Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina6/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2Huisartsenpraktijken

2.1Interview Mevr. De Mey (14/03/2011)


Legende:

S = Sabien

T = Thomas

DM = De Mey

ST= stagair


  • Inleiding:

Sabien en Thomas stellen zichzelf voor en leggen de context uit. Evita De Mey stelt zichzelf voor: zij is medische secretaresse in een groepspraktijk.

  • Interview:

T: Kunnen wij vragen stellen aan jullie?

DM: Ja, ja

T: Op het eerste blokje niet letten. Dat is de inleiding. Dat moesten we ook noteren. Dus u werkt als medische secretaresse?

DM: Ja, inderdaad.

T: En is dat dan ook niet alleen administratief werk, maar ook iets anders of...

DM: Voornamelijk administratief werk. Ik neem geen bloed ofzo of geen verpleegkundige taken. Ik geef wel bloeddrukmeters mee aan de patiënten. Ik geef wel uitleg over, testje voor de stoelgang daar geef ik ook uitleg over, maar voor de rest hoofdzakelijk administratief werk eigenlijk.

T: Gaan we dan over naar de eerste vraag.

S: Ja.


T: Of je de opleiding kent eigenlijk. Kent u de opleiding? Die opleiding bestaat nog niet zo heel lang.

MMA. Medische...

DM: Goh ja, kennen wel. Maar voor de rest weet ik niet echt wat het allemaal inhoudt. Een beetje, ik heb zelf die opleiding niet gevolgd dus euh...

T: Wel dat is eigenlijk ook een administratief bediende die wat meer medische taken zou kunnen... Taken zoals bloed afnemen. Wij moeten controleren of ja...

S: Ja, vroeger was dat medische secretaresse dus. ...

T: Het is de bedoeling dat wij kijken wat er in het werkveld gevraagd wordt. En of dat hier ook al gebeurt. Of dat naar de toekomst toe het geval ga zijn.

DM: Goh, waarom doe ik eigenlijk geen verpleegkundige taken? Daar is een reden voor. Wij krijgen een subsidie van het participatie fonds. Ik weet niet of u dat weet, maar wij kunnen dat alleen maar krijgen als je enkel een administratief werk doet en dan mag je eigenlijk geen verpleegkundige taken doen want dan worden die afgeschaft eigenlijk. En dat is een vrij mooie subsidie want je krijgt 40% terug van alle globale loonkosten eigenlijk. Het is daarom. Er is inderdaad ook sprake is geweest dat ik psychometrie zou leren maar daar is een beetje van afgestapt.

T: Ja, ja

S: Ja, inderdaad.

DM: En dat is een mooie inkomst natuurlijk ook dus.

T: Maar is er vraag naar zo'n persoonlijke assistente in de praktijk hier?

DM: Goh, eigenlijk niet, want wij werken hier met een HIO in opleiding dus een huisarts in opleiding. Zij doet al die zaken.

T: Jullie hebben altijd zo iemand?

DM: Ja. Ja.

T: Dat is dan ook iemand die een bepaalde opleiding heeft gevolgd?

DM: Een ... is eigenlijk afgestudeerd ... moet nog 2 jaar onder begeleiding werken eigenlijk.

T: Ah ok.

DM: Dus ... patiënten ... dokter ... een keer bloed te trekken ofzo

T: Het is dat dat het belangrijkste is. Dat de dokter dat niet altijd ...

DM: Ja, nee daar ... dokter...

T: Dat is wel interessant.

S: Dan denk ik dat we best naar hier overgaan.

T: En welke opleiding doet u precies?

ST: Ik volg nu de opleiding medische secretaris.


T: Medische secretaris?

S: Ja?

T: En zijn er daar... Krijgen jullie ook al bij de opleiding zo praktische kennis? Moeten jullie dat ook kunnen?ST: Praktische kennis? We krijgen vooral theorie nu in het eerste jaar. En natuurlijk de kijk- en observatiestage. Het wordt nog, zoals ik gehoord heb van mijn medestudenten, heb ik hier heel veel gezien en wordt er ook veel aangeleerd wat zelf eigenlijk minder gebruikt wordt in de praktijk. Veel studeren, wat ik van medecollega's hoor, dat ze moeten ze studeren wat ze eigenlijk in de praktijk niet kunnen gebruiken.

