Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina21/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   55

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 104

betreffende jaar. Want bij een correctie over 2006, 2007,

2008, 2009 of 2010 horen de specificaties van die jaren.

U moet dan ook bijvoorbeeld de tabellen, percentages

en heffingskortingen van die jaren gebruiken.

Gevolgen voor teruggaaf van premies werknemersverzekeringen

en bijdrage Zvw

Als u een correctie verzendt, kan het zijn dat u – naast

teruggaaf of bijbetaling door uw correctie – recht krijgt

op een teruggaaf van premies werknemersverzekeringen

(zie paragraaf 5.14) en bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.3).

Als u al een teruggaaf van premies werknemersverzekeringen

of bijdrage Zvw hebt gehad, kan de correctie betekenen dat

wij het bedrag van die teruggaaf moeten aanpassen.

Krijgt u door een correctie recht op een teruggaaf of wordt

uw teruggaaf hoger of lager, stuur dan een brief naar:

Belastingdienst/Rivierenland ebv/epv

Postbus 7030

6503 GM Nijmegen

11.4.1 Correcties over 2006, 2007, 2008 of 2009

Wilt u in 2011 een correctie verzenden over 2006, 2007, 2008

of 2009, dan kunt u dat alleen doen met een losse correctie

(zie paragraaf 11.2.4).Let op!

Deed u in 2006 aangifte met ons aangifteprogramma? Dan moet u

voor correcties van tijdvakken in 2006 het aangifteprogramma 2006

gebruiken en niet de aangifteformulieren die u in 2006 voor elk

aangiftetijdvak apart kon downloaden.

11.4.2 Correcties over 2010

Wilt u in 2011 een correctie over 2010 verzenden, dan zijn

er twee situaties mogelijk:

• De aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak in 2010

is nog niet voorbij.

• De aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak in 2010

is al voorbij.

Aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak in 2010 is nog

niet voorbij

Hoe u correcties verzendt als de aangiftetermijn van het

laatste tijdvak in 2010 nog niet voorbij is, hangt af van de

manier waarop u aangifte doet.U doet aangifte met ons aangifteprogramma

U verzendt de correctie met de aangifte over het laatste

tijdvak van 2010. Hebt u de aangifte over het laatste tijdvak

van 2010 al gedaan, dan verzendt u die aangifte nog een

keer in zijn geheel (zie paragraaf 11.2.1) met daarbij de

correcties voor elke aangifte van 2010 die u moet corrigeren

(zie paragraaf 11.3.2). Die correcties bevatten altijd alle

collectieve gegevens en alle werknemersgegevens, ook van

de werknemers bij wie niets is veranderd.

U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware

U verzendt de correctie met de aangifte over het laatste

tijdvak van 2010. Hebt u die aangifte al gedaan, dan kunt

u op twee manieren correcties verzenden:

• U verzendt de volledige aangifte over het laatste aangiftetijdvak

van 2010 nog een keer, ook als daarin niets is veranderd

(zie paragraaf 11.2.1), en u verzendt daarbij correcties voor

elke aangifte van 2010 die u moet corrigeren (zie paragraaf

11.3.2).

• Als dit met uw software kan, kunt u een aanvullende

aangifte verzenden over het laatste aangiftetijdvak van

2010 (zie paragraaf 11.2.2), waarbij u correcties verzendt

voor elke aangifte van 2010 die u moet corrigeren (zie

paragraaf 11.3.2). Wilt u alleen iets in de collectieve

gegevens van eerdere aangiften veranderen, dan bestaat

de aanvullende aangifte over het laatste aangiftetijdvak

van 2010 alleen uit een volledig ingevuld collectief deel.

De correcties die u bijvoegt, bestaan ook alleen uit een

volledig ingevuld collectief deel. U hoeft geen

werknemersgegevens

in te vullen.

