Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 0.57 Mb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina7/17
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

2.2Interview Mevr. Van Melckebeke (21/03/2011)


Legende:

S = Sabien

J = Jana

VM = Van Melckebeke  • Inleiding:

Sabien en Jana stellen zichzelf voor en leggen de context uit. Mevrouw Van Melckebeke stelt zichzelf voor: zij is één van de 9 dokters in de groepspraktijk.

S: Ik weet niet in hoeverre u die opleiding kent of weet waarover het een beetje gaat eigenlijk...

VM: Ja, awel. De opleiding medische secretaresse daar heb ik al van gehoord, maar wat jullie vertellen, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus... Maar ja, zo de opleiding medische secretaresse die ken ik wel. Ja.


  • Interview:

S: Ja. En hebben jullie zo iemand in dienst of...?

VM: Wij hebben hier niemand in dienst met de opleiding medische secretaresse, maar we hebben hier wel ik denk 4, nee 5 secretaresses in dienst die eigenlijk, goh laat zeggen, bijna allemaal halftijds werken. Dus eentje die eigenlijk voltijds werkt en de rest werkt halftijds.

S: Ja.

VM: Maar die mensen hebben geen specifieke opleiding. Ja.S: Nee.

VM: Wacht, één van die mensen is wel verpleegkundige, dat klopt. Maar zij werkt hier niet als verpleegkundige. Maar als basisopleiding is zij dan verpleegster.

S: En neemt zij dan ook medische taken...

VM: Nee, ja. Dat is misschien... Naar de toekomst toe zouden we daar naar willen evolueren naar iemand die inderdaad meer medische taken op zich neemt, maar tot nu toe ja is dat nog niet bij ons.

S: Ja, ok.

VM: Ja. Ik zou daar misschien straks, want ik denk dat dat nog te pas gaat komen, een beetje meer uitleg rond geven. Ja. Maar ik denk wel, want jullie volgende vraag voor de opleiding dus van MMA goed aangepast zijn aan de noden van het werkveld. Ik denk dat wel. Misschien... Ik denk wel dat de tijd daar rijp voor aan het worden is. Voor ons dan eigenlijk. Het riziv, ik weet niet of jullie dat kennen.

S: Ja.

VM: GMD+ kennen jullie wel? GMD, Globaal Medisch Dossier, dat kennen jullie ook? Vanaf april loopt het GMD + dus het is de bedoeling dat we extra kunnen aanrekenen als wij een soort van preventiedossier of een preventiestukje in het dossier van de mensen ook toevoegen. En dat gaat dan over lengte, gewicht, bloeddruk, risico's naar de vaccinaties: of dat die in orde zijn. Of er een risico is voor bepaalde kankers. Voor darmkanker, voor borstkanker. En dat is dat een... Dat zit in preventieve geneeskunde eigenlijk en dat zou bijvoorbeeld een vragenlijst kunnen zijn die toch door iemand... die niet door ons hoeft te gebeuren eigenlijk. En dat is iets wat wij binnenkort nu met dat GMD+ vanaf april dat dat in voege komt en daar willen wij toch een klein beetje in meestappen. Wat is iets wat we aan onze verpleegkundige die we nu hebben, willen daarin lanceren, ik zal het zo maar zeggen. Maar dat is nu nog... Onze secretaressen doen enkel onthaalwerk, telefoonwerk. Allé ...J: Dat brengt ons bij de volgende vraag. Wat zijn eigenlijk de specifieke taken?

VM: Wel, dat zijn er heel wat: receptiewerk. Dit is het onthaal van de patiënten eigenlijk. Mensen die toekomen, die komen aanmelden. Zij vinkt die aan in de computer. Wij hebben een programma. Wij werken met Health One. Ik zal het ondertussen dan tonen ook.

(Toont het programma HEALTH One.)

