Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina4/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

2.3.4 Gegevens voor de loonheffingen bewaren

en opsturen

U bewaart de gegevens voor de loonheffingen ten minste

vijf kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking

eindigde. U bewaart de gegevens bij de loonadministratie.

Wij kunnen om deze gegevens vragen

(zie ook paragraaf 3.4).2.3.5 Verzuimboete

Als u geen gegevens voor de loonheffingen van uw

werknemer krijgt, past u het anoniementarief toe

(zie paragraaf 2.6). Anders kunt u direct, zonder strafprocedure,

een verzuimboete van maximaal € 4.920 krijgen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren | 25

De werknemer zelf is ook verplicht om u de gegevens voor

de loonheffingen door te geven. Doet hij dat niet, dan kan

hij ook een verzuimboete van maximaal € 4.920 krijgen.

2.4 Eerstedagsmelding doen

U hoeft geen eerstedagsmelding te doen, tenzij wij

u verplichten om dat te doen. Dat doen wij in een

van de volgende situaties:

• U hebt een naheffingsaanslag gekregen omdat

u uw werknemers niet in de loonadministratie hebt

opgenomen.

• U hebt van ons een vergrijpboete gekregen omdat

u de loonheffingen niet of te laat hebt betaald.

• U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u:

• illegale werknemers in dienst hebt

• uw bedrijf niet bij het handelsregister hebt ingeschreven

• uw verplichtingen voor de loonheffingen niet bent

nagekomen

• U hebt een boete gekregen omdat u illegale werknemers

in dienst hebt.Als u eerstedagsmelding moet doen

Als wij u verplichten om eerstedagsmelding te doen, krijgt

u een beschikking van ons. U moet dan drie jaar eerstedagsmelding

doen, tenzij we de verplichting eerder intrekken.

Wij kunnen de verplichting telkens verlengen met vijf jaar

als u geen eerstedagsmelding doet of als een van de

bovengenoemde situaties opnieuw voorkomt.

In de volgende paragrafen vindt u informatie over:

• voor wie u eerstedagsmelding doet (zie paragraaf 2.4.1)

• wanneer u eerstedagsmelding doet (zie paragraaf 2.4.2)

• welke gegevens u doorgeeft (zie paragraaf 2.4.3)

• hoe u eerstedagsmelding doet (zie paragraaf 2.4.4)2.4.1 Voor wie eerstedagsmelding doen?

Als u eerstedagsmelding moet doen, doet u dat voor alle

werknemers met een echte of fictieve dienstbetrekking

voor de loonheffingen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor:

• directeuren-grootaandeelhouders (zie paragraaf 15.1.1)

• pseudowerknemers (opting-in, zie paragraaf 15.15)

• commissarissen (zie paragraaf 15.8)

• gelijkgestelden (zie paragraaf 15.9)

Meer informatie over echte en fictieve dienstbetrekkingen

vindt u in hoofdstuk 1.

Als de dienstbetrekking met een werknemer eindigt

en dezelfde werknemer komt later weer voor u werken,

dan doet u voor de nieuwe dienstbetrekking van deze

werknemer eerstedagsmelding.Nul-urencontract

Werknemers met een nul-urencontract (zie paragraaf 15.12)

meldt u alleen aan als zij voor de eerste keer voor u gaan

werken. Zolang dit dienstverband niet eindigt, hoeft u

niet opnieuw eerstedagsmelding te doen.

Eerstedagsmelding niet nodig

Een eerstedagsmelding is niet nodig voor:

• uitzendkrachten die via een uitzendbureau bij

u komen werken

• artiesten en beroepssporters die onder de artiestenen

beroepssportersregeling vallen

• personen die van u alleen een pensioen of uitkering

krijgen en die niet bij u werken

• uw kinderen, als zij meewerken in uw onderneming en

onder de vereenvoudigde regeling voor meewerkende

kinderen vallen (zie paragraaf 15.11.1)

• werknemers die u onder een ander subnummer in de

aangifte wilt opnemen, zonder dat er sprake is van een

nieuwe dienstbetrekking (u plaatst bijvoorbeeld een

werknemer van vestiging A met subnummer L01 over

naar vestiging B met subnummer L02)

• werknemers die binnen een samenhangende groep

inhoudingsplichtigen van werkgever wisselenLet op!

