van het werk van de verpleegsters omdat er nu een tekort is van verpleegsters en voor dat dan ietske te verlichten.

T: maar dat is dan voornamelijk administratief, medisch werk

M: De verpleegsters willen natuurlijk ook niet altijd hun takenpakket afstaan

T: de taken gaan dan door elkaar..

W: Voila, en als ik nu zeg van kleinere praktijken daar gaat men niet en een secretaresse en een verpleegkundige aanwerven. Financieel moet dit minder lukken. Als je nu spreekt over een groter centrum, alé als ik kijk naar het ziekenhuis daar is dat heel duidelijk afgelijnd. Daar gaan ze ofwel een secretaresse,een MMA aanwerven ofwel een verpleegkundige, dat is gescheiden en de artsen die hier in de praktijk .. ja sommige artsen hebben hier in het ziekenhuis groepspraktijken die hebben dan een verpleegkundige in dienst die is echt voor de onderzoeken en die hebben een secretaresse voor het administratieve. Dit komt omdat het hier grote groeperingen zijn.

T: zijn dat dan MMA’s die secretaressen?

W: heum.. daar zijn er 2 MMA’s en dan 1, ja die heeft dat op een korte tijd geleerd of die is ‘gewoon’ secretaresse en dan heb je daar ook 2 verpleegkundigen die doen mee met ergoscopen onderzoeken waar ik nu van praat. Die kunnen dan die onderzoeken doen. Dus in in ziekenhuis vind ik dat goed afgelijnd maar ik denk inderdaad in groepspraktijken dan zeggen die artsen: “ja, gaan we nu een verpleegkundige aanwerven” dan zegt die verpleegkundige: “ja maar typen kan ik niet”

T: dan moeten ze wat van beide kennen?

W: ja en die artsen proberen ofwel.. inderdaad maar letterlijk mag het nog niet maar dat weten we nu al. Maar bij jullie zouden ze, hoe willen ze dat dan aannemen, aanpakken?

T: ons school?

W: ja


T: ze willen het eindelijk nog houden zoals het is en kijken of er daar vraag naar is en dan evolueren naar de toekomst toe, misschien als het door de wet is goedgekeurd want bepaalde, er zijn veel verschillende standpunten in.

W: ja


T: de ene wil gewoon de taken van de verpleegkundige een beetje afnemen. De andere wil meer iemand die ook meer …9:42

M: en anderen gewoon eigenlijk secretaresse of onthaal wordt ook gezegd maar dat is ook niet de bedoeling voor een bachelor dan te hebben, aan het onthaal te zitten. Het is verschillend..

W: ja, iedereen heeft er een andere mening over.

T: het is dan wel moeilijk om..

W: tot een besluit te komen ( al lachend)

T:


M: ja want uiteindelijk talen,.. ze moeten wel veel kunnen. ’t Is een bachelorniveau

W: het is bachelorniveau maar het is echt een administratief bachelorniveau, zo moet je het bekijken en dat is ook.. je bent een management assistent, ok dat je de medische terminologie hebt, maar op zich is dat geen verpleegkundige. Ja maar ik zou jullie een bestand moeten proberen te bezorgen van wat ik nog heb van die praktijkassistent. Maja..(onderbreking)

T: mvr heb u er controle op van wat er op die school, hoe de richting verliep of niet? Geëvolueerd of niet?

W: Wat ik bedoel van praktijkassistent?

T: ja

W: Nee dat wilden men oprichten maar dat is nog niet doorgegaan. Men wilde eigenlijk, maar dat was dan iets korter en dan zag men daar dan wat concurrentie in voor de MMA’s. Zo van, dat zou zich dan ook bijna medische secretaresse of zo men zag daar wat concurrentie in en die konden van alles iets..M: maar eigenlijk niet..

W: heel globaal en dat vind ik ook zo alé dat is.. wij hebben een opleiding van 3 jaar achter de rug en dan medische secretaresse in 3 maanden?! Ja en ik hoor van een mvr die ook werkzaam is ook in een expertisebureau daar hebben ze dan ook zo een mvr aangenomen die 3 maanden, die een opleiding heeft gehad van 3 maanden. Ja, die ken geen 1 woord dat wordt dan mijn collega maar ik heb meer werk met alles na te kijken want dan zeg ze ik versta niet wat die dokter zegt aan de dictafoon. Ze kent amper het woord COR of..

T: Maar dat is waarschijnlijk dan het probleem van de verloning. Ze willen iemand die die taken kan maar ze willen niemand betalen met een bachelorniveau. Dat is ook een tegenstrijdigheid.

M: en hier in de buurt in hasselt is er een school dat ze dat doen MMA?

W: Ja, in hasselt.. De PHH provenciale hogeschool hasselt.

T: Wij moeten eigenlijk alleen maar kijken voor de regio van gent want dat is bij ons een nieuwe richting en op hogeschool gent is dat enkele jaren. Kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Zijn er eventueel tekortkomingen dat u weet van in die scholen..

W: als ik nu kijk naar die opleiding, ik ben totaal niet vragende partij om daar zo van die verpleegkundige handelingen bij te zetten. Totaal niet en of dat nu ergens anders zou zijn ook niet. Jullie zijn het een of het andere. Jullie zijn accountancy.. jullie moeten ook niet iets anders er gaan bijdoen ofwel moet je dan ook ergens een bijkomend jaar echt verpleegkunde gaan doen.