VM: Dus... Dus als er iemand toekomt, ze vinkt die aan in een agenda dat ze er zijn. Wij kunnen dat dan ook zien. Dus ook als patiënten bij de arts geweest zijn, komen ze weer langs daar om af te rekenen eigenlijk. Dus... papiertjes voor de mutualiteit. Ze vinkt dat opnieuw aan in de computer dat ze geweest zijn, dat ze betaald hebben. Wacht ... Ik ga het u tonen ze. (Is op de pc bezig). Dus dat is een eerste taak dat zij heeft. Het agendasysteem. Het heeft een tijdje nodig om... Wat zij dan ook doet zijn de telefoons, de receptie, de mensen bellen om een afspraak te maken. Kijk ...dus we werken hier dus met 9 artsen. We hebben 9 artsen. Dat zijn die 9 artsen die er werken. En mensen bellen bijvoorbeeld voor, ja, een consultatie en dan maakt zij die consultatie bijvoorbeeld en dan ook een lijst met huisbezoeken, dan duidt zij ook aan. Er zijn veel huisbezoeken vandaag. Wie dat er een huisbezoek aanvraagt en voor wie ook. Voor welke dokter. Dat is voor vandaag bijvoorbeeld. Ik ga hier klikken op huisbezoeken. Kijk... Ik ga een keer voor van de voormiddag. En er hebben bijvoorbeeld één, twee, drie, vier dokters consultatie gedaan. Dus bijvoorbeeld hier dat is de... Dan duid je aan ... Wacht hé. ... voor jullie de commentaar ... Kijk... bijvoorbeeld iemand die aanwezig is, dan duid je dat belleke aan. Als er iemand toekomt duidt je dit aan. Dan staat er een belleke. Dan weten wij dat hij er is. En als hij dan weer langs daar passeert dan duidt je aan... Kijk bijvoorbeeld hij heeft betaald met bankcontact. Dat hij met bankcontact betaald heeft of dat hij 23 euro betaald heeft. En dat is wel nodig ook,want op het einde, als een dokter stopt met consultaties dan moet zij ook... Haar kas moet dan ook kloppen. Dat moet zij dan ook bijhouden. Dat is ook nog een belangrijke taak. De afrekening dan. En dan betaalt zij aan de dokter uit wat dat zij ontvangen heeft voor hem. Of duidt zij ook aan in het schriftje hoeveel bankcontacten er geweest zijn. Dat moet je dan ook wel maken.

J: En zijn de secretaressen snel weg met dat programma?
VM: Dat valt eigenlijk mee.

J: Of zijn er nog moeilijker…? Ik denk niet dat dat moeilijk is, maar...

VM: Nee, dat is niet zo moeilijk. Wij hebben iemand die sinds vorig jaar begonnen is en die eigenlijk heel weinig computerkennis had, maar nu wel met het programma kan werken. Dat wijst zichzelf eigenlijk uit als je een keer... als iemand je dat toont of je een paar keer toont dan lukt dat wel. Het heeft heel veel mogelijkheden, maar ja voor naar preventie enzo toe. Mensen eruit trekken dat je weet wie een griepspuitje moet krijgen. Dat kunnen wij ook wel, maar tot nu toe doen de secretaresses dat niet. Dat vragen we ook niet aan hun. Dat doen wij dan zelf, maar dat zou bijvoorbeeld wel een mogelijkheid toe... Zoals iemand van jullie opleiding kan misschien wel een mogelijkheid zijn.

J: Maar wij doen die opleiding niet.

VM: Ah, jullie doen die opleiding niet.

J: Nee, wij doen bedrijfsmanagement. Maar het is eigenlijk onze bachelorproef.

VM: Ah.

J: Het is daarover.VM: Ah, ik dacht dat jullie ook die opleiding deden. Dat maakt mij niet uit.

J: Nee.


VM: Ik dacht dat. En jullie doen de...? Want ik ken die opleidingen allemaal niet.

J: Bedrijfsmanagement.

S: Ja.

VM: Bedrijfsmanagement?Jana & S: Ja.