Als u samen met andere inhoudingsplichtigen een samenhangende

groep inhoudingsplichtigen wilt zijn, moet u dit bij ons aanvragen

(zie ook paragraaf 3.2.1).

2.4.2 Wanneer eerstedagsmelding doen?

Wij moeten de eerstedagsmelding hebben gekregen vóór de

eerste werkdag van uw werknemer. U mag de eerstedagsmelding

alleen op de eerste werkdag doen, als dat ook de dag is

waarop u uw werknemer aanneemt. U moet de eerstedagsmelding

dan wel vóór het begin van de werkzaamheden doen.Boete

Wij kunnen bij een controle op de werkplek nagaan of

u nieuwe werknemers hebt aangemeld. Hebt u dat niet

of te laat gedaan, dan riskeert u een boete.2.4.3 Welke gegevens geeft u door?

Met de eerstedagsmelding geeft u de volgende gegevens

aan ons door:

• uw loonheffingennummer

• gegevens van de nieuwe werknemer:

• de naam

• de geboortedatum

• het bsn/sofinummer

Als uw werknemer nog geen bsn/sofinummer heeft,

gebruikt u zijn personeelsnummer.

• de datum waarop de werknemer voor u begint te werken

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren | 26

2.4.4 Hoe eerstedagsmelding doen?

Een eerstedagsmelding doet u digitaal. Dat kan via het

beveiligde gedeelte op www.belastingdienst.nl of met uw

eigen aangifte- en administratiesoftware. Uw belastingconsulent

of administratiekantoor kan de eerstedagsmelding

ook doen.

2.5 Fusie of overname en dergelijke

Bij een fusie of overname van een onderneming en bij

een splitsing of een verandering van de rechtsvorm van

uw onderneming kan er sprake zijn van een verplichte,

voortgezette dienstbetrekking. De oude en de nieuwe werkgever

geven de verandering aan ons door met het formulierMelding loonheffingen overdracht van activiteiten. U kunt dit

formulier downloaden van www.belastingdienst.nl.

De werknemers zijn zonder onderbreking opgenomen

in de aangifte loonheffingen van de oude en de nieuwe

werkgever. Van die werknemers hoeft u niet opnieuw de

gegevens voor de loonheffingen te krijgen en de identiteit

vast te stellen.

2.6 Anoniementarief

Als u de gegevens voor de loonheffingen niet vóór de eerste

werkdag van uw werknemer krijgt, past u het zogenoemde

anoniementarief toe. U doet dat ook als u de identiteit van

uw werknemer niet kunt vaststellen of als u de gegevens

niet op de juiste manier bij uw loonadministratie bewaart.

Als u het anoniementarief toepast, houdt u 52% loonbelasting/

premie volksverzekeringen in. U houdt geen rekening met:

• de loonheffingskorting (zie ook paragraaf 21.1)

• het maximumpremieloon en de franchise voor de

premies werknemersverzekeringen (zie hoofdstuk 5)

• het maximumbijdrageloon voor de bijdrage Zvw

(zie hoofdstuk 6).Let op!

Voor anonieme werknemers geldt een aparte tabel voor de eindheffing

(zie tabel 5, 6a en 6b achter in dit handboek).

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen | 27

3 Stap 3 Loonadministratie

aanleggen

Om aan ons en uw werknemer de juiste gegevens voor

de loonheffingen te kunnen verstrekken, hebt u allerlei

informatie nodig (zie paragraaf 3.1). Bovendien bent u

verplicht bepaalde gegevens over werknemers en loonbetalingen

op een toegankelijke manier te administreren,

zodat wij deze gegevens kunnen controleren (zie paragraaf 3.2).

