Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina2/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1.2Interview Dhr. De Maeseneer (28/03/2011)


Legende:

M = Michaël

T = Thomas

JDM = Professor jan de maeseneer
 • Interview:

Tho: U hebt ook het functieprofiel opgesteld?

JD: Voor de praktijkassistent?

Tho: ja

JDM: Ja Tuurlijk,absoluutJullie zijn studenten van?
M: De Arteveldehogeschool

JDM: Namelijk?

Tho: Wij volgen niet de richting MMA maar wij volgen bedrijfsmanagement. Onze bachelorproef is het onderzoek naar het functieprofiel, het opleidingsprofiel aanpassen.

U weet wat de opleiding inhoud? Wat zou voor u het ideaalbeeld zijn voor een goede medische assistent, praktijkassistent.


JDM: De praktijkassistent.. 1ste vraag is natuurlijk op welk niveau wil je die opleiden. En dat is geen neutrale vraag. Je moet kijken, wat is het probleem in de gezondheidsector? Het probleem is: mensen recrutreren. We hebben gewoon mensen dringend nodig. Deze morgen was het nog op het nieuws dat er 120 000 verpleegkundigen moeten bijhebben dat betekent dat we verstandig moeten inzetten op welke opleidingen we tot stand gaan laten komen.Daarbij moet je ook eens gaan kijken, wat is een haalbaar opleidingstraject om voor deze functie met die compleciteit mensen op te leiden. Je kan uitkomen op HBO5,kwalificatieniveau 5 waarom omdat een volledige bachelor niet nodig is.

Wat is het voordeel daarvan? dat is attractief 90 punten. Je kan dus een nieuwe niche aanboren.. Als je dat niet doet dan trek je mensen weg van verpleegkunde bachelor, Office assistant dus dit moet je niet doen. diploma’s en niveaus moeten te maken hebben met veel meer dan nu. De universiteit en de hogeschool moeten hiervoor uit hun ivoren toren treden. Ze moeten kijken wat het maatschappelijk probleem is. Niet wat vinden wij leuk om op te leiden, fancy enzovoort maar wat is er nu nodig om het probleem nu optelossen. Op korter termijn hebben we een paar duizend mensen nodig die een paar taken van de verpleegkundigen kunnen overnemen. Zodat je die verpleegkundigen kan inzetten voor andere dingen. Dit is de context waaruit het debat moet beschouwen. Eens we die context hebben duidelijk gesteld dan kan je gaan kijken wat kan je binnen kwalificatieniveau 5 HBO opleggen.Dan kwamen we aan 3 componenten: Component onthaal, component administratieve ondersteuning en een component hulp bij zorg

Die 3 componenten kun je dan in het competentiedocument en competentiebeschrijving integreren.

Dat zal betekenen dat u het moet integreren belangrijk het voordeel daarvan is dat je niet concurrentieel zit met de bestaande recruteringsniches. Het is niet om mensen te verplaatsen van een verpleegopleiding naar die opleiding dat je winst boekt. Winst boek je door nieuwe niches aan te boren. Dus je moet een nieuwe groep van mensen aanboren die anders niet naar de zorg zouden komen en voor wie je attrectief interessant pakket moet voorstellen, dat op hun niveau is.

Indirect effect daarvan kan ook zijn dat je nieuwe manpower recruteert voor de zorgsector en zelf ook voor de verpleegkundige zorg als je de nodige bruggen maakt vanuit dit traject naar verpleegkunde. Deze drempelverlagende benadering zal ertoe leiden dat je in de recrutering sociaal maar ook naar techniciteit meer allochtonen gaat recruteren. Waarom? 90 punten dat is 1,5 jaar dat is veel overzichtelijker voor allochtonen laat recruteren dat is veel overzichtelijker voor intelligente vrouwelijke allochtonen kandidaten die vaak een probleem hebben met 3 jaar te studeren van thuis. Maar 1,5 jaar dat zal lukken en als ze eenmaal aan een job geraken kunnen ze doorgroeien naar verpleegkundigen als ze talent hebben. Dat is geen probleem. Ik wil daarmee zeggen een nieuw opleiding situeren is primair en maatschappelijke afweging en niet pedagogische afweging.Daar, denk ik, maken we nog steeds heel veel fouten.. Iedereen hé. Dat wij puur gaan kijken naar alle soorten theoretische concepten van prachtige beroepen die mooi ingevuld zijn. Ja, de samenleving staat daar niet op te wachten vaak. De samenleving staat nu te wachten op het grote probleem: hoe gaan we dat probleem van 120000 verpleegkundigen oplossen? We gaan het niet kunnen oplossen met 120000 verpleegkundigen, we gaan moeten stukjes taak van die verpleegkundige moeten transfereren naar andere beroepen. Die moeten we massaal kunnen opleiden. Zodanig dat verpleegkundigen hun kerntaken kunnen doen in de toekomst.

