Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina4/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Vlaamse Vereniging voor Medische Secretaressen en Secretarissen

De VVMS is een vzw die de belangen behartigt en verdedigt van de vlaamse medisch secretaressen en secretarissen. Het is de enige beroepsvereniging voor medische secretaressen en secretarissen in België. http://www.vvms.be/img/vvms_logo.gif

Hun doel is de mensen uit het werkveld correct te informeren over de rechten en plichten, het beroepsprofiel,… Ze streven naar waardering en erkenning van dit beroep. Media kan een grote rol spelen in het creëren van een goed beroepsimago.

Ze organiseren workshops, infoavonden, demo’s, studiedagen en een jaarlijks congres voor bachelors met dit diploma. Op die manier willen ze de solidariteit en deskundigheid van het beroep stimuleren.Daarnaast verdedigen zij ook, de belangen van de Vlaamse medisch secretaressen en secretarissen. Men tracht de problematiek in verband met verloning en arbeidsvoorwaarden aan te pakken.


Taken, vaardigheden en attitudes vacatures1Taken


 • Beheer en administratieve verwerking medische dossiers;

 • Opvolgen en verwerken van e-mail en fax met patiënten en verwijzende artsen;

 • Telefonisch contacteren van patiënten voor, tijdens en na hun behandeling en van verwijzende artsen;

 • Boeken van afspraken;

 • Plannen van medische interventies;

 • Medische verslaggeving (OK, hospitalisatie, consultatie, ambulante raadpleging,...);

 • Correct en patiëntvriendelijk onthaal op de medische dienst;

 • Beheer patiënten- en administratieve gegevens via een geautomatiseerd patiëntensysteem;

 • Ondersteuning medische diensten bij specifieke processen of projecten (medische registratie, dossierbeheer, ...).

 • Ondersteuning patiënt doorheen zijn administratief traject;

 • Administratieve ondersteuning voor de medische dienst of de medische diensten waarvoor je werkt (bestellingen, verslag van vergaderingen, ...).

 • Ondersteuning medisch diensthoofd bij het leiden van zijn dienst;

 • Administratieve opvolging van conventies;

 • Onthaal- en ontslagfunctie van de spoedgevallendienst (front office en back office);

 • Eerste aanspreekpunt verantwoordelijk voor een aangenaam en professioneel telefoonverkeer voor privé patiënten;

 • Tussenpersoon tussen de artsen, patiënten en assistentes en zorgen dat planningen van behandelingen en consultaties goed opgevolgd worden;

 • Beheer inkomende en uitgaande e-mails

 • Offertes aan de patiënten bezorgen en opvolgen

 • Op punt stellen en nauwkeurig opvolgen van patiëntendossiers (elektronisch klassement)

 • Professioneel onthaal van bezoekers, zowel telefonisch als aan uw desk.


Vaardigheden


 • Nederlands (mondeling en schriftelijk);

 • Frans (mondeling en schriftelijk);

 • Engels (mondeling en schriftelijk);

 • Kennis van Duits en/of Italiaans is een pluspunt;

 • Vlotte PC kennis (MS Office );

 • Werken op internet;

 • Snel en zonder fouten typen;

 • Kennis Italiaans of Spaans is een sterke troef;


Attitudes


 • Organisatietalent;

 • Werken in teamverband;

 • Oog voor gewenste/noodzakelijke veranderingen en aanpassingen;

 • Zelfstandig werken;

 • Stressbestendig;

 • Servicegericht;

 • Patiëntvriendelijk;

 • Flexibel;

 • Creatieve ingesteldheid;

 • Zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen;

 • Communicatief;

 • Gemotiveerd ;

 • Collegiaal;

 • Zin voor initiatief;

 • Empathische persoonlijkheid;

 • Discreet;

 • Behoudt het overzicht;

 • Oog voor detail;

 • Vriendelijke stem;

 • Verzorgde verschijning ;

