Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina5/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1.6Interview Dhr. Huyghe (02/05/2011)


Legende:

M = Michaël

T=Thomas

D= Dhr Huyghe

M: We zijn 2 studenten van de arteveldehogeschool van de richting bedrijfsmanagement en onze bachelorproef gaat om meer informatie te krijgen over MMA in het werkveld en naar de toekomst toe, dus daarom zijn wie hier

Mijn eerste vraag is : Wat is juist u functie ?

D:Ik ben verantwoordelijk voor de MMA’s, secretariaat binnen de dienst eigenlijk. Er zijn 11 secretaressen of medical management assistants, en ook 4 logistieke medewerkers en 13 mensen patiëntvervoer dus ik heb 30 a 35 mensen onder mijn verantwoordelijkheid.

T: Zijn er hier al mensen aan het werk die van opleiding MMA zijn ?

D: Iedereen die hier zit zijn MMA’s, dus met een medische opleiding

M: Van de hogeschool gent dan ?

D:Ja we hebben hier net ook 2 stagairs van HoGent

T: Ja onze school is nog maar net bezig met die richting

D:Ja ik weet het , ik zit ook in die ..commisie van hogeschool gent

M: oei, haha

D:Jaja, dat is niet erg

T: Zijn er misschien al tekorten die u ervaart in de huidige generatie MMA’rs ?

D:Ja dat veranderd natuurlijk heel snel, als we zuiver binnen onze dienst gaan kijken is het vooral software. Je kan algemeen office pakketten aanbieden maar gerichte software is heel moeilijk, je kan dat proberen maar… iedere dienst heeft zijn eigen software en binnen de verschillende afdelingen radiologie in Vlaanderen heb je ook tal van pakketten.

T: Hoe zouden we dat kunnen oplossen ? Via een seminarie ofzo ?

D:Je kan gerust eens interessante software bekijken en kijken hoe werkt dat, hoe zit dat in mekaar en hoe gebeurt de data overdracht ? Dat daar zo wat zicht in is , maar ja het aanbod is zo groot

M: Maar op de hogeschool is het dus zo dat ze niet specifiek gaan zeggen die vb precare ga je niet moeten kunnen , het is gewoon ICT in het algemeen.

D: Jaja ja, ze hebben daar wel een tijdje, kweet niet of ze dat dit jaar nog doen zo gekeken naar medidoc

M: ja medlucas

D:Ja dit is hier bij ons ook intern momenteel nog maar dat wordt vervangen door het EPD van orbis, uh agfa, dus we bieden dus een elektronisch patiënten dossier aan. Dat is dus de toekomst, we zijn bezig met dat binnen het ziekenhuis aan te bieden en volledig te integreren.

T: Buiten dat, zijn er nog tekorten of ? misschien medische terminologie ?

D:Medische valt heel goed mee , daar hebben we geen problemen mee. Het is nu ook zo, specifiek voor deze dienst , we werken vrij digitaal, bij ons is er dus geen enkele secretaresse die een verslag uitwerkt. Het is eigenlijk de radioloog die dicteert via online spraakherkenning, het verslag komt op het scherm en hij valideert het en past het aan waar nodig. Ja we zijn daar al 5 jaar mee bezig

M: Dus de kennis van fysiologie, anatomie, pathologie , farmacologie is beperkt ?

D:Laat ons zeggen anatomie wel, je moet weten waar ligt wat bij aanvragen. Pathologie iets minder, je kan dat zien aan de pathologie van is het met contrast of zonder contrast en dergelijke. Farmacologie wordt hier weinig gebruikt, dat is meer naar verpleging toe.

M: En de resultaten moeten ze dat kunnen beoordelen ?

Is zuiver radiologie

M: Maar de resultaten komen hier toe, misschien kunnen ze de patiënten al inlichten ofzo

D: Patiënten worden hier niet ingelicht, we werken hier met een pax , iedereen beeldvorming die gemaakt wordt komt op de pax, je moet dat zien als een grote server waar dat alle beelden opkomen. Die zijn dan ook voor iedere arts, zodra het onderzoek afgerond is, beschikbaar . Toekomstvisie is om ook huisartsen daar toegang tot te geven dat zij ook de resultaten kunnen bekijken . Want niet iedere patiënt komt via een specialist hier. Daar zit voor een stuk ook dat EPD in, als zij daar ook kunnen inloggen dat ze eigenlijk kunnen zien welke patiënt wat heeft gehad. Dat wordt momenteel besproken

T: Hebben de MMA’rs dan ook toegang tot die gegevens ?

D:MMA’rs hebben geen toegang tot het medische dossier op zich, tenzij de arts zijn account vrijgeeft. In principe kan dat niet maarja. De MMA kan wel aan de verslagen medische beeldvorming, beelden.