Tho: Vooral de administratieve taken dan overnemen van de verpleegkundigen?Maar ook eenvoudige verzorgtaken.. Dat is godgeklaagd! Wat is dan het verdriet van België in dit dossier? Het verdriet van België is dan dat wij op Vlaams niveau een prachtig document gemaakt hebben. Daar is geen letter aan toe te voegen, dat is perfect. Alleen, het is niet gereglementeerd omdat op federaal niveau zowel de nationale raad voor paramedische beroepen als de nationale raad voor verpleegkunde zegt: “Nee” en op basis van 2 gegevens nl. de nationale raad voor paramedische beroepen omdat de artsenvertegenwoordigers het niet wouden. Bevas Dat is de groep van dokter moens (zuivere hulp)Dit is niet vreemd aangezien dokter moens zelf klinisch bioloog is en men via het feit dat de laboratorium bloed gaan prikken bij patiënten dat men een stuk aan cliënteelverzorging blijft doen. Dit zou natuurlijk niet meer nodig zijn als er overal praktijkassistenten zijn die zelf bloed kunnen prikken. Dus in België hebben we het vaak over zulke privé-belangen via het systeem van advisering. Twee dat de verpleegkundigen niet gehinderd worden door enig corporatisme want die groep is zeker zo corporatistisch als de artsen gezegd hebben. “ookal zijn we met te weinig om ons werk te doen, maar iemand anders ons werk laten doen? ondenkbaar!” dus dat is natuurlijk het einde van het verhaal. Dus dat is dus 2 keer op deze manier afgeketst. Resultaat: er komt niets. Daarnaast hebben we ook nog de politieke analyse. 2 elementen. Element 1, het overlegmodel werkt niet meer en dat is inderdaad zo.. Het overlegmodel waarbij je god en klein pierke vraagt aan al de belangengroepen om zich uit te spreken over dit soort debatten, complexe dossiers.

Tho: dus veel belanghebbenden?

JDM: Afschaffen die boel, het heeft geen enkele zin om daar al die belanghebbende nog te laten meepraten over dit soort dingen. Twee, dat is in federale context de cultuur van het medisch bedrijf de gezondheidssector van Vlaanderen en Wallonië dermate verschillend is dat het niet meer mogelijk is om dit soort verhandelingen nog op een performante manier nog door te voeren wanneer je dat in het noorden en het zuiden op dezelfde manier moet doen.

Tho: mja


JDM: Dus defederaliseren dat verhaal.. Dus dat is de analyse wat er is gebeurd in dit dossier

Tho: Het moet dus op federaal niveau goedgekeurd worden?

JDM: Het KB 78 moet grondig herschreven worden zodanig dat een groot deel van de behoeftheden naar de federale overheid gaat. Men moet heel grondig nadenken over dat systeem waarbij voortdurend advies wordt geven over alle soort dingen. Op deze manier bereik je enkel een status quo want uiteraard wilt niemand een advies geven waarbij zijn eigen beroep zal moeten nadenken over zijn taken en functies. Dus dit is de analyse van wat daar is gebeurd. Moesten jullie nog iets weten?

Tho: ja, wij hebben ook al andere ziekenhuizen aangesproken, WGC , huisartsenpraktijken. De mening is daar wel vrij verschillend. We hebben daar al te weten gekomen dat voorbeeld echt die technische handelingen: bloed afnamen. Dat dit niet echt heel veel vraag naar is maar vooral zoals u zegt dat de kerntaken van de verplegers dat die.. Dat ze zich zouden kunnen concentreren op hun kerntaken.

JDM: Waarom moet je iemand met een bachelor diploma, ook in een ziekenhuis of een polikliniek, bloed laten afnemen? Dat heeft toch geen zin. Het afnemen van bloed is een repetitieve eenvoudige handeling. Dus dat heeft toch geen zin. Een bachelor die dat doet is het oneigenlijk gebruik van de capaciteiten. Een arts die dat doet is zeker het oneigenlijk gebruik van de capaciteiten behalve die zeldzame gevallen.. Maar doorsnee mensen op de 1ste lijn gezondheidszorg of de polikliniek dat kan je laten doen door iemand laten doen met een opleiding van 1,5 jaar. Mensen zien nog niet waar de toekomstige mogelijkheden zitten.