T: dat is ook mijn standpunt

W: mij lijkt het.. Ik stel me de vraag of jullie zeiden dat die vraag eigenlijk wel groot was in die Wijkgezondheidscentra

T: in de WGC hangt het af van de grootte van een WGC dus..

M: als ze veel verpleegsters hebben, normaal gezien wordt dat dan ook niet overgenomen en is het beperkt tot administratief werk. Daarom dat wij ook nog moeten kijken naar kleinere.. dat hebben we nog niet gedaan. Dus WGC met 5 à 6 mensen in dienst.

W: ja..ja

M: 4 dokters in dienst ofzo.. een kleinere wijk. En dan gaan we nog moeten kijken naar.. maar de grotere .. (thomas vult aan)

T: die werken interdisciplinair. die neemt taken over van die en waar ze niet echt een opleiding voor moeten hebben gevolgd.

W: Nee, dat je daar je opleiding moet voor aanpassen lijkt me wat straf

T: ze nemen dan eigenlijk verpleegkundigen ipv. Dan gewoon naar de verpleegkundige opleiding te gaan. Nee ze gaan meer naar onze richting en dat is niet goed. Ze hebben een tekort aan verpleegkundigen, stel dan die mensen die normaal de richting MMA doen dat ze normaal verpleegkunde zouden studeren, dat zou beter zijn. (niet goed te verstaan)

Dus ik denk dat het een goede richting is maar nog niet voor een praktische, technische taken over te nemen.

W: Nee..nee.. het is echt een secretaresse, het is nog altijd een secretaresse!

T: dus het beeld van een medische secretaresse (een MMA) zou zijn eigenlijk gewoon.. een secretaresse met medische achtergrond?

W: ja,ja ik heb zo een beetje, wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind, als medische secretaresse, een goede kennis van de medische terminologie, Nederlandse taal moet zeer goed zijn, talen afhankelijk van waar je werkt, van de regio..

M: bij ons geven ze ook Turks..

W: serieus? Dat is een mogelijkheid?!

T: nee dat zit in de richting.

M: dat is omdat dit nodig is in het gentse

T: zeker in die WGC is dat eigenlijk een must of die moeten bijscholen

M: sowieso zijn er altijd tolken aanwezig

W: hier in het ziekenhuis was er in de tijd een NMR, dat was nog niet op zoveel plaatsen of de wachttijd was nog niet zo lang. Ik heb eerst op de medische beeldvorming gewerkt dan kregen we aanvragen van Eupen.. Dan moesten wij allemaal Duits kunnen.

T: ja


W: maja voor die paar keren; dan vroegen ze mij de weg naar het station.. als je dan 10 jaar geen Duits meer hebt gesproken, alé ja.. wij hebben een beetje Duits gehad in onze opleiding.

M: dus u zegt dat u nog op de medische beeldvorming hebt gewerkt?

W: daar heb ik gewerkt tot 2006, medische beeldvorming.

M: Wat was uw taak daarjuist? Administratief?

W: ja echt administratief; patiënten inschrijven, uittypen van verslagen die de radiologen dicteren, de agenda dus afspraken, klassement, foto’s versturen. Echt algemene secretariaatsstaken. Maar vooral het typen en de medische terminologie was daar ook belangrijk en dan ook wel telefoon hoor, heel veel afspraken, patiënten inschrijven.

T: ja


W: typen van verslagen met dictafoon en ondertussen,.. hier als ik kijk naar de tewerkstelling en op hoeveel plekken is dat of je daar moet komen bloed prikken?

T: weinig

W: weinig. We kunnen hier echt, als ik nu kijk naar collega’s ofzo dat is echt administratief.

T: meer onthaal ook?

W: ja combinatie, maar niet alleen. Zoals je daarstraks die mvr. Aan het onthaal had .. dat is een receptioniste. (infobalie inkom ziekenhuis) Wij moeten de combinatie hebben. We moeten een combinatie met goed medische terminologie die achtergrond..

T & M: dat hebben we al vaak gehoord.

W: jaja.. Maar ik heb zelfs nog niet aan die verpleegkundige handelingen gedacht als jullie zouden komen. Nee ik bedoel in die mate dat ik dat niet.. is niet erg hoor (al lachend) Ik weet dat er in de tijd bij ons tijdens de opleiding werd op gehamerd van je moet je daar niet zomaar laten doen om dat te doen maar dat is alleen maar moest er iets gebeuren..

T: we wachten.. (onderbreking door mvr. Willems)

W: dit is niet wettelijk maar de artsen proberen het soms en als ik bij die visitatie in Antwerpen en West-Vlaanderen, Brussel. zij er niemand iets van die verpleegkundige, dit is 3 jaar geleden dat ik dat heb gedaan.

T: Ja we zijn ook al bij verschillende artsenpraktijken geweest en dat is.. de secretaressen die daar werken, dat is diëtiste .. Wat was het bij u ? (naar michaël toe)

M: een verpleegster met pensioen en we hebben ook iemand gehad die voetverzorging deed.

W: pedicure dan?

T & M: ja

W: en die werkt dan.. die mocht dan bloed prikken?

T & M: Nee dat niet

M: ze mocht wel de medicijnenkast bijvullen enz.

