Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor’s thesis Psychology

Dovnload 0.84 Mb.

Bachelor’s thesis PsychologyPagina11/11
Datum28.10.2017
Grootte0.84 Mb.

Dovnload 0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Appendix B: Questionnaire for „treatment receivers“


Internetbehandeling Alcoholdebaas.nl
Beste deelnemer,

Tactus Verslavingszorg is voortdurend bezig om de verschillende internetbehandelingen te evalueren en te verbeteren. Het huidige onderzoek evalueert, in samenwerking met de Universiteit Twente, de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de redenen van deelnemers om wel of niet hun zorgverzekeringgegevens te verstrekken.

De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen A t/m D. U kunt antwoord geven door uw keuze aan te vinken. We willen u verzoeken de vragen zorgvuldig te lezen en eerlijk te beantwoorden. In het onderzoek gaat het om uw mening en er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Claudia Nowak
Universiteit Twente

Onderdeel A

Als eerste zijn we benieuwd hoe u denkt over uw eigen alcohol gebruik. Ook willen we graag weten wat uw verwachtingen zijn of waren ten aanzien van de internetbehandeling.
 1. Heeft u de internetbehandeling reeds gevolgd?

Ja, en ik heb deze intussen afgerond

Ja, en ik ben er op dit moment mee bezig

Nee, ik wacht nog op de behandeling

Nee, ik ben al met een andere behandeling gestart

Nee, ik heb er ook geen behoefte meer aan

 1. Geef bij de volgende uitspraken aan in hoeverre u het er mee eens bent.Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens/niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

1

Ik denk dat ik meer drink/dronk dan de meeste mensen2

Ik dacht er al langer over na om iets te ondernemen tegen mijn overmatige alcoholgebruik3

Ik dacht dat ik goed in staat ben mijzelf ertoe te zetten mijn huidige alcoholgebruik te veranderen4

De meeste mensen die belangrijk voor mij zijn wilden graag dat ik deze behandeling volg5

Ik was heel gemotiveerd om mijn drinkgedrag te veranderen


 1. Geef bij de volgende uitspraken aan in hoeverre u het er mee eens bent.

Wat zijn de redenen waarom u zich heeft opgegeven voor de internetbehandeling?

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens/niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

1

Ik verwachte dat deze behandeling me zal helpen om mijn alcoholprobleem onder de knie te krijgen2

Ik wilde mijn fysieke gezondheid verbeteren3

Ik wilde mijn emotionele welzijn verbeteren4

Ik wilde in staat zijn om de kern van mijn probleem te begrijpen5

Ik wilde minder alcohol drinken6

Ik wilde stoppen met het drinken van alcohol7

Ik wilde technieken leren, die mij helpen om met mijn alcoholprobleem om te gaan8

Ik wilde dat de behandeling mij helpt om weer controle te krijgen over mijn drinkgedrag9

Ik widel beter kunnen functioneren op mijn werk10

Ik wilde de relatie met mijn vrienden en familie verbeteren


Anders, namelijk

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Onderdeel B

In dit onderdeel gaat het om uw motieven om voor de anonieme internetbehandeling te kiezen en niet voor de zorgverzekeringsvariant.
 1. In hoeverre spelen onderstaande redenen een rol bij uw keuze voor de anonieme internetbehandeling?Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens/niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

n.v.t.

1

Ik wist niet zeker of de behandeling helemaal door mijn zorgverzekering wordt vergoed

2

Het was mij niet bekend dat ik voor een andere variant kan kiezen

3

Ik was niet bereid om de eigen bijdrage te betalen

4

Ik wilde niet dat mijn werkgever weet dat ik alcohol problemen heb

5

Ik kon kiezen, dus dan liever anoniem

6

Ik wilde niet dat mensen uit mijn omgeving van mijn alcoholprobleem weten

7

Ik was bang dat mijn gegevens ergens in een database worden opgeslagen

8

Ik was bang dat anderen mijn gegevens kunnen inzien

9

Ik ben geen Nederlander en anders wordt de behandeling niet vergoed

10

Ik ben Nederlander maar niet in Nederland verzekerd en dan wordt de behandeling niet vergoed
Anders, namelijk

