Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina28/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55

Voorbeeld

Een werkgever die in Nederland is gevestigd, heeft 2 werknemers:

werknemer AWerknemer A woont in België en werkt 50% van zijn tijd voor deze

werkgever in België. Aan het werken in België is 50% van het loon,

inclusief

vergoedingen en verstrekkingen, toe te rekenen. Werknemer A

heeft een loon van € 100, inclusief € 10 aan vergoedingen en verstrekkingen.

Voor deze vergoedingen en verstrekkingen geldt geen gerichte

vrijstelling of nihilwaardering. De werkgever brengt deze vergoedingen

en verstrekkingen als eindheffingsloon onder in zijn vrije ruimte. Het

belastbare loon van deze werknemer is dus € 90. Omdat 50% van het

loon van deze werknemer toe te rekenen is aan de werkzaamheden in

België, is het in Nederland belastbare loon van werknemer A € 45.

werknemer BWerknemer B woont en werkt in Nederland. Hij heeft een loon van

100, inclusief € 5 aan vergoedingen en verstrekkingen. Voor dezevergoedingen

en verstrekkingen geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering.

De werkgever brengt deze vergoedingen en verstrekkingen

als eindheffingsloon onder in zijn vrije ruimte. Het belastbare loon van

deze werknemer is dus € 95.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 141

Berekening van de eindheffing

Het totale fiscale loon van alle werknemers is € 185. De vrije ruimte vande werkgever is dus 1,4% van € 185 = € 2,59.

De werkgever overschrijdt zijn vrije ruimte met € 12,41 (€ 15 - € 2,59).Hierover moet hij 80% eindheffing betalen: € 9,93.

Het totale fiscale loon van alle werknemers dat in Nederland niet isbelast, is € 45. € 45 gedeeld door het totale fiscale loon van alle

werknemers

(€ 185) is 24%.

Het deel van de eindheffing dat niet in Nederland is belast, is

9,93 x 24% = 2,38.

De werkgever betaalt een eindheffing van € 9,93 - € 2,38 = € 7,55.

Als u de regels ter voorkoming van dubbele belasting niet

toepast, belast u het volledige loon. Uw werknemer kan dan

de loonbelasting die u te veel hebt ingehouden omdat op

een deel van het loon een regeling ter voorkoming van dubbele

belasting van toepassing is, via zijn aangifte inkomstenbelasting

terugvragen. U moet dan wel de volledige

eindheffing betalen; er vervalt dus geen deel van de

eindheffing.Sociale verzekeringen

Meestal zal de werknemer ook sociaal verzekerd zijn in

Nederland. Maar voor de werkkostenregeling is dit niet

relevant.

Want u berekent de premie volksverzekeringen,

de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw over het fiscale loon min al het

eindheffingsloon, de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen.

Het eindheffingstarief van 80% voor de

werkkostenregeling

bestaat uitsluitend uit loonbelasting.

U betaalt hierover geen premie volksverzekeringen, premies

werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke

bijdrage


Zvw.

16.13.2 Werkkostenregeling en werknemers

die wonen in het buitenland en werken

in Nederland

Voor werknemers die wonen in het buitenland en werken

in Nederland, bijvoorbeeld grensarbeiders, gelden dezelfde

regels als voor werknemers die wonen en werken in

Nederland: het loon en de vergoedingen en verstrekkingen

van deze werknemers vallen onder de werkkostenregeling.Als de werknemer ook in een ander land voor u werkt

Werkt deze werknemer ook voor u in zijn woonland of in

een ander land? Dan is misschien (een deel van) zijn loon

niet in Nederland belast, bijvoorbeeld door een belastingverdrag

ter voorkoming van dubbele belasting. Als dat het

geval is, belast u in eerste instantie toch het volledige loon.

Het loon en de vergoedingen en verstrekkingen vallen dan

onder de werkkostenregeling. Vervolgens past u op het

loon van de werknemer dat in het andere land wordt belast,

de regels ter voorkoming van dubbele belasting toe.

Hiermee voorkomt u dat dit deel van het loon ook in

Nederland wordt belast.