T: Dat is wat wij moeten doen. Dus eigenlijk kijken of dat... ja...

S: En beter aanpassen aan het werkveld of er misschien taken van de dokter eventueel kunnen overgenomen worden om het hem makkelijker te maken.

T: En welke opleiding hebt u...? (vraag aan Evita De Mey)

DM: Ik ben eigenlijk afgestudeerd als diëtiste. Het is ook wel een beetje anders.

T: Ja


DM: ... medische achtergrond ... interessant omdat je anatomie hebt gehad.

T: Je hebt dat ook gehad?

DM: Ja, ik heb dat ook gehad.

T: Ah, ok.

DM: En vrij uitgebreid dus dat is wel eigenlijk wel een voordeel. Echt wel. Voor brieven te lezen en te verwerken.

T: Ja, want dat zit ook in die richting. Anatomie en andere vakken.

DM: Ja, ja, ja.

T: Psychologie, zat dat daar ook bij?

S: Ja, en sociaal recht en zo van die vakken.

T: Is het ook wel belangrijk dat je medische kennis hebt? Is dat noodzakelijk of...?

DM: Ik vind dat wel handig.

T: Het is een pluspunt?

DM: Ja, zeker en vast. Ja, ook bijvoorbeeld mensen met een bloeddrukmeter enzo. Het is het wel handig als je een beetje achtergrondinformatie van bloeddruk hebt. Als je een bloeddrukmeter moet uitleggen en allé dan moet je weten waarover je babbelt natuurlijk. Ja ok, je kunt dat wel in de praktijk misschien wel nog leren maar ik denk dat het voor de dokter toch handiger is als ze iemand hebben die toch al een beetje informatie geeft...

T: En dat is ook dat ze erop letten eigenlijk van voor ze u aannamen dat ze toch wel navraag hebben gedaan of je daarvan wist of...?

DM: Goh ik weet dat ze er veel voor mij hebben gehad. En ik denk niet dat die dat hadden. En ik weet wel dat ze zo een beetje moesten achterzitten ... dus ik denk voor de dokters, allé ik wil niet stoefen over mijzelf ... maar ik denk wel dat die dat een pluspunt vinden iemand die toch een beetje medische achtergrond heeft.

T: We zullen een keer vragen wat uw huidige taken zijn.

DM: Wel ja, eerst en vooral telefoons beantwoorden, afspraken maken voor de dokters... Ja, post doe ik ook. Ik zorg dat die intern worden verdeeld. Ik zorg dat die in dossiers terecht komen en ik scan die in. Dossier opvragen bij andere artsen, verslagen opvragen in het ziekenhuis.

T: En dossiers beheren of...?

DM: Ja, een stuk ook ja. Zeker en vast. Dan doe ik bloeddrukmeters en zo kleine zaken die we uitlenen aan patiënten. Dat opvolgen die ook terug binnenkomen. Boekhouding doe ik ook.

T: Ja? Die richting volg ik.

DM: Is het waar. Oei. (lacht) In beperkte mate. Ja, een beetje de algemene boekhouding hou ik bij, facturen betalen, maar ook het algemeen jaaroverzicht. Dat stuur ik ook door naar de boekhouder.

T: Dat is nog vrij uitgebreide kennis dat je toch moet hebben.

DM: Dat zat in mijn opleiding als diëtiste in de vorm van "stel als je ooit zelfstandige diëtiste wordt" dan heb je toch ook redelijk wat boekhouding.

T: Dat zat ook ...

DM: Ja. Wat doe ik nog allemaal? Een beetje van alles eigenlijk. Ik doe op tijd de opvolging van de derdebetalersregeling en goh ja, het is echt gevarieerd.