T: ze hadden dan wel problemen met dat ze geen medische achtergrond hadden. De dokter vraagt ook veel dingen die ze niet geschikt voor zijn maar toch vragen ze dat nemen ze iemand aan die.. (onderbreking door mvr. Willems)

W: Als je kijkt naar die kleinere praktijken en dat zie je hier ook, dat is gewoon hoe die artsen redeneren. Ik heb een secretaresse en die kan geen Engels ofzo maar ik kneed die wel een beetje en ik betaal die het minste dat is gewoonweg hier en nu ook want dat is een arts die hier ook werkt en van dat expertisebureau dan zegt hij: “ ja ge zijt eigenlijk wat de hoog in die schaal”(loonschaal) zegt hij dan tegen die collega. Die heeft hetzelfde diploma als wij maar die verdient minder dan ons per maand. Dus in een ziekenhuis is dat toch beter afgelijnd vind ik, ook naar verloning toe. Daar wordt gezegd: “jij bent een bachelor, jij wordt als een bachelor betaald”.

T&M: ja, dat hebben we ook al gemerkt

W: en dat wordt beter afgelijnd. Dat zijn u taken en dan gaan ze ook niet proberen om nog vanalles in uw nek te duwen. Privé & groepspraktijken. Dus ik begrijp wel een praktijk, een praktijk is anders maar moeten wij ons aan die praktijk van die artsen gaan aanpassen die u ook nog eens niet willen betalen?

T: mja

W: die gaan u wel verantwoordelijkheden geven, wat wettelijk niet in orde is maar ze willen u er niet voor verlonen als ze dan toch van u verwachten dat gij, ik weet niet wat ze allemaal laten doen, zorg dan ook dat je betaalt gelijk een bachelor en anders inderdaad neem een verpleegkundige en zeg dan van typ maar wat maar als er fouten instaan mja.. dan moet hij ook niet boos zijn. Dat is mijn mening zowat.Ik denk dat je een heel groot verschil gaat zien tussen die groepspraktijken en de ziekenhuizen. Ziekenhuizen is normaal beter afgelijnd.

T: ja


W: daar ga je niet zo die vraag hebben want iedereen zit daar in zijn eigen branche.

T: ja dat vind ik wel goed verwoord want uiteindelijk is er alleen maar vraag van de huisartsenpraktijken..

W: maar gaan ze betalen?? (lachend) Nee! Als het op betalen aankomt doen ze het niet..

Ook naar de toekomst toe, gaan die huisartsen meer en meer mensen van de echte, niet de MMA’s aanwerven. Die gaan medisch secretaresse aanwerven. Een secretaresse die een opleiding hebben gevolgd via de VDAB, via syntra en die moeten ze niet veel betalen en die hebben van alles een heel klein beetje.. ik zeg niet dat ze.. mja.. ik wil niet doen dat ik daar op neerkijk maar die artsen gaan dan ook moeten beseffen van kijk ik betaal hen niet veel; ze hebben een opleiding van een paar maand achter de rug, ja dan zijn de competenties ook niet dat. Ik denk dat het zo meer gaat zijn naar de toekomst.

T: ja awel, wij hebben ook iemand gesproken van het UZ Gent die zat meer in model van Nederland, gewoon 1,5 opleiding en dan meer als secretaresse functioneren en niet als bloed afnemen, technische dingen..

W: had die dat wel?

T: Nee,nee die had dat niet

W: had die dan iets van 1,5 in Nederland gevonden?

T: Nee, dat was een professor die daar voor instaat, die bepaalde dat competentieprofiel. Ik weet niet wat zijn functie juist was.. Hij had dat voorgesteld aan de overheid voor..

W: dat is misschien diezelfde waarvoor ik heb..

T: professor de Maeseneer

W: ik denk dat die erbij zat. Praktijkassistenten de 1e lijn gezondheidszorg. zo heette het.. Hij was er ook

T: ja, het zal hem zijn

W: ja dat moet je eens opzoeken

T: ja want die is daar nu nog met betrokken. Hij had het competentieprofiel voorgesteld aan de overheid.. (aanvulling door michaël)

M: en dat was afgeslaan.

W: Maar dus euhm.. hij had dat eigenlijk er willen doorhalen zonder teveel, natuurlijk ja de vereniging van de verpleegkundigen heeft daar ook op gereageerd en dan is het zo van.. Ja, een verpleegkundige. Je hebt echt een volwaardige verpleegkundige. … Ik ga toch eens kijken of ik daar iets van vind. Ik zal dit opsturen. Niet dat jullie, dat is gewoon als achtergrond als ik daar nog iets van heb. Dus indertijd zijn wij dus als VVMS zijn wij ertegen ingegaan. Toen is dat een tijdje blijven stilliggen en nu word ik niet meer op de hoogte gehouden..

T & M: Nee? (verontwaardiging)

W: nee, ik weet dus niet wat daar nog over is. Ik moet zeggen dus ik ben voorzitter van VVMS maar onze PR manager die had eigenlijk gezorgd dat hij erin zat. Die mijnheer is vorig jaar gestorven en hij was eigenlijk zowat de tussenpersoon.

T: Nu wordt je daarover niet meer op de hoogte gehouden?

W: Neenee, dus ik weet niet wat de stand van zaken is voor de moment.

T: dus die mijnheer kan niet voort met zijn voorstel en daarom is hij meer geneigd om die richting naar het hollandsprofiel te laten vallen.

W: ook de medische dingen?

T: Neenee, de medische terminologie zal er nog inblijven maar in mindere mate.

W: en de verpleegkundige taken, gaat hij die..?