J: En dat is eigenlijk eerder Office managment.

VM: En dat is Office management?

J: Ja.


VM: Ahja, ok.

(gelach)


VM: Ja, ok. Dat is goed. Dus... maar de zaken die zij moeten doen, ik denk dat die redelijk eenvoudig zijn. Met computer toch. Ja, dat denk ik wel. Bij iedereen lukt het toch goed. Zonder dat ze daar een vooropleiding ofzo voor gehad hebben. Ja.

J: En moeten ze ook met Office werken?

VM: Neen, dat moeten ze niet doen.

J: Nee, dat niet? Ah.

VM: Neen, dat moeten ze niet doen. Bij ons worden dat eerder bij specialisten dat brieven enzo moeten getypt worden. Maar ja, wij zijn een huisartsenpraktijk. Wij schrijven de brieven voor de specialist zelf. Want ja, dat is tijdens de consultatie. Dus de secretaressen schrijven eigenlijk geen brieven. Dat is Office dat daarvoor wordt gebruikt waarschijnlijk?

J: Ja. Word.

VM: Ja, en Word enzo. Maar dat moeten ze hier niet doen. Nee. Dat... Wat sommigen, maar niet elke secretaresse gebruikt dat, bijvoorbeeld voor die rekening te maken hebben we zo van die excel-programma's zo. Maar ja niet iedereen gebruikt dat en niet iedereen... De secretaressen zijn een beetje, ik zeg niet dat die mensen oud zijn, maar die hebben er dan wat schrik van en niet iedereen gebruikt dat wel.

S: Ja.


VM: Ja, hun computerkennis, ja...

J: Dat is gewoon pen en papier.

VM: Pen en papier en een rekenmachine.

(Gelach)


S: Ah ja.

VM: Dat is waar.

S: En moeten ze dan ook een uitgebreide kennis hebben van specifieke termen zoals anatomie of bijvoorbeeld om bepaalde dingen te begrijpen of...? Of is dat hier niet echt van toepassing bij de secretaresses?

VM: Goh, ik denk dat dat bij onze secretaressen is dat eigenlijk niet van toepassing. Pas op, misschien zou dat wel handig zijn. Ik denk... Maar wat zij wel moeten doen bijvoorbeeld, ze organiseren die huisbezoeken en ja, als het een dringend huisbezoek is dan moet zij wel onmiddellijk met die dokter doorverbinden ... en daar is wel...

S: Daar moeten ze ook wel onderscheid maken: dringend, niet dringend.

VM: Dat moeten ze eigenlijk wel doen. Dat klopt.

S: En zijn er richtlijnen voor een...

VM: Nee, dat hebben we niet.

S: Ja, ok.

VM: Nee, dat hebben we niet. Maar dat is wel iets... Vanaf ze inderdaad het gevoel hebben dat het dringend is, zeggen we altijd "Schakel dan toch maar door". Of als je niet goed weet wat doen, vraag het toch maar aan ons. Want ja… zeker. Dat is het veiligste dan eigenlijk. Is het dat toch niet dringend, tot daar toe dan. Maar liever dan dat toch dat ze op dat moment wel doorverbinden. Dat kan... Er is hier altijd iemand aan het werk dus dan verbindt je door met iemand van ons.

J: En laboresultaten interpreteren. Moeten ze dat kunnen?

VM: Nee, dat moeten ze niet doen.

J: Nee?

VM: Wat zij wel doen is, het labo, wij trekken bloed , wij maken de aanvraag. Maar zij zorgen wel. Zij hebben dat op een moment in de computer gestopt. Zij zorgen wel dat het naar het labo gaat. Wat zij ook doen, de laboresultaten komen op papier binnen, maar trekken zij ook binnen via mededeling, MediBridge. Allé zo...J: Dat is een programmatje?