T: En is het niet tijdelijk gewoon dat je misschien kennis mankeert of te weinig hebt voor hier te werken? Dat je zegt van "goh, dat had ik graag nog gezien". Bijvoorbeeld op school of als ze hier nog iets vragen. Wat meer medische terminologie of zoiets.

DM: Goh ja, in mijn opleiding. De echte specifieke programma's zoals Medidoc toestanden enzo waar ik toch mee werk. Het is handig als je daar wat meer... Ik weet niet of je dat ziet al die verschillende programma's. (tegen stagiair)

S: Hier is dat Medidoc dan eigenlijk?

T: Niet specifiek dat ontbreekt aan uw opleiding maar gewoon waarvan je denkt van "ah, had ik dat misschien, dat zou handig geweest zijn, moest ik dat op voorhand geweten hebben." Zo die programma's dat is belangrijk dat je daar ook mee leert werken. Beetje wat meer terminologie of is dat niet echt toepasselijk hier.

DM: Goh, het is altijd wel leuker als je een brief moet verwerken en als je weet wat erin staat. Als het natuurlijk allemaal Chinees is wat er staat en je weet van niets, dan voel je je wel dom natuurlijk. (lacht)Als je dat moet doen natuurlijk. Dat vind ik wel... zoals anatomie enzo. Toch wel zeker een belangrijk punt.

S: En die programma's. Heb je daar iets van op school van gezien hoe dat je met ict ofzo.

DM: Nee, niet echt.

T: Je hebt hier gewoon mee leren werken.

DM: Ja.


T: En dat was voldoende? Dat gaat makkelijk?

DM: Ja, dat valt nog best mee, maar ik denk niet dat ik er alles al kan uithalen. Ik denk dat er meer kan dan ik er voorlopig kan uithalen. Ik kan wel mijn plan trekken maar...

T: Bij mij is dat ook nog. Ook begonnen met zo een boekhoudprogramma. Op mijn werk weten ze ook nog niet alles wat je ermee kunt doen dus...

DM: Ja.


T: Maar bijvoorbeeld niet labo-resultaten moeten interpreteren of...?

S: Medische beeldvorming?

T: Eerste indruk van...

DM: Interpreteren, dat doe ik niet.

T: Of bijvoorbeeld je ziet al dat er iets binnenkomt of een telefoon beoordelen of het dringend is of...

DM: Ja, dat doe ik wel. Ik heb ook... Een tijdje geleden hebben we daar een vergadering over gehad met een communicatielijst met allemaal puntjes wat er moet nagevraagd worden, want ja ik bedoel als mensen diarree hebben zeggen ze ook dat het dringend is wat eigenlijk... ik bedoel bij kindjes als ze koorts hebben, is het kindje ook suf ja, nee? Die zaken zijn dan wel...

T: Dus dat, dat weet je. En is dat iets opgesteld door intern of is dat...?

DM: De HIO heeft dat gedaan. Ik denk zij daarvan een stukje van domus medica van de site heeft gehaald en misschien zaken in haar opleiding...

T: Hoe was dat?

DM: Domus medica

T: Domus medica?

DM: Ja. Een huisartsenvereniging.

T: Ja? Die kennen wij niet.

S: Nee.


T: Het zou wel handig moesten we dat sowieso kunnen...

DM: Ja.


T: En...

DM: Wat ik wel beoordeel zijn de bloeddrukmetingen. Die beoordeel ik wel zelf. En dan zeg ik tegen patiënten "het is goed dat je terugkomt" of "het is niet nodig dat je terugkomt"

T: Ja.

DM: Maar echt van foto's die worden genomen die ga ik niet beoordelen.T: Mogen wij anders ook een keer aan u vragen... (richt zich tot stagiair)

ST: Ja, natuurlijk.

S: Met dat programmatje ook. Of je dat ook op school ziet hoe je daar mee moet werken?

ST: Ik krijg het nog dus dat is wel. Ik krijg nog de opleiding voor het programma. We krijgen wel nog de opleiding. Dus ik heb dat natuurlijk wel geleerd van Evita.