T: en wat zijn zo andere taken die een MMA hier heeft ?

D: Hier zijn er dus 3 grote taken en daarnaast ook nog allerlei randtaken. Eerst het onthaal van de patiënten waar ze worden ingeschreven en naar de wachtzaal geleid. Het volgende is afsprakenbeheer, je ziet ook bij ons is dat zo ingedeeld in 3 rijen, eerste rij is onthaalfunctie/balie en tweede rij is agendabeer/afspraakbeheer onderverdeeld per dienst, CT, MR en echo. En dan heb je nog het achterste gedeelde dossierverwerking, dus alles klaarzetten voor de buitenpost en externe artsen. Onderzoeken valideren , facturatie bestanden aanmaken..

M: Het is hier goed georganiseerd

DJaja

T: Dat zien we niet veelD:We hebben de volledige dienst de voorbije 2 jaar volledig vernieuwd, dus ideaal voor dan wat structuur in te brengen.

T:En naar de toekomst toe zie je de MMA nog andere taken doen ? of zou je dat willen ?

D: Het packet verschuift zowieso, we gaan eigenlijk meer en meer digitaal doen. Een visie is ook dat je van uit het EPD binnen het ziekenhuis gewoon onderzoeken kan aanvragen online. Dat een MMA die gewoon dan gaat plannen en dan bericht sturen dat het onderzoek gepland is en op welke dag en uur. We hebben ook binnen ons MMA team 3 key users van het pax, als er beelden niet beschikbaar zijn, kijken aan wat dat ligt, welke ID’s kloppen er niet. In die zin dus meer digitaal, zeker op medisch technische diensten.

M: u heeft de aanwerving gedaan van de MMA’rs ?

D: Ja ik heb de aanwerving gedaan sedert 2004

M: En waarop let u ongeveer, welke competenties ?

D:Algemene kennis, kijken naar mogelijke ervaringen binnen het ziekenhuis. Dat is natuurlijk ook het voordeel als je binnen de commisie zit op de hogeschool, dan kan je al een beetje gaan kijken van die kunnen we eventueel.. ook de stagairs worden bekeken naar vakantiejobs toe.

T: Voor attitudes, naar gedrag toe ?

D:Ze moeten individueel kunnen werken maar ook in team, als iemand overneemt bijvoorbeeld.

M: Alles moet zeer goed bijgehouden worden

D:Jaja

M: en kennis van burgerlijk recht ofzo ?Neen niet echt , dat is eerder mijn taak als verantwoordelijke, dan kijken we naar de wettelijke tijden van rust die gerespecteerd moeten worden en dergelijke. In mijn functie dus wel maar een gewone MMA’r niet. Eerder sociale wetgeving

T: Is het dan belangrijk dat ze dan de structuur van de zorgsector krijgen in de opleiding ?

Ja structuur, dat ze hun weg weten in het RIZIF, online zaken kunnen opzoeken en ook naar het ziekenhuis toe, hoe zit de hiërarchische structuur in mekaar.

M: Alle diensten moeten ze zeer goed kennen

Ja inderdaad, en medische beeldvorming das anatomie , het is niet gelijk als je op een polie zit, dat is meer algemeen.

M: En omtrent codeertaal , moeten ze daar iets van kennen ?

T: En die programma die je hanteert zal daar specifieke ICT kenneis voor moeten zijn

Neen dat is een firma die dat verzorgt

M: Wat zijn volgens u de belangrijke karaktereigenschappen van de MMA’R

D: begripvol naar patiënten toe, hulpvaardig en vriendelijk want je bent het eerste aanspreekpunt voor de patiënt op de dienst dus als hij daar al de verkeerde indruk krijgt is het voor gans de workflow niet goed. Dus zeker naar de patiënten toe en ook voor deze medische technische dienst is IT kennis wel leuk meegenomen.

M: En in hoever is discrete belangrijk ?

D: Je hebt sowieso u beroepsgeheim waar je u aan moet houden

M: Ze worden hier ook niet aan zoveel blootgesteld zeker ?

D:Zij kunnen wat de medische beeldvorming betreft alles inkijken maar voor de rest niets. Sommige mensen , bijvoorbeeld die key-users van het pax hebben wel meer rechten maar dat word allemaal gelogd, dus als ik de bloedafname van een collega ga bekijken gaat het ziekenhuis daar ook een melding van krijgen. Want dat behoort niet tot u standaardtaken , dus er wordt wel een zekere logging gedaan voor moest er iemand misbruik maken van het systeem.

T: En moet de MMA’r voor vernieuwing streven binnen de administratieve taken ?