U doet aangifte op papier

Als u ontheffing hebt en aangifte op papier doet, dan

verzendt u de correctie met de aangifte over het laatste

tijdvak van 2010. Hebt u die aangifte al gedaan, dan kunt

u op twee manieren correcties verzenden:

• U doet opnieuw volledig aangifte over het laatste aangiftetijdvak

van 2010 (zie paragraaf 11.2.1) en verzendt daarbij

correcties voor elke aangifte van 2010 die u moet corrigeren

(zie paragraaf 11.3.2).

• U doet een aanvullende aangifte over het laatste

aangiftetijdvak van 2010 (zie paragraaf 11.2.2) en verzendt

daarbij correcties voor elke aangifte over 2010 die u moet

corrigeren (zie paragraaf 11.3.2). Wilt u alleen iets in de

collectieve gegevens van eerdere aangiften veranderen,

dan bestaat de aanvullende

aangifte over het laatste

aangiftetijdvak van 2010 alleen uit een volledig ingevuld

collectief deel. De correcties die u bijvoegt, bestaan ook

alleen uit een volledig ingevuld deel. U hoeft geen

werknemersgegevens in te vullen.Voorbeeld

Het is 20 januari 2011. U hebt de aangifte over december 2010 al gedaan

en u wilt de aangifte over juli 2010 corrigeren. U moet dan de aangifte over

december 2010 opnieuw verzenden, ook als er niets in de gegevens over

december verandert. Dat doet u als een volledige aangifte (zie paragraaf

11.2.1) of als een aanvullende aangifte (zie paragraaf 11.2.2). Samen met

deze aangifte verzendt u een correctie over juli 2010. In deze correctie vermeldt

u de gegevens die u moet corrigeren zoals beschreven in paragraaf 11.3.2.

Denk eraan dat het corrigeren van loongegevens ook

gevolgen kan hebben voor bedragen van latere aangiften

die u hebt berekend met de methode van het voortschrijdend

cumulatief rekenen (zie paragraaf 5.5.3). Dan moet u ook

die aangiften corrigeren.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 105

Aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak in 2010 is al

voorbij

Wilt u in 2011 een correctie over 2010 verzenden terwijl

de aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak van 2010

al voorbij is? Dan kan dat alleen door een losse correctie

te verzenden (zie paragraaf 11.2.4).

11.5 Heffingsrente en boetes

bij corrigeren

Als u aangiften corrigeert, kunt u een of meer boetes

krijgen. Corrigeert u aangiften over een vorig jaar?

Dan kunt u een of meer boetes krijgen en moet u mogelijk

ook heffingsrente betalen.

11.5.1 Heffingsrente

De periode waarover wij heffingsrente berekenen, hangt

af van de vraag of u nog een bedrag moet betalen of een

bedrag terugkrijgt.U moet nog een bedrag betalen

Als uw correctie betekent dat u nog een bedrag moet betalen

over een vorig jaar, moet u heffingsrente over dat bedrag

betalen. Wij berekenen de heffingsrente over de periode

vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarop de

correctie betrekking heeft, tot en met de datum van de

naheffingsaanslag.

Let op!

Wij berekenen geen heffingsrente als u op eigen initiatief of na een

correctieverzoek een correctie over een vorig jaar verzendt vóór 1 april

van het daaropvolgende jaar.

U krijgt een bedrag terug

Als uw correctie betekent dat u over een vorig jaar te veel

hebt aangegeven en betaald, krijgt u heffingsrente over de

teruggaaf. Wij berekenen de heffingsrente over de periode

vanaf 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de

correctie betrekking heeft, tot en met de datum van de

beschikking over de teruggaaf.

11.5.2 Boetes

Als u een correctie verzendt, kunt u een boete krijgen voor

de volgende verzuimen:

• betaalverzuim vanwege een foute of onvolledige aangifte

• aangifteverzuim vanwege een foute of onvolledige aangifte

• correctieverzuimBetaalverzuim vanwege een foute of onvolledige aangifte

Als uw correctie betekent dat u een bedrag moet bijbetalen,

betaalt u de loonheffingen te laat.

