Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina12/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

1 SECRETARESSE (M/V) (BRUSSEL-STAD)


Als secretaresse van het departement gynaecologie beheert u het organigram van de artsen (wachtdiensten, wetenschappelijk verlof, jaarlijkse vakantie,...), de stageplannen van de kandidaat-specialisten en de dossiers en de agenda's van de verantwoordelijken van de medische afdelingen.

U verzorgt diverse administratieve taken (vergaderzalen reserveren, rekeningen van de dienst beheren, aanvragen voorschriften beheren, accreditaties opvolgen,...).

U schrijft de medische rapporten voor de afdelingen hospitalisatie en raadpleging uit en zorgt voor de post van de artsen van de dienst (briefwisseling met artsen, laboratoria,...).

Verwacht:


 • Kennis van het Engels is een pluspunt.

 • U heeft een goede informaticakennis (tekstverwerking, spreadsheets, PowerPoint, databases,...)

 • U kunt goed met mensen omgaan en u heeft doorzicht.

 • U kunt autonoom werken en u tevens goed integreren in een ploeg.

 • U heeft teamgeest.

 • U heeft een uitstekend organisatievermogen en neemt initiatief.

Vereiste studies: 


» Professionele bachelor
  » Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Toerisme
    » Handelswetenschappen en bedrijfskunde
      » Office management
        » Bach. i/h office management - medisch management assistant 
» Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
  » Administratie
    » Handelswetenschappen en bedrijfskunde
      » Graduaat Handelswet. en bedrijfskunde: Medisch secretariaat 
Talenkennis: NEDERLANDS (goed), FRANS (goed)
Werkervaring: minstens 2 jaar ervaring

Biedt:


Gewoon contract.
Contract van onbepaalde duur
Tijdregeling: Voltijds
Dienstregeling: Dagwerk

Onmiddellijke indiensttreding.Loon volgens barema van de openbare sector in functie van diploma/voorkeurtarieven voor de zorgen (raadpleging en hospitalisatie). Je loon wordt aangevuld met maaltijdcheques. 75% terugbetaling van het openbaar vervoer.vrijwilliger voor ons onthaal

Taak:

Onthaal

Regio:

Antwerpen - Antwerpen

Jobbeschrijving:

Functie
Taken bestaan uit: 
-Je bent het aanspreekpunt aan de onthaalbalie van Centrum De Wijk.
-Cliënten vriendelijk onthalen en hun eerste vragen beantwoorden.
-Cliënten doorverwijzen naar hun afspraak.
-Cliënten van het consultatiebureau van Kind en Gezin inschrijven in het register of afspraak regelen.
Profielvereisten Leeftijd: + 18 jaar
Competenties: Sociaal voelend zijn en goede omgang met mensen, betrouwbaar zijn wat betreft aanwezigheid. Men werkt in team, dus er zijn steeds mensen aanwezig die kunnen helpen, die mensen op de “werkvloer” opleiden voor de taak…
Nederlands: Goed Nederlands spreken is een voorwaarde.
Goed kunnen omgaan met anderstaligen.
Een open, respectvolle houding voor alle bezoekers van het Centrum is nodig
Arbeidsomstandigheden
Minimaal 1 halve dag per week van 9 tot 12u of van 13 tot 16 uur of van 16 tot 19 uur. 
Je werkt in een centrum waar meerdere werkingen gevestigd zijn.Naam:

Manuela Monteiro

Organisatie:

INLOOPTEAM SAMIK

E-mail:

manu.monteiro@cawmetropool.beTelefoon:

03/236 08 00

GSM:
Provincie:

Antwerpen

Gemeente:

2060 Antwerpen

Opleiding nodig:

Neen

Datum:

02-02-2011

Het onthaal is zowat de draaischijf van het centrum en functioneert als een vriendelijke agent die alle verkeer in het centrum in goede banen leidt. En dagelijks is er heel wat verkeer, telefoons worden er verbonden, patiënten krijgen er hun afspraak, aanvragen voor huisbezoeken worden er verwerkt, in – en uitschrijvingen worden er geregeld, u kunt er terecht voor tal van vragen, bezoekers worden er ontvangen, de dossiers geklasseerd, tal van kleine administratieve taken worden uitgevoerd… Logisch dat het onthaal zich centraal in ons gebouw bevindt.


Wat hebben wij te bieden?

Wegens langdurige ziekte van één van onze onthaalmedewerkers zijn we op zoek naar een gemotiveerde collega die ons onthaalteam komt versterken. WGC De Kaai is een snel groeiende organisatie waardoor het niet is uitgesloten dat deze tijdelijke tewerkstelling wordt omgezet naar een permanente tewerkstelling.