Tho: Wat zijn volgens u dan die toekomstige noden? Gaan zij ook de volgende taak moeten doen: coderen enzo , we hebben ondervonden in Maria Midelares dat ze liever iemand hebben die het werk ook kon organiseren en die naar de toekomst toe nadenkt: welk proces kan beter verlopen..

JDM: ja dan heb je een master nodig

Tho: Zij zoeken eerder iemand zoals een MMA

JDM: ja maar een bachelor is om bestaande problemen op te lossen en een master is in staat om nieuwe problemen te analyseren en daar nieuwe oplossingen voor te zoeken. Dat is het kader waarin je werkt. Dus als je competenties van een master vraagt dan moet je een master vragen.

Tho: Zij zoeken daar eigenlijk iemand voor meer..

JDM: Omdat ze niet willen betalen voor kwaliteit en daar moeten we ook met in de gezondheidszorg. In de gezondheidszorg hebben we altijd gewerkt met een soort .. Met de competentie aan te werven die net niet in staat zijn om de job.. Dat is niet verstandig. Ik zeg niet dat er geen team kan zijn met 1 master en enkele bachelors maar dat is evident maar om inzicht te krijgen op de manier waarop je klinische gegevens en minimale verpleegkundige gegevens kunt gebruiken. Ja, dat vraagt een zekere analyse , dat vraagt een zekere kennis van medische en pathologiecontext. dan moet je toch iemand in het team hebben die minstens een master heeft.

Tho: Dan zou het beter zijn om een HBO5 opleiding zijn want de verloning gaat lager liggen

JDM: Het uitvoerend werk of je dat door een goede HBO5 laat doen of een mindere bachelor dat zal ongeveer op hetzelfde neerkomen.. Dat is dan keuze die je dan kan maken overigens hebben we dit concept enkel gemaakt voor de 1ste lijn gezondheidszorg. We hebben dit concept niet gemaakt voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis is een ander verhaal maar ook daar is het principe van de subsidiariteit van belang. Je moet ervan uitgaan dat je telkens moet zoeken.. Wie heeft de goede kwalificaties? Niet te veel, niet te weinig om deze job uittevoeren. Dat is de vraag die je moet stellen.

Werken hier al praktijkassistenten?

Een paar in antwerpen, in de WGC maar strikt genomen omdat er geen opleiding is en geen erkenning zit je in een zeer moeilijk terrein en gevolg is dat je eerder de poetsvrouw hebt die ook de job doet. Ik denk dat dat niet goed is in opzicht van de ontwikkeling van beroepen. Hoe kan je een job verkopen als een doorgeleerde poetsvrouw het ook kan doet of het doet in de realiteit. Dan heb je toch een probleem.. Maatschappelijk.

Tho: ja, Die tekorten die de huidige praktijkassistent heeft is dat dan vooral medische terminologie?

JDM: Je moet daar een stuk medische terminologie insteken maar je moet vooral leren.. Communicatie is ongeloofelijk belangrijk. Communicatie aan de balie bij ons dat is een heel belangrijk bij ons. Informatiemanagement: dus goed weten van hoe je informatie gestructureerd wordt op codes en classificatie.Begrijpen hoe je daar met om kan gaan. Kleine interventies assisteren, helpen enzovoort. Het is godgeklaagd dat als een arts een urinaire-zwangerschapstest moet afnemen dat die dus 2 minuten moet wachten dat veel te duurbetaalde tijd is tot die test afgelopen is. Ja laat gewoon die praktijkassitent zeggen van : “kijk mvr. Plas in de pot” ja en zij doet dat dan al en de dokter heeft de resultaten al als ze binnengaat. In nederland is dit standaard gebruik er zijn overal praktijkassistenten en patiënten die komen bij de dokter binnen en die hebben het resultaat van het onderzoek al bij zich.

Tho: ja, dat is inderdaad wel goed. U vindt niet dat een praktijkassistent al een eerste beoordeling gaat moeten doen of via telefoon.