Als u de correcties verzendt en er is geen sprake van een

vergrijpboete (zie hierna), krijgt u geen boete als het totale

bedrag van de correcties op jaarbasis € 20.000 of minder is.

U krijgt ook geen boete als het totale bedrag dat u nog moet

betalen, meer dan € 20.000 is, maar minder dan 10% van

het bedrag dat u eerder hebt betaald over de aangiften die u

nu corrigeert. In alle andere gevallen, krijgt u een boete van

5% van het totale bedrag. De boete is maximaal € 4.920.

Vergrijpboete

In plaats van een betaalverzuimboete kunt u ook een vergrijpboete

krijgen. Dan moet er wel sprake zijn van grove

schuld of (voorwaardelijke) opzet. Voordat u een vergrijpboete

krijgt, sturen wij u een brief waarin wij aangeven

waarom wij vinden dat er sprake is van grove schuld of

(voorwaardelijke) opzet. U kunt daar nog op reageren

voordat wij de boete definitief vaststellen.Aangifteverzuim vanwege een foute of onvolledige aangifte

Als u aangifte hebt gedaan en deze aangifte corrigeert, was

de eerdere aangifte fout of onvolledig. U kunt daarvoor dan

een aangifteverzuimboete krijgen. Voorlopig gaan wij met

het vaststellen van deze aangifteverzuimboetes terughoudend

om. Voor deze aangifteverzuimboetes geldt het volgende:

• Corrigeert u een aangifte op eigen initiatief, dan krijgt u

geen aangifteverzuimboete.

• Corrigeert u een aangifte omdat wij u daartoe verplicht

hebben, dan kunt u een aangifteverzuimboete van € 61

krijgen. Maar als u bijvoorbeeld keer op keer fout of

onvolledig aangifte doet, kunt u een hogere verzuimboete

krijgen, met een maximum van € 1.230.

• Als u tegelijkertijd meer dan een correctie verzendt bij

een aangifte of als losse correctie, beschouwen wij dat

ten hoogste als één aangifteverzuim.Correctieverzuim

Als u een correctie niet, niet op tijd, fout of onvolledig

verzendt, is er sprake van een correctieverzuim. Voorlopig

gaan wij terughoudend om met het vaststellen daarvan.

Maar als u bijvoorbeeld keer op keer de correcties niet,

te laat, fout of onvolledig verzendt, kunt u een boete van

maximaal € 1.230 krijgen.

Corrigeren bij nabetalingen als u ‘loon over’ gebruikt

Bij administraties die zijn gebaseerd op ‘loon over’, mag u

nabetalingen verwerken in het aangiftetijdvak waarop de

nabetaling betrekking heeft (zie paragraaf 7.2.1). In dat geval

kunt u een correctie verzenden terwijl uw eerdere aangifte niet

fout was. Dit kunnen wij bij binnenkomst van uw correctie

helaas niet zien. Daarom stellen wij soms ten onrechte een

aangifte- of betaalverzuim vast. Maak daartegen dan bezwaar.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 106

11.6 Schema correcties over 2011, 2010,

2009, 2008, 2007 en 2006

In het volgende schema ziet u hoe u in 2011 aangiften moet

corrigeren.

Correcties in 2011

over

met

Aangiftetijdvak van 2011 Aangiftetijdvak van 2010

Aangiftetijdvak van

2009, 2008, 2007 of 2006

aangiftetermijn niet

voorbij

paragraaf 11.3.1

aangiftetermijn wel

voorbij

paragraaf 11.3.2

aangiftetermijn

laatste tijdvak

niet voorbij

paragraaf 11.4.2

aangiftetermijn

laatste tijdvak

wel voorbij

paragraaf 11.4.2

alle gevallen

paragraaf 11.4.1

Aangifteprogramma

van de Belastingdienst

U verzendt de aangifte

volledig opnieuw.