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Geef uw mening t.a.v. onderstaande stellingen over mensen met een alcoolprobleem.Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens/niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

1

De meeste mensen met een alcoholprobleem zijn zelf schuldig aan hun problemen2

De meeste mensen denken negatief over mensen met een alcoholprobleem3

Het is een teken van sociale zwakte als je je alcoholgebruik niet onder controle hebt4

Het is verstandiger om niet te vertellen dat je hulp zoekt bij je alcoholprobleem5

Anderen beoordelen iemand minder positief als zij weten dat hij/zij hulp zoekt vanwege een alcoholprobleem

Onderdeel C

U heeft gekozen voor de anonieme variant van de internetbehandeling. Maar we willen u ook graag een aantal vragen stellen over uw mening ten opzichte van de zorgverzekeringvariant.
 1. Heeft u de informatie op de website gelezen over onderstaande alternatieve varianten om de online-behandeling te volgen?Ja

Nee

1

Vergoeding door werkgever

2

Vergoeding door zorgverzekering

3

Zelf betalen
 1. Wist u dat u meteen kunt beginnen met de behandeling als u de zorgverzekeringsvariant of werkvariant kiest?

Ja

Nee

 1. Informatie over vergoeding van de internetbehandeling door uw zorgverzekering:

Als u voor de zorgverzekeringvariant kiest, kunt u direct starten met de behandeling. De behandeling wordt, na opgave van uw persoonsgegevens, door uw zorgverzekeraar vergoed (m.u.v. eigen bijdrage). Binnen drie werkdagen krijgt u een hulpverlener toegewezen.
Alcoholdebaas.nl heeft naast uw gegevens een verwijzing van uw huisarts nodig. Dit laatste wordt voor u geregeld na uw toestemming. U hoeft dan niet zelf naar de huisarts voor een afspraak.
Deze vergoeding geldt alleen voor Nederlandse zorgverzekeraars.

Wat gebeurt er met uw gegevens?


Naast de betrokken hulpverleners van het internetbehandelteam, is alleen uw zorgverzekeraar en uw huisarts op de hoogte van uw deelname. De Wet Bescherming Persoonsgegevens beschermt uw persoonsgegevens. Behalve uzelf en de direct betrokken hulpverleners heeft niemand toegang tot uw persoonlijke online dossier. Al het berichtverkeer tussen u en uw hulpverlener verloopt via uw beveiligde persoonlijke dossier waarop u kunt inloggen, dus niet via e-mail.

Nu u weet wat er met uw gegevens gebeurt: zou u bereid zijn geweest om u in e schrijven voor de zorgverzekeringsvariant in plaats van anoniem te blijven?Ja, zeker – Misschien wel – ik weet het niet – Waarschijnlijk niet – Nee, zeker niet

Wilt u uw keuze even toelichten?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 1. Hieronder staan een aantal mogelijkheden om de zorgverzekeringsvariant aantrekkelijker te maken. Wij willen graag uw mening hierover weten.

Ik zou eerder geneigd zijn om me voor de zorgverzekeringsvariant op te geven als...Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens/niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

1

de ernst van mijn verslaving groter zou zijn2

ik meer informatie zou krijgen over de zorgverzekeringvariant3

de aanmeldingsprocedure voor de zorgverzekeringvariant makkelijker zou zijn4

ik minder gegevens zou moeten opgeven5

de huisarts het niet te weten zou komen6

ik meer controle zou hebben over wat achteraf met mijn gegevens gebeurt7

mijn gegevens achteraf vernietigd worden8

er geen anonieme variant bestond

 1. Heeft u suggesties op welke manier meer mensen kunnen worden gestimuleerd voor de zorgverzekeringsvariant?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Onderdeel D

In dit gedeelte vragen we u nog een aantal achtergrondgegevens. 1. Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 18 jaar

18-25 jaar

26-35 jaar

36-45 jaar

46-55 jaar

Ouder dan 56 jaar

 1. Wat is uw geslacht?

Man

Vrouw

 1. Wat is uw nationaliteit?

Nederlands

Anders, namelijk. _____________________________

 1. Wat is uw belangrijkste dagbesteding?

Betaalde fulltime baan

Betaalde parttime baan

Studerend, schoolgaand

Vrijwilligerswerk

Huisvrouw of huisman

Werkloos

Arbeitsongeschikt

(Vroegtijdig) pensioen

Zelfstandig ondernemer

Anders, namelijk_____________________________

 1. Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgesloten?