Voor een aantal regelingen gelden bijzondere administratieve

verplichtingen (zie paragraaf 3.3). Ook gelden er bewaartermijnen

en kunnen wij een controle bij u instellen

(zie paragraaf 3.4).

3.1 Informatie voor de

loonadministratie

Wij zorgen ervoor dat u de benodigde informatie op tijd

krijgt. Het gaat onder andere om:

• de Aangiftebrief loonheffingen, waarin staat wanneer u

aangifte moet doen

• herinneringen voor het doen van aangifte (Mededelingloonheffingen aangifte doen en betalen)

• de beschikking sectoraansluiting

• informatie over de premies werknemersverzekeringen

Om deze informatie op tijd te krijgen, moet u adreswijzigingen

en wijzigingen in de rechtsvorm van uw onderneming

zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

De informatie uit dit handboek kunt u altijd online

raadplegen via www.belastingdienst.nl/loonheffingen.

Het loonheffingennieuws vindt u in Belastingdienst actueel

op www.belastingdienst.nl. Door de rss-feed te gebruiken,

kunt u steeds zien wat het laatste nieuws is. Een overzicht

van al het loonheffingennieuws vindt u op

www.belastingdienst.nl/loonheffingen, onder ‘Nieuw in 2011’.

Let op!

Formulieren waarop een jaar of een tijdvak staat, mag u alleen voor

dat jaar of tijdvak gebruiken.

Als u een geautomatiseerde loonadministratie ontwikkelt

Als u een geautomatiseerde loonadministratie ontwikkelt,

kunnen wij u daarbij ondersteunen. Daarvoor meldt

u zich aan voor een ondersteuningsabonnement via

www.belastingdienst.nl. U krijgt dan toegang tot

www.oswo.nl, een community voor softwareontwikkelaars,

waar u bijvoorbeeld eind november al de rekenvoorschriften

vindt voor de geautomatiseerde loonadministratie. Van

www.belastingdienst.nl kunt u deze rekenvoorschriften pas

eind december downloaden.Als u geen geautomatiseerde loonadministratie gebruikt

Als u geen geautomatiseerde loonadministratie gebruikt,

hebt u tabellen nodig voor de berekening van de loonbelasting/

premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 7).

U kunt de tabellen downloaden van www.belastingdienst.nl.

Op onze site vindt u ook de rekenhulp Loonbelasting/premievolksverzekeringen en arbeidskorting. Daarmee kunt u aan

de hand van het tabelloon (kolom 14 van de loonstaat;

zie paragraaf 8.2.14) de loonbelasting/premie volksverzekeringen

berekenen die u moet inhouden.

3.2 Administratieve verplichtingen

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat aanleggen.

In de loonstaat legt u de gegevens vast die van belang zijn

voor de loonheffingen (zie ook hoofdstuk 8).

De loonstaat legt u ieder kalenderjaar aan vóór de eerste

loonbetaling. Voor personeel aan huis (zie ook hoofdstuk 24)

is er een aparte loonstaat.

In de volgende situaties hoeft u geen loonstaat aan te

leggen:

• voor een meewerkend kind dat loon krijgt (zie voormeer informatie paragraaf 15.11)

• voor iemand die van u een bijstandsuitkering, een

wij-uitkering of een Wwik-uitkering krijgt

Let op!

Als uw werknemer van u loon uit meerdere vroegere of tegenwoordige

dienstbetrekkingen krijgt, moet u voor de berekening van de loonheffingen

rekening houden met het totaal van deze lonen (zie paragraaf 7.6).

Als u geen volledig geautomatiseerde loonadministratie

gebruikt of uw loonadministratie niet uitbesteedt aan

een servicebureau, moet u zelf loonstaten aanschaffen.

Deze zijn onder meer te koop bij de kantoorboekhandel.

