Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina9/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
VVMS


http://www.vvms.be/img/vvms_logo.gif


Verloning

Enkele organisaties die we bezochten hebben waren ook bereid om ons hun loonbarema’s te bezorgen. Ook op het internet hebben we de barema’s van het paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) gevonden. Hieronder schrijven we onze bevindingen neer.

Het is moeilijk om een vergelijking te maken omdat niet alle barema’s even recent zijn en betrekking hebben op een bachelorniveau (A1).

Huisartenpraktijken

De artsen bepalen zelf het loon van hun medisch secretaresse.
Ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn gebonden aan barema’s.AZ Sint-Lucaslogolukas.jpg

De registratie- en coderingsmedewerkers van Mr. De Meester (AZ Sint-Lucas) vallen onder het barema 1.43.
Op de dienst radiologie in het AZ- sint Lucas wordt momenteel het barema 1.47 gehanteerd, het maandloon ligt telkens ongeveer € 60 bruto hoger dan het barema 1.55 dat vroeger werd gehanteerd.
17AZ Maria Middelares


gent-az-maria-middelares-logo.jpg

Ook AZ Maria Middelares hanteert de barema’s van het paritair comité 330. Beide ziekenhuizen behoren vallen onder Zorgnet Vlaanderen18.
Jan Palfijnmedisch secretaresse in polikliniek, centraal medisch secretariaat


jan palfijn logo.jpg

B1 - B2 - B3 schaal terecht. • 0 jaar anciënniteit: 2.185,13 bruto

 • 23 jaar anciënniteit: 3.681,89 bruto

 • Per 2 jaar stijgt het loon met ongeveer een € 70 bruto.

Deze barema’s19 liggen merkelijk een stuk hoger dan de barema’s van AZ Sint-Lucas en AZ Maria Middelares. Als we 1.47 vergelijken de barema’s van Jan Palfijn dan zien we dat bij een starter het verschil iets meer dan € 200 (bruto) per maand is. Bij anciënniteit van 23 jaar is het verschil al opgelopen meer dan € 550.
IFIC loonstudie
Als we de ziekenhuisbarema’s met de IFIC loonstudie (2009-2010) gaan vergelijken dan zien we dat de ziekenhuisbarema’s toch wel een stuk hoger liggen. Een starter verdient in AZ Sint-Lucas en AZ Maria Middelares (1.43) ongeveer € 100 bruto meer dan IFIC loonstudie. In vergelijking met Jan Palfijn loopt het verschil op tot meer dan € 300.


Wijkgezondheidscentra
Vergelijking deskresearch en veldwerk

Vacatures ziekenhuizen VS interviews

Via jobsites en sites van Gentse ziekenhuizen hebben we enkele interessante en recente vacatures gevonden. We zijn specifiek opzoek gegaan naar vacatures van ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen. Hieronder schrijven we onze bevindingen en conclusies neer over deze vacatures. Daarna vergelijken we onze bevindingen met de profielen van de ziekenhuizen.AZ Sint-Lucas


logolukas.jpg

AZ Sint-Lucas is momenteel opzoek naar vier medische secretaresses in verschillende poliklinieken (consultatie). Ze staan voornamelijk in voor het onthaal, administratie en afsprakenbeheer. Onder administratie verstaat men typwerk, klassement, correspondentie,… Men vraagt ook telkens naar het diploma medical management assistant. Bij twee van de vier vacatures komen ook kandidaten in aanmerking die niet beschikken over dat diploma maar wel de geschikte ervaring hebben.

De medische secretaressen moeten vlot kunnen werken met het Officepakket. Ze zijn patiëntgericht en communicatief. Ze werken zowel zelfstandig als in team. Een correcte tekstverwerking via dictafoon is ook dikwijls vereist.
De diensturen variëren tussen de 6u45 en 19u. Soms moeten medisch secretaressen ook op zaterdag werken. Een zeker flexibiliteit in de arbeidstijd is dus wel vereist.

UZ Gent


logouzgent.jpg

In UZ Gent legt men een soort aanwervingreserve aan van medical management assistants. Specifieke vacatures voor MMA staan niet op site van UZ Gent en ook niet op andere jobsites.

De jobinhoud is sterk afhankelijk van dienst tot dienst. Administratie zal altijd één van de hoofdtaken zijn. Als MMA komt men terecht in één van de vele diensten of afdelingen:


 • directie en algemeen beheer

 • ondersteunende departementen: personeel & organisatie, informatica, financiën, facilitair beheer

 • de kern van het ziekenhuis: hospitalisatie, verpleging, polikliniek, medisch technische dienst…

Hieronder enkele voorbeelden van taken: • dossierbeheer bij de aankoopdienst

 • agendaplanning

 • typen van (medische) verslagen

 • opmaken van contracten

 • organiseren van congressen

 • boekhoudkundige taken

 • notuleren bij vergaderingen


UZ Gent eist een bachelorniveau. De kandidaten moeten beschikken over administratieve vaardigheden vanuit de opleiding of ervaring. Een MMA moet ook goed kunnen werken met de Office-progamma’s.

Sowieso beheerst een MMA perfect de Nederlandse taal. Andere talen zijn een pluspunt.
Hieronder de gevraagde attitudes:
Andere ziekenhuizen

In AZ Jan Palfijn is men momenteel opzoek naar een medisch secretaresse voor in het labo anatomopathologie. Uit de vacature kunnen we afleiden dat het gaat om een backoffice-functie in een labo. De taken van de MMA zijn voornamelijk administratief (klassement, correspondentie, archiefbeheer, gegevensinvoer,…). Ook het uittypen van protocollen met en zonder spraakherkenning behoort tot zijn taken. Een diploma medical management assistant is vereist. Er wordt geen informatie gegeven over specifieke attitudes.jan palfijn logo.jpghttp://www.azalma.be/images/logo_home.gif

In AZ Alma te Eeklo is men opzoek naar een medisch secretaresse in de polyfysische geneeskunde. De enige bijkomende informatie is dat men op zoek is naar iemand met het diploma MMA (A1).


Conclusie
De vacatures zijn zeer uiteenlopend en dikwijls beknopt en vaag verwoord. Om een duidelijker beeld te krijgen over de jobinhoud moet men allicht op gesprek gaan. We hebben ook vastgesteld dat de takenpakketten sterk kunnen verschillen binnen de ziekenhuizen.
Ziekenhuizen zijn zowel opzoek naar backoffice-medewerkers als onthaalmedewerkers in poliklinieken. MMA’s kunnen op tal van diensten aan de slag want administratie is bijna overal in het ziekenhuis aanwezig.

Tot slot merken we op dat ze voor de job ‘medisch secretaresse’ ook echt verwachten dat de kandidaten een bachelordiploma medical management assistant op zak hebben of minstens gelijkwaardig zijn door ervaring.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • Huisartenpraktijken De artsen bepalen zelf het loon van hun medisch secretaresse. Ziekenhuizen
 • AZ Maria Middelares
 • Jan Palfijn
 • IFIC loonstudie
 • Wijkgezondheidscentra
 • AZ Sint-Lucas
 • Andere ziekenhuizen

 • Dovnload 428.62 Kb.