Basisschool

LBO/MAVO

HAVO/VWO

MBO

HBO

WO

Anders, namelijk_____________________________

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Appendix C: Pretest of questionnaire


In dit laatste gedeelte vragen wij naar uw oordeel over de vragenlijst.

 1. Zijn de instructies begrijpelijk?

Ja

Nee

Zo nee, wat is er onduidelijk?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


 1. Zijn de betekenissen van de vragen duidelijk?

Ja

Nee

Zo nee, wat is er onduidelijk?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


 1. Zijn de termen begrijpelijk?

Ja

Nee

Zo nee, welke termen zijn onbegrijpelijk?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


 1. Was het makkelijk om de vragen te beantwoorden?

Ja

Nee

Zo nee, kunt u even toelichten wat u moelijk vond?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


 1. Ontbreekt er een belangeijke vraag?

Ja

Nee

Zo ja, welke vraag?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Appendix D: Expert review instruction letter

Hallo,
Ik vraag u om de vragenlijst voor mij te lezen en beoordelen. Ik weet namelijk niet of alles wat er in staat even duidelijk is en ik wil graag weten of het nodig is deze vragenlijst te verbeteren en op welke punten dat nog kan. Daarbij kunt u me helpen.

De opmaak van de vragenlijst speelt hierbij geen rol omdat deze online wordt afgenomen via surveymonkey. Ik vraag u nu deze vragenlijst en keer rustig door te lezen. Ik wil u vragen om tijdens het lezen plusjes en minnen bij de tekst te zetten. Een + bij elk stukke of onderdeel waarvan u denkt: “Dat vind ik interessant”, “Daar ben ik het mee eens”, “Dat vindik prettig om te lezen”, of “Ik vind het goed dat dit erin staat”.

Een – bij elk stukje waarvan u denkt “dat vind ik niet relevant voor deze vragenlijst”, “Daar ben ik het niet mee eens”, “Dit stukje is lastig om te lezen”, “Dit hoevt er van mij niet in te staan” of “Dit moest ik twee keer lezen om het te begrijpen.

U mag net zo veel plussen en munnen zetten als u wilt. Het zou ook goed zijn als u bij een – gelijk kunt aangeven wat er verbetert kan worden en waarom u een min erbij hebt gezet.
Bedankt voor uw hulp!

Appendix E: Expert review protocol


General comments:


 • Length is good, not too long

 • Easy understandable

 • Seems to be constructed well, like checking boxes

 • Some sentences sound wrong

 • One answering option seems to be the same as another one

Feedback about introduction and email text
 • structure differently: explain first why clients receive the email and then how we got their email address

 • language correction

 • text is too formal; needs to be written in a more accessible style to stimulate people to participant

Feedback about part A-D of the questionnaire:
 • correcting language errors

 • rephrasing proposal for some items

 • Erasing one item because its seems to be the same as another one

 • change scale weighting

 • suggestion for additional item

 • add not available (n.v.t.) option

 • rephrase item

 • use questions from the “intake questionnaire” for demographics


Appendix F: Text Email

Geachte heer/mevrouw,

 

Tactus Verslavingszorg is voortdurend bezig om de diverse internetbehandelingen te evalueren en te verbeteren. In het kader van onderzoek in samenwerking met de Universiteit Twente wordt ook de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl geëvalueerd. U ontvangt deze email omdat u een tijdje geleden uw emailadres heeft achtergelaten op de website www.alcoholdebaas.nl en wij in ons onderzoek nu geïnteresseerd zijn naar uw houding ten aanzien van het verstrekken van persoonsgegevens bij de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl.De opgave van persoonsgegevens is een vereiste van de zorgverzekeringvariant van de internetbehanding voor vergoeding. Voor sommige deelnemers vormt het verstrekken van deze persoonsgegevens een bezwaar, andere deelnemers hebben er geen problemen mee. Tactus wil graag meer zicht krijgen op  de argumenten van deelnemers om wel of niet hun zorgverzekeringsgegevens te verstrekken. Dit onderzoek richt zich zowel op mensen die nog op de behandeling wachten als op mensen die al met de behandeling zijn gestart.