 • Multitasker (verschillende taken combineren);

 • Snel en efficiënt omschakelen van de ene taak naar de andere, in functie van de vereiste prioriteiten en deadlines

 • Goed kunnen anticiperen

 • Goed beheer prioriteiten


Legenda:
Ziekenhuizen
Dokterspraktijken
Geldt voor alle 3


Veldwerk

Interviewleidraad
 1. Inleiding

 1. Jezelf voorstellen

 2. Context: bachelorproef

 3. Onderzoeksdoel: inzicht in de verwachtingen van het werkveld + toekomstvisie

 4. Respondent stelt zichzelf voor: functie, (leeftijd),…
 1. Kennisvragen

  1. Kent u de opleiding MMA of medisch secretaresse? Indien nee: uitleg

    • Vroeger: medisch secretaresse, nieuwe benaming: MMA

  2. Is de opleiding MMA goed aangepast aan de noden van het werkveld? Waarom wel of niet?

  3. Kent u nog andere opleidingen die geschikt zijn om zo’n job uit te voeren?

    • Verpleegkunde? Optie sociale verpleegkunde?

    • Office management: management assistant?
 1. Algemeen beeld van een MMA’er

  1. Wat zijn de huidige taken uw medewerker (vb. agendabeheer, onthaal, telefonie,…)?

  2. Wat is voor u een ‘goede MMA’er’ ?

  3. Waar let u op als iemand voor de functie aanneemt? (vb. ervaring)

  4. Was het moeilijk om iemand geschikt te vinden voor de functie? Waren er veel kandidaten?
   - Hoe gaat de screening van de kandidaten in zijn werk?
   - Welke tekortkomingen hadden de kandidaten die u zocht voor de vacature van MMA?
   - Welke belangrijke criteria vond u wel terug bij de kandidaten?
 1. Inzicht in de kennis

  1. Welke kennis moet een goede MMA’er bezitten vanuit zijn opleiding?

  2. Welke kennis zou er volgens u nog moeten verworven worden op school?

≈ Zijn er tekorten op vlak van kennis?

Essentie of diepgaand?  • Medische terminologie. Ook Latijnse benamingen?

  • Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie

  • Labo-resultaten interpreteren, medische onderzoeksmethodes, medische beeldvorming,…

  • Enkel medisch (intern, heelkunde) of ook psychiatrische kennis?

  • Recht: sociaal recht (sociale zekerheid), burgerlijk recht,… (procedure illegalen)

  • ICT: specifieke programma’s?

- MS Office (word, Excel, outlook express, access,…)?
- internet
- MedLucas (Sint-Lucas en WGC)

- Vaccinnet2


- Pricare3 (Sint-Lucas en WGC)
- Medinote4

- eigen softwareprogramma? • Talen: Nederlands, Frans, Engels, Turks, Duits?

 • Codeertaal (ICD)

 • Kennis van patientendossiers
 1. Inzicht in de attitudes

 1. Wat zijn volgens u de belangrijkste karaktereigenschappen van een goede MMA’er (vb. vriendelijk, ordelijk, klantgericht, leergierig, stressbestendig, zorgvuldig, betrouwbaar)?

 2. In hoeverre is discretie belangrijk?
 1. Inzicht in de vaardigheden

 1. Wat zijn volgens u de vaardigheden die een MMA’er onder de knie moet hebben?

  • Sociale vaardigheden/ communiceren(mondeling en schriftelijk) : naar patiënt, team, andere professionelen, … analfabeten, personen met beperkte lees- en leervaardigheden, anderstaligen, kansarmen, vluchtelingen, andere culturen, agressie (verbaal/fysiek), lijden en dood,…

=>Welke van voorgaande situaties komen volgens u het meest voor?

  • In hoeverre moet een MMA’er in staat zijn niet-PBa onthaalmedewerkers te coachen?

