Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bedacht in maart 2012. De grote privéondernemer komen op om “de familie” te verdedigen

Dovnload 5.54 Mb.

Bedacht in maart 2012. De grote privéondernemer komen op om “de familie” te verdedigenPagina1/6
Datum14.03.2019
Grootte5.54 Mb.

Dovnload 5.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Bedacht in maart 2012.

De grote privéondernemer komen op om “de familie” te verdedigen.

Nog net voor het einde van de kiescampagne doen conservatieve organisaties, nogal verbonden met rechtse partijen, een ultieme oproep opdat de FMLN volksvertegenwoordigers de grondwethervorming toch zouden stemmen, zodat er moet gelezen worden dat het huwelijk alleen maar staat voor een man en een vrouw, die alsdusdanig geboren werden. Ze zeggen daarmee de familie te willen versterken en verzekeren, opdat in dit land alle deuren zouden gesloten worden voor mogelijke erkenning van homohuwelijken.

Heel merkwaardig dat het een organisatie van privéondernemers daar voor opkomt. Terwijl heel wat grote bedrijven niet terugschrikken om zeer lage lonen (soms zelfs onder het officiële minimumloon) te betalen aan hun werknemers. Dat dit de familie ondermijnt en het leven onmogelijk maakt is blijkbaar niet belangrijk. Nogal wat bedrijven zouden – volgens officiële cijfers – de bijdrage van het bedrijf en de afgehouden bijdrage van de werknemers niet of niet tijdig overdragen naar de Sociale Zekerheid. Er moet volgens het ministerie van financies nogal wat BTW (betaald door de consument) niet tot bij de fiscus geraken. Dat dat alles de familie ondermijnt is blijkbaar niet belangrijk.

Toch zo gemakkelijk te spelen met twee maten en twee gewichten, zeker in tijden van verkiezingen.Solidariteit op kleine schaal.

Voor arme families is het bijzonder moeilijk om zelf iets uit te sparen. De onmiddellijke noden zijn zo groot dat alles telkens op is. Tegen het einde van de 14 dagen of einde van de maand is er niets meer in het bakje. In een van onze groepen groeide het initiatief om elkaar solidair te helpen om te sparen, zodat op een bepaald moment iedereen van de groep toch een grotere som beschikbaar heeft voor het aankopen van iets wat nodig is. Met een groepje van 12 families (wij doen ook mee) geven we om de 14 dagen 10$ aan de financiële verantwoordelijke. Die ontvangt dan 120 US$ en bezorgt die dan aan één van de families. De volgorde om die 120 US$ te ontvangen werd geloot. Om de 14 dagen is er zo een familie die een grotere som te beschikking heeft, terwijl elke familie gedurende de 6 maanden telkens een stukje (10$/14 dagen) mee solidair verantwoordelijk is voor het geheel. Mekaar solidair helpen om te sparen en zo toch een groter bedrag beschikbaar te hebben om bepaalde grotere kosten of investering te kunnen doen in de familie. Het is een klein initiatief, maar dank zij de solidariteit in de groep, toch een ondersteuning voor elke familie.Verkiezingen in El Salvador maart 2012.De resultaten van de verkiezingen van gemeenteraden en parlementsleden van 11 maart 2012 zijn een belangrijke nederlaag voor het FMLN. ARENA is opnieuw de partij met meer parlementsleden dan het FMLN en heeft verschillende gemeenten die traditioneel een bastion waren van het FMLN verloren ten voordele van het FMLN. Van de 14 volkse randsteden rondom de hoofdstad, de hoofdstad zelf inbegrepen, zullen vanaf 1 mei 9 in handen zijn van de ARENA partij. Santa Tecla en 4 andere voorsteden blijven nog FMLN. Van de 14 provinciehoofdsteden zijn er 9 in handen van ARENA, 3 voor FMLN en 1 voor GANA (in 2010 afgescheurd van ARENA), 1 voor CN (rechtse partij – vroegere partij van de militairen tijdens de dictaturen). Wat betreft gemeentebesturen, ARENA haalt het in 117 gemeenten (in 2009 in 122) en regeert lokaal over een 52% van de bevolking, het FMLN haalt het in 93 gemeenten (in 2009 in 96) en zal lokaal regeren over een 37% van de bevolking. CN blijft het toch nog doen in 26 gemeenten (in 2009 in 33). De christendemocraten in 5 gemeenten (in 2009 in 9). GANA haalt het in 15 gemeenten. CD in 3 gemeenten (in 2009 in 2)

Een eerste lezing.

Indien een 50% van de kiezers niet gaat stemmen, betekenen deze verkiezingen eigenlijk een totale mislukking voor de politieke partijen. Het politieke systeem in El Salvador, dat democratisch heet, mislukt als het niet instaat is om de helft van de mogelijke kiezers te motiveren om hun stem uit te brengen. Ontgoocheling, het haalt toch niets uit, zij maken zich rijk en wij blijven arm, corruptie op hoge schaal, welke banden met drughandel,…. Vele vragen die mensen zich stellen en ontgoocheld niet gaan stemmen. Dus eigenlijk een mislukking van de democratie;

Het FMLN won de presidentsverkiezingen van 2009 met een belofte van radicale veranderingen in de samenleving. Die zijn er natuurlijk niet gekomen. Het Frente had ook geen meerderheid in het parlement om de nodige “veranderingswetten” te maken. Overigens de niet partij gebonden president Funes, gaat zijn eigen weg, in sterke alliantie met de USA en in een duidelijke afstandname van het ALBA-blok (Cuba, Venezuela, Bolivië, Ecuador, Nicaragua,...). De frustratie dat veranderingen er niet kwamen, speelden beslist mee bij deze verkiezingen. Een partij in de regering betaalt natuurlijk ook altijd de politieke kosten daarvan.