U verzendt een

correctie bij de

eerstvolgende of

daaropvolgende

aangifte.

U verzendt de aangifte

over het laatste tijdvak

volledig opnieuw, met

een correctie over een

of meer tijdvakken.

U verzendt voor

elk tijdvak een

losse correctie.

U verzendt voor

elk tijdvak een

losse correctie.

Andere software • U verzendt de

aangifte volledig

opnieuw.


• U verzendt een

aanvullende

aangifte

(als dat met uw

software kan)

U verzendt een

correctie bij de

eerstvolgende of

daaropvolgende

aangifte.

U verzendt de aangifte

over het laatste tijdvak

opnieuw als:

• volledige aangifte

• aanvullende

aangifte


(als dat met uw

software kan)

Bij deze aangifte

verzendt u een

correctie over een of

meer tijdvakken.

U verzendt voor

elk tijdvak een

losse correctie.

U verzendt voor

elk tijdvak een

losse correctie.

Papieren

aangifteformulieren

• U verzendt de

aangifte volledig

opnieuw.

• U verzendt een

aanvullende

aangifte.

U verzendt een

correctie bij de

eerstvolgende of

daaropvolgende

aangifte.

U verzendt de aangifte

over het laatste tijdvak

opnieuw als:

• volledige aangifte

• aanvullende

aangifte

Bij deze aangifte

verzendt u een

correctie over een

of meer tijdvakken.

U verzendt voor

elk tijdvak een

losse correctie.

U verzendt voor

elk tijdvak een

losse correctie.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 12 Stap 12 Jaaropgaaf geven | 107

12 Stap 12 Jaaropgaaf geven

U moet aan elke werknemer een jaaropgaaf geven, ook

als de werknemer er zelf niet om vraagt. Op de jaaropgaaf

moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de

inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

(hierna: bijdrage Zvw) (zie paragraaf 12.1).Jaaropgaaf vormvrij

De jaaropgaaf is vormvrij. Dat betekent dat u de jaaropgaaf

ook digitaal aan uw werknemers mag geven. Ook cumulatieve

loongegevens op de loonstrook kunnen als jaaropgaaf

dienen. Voor uw werknemers moet het dan wel duidelijk

zijn dat de informatie in het digitale bericht of op de

laatste loonstrook van het jaar hun jaaropgaaf is.

U kunt een modeljaaropgaaf

voor 2011 downloaden van

www.belastingdienst.nl. U vindt dit model ook in bijlage 5

van dit handboek.

Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Werkt een werknemer bij twee of meer inhoudingsplichtigen

binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen

(zie paragraaf 3.2.1), dan moet elke inhoudingsplichtige

aan deze werknemer een jaaropgaaf geven. Dat mag ook op

één jaaropgaaf als daarop de gegevens van elke inhoudingsplichtige

apart staan vermeld.

12.1 Jaaropgaaf 2011

Op de jaaropgaaf 2011 moeten in ieder geval de volgende

gegevens staan:

• het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat

de werknemer in 2011 heeft gekregen (kolom 14 van de

loonstaat)

• de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u hebt

ingehouden (kolom 15 van de loonstaat)

Voor gemoedsbezwaarde werknemers vermeldt u

de loonbelasting/premievervangende loonbelasting

(zie ook hoofdstuk 25).

• het totaalbedrag van de arbeidskorting die u hebt

verrekend (kolom 18 van de loonstaat)

• de code die aangeeft of u bij de berekening van de

loonbelasting/premie volksverzekeringen geen (code 0)

of wel (code 1) rekening hebt gehouden met de loonheffingskorting,

en de ingangsdatum van de code

• het bsn/sofinummer

• het loon voor de Zvw (kolom 12 van de loonstaat)

• de bijdrage Zvw die u hebt ingehouden (kolom 16

van de loonstaat)

Voor gemoedsbezwaarde werknemers vermeldt u de

bijdragevervangende belasting (zie ook hoofdstuk 25).