VM: Dat is een programmatje. En één keer per dag, 's morgens of ik denk in de namiddag ook, trekken zij zo nieuwe uitslagen binnen, dat wel. Daar zorgen zij ook wel voor dat wij... Dat dat bij ons in het systeem zit. Maar interpreteren van uitslagen. Nee. Daar zijn ze niet voor opgeleid. Dus de mensen bellen.

J: Dat zou wel handig zijn moesten ze dat kunnen of?

VM: Dan moeten er echt wel duidelijke richtlijnen bestaan. Ik denk, ja dat zou inderdaad handig zijn, maar ja ik weet niet of dat echt wel... Wij prikken bloed om een bepaalde reden. En dan is het... Dan laten wij... De mensen bellen dan terug naar ons eigenlijk. Zij vragen aan de secretaresse en vragen van "Is het al binnen?". De secretaresse zegt "Ja" of "neen" en schakelt dan door met de arts. Zo werkt het hier bij ons.

S: Ja, ok.

VM: Ja, bijvoorbeeld een zwangerschapstest... Ja, dat is niet moeilijk om te interpreteren. Dat is kleiner of groter dan, maar nee dat is niet aan hun, bij ons dan, om dat te zeggen. Zij schakelen altijd door naar iemand van ons.

S: Ja, ok. Echt medische taken wordt er eigenlijk niet gedaan. Ook geen bloeddrukmeters meegeven of iets anders?

VM: Bloeddrukmeters geven wij mee, maar zij meten geen bloeddruk. Wij geven bloeddrukmeters mee. We ... weer in het dossier en dat is wel voor hun om dat dan erin te steken en weer uit te doen op het moment dat ze de bloeddrukmeters binnen brengen. Dat wel.

S: En moeten ze dan daar uitleg over geven aan de klant?

VM: Nee.

S: Ook niet.

VM: Ook niet. Nee, op dat vlak is het inderdaad bij ons nog heel beperkt. Ja.

S: Ja.

VM: Wat ze wel doen bijvoorbeeld als er iemand binnengekomen is met een ongevalleken, dan zetten ze die daar vooraan of ze gaan dan ook wel al een keer zorgen dat die mensen goed zitten en dat hun wonde...S: Ja.

VM: Maar dat zijn zo logische dingen voor... Wat ze wel doen, is een EKG nemen. EKG, dat is een elektrocardiogram. Dat is bijvoorbeeld... Dat is een hartonderzoek eigenlijk. Dat ze zo aanschakelen. Plakkers plakken op het lichaam en zo de machine aanschakelen. Dat doen ze wel. Dus...

J: En EHBO, kunnen ze dat?

VM: Nee. Ik denk niet dat zij EHBO... Misschien dat... De verpleegster kent natuurlijk wel EHBO. Misschien dat er wel enkele tussenzitten die zo ooit een cursus gevolgd hebben, maar dat is niet via ons gegaan in elk geval. Nee. Ja. Ja.

J: Euh ja, medische onderzoeksmethoden. Medische beeldvorming.

VM: Ja, medische beeldvorming. Ja, neen bij ons is dat allemaal eigenlijk niet van toepassing.

S: Meer voor ziekenhuizen waarschijnlijk?

VM: Goh, ik denk het wel. Ja, neen. Dat is bij ons niet... Laboresultaten interpreteren: neen, eigenlijk niet echt. Goh recht, sociaal recht, burgerlijk recht, procedure illegalen. Allé, ze weten wel als iemand, als er illegalen zijn dan weten zij wel welke papieren dat daarvoor moeten gebruikt worden. Voor de consultatie, voor medicatievoorschriften. Allé die zaken kennen ze wel eigenlijk.

J: Maar vindt u dat ze bijvoorbeeld iets zouden moeten kunnen ofja kennen eigenlijk van recht of eigenlijk niet?

VM: Eigenlijk, eigenlijk niet. Het werk dat ze nu doen, dat is waarschijnlijk... Dat is eigenlijk niet nodig. Nee, nee. Ja, het is altijd leuk als ze een zekere achtergrond hebben, dat wel. Maar dat is zeker. Maar... En wat had u dan zo specifiek in gedachten?