Als u de vrije ruimte overschrijdt, vervalt een deel van de

eindheffing. U berekent dit deel als volgt:

1. Neem het deel van het totale fiscale loon van alle werknemers

dat in Nederland niet is belast.

2. Deel dit door het totale fiscale loon van alle werknemers.

3. Vermenigvuldig de uitkomst van deze breuk met de

eindheffing

die u moet betalen.

De uitkomst van deze berekening is het deel van de

eindheffing

dat vervalt.

Zie voor een voorbeeld van de berekening paragraaf 16.13.1.

Als u de regels ter voorkoming van dubbele belasting niet

toepast, belast u het volledige loon. Uw werknemer kan dan

de loonbelasting die u te veel hebt ingehouden omdat op een

deel van het loon een regeling ter voorkoming van dubbele

belasting van toepassing is, via zijn aangifte inkomstenbelasting

terugvragen. U moet dan wel de volledige eindheffing

betalen; er vervalt dus geen deel van de eindheffing.

Sociale verzekeringen

Of de werknemer ook sociaal verzekerd is in Nederland, is

hier niet relevant. Want u berekent de premie volksverzekeringen,

de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw over het fiscale loon min al het

eindheffingsloon, de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen.

Het eindheffingstarief van 80% voor de werkkostenregeling

bestaat uitsluitend uit loonbelasting. U betaalt

hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen

en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.16.13.3 Werkkostenregeling en werknemers

die wonen en werken in het buitenland

Voor werknemers die wonen en werken in het buitenland,

bepaalt u op de gebruikelijke manier of ze werknemer zijn

voor de loonbelasting (zie paragraaf 16.3).Geen werknemer

Is uw werknemer die in het buitenland woont en werkt,

geen werknemer voor de loonbelasting? Dan betaalt u geen

loonbelasting en vallen het loon en de vergoedingen en

verstrekkingen

niet onder de werkkostenregeling.Wel werknemer

Is uw werknemer die in het buitenland woont en werkt, wel

werknemer voor de loonbelasting? Dan vallen het loon en de

vergoedingen en verstrekkingen wel onder de werkkostenregeling.

Maar misschien is een deel van zijn loon niet in

Nederland belast, bijvoorbeeld door een belastingverdragBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 142

ter voorkoming van dubbele belasting. Als dat het geval is,

belast u in eerste instantie toch het volledige loon. Het loon

en de vergoedingen en verstrekkingen vallen dan onder de

werkkostenregeling. Vervolgens past u op het loon van de

werknemer dat in het andere land wordt belast, de regels ter

voorkoming van dubbele belasting toe. Hiermee voorkomt

u dat dit deel van het loon ook in Nederland wordt belast.

Als u de vrije ruimte overschrijdt, vervalt een deel van

de eindheffing. U berekent dit deel als volgt:

1. Neem het deel van het totale fiscale loon van alle

werknemers

dat in Nederland niet is belast.

2. Deel dit door het totale fiscale loon van alle werknemers.

3. Vermenigvuldig de uitkomst van deze breuk met de

eindheffing

die u moet betalen.

De uitkomst van deze berekening is het deel van de

eindheffing

dat vervalt.

Zie voor een voorbeeld van de berekening paragraaf 16.13.1.

Als u de regels ter voorkoming van dubbele belasting niet

toepast, belast u het volledige loon. Uw werknemer kan

dan de loonbelasting die u te veel hebt ingehouden omdat

op een deel van het loon een regeling ter voorkoming van

dubbele


belasting van toepassing is, via zijn aangifte

inkomstenbelasting

terugvragen. U moet dan wel de

volledige

eindheffing betalen; er vervalt dus geen deel

van de eindheffing.Sociale verzekeringen

Of de werknemer ook sociaal verzekerd is in Nederland,

is hier niet relevant. Want u berekent de premie volksverzekeringen,

de premies werknemersverzekeringen en

de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over het fiscale loon

min al het eindheffingsloon, de gerichte vrijstellingen en de

nihilwaarderingen. Het eindheffingstarief van 80% voor de

werkkostenregeling bestaat uitsluitend uit loonbelasting.

