Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Basisschool St. Jozef Grotestraat 142

Dovnload 120.42 Kb.

Basisschool St. Jozef Grotestraat 142Datum21.09.2017
Grootte120.42 Kb.

Dovnload 120.42 Kb.


Basisschool St.-Jozef

Grotestraat 142

5931 CZ Tegelen


Tel.: 077–326 08 55

E-mailadres: directie@sintjozef.kerobei.nl

Website: www.sintjozef.kerobei.nl
Voorwoord

Deze jaarkalender/schoolgids geeft informatie over basisschool Sint Jozef in

Tegelen.

De schoolgids vermeldt vooral algemene informatie. De jaarkalender geeft de vakanties

en vrije dagen aan en verder allerlei activiteiten, die voor de zomervakantie al gepland konden worden. Activiteiten die er later in het schooljaar nog bijkomen, worden

vermeld in ‘t Jozetje, de nieuwsbrief voor ouders, die tenminste elke twee weken

verschijnt. U kunt deze gegevens dan zelf aan de kalender toevoegen.

Schoolgids en jaarkalender vormen één geheel en proberen ouders en andere belangstellenden de benodigde informatie te geven. De jaarkalender/schoolgids kunt u

teruglezen op onze website. Veel actuele informatie kunt u natuurlijk ook terugvinden op onze website: www.sintjozef.kerobei.nl
We hopen, dat de schoolgids, jaarkalender en website in een behoefte voorzien. Graag

horen we dit in de loop van het schooljaar van u terug. Ook vernemen we graag of u

bepaalde zaken mist of anders ingedeeld zou willen zien. Uw informatie is namelijk van belang om een volgende uitgave verder te verbeteren. Voor uw medewerking zeggen we

u bij voorbaat dank.

We wensen u en uw kinderen een fijn schooljaar toe.


Hans Sijbers

directeur

KEROBEI
Onze school is onderdeel van Kerobei.

Kerobei is een stichting die, katholiek en openbaar, primair onderwijs verzorgt in Baarlo, Beesel, Belfeld, Blerick-Venlo, Maasbree, Reuver, Tegelen en Steijl.


Tot deze stichting behoren in totaal 20 katholieke basisscholen, waaronder 2 scholen voor speciaal basisonderwijs.
Missie/visie Kerobei

Alle scholen binnen Kerobei realiseren hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0-14 jaar.

Kerobei kiest voor één kernwaarde: eigenaarschap. Hieronder verstaan we:


 • Eigenaar van de grondslag

 • Eigenaar van de missie

 • Eigenaar van de relatie met de doelgroepen

 • Eigenaar van de eigen ontwikkeling

Het college van Bestuur van Kerobei bestaat uit dhr. H. Hovens en dhr. H. Soentjens.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Wylrehofweg 11 te Venlo, telefoon 077-3968888.

Voor specifieke informatie m.b.t. missie, visie, organisatie, onderwijs, Raad van Toezicht enzovoort, zie de website van Kerobei:www.kerobei.nl
Op deze website kunt u ook vele beleidsdocumenten terugvinden, o.a.

 • Missie en visie Kerobei

 • Klachtenregeling, deze vindt u ook terug in de schoolgids algemeen

 • Internetprotocol

 • Time-out, schorsen en/of verwijdering van leerlingen

 • Regeling Leerlinggebonden Financiering (’t Rugzakje)

 • Bovenschoolse leerlingenzorg

 • Passend onderwijs

De letters van Kerobei staan voor:


K Kennis

E Ervaringen

R Routines

O Opvattingen

B Behoeften

E Emoties

I Identiteit

Bestuursinformatie 2016 – 2017
Samenstelling College van Bestuur:

Dhr. H. Soentjens, voorzitter

Dhr. H. Hovens, lid
Samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. R. den Dekker, voorzitter

Dhr. H. Palmen, vice-voorzitter

Dhr. S. Canjels, lid

Dhr. H. Jacobs, lid

Dhr. J.H. de Wit, lid


Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Dhr. Chr. Eulenpesch, voorzitter, ouder Titus Brandsmaschool

Dhr. B. Klerken, vice-voorzitter, leerkracht ’t Palet

Leden:


Mevr. J. Benders, orthopedagoog

Dhr. R. Ewals, ouder PassePartout

Mevr. J. van Heugten, leerkracht De Bolleberg

Mevr. G. Knorr, ouder De Springbeek

Dhr. M. Lenders, leerkracht De Springbeek

Mevr. I. Lücker, co-teacher interne ambulante dienst

Mevr. H. Suilen, Coördinatie @ Coaching Kerobei (auditor)

Dhr. H. Willems, ouder Titus BrandsmaschoolNAMENLIJST TEAM BASISSCHOOL ST.-JOZEF
Directeur

Hans Sijbers, hans.sijbers@kerobei.nl, tel. 06 - 46200323


Teamleider

Anja Smits, a.smits@sintjozef.kerobei.nl


Groepsleerkracht 1/2a

Ieneke Kuijpers, i.kuijpers@sintjozef.kerobei.nl


Groepsleerkracht 1/2b

Margot Deckers-Idink, m.deckers@sintjozef.kerobei.nl

Fenne Münker, f.munker@sintjozef.kerobei.nl (vervangt Mart van Knippenberg)
Groepsleerkracht 1/2c

Monique van Heel-Bakker, m.vanheel@sintjozef.kerobei.nl

Yvonne Pelzer-Bongaerts, y.pelzer@sintjozef.kerobei.nl
Groepsleerkracht 1d (vanaf 17 oktober 2016)

Carlijn Ariëns-Kuntzelaers, c.ariens@sintjozef.kerobei.nl

Simone Derks-Faassen, s.faassen@sintjozef.kerobei.nl
Groepsleerkracht 3

Monique Huberts, m.huberts@sintjozef.kerobei.nl

Marij Verhaag, m.verhaag@sintjozef.kerobei.nl
Groepsleerkracht 4

Frederike Verberne, f.verberne@sintjozef.kerobei.nl

Marjo Bongaerts-Schatorjé, m.bongaerts@sintjozef.kerobei.nl
Groepsleerkracht 4/5

Kristel Geraets-Hendrix, k.geraets@sintjozef.kerobei.nl

Elsa Sijbers-Naus, e.sijbers@sintjozef.kerobei.nl

Marjo Bongaerts-Schatorjé, m.bongaerts@sintjozef.kerobei.nl


Groepsleerkracht 5

Melanie van Mierlo-Nauta, m.vanmierlo@sintjozef.kerobei.nl

Elsa Sijbers-Naus, e.sijbers@sintjozef.kerobei.nl
Groepsleerkracht 6

Geert Kunen, g.kunen@sintjozef.kerobei.nl

Fenne Münker, f.munker@sintjozef.kerobei.nl (vervangt Mart van Knippenberg)
Groepsleerkracht 7

Chris Spelbos, c.spelbos@sintjozef.kerobei.nl

Hans Sijbers, hans.sijbers@kerobei.nl
Groepsleerkracht 8

Gé Verstegen, g.verstegen@sintjozef.kerobei.nl


Co-teacher

Daniëlle van den Bongard, d.vandenbongard@kerobei.nl


Conciërge

Math Kemps, m.kemps@sintjozef.kerobei.nl


Administratief medewerkster

Joan Jacobs, j.jacobs@sintjozef.kerobei.nl


Interieurverzorgsters

Mokhtaria Bachiri

Petra Geraads-Martens

Jeanne Hawinkels-Driessen


Hans Sijbers (directeur) en Anja Smits (teamleider van groep 1 tot en met groep 8), zijn

beiden verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Mocht u hierover vragen

hebben, dan kunt u deze aan hen stellen.

Contactouders

Elke groep beschikt over één of meer contactouders. Zij zorgen voor het contact

tussen de groepsleerkracht en de ouders. Hun hulp bestaat vooral uit het helpen

van de groepsleerkracht bij het organiseren van activiteiten. U moet dan bijvoorbeeld

denken aan het benaderen van ouders die zich voor taken opgegeven hebben;

het regelen van vervoer; het uitvoeren van kleine klusjes; het maken van versieringen.

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich voor deze taak opgeven.


Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad wordt advies en/of instemming gevraagd

m.b.t. schoolaangelegenheden. Leden van de medezeggenschapsraad hebben

3 jaar zitting. De directeur van school heeft hierin een adviserende rol.


