Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingaangifte

Dovnload 33.86 Kb.

BelastingaangifteDatum17.09.2018
Grootte33.86 Kb.

Dovnload 33.86 Kb.

Activiteiten 2017

BEDEVAARTEN

Jaarlijks organiseren wij twee bedevaarten.

In mei gaan we naar de H. Eik in Oirschot en in oktober gaan we ter bedevaart naar de H. Gerardus Majella in Weebosch.

Contactpersoon: Karel Verhoeven


BELASTINGAANGIFTE

In maart 2017 is het weer tijd om uw belastingaangifte over 2016 te laten verzorgen. Dit kan bij de KBO wanneer u geen zakelijke beslommeringen meer heeft. In februari 2017 ontvangt u hierover een bericht. Onze belastinginvullers krijgen ieder jaar een terdege bijscholing, zodat zij van de laatste wijzigingen goed op de hoogte zijn. Wij doen een dringend beroep op onze leden om Belastingaangifte te doen. De kans dat u geld terugkrijgt blijft ook in 2017 nog aanwezig.

Vooral als je wat zorgkosten hebt, raden wij je aan zeker aangifte te doen. U kunt ook eens informeren wat voor u het beste is. Ook voor huurtoeslag en zorgtoeslag kun je terecht bij de contactpersonen.

Contactpersoon: Jac Linnemans


BIBLIOTHEEK SENIOREN 55+

De seniorenbieb is gevestigd in Basisschool Willibrordusschool  Molenstraat 8. Hier kunt u iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 u terecht voor het lenen van uw boeken. Er zijn ook boeken met grote letters verkrijgbaar. Elk half jaar komt er een nieuwe collectie. Er is een brede collectie aanwezig zodat er voor iedere lezer wel iets moois aanwezig is. De dames Cia Jansen, Tonny Kemmere, Tiny Stokkermans, Trix Buylinckx, Jeanne van Doormaal en  Corrie van den Heuvel  zijn u graag behulpzaam en geven u bovendien een goed advies. De koffie staat steeds klaar. Een abonnement kost € 40,00 per jaar en is ook geldig voor de bibliotheek in Hilvarenbeek. Indien nodig worden de boeken aan huis bezorgd.


BILJARTEN
In de Eenhoorn is gelegenheid om op een vrij uur te gaan biljarten. Maar u kunt ook deelnemen aan de competitie voor 55- plussers.

Je kunt het hele jaar door op vrije uren biljarten. Er wordt competitie gespeeld in de maanden september tot en met april op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Heb je zin loop dan eens binnen.

Als aan de competitie mee wilt doen dat dit voor juli laten weten bij Harrie van Hoof: harrievanhoof@hotmail.com of telf. 0135041930 in verband met de nieuwe indeling.

Leiders: Harrie van Hoof, Jos Vingerhoets en Jos Comperen.

Contactpersoon: Jos Comperen.
Bingo

Bingo spelen is voor veel senioren een aangename vrijetijdsbesteding. Dat blijkt wel uit de toenemende belangstelling. Ook in 2017 worden er 8 bingomiddagen georganiseerd.

Contactpersonen: Annemie Evers, Janus Plasmans en Ine Schepens.
BLOEMSCHIKKEN

Bij voldoende deelname organiseren wij voor Kerstmis en Pasen in Hercules een bijeenkomst voor degene die o.l.v. een deskundige een bloemstuk wil maken. Via de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte.

Contactpersoon: Annemie Evers
CARNAVAL

Vóór het grote carnavalsgebeuren wordt er op vrijdagavond voor de senioren een speciale carnavalsviering georganiseerd. Deze wordt meestal druk bezocht, want de organisatie heeft het goed voor elkaar. Gratis consumptie, hartige hapjes, flink wat muziek en dans en een gratis verloting. Dat is toch perfect!

Over deze en ook over andere carnavalsactiviteiten voor senioren ontvangt u nog bericht.
COMPUTERCURSUS

Al 14 jaar organiseren wij samen met de afdeling Hilvarenbeek de computercursussen. Sinds kort worden er ook allerlei vervolgcursussen en tabletcursussen gegeven, Ze worden sinds korte tijd gegeven in Cultureel Centrum Elkerlyc in Hilvarenbeek. Heeft u interesse, laat u dan inschrijven. Contactpersoon voor Diessen, Janus Plasmans


COMPUTERHULP

Als u hulp nodig hebt om een computerprobleem op te lossen kunt u contact opnemen met Piet Huisman, tel. 013-5041611

Als u problemen hebt n.a.v. de computercursus moet u contact opnemen met de cursusleiders.
COMPUTERGEBRUIK MET ONDERSTEUNING

Heeft u behoefte aan een workshop, informeer dan naar de mogelijkheden bij onze contactpersoon: Janus Plasmans.