J: Wel... er was een andere dokter... die zei van het gezondheids... wacht ik heb het hier opgeschreven denk ik...

S: Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook zo formaliteiten naar mutualiteiten toe enzo.

VM: Ja, ja, ja . Er is één secretaresse die daar... Eigenlijk is dat wel heel handig dat ze dat weten.

J: Van het gezondheidszorgsysteem in België. Of ze daar iets... En ja, ook nog een andere dokter... Sociaal recht vond hij toch wel belangrijk. Maar dat is ook maar basis.

VM: Ja, de basis als ze daar toch iets van weten is inderdaad wel belangrijk en de werking van de mutualiteit inderdaad en het derdebetalerssysteem enzo. Ja, dat kennen zij ook wel allemaal ze. Zo gaandeweg is dat bij ons eigenlijk. Maar ja, want we hebben heel veel mensen ... Het derdebetalerssysteem waarop we dat toepassen... Één van de secretaressen is eigenlijk ook meer administratief werk. En dat is ook een groot pak natuurlijk. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is niet onthaal, niet telefoon maar ja, verwerken van die derdebetalersregeling. Onze financiële zaken, de rekeningen die betaald worden... dat is ook een secretaresse die dat eigenlijk doet. Maar die een heel klein stukje onthaal- en receptiewerk doet, maar ja een groot stuk van haar tijd aan die zaken besteed dus...

S: Financieel? Zijn dat dan ook boekhoudkundige taken?

VM: Ja, boekhoudkundige taken. Boekhoudkundige taken plus ja é, ja boekhoudkundige taken dat omhelst eigenlijk heel veel hé.

S & J: Ja.

J: Euhm ja, die ICT hebben we al gevraagd.

VM: Ja.


J: Euh, en dan de talen. Euhm, is het belangrijk dat zij ook Frans, Engels,…

VM: Frans en Engels is toch wel… Ze moeten zich uit de slag kunnen trekken.

J: En Duits en Turks?

VM: Dat is minder noodzakelijk. Turks kan er niemand spreken hier. Euhm Duits, ik denk één secretaresse die zich wel uit de slag zou kunnen trekken maar ik denk dat de rest eigenlijk…

J: Maar het is niet echt…?

VM: Nee, dat is niet nodig.

J: Ja, ok.

VM: Maar Frans en Engels, ja dat toch wel. Dat wel regelmatig.

S: Schriftelijk waarschijnlijk ook of minder?

VM: Minder hé. Dat is schrijven hé. Schriftelijk eigenlijk niet, mondeling.

S& J: Ja.

J: En wat vindt u belangrijk qua karaktereigenschappen dat ze moet hebben?

VM: Ja, awel. In elk geval euhm sociaal bewogen. Dat is wel euh… Dat is wel belangrijk denk ik. Dus want zij moeten mensen met problemen, met zorgen die naar hier komen. Dus zeker begripvol, vriendelijk, luisterbereid. Maar toch op een bepaald vlak, allez, toch zeker correct ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ja. Dan naar de patiënt toe. En naar ons dan toe: toch wel zeker in teamverband kunnen werken, flexibel zijn, een stukje stressbestendig ook want we mogen dat toch zeker niet onderschatten. Die telefoon, zeker de maandagmorgen: dat staat niet stil en dan staan er mensen voor u en dan wordt er van ons nog van alles gevraagd. Op momenten ook wel stresserend. Euhm dus euh, allez dat zijn zo de belangrijkste.

J: Ja. En discretie? In hoeverre… Zeer belangrijk?

VM: Dat is ook belangrijk!

J: Er zijn wel veel dokters dat dat heel belangrijk vinden.