Ouders

Maud van Dooren, maudvandooren@kpnplanet.nl

Marcel Jacobs, jmmjacobs@hetnet.nl

Eveline Wijnhoven, evelinewijnhoven@hotmail.com

Ruud Schreurs, beetle73@live.nl
Leerkrachten

Margot Deckers

Simone Derks-Faassen, secretaris

Yvonne Pelzer

Elsa Sijbers, voorzitter


Ouderraad

Op onze school is de ouderraad actief, deze zorgt voor het contact tussen ouders en

school. De ouderraad is heel actief, zij denkt mee en helpt bij de organisatie van

allerhande activiteiten.


Ouders

Véron Broekman vbroekman@home.nl 06 - 2097 1932, voorzitter

Sandra Stoffels sandra@stoffels.eu 077 - 374 1228, secretaris

Lieke Giesen liekegiesen@hotmail.com

Kim Geijbels tantekimmetje@hotmail.com

Angela Schreurs ferry-angela@home.nl

Lieke Soijer liekesoijer@gmail.com

Kim Rijvers kimsteeghs@gmail.com

Marieke Klementowski p.klementowski@home.nl

Pauline van Tegelen gp.vantegelen@telfort.nl

Jolanda Idink jidink@gmail.com

Ruth Heinrichs dpmheinrichs@home.nl

Laura Linders lmmlinders@gmail.com

Ramona aan den Boom ramona.ralph@tele2.nl

Hellen Vaessen  defrogg@gmail.com

Ursula Hoeks ursulahoeks@gmail.com

Annemarie Bloutis abloutis@hotmail.com
Leerkrachten

Marjo Bongaerts m.bongaerts@sintjozef.kerobei.nlKlankbordgroep ouderbetrokkenheid

De klankbordgroep bestaat uit ouders en leerkrachten die vier keer per jaar

bijeenkomen, om met elkaar van gedachten te wisselen hoe de ouderbetrokkenheid op

onze school gestalte krijgt en waar en hoe deze mogelijk te verbeteren valt.

Bij deze bijeenkomsten is ook een wisselend lid van de medezeggenschapsraad aanwezig.
Ouders

Mina el Amriti

Esther Faassen

Debby von der Heide

Nafisa Mah’ed

Carola Martens

Margot Rutten

Cindy Schönekerl

Roel Timmermans
Team

Marjo Bongaerts

Hans Sijbers

Ons onderwijs: Het resultaat telt!

Het onderwijs staat volop in de belangstelling, maar als het over de leeropbrengsten

gaat, helaas lang niet altijd in positieve zin. Daarbij lijkt het alsof er een strijd gevoerd

moet worden tussen de voorstanders van het traditionele onderwijs en de voorstanders van

de scholen die met onderwijsvernieuwingen bezig zijn. Tegenvallende resultaten worden

vaak aan deze vernieuwingen toegeschreven. Dat kan verwarring scheppen en leidt al snel

tot de vraag: En hoe zit dat dan op de school van onze kinderen?

Meer dan ooit denken scholen na over hoe kinderen het beste tot ontwikkeling gebracht

kunnen worden om gelukkig te kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.

De wereld en het kind van nu zijn anders dan 10 of 20 jaar geleden en zullen blijven

veranderen. Het is een gegeven, waarvoor we onze ogen niet kunnen en mogen

sluiten. Kinderen daar zo goed mogelijk op voorbereiden, is onze plicht. In onze

opvatting vinden wij kansen in het ontwikkelingsgericht onderwijs.
De 7 speerpunten van dit onderwijs zijn:


 • Doelgericht (kennis, vaardigheden, kerndoelen)

 • Actief leren (leren door zelf te ontdekken, door zelf te doen)

 • Benutten van de context (schoolomgeving, buurt, de mensen)

 • Betekenisvol leren (aansluiten bij vragen en ideeën van kinderen)

 • Eigenaarschap bij kinderen (zelf meedenken over wat en hoe)

 • Talenten/kwaliteiten en ambities benutten (voorkeuren en belangstelling)

 • Samen leren (van en met elkaar)

We willen verantwoord te werk gaan:

Programma-/methodegericht als het moet, ontwikkelingsgericht als het kan. Daarbij telt

voor ons het resultaat: kinderen moeten er beter van worden. Hebt u vragen, opmerkingen

of wilt u eens komen kijken, dan bent u bij ons van harte welkom. Goed onderwijs maken

we immers samen!Naar het voortgezet onderwijs

De volgende uitstroomadviezen hebben in het schooljaar 2015-2016 46 van de 47 kinderen / ouders van groep 8 ontvangen.