We willen u daarom vragen om deze vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst wordt niet naar uw naam en adres gevraagd. De informatie die u geeft zal dus nooit te herleiden zijn tot u als persoon. De vragenlijst kunt u online invullen zonder vermelding van gegevens zodat uw anonimiteit gewaarborgd wordt. U kunt de vragenlijst starten door op de onderstaande link te klikken. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Ik ben 3de jaar studente Psychologie aan de Universiteit Twente en in het kader van mijn studie voer ik een opdracht van Tactus Verslavingszorg uit. Ik doe onderzoek naar de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl van Tactus. Het zou me erg helpen als u de vragenlijst wilt invullen.

Link naar de vragenlijst:

 

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=SZx76rTxLMjZy06aHozLMg_3d_3d

 

Uiteraard doet Tactus er alles aan om u de behandeling zo spoedig mogelijk aan te kunnen bieden. Mocht u vragen hebben over de behandeling dan kunt u een email sturen naar Alcoholdebaas@tactus.nl. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Claudia NowakUniversiteit Twente

c.nowak@tactus.nl

Appendix G: Open questions

Geef bij de volgende uitspraken aan in hoeverre u het er mee eens bent. Wat waren de redenen waarom u zich heeft opgegeven voor de internetbehandeling?

 • Ik deed het voor mijn partner voor mijn zoon en voor mezelf. Ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn zoon

 • Ik wil wel sociall blijven drinken, maar niet meer dan 2 tot 3 glazen per avond.

 • Ik ben gelukkig fysiek in uitstekende conditie is laatsts uit een sporttest gebleken. Ook op het werk ondervind ik geen problemen van alcoholgebruik in de avond ervoor. Toch wil ik minderen en op de norm voor de gemiddede vrouw proberen te komen. Daaar zit ik nu boven.

 • Ik wil de controle terug krijgen. Nu is alcohol de baas en ik wil een vrije vrouw zijn!
In hoeverre speelden onderstaande redenen een rol bij uw keuze voor de anonieme internetbehandeling?

 • Ik wil, uit schaamte gevoel, echt helemaal anoniem blijven. Voor mijn arts en mijn zorgverzekeraar en de rest van mijn omgeving

 • Ik ben nederlander en hier verzekerd dus de laatste 2 vragen niet van toepassing voor mij

 • Ik wilde anoniem meedoen. Ik heb hiervoor wel maandenlang op een wachtlijst gestaan, zoveel animo was er kennelijk

 • Ik wilde gewoon totaal anoniem blijvenNu u weet wat er met uw gegevens gebeurt: zou u bereid zijn (geweest) om u in te gaan schrijven voor de zorgverzekeringvariant in plaats van anoniem te blijven?

Wilt u uw keuze even toelichten? • Ik heb ruim 5 mnd moeten wachten op de behandeling en dat was erg lang

 • Op het moment van aanmelden was ik zelf werkzaam bij een zorgverzekering. Ik wilde niet dat collega’s mijn dosier wat betreft alcohol zomaar in zouden kunnen zien

 • Misschien woden er wel behandelingen niet meer vergoed als drank een oorzaak is van klachten

 • Ik wil volledig anoniem deelnemen. Ik wil dus niet dat mijn huisarts er van af weet. Ik ben bang dat ik een stempel krigj en dat als er in de toekomst wat mocht gebeuren er snel gezegd zal worden door mijn of andere huisarts dat het komt door mijn alcoholverslaving. Deze ervaring heb ik n.l. ook met de psygiatrie. 20 jaar geleden had ik hepatitus B (niet door alcoholgebruik). Zelf zag ik het aan de kleur van mijn ogen en het moe voelen. Toen ik er mee naar een arts ging werd het niet gelooft. He zou tussen mijn oren zitten, want ik was onder behandeling van een psygiater. Hetzelfde gold voor huidkanker. ik eerste instatie werd ook dat niet geloofd. Ook dat zou tussen mijn oren zitten. Nog een voorbeeld was alopecia areata. Alledrie de ziektes heb ik naar later bleek weldegelijk gehad, en ben ik ook voor behandeld. Ik zeg dus omdat wanneer dit soort gegevens bij een huisarts of behandelaar terecht komen, deze snel andere conclusies trekt.