T: nee niets

W: niet meer?

T: nee


W: daar waren wij juist wel tegen dus als hij dat dan misschien. Zouden we er wel niet tegen ingaan maar toen zeiden wij: “je kan toch niet verwachten dat iemand dat allemaal kan” Alé als je er een bepaald niveau ervan wilt toekennen moet je ook zorgen dat die competenties er zijn. Dus als hij het zou aanpassen. Maar ik zeg het ik weet er niets meer van. Maar ik ga toch eens kijken wat ik daarvan heb opgeslaan.

T: eventueel kunnen wij het ook opsturen als het af is. We hebben het neergeschreven

W: ja, en ik begrijp het is niet gemakkelijk want je hoort zo verschillende meningen over. Dit is echt niet gemakkelijk.

T: zelf hij, hij werkt voor het UZ en binnen het UZ zijn er verschillende meningen.

W: jaja.. dat kan ik mij voorstellen. Maar ik was in der tijd ..

(onderbreking)

M: ja, de privélabs waren daartegen want ja ze sturen mensen op de baan om bloed af te nemen en dan zou dan ook gedaan worden door MMA’s dus die waren ertegen en dan de verpleegsters omdat dat dan afgenomen wordt van hen.

T: hij zei dat hij dat niet begreep dat iedereen daartegen was maar dat er veel verschillende belangen waren.

M: dat is uiteindelijk wel te begrijpen.

W: ja, natuurlijk

T: er zijn verschillende taken die er waarschijnlijk niet gaan doorkomen.

W: ik zou eigenlijk als ik jullie was een beetje kijken naar waar de meeste MMA’s komen denk ik terecht in een ziekenhuis.

T: we hebben dat ook voorgesteld om, hogeschool gent is al een paar jaar, we hebben voorgesteld om te gaan kijken waar die mensen uiteindelijk belanden maar dat mocht niet.

M: concurrentie

T: we mochten dat niet doen omdat dat concurrentie is. Terwijl dat eigenlijk zeer interessant is .. ma we gingen dat nog eens voorstellen..

W: als je dat kan linken met de tewerkstellingsplekken dan weet je van daar moeten wij ons aan aanpassen. Die paar artsen die weinig betalen en die dat vragen of moeten we ons gaan aanpassen als de grootste hoop wordt tewerkgesteld in het UZ,etc. dan is het eigenlijk opgelost. Dan zeg van we laten het gewoon zoals het is. Het draait goed, ik zou graag hebben dat u opleiding hetzelfde is als de onze. Dat men nu meer rond competenties gaat werken in vergelijking met vroeger, wat niet slecht is. Maar dan is dat misschien voor een onbenullig percentage dat je je zorgen aan het maken bent.

T: mja we hebben het voorgesteld maar het mocht niet .

W: omwille van een andere school?

T & M: het is concurrentie maar je kan er toch uit leren.

M: Mja we zouden in principe PHH Hasselt contacteren

W: wij hadden zo EHBO, al bijvoorbeeld: de patiënt heeft een onderzoek gehad en die is nog even aan het wachten, ze zit in de wachtzaal en ze wordt onwel en ik kom er juist voorbij dat ik beetje weet, ik zeg niet dat ik reanimeren maar zo van kijk mijnheer.. dat is al veel.

M: dus dat als enige praktische handeling?

W: langs de ene kant wel..

T: in ziekenhuizen zouden ze meer integreren om bijvoorbeeld de procedures rond ontslag, opname, daar zouden ze de secretaressen meer integreren. Dat is het plan eigenlijk, daar zijn ze nu met bezig in het ziekenhuis in gent.

W: hoe bedoel je? Ontslag en opnemen?

T: procedures die er allemaal komen bij kijken. Als je als secretaresse zegt van die mijnheer wordt ontslaan wat moet er nog allemaal van formaliteiten vervuld worden stel dat hij zegt ik kan niet meer met de auto rijden of het is niet mogelijk om met de auto te rijden.. welke procedure moet er dan gevolgd worden..zelfs bij de opname, kijken van is het dringend..

W: jaja dan zijn ze eigenlijk een beetje ondersteunend aan het werken voor die verpleegkundigen maar dat vind ik niet slecht! Daar heb ik niet op tegen. Dit is heel verschillend met een verpleegkundige handeling maar als jij dan zegt van ,want daar is er vaak vraag vanuit de verpleegafdelingen, geef ons 1 persoon die ons administratief gaat ondersteunen en die gaat de telefoontjes doen naar de rusthuizen. Dit gebeurt vaak ook door de sociale diensten. Zij zal die administratieve formaliteiten in orde brengen dat werkt heel vaak. Ik denk zelf dat elke afdeling daarvoor ..

T: plaats is?

W: janee, daarvoor een vergoeding zou krijgen. Vaak wordt dat anders ingevuld in de praktijk want wat gaat men dan doen.. Verpleegkundigen die veel ruglast hebben gaan ze die dan gebruiken, begrijp je? Ze gaan niet speciaal zeggen: “we gaan voor een MMA maar voor een verpleegkundige” die is 50 jaar die kan eigenlijk niet meer omwille van ruglast kan die fungeren dus gaan we die inzetten voor een beetje administratieve ondersteuning zo ken ik er hier verschillende in het ziekenhuis. Die zijn eigenlijk verpleegkundigen zijn en die gaan dat doen ofwel hebben ze dat politiek klaar gekregen, weet ik veel.. Maar echte MMA’s die daarvoor worden gebruikt, weet ik nog niet veel. Maar het is misschien wel de toekomst dat vind ik ook niet slecht. Dat je zo een beetje zicht heb van hoe gebeurt die opnameprocedure. Welke formaliteiten moeten dan geregeld worden. Dat je een zicht hebt van het hele verloop van die patiënt in het ziekenhuis.