Voor loonstaten bestaat een voorgeschreven model

(zie bijlage 2 achter in dit handboek).

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen | 28

U mag een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt, op

voorwaarde dat die afwijkende loonstaat op een duidelijke

manier ten minste de gegevens verschaft die op de modelloonstaat

worden gevraagd.

Als u (of het servicebureau dat uw loonadministratie verzorgt)

loonstaten wilt gebruiken die niet aan de genoemde eisen

voldoen, moet u daarvoor een vergunning bij ons aanvragen.

Aan deze vergunning kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Geautomatiseerde loonadministratie

Bij een geautomatiseerde loonadministratie legt u alle

gegevens vast die van belang zijn en zorgt u ervoor dat u

deze gegevens op elk gewenst tijdstip in de vorm van een

volledige loonstaat ter inzage kunt geven.

Overige gegevens bij de loonadministratie

Werken er in uw bedrijf personen die in dienst zijn van een

buitenlandse onderneming en die in het buitenland wonen,

dan is het raadzaam een kopie te maken van de originele

detacheringsverklaring van deze personen. Deze detacheringsverklaring

wordt afgegeven door het buitenlandse socialezekerheidsorgaan.

Bij een detachering binnen de eu is dit de

zogenoemde A1-verklaring. Bij detacheringen van vóór 1 mei

2010 en detacheringen vanuit Zwitserland en de eer is dit de

E101-verklaring. Bewaar de kopie bij de loonadministratie.Let op!

Tot 1 mei 2012 mogen binnen de eu de oude E101-verklaringen nog

worden gebruikt.

Verder is het aan te bevelen om bij de loonadministratie

alle berekeningen te bewaren waaruit de aansluiting blijkt

tussen de aangiften en de boekhouding.3.2.1 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Grote concerns bestaan meestal uit meer bedrijfsonderdelen

die elk inhoudingsplichtige zijn voor de loonheffingen.

Als een werknemer binnen het concern bij een

ander onderdeel

gaat werken, betekent dit in principe extra

administratieve lasten. Dit geldt ook bij andere verbanden

waarin inhoudingsplichtigen samenwerken. De bestaande

dienstbetrekking

eindigt namelijk en de nieuwe inhoudingsplichtige

moet daarna alle handelingen voor een nieuwe

werknemer verrichten.

Om deze administratieve lasten te verminderen, kunnen wij

uw samenwerkingsverband aanwijzen als een samenhangende

groep inhoudingsplichtigen. U kunt een werknemer dan

eenvoudiger binnen uw groep laten wisselen, omdat:

• u zijn identiteit niet opnieuw hoeft vast te stellen

• de werknemer de gegevens voor de loonheffingen

niet opnieuw aan u hoeft te geven

• u het jaarloon voor de bijzondere beloningen niet

opnieuw hoeft vast te stellen

• uw werknemer de spaarloonregeling mag voortzetten

• een beschikking voor de 30%-regeling geldig blijft als

de omstandigheden daarvoor bij de nieuwe inhoudingsplichtige

gelijk blijven

Voor de aanwijzing als samenhangende groep moet u

samen met de andere inhoudingsplichtigen een verzoek

doen. Wij beslissen op het verzoek met een beschikking

waarin nadere voorwaarden kunnen staan. Tegen deze

beslissing kunt u bezwaar maken.

Wij kunnen beslissen om de aanwijzing als samenhangende

groep en de eventuele voorwaarden te wijzigen of in te

trekken. Dit kan ook gebeuren op verzoek van (een van)

de inhoudingsplichtigen. Ook tegen deze beslissing kunt

u bezwaar maken.

Let op!

Elke inhoudsplichtige binnen de samenhangende groep moet apart

aangifte doen. Dit is nodig voor de premies werknemersverzekeringen,

omdat deze per werkgever kunnen verschillen. Elke inhoudingsplichtige

moet ook een jaaropgaaf aan de werknemer(s) verstrekken (zie

hoofdstuk 12).