JDM: Daar heb je de triagevraag. Ik denk dat de praktijkassitent heel goed moet weten wat pluis is en wat niet pluis is en als er twijfel is moet die doorgeven . Ik denk voor echte triage te doen heb je een verpleegkundigen nodig. Maar men heeft hen daar ook voor opgeleid voor echt efficiënt triage te doen. Bv. dit vraagt verdere aandacht. Daar moet je toch wat klinische vorming voor hebben.
Tho: ik denk dat het belangrijkste is gezegd.. Het is ook belangrijk de sociale vaardigheden?

Absoluut, als je vandaag aan het onthaal werkt van de WGC. Dat is daar soms ook zo een probleem

Tho: Wij zijn ook al bij WGC geweest

JDM: Dit is niet evident

M: nee

JDM: daar moet je echt leren .. ja, dat het leven niet simpel is.Tho: We zijn reeds naar de WGC de sleep geweest en daar hebben ze daar niet echt een nood aan..
M: te groot..
Tho: Ze hebben daar verschillende dienstverleningen. Als er bloedafname moet gedaan worden dan springt de verpleegkundige in .. Overlapping hebben van de functies.
Je kan het even goed de praktijkassistent laten doen. Als het over bloedafname is of urine kan je evengoed een praktijkassistent dit laten doen want die verpleegkundige kan dan ander werk doen.

Dat is een beetje het probleem. In de gezondheidszorg zeggen ze snel: “ we hebben iemand die dat kan dus we gaan hem dat laten doen”. Dat is vaak slecht beleid.

Je moet nadenken is dit wel de geschikte persoon met de juiste vorming ,kan het niet iemand anders en dan kan die persoon dan weer ingezet worden voor ander werk te doen. Dit is taken van verpleegkundigen overnemen. Je moet in dezelfde logica denken dit is belangrijk.
Tho: BV. de medische programma’s moeten ze die ook kennen?

JDM: Ik denk dat die de basis moeten kennen van hoe zo een medische informatie gestructureerd wordt. classificaties en ook hoe de administratieve modules.. dit moeten ze perfect kennen. Ze moeten daar ook een analyse uittrekken maar niets aan de analyses maken. Dat zijn uitvoerende procedures die je moet kunnen doen.

Mich: Laboresultaten die terugkomen? Het eerst kunnen raadplegen? De dingen die opvallen?

JDM: Dit is meestal al geflaged daar staan al sterretjes aan. Maar bijvoorbeeld wat ze wel moet leren is als er een labo dringend binnenkomt met een afwijkende waarde dat die actie moet nemen en de dokter moet verwittigen. Bv. Er komt hier iets binnen (zorgwekkend) die patiënt zou toch beter opgenomen worden. Als er 3 sterretjes naast staan dan moet die wel weten dat die eerst gaat moeten overleggen.. als het dringend bericht binnenkomt.

Tho: de procedure kan eventueel ook intern overlopen worden?

JDM: overmaken, tuurlijk.

Tho: ok


JDM: En veel talen is ook belangrijk, toch ook 3 talen spreken (jobgebonden!)

M: Nu voor de moment is bij de MMA op de arteveldehogeschool hebben ze ook turks opgenomen voor het gentse dan. Frans, nederlands, engels en turks dan..

JDM: Basis turks is zeker in bepaalde wijken wel belangrijk. Bij ons zijn er voor de moment met 66 nationaliteiten daar is het einde een beetje zoek.. Daar kun je niets meer tegenaan dus proberen wij engels, nederlans, frans, ..

M: U vond het niet echt nodig of ze de medische terminologie

JDM: Een basis , medisch secretaresse.. Ze moeten vooral weten dat mensen.. maar ik zou dat vrij algemeen houden, ze moeten geen specialistische brieven typen.

M: Nu voor de moment krijgen ze anatomie, fysiologie in de opleiding

JDM: Maar dat zou ik beperken. Moest dit een opleiding van 90 (studie) punten zou zijn. //

M: Of de MMA, de praktijkassistent toegang heeft tot medische documenten op de computer