T: en eventueel die processen verbeteren?

W: ja dat is niet erg, dat vind ik goed.

T: en vooral werken met de computerprogramma’s was ook belangrijk dat ze daar konden met werken.

W: dat is vanzelfsprekend!

M: met welke programma’s werken jullie?

W: Wij werken met een elektronisch patiëntendossier C2M, en dan inforross dat is npadm, dat is ons patiënten administratie programma, zo worden de patiënten ingeschreven. Dat is allemaal vrij specifiek maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Dan had je, echt nog voor afsprakenbeheer , Q-Planner, dat was op de medische beeldvorming, waarmee je met een elektronische afsprakenagenda kunt werken. En nu op de MZG registratie heb ik ook iets heel specifiek, maar je moet gewoon zicht hebben op hoe iets werkt want het komt eigenlijk op hetzelfde neer, die programma’s. Als je maar een beetje weet hoe je bijvoorbeeld een patient moet aanmaken.

Dan heb ik ook nog gedragscompetenties maar eigenlijk waren jullie niet zo zeer in die richting aan het denken.

T: ja die gedragscompetenties

M: (vult aan)zijn ook wel belangrijk

T: Vooral bij WGC letten ze daar heel erg op, hoe goed je met mensen kan omgaan, discretie…

W: takt ten opzichte van mensen, assertiviteit maar geen agresiviteit ; ik vind heel veel afgestudeerden of stagairs die vinden van hun eigen dat ze wel heel assertief waren maar eigenlijk vond ik hen niet assertief maar gewoon agressief. Ik vond dat je dat meer en meer zag..Samenwerken, flexibiliteit (u kunnen aanpassen) , stressbestendigheid (3zaken tegelijk kunnen doen en dan nog heel rustig blijven) , empathie (u kunnen inleven maar ook weer niet te fel) beetje representatief als secretaresse, discipline, enthousiasme, integer)…

Maar ik wist dat zelf eigenlijk van dat Turks, als je dat daar moet kunnen

T: Ja in Gent is dat toch wel

W: ja ik wist dat echt niet, zelfs in de opleiding en al

M: ja in het eerste wordt er al Turks gegeven… en Engels Frans

W: ja Engels en Frans versta ik wel

M: en Nederlands, geen Duits

W: neen, dat begrijp ik wel, dat het zo regio afhankelijk is. Als ze zelfs Turks moeten leren

M: ja maar de basiswoorden eh want er is nog Arabisch ook en dat verschilt nog veel

T: in die WGC was het zo dat degene die nog geen Turks kunnen op bijscholing kunnen/moeten gaan.

W: anders hoef je daar niet te soliciteren, hoh (verschiet er van)

T: dat is vooral te zien dus in welke buurt het wgc gelegen is

M: Maar hier heb je toch ook veel verschillende nationaliteiten , vb in Genk, wat zit er daar allemaal ?

W: Ja ook veel Turken en Marokanen ; ik moet nu wel zeggen wat we nu hebben zijn ook een paar Turken die de opleiding volgen en die zijn heel capabel dus dan zou ik zeggen laat zo iemand daar werken. Daar gaan ze soms nog vlugger mee contact leggen of zoeken; gelijk in het ziekenhuis van Genk zit nu zo iemand, ik zeg laat die daar blijven.

T: ja ja en hebt u toevallig ook zo een blaadje voor ons (doelt op blad met de competenties)

W: ja , en dan is het ook weer afhankelijk van welke competenties ; ik werk nu op een registratieafdeling , en in onze opleiding zat eigenlijk die registratie voor 30 uren in totaal. Dat hoeft ook niet meer, maar er is wel een basis, omdat maar een beperkt aantal mensen op zo een afdeling zullen terechtkomen. Maar er is dus een basis nodig, dat ze dat wel hebben geleerd.Bepaalde zaken, dat je zegt op een algemeen secretariaat medische beeldvorming of een secretariaat waar allemaal secretaressen samen zitten, een centraal secretariaat. Daar is vooral medische terminologie belangrijk….. en kennis van het Nederlands, maar dat vind ik echt achteruitgegaan.

T: Ja?


W: Geschreven Nederlands

M: brieven enzo

W: Veel dt-fouten; Tegen mij zeiden de dokters “ik heb u, dus jij moet dat kunnen,daarvoor heb ik u aangenomen”. De dokter zou dan zelf iets verkeerd schrijven maar die zei dan “daarvoor heb ik u ook”, om de dokter zijn fouten eruit te halen. Maar tegenwoordig al die fouten en soms zeggen ze “ik kan dat heel goed” en dan zie je zoveel dt-fouten, ik vind dat niet kunnen. Dat vind ik dus beetje minder; wat mij de laatste tijd veel opvalt.

M: Je hoort dat veel, in veel bedrijven is dat zo van… Wij kregen dat ook in het derde jaar, plots zo een test en euh

W: Dan is u Nederlands ook niet zo fantastisch (lacht)

M; ja, neen algemeen maar

W: Ik vind het wel een verschil in jullie opleiding dan in de opleiding van een secretaresse.