3.3 Bijzondere administratieve

verplichtingen

Bij de loonadministratie moet u per werknemer een aantal

gegevens bijhouden. Maakt u gebruik van de werkkostenregeling,

dan hoeft u de vrijgestelde vergoedingen niet

meer bij te houden.

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Bij de loonadministratie moet u per werknemer de

volgende gegevens bijhouden:

• vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen

(zie paragraaf 3.3.1)

• beschikkingen en verklaringen (zie paragraaf 3.3.3)

• loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen

(zie paragraaf 3.3.4)

• spaarloonregeling (zie paragraaf 3.3.5)

• levensloopregeling (zie paragraaf 3.3.6)

• afdrachtverminderingen (zie paragraaf 3.3.7)

• vergoedingen en verstrekkingen die verband houden met

vervoer (zie paragraaf 3.3.8)

• kosten en rentevoordeel van een personeelslening voor

de eigen woning (zie paragraaf 3.3.9)

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Bij de loonadministratie moet u per werknemer de volgende

gegevens bijhouden:

• vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen

(zie paragraaf 3.3.2)

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen | 29

• beschikkingen en verklaringen (zie paragraaf 3.3.3)

• loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen

(zie paragraaf 3.3.4)

• spaarloonregeling (zie paragraaf 3.3.5)

• levensloopregeling (zie paragraaf 3.3.6)

• afdrachtverminderingen (zie paragraaf 3.3.7)

• vergoedingen en verstrekkingen die verband houden

met vervoer (zie paragraaf 3.3.8)

• kosten en rentevoordeel van een personeelslening

voor de eigen woning (zie paragraaf 3.3.9)

3.3.1 Oude regeling: vrijgestelde vergoedingen,

uitkeringen en verstrekkingen

Sommige vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen

behoren onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon

(zie ook hoofdstuk 4). Bij de loonadministratie moet u

de gegevens van deze vergoedingen en uitkeringen per

werknemer administreren. Het gaat om niet tot het loon

behorende:

• vaste kostenvergoedingen (zie paragraaf 4.1)

• vergoedingen en verstrekkingen die verband houden

met vervoer (zie hoofdstuk 19)

• uitkeringen en verstrekkingen voor een opleiding

of studie met het oog op het verwerven van inkomen

uit werk en woning (zie paragraaf 18.45)

• (eenmalige) uitkeringen en verstrekkingen bij het

overlijden van de werknemer, zijn echtgenoot of

zijn partner, zijn eigen kinderen en pleegkinderen

(zie paragraaf 18.16)

• diensttijduitkeringen en -verstrekkingen

(zie paragraaf 18.14)

• verstrekkingen met een ideële waarde (zie paragraaf 4.5)

• vergoedingen en verstrekkingen voor telewerken

(zie paragraaf 18.55)Let op!

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, mag u de gegevens van

deze vergoedingen, verstrekkingen en uitkeringen ook op een andere

plaats administreren:

U meldt de bewaarplaats vooraf bij ons.

Bij een controle zorgt u ervoor dat de gegevens beschikbaar zijn op

de plaats waar u de loonadministratie bewaart.

Regels voor de administratie bij een decentrale kas

Als u de vrijgestelde vergoedingen, verstrekkingen en

uitkeringen doet vanuit een decentrale kas, dan gelden

er extra regels. U kunt de gegevens bij de decentrale

kas bewaren, als u dit vooraf aan ons meldt en als uw

administratie voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor de

manier waarop de decentrale kas moet beoordelen of de

vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen belast zijn.

• De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor

de procedure die de decentrale kas moet volgen als de

vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen geheel of

gedeeltelijk tot het loon behoren.

• De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor

de manier waarop de gegevens en bescheiden moeten

worden gearchiveerd.

• In de centrale loonadministratie wordt vastgelegd waar

de decentrale kassen zich bevinden.