U betaalt hierover dus geen premie volksverzekeringen,

premies


werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw.16.13.4 Werkkostenregeling en buitenlandse

werknemers in Nederlandse salarisadministratie

Als u deel uitmaakt van het Nederlandse onderdeel van een

internationale onderneming (multinational), dan mag u

een buitenlandse werknemer die niet formeel bij u in dienst

is, opnemen in uw Nederlandse salarisadministratie. Deze

werknemer blijft dan formeel in dienst bij een buitenlands

onderdeel van de multinational, maar u draagt voor deze

werknemer loonbelasting en eventueel socialeverzekeringspremies

af in Nederland. In dit geval geldt de werkkostenregeling

voor deze werknemer, net als voor uw andere werknemers

die in Nederland werken.

U moet bij het toepassen van de werkkostenregeling rekening

houden met de eventuele vergoedingen en verstrekkingen

die het buitenlandse onderdeel van de multinational aan de

werknemer heeft gegeven. U beoordeelt of deze vergoedingen

en verstrekkingen ook in Nederland als vergoeding en

verstrekking

gelden en of ze binnen de normbedragen blijven.

Als dat niet het geval is, zijn deze vergoedingen en verstrekkingen

loon van de werknemer.16.13.5 Werkkostenregeling en extraterritoriale

vergoedingen en de 30%-regeling

Werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst

werken,

krijgen vaak een vergoeding voor de extra kostenvan dat tijdelijke verblijf buiten het land van herkomst, de

zogenoemde extraterritoriale kosten. Dit geldt bijvoorbeeld

voor Nederlandse werknemers die naar het buitenland zijn

uitgezonden of voor buitenlandse werknemers die naar

Nederland komen. Zij krijgen deze vergoeding al dan niet

in de vorm van de 30%-regeling.

De vergoeding voor extraterritoriale kosten is binnen de

werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Als de vergoeding

niet meer is dan de werkelijke extraterritoriale kosten

of 30% van het loon, gaat de vergoeding van de extraterritoriale

kosten niet ten koste van uw vrije ruimte.

De invoering van de werkkostenregeling heeft geen

gevolgen

voor:


• de kosten die als extraterritoriale kosten gelden

(zie paragraaf

16.4.4)

• de mogelijkheid de extraterritoriale kosten te vergoedendoor de 30%-regeling

Zijn de werkelijke extraterritoriale kosten van een of meer

werknemers hoger dan de vergoeding die u op basis van de

30%-regeling zou betalen? Dan houdt u de vergoeding van

de werkelijke extraterritoriale kosten per werknemer in uw

loonadministratie bij.16.13.6 Werkkostenregeling en werkgevers die

niet in Nederland wonen of gevestigd zijn

Als u niet in Nederland woont of bent gevestigd, hoeft u

meestal in Nederland geen loonheffingen in te houden

en te betalen. Kunt u dan gebruikmaken van de werkkostenregeling?Als u geen loonheffingen hoeft in te houden

Als u in Nederland geen loonheffingen hoeft in te houden

en te betalen, is de werkkostenregeling per werknemer van

toepassing voor het loon van de werknemer dat in

Nederland onder de inkomstenbelasting valt. U moet dan

wel aan de werknemer aangeven welke vergoedingen en

verstrekkingen u hem geeft en of daarvoor een gerichte

vrijstelling of nihilwaardering geldt. Vergoedingen en

verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling of een

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 143

nihilwaardering geldt, telt de werknemer niet mee bij zijn

loon in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Uw werknemer kan de werkkostenregeling vervolgens toepassen

in zijn aangifte inkomstenbelasting: hij kan in deze

aangifte 1,4% van zijn loon aftrekken. Dit is het loon na

aftrek van de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Het is dus belangrijk dat u behalve het loon, ook de vergoedingen

en verstrekkingen vastlegt, omdat anders het totale

loon van de werknemer dat aan Nederland toe te rekenen is

(inclusief vergoedingen en verstrekkingen), belast is.

