Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belangrijkste conclusies

Dovnload 5.14 Kb.

Belangrijkste conclusiesDatum31.07.2017
Grootte5.14 Kb.

Dovnload 5.14 Kb.

Belangrijkste conclusies

In deze rapportage zijn de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek onder de patiënten van ZOED Heemstede en Praktijk De Watertoren. Patiënten met een chronische aandoening/risicofactor kregen een link toegestuurd naar hun e-mailadres met de vraag of ze de vragenlijst wilden invullen. Thema’s van deze vragenlijst waren onder andere de beïnvloeding van de eigen aandoening, zelfregie over de eigen aandoening en de inzage over zaken rondom de aandoening.

  • Van alle patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld staat precies 50% onder controle bij de huisarts of praktijkondersteuner voor de chronische aandoening/risicofactor.  • Van de patiënten geeft 21,5% aan nooit of soms voldoende te worden geïnformeerd over de chronische aandoening/risicofactor. De informatievoorziening is volgens 51,4% van de patiënten meestal voldoende en 27,1% geeft aan dat de informatie over de aandoening altijd voldoende is.  • Bijna driekwart van de patiënten geeft aan mee te willen doen aan een project gericht op het beïnvloeden van de eigen aandoening/risicofactor.

  • Ongeveer 70% van de patiënten wil altijd inzage in de bloeduitslagen en in het medisch dossier met betrekking tot de chronische aandoening/risicofactor.  • De hoeveelheid controles ten behoeve van de chronische aandoening/risicofactor is volgens 79,4% van de patiënten precies goed. De resterende patiënten vinden de hoeveelheid controles te weinig.


Dovnload 5.14 Kb.