Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011



Pagina1/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management
Voetweg 66

9000 Gent
Academiejaar 2010-2011

Eindwerk



Marktonderzoek profiel

‘Medical Management Assistant’


http://www.arteveldehs.be/stylesheets/07/nl/template1/images/header/artvlogo.jpg d:\mijn gegevens\documents\schooljaar 2010-2011\2de trimester\bachelorproef\medical_woman1.jpg



Projectnummer:

00025
Klant:

Arteveldehogeschool

Voetweg 66

9000 Gent
Projectverantwoordelijke klant:

Mevr. Thekla Roose i.s.m. Dhr. Rudy Vande Velde


Projectcoach:

Mevr. Nicole Lasseel


Projectteam:

Alliet Liesbeth 3BFV

Coussens Jana 3BAF

De Bruyne Melissa 3OFM

Deketele Sabien 3BFV

Everaert Michaël 3BFV

Van De Weghe Thomas 3BAF



Bachelor in het Bedrijfs- en Office management
Voetweg 66

9000 Gent
Academiejaar 2010-2011

Eindwerk


http://www.arteveldehs.be/stylesheets/07/nl/template1/images/header/artvlogo.jpg

Marktonderzoek profiel

‘Medical Management Assistant’




d:\mijn gegevens\documents\schooljaar 2010-2011\2de trimester\bachelorproef\medical_woman1.jpg

Projectnummer:

00025
Klant:

Arteveldehogeschool

Voetweg 66

9000 Gent
Projectverantwoordelijke klant:

Mevr. Thekla Roose i.s.m. Dhr. Rudy Vande Velde


Projectcoach:

Mevr. Nicole Lasseel


Projectteam:

Alliet Liesbeth 3BFV

Coussens Jana 3BAF

De Bruyne Melissa 3OFM

Deketele Sabien 3BFV

Everaert Michaël 3BFV

Van De Weghe Thomas 3BAF


Voorwoord



Om deze bachelorproef tot een goed einde te brengen, hadden we natuurlijk de medewerking nodig van een aantal personen. Via deze weg zouden we hen graag willen bedanken.
In het bijzonder zouden wij alle mensen die we geïnterviewd hebben in het kader van ons onderzoek willen bedanken voor hun bereidwilligheid en tijd. Dankzij hen hebben we duidelijk inzicht gekregen in de verwachtingen van het werkveld (ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra en dokterspraktijken).
Daarnaast zouden wij ook Mevr. Lasseel, onze coach, willen bedanken voor haar opvolging en begeleiding. Mede dankzij haar hebben we deze bachelorproef tot een goed einde kunnen brengen. We konden steeds bij haar te recht met onze vragen.
Ook onze klant, Mevr. Roose, verdient een woord van dank. Ze heeft de opdracht uitgebreid uitgelegd zodat we perfect wisten wat van ons verwacht werd. Ze stond ook steeds open voor vragen.
Verder wensen wij iedereen veel leesplezier en hopen wij dat dit werkstuk u meer inzicht geeft in de profielen van een medical management assistant en hoe hij functioneert binnen de gezondheidssector.


























Inhoud


Voorwoord 3

Inleiding 5

Deskresearch 6

Vacatures 6

Taken 6

Kennis 6


Attitudes 6

Diploma 7

Ervaring 7

Vacatures van bedrijven 7

Vacatures VS SERV 7

Vacatures VS IFIC-functieprofielen 8

Vacatures VS ECTS-fiches 9

Algemene conclusie deskresearch 11

Loonbarema’s 12

Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening (NL) 13

Vlaamse Vereniging voor Medische Secretaressen en Secretarissen 14

Taken, vaardigheden en attitudes vacatures 15

Veldwerk 17

Interviewleidraad 17

Afsprakenlijst 21

Contactenlijst 23

Analyse 27

Algemeen profiel 27

Taken 27

Kennis 27

Vaardigheden 27

Attitudes 27

Tekorten 28

Toekomst 28

Algemene conclusie 28

Profielen ziekenhuizen 29

Maria Middelares: Dhr. Timmermans 29

UZ Gent: Filip De Meyere 30

AZ Sint-Lucas: Mr. De Meester 33

AZ Jan Palfijn: Kaat Ponsaerts en Rita Van Langehove 37

Profiel huisartsenpraktijken 41

Taken 41


Kennis 41

Vaardigheden 41

Attitudes 41

Tekorten 41

Toekomst 41

Profiel wijkgezondheidscentra 42

Taken 42

Kennis 42

Vaardigheden 42

Attitudes 42

Tekorten 42

Toekomst 42

Andere profielen 43

UZ Gent: Prof. Dr. De Maeseneer 43

Interim-kantoren 45

Taken 45


Kennis 45

Vaardigheden en attitudes 45

Diploma 46

Toekomst 46

Conclusie 46

VVMS 47


Verloning 48

Huisartenpraktijken 48

Ziekenhuizen 49

Wijkgezondheidscentra 54

Vergelijking deskresearch en veldwerk 55

Vacatures ziekenhuizen VS interviews 55

AZ Sint-Lucas 55

UZ Gent 55

Andere ziekenhuizen 56

Vergelijking 56

Bronvermelding 57

Bijlagen 59

Bijlagen deskresearch 59

Bijlage I: Vacatures algemeen 59

1 medisch secretaresse (M/V) (HASSELT) 66

Verwacht: 66

Biedt: 66

1 MEDISCH SECRETARESSE (M/V) (ROESELARE) 67

Verwacht: 67

Biedt: 67

Job MEDISCH SECRETARESSE (20H/WEEK) (M/V) in Belgi, Provincie Limburg, Regio Overpelt - Hamont-Achel - Lommel 69

Job bij Accent Jobs For People 69

1 medisch secretaresse oogkliniek Sint-Augustinus (M/V) (WILRIJK) 70

Verwacht: 70

Biedt: 70

1 SECRETARESSE (M/V) (BRUSSEL-STAD) 73

Verwacht: 73

Biedt: 73


vrijwilliger voor ons onthaal 74

Bijlage II: Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening (NL) Concretisering Toekomstvisie 2012 76

Bijlage III: RIS (agfa) Radiologie informatie systeem 78

Bijlage II: vacatures specifiek voor ziekenhuizen 79

Management Assistant 79

Medisch secretaresse medische beeldvorming 81

Medisch secretaresse consultatie oftalmologie 82

Medisch secretaresse consultatie neus-keel-oor 83

Medisch secretaresse consultatie pneumologie 84





  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  • Voorwoord
  • Inhoud

  • Dovnload 428.62 Kb.