≈Moet een MMA'er leidinggevende taken uitvoeren?

- Wie schrijft de medicatie voor in dringende gevallen of in geval van herhaalmedicatie?
- Mag een MMA’er (herhaal)medicatie voorschrijven?
- Wat is de procedure omtrent triage binnen uw organisatie? (MMA’er beslist autonoom, of moet altijd bevestiging arts vragen?)
- In hoeverre moet een MMA'er beslissingen kunnen nemen ingeval van dringende behandeling?
- Mag een MMA'er zelf beslissen of een patiënt vandaag nog op consultatie kan of nog een weekje moet wachten, of moet de MMA'er hiervoor de dokter raadplegen?

 • Streven naar vernieuwing binnen de visie van de organisatie, …?
  - Welke verantwoordelijkheden rusten er op de MMA'er in verband met organisatorische vernieuwingen?
  - Met welke personen moet een MMA'er overleggen ingeval van organisatorische problemen/verbeteringen?
  - Kan een MMA'er voorstellen doen om efficiëntere werkwijzen aan te brengen? Tot wie moet hij/zij zich dan richten?
  - Met welke personen moet een MMA'er kunnen communiceren binnen zijn/haar dienst?

 • Technische handelingen:

- Moet een MMA’er volgens u in staat zijn om, onder toezicht van een arts, handelingen te kunnen die normaal door verpleegkundigen moeten worden uitgevoerd?.

(bv. bloedafname, bloeddrukmeting, meten van lengte en gewicht, assistentie bij wondzorg en het verwijderen van hechtingen, urinecontrole met strip, zwangerschapstest (urine) en glycemiebepaling met glucosemeter)?   • Zo ja: Waar ligt hier de grens?

- Moet een medisch assistent EHBO kunnen toepassen? Kan uw medisch assistent EHBO toepassen?

- Moet een MMA’er in staat zijn om voorlopige diagnoses te kunnen vaststellen?  • Administratieve vaardigheden: dossieropvolging, gegevensverwerking, correspondentie, klassement, medische verslagen uittypen
 1. Zijn er tekorten op vlak van vaardigheden? Hoe kan de opleiding daar een rol inspelen?
 1. Beeld van de MMA’er van de toekomst

  1. Hoe zal het beroep MMA’er in de toekomst evolueren ? Welke taken komen er bij of vallen weg?

Vb. moet een goede MMA’er zelf met vernieuwende ideeën op de proppen komen?

Medisch- technische handelingen?  1. Hoe zou het ideaal zijn ?
 1. Bereiken van ideaalbeeld

  1. Hoe kan een MMA’er evolueren tot een nog betere MMA’er ?

  2. Hoe kunnen opleidingen hierbij interessant zijn ?

  3. Hoe kan de opleiding in de toekomst nog beter inspelen op de praktijk/het werkveld? (!) tekortkomingen?
 1. Verloning

  1. Hoe wordt het loon bepaald voor de job? Barema’s?

  2. Zou men bereid zijn een hoger loon te betalen als de MMA’er een degelijke meerwaarde biedt in vergelijking met kandidaten met een andere opleiding?

Extra vragen

  1. Heeft de MMA’er toegang tot de medische documenten op de computer? Zo ja, mag die deze dan ook aanpassen?

  2. In hoeverre moet een MMA'er rekening houden met de financiële middelen bij het uitvoeren van de taken? Welke verantwoordelijkheid heeft hij/zij hierin?

  3. Moet een MMA'er bepaalde fysieke eigenschappen bezitten?

  4. Specifiek voor huisartspraktijken (maakt u gebruik van een HIO-huisarts in opleiding? Maakt dit dan de technische kennis voor een MMa niet overbodig ?)

    1. (vb. heffen en tillen van zware lasten)

BEDANKING
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Taken, vaardigheden en attitudes vacatures 1
 • Veldwerk Interviewleidraad

 • Dovnload 428.62 Kb.