Daar gaan we een goede afspraak over moeten maken
JDM: ik denk dat we daar een afspraak over moeten maken. Het probleem is dat we met het beroepsgeheim een beetje vastlopen aan de ene kant roept de hele samenleving het moet Interdisciplinair zijn,taakdelegatie zijn, ok aan de andere kant roepen ze medische gegevens moeten alleen toegankelijk zijn voor de dokters. Ja, het is het een of het andere.. Je gaat niet kunnen blijven in een constellatie en zeggen er moet goede kwaliteit zijn en mensen moeten informatie hebben om goede beslissingen te nemen en tezelfdertijd zeggen die informatie daar kunnen ze eigenlijk niet aan. We gaan moeten opnieuw samen denken over hoe kunnen we het medisch beroepsgeheim in de algemene zin maar het geldt zozeer voor het beroepsgeheim binnen het maatschappelijk werk met omgaat of verpleegkundige met omgaat. Het beroepsgeheim in de gezondheidssector hoe kunnen we daarmee op een volwassen manier met omgaan zodat iedereen slechts tot die stukken van informatie, die voor hen voor beroepsdoeleinden relevant zijn, toegang heeft. Is het niet belangrijk kijk ik geef een voorbeeld: is het belangrijk als een patiënt dat zo iemand aan de balie weet of die patiënt mogelijk agressief gedrag kan vertonen om psychiatrisch probleem.

Hij moet niet weten wat de diagnose is maar hij moet wel weten dat hij alert moet zijn. Dat moet hij wel weten, die informatie.

Je kan moeilijk vragen aan een diëtiste vragen dat die een goede opvolging doet van voeding gewicht als die geen toegang heeft tot het dossier in te zien, wat zijn de risicofactors..

We gaan moeten gaan naar een collectief beroepsgeheim dat complementair wordt ingevoerd. In die zin iedereen heeft zijn stuk waarvan hij informatie voor wilt enz. dat nodig is voor zijn beroep. Er moeten medisch gegevens ter beschikking zijn van de praktijkassistent en dat moet ook zo anders kan die zijn job niet goed uitoefenen.

Aan de andere kant moet de diëtiste niet alle verhalen kennen die het maatschappelijk werk ivm de familiale toestand van een bepaalde persoon heeft. Moet wel weten dat er bijvoorbeeld familiale spanningen zijn en dat de vrouw niet in huis aanwezig is en niet kookt. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat de man zijn eten elke dag gaat kopen in voorverpakte maaltijden. Als de diëtiste dit niet weet dan staat ze wel heel ver van de werkelijkheid. Dus globalisering daarvan met complementariteit. Mensen moeten die informatie hebben die ze echt nodig hebben dit zal niet betekenen altijd alle informatie.

Tho: Dit is dan ook extra werk om die informatie te.. ?

JDM: dat is dan een beetje het probleem natuurlijk dat je soms dan komt en men dan zegt: “ok ja”

Het filteren van die informatie kost dan weer een job meer, ja dan heb ik zoiets van ja dan is het misschien toch praktischer dat de mensen wel toegang hebben tot de informatie en daar dan op een verstandige manier gebruik van maken. Dit is in alle beroepen belangrijk!

Bijvoorbeeld: Het is belangrijk dat de leerkracht informatie heeft over mogelijke risicosituaties van kinderen die bij hen in de klas zit. Ze moeten daar met een verstandige professionele manier met omgaan. Daar kun je niet aan ontsnappen. Die persoon moet dit wel weten natuurlijk maar die moet dit natuurlijk weer niet aan de poetsvrouw doorvertellen.

Dat is dan de grens een beetje. Er is geen andere weg dat daar een stuk complementair met omgaat want anders gaat het gewoon niet werken. De hele oefening van subsidiariteit en taak delegatie werkt niet als we dat niet doen.

Tho: ja dat hebben we toch gezien in de WGC dat ze toch blootgesteld worden aan verschillende informatie als ze daar aan de balie zitten.

JDM: natuurlijk, dus moet ook professioneel het beroepsgeheim voor die mensen geregeld worden

Tho: dat vind ik ook

JDM: dit is nu niet het geval. Dat is het probleem vandaag.

Tho: dan nog misschien 1 vraag waar zou je opletten als je iemand aanneemt? Heeft die al ervaring in een.. ?

JDM: wat ik denk is dat die 1. goed opgeleid & Voldoende stagecomponenten heeft.

 2. Algemene Communicatieve

 3. De samenwerkingsattitude, de kritische reflectie tov de eigen positie

 4. De technicals skills, talen enzovoort , bloedafnames als dat van de orde is. Attitude is belangrijker! Ze zijn namelijk rolmodellen.

 5. Goed opgeleid & Voldoende stagecomponenten

 6. Algemene Communicatieve

 7. De samenwerkingsattitude

 8. De technicals skills, talen enzovoort , bloedafnames als dat van de orde is • Afronding van het interview.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 • Werken hier al praktijkassistenten
 • Afronding van het interview.

 • Dovnload 0.57 Mb.