VMBO Basisberoeps 4% van het aantal leerlingen

VMBO Kader 15% van het aantal leerlingen

VMBO Theoretisch 24% van het aantal leerlingen

Havo 42% van het aantal leerlingen

VWO 15 % van het aantal leerlingen
De volgende uitstroomadviezen hebben in het schooljaar 2015-2016 de 29 kinderen / ouders van groep 8 ontvangen.

VMBO Basisberoeps 7% van het aantal leerlingen

VMBO Kader 28% van het aantal leerlingen

VMBO Theoretisch 14% van het aantal leerlingen

Havo 41% van het aantal leerlingen

VWO 10% van het aantal leerlingenOuderbijdrage

Ieder jaar wordt een aantal activiteiten gepland, die de overheid niet subsidieert.

Hierbij kunt u denken aan sinterklaas- en kerstviering, de cadeautjes bij

verjaardagen, de sport- en spellendag, bezoek kinderboerderij, schrijver op school, enzovoort.

Om die reden wordt de ouders gevraagd een financiële bijdrage ter ondersteuning

te leveren. Ofschoon deze ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij toch dat alle ouders

hieraan hun medewerking willen verlenen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt € 15,00. De ouderbijdrage wordt begin oktober via automatische incasso geïncasseerd. Als uw kind na december pas naar school komt bedraagt de ouderbijdrage € 7,50, vanaf mei vervalt de ouderbijdrage voor

dat schooljaar.

Jaarlijks organiseert de ouderraad, samen met het team, een schoolreis voor alle groepen. Voor de bijdrage van het schoolreisje wordt u via het

Jozetje (nieuwsbrief) op de hoogte gebracht.

Schoolverzuim

Als uw kind verhinderd is naar school te komen, is het noodzakelijk ons dit voor aanvang

van de lessen te laten weten, om storing onder schooltijd te voorkomen. Wanneer wij

zonder bericht een leerling missen, wordt telefonisch contact opgenomen. Van elk

kind wordt het verzuim genoteerd en ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan

de leerplichtconsulente.

In het geval dat een kind onder schooltijd ziek wordt, zullen

wij in eerste instantie contact opnemen met de ouders. Laat s.v.p. altijd een telefoon-

nummer achter op school waar u, indien u niet thuis bent, te bereiken bent.

Verlofaanvraag


Indien u verlof wilt aanvragen dient dit te gebeuren d.m.v. het invullen van

het verlofformulier, af te halen bij de administratie of directie. Dit formulier dient hier

ook ingeleverd te worden. De belangrijkste bepalingen uit de leerplichtwet vindt u in

de schoolgids op onze website.

Voor nadere informatie over deze leerplichtwet kunt u zich, behalve tot de directeur

van de school, ook altijd wenden tot de leerplichtconsulente van de gemeente,

tel. 077-3596528.
Schooltijden
Maandag, dinsdag en donderdag:

08.30 uur – 12.15 uur

13.15 uur - 15.15 uur

Woensdag en vrijdag

08.30 uur - 12.15 uur


’s Morgens en ’s middags gaan 15 minuten voor aanvang van de lessen de poorten open.

Om 10 minuten voor de aanvang van de lessen gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 3, eventueel met ouders/verzorgers, naar hun eigen klaslokaal, de andere kinderen mogen

dan buiten spelen tot de zoemer gaat. Desgewenst kunnen ze ook al of niet met ouders/verzorgers naar het klaslokaal gaan. Om te bereiken dat de onderwijstijd optimaal kan worden benut, gaat enkele minuten voor aanvang van de lessen de zoemer.
Rapporten

Ook dit schooljaar krijgen alle leerlingen twee keer een rapport: • eerste rapport in februari

 • tweede rapport in juli

Dit rapport is een groeidocument.