Als u wel loonheffingen moet inhouden

In bepaalde gevallen moet u als werkgever die niet in

Nederland woont of gevestigd is, toch loonheffingen

inhouden


en betalen in Nederland. Dit is bijvoorbeeld het

geval voor buitenlandse uitzendbureaus of als u daar zelf

voor hebt gekozen.

Als u in Nederland loonheffingen moet inhouden en betalen,

dan gelden voor u dezelfde regels als voor werkgevers die in

Nederland wonen of gevestigd zijn.16.13.7 Overzicht buitenlandsituaties

en werkkostenregeling

In het schema hieronder ziet u in welke situaties u bij grensoverschrijdende

werknemers gebruik kunt maken van de

werkkostenregeling.Situatie Gevolg

De werknemer is geen werknemer voor de loonbelasting. Het loon, de vergoedingen en de verstrekkingen vallen niet onder

de werkkostenregeling.

De werknemer is werknemer voor de loonbelasting en het loon

is in Nederland belast.

Het loon, de vergoedingen en verstrekkingen vallen onder

de werkkostenregeling.

De werknemer is werknemer voor de loonbelasting. Het loon is

niet belast in Nederland, bijvoorbeeld door een belastingverdrag.

U houdt wel loonbelasting in.

De vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de werkkostenregeling.

Bij de berekening van de eindheffing vervalt het deel

dat te maken heeft met het loon dat niet in Nederland is belast.

U vergoedt of verstrekt extraterritoriale kosten en de

30%-regeling is niet van toepassing.

De vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de werkkostenregeling

als gerichte vrijstelling.

U vergoedt of verstrekt extraterritoriale kosten en de

30%-regeling is wel van toepassing.

Voor de 30%-regeling geldt onder de werkkostenregeling een

gerichte vrijstelling. Zijn de werkelijke extraterritoriale kosten van

1 of meer werknemers hoger dan de vergoeding die u op basis

van de 30%-regeling zou betalen? Dan houdt u de vergoeding

van de werkelijke extraterritoriale kosten per werknemer in uw

loonadministratie bij.

U bent niet gevestigd in Nederland, u hoeft geen loonheffingen

te betalen en het loon van uw werknemer is wel (gedeeltelijk)

in Nederland belast voor de inkomstenbelasting.

Voor de berekening van het Nederlandse fiscale loon van uw

werknemer bepaalt u voor welke vergoedingen en verstrekkingen

een gerichte vrijstelling geldt. Deze vergoedingen en

verstrekkingen telt u niet mee. Van het resterende loon kan uw

werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting 1,4% aftrekken.

U bent niet gevestigd in Nederland en u moet wel loonheffingen

betalen.

U kunt op dezelfde manier gebruikmaken van de werkkostenregeling

als werkgevers die wel in Nederland wonen of zijn gevestigd.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 144
17 Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (wkr). Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden

aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen

toe te passen.


Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de systematiek van de werkkostenregeling. De concrete uitwerking van deze regeling vindt u in de hoofdstukken waar de werkkostenregeling

gevolgen voor heeft, bijvoorbeeld hoofdstuk 18 en 19.
Waarom kiezen voor de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. U bent nog niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling.

Tot en met 2013 mag u ieder jaar opnieuw kiezen voor de werkkostenregeling of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de

werkkostenregeling voor alle werkgevers. De werkkostenregeling heeft een aantal voordelen:

• U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.

• U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.

• U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.

• U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking

zakelijk of privé gebruikt.

• U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.

• U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.

• U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken

in de loonstrook.

Binnen de werkkostenregeling kunt u nog steeds belast loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking volgens het cafetariasysteem.

Ondanks deze voordelen is het niet altijd gunstig om te kiezen voor de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie paragraaf 17.2.
Gevolgen voor arbeidsvoorwaardenbeleid

Om een goede keuze te kunnen maken tussen de werkkostenregeling

en de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen,

moet u nadenken over uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

U kunt inschatten hoeveel vrije ruimte u hebt en

of dit – met de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

– voldoende financiële ruimte biedt voor het beleid dat u

wilt voeren. Als u voor de werkkostenregeling kiest, zult u

hiervoor ook uw administratie moeten inrichten. Zie voor

meer informatie paragraaf 17.2.1.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Hoe werkt de werkkostenregeling? (paragraaf 17.1)