VM: Dat is zeer belangrijk. Ik denk…, dat zeggen wij toch wel. Dat heb ik er niet bij gezegd omdat dat waarschijnlijk zo evident is. Dat is belangrijk. Het is niet de bedoeling dat zij gaan vertellen op straat wat er hier gezegd wordt. Allez, dat gebeurt hier niet. Maar dat is inderdaad wel zeer belangrijk. Moest dat voorkomen, dat kan niet!

S: Het is duidelijk dat er hier qua… allez, dat er niet veel medische taken gebeuren. Maar wat verwacht u eigenlijk zelf van een medische secretaresse qua vaardigheden van verpleegkundigen of iets in die aard? Wat vindt u zelf heel belangrijk moest u zo iemand in dienst hebben? Wat zou u eigenlijk over de streep kunnen trekken om zo iemand in dienst te nemen?

VM: Ja awel, wij staan daar dus helemaal in het begin van hé. Dus voorlopig is dat hier nog niet… Maar zoals ik zei: ik denk dat dat binnenkort misschien wel zal zijn. Dus een eerste stap is de verpleegkundigen die we nu hebben om die zo daar nu toch een stukje in te brengen en een eerste stap bij ons zou nu zijn dus mensen uitnodigen voor een preventief onderzoek en dat bij haar te laten doorgaan. Dus dat zij daar… en wij gaan proberen (allez als zij daarmee akkoord gaat, anders gaan we daar toch iemand voor zoeken) om dat volledig in haar handen te geven. Dus dat zij dat ook volledig organiseert eigenlijk. Dat zij dan die mensen kan uitnodigen, dat zij die kan selecteren uit ons systeem. Allez, dat is toch eigenlijk wel… Allez, dat zouden wij haar graag voorstellen. En als zij dat niet doet, zouden wij daar toch iemand voor zoeken en dan is dat toch… Allez, ik denk niet dat die andere mensen daaraan allez… aan dat profiel beantwoorden; ik ga het zo zeggen. Ik denk toch dat…

J: De andere secretaressen bedoelt u dan?

VM: Ja, maar die hebben daar…

J: Dus eigenlijk enkel de verpleegster zouden jullie dan willen voorstellen om dat…


VM: Ja, want zij heeft eigenlijk die medische achtergrond. Ik veronderstel dat dat wel in de opleiding…?

S: Ja!

VM: Ja é.


S: Vooral ook bijvoorbeeld anatomie, de begrippen, brieven verwerken enzo. Ja, eigenlijk vooral ook wat medisch gericht ook. Dat zij bepaalde taken eigenlijk van de arts kan overnemen: bv. bloeddruk meten, bloedprikken eventueel…
VM: Zit dat daar ook in in die opleiding?
S & J: Nog niet, ze zijn ermee bezig.
VM: Ze zijn ermee bezig. Dat zou eigenlijk ook wel interessant zijn, moest dat erin zitten; moesten zij dat mogen doen. Gelijk spuitjes geven, mogen zij dat ook doen?
J: Ik denk het niet… Maar alles wat zij nu mogen doen is onder toezicht van een dokter.
VM: Ahja, dus als er een dokter aanwezig is…
J: Eigenlijk meer assisteren.
VM: Dus als er een dokter aanwezig is dan zouden zij dat wel…? En weet je of dat in de opleiding zit: zo gelijk prikken en spuitjes geven, of zij daar iets van…?
J: Ik denk het niet nu…
VM: Ja.
J: Nu nog niet. Maar… wij moeten dat een beetje uitzoeken hé…
VM: Ja, ik denk dat dat wel handig zou zijn (voor ons dan hé). Allez, voor hier in de praktijk, moest er iemand zijn die dat ook zou… daarbij komend een opleiding voor gehad hebben of, wat al niet evident is, dat dat eventueel zou kunnen gebeuren.
S: En zouden er zo bijvoorbeeld nog andere taken zijn waarvan dat u zegt voor misschien eventueel ook… voor een MMA’er over te nemen?
VM: Ja, ik heb dat zien staan, inderdaad: het vaccinatiebeleid. Zeker en vast, dat zou een beetje op hetzelfde… Dat zou zeker ook euh… Dan misschien naar… (allez, dat doen wij nu nog niet) naar diabetespatiënten, om daar ergens... Dat zou zeker ook kunnen. Euh, zwangeren bijvoorbeeld: dus op een bepaalde manier opvolgen; dat zou ook kunnen. Ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn hoor. Euhm ja, dat bloed prikken. Dat zouden...