D: ja je begeleid u medewerkers daar toch in, als je ziet die heeft het daar toch wel moeilijker in om die toch wel bij te sturen en voor bijscholing op cursus te sturen. Bijvoorbeeld bij telefoonvaardigheid, als je ziet kan je iemand op een dagcursus sturen of zoiets.

T: Maar ik bedoel eerder taken die volgens een MMA efficiënter kunnen verlopen, mogen die ideeën aangebracht worden ?

D: Iedereen brengt dat aan, we zijn hier eigenlijk heel open dus iedereen mag hier alles zeggen. We hebben ook 4 keer teamvergadering per jaar voor iedere groep apart en indien nodig voor de hele groep dus iedereen brengt wat aan. Ook verpleegkunde corrigeert wel zaken naar administratie toe, en zaken waar ergens fouten oplopen worden ook aangebracht.

T: en qua verloning, is dat hier op bachelorniveau ?

D: Dat zijn de barema’s die we volgen, zij zitten hier op 1.47

T: ja we hebben echt al veel verschillende barema’s ervoor tegengekomen

D: Ja het is echt zeer afhankelijk, we hebben hier binnen het ziekenhuis op MMA niveau de 1.47 en 1.55; de 1.55 was eigenlijk van voor de fusie, dit ziekenhuis is eigenlijk een fusie van 3 ziekenhuizen. Dus er zijn er wel een aantal die de 1.55 behouden hebben.

T: en nu misschien nog voor die technische handelingen, stel dat u mensen tekort komt kunnen die dan ook bijspringen , of naar de toekomst toe ?

D: neen maar naar de toekomst toe, er zijn genoeg cursussen waar je administratief personeel omschoolt naar verpleegkundigen zodat je een combinatie kunt maken, of ook omgekeerd. We merken ook veel naar poli’s toe (poliklinieken ) dat veel verpleegkundigen de administratie doen. Anderzijds heb je ook MMA’s die zeggen van dat verpleegkundige dat ligt mij ook wel. Nu specifiek op onze dienst heb je natuurlijk een probleem , dan had je verpleegkundige maar opleiding medische beeldvorming bestond niet echt. Nu heb je daarvoor een opleiding in brussel , die gaan dan op verpleegkundig niveau leren hoe je al die verschillende soorten scans neemt. Maar die hebben dan wel niet de basis verpleegkundige handelingen mee. Zelfde heb je nu bij MMA, nu heb je ook cursus naar kaderfunctie toe, vroeger was dat alleen zuiver verpleging, dat verschuift.

M: En zijn er belangrijke talen die hier gebruikt wordt

D: Vooral Frans en Nederlands, sowieso voor onze vragenlijsten bijvoorbeeld heb je een pacemaker die bieden we wel aan in meerdere talen Nederlands, Frans, Engels en Turks.

M En dat wordt ook aangeboden aan de hogent ? Turks ?

T: Of gebruiken jullie tolken

Ja wij gebruiken tolken binnen het ziekenhuis, wij binnen de dienst zelf ook. Op de dienst patiëntvervoer hebben we ook 4 Turkse medewerkers, waar we beroep op kunnen doen als het echt nodig is (bij onbeschikbaarheid van de tolken). Meestal bij bijvoorbeeld Bulgaarse patiënten kan je met een beetje Duits ook al ver geraken.

M: Dus u hebt al reeds verteld dat er veel veranderd is binnen de dienst maar hoe ziet u dat naar de toekomst toe nog veranderen ?

D: Dat blijft eigenlijk evolueren, dat is constant, dat is kenmerkend voor een medische technische dienst. Met de nieuwste technieken, als je ook ziet met welke toestellen we werken MR toestel 3tesla is 1 van de zwaarste die er is. En zo gaat eigenlijk de software mee en zo verschuiven de taken van de MMA’r ook, die gaat ook continu mee met die evolutie. Nu ook vroeger kwamen de aanvragen geschreven binnen en nu worden die gewoon ingescand en die zit ook in het pakket dus niet iedereen heeft die nog op papier nodig. Die zit in het systeem en kan met een druk op de knop opgevraagd worden.

T: Dus een goeie kennis van ICT is dus wel zeer belangrijk

D: Ja zeker naar medische technische afdelingen,. Als we nu toch over het technische aspect bezig zijn, de registratie die ze doen (patiënt wordt ingeschreven en ze boeken die in een zaal). De naam van de patient komt dan automatisch op het scherm in de zaal en ook op het toestel en daardoor kan je daarop ook de fouten beperken. Dusja we gaan continu automatiseren

Bron: HUYGHE (J.), verantwoordelijke secretariaat medische beeldvorming, geïnterviewd te Gent, 02/05/2011.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Dovnload 0.57 Mb.