Loonberekening volgens barema 1.45 van het paritair comité 330.01.53 en maaltijdcheques.

Takenpakket:

Als onthaalmedewerker in ons wijkgezondheidscentrum ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënten. Jouw taken bestaan onder andere uit: • toezien op een vlot verloop van de consultaties en afsprakenuren

 • het beantwoorden van de telefoon en inplannen van de consultaties

 • administratieve verwerking van de inschrijvingen

 • beheren van de afsprakenagenda

 • nieuwe patiënten uitleg geven over de werking

 • registreren van de patiëntengegevens in het administratieprogramma Pricare

 • praktische organisatie van de balie


Onze verwachtingen?

 • je kan makkelijk in teamverband werken

 • klantvriendelijkheid is voor jou zeer belangrijk

 • je bent stressbestendig

 • je schrikt niet terug voor onverwachte situaties en kan makkelijk zelf een alternatief zoeken

 • je spreekt vloeiend Nederlands

 • je hebt een goede basiskennis Frans en Engels

 • je kan vlot werken met de PC

 • je bent bereid tot avondwerk

 • je kan op een efficiënte en effectieve wijze deelnemen aan vergaderingen en een positieve inbreng leveren

 • je kan je vinden in het uurrooster (zie bijlage)

 • medische achtergrond is voor ons een pluspunt

Sollicitatieprocedure:

Stuur voor 21 januari jouw CV en motivatiebrief naar:

Wijkgezondheidscentrum De Kaai
t.a.v. Dave Ceule
F. Ferrerlaan 441 9000 Gent
Tel: 09/216 86 50
Dave.ceule@wgcdekaai.be

Sollicitaties gaan door op maandagnamiddag 24 januari vanaf 15u. De sollicitatieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een gesprek.Bijlage II: Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening (NL) Concretisering Toekomstvisie 2012


Competenties voor de zorggebonden taken van de praktijkassistente

De functie van praktijkassistentie ligt op mbo-niveau. Praktijkassistentes verrichten zorggebonden taken op vier terreinen, te weten: de zorg, de organisatie van de zorg, de organisatie van de praktijk en het hanteren van professionele rollen.


 • Zorg

-Intake

De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte intake van de hulpvragen, opdat patiënten van de huisartsenvoorziening op het juiste moment door de juiste zorgverlener worden gezien, conform de daarvoor geldende protocollen van de huisartsenvoorziening.Competenties praktijkassistente ten aanzien van de intake

De praktijkassistente kan: • Consult- en visiteaanvragen aannemen en geprotocolleerd beoordelen en afhandelen;

 • (geprotocolleerde) zelfzorgadviezen over veel voorkomende klachten geven;

 • Aanvragen voor (herhaling) recepten, verwijskaarten, machtigingen en dergelijke aannemen en verwerken.


-Zorgverlening

De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte uitvoering van de onderdelen van de zorgverlening aan patiënten van de huisartsenvoorziening, opnieuw conform de daarvoor geldende protocollen van de huisartsenvoorziening.Competenties praktijkassistente ten aanzien van zorgverlening

De praktijkassistente kan: • EHBO bieden;

 • Onder supervisie van de huisarts medisch-technische handelingen die samenhangen met de behandeling uitvoeren: (tapen, zwachtelen van openbeen, wratten verwijderen, oren spuiten, wondverzorging, injecteren);

 • Medisch-technische handelingen uitvoeren die samenhangen met de diagnostiek: laboratoriumonderzoek, bloeddrukmeting;

 • Diagnostiek voorbereiden volgens protocol bij hypertensie en diabetes;

 • Een ECG maken, spirometrie en audiometrie uitvoeren;

 • Bloed- en urineonderzoek doen;

 • Herhalingsrecepten voorbereiden;

De praktijkassistente met extra competenties (hoger niveau) kan:

 • Eigen geprotocolleerde spreekuren voor omschreven patiëntengroepen houden;

 • Geprotocolleerde taken in het kader van preventie uitvoeren;

 • (dreigende) problemen van patiënten signaleren (binnen de uitvoering van de eigen taak);

 • Eigen taken evalueren;

 • Bevindingen en eigen behandeling afstemmen met en terugkoppelen naar de huisarts.

-Voorlichting

De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte informatieverstrekking aan patiënten van de huisartsenvoorziening, conform de daarvoor geldende protocollen van huisartsenvoorziening. Het niveau van de benodigde competenties is afhankelijk van de aard van de gedelegeerde zorggebonden taken (bij medisch-technische behandelingen, patiëntengroepen en aandoeningen).