• De decentrale administratie moet geheel of gedeeltelijk

worden overgebracht naar de centrale loonadministratie

als wij dat bij een controle verzoeken.

3.3.2 Werkkostenregeling: vrijgestelde

uitkeringen en verstrekkingen

Bij de loonadministratie moet u de gegevens van de

volgende uitkeringen en verstrekkingen per werknemer

administreren:

• diensttijduitkeringen en -verstrekkingen

(zie paragraaf 18.14)

• uitkeringen en verstrekkingen voor een opleiding of

studie met het oog op het verwerven van inkomen uit

werk en woning (zie paragraaf 18.45)

• (eenmalige) uitkeringen en verstrekkingen bij het

overlijden van de werknemer, zijn echtgenoot of

zijn partner, zijn eigen kinderen en pleegkinderen

(zie paragraaf 18.16) en aanspraken op deze uitkeringen

en verstrekkingenLet op!

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, mag u de gegevens van deze

uitkeringen en verstrekkingen ook op een andere plaats administreren:

U meldt de bewaarplaats vooraf bij ons.

Bij een controle zorgt u ervoor dat de gegevens beschikbaar zijn

op de plaats waar u de loonadministratie bewaart.

Regels voor de administratie bij een decentrale kas

Als u de vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen doet

vanuit een decentrale kas, dan gelden er extra regels. U kunt

de gegevens bij de decentrale kas bewaren, als u dit vooraf

aan ons meldt en als uw administratie voldoet aan de

volgende voorwaarden:

• De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor

de manier waarop de decentrale kas moet beoordelen

of de uitkeringen en verstrekkingen belast zijn.

• De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor

de procedure die de decentrale kas moet volgen als de

uitkeringen en verstrekkingen geheel of gedeeltelijk

tot het loon behoren.

• De centrale loonadministratie geeft voorschriften voor

de manier waarop de gegevens en bescheiden moeten

worden gearchiveerd.

• In de centrale loonadministratie wordt vastgelegd waar

de decentrale kassen zich bevinden.

• De decentrale administratie moet geheel of gedeeltelijk

worden overgebracht naar de centrale loonadministratie

als wij dat bij een controle verzoeken.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen | 30

3.3.3 Beschikkingen en verklaringen

Hebt u van uw werknemer een kopie van een beschikking

of een verklaring van ons gekregen, dan bewaart u die bij

de loonadministratie. Ook bij beëindiging van de dienstbetrekking

bewaart u de kopie.

3.3.4 Loonbestanddelen die onder de

eindheffing vallen

Voor bepaalde vormen van het loon wordt de loonbelasting/

premie volksverzekeringen of alleen de loonbelasting

geheven in de vorm van een zogenoemde eindheffing

(zie ook hoofdstuk 22). De eindheffing wordt niet ingehouden

op het loon van de werknemer, maar komt voor uw rekening.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

 • Belastingdienst
 • Als u eerstedagsmelding moet doen
 • 2.4.1 Voor wie eerstedagsmelding doen
 • Eerstedagsmelding niet nodig
 • 2.4.2 Wanneer eerstedagsmelding doen
 • 2.4.3 Welke gegevens geeft u door
 • Let op! Voor anonieme werknemers geldt een aparte tabel voor de eindheffing (zie tabel 5, 6a en 6b achter in dit handboek). Belastingdienst
 • Als u een geautomatiseerde loonadministratie ontwikkelt
 • Als u geen geautomatiseerde loonadministratie gebruikt
 • Geautomatiseerde loonadministratie
 • Overige gegevens bij de loonadministratie
 • 3.2.1 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen
 • U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen
 • U maakt gebruik van de werkkostenregeling
 • 3.3.1 Oude regeling: vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen
 • Regels voor de administratie bij een decentrale kas
 • 3.3.2 Werkkostenregeling: vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
 • 3.3.4 Loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen

 • Dovnload 2.98 Mb.