Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina53/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Tabel 2c Vermindering van de arbeidskorting (hoofdstuk 21) voor werknemers geboren in 1954 en later

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 44.126 € 50.286 € 1.574 - 1,25% x (inkomen - € 44.126)

€ 50.286 -- € 1.497

Tabel 2d Vermindering van de arbeidskorting (hoofdstuk 21) voor werknemers geboren in 1951, 1952 en 1953

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 44.126 € 50.286 € 1.838 - 1,25% x (inkomen - € 44.126)

€ 50.286 -- € 1.761

Tabel 2e Vermindering van de arbeidskorting (hoofdstuk 21) voor werknemers geboren in 1949 en 1950

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 44.126 € 50.286 € 2.100 - 1,25% x (inkomen - € 44.126)

€ 50.286 -- € 2.023

Tabel 2f Vermindering van de arbeidskorting (hoofdstuk 21) voor werknemers geboren in 1946, 1947 en 1948

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 44.126 € 50.286 € 2.362 - 1,25% x (inkomen - € 44.126)

€ 50.286 -- € 2.285

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 260

Tabel 2g Vermindering van de arbeidskorting (hoofdstuk 21) voor werknemers van 65 jaar en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 44.126 € 50.286 € 1.081 - 0,571% x (inkomen - € 44.126)

€ 50.286 -- € 1.046

Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters (paragraaf 15.4 en 15.6)

Voor een Percentage

Artiest die in Nederland woont 33,00%

Artiest die in het buitenland woont 20,00%

Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters uit een niet-verdragsland 20,00%Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

(paragraaf 15.2, 15.18, 15.16 en 15.9)

Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

36,00% 17,00% 16,00% 2,00%Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 261

Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan 65 jaar (paragraaf 22.13)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.021 49,20% 0,00%

€ 6.022 t/m € 18.628 49,20% 49,20%

€ 18.629 t/m € 33.436 72,20% 72,20%

€ 33.437 t/m € 55.694 72,40% 72,40%

€ 55.695 of meer 108,30% 108,30%Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.021 33,00% 0,00%

€ 6.022 t/m € 18.628 33,00% 33,00%

€ 18.629 t/m € 33.436 41,95% 41,95%

€ 33.437 t/m € 55.694 42,00% 42,00%

€ 55.695 of meer 52,00% 52,00%Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere.

Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 18.628 49,20% wordt 45,20% 33,00% wordt 31,15%

€ 18.629 t/m € 33.436 72,20% wordt 45,20% 41,95% wordt 31,15%

€ 33.437 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 18.628 49,20% wordt 1,80% 33,00% wordt 1,85%

€ 18.629 t/m € 33.436 72,20% wordt 12,10% 41,95% wordt 10,80%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%

Met loonheffingskorting 20,40% 17,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief 108,30%

Enkelvoudig tarief 52,00%

Bij naheffingen door de Belastingdienst gelden andere

percentages. Hiervoor kunt u contact opnemen met

uw belastingkantoor.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 262

Tabel 6a Eindheffing voor werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1945 of eerder (paragraaf 22.13)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.021 17,70% 0,00%

€ 6.022 t/m € 18.628 17,70% 17,70%

€ 18.629 t/m € 33.485 31,60% 31,60%

€ 33.486 t/m € 55.694 72,40% 72,40%

€ 55.695 of meer 108,30% 108,30%Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.021 15,10% 0,00%

€ 6.022 t/m € 18.628 15,10% 15,10%

€ 18.629 t/m € 33.485 24,05% 24,05%

€ 33.486 t/m € 55.694 42,00% 42,00%

€ 55.695 of meer 52,00% 52,00%Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere.

Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 18.628 17,70% wordt 15,20% 15,10% wordt 13,25%

€ 18.629 t/m € 33.485 31,60% wordt 15,20% 24,05% wordt 13,25%

€ 33.486 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 18.628 17,70% wordt 1,80% 15,10% wordt 1,85%

€ 18.629 t/m € 33.485 31,60% wordt 12,10% 24,05% wordt 10,80%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting 19,00% 16,00%

Met loonheffingskorting 2,00% 2,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief 108,30%

Enkelvoudig tarief 52,00%

Bij naheffingen door de Belastingdienst gelden andere

percentages. Hiervoor kunt u contact opnemen met

uw belastingkantoor.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 263

Tabel 6b Eindheffing voor werknemers van 65 jaar, geboren in 1946 (paragraaf 22.13)

Tabeltarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.021 17,70% 0,00%

€ 6.022 t/m € 18.628 17,70% 17,70%

€ 18.629 t/m € 33.436 31,60% 31,60%

€ 33.437 t/m € 55.694 72,40% 72,40%

€ 55.695 of meer 108,30% 108,30%Enkelvoudig tarief

Jaarloon

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 6.021 15,10% 0,00%

€ 6.022 t/m € 18.628 15,10% 15,10%

€ 18.629 t/m € 33.436 24,05% 24,05%

€ 33.437 t/m € 55.694 42,00% 42,00%

€ 55.695 of meer 52,00% 52,00%Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet vervangen door andere.

Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 18.628 17,70% wordt 15,20% 15,10% wordt 13,25%

€ 18.629 t/m € 33.436 31,60% wordt 15,20% 24,05% wordt 13,25%

€ 33.437 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 18.628 17,70% wordt 1,80% 15,10% wordt 1,85%

€ 18.629 t/m € 33.436 31,60% wordt 12,10% 24,05% wordt 10,80%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting 19,00% 16,00%

Met loonheffingskorting 2,00% 2,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief 108,30%

Enkelvoudig tarief 52,00%

Bij naheffingen door de Belastingdienst gelden andere

percentages. Hiervoor kunt u contact opnemen met

uw belastingkantoor.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 264

Tabel 7 Vervoer (hoofdstuk 19)

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Soort vervoer Normbedrag voor Bedrag

Fiets voor woon-werkverkeer Fiets catalogusprijs € 749,00

Met de fiets samenhagende zaken € 82,00

Overige Vrije vergoeding per kilometer € 0,19Tabel 8 Maaltijden in bedrijfskantines (paragraaf 18.27)

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Normbedrag voor Per maaltijd

Warme maaltijd € 4,25

Koffiemaaltijd € 2,20

Ontbijt € 2,20Tabel 9 Vrijgestelde vergoeding voor consumpties tijdens werktijd (paragraaf 18.9)

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Normbedrag voor consumpties tijdens werktijd Bedrag

Per week € 2,75

Per dag € 0,55

Tabel 10 Bewassing, energie en water (paragraaf 18.6)

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Normbedrag voor

Bedrag

per maand per week per dag

Bewassing € 13,50 € 3,00 € 0,60

Energie voor verwarmingsdoeleinden € 53,75 € 12,50 € 2,50

Energie voor kookdoeleinden € 29,75 € 6,75 € 1,35

Energie voor andere dan verwarmings- en kookdoeleinden € 13,75 € 3,25 € 0,65

Water € 6,25 € 1,50 € 0,30Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 265

Tabel 11 Huisvesting aan boord van schepen en baggermaterieel, op boorplatforms en in pakwagens

van kermisexploitanten (paragraaf 18.22)

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Normbedrag voor verstrekte huisvesting Per maand Per week Per dag

a Aan boord van binnenschepen - andere dan vissersschepen – en baggermaterieel:

1 voor de werknemer die met zijn gezin aan boord woont:

• van een schip van meer dan 2.000 ton € 148,00 € 34,00 € 6,80

• van een schip van meer dan 500, maar niet meer dan 2.000 ton € 111,00 € 25,50 € 5,10

• van een ander schip of van baggermaterieel € 74,00 € 17,00 € 3,40

2 voor de werknemer die aan boord woont en geen gezin heeft € 60,00 € 13,75 € 2,75b Aan boord van zeeschepen - andere dan vissersschepen - en op boorplatforms:

1 voor de werknemer die met zijn gezin aan boord woont -- -- € 10,35

2 voor de werknemer die aan boord woont en geen gezin heeft:

• voor een kapitein en voor een officier -- -- € 4,80

• voor een andere werknemer -- -- € 2,40

c Aan boord van vissersschepen:

voor de werknemer die aan boord woont en geen gezin heeft -- -- € 3,30d In pakwagens van kermisexploitanten:

voor de werknemer die in een pakwagen woont en geen gezin heeft € 60,00 € 13,75 € 2,75e Voor de werknemer die niet is aangeduid bij a, b, c en d € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tabel 12 Werkruimte thuis (paragraaf 18.55)

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan is het eigenwoningforfait op jaarbasis

€ 0 € 12.500 0,80%

€ 12.500 € 25.000 1,00% van deze waarde

€ 25.000 € 50.000 1,10% van deze waarde

€ 50.000 € 75.000 1,20% van deze waarde

€ 75.000 € 1.020.000 1,35% van deze waarde

€ 1.020.000 -- € 13.770 vermeerderd met 1,6% van de

eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat

boven € 1.020.000

Vrije vergoeding voor inrichting € 1.815Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 266

Tabel 13 Overige vergoedingen en verstrekkingen

Deze tabel geldt alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Normbedrag voor Paragraaf Bedrag Percentage

Computers, apparatuur

en dergelijke

18.8 Maximumbedrag voor vergoeding ineens € 450,00

Inwoning 18.24 Normbedrag:

• per maand € 162,00

• per week € 37,50

• per dag € 7,50

Kleding voor meewerkend kind 15.11 Waarde:

