Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina2/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Inleiding

De opleiding Office management bestaat al vele jaren op de Arteveldehogeschool. Naast de huidige keuzemogelijkheden kan je sinds september 2010 kiezen voor Medical Management Assistant. Deze opleiding spitst zich meer toe op de medische kennis (vb. medische terminologie, fysiologie, anatomie) maar laat ook voldoende ruimte voor talen, softwarepakketten en vakken in verband met administratie en communicatie. medical jobs 4.jpg


Het is een opleiding met toekomst waarvan het opleidingsprofiel nog volop aan het evolueren is. Daarom is er nood aan een duidelijk inzicht over wat het werkveld (ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra en huisartsenpraktijken) verwacht van een medical management assistant. Onze opdracht bestaat er duidelijke en toekomstgerichte opleidingsprofielen op te stellen.
Ons werkstuk is opgedeeld uit vier grote delen. In het eerste deel bespreken we alle informatie die hebben gevonden via deskresearch. Het tweede deel “veldwerk” bevat de interviews, de afsprakenlijst en alle contactgegevens. Daarna volgt een analyse met alle profielen voor medical management assistant. De analyse bestaat uit vier grote delen: profiel ziekenhuizen, profiel huisdokterspraktijken en profiel wijkgezondheidscentra en andere. Tot slot vergelijken we ons veldwerk met onze deskresearch.


Deskresearch

Vacatureshttp://www.vofvanneste.be/img/foto/vacatures.jpg

Op jobsites zoals jobat.be, carejobs.be en VDAB.be vindt men nauwelijks vacatures onder de naam ‘medical management assistant’. Als we zoeken naar vacatures onder ‘medische secretaresse’ of ‘medisch secretariaat’, de vroegere benamingen van een MMA, dan stellen we vast dat er een grote vraag is naar dit diploma. Vooral in ziekenhuizen is men opzoek naar goede MMA’ers. We hebben slechts enkele vacatures gevonden voor WGC’s.Taken

Bij het doornemen van de vacatures stellen we vast de taken van een MMA’er grotendeels organisatorisch en administratief ondersteunend zijn. Hieronder de belangrijkste taken van een MMA’er:


Daarnaast beschrijven ze nog andere taken zoals: het voorraadbeheer van het medische materiaal, organisatie van vergaderingen en meetings,…Kennis

De vacatures verschaffen vage inlichtingen over de vereiste kennis. Talenkennis (NL, FR, ENG), het kunnen werken met MS Office en het beheersen van de medische terminologie zijn 3 criteria die wel telkens terugkomen. Men vraagt sowieso altijd een degelijke kennis van het Nederlands en het Frans en in sommige vacatures ook Engels.

In een bepaalde vacature (AZ Blasius) staat dat kennis van RIS (AGFA) een pluspunt is.

Attitudes

De vacatures geven daarentegen wel een goed beeld op vlak van attitudes. Hieronder staat een lijstje met de 7 belangrijkste kenmerken/karaktertrekken van een MMA’er: • communicatief (mondeling en schriftelijk)

 • flexibel (soms ’s avonds of zaterdag werken)

 • stressbestendig

 • vriendelijk en sociaal

 • patiëntgericht

 • organisatietalent

 • ordelijk

Het kenmerk ‘discreet’ zijn we slechts 1 keer tegengekomen.Diploma

In de meeste vacatures vraagt men effectief naar een pBa MMA of Medisch Secretariaat. Dit noemt ook hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C). Men schrijft er meestal bij dat dit diploma niet vereist is als men voldoende ervaring kan voorleggen.Ervaring

Men vraagt ook dikwijls een beperkte en relevante ervaring (1 à 2 jaar).Vacatures van bedrijven

Met een diploma MMA kan je ook terecht in medische en farmaceutische bedrijven en medische laboratoria.Vacatures VS SERV


SERV = Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
We merken dat het takenpakket in de vacatures niet helemaal gelijk loopt met het beroepscompetentieprofiel van een praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg. De administratieve en organisatorische taken zijn ongeveer dezelfde. Maar in het beroepscompetentieprofiel staan ook medisch-technische taken zoals bloedafname, bloeddrukmeting en lengte/gewicht meten, urinecontrole,… Slechts enkele organisaties (bv. Oogcentrum Hasselt) vragen naar technische handelingen zoals het doen van oogmetingen of het aanbrengen van verbanden en pleisters.
Bovendien beschrijft men dat een praktijkassistent instaat voor de patiënteneducatie en voorlichting. Daaronder verstaan we o.a. informatie- en praktijkfolders aanvullen/up-to-date houden, gezondheidspromotieboodschappen ondersteunen, enz.
Conclusie: De vacatures beschrijven meestal enkel administratieve en organisatorische taken. Terwijl de SERV het takenpakket van een praktijkassistent veel ruimer beschrijft.

Vacatures VS IFIC-functieprofielenhttp://www.stepstone.be/upload_be/logo/i/logoif-ic_13144bnl.gif


Volgens IFIC zijn de hoofdtaken van een Medisch Secretaris (1076) /Administratief Bediende Consultatie: • het ontvangen van patiënten

 • het maken van afspraken

 • administratieve taken: het beheer van de patiëntendossiers, het uittypen van de protocollen

Soms moeten ze ook taken uitvoeren zoals de voorbereiding van bepaalde documenten (bv. vignetten) of de opvolging van consultaties (bv. ontvangen van betalingen, invoeren van de prestaties).


De takenbeschrijving van IFIC en de vacatures verschillen op het eerste zicht niet echt veel van elkaar. De vacatures geven in dit geval een beter beeld over het profiel omdat ze ook kenmerken en kennis beschrijven.
De hoofdtaken van een medewerker Onthaal Wijkgezondheidscentra is daarentegen veel uitgebreider beschreven. Naast de organisatorische en administratieve taken beschrijft men ook de belangrijke functie van de medewerker als spilfiguur bij de interne en externe communicatie van de WGC. Hieronder verstaan men o.a.:

 • het verzamelen en signaleren van klachten, knelpunten, wensen en opmerkingen

 • het optreden als tussenpersoon tussen patiënten, het team en de externe instellingen (Kind&Gezin, mutualiteiten,…)

 • deelnemen aan interne en externe vergaderingen


Als we de vergelijking maken tussen dit functieprofiel en de beschrijvingen op jobwebsites en websites van WGC’s dan stellen we vast dat de vacatures enkel administratieve en ondersteunende activiteiten beschrijven. Het functieprofiel van deze medewerker schetst ook de taken van deze medewerker als spilfiguur in de communicatie en werking van het WGC.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Deskresearch
 • Taken
 • Kennis
 • Attitudes
 • Diploma
 • Vacatures van bedrijven

 • Dovnload 428.62 Kb.