Gebruik mobiele telefoons

Kinderen nemen geen mobiele telefoons mee naar school. Mocht dit om welke reden dan

ook nodig zijn, dan is hierover overleg tussen de ouders en de groepsleerkracht. De groepsleerkracht geeft toestemming om de telefoon mee naar school te nemen. De

telefoon staat onder schooltijd uit. In de middagpauze kan men dan eventueel nagaan

of er is gebeld. Telefoons blijven in de lade van de leerling. De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing.

In uitzonderlijke gevallen kan de telefoon aanstaan, ook hierover weer overleg met de groepsleerkracht. Mochten er uitzonderingen zijn, dan informeert de leerkracht de anderen.

Mochten er toch telefoons meegenomen worden zonder toestemming, dan worden deze afgenomen.

De groepsleerkracht neemt dan contact op met de ouders.

De school is bereikbaar!

Oudergesprekken

U ontvangt tenminste twee keer per schooljaar een uitnodiging voor een oudergesprek

van de leerkracht. Mocht u eerder een gesprek wensen, dan kan een afspraak gemaakt worden.

Gymtijden

Dinsdagmorgen locatie Hoogstraat: groep 3, groep 4a, groep 4b/5b, groep 6 en groep 7

Dinsdagmiddag groep 5a en groep 8

Woensdag locatie Sint Sebastianusstraat: de leerlingen van groep 8 komen met de fiets naar school en vertrekken sámen naar de de gymzaal aan de Sint Sebastianusstraat

De groep 4a en groep 3 hebben les in de gymzaal aan de Sint Sebastianusstraat en gaan hier met de bus naar toe

Vrijdagmorgen locatie Hoogstraat: groep 6, groep 4b/5b, groep 5a en groep 7


De kleutergroepen hebben enkele keren in de week gymnastiek in de speelzaal, omdat

deze groepen vaak in de speelzaal komen, blijven hun gymschoenen op school. Vanaf

groep 3 nemen de kinderen de gymkleding mee naar school op de dag dat ze gymles

hebben. Ziet u er alstublieft op toe, dat de spullen ook daadwerkelijk mee naar huis komen.Vakantierooster schooljaar 2016/2017

Eerste schooldag: maandag 5 september 2016

Herfstvakantie: maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2016

Sinterklaas: dinsdag 6 december

Kerstvakantie: maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 2017

Carnaval: maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017

Pasen: maandag 17 april 2017

Meivakantie: maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart: donderdag 25 en vrijdag 26 mei

Studiedag: maandag 29 mei 2017

Pinksteren: maandag 5 juni 2017

Studiedag: vrijdag 14 juli 2017

Zomervakantie 2017: maandag 17 juli met vrijdag 25 augustus 2017

Kinderboerderij

Vrijdag 7 oktober groep 3

Dinsdag 11 oktober groep 4-5

Woensdag 19 oktober groep 4a

Maandag 3 april groep 1/2a

Dinsdag 4 april groep 1/2b

Woensdag 5 april groep 1/2c

Van de overige groepen zijn de data nog onbekend.


Extra speeltijd kleuters

Als het weer het toelaat, spelen de kleuters iedere dag zowel ’s morgens als

’s middags buiten. De kinderen spelen minstens een half uur per dag. Deze vrije

speeltijd is heel belangrijk voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Wilt u wat

kleding betreft rekening houden met wisselende weersomstandigheden? Kinderen die

klompen of slippers dragen, mogen om veiligheidsredenen geen gebruik maken

van de klimtoestellen.

Overblijfmogelijkheden

Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u uw kind laten overblijven. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Van de inkomsten worden thee, suiker, bouillon, melk, spel- en tekenmateriaal betaald. Ook de apparatuur om thee te zetten, bekertjes, lepeltjes, handdoeken en schoonmaakmiddelen worden hiervan bekostigd en elke overblijfkracht

krijgt een maximale vergoeding van € 10,00 per dag. Jaarlijks ontvangt de MR een

financieel overzicht.