Maar er is meer aan de hand.

De “vrienden van Mauricio” en de groep sympathisanten die in 2009 voor het FMLN stemden (met Mauricio Funes als kandidaat) hebben dit blijkbaar nu niet gedaan. Een goede 50% van de kiezers stemde niet. Dat is natuurlijk hoog, ook al is dat meestal zo wanneer er tegelijkertijd geen presidentsverkiezingen zijn. Het FMLN kon wel rekenen op de harde partijstemmen, maar het is duidelijk dat je daarmee geen verkiezingen wint. De gedachte dat de zoon van de historische commandant (van de communistische partij) van het FMLN, Schaffik Handal, een ideale kandidaat zou zijn om de stad San Salvador te winnen op ARENA is heel duidelijk mislukt. Handal haalde slechts een goede 30% van de uitgebrachte stemmen.

In nogal wat gemeenten heeft de FMLNkoepel toch een andere kandidaat doorgedrukt dan de plaatselijke partijleden voorstelden en eisten. In een aantal van die gemeenten (traditioneel FMLN) verloor het frente nu wel. Zal de partijleiding daarvan leren? Is het toch niet belangrijk te luisterten naar de stem van de lokale leden en minder ideologisch te denken en handelen. Maar ook intern in de FMLN partij loopt er al enkele jaren een zorg. Bij de laatste interne verkiezingen werd de partijlijst “gezuiverd”. Van verschillende kanten heb ik vernomen hoe mensen met een jarenlange militantie en toch met een bepaalde critische visie gewoon van de lijst verdwenen. Ze mogen wel sympatisant blijven, maar zeker geen partijlid meer. Dat heeft nogal wat frustratie veroorzaakt. Speelde dit ook mee bij deze verkiezingen?

Het FMLN heeft altijd gezegd dat ze geen schrik hadden van de van ARENA afgescheurde GANA-partij. Die zouden alleen maar stemmen weghalen bij de rechtse ARENA partij. Maar ook dat lijkt een nogal zware vergissing geweest te zijn. In de derde grootste stad, San Miguel, won GANA de gemeenteraad met een heel populaire kandidaat (die al in alle rechtse partijen heeft meegedaan en telkens gewonnen heeft).

GANA heeft duidelijk andere traditionele partijen voorbij gestoken. De gerecycleerde partij (CN) van de militairen (PCN) – gedurende decennia de derde partij en dus sleutel voor meerderheid in het parlement – overleeft toch nog met 6 parlementsleden. Ook de gerecycleerde christendemocraten (PES) haalden nog maar 1 parlementslid. 1 parlementslid komt uit een coalitie van CN – PES. De kleine centrumlinkse partijd CD overleeft met 1parlementslid. De nieuwe partijen haalde niets, ook de niet partijgebonden kandidaten (wat door politiek rechts voorgeschoteld werd als een grote “democratische” vooruitgang) haalden niets in het parlement.

Van de in totaal 84 parlementsleden hebben de twee grootste rechtse partijen, ARENA (33) en GANA (11) de meerderheid. Voor absolute meerderheid zijn zowel ARENA als het FMLN nodig. Er zal dus sterk moeten onderhandeld worden, ook opdat de huidige regering nog iets meer dan 2 jaren zou kunnen vooruit komen.

Het FMLN heeft onvoldoende gewerkt aan en in de basis, noch in de gemeenten met een FMLN burgemeester, noch in de andere. De partij moet zich werkelijk democratisch uitbouwen, minder ideologisch “orthodox” en voldoende open om de nodige stemmen te halen. Met de harde stemmen win je geen verkiezingen. De in verkiezingstrijd (2008-2009) beloofde grote “veranderingen” zijn er niet gekomen: de economische situatie blijft heel moeilijk en het sociale geweld lijkt het te halen. Een aantal toch wel populistische subsidies – hoe belangrijk ook voor de mensen - zoals schooluniformen en schoenen in alle staatsscholen, subsidie voor oudere mensen zonder pensioen, subsidie op het gas, zaaigoed voor kleine boeren,....... konden toch de bevolking niet massaal naar de stembus drijven en nog minder doen stemmen voor het FMLN. Het zou me niet verwonderen moest de FMLN koepel de verantwoordelijkheid van deze nederlaag afschuiven op president FUNES, en zelf de eigen verantwoordelijkheid niet opnemen, ook al zeggen ze dat wel te “autocritisch” te zullen doen.

Eens het nieuwe parlement en de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd op 1 mei 2012 begint de voorbereiding van de kiescampagne voor maart 2014: verkiezing van de president voor de volgende 5 jaren. Zal het FMLN voldoende leren uit de nederlaag van 2012 om de nodige strategische veranderingen aan te brengen en een goede kandidaat te kiezen of zal het FMLN het risico willen lopen van de regering te verliezen en dan toch maar “liever” (?) in de oppositie te staan? Natuurlijk is het Salvadoraanse volk het slachtoffer en zullen strategische veranderingen in het ontwikkelingsmodel weer worden opgeschort… meer armoede, meer miserie, minder onderwijs, minder gezondheidszorg, meer rijkdom voor de rijken,…. Al bij al is het natuurlijk zielig te zien dat (1) zoveel (50%) mensen niet zijn gaan stemmen, en (2) zoveel gewone en kleine mensen toch blijven dromen dat een partij van rechts, een partij van de grote rijke families en bedrijven in dit land voor hen toekomst kan geven. Ze blijven dromen omdat er ze hier of daar toch een druppeltje ontvangen hebben.


  1   2   3   4   5   6

  • Solidariteit op kleine schaal.
  • Verkiezingen in El Salvador maart 2012.

  • Dovnload 5.54 Mb.