Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bailey Bosma & Peter ter Horst 12 vnt

Dovnload 4.75 Kb.

Bailey Bosma & Peter ter Horst 12 vntDatum21.09.2017
Grootte4.75 Kb.

Dovnload 4.75 Kb.

Bailey Bosma & Peter ter Horst

12 VNT


Opdracht KUAhttp://www.york-united-kingdom.co.uk/york-minster/york-minster.jpg

  • De kerk waar wij voor kiezen is de Kathedraal van York

  • De bouw van de kathedraal is begonnen in 1220 en in 1253 afgerond. In 1290 is men begonnen met de afbraak van het Normandische schip, waarvan de fundering gebruikt is voor de daarop volgende herbouw die nog 250 jaar in beslag nam.

  • De kathedraal is zoals der meeste kerken gebaseerd op de kruisvorm. Het is opmerkelijk dat het kruis echter symmetrisch is en dat de transepten centraal liggen in plaats van dichter bij de apsis.file:yorkminsterplandehio.jpg

  • In de kathedraal van York worden heel veel spitsbogen gebruikt. Ook zijn er hoge glasramen aanwezig. De kerk is erg hoog (31 meter), de centrale toren is 61 meter hoog en de westelijke torens 53 meter. De kathedraal heeft de kenmerkende steunberen om hoger te kunnen bouwen. Zoals de meeste gotische kerken heeft ook de kathedraal van York kruisribgewelven in plaats van tong- en kruisgewelven. file:york minster stained glass window.jpg

  • Omdat de kathedraal van York aan al deze kenmerken voldoet, kunnen we de kathedraal zoals deze nu is rekenen tot de gotiek.

  • De Kathedraal stamt uit de Perpendicular style (late fase Engelse gotiek), deze stijl werd gekenmerkt door de nadruk op verticale lijnen, omvangrijke glazen vensters, minimale muurmassieven en kapiteelloze pijlers (in de arcade) die overgaan in gewelven.

file:york minister nave.jpg

Tijdens het zoeken naar informatie over de kathedraal van York zijn we tegengekomen dat er sinds 627 al kerken staan op de plaats van de kathedraal. Deze zijn herhaaldelijk afgebroken en er zijn steeds weer nieuwe kerken verrezen waarvan de kathedraal van York de laatste is. Voordat de kathedraal van York er stond hebben er tenminste drie andere kerken gestaan. Ook hebben we gevonden dat in de zuidelijke transept van de kathedraal de stoffelijke resten van Walter de Gray (aartsbisschop van York 1215-1255) liggen.file:westtowersyorkminster.jpg

Gebruikte bronnen:

en.wikipedia.org

nl.wikipedia.org

Grote Winkler Prins 15Yorkminister.org


Dovnload 4.75 Kb.