J: Ze staan hierop (verwijst naar interviewleidraad): de 2de bladzijde. Bij technische handelingen.


VM: Ja, bloedafname, bloeddrukmeting natuurlijk (gewoon bloeddrukcontroles), meten van lengte en gewicht, assistentie bij wondzorg, verwijderen van hechtingen bijvoorbeeld ook, ja, urinecontrole met strip, zwangerschap,… Ja ja. Natuurlijk, uw organisatie moet daar wel voor openstaan ook hé.
S & J: Ja.
VM: Bij ons ligt dit nog een… dat is nog niet voor direct denk ik.
S: Welk puntje bedoelt u dan? De technische handelingen of…?
VM: Wel, dat zij volledig naast ons bijvoorbeeld op hetzelfde moment consultatie doen, dat is praktisch hier nog niet mogelijk denk ik. Waarom? Ja, dat heeft… Pas op, het is financieel ook denk ik een stuk… Ja, het is ook iemand die je bijna voltijds. Wij werken met 9 artsen. Als je 9 mensen naast iemand gaan zetten ook hé… Dat is… Ook het praktische: hoe moet je het gaan organiseren? Daar zijn we helemaal nog niet uit. Maar dat zou een droom zijn hé; dat je zo een assistente naast u hebt en dat ze eerst bij haar komen en dan bij u. Dat is ideaal hé.
J: Dat zou jullie werk wel verlichten.
VM: Ja. Ja, eigenlijk wel.
S: Dat is toch al, denk ik, een beetje het geval bij ziekenhuizen denk ik.
VM: In ziekenhuizen hebben ze een veel groter systeem hé.
S: Ja, dat is waar.
VM: Wij zijn beperkter hé. Pas op, wij zijn al een grote groepspraktijk, maar wij zijn geen wijkgezondheidscentrum, wij zijn allemaal zelfstandige artsen, en dan vind ik dat kostenplaatje wel groot worden hé. Ik denk dat dat niet haalbaar is. Alhoewel, in de nabije toekomst… zo één iemand hebben… ik denk dat dat wel… Allez, we zijn erover aan het nadenken. Maar dat lijkt… Allez, ik denk dat dat heel interessant is.
J: En moet een medisch assistent ook bijvoorbeeld leidinggevende taken uitvoeren? Bijvoorbeeld een andere assistente opleiden ofzo?
VM: Ja, misschien wel. Als er iemand nieuw komt. Ik denk dat zij elkaar, allez bij ons is dat eigenlijk ook dat zij elkaar wegwijs maken in de manier van werken hé.
J: En zouden medische assistenten ook met ideeën mogen afkomen?
VM: Uiteraard.
J: Jullie staan daar voor open?
VM: Wij staan daarvoor open. Wij hebben zelf hier om de 3 maand een overleg met alle mensen die werken op het secretariaat en met 2 mensen van ons en daar worden allerlei, allerhande praktische zaken besproken. Ideeën zijn altijd welkom. Waarom niet eigenlijk hé?
S: En worden er van hieruit ook opleidingen voorzien voor secretaressen hier nu of…?
VM: (knikt nee).
S: Nee.
VM: …opleidingen voor computer en die dingen
S: Ja, bijvoorbeeld om met mensen om te gaan bijvoorbeeld?
VM: Ah ja.
S: Dat is hier momenteel niet?
VM: Dat is hier momenteel niet.
S & J onderling: Ik denk dat we hiervan alles gevraagd hebben. Ja, ik denk dat ook. Ok.