 • Blijf het een persoonlijk probleem vinden waar de huisarts en verzekeraar niets mee te maken hebben, en angst dat het bij de huisarts eeuwig aan me zou blijven kleven, en dan eventuele andere toekomstige klachten geweten zouden worden aan problemen in emotionele sfer, dat je daar dan bekend om staat, terwijl het dan misschien om hele reguliere fysieke aandoeningen zou kunnen gaan

 • Mijn zorgverzekeraar heeft er niets mee te maken. Mocht ik n.a.v. het alcoholgebruik gezondheidsproblemen krijgen wil ik niet door mijn zorgverzekeraar op de vingers getikt worden

 • Ik wil per se anoniem blijven

 • Zorgverzekeraars gaan veel minder discreet met gegevens om dat men denkt. Ik heb er zelf gewerkt! Bovendien worden gegevens wel verstrekt door verzekeraars in bijzondere gevallen, zoals een medische keuring. Vertrouwen is goed, controle beter. En controle in zo’n systeem heb ik niet dus zou ik nooit mijn gegevens achterlaten.

 • Wil niet dat mijn partner op de hoogte is.

 • Maar ik vind het zo prima, dus ik hoef niet te veranderen.

 • Schaamte tov huisarts

 • Liever anoniem een poging wagen om het drinken te minderen

 • Ik ben van mening dat de privacy van mensen steeds meer in het gedrang komt en dat alles te commercieel benadert wordt en dit niet ten goede komt van de mensen

 • Mijn zprgverzekeraar vergoed reefs een behandeling die ik onderga bij Parnassia. Een tweede, bij Alcoholdebaas zou bij de zorgverzekeraar niet in goede aarde zijn gevallen.

 • Ik vind het belangrijk dat deze disciplines op de hoogte zijn, het voelt vertrouwd

 • Ik wil niet dat mijn huisarts hiervan op de hoogte is, kies alleen voor de 100% anonieme behandeling.

 • Het is voor mij niet mogelijk om voor de zorgverzekeringsvariant te kiezen omdat ik in het buitenland leef en in nederland niet verzekerd ben

 • Ben werkzaam in de medische sector, inzage in mijn med. gegevens in het HIS systeem door collega’s is mogelijk. Dat is gebeleken uit het “snuffelverslag” van het HIS (huisartsen informatie systeem)

 • Het is voor mij een vervolgtraject om alert te blijven

 • Ik weet helemaal niet wat er met mijn gegevens gedaan wordt. Ik vind deze vragen irrelevant.

 • Ik ben geen bekende Nederlander maar mijn naam is wel opvallend. Bovendien werk ik zelf in de verslavingszorg

 • slecht contact met huisarts

 • Ja, mijn huisarts vindt niet dat ik een alcoholprobleem heb (heb ik wel eens proberen te bespreken met hem). Daarnaast zitten onze kinderen bij elkaar in de klas, en daardoor vind ik het moelijk dit door te zetten. Daarnaast ben ik ook bang voor een stigma, wanneer mijn verzekering dit geregistreerd heeft

 • Ik wil dat niemand het weet, ook mijn huisarts niet. Ken hem vrij goed en wil dit liever niet met hem delen.

 • Ik wil eigenlijk dat zo min mogellijk mensen van mijn alcoholprobleem weten, zeker mijn huisarts niet. Je krijgt wel erg snel een stempel opgeplaktWat is uw nationaliteit?

 • Belg

 • Belg

 • Duits

 • BelgischeWat is uw belangrijkste dagbesteding?

 • Betaalde parttime baan en daarnaast zelfstandig ondernemer

 • sport

 • en schoolgaand

 • Gepensinoeerd op 67-jarige leeftijd (dus niet vroegtijdig)

 • Webdesigner, databaseprogrammeurWat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgesloten?

 • Universiteit Belgie

 • Universitair

 • Hoger onderwijs korte type

Appendix H: Open essay question

Heeft u suggesties op welke manier meer mensen kunnen worden gestimuleerd voor de zorgverzekeringsvariant?