Competenties praktijkassistente ten aanzien van voorlichting

De praktijkassistente kan: • Algemene informatie verstrekken over onderzoeken, behandelingen en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (voorbereiding en nazorg);

 • (geprotocolleerde) zelfzorgadviezen voor ongecompliceerde klachten en aandoeningen geven;

 • (geprotocolleerd) uitslagen doorgeven en daarbij algemene voorlichting geven;

 • In het kader van preventie (geprotocolleerd) voorlichtingsadviezen en- instructies aan patiënten geven;

 • De voorraad beheren van de schriftelijke informatie voor patiënten;

 • Informatie verstrekken over patiëntenverenigingen en instanties;

 • Algemene informatie verstrekken over de huisartsenvoorziening;

 • Informatie verstrekken aan relevante andere interne of externe hulpverleners over de eigen functie.


-Praktijkvoering en planning

De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte spreekuur- en visiteplanning in de huisartsenvoorziening en let daarbij op een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare mensen en middelen. Zij houdt daarbij rekening met de belangen van de voorziening, en met externe hulpverleners en instellingen.Competenties praktijkassistente ten aanzien van praktijkvoering en planning

De Praktijkassistente kan:

-          Spreekuren en visites plannen, registreren en controleren

-          Signaleren dat een patiënt toe is aan een visite of huisbezoek

De praktijkassistente met extra competenties (hoger niveau) kan :

-          Afspraken- en oproepsysteem voor systematische surveillance opzetten en bijhouden;

-          Bevolkingsonderzoek organiseren en coördineren, bijvoorbeeld bij griep

-          Algemene, operationele contacten onderhouden met andere zorgverleners en derden;

-          Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van protocollen en werkafspraken
 • Zorgadministratie

De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte administratie van de zorgverlening in de huisartsenvoorziening.

Competenties praktijkassistente ten aanzien van zorgadministratie

De praktijkassistente kan: • Werken met HIS (EMD, registratie van verrichtingen en uitslagen van onderzoeken);

 • Gegevens met betrekking tot registratie en rapportage invoeren in het patiëntendossier en zo nodig rapportage aan (externe) hulpverleners verzorgen;

 • Eigen werkzaamheden registreren voor de evaluatie van de eigen functie, signalering en effectmeting;

 • De sociale kaart bijhouden;

 • Formulieren invullen;

 • Selecties maken van patiënten voor oproepen en eventueel onderzoek en uitprinten

 • ICPIC-codes invoeren

De praktijkassistente met extra competenties (hoger niveau) kan risicoprofielen van patiënten maken.-Het hanteren van professionele rollen

De praktijkassistente ontwikkelt de eigen professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering en heeft aandacht voor positionering, de profilering en inhoudelijke ontwikkeling van de functie binnen de huiszorgCompetenties praktijkassistente ten aanzien van het hanteren van professionele rollen

De praktijkassistente: • Heeft inzicht in de eigen mogelijkheden en grenzen van de eigen bekwaamheid, mede in relatie tot relevante wet – en regelgeving.

 • Kan reflecteren op eigen handelen

 • Kan over het eigen takenpakket onderhandelen met de huisarts(en), de praktijkverpleegkundige

 • Kan de eigen bekwaamheid onderhouden

 • Draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van de functie in de huisartsenvoorziening.

Bijlage III: RIS (agfa) Radiologie informatie systeem

Q-doc RIS is een systeem dat men gebruikt binnen de afdelingen van de ziekenhuizen. Dit systeem zal het eenvoudiger maken voor arts, assistent en patiënt.


Enkele voordelen van werken met Q-doc:
Eenvoudige en nauwkeurige patiëntregistratie

• Efficiënte werklijsten

• Betrouwbare tools voor medische rapportage, met

inbegrip van dicteer- en spraakherkenningfuncties

• Krachtige transcriptiefuncties

• Kortere doorlooptijden van verslagen

• Automatische transmissie van

factureringsgegevens

• Naadloze integratie met modaliteiten

en andere informatiesystemen


Bijlage II: vacatures specifiek voor ziekenhuizen
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • Verwacht
 • Biedt
 • Bijlage II: Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening (NL) Concretisering Toekomstvisie 2012
 • Bijlage III: RIS (agfa) Radiologie informatie systeem
 • Bijlage II: vacatures specifiek voor ziekenhuizen

 • Dovnload 428.62 Kb.