T: Je krijgt het nog en je moet het hier ook al gebruiken.

ST: Maar we krijgen nog de opleiding . Natuurlijk nu ben ik een stapje voor met mijn stage.

T: Ja

S: En je ervaar geen moeilijkheden om hier met ict te werken. Dat gaat vlot.ST: Dat gaat vlot.

S: Ja.


T: En dan ook. Zijn er nog tekorten dat je zegt van kennis. Dat zou ik beter gezien hebben op school of...

ST: Nee, wan zoals ik gezegd heb hetgeen ik in die opleiding gezien heb... Ik heb veel gezien voor ik hier toekwam. Dus ik was onmiddellijk mee met mij collega en als ze over iets praten en als ze me iets vragen dan weet ik onmiddellijk al wat ik moet doen. Het is eigenlijk wel een goede opleiding.

T: En dan praktijkgericht. Dat is het niet echt?

ST: Ja, toch wel.

T: Toch wel.

ST: Awel, nu onlangs hier op stage dus...

T: En zou je graag ook bijvoorbeeld bloed afnemen of andere zaken?

ST: Ik zou dat wel niet erg vinden. Ik zou graag na mijn studies bij studeren. Zien hoever ik kan gaan.

T: En kun je dat nog makkelijk iets bij studeren in uw opleiding of...?

ST: Dat weet ik niet want ik was een beetje op zoek naar de richting "wat wil ik precies in die richting" Ik ben dus al begonnen in de opleiding medisch secretariaat, maar ik wil graag dus uitkijken welke richting ik wil doen bijvoorbeeld psychologie en onderzoeken wat ik kan bij studeren en niet.

T: Wel bij ons, die opleiding is ook zo wat praktijkgericht. Bijvoorbeeld niet alleen hier als administratief de taken, maar dat je ook meekan in de praktijk. Bepaalde taken overnemen van de huisdokter. Wij volgen die richting zelf niet dus onze kennis is ook niet zo heel goed maar...

ST: Ik heb wel zin om meer te kunnen en omdat het mij ook fascineert en ik wil dat ook wel kunnen.

T: Ja, kijk dat is dus...

ST: ... ik weet niet bij het begin ofzo maar...

T: Ja, en jij kent die richting ook nog niet? Gij waart nog niet met medische management?

ST: Nee, enkel medisch secretariaat.

T: Ja, dat is hetzelfde.

ST: Ik ben al bijna 31 nu maar langs de andere kant doe ik het wel graag. En ik ben nu pas tot de ontdekking gekomen van meer te kunnen dan wat ik nu doe.

T: Ja. Heb jij nog vragen (naar Sabien)

S: Ja, ik had ook nog vragen, maar voor Evita.

T: Welke zijn belangrijke karaktereigenschappen dat je best hebt voor hier bij het onthaal.

ST: Goed georganiseerd zijn, alles op zijn plaats zien en kunnen omgaan met mensen, psychologisch.

T: Ja, ook vooral. Het kan ook zijn dat je na de opleiding als je bijvoorbeeld, dat is niet echt hier van toepassing, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen moeilijk in de omgang zijn. Hebben jullie daar ook ervaring mee of in de opleiding of zo ook een vergadering "stel dat iemand moeilijk is in de omgang of..." Dat zal eerder over wijkgezondheidscentra gaan.

ST: Wel, ik heb het nog niet meegemaakt dus...

DM: Wat wel moeilijker is, is dat je ook wel een beetje een brug blijft tussen de patiënt en de dokter. In het begin dat ik hier werkte hadden de mensen het hier wel moeilijker mee zo van "moet ik hier dingen tegen u zeggen of wat vanaf nu?". Dus sommige mensen hadden het hier moeilijker mee, maar nu ze me meer leren kennen verbetert dat wel.

T: Ja.


S: Vertrouwen?

DM: Ja, inderdaad. Dat in het begin vertrouwen mankeert en nu is dat beter. Maar echte problemen niet echt. Natuurlijk een beetje meer psychologie, had ik dat wat meer gehad om wat meer mensen aan te zetten of ...

