Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Balans tussen werk en leven. Waarom hebben we problemen met het omgaan met onze tijd?

Dovnload 26.43 Kb.

Balans tussen werk en leven. Waarom hebben we problemen met het omgaan met onze tijd?Datum05.12.2018
Grootte26.43 Kb.

Dovnload 26.43 Kb.

Balans tussen werk en leven.
Waarom hebben we problemen met het omgaan met onze tijd?


 • Teveel dingen doen een beroep op onze tijd

 • Teveel dingen komen op ons pad – Barmhartige Samaritaan.

 • Teveel mensen willen te niet teleur stellen

 • Tegen te veel dingen zeggen we impulsief ‘ja’.

Gevolg: stress en onvoldoende kwaliteit.


Besturen van tijd betekent:

 • balans vinden tussen de verschillende terreinen van je leven (persoonlijke doelstelling, prioriteiten stellen).

 • goed leren omgaan met de beschikbare tijd (systeem en vaardigheden).

 • discipline en flexibiliteit.


Doel van tijdsmanagement is niet om meer te doen, maar om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Doe de belangrijkste dingen efficiënt en creëer zo ruimte voor rust.
Bijbels kader:
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Voor alles wat God heeft gemaakt bestaat een geschikt moment” Prediker 3


 • Voor alles bestaat een geschikt moment en een bepaalde tijd.

 • Er is verscheidenheid en samenhang.

 • We moeten ontdekken wat de juiste balans voor ons is.


Hoe bestuur ik mijn leven?
Stap 1 Wat wordt er op dit moment van mij verwacht?

Wat zijn mijn kerntaken? Deze kan ik niet delegeren aan anderen. Denk hierbij aan de volgende 7 gebieden. • Relatie tot God

 • Relatie gezin/ familie

 • Werk

 • Gemeente

 • Sociaal netwerk

 • Ontspanning

 • Persoonlijke ontwikkeling

Omschrijf deze kerntaken in termen van inspanning en tijdsbesteding.

Wat wordt er mogelijk in de toekomst van mij verwacht?

Hoe ervaar ik Gods leiding op dit moment in mijn leven?Stap 2 Hoeveel tijd besteed ik aan mijn kerntaken?

- Is dat genoeg? Of te veel of te weinig?

- Is er een mogelijkheid om hetzelfde in minder tijd te doen? Kan iemand me hierbij helpen? Kunnen hulpmiddelen me hierbij helpen?

- Ervaar ik spanning tussen verschillende kerntaken?Stap 3. Passen mijn kerntaken in mijn agenda – maak een modelplanning.

- Wat belangrijk is vind je terug in je agenda.

- Het goede is de vijand van het beste.

- Iets doen betekent iets anders niet doen.

- Is er correctie van kerntaken of tijdsbesteding noodzakelijk?


Stap 4 Plan je dagelijkse activiteiten.


 • Breng structuur aan in je dag en week.

 • Houd rekening met de regels en principes van tijdsplanning.

 • Houd rekening met je persoonlijk ritme en plan daar vanuit.

 • Plan ‘reserve’ tijd in, alles duurt langer dan je denkt.Het stellen van prioriteiten.
Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.

Mattheus 23:24.Vier kernvragen.

 • Wat wordt er van mij verwacht? Wat zijn mijn kerntaken?

 • Wat geeft het grootste rendement?

 • Wat geeft me de meeste voldoening?

 • Wat is mijn roeping?

Onder roeping verstaan we het bestemd zijn tot het vervullen van een bepaalde levenstaak. Daarbij ervaart de geroepene een sterke, innerlijke aandrang tot het vervullen van deze levenstaak.


Ieder mens stelt zijn eigen prioriteiten. Dat is afhankelijk van zijn of haar:

- waardesysteem – voor ons geënt op de bijbel.

- roeping.

- persoonlijke omstandigheden.Tips voor goed om gaan met de tijd.
1. Neem voldoende tijd om je leven te evalueren en om nieuwe ontwikkelingen te doordenken.
2. Gebruik een goede agenda, waarin je meer dan alleen je afspraken in noteert. Noteer naast je afspraken ook de tijd die je nodig hebt om je voor te bereiden voor gespreksgroepen,

persoonlijke administratie enz.