M: Ja dat is waar

W:.. Ik ben nu even aan het kijken maar dit zijn nu andere, dat zijn competenties ; ik ben nu eigenlijk zorgmanagement aan het volgen om hoofd te worden van een afdeling dus een kaderopleiding voor hoofdverpleegkundige. Dit zijn eigenlijk competenties voor zo iemand maar ik heb daar toch even gekeken welke competenties ook voor een MMA belangrijk zijn. Stressbestendigheid, plannen en organiseren, je moet echt wel kunnen zeggen van dit ga ik het eerste doen want dat is het belangrijkste…, u mondeling kunnen uitdrukken want je bent het visitekaartje (als je iemand aan de lijn krijgt, je bent de eerste indruk eh), schriftelijk ook en dat je goed kan samenwerken. Flexibel, vind ik ook heel belangrijk, je moet tegelijkertijd kunnen bellen en patiënt kunnen intikken. Ordelijk en efficiënt kunnen functioneren, orde en regelmaat en je moet ook nog een beetje willen bijleren natuurlijk. Dat is ook heel individueel vind ik persoonlijk.

Klant of patientgerichtheid..

T: Ja dat is dan meer voor onthaal

W: dat zit daar ook in.

Enthousiasme, discipline en ja takt heb ik er ook bij gezet , takt naar u patiënten toe

T: Ok , dus als voorzitster van de VVMS zou u niet graag hebben dat het beroep MMA evolueert naar iets meer praktischer, verpleegkundige taken overnemen.

W: neen absoluut niet

T: En u visie op toegang tot het algemeen dossier, daar gegevens vrij in opzoeken en bewerken ? En de verantwoordelijkheid die ze daarin krijgen

W: Wij hier op onze registratiedienst hebben toegang tot alle informatie van een patiënt, maar het is wel zo dat je dan als secretaresse ook wel beseft van dit is een vertrouwelijke situatie en verantwoordelijkheid hebt om die informatie niet naar buiten te brengen. Wij tekenen daar ook een overeenkomst voor met onze hoofdgeneesheer. Wij krijgen daar dus toegang toe maar onze hoofdgeneesheer kan ook altijd kijken welke dossiers een secretaresse heeft geraadpleegd.

T: Ja dat was op het UZ ook , dat als je extra informatie wou die je niet echt nodig had moest je expliciet toegang vragen en dat werd dan ook gelogd.

W: Ja, bij ons is dat zo dat wij inderdaad veel toegang hebben. Wij moeten bij ontslag van een patiënt zeggen “waarom is die patiënt bij ons in het ziekenhuis geweest” en wij moeten proberen een verantwoording te zoeken waarom een patiënt..; eigenlijk om de ligduur te verantwoorden. Als een mens 6 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en wij vinden in die brief maar 4 dagen terug, dan moeten wij overal in alle mogelijk gegevens gaan zoeken van wat heeft die nog allemaal gehad ? Waarvoor we dan kunnen verantwoorden waarom die 2 dagen heeft gelegen. Dus we moeten eigenlijk toegang krijgen tot zoveel mogelijk, maar er kan altijd opgevraagd worden van “kijk , heeft die in mijn dossier gekeken en heeft die daar eigenlijk wel iets te zoeken” ik bedoel als we gaan zoeken en die patiënt is bijvoorbeeld niet opgenomen.

T: En naar wie moet je die verantwoording dan afleggen ?

W: Eigenlijk leggen wij dat af aan de hoofdgeneesheer , niet dat dit in de praktijd altijd gebeurd. Als ze zouden willen zouden ze kunnen zien welke dossiers wij dan al eens hebben opengedaan. Dus dat is dus wel je verantwoordelijkheid, je beroepsgeheim. Ik vind dat soms, niet naar medische secretaressen toe, maar wordt dat beroepsgeheim zo.. “heb je al gehoord wat die heeft”. Mensen die logistiek doen , het transport van patiënten die zijn dan over iemand anders aan het praten terwijl ze iemand aan het vervoeren zijn. Terwijl ik dan denk van , weten jullie wel waar jullie mee bezig zijn. En dan het assertieve, je mag assertief zijn maar dat leer je wel. Als je met artsen omgaat , dat is een heel speciale…(maakt zin niet af)

T: ja je kan bijvoorbeeld wel een assertiviteitstraining geven op school

W: ja je word daar assertief van. Moet ik nog even de vragen overlopen ?

M: ja dat is goed maar er zijn er wel die niet van toepassing zijn ook

W: De opleiding goed aangepast aan de noden ? Dat vind ik dus wel, uhm ik ken de opleiding van de PAL en het is echt vergelijkbaar.

Nog andere opleidingen voor de job ? neen

Sociale verpleegkundige , die hebben die administratieve kennis niet. Office managment , neen, die medische achtergrond is niet te onderschatten. Je kan dan bijvoorbeeld als MMA wel zeggen ik ga managment assistent taken doen want je hebt eigenlijk wel boekhouding gehad, je hebt achtergrond in economie.

Huidige taken ? Onthaal, agendabeheer, telefonie en typen van verslagen ook heel veel. Spraakherkenning is een beetje.., hebben jullie daar al veel.. dat de arts dicteert en de computer typt het.