T: Mensen kunnen beoordelen?

DM: Ja. Mensenkennis ofzo dat is wel handig.

S: En qua sociaal recht... Ja, iets met recht, kom je daar veel mee in aanraking of...? Met het rechtssysteem? Misschien via de...

DM: Soms werken we wel via schuldeisers. Mensen die geen geld bijhebben dan moeten we het geld terugvorderen bij de advocaat ofzo. Maar echte problemen hebben we niet daar rond. Dat is maar de minderheid. Misschien meer wijk- en gezondheidscentra . Die zullen er waarschijnlijk veel meer mee te maken hebben.

T: En wat zouden volgens u, stel dat je zo hier, hier is dat niet het geval, echt een Medical Management Assistant die ook van bijvoorbeeld... Stel dat dat ook tot uw takenpakket zouden behoren. Wat zouden volgens u de vaardigheden zijn dat je allemaal moet hebben, het staat op pagina 2, buiten hetgeen je al vermeld hebt zoals die huisartsenopleiding eigenlijk.

DM: Ook bloed trekken enzo. Meer verpleegkundige zaken enzo. Ja, ik denk dat dat zo een beetje... Goh medicatie vind ik wel handig. Ik weet niet... Krijg jij dat medicatie? (richt zich tot stagiair).

ST: Nee, dat krijgen wij niet.

DM: Een cursus medicatie, dat zou wel handig zijn. Omdat veel mensen ons via mij om voorschriften vragen enzo of vragen hebben over medicatie soms en het zou wel handig zijn moesten we dat ook kunnen opvolgen of iets meer over weten. Dat zou wel handig zijn. Niet dat ik alles in detail moet weten maar gewoon meer qua medicatie. Bloeddruk en over suikerziekte enzo.

T: De vaak voorkomende gevallen.

DM: Ja, ja. Dat zou misschien ook wel...

ST: De herkenning van de meest voorkomende gevallen. De behandeling in theorie te zeggen.

T: Maar het is dus eigenlijk de... Ze zijn bezig met voor die richting voor te zorgen dat je meer ook praktijkgerichte dingen moet doen en taken overnemen van de dokter in feite.

DM: Zoals de richting apothekersassistent .

T: Dus die huisarts in opleiding mag al redelijk veel doen ?

DM: Ja, die mag eigenlijk alles doen.

T: Er is dus uiteindelijk geen vraag naar dat ook jij die kennis beheerst?

DM: Neen. Ook omdat we die HIO altijd hebben.

T: Beslissen over die consultaties , of je er nog iemand tussen neemt? Dat mag je zelf doen?

DM: Ja, dat beslis ik min of meer zelf. Als ik niet zeker ben, kan ik de dokter doorgeven maar meestal weet ik dat zelf.

T: En u werkt hier dan nog niet lang?

DM: Ja toch wel al een tijdje.

T: Hebt u zelf opmerkingen die beter kunnen misschien qua organisatie of regeling?

DM: Uhm...

S: Of dat je eigenlijk gewoon verbeterpunten mag aanbrengen?

DM: De arts hier die zich zowat bezighoudt met het personeel en administratie die is daar bereid voor dus naar haar mag ik altijd gaan. En elke vrijdag is er een vergadering waar ik ook iets mag voorstellen.

ST: Die verbeteringen gaat dat enkel voor medisch secretaresse? Of voor in de sector?

S: Ja, MMA.

ST: Wel ja, dan vind ik dat er minder papierwerk zou moeten zijn. Dat kan elektronisch gebeuren nu, vooral in dit tijdperk.

DM: Wij krijgen alles zowel elektronisch als op papier binnen. Stel dat er iets misgaat. We hebben dat al voorgehad dat er iets mis was met ons programma en er kwam zo niets meer binnen. Maar op dat vlak is er al verbetering. Mutualiteiten beginnen bijvoorbeeld al meer via mail te werken enzo.

S: Komt u veel met mensen in contact met andere talen?

DM: Ja.