Voor het overblijven moet u een strippenkaart van 8, 12 of 24 strippen kopen. Een strippenkaart met 8 strippen kost € 16,00 , 12 strippen € 24,00 en een strippenkaart met

24 strippen kost € 48,00. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u deze kaart kopen in

het overblijflokaal ( in het lokaal voor de speelzaal) tussen 11:45 en 13:00 uur. De kaart

blijft op school bij het overblijfteam. Dit om te voorkomen dat kinderen hun kaart kwijt raken. Als de kaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje mee. Het geld voor een nieuwe strippenkaart kunt u in een gesloten envelop, met duidelijke vermelding van de naam en de groep van uw kind, in het postvak van het overblijfteam deponeren. Het postvak vindt u in de hal van de hoofdingang. Elke dag dat uw kind overblijft, noteert u de voor- en achternaam van uw kind in de eigen klas ( en niet bij broertjes en zusjes op de lijst ) de intekenlijst van het overblijven. Een overblijfmedewerkster noteert de namen van de overblijvende kinderen.

Het overblijven vindt plaats in de overblijfruimte bij de speelzaal. De kinderen uit groep

1 en 2 zitten in een aparte ruimte, met een vast overblijfteam. Het overblijven geschiedt onder toezicht van meerdere moeders, afhankelijk van het aantal kinderen. De kinderen

eten eerst samen en gaan daarna buitenspelen. Tijdens het overblijven geldt de particuliere W.A.-verzekering van de kinderen.

Wilt u meer informatie omtrent het overblijven, of gaat u graag met kinderen om en

wilt u zelf meehelpen, neem dan contact op met:
voor groep 1 t/m groep 3

Samira Omahdi tel. 06 8647 0754

Manuela Pütz tel. 06 4176 0952
Voor groep 4 t/m groep 8

Mevr. Petra Breuer tel. 077 373 6471

Mevr. Emma van Geenen tel. 077 373 5479
of met de schoolleiding
Natuurlijk kunt u vrijblijvend een keer meewerken om te ervaren wat overblijfmoeder

zijn inhoudt.

Reglement voor het overblijven:

1. Het overblijven is van 12.15 uur tot 13.00 uur.

2. De lunch begint als iedereen binnen is.

3. Een lunchpakket moet het kind zelf meenemen, voor thee, bouillon en melk

wordt gezorgd.

4. Eigen drinken en/of fruit is ook toegestaan.

5. Er mag geen snoep mee worden gebracht.

6. De kinderen gaan altijd even naar buiten, minimaal 15 minuten, bij mooi weer

langer.

7. Kinderen kunnen alleen overblijven indien er van te voren een strippenkaart is gekocht.8. Indien er medicijnen door het kind gebruikt worden, dient dit via een briefje aan

een overblijfmoeder kenbaar gemaakt te worden. EHBO-materialen zijn aanwezig.

9. De kinderen dienen naar de overblijfmoeders te luisteren en hebben zich netjes

te gedragen.

10. Indien een kind gedragsproblemen vertoont, wordt dit via een briefje aan de

ouders kenbaar gemaakt.

11. Indien een kind zich niet aan de regels houdt, kan het van overblijven

worden uitgesloten.Voor- en naschoolse opvang via Ut Vlaegelke

Kinderopvang Humanitas is een landelijke organisatie, die gespecialiseerd is in alle

vormen van buitenschoolse opvang: voor de school begint, na schooltijd, tijdens

schoolvrije dagen en gedurende de schoolvakanties. Humanitas is in staat voor

kinderen van alle leeftijden een passend en sluitend arrangement te organiseren.

De voorschoolse- en naschoolse opvang vindt op school of ergens anders plaats,

dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de

voorschoolse opvang. Vanaf 7.30 uur kunt u hiervan gebruik maken. De opvang gebeurt

door een pedagogisch medewerker van Humanitas.

Voor het aanmelden/opgeven van voorschoolse- of naschoolse opvang kunt u op school

of bij Ut Vlaegelke een ‘inschrijfformulier buitenschoolse opvang’ vragen of u kunt

contact opnemen met het regiokantoor van Kinderopvang Humanitas: Prinses Marijkestraat

9A te Stramproy 0495-525341 u kunt ook een mail sturen naar:

regiolimburgnoord@kinderopvanghumanitas.nl

Voor incidentele opvang bestaat er de mogelijkheid, dat er via een knipkaart losse

uurtjes afgenomen kunnen worden, mits er al een overeenkomst met Humanitas is. Op schoolvrije dagen is de buitenschoolse opvang (bij voldoende vraag) geopend.