VM: Waarschijnlijk voor jullie, allez iemand die bevraagt in een ziekenhuis, of in een wijkgezondheidscentrum dat zal dan…


J: Er zijn verschillen, ja. Wij moeten dat juist onderzoeken.
VM: Gaan jullie ook bij huisartsen langs of bij solo-artsen? Of bij mensen die…?
J: Euh, alleen praktijken. Allez, groepspraktijken.
S: Omdat daar toch denk ik meer vraag voor is…
VM: Ja.
S: …eventueel. Omdat zij dat dan ook iets beter weten dan iemand die alleen werkt.

VM: Mensen die met 2 werken die hebben zeker ook al een ... iemand die het onthaal doet, en de telefoon, en... Iemand die alleen werkt, die eigenlijk niet. Dat is dikwijls de echtgenoot die bijspringt.


J: Ah ja, en het loon: zou men bereidt zijn een hoger loon te betalen als een medisch assistente een meerwaarde…? Allez, bijvoorbeeld een Medical Management Assistant.
VM: Ja, dat is volgens barema’s denk ik hé. Ik heb nu ‘ja’ gezegd, maar precies weet ik het niet? Wij betalen nu volgens het barema van een ziekenhuismedewerker. Hoe dat dan zit met een bacheloropleiding… Ik denk dat dat barema toch wel een stukje hoger zal liggen, denk ik toch wel. Ik weet het niet. Dat is zo de financiële kant aan het verhaal hé. Jullie kunnen daar ook…
S: Qua de secretaressen die u nu hebt. Medisch secretaressen die een meerwaarde kunnen bieden, zouden jullie daar dan bereidt voor zijn om daar iets meer voor te geven?
VM: Ja, ik denk wel iemand die een opleiding gehad heeft die moet men ook naverhand verlonen denk ik hé.
J: En dan de toegang, allez ja. De medisch assistente heeft natuurlijk toegang tot de medische documenten op de computer. Maar mag ze die ook aanpassen? Allez, zo bepaalde…
VM: Bepaalde items aanpassen?
J: Ja.
VM: Wat zij nu doet zijn de administratieve gegevens: die past zij aan, brengt zij in. Euhm… maar bijvoorbeeld een assistent zal eventueel ook andere zaken kunnen aanpassen. De vaccinaties kunnen aanpassen, de mammografieën, … Dat zou zij dan eventueel kunnen aanpassen. Dat zou een meerwaarde zijn voor onze dossiers. Ook basisinformatie dat ze de medicatielijst op punt zetten bijvoorbeeld. Dat zou kunnen als zij daar... Een beetje de dossiers uitpluizen en dan probleemlijsten... Dat zouden zij kunnen aanpassen. Ja, dat kan.

J: En moet ze ook bepaalde fysieke eigenschappen bezitten: bijvoorbeeld heffen en tillen van zware lasten?


VM: Nee.
J: Nee, ok.
S: Ik denk dat we zo een beetje alles gehad hebben. Ik weet niet: zijn er nog vragen van uw kant? Ik weet niet of u nog bedenkingen heeft, wat u ervan weet of…?
VM: Ik denk dat dat wel een beroep is dat toekomst heeft, dat denk ik eigenlijk wel. In de huisartsenpraktijk, in een ziekenhuis bestaat dat al een stuk langer volgens mij, maar in een huisartsenpraktijk: ik denk dat dat de komende jaren wel zijn plaats zal vinden hé. Euhm, ja, op welke manier dat weet ik zo nog niet goed. Maar allez, ik denk wel dat dat zeker een meerwaarde kan zijn voor een huisartsenpraktijk. Dat denk ik wel.
S: Ok. Bedankt voor dit interview en voor uw tijd.
VM: Dat is graag gedaan!
Bron: VAN MELCKEBEKE (M.), huisarts, geïnterviewd te Ledeberg, 21/03/2011.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


Dovnload 0.57 Mb.