S: Welke talen ?

DM: Engels en Frans.

ST: Ik merk waar dat dit meer regiogebonden is. Mijn collega’s in Waregem en in Kortrijk hoor ik bijvoorbeeld dat het alleen maar Vlamingen zijn.

DM: Ik denk dat wijkgezondheidscentra daar meer mee te maken hebben. Dagelijks zelfs.

Medische terminologie in Frans en Engels zou wel handig kunnen zijn

ST: Ja.


DM: Heb jij dat gehad ? Als je zo die dingen in het Frans moet uitleggen.

ST: In het Frans wel ja.

T: Ja, dat is wel belangrijk.

S: Je kan denk ik zelf nog een optie nemen voor bijkomende talen, zoals Duits.

T: En naar de toekomst toe? Van de dokters uit geen nieuwe vereisten?

DM: Neen, niet direct.

S: Bent u direct beginnen werken of eerst nog intern een opleiding?

DM: Neen, eigenlijk direct beginnen werken. De dokter heeft mij wel de eerste weken bijgestaan voor programma wat beter te leren kennen.

T: En nu over de verloning. Bij jullie was het ook een bachelor?

DM: Ja. Wij hebben dat als probleem ook waargenomen dat de meeste niet verloond worden naar bachelor niveau.

ST: Ik vind hetgeen dat je doet en kan echt veel en dat je ervoor te weinig wordt betaald.

DM:Ja, eigenlijk wordt ik niet genoeg betaald voor het werk dat ik doe. We gaan er een keer moeten over praten (lacht)

T: Ja, dat probleem hebben we nog al gehoord. Dat je nog meer praktijkgerichte taken zou moeten doen, zouden ze bereid zijn nog meer te betalen?

DM: Ik heb dat nooit echt gevraagd en over gepraat dus dat weet ik niet en daar kan ik niet op antwoorden.

S: Dat vragen we best aan de dokter.

T: Zouden we eens een afspraak kunnen maken met de dokters ?

DM: Ja zeker. Vrijdag vergaderen de dokters altijd om half 1 als dat past?

T & S: Wij hebben stage maar kunnen eens vragen om vrijaf te pakken. Het is ook altijd interessant om hun visie ook een keer te horen.


T: Je hebt toegang tot medische documenten. Mag je die ook wijzigen en aanpassen?

DM: Wat bedoel je met aanpassen ?

T: Gewoon dingen aanvullen.

DM: Ja. Als dat nodig is. Dan mag ik bijvoorbeeld als ik die chemocultest deed, vul ik resultaten in.

S: Heb je daar beperkingen in, in wat je mag aanpassen?

DM: Neen, voor wat ik verantwoordelijk ben mag ik aanpassen.

T: Moet je nog andere testen doen?

DM: Neen, niet echt. Ik geef ook uitleg bij inhalers voor baby's bij allergie.

T: Moet je die resultaten ook beoordelen van die chemocultest?

DM: Ja, en aanvullen in medisch dossier en statistieken over bijhouden.

S: Hebt u zelf nog opmerkingen of bedenkingen naar de toekomst toe?

DM: Neen, maar ik zie hier nog iets over vaccinet. (kijkt op blad dat we gegeven hebben) Misschien achtergrond over vaccinaties zou wel handig zijn

S: Bent u ook verantwoordelijk voor de voorraad?

DM: Ja, vooral vaccins die bestel ik wel. Medisch materiaal gebeurt door de dokter zelf.

T & S: Ik denk dat we alles hebben.

ST: Wat is eigenlijk de bedoeling van jullie werk?

T: Opleidingsprofiel aan functieprofiel aanpassen in opdracht van ons school en via interviews vrij uitgebreid vragen wat er gevraagd word van taken in het werkveld want in CV’s staat niet alles goed uitgeschreven.
S: Bedankt voor jullie tijd en uitleg.
Bron: DE MEY (E.), medische secretaresse in een huisartsenprakijk, geïnterviewd te Gent, 14/03/2011.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Dovnload 0.57 Mb.