CONTRIBUTIE

Voor 2017 bedraagt de contributie € 22,50 per lid per jaar,

De contributie zal geïncasseerd worden via automatische afschrijving. Enkele leden verzorgen de betaling van de contributie nog zelf. Zij krijgen van ons een schrijven.
DAG VAN DE OUDEREN

De ‘Dag van de Ouderen’ is uitgegroeid tot een jaarlijkse feestdag. Door de voortreffelijke samenwerking tussen de verschillende instanties uit Diessen, Haghorst en Baarschot blijkt maar de fijne samenwerking in onze 3 kernen.

De Zonnebloem, Bibliotheek voor senioren, E.H.B.O., Fotostichting Diessen en de KBO organiseren op de eerste vrijdag in oktober 2017 wederom de ‘Dag van de Ouderen’.

Contactpersoon van de KBO: Jac Linnemans.


DE EENHOORN

De Eenhoorn is onze locatie om te vergaderen in kleine groepen en indien mogelijk ook voor andere activiteiten zoals Bingo, kaarten, biljarten, sjoelen, huiskamerproject, themamiddagen, het Samen-Eten, de Diessense Kamer en de filmmiddagen/-avonden. In 2017 moeten we meer duidelijkheid krijgen over Eenhoorn 2.0.


FIETSEN

Het hele jaar door wordt er gefietst. In de maanden oktober tot en met april vertrekken we altijd om 13.00 uur bij Hercules.

De ritten zijn ± 35 km. Van mei tot en met september wordt er ook iedere donderdag gefietst. We vertrekken dan om 13.00 uur bij Hercules. De vierde donderdag van de maand vertrekken we ’s morgens om 9.30 uur en rijden dan ± 55 km. Lunchpakket meenemen.

Contactpersonen zijn: Ad en Tiny Hoozemans, Janus Plasmans, en Jan Hylkema.


FILMMIDDAG/AVOND

In de wintermaanden houden we een aantal keren een film-of themamiddag. Voor de film bouwen we de Eenhoorn om tot een echte bioscoop en we selecteren een mooie spannende film. Houd onze Nieuwsbrief in de gaten voor nadere informatie.

Heeft u suggesties voor een film en een leuk thema??

Neem dan contact op met Annemie Evers.


HUISBEZOEK

Wanneer een lid is overleden dan nemen wij na enige tijd contact op met de partner of die een bezoek van ons op prijs stelt. Wij bieden dan de mogelijkheden aan voor ondersteuning, wanneer daar behoefte aan is.

Contactpersonen: Ine Schepens.


INLOOPSPREEKUUR

Dorpscoöperatie Wij-wel houdt in de Eenhoorn elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur een inloopspreekuur. Alle inwoners van Diessen, Baarschot kunnen dan hier terecht met al hun vragen op het gebied van gezondheid en zorg. Jacqueline de Wit en Brigitte Vermeulen zullen aanwezig zijn en u zo goed en snel mogelijk proberen te helpen.


KAARTEN

In de wintermaanden organiseren wij 3 concoursen van 4 avonden. Zowel rikken als jokeren wordt er gespeeld.

Het kaarten is in Diessen nog erg in trek. Dat blijkt wel uit de belangstelling. Contactpersonen: Ad Hoozemans en Jeanne Leemans-Bertens.
KERSTVIERING

Bij de organisatie van onze kerstviering worden wij goed ondersteund door een aantal leden. Zij maken de uitnodigingen en kerststukjes. Deze kerstmiddag wordt opgeluisterd door bv. een kerstgedicht, een kerstverhaal of een muzikale bijdrage van een passende muziekgroep of entertainer..Annie en Jan Bruurs verzorgen al jaren het plaatsen van de kerststal met boom. Wij mogen ons verheugen op een grote belangstelling van onze leden.

Contactpersonen: Pieke van Beurden en Annemie Evers.
KEURING VOOR RIJBEWIJS

Vanaf 1 januari 2014 moet je vanaf je 75ste verjaardag medisch gekeurd worden om je rijbewijs te laten verlengen.

Leden van KBO Diessen kunnen dit voor een speciale prijs laten doen bij:

Dr. Cor Swijgers. Driehuis 4, 5529 NA Casteren

Tel. 0497-681066

Dr. Mevr. M.G.P.G.Elings, Veldhoven – Oisterwijk en omgeving. Tel 040-2301452. Afspraak maken op werkdagen van 19.00 tot 20.00 uur.

Daarnaast zijn er natuurlijk andere instanties waar u zich kunt laten keuren.

Vraag wat u naast uw ledenpas nog meer mee moet brengen.


KLUSSENDIENST

Ons serviceteam wordt gevormd door een elektricien, loodgieter, metselaar, schilder, timmerman en tuinman. Onze coördinator is de Heer Sjef van Eijken, tel. 06-53999447. Onze klussendienst is er voor alle 65-plussers en mindervaliden uit Diessen, Haghorst en Baarschot. Hebt u een klus en kun is er in de kennissenkring of omgeving niemand die je kan helpen, dan is de klussendienst er voor jou. Maak er op gepaste wijze gebruik van. Contactpersoon: Jac Linnemans.