• het totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die

u hebt verrekend (kolom 19 van de loonstaat)Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 13 Stap 13 Informatie geven bij controle | 108

13 Stap 13 Informatie geven

bij controle

U kunt twee soorten controlebezoeken van ons krijgen:

• een boekenonderzoek (zie paragraaf 13.1)

Wij controleren dan of de boekhouding van uw onderneming

in orde is.

• een zogenoemde waarneming ter plaatse (zie paragraaf 13.2)

Wij verzamelen dan informatie over de gang van zaken in

uw onderneming.

U bent verplicht aan een controle mee te werken

(zie paragraaf 13.3). U moet de basisgegevens van

uw bedrijf zeven jaar bewaren (zie paragraaf 13.4).

13.1 Boekenonderzoek

Wij kondigen een boekenonderzoek meestal ruim van

tevoren aan. Het boekenonderzoek is een controle van

uw administratie. Het kan gaan om een onderzoek over

een bepaalde periode of om controle van bepaalde onderdelen

van uw boekhouding. Van elk boekenonderzoek

maken wij een verslag. U krijgt hier een kopie van. Als u

het niet eens bent met het verslag, kunt u hierop reageren.

13.2 Waarneming ter plaatse

Bij een waarneming ter plaatse willen wij inzicht krijgen

in de dagelijkse gang van zaken in uw onderneming.

Wij kunnen bijvoorbeeld kijken of uw administratie goed

is bijgehouden en hoeveel personeel er aanwezig is.

Wij kondigen ons bezoek niet aan. Maar bij een eerste

waarneming ter plaatse krijgt u wel vooraf bericht over

de periode waarin wij u kunnen bezoeken.

Als iets niet in orde is, wijzen wij u daar meteen op.

De gegevens

die wij tijdens de waarneming ter plaatse

verzamelen, bijvoorbeeld kopieën van uw administratie,

bewaren wij. Deze gegevens kunnen wij bij een volgende

controle weer gebruiken.

Van elke waarneming ter plaatse maken wij een verslag.

U krijgt een kopie van het openbare deel van het verslag. Als

u het niet eens bent met het verslag, kunt u hierop reageren.

Meer informatie vindt u in de brochure Waarneming ter plaatse,

die u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl. U kunt deze

brochure ook opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

13.3 Meewerken aan controle

U bent verplicht om mee te werken aan een controle.

Dat houdt het volgende in:

• U moet onze medewerkers toegang geven tot de

gebouwen waarin uw onderneming is gevestigd.

• U moet alle gegevens en inlichtingen geven die voor

onze controle van belang kunnen zijn.

• U moet inzage geven in uw administratie en toestaan dat wij

er kopieën van maken, ook als het gaat over belastingen,

premies en bijdragen Zvw van een ander dan uzelf.

• U moet uitleggen hoe uw administratie is opgezet,

zodat wij de controle binnen een redelijke termijn

kunnen afronden.

Bij controles leggen wij een verband tussen de aangiften,

de jaaropgaven en de administratie. Daarom kunt u het

beste de berekeningen bewaren die u hebt gemaakt voor

de aangiften en de eventuele jaarloonopgaven.

Als u een geautomatiseerde administratie hebt, kunt u onze

controle ook vergemakkelijken door de Auditfile van uw

boekhoudpakket te gebruiken. Bij de meeste pakketten is

dat mogelijk. Met de Auditfile kunt u snel de belangrijkste

gegevens die wij nodig hebben voor de controle, in een

bestand opslaan. Meer informatie over dit onderwerp vindt

u in de brochure Belastingcontrole met de Auditfile. U kunt deze

brochure downloaden van www.belastingdienst.nl of

opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

13.4 Bewaartermijn

Voor de zogenoemde basisgegevens van uw administratie

geldt een bewaarplicht van zeven jaar. De basisgegevens zijn:

• het grootboek

• de debiteuren- en crediteurenadministratie

• de in- en verkoopadministratie

• de voorraadadministratie

• de loonadministratie

Verder moet u de volgende gegevens van uw werknemers

bewaren:

• de kopie van het identiteitsbewijs

• de gegevens voor de loonheffingen

Uw werknemer moet vóór zijn eerste werkdag schriftelijk

enkele gegevens aan u doorgeven (zie paragraaf 2.3).