• Kiezen: wel of geen gebruikmaken van de werkkostenregeling

(paragraaf 17.2)

• Buitenlandsituaties (paragraaf 17.3)

• Voorbeelden werkkostenregeling (paragraaf 17.4)

• Schema werkkostenregeling (paragraaf 17.5)

• Overzichten van gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

(paragraaf 17.6)

17.1 Hoe werkt de werkkostenregeling?

Kiest u voor de werkkostenregeling? Dan mag u maximaal

1,4% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden

aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw

werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen

dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u

geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte

betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van

80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen,

premies


werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw te betalen.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 145

U maakt gebruik van de werkkostenregeling als individuele

werkgever en dus bijvoorbeeld niet als groep vennootschappen

van een concern of als samenhangende groep inhoudingsplichtigen.

De werkkostenregeling geldt voor al uw

werknemers.

De werkkostenregeling in het kort:

Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is.

De werkkostenregeling geldt alleen voor loon.

• Stap 2: Is de vergoeding of verstrekking loon van

de werknemer,

ga dan na of deze onder de gerichte

vrijstellingen

of nihilwaarderingen valt.

• Stap 3: Is de vergoeding of verstrekking geen gerichte

vrijstelling

of nihilwaardering, kies dan of u deze als

eindheffingsloon

behandelt en in uw vrije ruimte

onderbrengt

of als loon van de werknemer behandelt.

• Stap 4: Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte

80% eindheffing.

Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is

De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en

verstrekkingen

die tot het loon behoren. Vergoedingen en

verstrekkingen die geen loon zijn of vrijgesteld loon zijn,

vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten koste van

de vrije ruimte. Zie voor meer informatie paragraaf 17.1.1.

U mag alleen van de werkkostenregeling gebruikmaken

voor werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

De werkkostenregeling geldt niet voor werknemers

met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioenen

en stamrechtuitkeringen.

In twee gevallen moet u voor postactieve werknemers de

vergoedingen en verstrekkingen in uw vrije ruimte onderbrengen.

Dat geldt voor:

• producten uit uw eigen bedrijf

• verstrekkingen die u ook aan uw werknemers geeft,

zoals een kerstpakketStap 2: Ga na of de vergoeding of verstrekking onder

de gerichte

vrijstellingen of nihilwaarderingen valt

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn wel loon,

maar u kunt ze toch onbelast vergoeden en verstrekken

zonder


dat dat ten koste gaat van uw vrije ruimte. Dat is

het geval bij:

• gerichte vrijstellingen

• nihilwaarderingen

In de werkkostenregeling is het onderscheid tussen

verstrekken (in eigendom overdragen), ter beschikking

stellen (in bruikleen geven) en vergoeden belangrijk.

Want in bepaalde situaties zijn zaken alleen onbelast als

u ze ter beschikking stelt. Als u in deze gevallen kiest voor

verstrekken of vergoeden, dan is dit belast.

Wij gaan uit van een terbeschikkingstelling als de werknemer

de ter beschikking gestelde zaak moet teruggeven

als hij die zaak niet meer gebruikt of bij beëindiging van

zijn dienstbetrekking.


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55

 • Belastingdienst
 • 16.13.2 Werkkostenregeling en werknemers die wonen in het buitenland en werken in Nederland
 • Als de werknemer ook in een ander land voor u werkt
 • 16.13.3 Werkkostenregeling en werknemers die wonen en werken in het buitenland
 • 16.13.4 Werkkostenregeling en buitenlandse werknemers in Nederlandse salarisadministratie
 • 16.13.5 Werkkostenregeling en extraterritoriale vergoedingen en de 30%-regeling
 • 16.13.6 Werkkostenregeling en werkgevers die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn
 • Als u geen loonheffingen hoeft in te houden
 • Als u wel loonheffingen moet inhouden
 • 16.13.7 Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling
 • Waarom kiezen voor de werkkostenregeling
 • Gevolgen voor arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is
 • Stap 2: Ga na of de vergoeding of verstrekking onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen valt

 • Dovnload 2.98 Mb.