LEDENPAS

Alle leden hebben een ledenpas. In het blad ONS treft u regelmatig informatie aan hoe u door middel van uw ledenpas gebruik kunt maken van kortingsregelingen. Ook de 15-Plusaktie maakt hier onderdeel van uit. Wees dus zuinig op uw eigen pas. Contact[persoon: Gerry Schilders.


MANTELZORG

De mantelzorg is in onze gemeente bijzonder actief. Een organisatie die het vrijwilligerswerk stimuleert en mede organiseert. Een keer in de maand is er een inloopachtend, om beurten in Hilvarenbeek en Diessen. Via de persbladen wordt u op de hoogte gehouden.


H. MISSEN

Voor overleden leden laten wij na enige weken een H.Mis opdragen. Dat is, indien mogelijk op de eerste zondag van een maand. De naaste familie krijgt hierover bericht.

Wij vragen onze leden om te tonen dat “een van ons” is overleden, die ook u dierbaar was. Uw bijwoning van de H.Mis wordt op prijs gesteld.

NATUURWANDELING

Wij organiseren een aantal keren per jaar een mooie natuurwandeling. Nadere gegevens hiervoor ontvangt u met een nieuwsbrief.


ONS EN NIEUWSBRIEVEN

Het blad ONS is het ledenblad van de KBO-Brabant en wordt 11 keer per jaar gratis bij alle leden thuisbezorgd. Er staat veel informatie in die voor ons van direct belang is. De kortings-acties zijn zeker de moeite waard. Het Ons-blad wordt steeds in de eerste week van de maand m.u.v. juli rondgebracht.

Onze eigen nieuwsbrieven betreffende onze activiteiten worden zoveel mogelijk gelijktijdig met de ONS bezorgd. Let dus even goed op of er een nieuwsbrief in de ONS zit.

Het bestuur heeft veel waardering voor de bezorgers van de ONS en de vele nieuwsbrieven. Goed of slecht weer, onze post wordt keurig bezorgd. Contactperso0n: Karel Verhoeven.


OUDERENBELEID

De Seniorenraad richt zich samen met de alle groepen in de gemeente Hilvarenbeek op allerlei zaken die te maken hebben met senioren. Ouderenbeleid bevat een zeer breed terrein van aandachtspunten: • Directe aandacht voor wonen, zorg en welzijn en dienstverlening.

 • Prettige woonomgeving met goede voorzieningen.

 • Ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen (subsidies).

 • Contacten opbouwen en onderhouden met anderen.

 • Huisbezoek.

 • De Thuiszorg en het Maatschappelijk Werk.

 • De ziektekostenverzekering.

 • De W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

 • Inkomensondersteuning zoals bijstand en bijzondere bijstand.

 • De belastingaangifteREIZEN EN UITSTAPJES

Ook in 2017 organiseren wij weer twee hele dagreizen en een meerdaagse reis (laatste reis i.s.m. KBO Hilvarenbeek). Wat geeft het een voldoening voor de organisatoren wanneer we met een flink gezelschap op stap gaan. Uiteindelijk gaat het er om u een fijne dag te bezorgen tegen een redelijke prijs.

Contact personen: Pieke van Beurden en Gerry Schilders.
KBO-diner

KBO-Diessen en KBO-Hilvarenbeek proberen met de horicagroep Hilvarenbeek elk jaar een maandelijkse diner aan onze leden te presenteren. Steeds in een ander horica-bedrijf in een van de 6 kernen. In januari maken krijgen we van de restaurants het schema. In elke KBO-nieuwsbrief geven we aan waar het komende KBO-diner plaatsvindt.


SENIORENORKEST

Het Regionaal Seniorenorkest Midden-Brabant bestaat uit leden met een zeer gevarieerd aantal instrumenten.

Op 18 en 19 april 2017 treden zij weer op in de Concertzaal in Tilburg met een Lenteconcert. In November treden zij weer op in CC Elckerlyc te Hilvarenbeek. U wordt in de gelegenheid gesteld om bij de KBO kaartjes te bestellen.

Ook via de website www.rsomiddenbrabant.nl kunnen met reductie kaarten besteld worden.

Contactpersoon: Jac Linnemans.
THEMA’S

Als KBO-Diessen hebben we een speciale werkgroep die de themamiddagen/-avonden verzorgt. Geprobeerd wordt om afwisselend thema’s te kiezen die belangrijk en interessant zijn voor zowel de jongere als oudere senioren.Voor deze bijeenkomsten nodigen wij ook niet-leden uit, want voor hen is het ook belangrijk goed geïnformeerd te zijn en hun vragen op de juiste plaats te kunnen stellen.

VERZEKERINGEN VOOR ONZE LEDEN

Voor alle activiteiten die onze vrijwilligers voor KBO Diessen

 • BIBLIOTHEEK SENIOREN 55+
 • COMPUTERGEBRUIK MET ONDERSTEUNING
 • NATUURWANDELING
 • Let dus even goed op of er een nieuwsbrief in de ONS zit.
 • VERZEKERINGEN VOOR ONZE LEDEN

 • Dovnload 33.86 Kb.