 • Eigenlijk niet. Ik vind het heel goed dat de verzerkaar deze mogelijkheid biedt. Die is alleen niet voor iedereen geschikt en daarom vind ik het nog geweldiger dat er een anonieme behandeling bestaat.

 • Misschien informatie hoe je wordt of kan worden begeleid als je lichamelijke reacties hebt bij het stoppen of minderen met drinken?

 • nee

 • Als ook de zorgverzekeraar niet te weten komt welke van zijn klanten problemen heeft met alcohol.

 • Geen idee, je moet toch altijd iets kenbaar maken, al is het maar je huisarts! En de behandeling voelt voor mij dan ook een stuk anders als ik het via een zorgverzekeraar zou doen!

 • ja het is heel belangrijk bij een ernstige verslaving dat je gelijk aan de slag kan,bij dezorgverzekeraar kan je na 3 dagen beginnen,dat is mijn ervaring,en binnen 3 maanden ben je dan een heel eind op weg,het scheelt een hele hoop ellende dat je geen maanden hoeft te wachten.

 • Als deze variant zonder het verstrekken van persoonsgegevens kan plaatsvinden (intermediair / fonds)

 • Nee want ik ben van mening dat de zorgverzekeraars niet overal hun slaatje, uit hoeven te slaan, alles wordt al duurder en de vergoedingen worden minder terwijl de middelen in kwaliteit afnemen! Ik ben van mening dat er meer moet worden gesubsudieerd, vanuit de overheid, de particulieren betalen genoeg!!! Dit is dus mijn suggestie!! Ook ben ik van mening dat de anonimiteit gewaarborgd moet blijven, want doordat alle gegevens worden opgeslagen krijgen particulieren steeds meer een stempel waardoor het voor hen in de maatschappij steeds moeilijker wordt de omme keer in hun leven te vinden doordat ze telkens met hun negatieve gedragingen/verleden en huidige problemen worden geconfronteerd.
  Er zou meer en beter geluisterd moeten worden naar de clienten, zodat de juiste middelen en behandelingen beter woden toegepast op het individu zonder dat zij hier ook nog eens financieel voor moeten bloeden!
  Ik wens jou veel succes met het onderzoek.

 • Neen

 • Eerlijk gezegd heb ik hier nooit over nagedacht, wist verder ook niet dat je dit via je zorgverzekering kon doen, had het wel gelezen toen ik mij aanmeldde bij alcoholde baas, maar heb het idee dat deze gegevens dan een rol gaan spelen bij de verzekering en dat men daar dan minder zorgvuldig met deze gegevens zouden omgaan.

 1. Haal de noodzaak tot doorverwijzing via huisarts eruit

 2. Altijd vernietiging van gegevens zodra de behandeling is afgerond

 3. Vooraf een getekende verklaring dat de gegevens nooit, onder geen enkele omstandigheid of uitzonderingsregel, verstrekt zullen worden aan derden, overheid, particulieren of commerciele instellingen.

 • Nee. Niemand wil graag dat de diagnose van zijn psychische problemen of verslaving bij de zorgverzekeraar terechtkomen.

 • Door alle zorgverzekeraars of de overheid te laten meebetalen aan een anonieme variant. De zorgverzekervariant wordt dan een anonieme variant die wordt bekostigt door de verzekeraars

 • kenbaar maken dat het vergoed wordt

 • Absolute anonimiteit, al zou ik niet weten hoe.

 • Ik denk dat als er duidelijk wordt aangegeven dat je heel snel behandeld kunt worden dat het alleen maar meewerkt aan de ontwenning als je voor de zorgverzekering kiest in mijn geval heb ik er 5 mnd op moeten wachten en dat is best heel lang

 • weet ik echt niet.Moeilijk te antwoorden.

 • Vooral -zoals je zoals ik -anoniem wil blijven is dit erg lastig.

 • Voor mij geldt duidelijk, dat ik voor de zorgverzekeringsvariant zou kiezen als:
  1. mijn huisarts niet ingelicht zou worden.
  2. mijn gegevens na afloop vernietigd zouden worden.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Appendix C: Pretest of questionnaire
 • Appendix D: Expert review instruction letter
 • Appendix F: Text Email
 • Appendix G: Open questions
 • Appendix H: Open essay question

 • Dovnload 0.84 Mb.