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 13 Stap 13 Informatie geven bij controle | 109

Dat doet hij bijvoorbeeld met het Model opgaaf gegevensvoor de loonheffingen of het Model opgaaf gegevens voor de

loonheffingen (studenten- en scholierenregeling). De vroegere

loonbelastingverklaring is ook geldig.

Deze werknemersgegevens bewaart u ten minste vijf

kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking

met de werknemer eindigde. Neemt een werknemer in

maart 2011 ontslag, dan bewaart u zijn gegevens dus tot

en met 2016.

Let op!

Ook als u stopt met ondernemen of geen werknemers meer hebt,

moet u de gegevens de volledige bewaartermijn bewaren.

U kunt met ons schriftelijke afspraken maken over welke

gegevens van u de basisgegevens zijn en over de bewaartermijn

van andere gegevens.

Als u een (deels) geautomatiseerde administratie hebt,

moet u deze administratie volgens wettelijke bepalingen

bewaren. Informatie over de juiste manier van bewaren,

vindt u in de brochure Uw geautomatiseerde administratie ende fiscale bewaarplicht. U kunt deze brochure downloaden

van www.belastingdienst.nl of opvragen bij de

BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 14 Stap 14 Einde van inhoudingsplicht

of dienstbetrekking | 110

14 Stap 14 Einde van inhoudingsplicht

of dienstbetrekking

Bent u niet langer inhoudingsplichtig (zie paragraaf 14.1)

of eindigt de dienstbetrekking van een werknemer (zie paragraaf

14.2)? Dan moet u ons een aantal dingen doorgeven.

14.1 U bent niet langer

inhoudingsplichtig

U bent niet langer inhoudingsplichtig als u aan beide

volgende voorwaarden voldoet:

• U hebt geen personeel meer in dienst.

• U betaalt geen loon meer.

Verwacht u dat dit ten minste twaalf maanden het geval zal

zijn? Meld dit dan schriftelijk aan ons. Doe dit binnen een

maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin u

nog inhoudingsplichtig was. Wij trekken dan de aangifteverplichting

die u hebt op grond van de AangiftebriefLoonheffingen voor toekomstige tijdvakken in. U krijgt een

Mededeling Intrekking aangiftebrief. In deze mededeling staat per

wanneer u geen aangifte meer hoeft te doen. Zolang u deze

mededeling niet hebt gekregen, doet u nihilaangiften (zie

paragraaf 10.2.3). Hebt u een Mededeling Intrekking aangiftebrief

gehad en moet u een eerdere aangifte corrigeren? Doe dat

dan met een losse correctie (zie paragraaf 11.2.4).

Als u korter, bijvoorbeeld gedurende vijf maanden, geen

personeel in dienst hebt, moet u dit niet aan ons melden.

U moet dan wel nihilaangifte blijven doen.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   55

 • Gevolgen voor teruggaaf van premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw
 • 11.4.1 Correcties over 2006, 2007, 2008 of 2009
 • 11.4.2 Correcties over 2010
 • Aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak in 2010 is nog niet voorbij
 • Belastingdienst
 • U moet nog een bedrag betalen
 • U krijgt een bedrag terug
 • Betaalverzuim vanwege een foute of onvolledige aangifte
 • Aangifteverzuim vanwege een foute of onvolledige aangifte
 • Corrigeren bij nabetalingen als u ‘loon over’ gebruikt
 • 2009, 2008, 2007 of 2006 aangiftetermijn niet voorbij paragraaf 11.3.1 aangiftetermijn wel voorbij
 • Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

 • Dovnload 2.98 Mb.