• per maand € 29,75

• per week € 6,75

• per dag € 1,35

Personeelsfeesten, -reizen

en dergelijke

18.34 Vrije vergoeding of verstrekking

per werknemer per jaar

€ 454,00

Personeelsleningen 18.35 Genormeerd rentepercentage 2,50%

Producten uit eigen bedrijf 18.39 Maximale vrijstelling per kalenderjaar € 500,00

Spaarregeling 20.1 Toe te kennen spaarloon maximaal € 613,00

Studiekosten 18.45 Vergoeding reiskosten maximaal

(per kilometer)

€ 0,19

Vakantiebonnen 18.48 Lagere waardering 99,00%Verhuiskosten 18.50 Vrije vergoeding voor

overige verhuiskosten maximaal

€ 7.750,00

Vrijwilligersregeling 15.20 Normbedrag:

• per jaar € 1.500,00

• per maand € 150,00

Ziektekostenregelingen 18.57 Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal € 27,00

Tabel 14 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (paragraaf 23.3)

Bedrag Percentage

De afdrachtvermindering bedraagt over maximaal € 220.000 50%

De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt -- 18%

De afdrachtvermindering bedraagt maximaal € 14.000.000 --

Verhoogd percentage starters -- 64%

Tabel 15 Afdrachtvermindering onderwijs (paragraaf 23.2) voor werknemers zonder vakantiebonnen

Paragraaf

Loon niet meer dan (indien van toepassing) Bedrag afdrachtvermindering per werknemer per

maand week dag maand week dag

23.2.1 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 228,17 € 52,66 € 10,54

23.2.2 -- -- -- € 228,17 € 52,66 € 10,54

23.2.3 -- -- -- € 228,17 € 52,66 € 10,54

23.2.4 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 228,17 € 52,66 € 10,54

23.2.5 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 273,84 € 63,20 € 12,64

23.2.6 -- -- -- € 228,17 € 52,66 € 10,54

23.2.7 -- -- -- € 109,59 € 25,29 € 5,06

23.2.8 -- -- -- vast bedrag van € 329 per procedure

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 267

Tabel 16 Afdrachtvermindering onderwijs (paragraaf 23.2) voor werknemers met vakantiebonnen

voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Paragraaf

Loon niet meer dan (indien van toepassing) Bedrag afdrachtvermindering per werknemer per

Maximumbedrag

afdrachtvermindering

maand week dag maand week dag per werknemer

23.2.1 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 242,14 € 55,88 € 11,18 € 2.738,00

23.2.2 -- -- -- € 242,14 € 55,88 € 11,18 € 2.738,00

23.2.3 -- -- -- € 242,14 € 55,88 € 11,18 € 2.738,00

23.2.4 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 242,14 € 55,88 € 11,18 € 2.738,00

23.2.5 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 290,60 € 67,07 € 13,42 € 3.286,00

23.2.6 -- -- -- € 242,14 € 55,88 € 11,18 € 2.738,00

23.2.7 -- -- -- € 116,30 € 26,84 € 5,37 € 1.315,00

23.2.8 -- -- -- vast bedrag van € 329 per procedure

Tabel 17 Afdrachtvermindering onderwijs (paragraaf 23.2) voor werknemers met vakantiebonnen

voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Paragraaf

Loon niet meer dan (indien van toepassing) Bedrag afdrachtvermindering per werknemer per

Maximumbedrag

afdrachtvermindering

maand week dag maand week dag per werknemer

23.2.1 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 256,82 € 59,27 € 11,86 € 2.738,00

23.2.2 -- -- -- € 256,82 € 59,27 € 11,86 € 2.738,00

23.2.3 -- -- -- € 256,82 € 59,27 € 11,86 € 2.738,00

23.2.4 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 256,82 € 59,27 € 11,86 € 2.738,00

23.2.5 € 1.995,25 € 460,45 € 92,09 € 308,22 € 71,13 € 14,23 € 3.286,00

23.2.6 -- -- -- € 256,82 € 59,27 € 11,86 € 2.738,00

23.2.7 -- -- -- € 123,35 € 28,47 € 5,70 € 1.315,00

23.2.8 -- -- -- vast bedrag van € 329 per procedure

Tabel 18 Fiscaal minimumloon (paragraaf 23.1.4)

Leeftijd

Fiscaal minimumloon per

maand week dag

15 jaar € 460,34 € 106,24 € 21,25

16 jaar € 529,42 € 122,18 € 24,44

17 jaar € 606,17 € 139,89 € 27,98

18 jaar € 698,17 € 161,12 € 32,23

19 jaar € 805,59 € 185,91 € 37,19

20 jaar € 943,67 € 217,77 € 43,56

21 jaar € 1.112,42 € 256,72 € 51,35

22 jaar € 1.304,25 € 300,99 € 60,20

23 jaar € 1.534,84 € 354,20 € 70,84Tabel 19 Premies werknemersverzekeringen (paragraaf 5.2.1, 5.3 en 5.4)