Kinderopvang Humanitas gaat met u als ouder een overeenkomst aan en int via

een automatische incasso de kosten. De school heeft verder geen rol in de afhandeling van

de overeenkomst en verdere administratieve verwerkingen, hiervoor heeft

Kinderopvang Humanitas een eigen administratieve dienstverlening. Een

overeenkomst buitenschoolse opvang start per de 1ste of de 16de van de maand en

de annuleringstermijn bedraagt 2 maanden.
Informatie van GGD Noord-Limburg
WEGWIJZER
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.


WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?

Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeienJeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs

Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.


HOE GAAN WE TE WERK?

Contactmomenten

We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind.

Op de basisschool en op het vervolgonderwijs zijn er nog onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar, 10/11 jaar en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Bij het speciaal onderwijs wordt uw kind ook regelmatig onderzocht.

Spreekuren en andere contacten

Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ.Logopedie

Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek doen bij kinderen en advies geven. Dit kan vanaf 2 jaar, op het consultatiebureau of de basisschool.


MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Wij werken samen met andere organisaties om de zorg voor uw kind goed te regelen. Bijvoorbeeld kinderartsen, kinderfysiotherapie, scholen en hulpverlening

Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen.
WAT DOEN WIJ NOG MEER?

De Gezonde School

Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema’s als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.


Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Wilt u een gesprek met de externe vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GGD Limburg-Noord.
Uw privacy, onze zorg

De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in een Privacy Reglement.

Signaleringssysteem

De GGD Limburg-Noord, afdeling JGZ is aangesloten op het signaleringssysteem: Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Een elektronisch systeem, waarin hulpverleners kunnen aangeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners eerder met elkaar in contact komen om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Het gebruik ervan gebeurt met kennisgeving aan de ouders en/of de jongere.

Digitaal dossier

De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over uw kind. U kunt deze gegevens in het dossier inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt de GGD Limburg-Noord het dossier, met uw toestemming, door naar de JGZ-instelling van uw nieuwe woonplaats.

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?

Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.A
Klachtenreglement

De medewerkers van de GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg. Neemt u dan contact op met de GGD Limburg-Noord.


dresgegevens, hoofdkantoor

GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio


Bezoekadres:

Drie Decembersingel 50


5921 AC VENLO-BLERICK

Postadres:

Postbus 1150

5900 BD VENLO

Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar: 088 - 11 91 111. Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.
Website
www.ggdlimburgnoord.nl


Sociaal Wijkteam

Bij een sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen die te maken hebben met wonen,

welzijn, werk en (jeugd)zorg. Bijvoorbeeld als u problemen heeft met de opvoeding van

uw kinderen of als u door ziekte problemen heeft in uw eigen huishouding, als u zich eenzaam voelt of schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt. In een sociaal wijkteam werken

deskundige beroepskrachten, die samen met u naar de beste oplossing zoeken voor uw probleem.

Elke school heeft daarnaast één of meerdere wijkteamleden als vaste contactpersonen.

Dit zijn wijkteamleden met deskundigheid op het gebied van jeugdhulpverlening: gezinscoaches.

Naast kennis van jeugdhulp hebben de gezinscoaches veel werkervaring op dit gebied.

Als er hulp nodig is, helpt de gezinscoach zoveel mogelijk zelf, indien nodig met

ondersteuning van specialisten. Een gezinscoach levert snelle, adequate en praktische (opvoed)ondersteuning aan gezinnen. De gezinscoach staat naast het gezin en betrekt

hierbij ook het perspectief van de jeugdige. Als er meerdere hulpverleners betrokken zij

n bij een gezin dan zorgt de gezinscoach ervoor dat er onderlinge afstemming plaatsvindt.

De gezinscoach voor school is:

Marian Verberk

Telefoonnummer 088-0073588
Als u een vraag heeft voor het sociale wijkteam kunt u zich melden via:


 • Het centrale nummer van de gemeente Venlo: 14077 en dan keuze sociaal wijkteam

 • Het e-mailadres sociaalwijkteam@venlo.nl. Omschrijf daarbij duidelijk uw vraag en vergeet uw naam, adres , woonplaats en telefoonnummer niet te vermelden.

