Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bekendmaking aanvraag tot digitale omgevingsvergunning

Dovnload 7.95 Kb.

Bekendmaking aanvraag tot digitale omgevingsvergunningDatum29.06.2018
Grootte7.95 Kb.

Dovnload 7.95 Kb.

BIJLAGE IV – Besl. Vl. Reg. 5-6-2009

MODEL IV
Gemeente 9870 ZULTE
BEKENDMAKING

AANVRAAG TOT

DIGITALE OMGEVINGSVERGUNNING

Het gemeentebestuur deelt mee dat door dhr. en mevr. Koen Vynckier – Lucie Ackerman, met als adres Linkeroever 86, 9870 Zulte een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de gemeente Zulte, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Linkeroever 86, 9870 Zulte en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nr. 204/B

Het betreft een aanvraag tot uitbreiden zonevreemde woning


Via https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek kan u eveneens beperkte informatie bekijken over deze aanvraag. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk of via het OMV-loket worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid, vóór 25 maart 2018
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij

het gemeentebestuur.Te Zulte, de 22 februari 2018

Secretaris Burgemeester

Sylvie Bohez Simon Lagrange

  • Zulte
  • 25 maart 2018

  • Dovnload 7.95 Kb.