M: Ja, daar hebben we al van gehoord

W:Ik heb dat hier gezien op de medische beeldvorming, als ik wegging ben ik eigenlijk vervangen door zo een machine zeg ik maar. Maar als ik nu kijk, het werkt toch niet zo goed, neen.

M: Het is nog niet optimaal waarschijnlijk.

W: Die artsen moeten dan kweet niet hoeveel brieven volledig lezen , inspreken en als die machine iets verkeerd begrijpt moeten zij dat corrigeren en dat gebeurt vaak niet. Dus telkens als die arts iets zegt gaat die spraakherkenning het verkeerde woord typen. De basis is heel intensief, maar voor de arts maar als er een goeie voorbereiding aan voorafgaat dan kan dat wel goed zijn. Maar je moet als arts ook duidelijk kunnen spreken.

Uhm ik denk, maar ik weet niet of jullie daar zicht op hebben , dat het nu een beetje verzadigd raakt de tewerkstelling inzake MMA , of vinden ze bij jullie nog ?

T: Het is nog maar het eerste jaar

M: Ze beginnen er nog maar net mee

T: Dus er is nog niemand afgestudeerd eigenlijk dus wij hebben daar geen zicht op

W: ok. (verder overlopen van de vragen) Anatomie , ja ; psychiatrische kennis vind ik niet; Recht hebben wij genoeg gehad

T:Psychiatrische kennis is eerder voor goed te kunnen omgaan met mensen

W: Ja meer naar die competenties toe dan zo

M: ja en recht ?

W: Ja hebben wij genoeg gehad, burgerlijk en handelsrecht (maar dat was niet nodig) daar hebben we de basis van gehad, het was niet nodig maar wel interessant om te weten. Maar ik zou het nu niet meer kunnen, ja als je dat niet meer onderhoudt. ICT en MS office , dat is een vanzelfsprekendheid , medlucas dat is zo iets intern waarschijnlijk en uhm dat zijn hier allemaal vergelijkbare en ik denk zo als je dat.., iedereen gaat zo zijn eigen programma’s hebben maar als je dat bijvoorbeeld kent dan je ook met een ander werken.

T: Ja dat is gelijk hetzelfde als met boekhoudprogramma’s

W: ja je moet natuurlijk de basis kennen. Uhm dat Turks is de eerste keer, dat Duits is regio gebonden .uh ik heb ook al veel aangehaald denkik

T: Jaja , dat is waar

W: Goede MMA, uhm empathie, discretie , organiseren en plannen , stressbestendigheid.. maar dat heb ik al gezegd eh

T: Ja. En kijk dat is hier meer voor die technische handelingen

W:ja bloedafname, ik heb het gezegd eh.

T: Juist misschien de verloning nog eens bekijken. U vind ook dat als ze iemand met een bachelor aannemen ze die ook moeten verlonen naar bachelorniveau ?

W: Natuurlijk is het ook u eigen keuze. Ik heb eerst een jaar in dat expertise bureau gewerkt en ze zeggen je gaat wel meer verdienen naar verloop van tijd en je krijgt ook meer uren. En ik kwam dan in het ziekenhuis terecht en als ik daar nu nog zat, die vrouw die daar ook zat waarvan ik wist dat ze zoveel minder verdiende, ja dat is een persoonlijke keuze. Want als zij dan zegt ik ga nu naar een ziekenhuis dan heb je dat aan u zelf eh. Maar de meeste ziekenhuizen hier in de buurt, hebben wij eens een rondvraag rond gedaan, betalen bachelorniveau. Dat is een 1.55 doorloopschaal.

T: Ja dat merken we wel dat ziekenhuizen toch wel nog goed verlonen

W: Ja ja

M: Dus B109,110… isdat dat ?

W: Uh bij ons is dat B1 B2 B3, ik weet niet hoe dat daar zit

M: Dat zal waarschijnlijk overal wel anders zijn

W: Bij ons is dat alleszins de doorloopschaal. Maar hier wordt er alleszins, in Genk ook, betaald naar niveau. Maar ik ken geen enkele privé of groepspraktijk waar ze als een bachelor worden betaald, geen enkele. En die zijn juist de vragende partij dus ik zou zeggen bekijk dat eens van een andere kant. En die moeten dan ook Turks kennen (lacht)

T: ja dat kan wel van paskomen

W: ja dat denk ik ook en uhm als jullie nog vragen hebben stel maar

T: Volgens mij hebben wij ver alles

M: ja en moesten we nog vragen hebben kunnen we u dan nog sturen

T: Ja gerust

W: ja ik ga nog eens kijken voor die praktijkassistent maar ik pleit voor een MMA natuurlijk

T: ik vind het wel een goeie visie van die huisartspraktijken dat zij vragende partij zijn en dat wij ons daar moeten aan aanpassenW: ja maar niet als opleiding MMA

T: Ja


W: Ja dat die professor (doelt op Mr de maeseneer) zijn praktijkassistente daar maar neerzet. Dat die ze daar dan maar voor gebruikt, eigenlijk staat dat een beetje los van u opleiding MMA. Ik weet niet of wij dan ons moeten gaan aanpassen, dat hij dat dan maar doet. Dat hij dat maar uitwerkt, maar ja hij wil nu ook al zijn medische aktes ? laten vallen , dus zo evident is het dus ook niet eh.

T: ja iedereen is er ver tegen in feite

W: Dus mijn algemene conclusie is, laat het zoals het is. Het zijn secretaressen, dus laat ze ook secretaressen zijn, maak er geen verplegers van.