3. Plan je dag en gebruik hierbij een "doen" briefje. Zorg er wel voor dat je niet 1 uur werk in 1 uur tijd plant. Je hebt ruimte nodig voor het onverwachte.
4. Bescherm je tijd.

 • Leer om "nee" te zeggen.

 • Sta niet toe dat anderen je tijd plannen.

 • Maak je eigen plannen voordat anderen hun plannen maken.


5. Leer je eigen leef- en werkritme kennen en maak van die kennis gebruik bij het plannen van je tijd.
6. Houd goede relaties met mensen, zeker met diegenen, waar je mee werkt. Dit doe je door tijd te nemen om te communiceren en interesse te tonen in die ander.
7. Geef voldoende aandacht aan kleine problemen. Dit geldt op het menselijke en het materiële vlak.
8. Durf beslissingen te nemen. Uitstellen van beslissingen heeft tot gevolg dat de gebeurtenissen voor jou beslissen, wat in een aantal gevallen negatief voor je uitvalt.
9. Pas op voor het steeds maar uitstellen van dingen waar je een hekel aan hebt of tegenop ziet. Het komt uiteindelijk toch op je bord terecht.
10. Leer om te delegeren en zet een proces op gang om dit ook inderdaad te doen.
11. Zorg dat alles zoveel mogelijk een vaste plaats heeft en neem voldoende tijd om dingen op te ruimen.
12. Aan iets beginnen is één ding, iets afmaken is wat anders. Veel werk wordt net niet afgemaakt, het geen "matig" werk tot gevolg heeft.
13. Leer het belangrijke van het urgente te onderscheiden. Houd het doel van hetgeen je doet steeds voor ogen.
14. Leer om op een goede manier met e-mail om te gaan. Haal zelf je mail op in plaats van het “binnen” te laten komen.

Tijdvreters
Neem de lijst van de 30 belangrijkste tijdvreters door en kruis de vijf aan die op u van toepassing zijn:


 1. onduidelijke doelstelling 

 2. geen prioriteiten 

 3. poging te veel tegelijk te doen 

 4. gebrekkig overzicht over lopende zaken 

 5. slechte dagplanning 

 6. persoonlijke desorganisatie / overvol bureau 

 7. papierwinkel en leesstof 

 8. slecht aflegsysteem 

 9. gezoek naar notities, aantekeningen, adressen, telefoonnummers 

 10. gebrek aan motivatie / onverschilligheid ten opzichte van het werk 

 11. gebrekkige coördinatie, slecht teamwerk 

 12. telefonische onderbrekingen 

 13. onaangemelde bezoekers 

 14. geen “nee” kunnen zeggen 

 15. onvolledige of te late informatie 

 16. gebrek aan zelfdiscipline 

 17. niet geheel uitvoeren van opdrachten 

 18. afleiding / lawaai 

 19. langdurige besprekingen 

 20. gebrekkige voorbereiding op gesprekken en besprekingen 

 21. geen of gebrekkige informatie 

 22. geklets over persoonlijke aangelegenheden 

 23. te veel communicatie 

 24. te veel aantekeningen bij stukken 

 25. uitstelleritis

 26. alle feiten willen kennen 

 27. wachttijden (bijv. bij afspraken, besprekingen) 

 28. haast, ongeduld 

 29. te weinig kunnen delegeren 

 30. gebrekkige controle van gedelegeerd werk 


leadershipdynamics

 • Besturen van tijd betekent
 • Hoe bestuur ik mijn leven Stap 1 Wat wordt er op dit moment van mij verwacht
 • Stap 2 Hoeveel tijd besteed ik aan mijn kerntaken
 • Stap 3. Passen mijn kerntaken in mijn agenda – maak een modelplanning.
 • Stap 4 Plan je dagelijkse activiteiten.
 • Het stellen van prioriteiten.
 • Tips voor goed om gaan met de tijd.

 • Dovnload 26.43 Kb.