 • Het digitale formulier op www.venlo.nl of klik op onderstaande link: http://venlo.nl/werken_onderwijs_zorg/wmo/Pages/default.aspx

 • Het informatie en adviespunt in het Huis van de Wijk bij u in de buurt.Protocol schorsing en verwijdering


Hoewel we als school er alles aan zullen doen om het te voorkomen, kan het toch zijn dat een leerling zich zodanig ontwikkelt dat we als school niet meer in staat zijn om het kind die ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Soms is die ontwikkeling zo ernstig dat we als school tot verwijdering van een leerlingen denken te moeten overgaan. In grote lijnen kan dit in twee gevallen voorkomen: 1. Als sanctie bij ernstig wangedrag van het kind en/of de ouders, of ernstig gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze school.

 2. Als onderwijskundige maatregel wanneer onze school niet meer kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind en dit voor het kind ernstige sociaal-emotionele gevolgen heeft. Dit kan zich uiten in het gedrag van de leerling (wangedrag of juist erg in zichzelf gekeerd).

We zullen uiteraard niet zo maar tot verwijdering over gaan. Dit gebeurt alleen in ernstige gevallen (ter beoordeling aan de directie en het bevoegd gezag). Bovendien gaat er een stappenplan in werking als de school vindt dat de grenzen van wat de school nog kan bieden zijn bereikt. Dit stappenplan kent zowel preventieve maatregelen, als ook formele, wettelijke maatregelen. Het volledige stappenplan is opgenomen in het bestuursondersteuningsprofiel van Kerobei, is op school verkrijgbaar of op te vragen bij de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning van het bevoegd gezag, dhr. Frank Evers (077-3968888, f.evers@kerobei.nl ).


De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs


Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, regelt de school een passend alternatief.
Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school.
Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, bij de vorige school en/of instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan begeleiden, kan het kind worden ingeschreven. Als dat niet kan of men is onzeker, dan kan een stappenplan in werking worden gezet om in beeld te krijgen van wat het kind nodig heeft en welke onderwijsvorm daar het beste bij past. Dit stappenplan maakt deel uit het bestuursondersteuningsprofiel en is op te vragen bij school.

De stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning en commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei


Voor ouders, scholen en externe instanties is het vaak een hele zoektocht om de goede ondersteuning voor hun kind te realiseren. Binnen het Passend Onderwijs in Noord-Limburg wordt er naar gestreefd om de toegang tot alle speciale vormen van onderwijs en de daarnaast noodzakelijke ondersteuning, onder te brengen bij één aanspreekpunt per bevoegd gezag. Daarvoor heeft elk schoolbestuur in Noord-Limburg een bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Binnen Kerobei is dit deze taak ondergebracht bij de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning, dhr. Frank Evers (f.evers@kerobei.nl). Kerobei heeft er daarnaast voor gekozen om een commissie bovenschoolse ondersteuning in te richten, onder voorzitterschap van de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning. Zowel de ouders als de school kunnen een kind aanmelden bij de commissie bovenschoolse ondersteuning. Het is natuurlijk het beste, als de aanmelding van een kind bij de commissie bovenschoolse ondersteuning in gezamenlijkheid door school en ouders gebeurt.

Aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning is in elk geval nodig voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (de Schans en De Lings), voor Extralent (de school voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen) en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Een aanmeldingsformulier met daarin een uitgebreide toelichting over de commissie bovenschoolse ondersteuning is via school verkrijgbaar of op te vragen bij de commissie bovenschoolse ondersteuning, dhr. Frank Evers (077-3968888 of f.evers@kerobei.nl).Team bs. Sint Jozef:

Ieneke Kuijpers Margot Deckers Mart van Fenne Münker Monique van

Yvonne Pelzer Knippenberg Heel

Yvonne Carlijn Ariëns Simone Derks Monique Marij

Pelzer Huberts Verhaag

Frederike Marjo Bongaerts Kristel Geraets Elsa Sijbers Melanie van Mierlo

Verberne
Geert Kunen Chris Spelbos Gé Verstegen Anja Smits Hans Sijbers
Math Kemps Joan Jacobs Daniëlle van den Bongard

 • Verlofaanvraag
 • Protocol schorsing en verwijdering
 • De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs
 • De stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning en commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei

 • Dovnload 120.42 Kb.