T: Ja op basis van wat we tot nu toe gehoord hebben is dat zowat de algemene mening.

W: Je moet het niet te moeilijk maken (lacht) Maar ik denk kunnen zijn nu van die concurrentie, nu dat zij zouden zeggen van “kijk wij gaan dat nu aanbieden”, daarom kom ik niet bij u studeren hoor, bij u school. Als je nu zegt bij u , wij leren wel bloed prikken en in de andere scholen niet. Dan weet ik niet of ik daarom de richting bij jullie ga komen volgen hoor, als student.

M: Ze zijn er niet met bezig eh, ze zijn erover aan het nadenken

W: Ja ja , ze zijn goed vooruit aan het denken bij jullie amai

M: Het is ook wel jammer dat het nu komt terwijl de richting al bezig is.

W: ja

En wilt ge eventueel weten hoe het in de PAL gebeurt, kan ik eventueel ook een naam geven van een meneer, de opleidingscoördinator. Dat is nash vlachos , die gaf vroeger het Duits.M: En die opleidingscoördinator

W: ja in het PAL van MMA, die kan u daar ook wel meer, als je vraagt wat zijn visie is, over zeggen. Je mag ook gerust zeggen ik u die naam heb gegeven en doorverwezen.

M: Ja we hadden dat ook beter vandaag gepland en gecombineerd

W: ja eigenlijk wel ja, daar heb ik niet aan gedacht, anders had ik dat wel gezegd.

M: Het is niet aan u, wij hadden daar misschien moeten aan denken

W: neen, maar het is wel genoeg om 1 keer naar hier te komen zeker

T: Het viel nog goed mee(korte babbel over het verkeerd)

W: maarja dat is wel goed dat jullie dat ervoor hebben

T: Ja de voorzitster van de VVMS horen is zeker belangrijk eh om keer u standpunt te horen.

W: ja uhm

M: Ja onze visie is toch wel bijgestuurd nu

W: ja ik zou mij daar niet teveel op blindstaren op die medische aktes (technische handelingen)

T: ja wij moeten ons aanpassen aan vraag van het werkveld

M: Ja eerste huisartspraktijk die we binnen gingen zei dat ze dat wel wouden, maar dan toch mensen aannemen die niet een geschikte opleiding hadden gevolgd. Bijvoorbeeld een pedicure in plaats van een verpleegster.

T: enja voor die technische handelingen nemen ze dan soms gewoon een huisarts in opleiding

W: Ja ik begrijp wel die kleine praktijken, zoveel verdienen die niet om nog iemand daarbij te nemen. In sommige gevallen laten ze gewoon hun echtgenotes de telefoon oppakken . Maar ik zeg bij die ene arts, toen was ik ook wel nog in opleiding maar moest ik ook heel gevarieerde taken doen. Maar ik zeg aan zo een hongerloon zou ik daar nooit willen werken hoor.

T: Ja ik ben ook al naar zo een praktijk gegaan waar er zo veel verschillende taken gedaan werden maar toch niet naar dat takenpakket verloond werd.

W: Nu ja dan kan je wel zeggen dat je een heel afwisselende job hebt, dat vind je wel niet op zoveel plaatsen.

W: en ja uhm als er iets is laat maar tijdig weten eh, als ik jullie moet helpen ofzo. Maar dit is dus jullie eindwerk

T: ja maar het sluit niet wel niet echt aan bij onze richting

M: ja maar misschien is dat net goed

W: Ja dat jullie daar dan meer afstand van hebben of wat is hun visie daarop ?

T: ja dat is zo

M: maar ja je kan het moeilijk laten doen door een eerste jaar MMA, wij zijn daar toch meer geschikt voor.

W: Ja dat is waar. En ja in Hasselt is er hier ook zo een soort Alumni waar iedereen dan samenkomt om de recente ontwikkelingen te bespreken. Dan krijg je ook een goed etentje en het is heel fijn eigenlijk. En tegelijkertijd hebben zij (scholen) zo ook hun informatie. Zoals ik zei van dat Duits, dat gebruik ik soms wel en die Vlachos(vroegere leraar Duits en nu opleidingscoördinator) sprong daar meteen op in en daardoor kon hij motiveren dat er nog Duits moest gegeven worden. Uhm maar dan toch voelen zijn dan zo de nieuwe ontwikkelingen , nieuwe tendensen aan en waar moet er rekening mee gehouden worden. Zo verschillende mensen uit verschillende branches laat je 1 keer per jaar voor elke richting samenkomen dan weet je wat er leeft. Maar dat is nu nog te vroeg voor de richting MMA. Dan heb je het ook meer regiogebonden, want dat zijn allemaal mensen van Limburg, er zijn daar directeurs bij of hoofd van zo een secretariaat en die hebben daar allemaal een ander zicht op. Dus je kan dat zo breed uitsmeren als je wilt maar er is werk aan, maar je mag ook weer niet te breed gaan.(breed=uitgebreid)

W: Maar bij jullie is het dus ook al competentiegericht eh

M & T: ja ja

W: en globaal dan in vergelijking met bij mij , bij ons afdeling, is registratieafdeling , de competenties waren daar van medische verslaggeving en archief. Maar dat is heel basis

Bron: WILLEMS (R.), voorzitster VVMS, geïnterviewd te Bilzen, 04/04/2011

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Dovnload 0.57 Mb.