Percentage werknemer Percentage werkgever

Premie WW-Awf 0,00% 4,20%

Basispremie WAO/WIA -- 5,10%

Gedifferentieerde premie WGA -- variabel per werkgever; zie uw beschikkingBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 268

Tabel 19a Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer (paragraaf 5.9)

Loon 50% of meer dan minimum(jeugd)loon Loon minder dan 50% minimum(jeugd)loon

zonder verhoging met verhoging zonder verhoging met verhoging

Korting op premie WAO/WIA/

WW-Awf/Ufo (per jaar)

€ 2.042 € 3.402 € 454 € 1.814Tabel 19b Premiekorting oudere werknemer (paragraaf 5.8)

In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde

van 50 jaar of ouder

In dienst hebben van een werknemer

van 62 jaar of ouder

Korting op premie WAO/WIA/

WW-Awf/Ufo (per jaar)

€ 6.500 € 2.750Tabel 20 Premie sectorfonds 2011 inclusief uniforme opslag 0,34% voor bijdrage kinderopvang (paragraaf 5.2.2)

Sectornummer

Code risicopremiegroep

Sector Premiepercentage

1 01 Agrarisch bedrijf Premiegroep kort 6,84%

02 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang 1,23%

2 01 Tabakverwerkende industrie 1,97%

3 01 Bouwbedrijf Premiegroep kort 3,45%

02 Bouwbedrijf Premiegroep lang 1,50%

4 01 Baggerbedrijf 0,34%

5 01 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 2,51%

6 01 Timmerindustrie 1,92%

7 01 Meubel- en orgelbouwindustrie 2,92%

8 01 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind. 1,96%

9 01 Grafische industrie exclusief fotografen 2,73%

02 Grafische industrie fotografen 5,20%

10 01 Metaalindustrie 2,48%

11 01 Elektrotechnische industrie 1,64%

12 01 Metaal- en technische bedrijfstakken 1,96%

13 01 Bakkerijen 2,18%

14 01 Suikerverwerkende industrie 1,50%

15 01 Slagersbedrijven 2,56%

16 01 Slagers overig 1,54%

17 01 Detailhandel en ambachten 2,84%

18 01 Reiniging 3,59%

19 01 Grootwinkelbedrijf 1,71%

20 01 Havenbedrijven 2,00%

21 01 Havenclassificeerders 2,53%

22 01 Binnenscheepvaart 1,85%

23 01 Visserij 1,10%

24 01 Koopvaardij 1,35%

25 01 Vervoer KLM 0,75%

26 01 Vervoer NS 0,93%

27 01 Vervoer posterijen 1,08%

28 01 Taxi- en ambulancevervoer 5,22%

29 01 Openbaar vervoer 0,85%

30 01 Besloten busvervoer 2,88%

31 01 Overig personenvervoer te land en in de lucht 1,89%

32 01 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 2,43%

33 01 Horeca algemeen Premiegroep kort 5,28%

02 Horeca algemeen Premiegroep lang 2,28%

34 01 Horeca catering 3,13%

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 269

Tabel 20 Premie sectorfonds 2011 inclusief uniforme opslag 0,34% voor bijdrage kinderopvang (paragraaf 5.2.2)

(vervolg)

Sectornummer

Code risicopremiegroep

Sector Premiepercentage

35 01 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 1,35%

38 01 Banken 1,17%

39 01 Verzekeringswezen 1,35%

40 01 Uitgeverij 2,67%

41 01 Groothandel I 1,89%

42 01 Groothandel II 2,24%

43 01 Zakelijke dienstverlening I 1,41%

44 01 Zakelijke dienstverlening II 2,07%

45 01 Zakelijke dienstverlening III 2,70%

46 01 Zuivelindustrie 0,87%

47 01 Textielindustrie 2,88%

48 01 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 2,04%

49 01 Chemische industrie 1,92%

50 01 Voedingsindustrie 1,62%

51 01 Algemene industrie 1,68%

52 Uitzendbedrijven

07 • Premiegroep detachering 7,05%

08 • Premiegroep intermediaire diensten 7,63%

Uitzendbedrijven I A:

04 • Premiegroep kortingsklasse 9,56%

05 • Premiegroep middenklasse 9,88%

06 • Premiegroep opslagklasse 10,21%

Uitzendbedrijven II A:

01 • Premiegroep kortingsklasse 9,75%

02 • Premiegroep middenklasse 10,61%

03 • Premiegroep opslagklasse 11,48%

09 Uitzendbedrijven I B + II B 5,80%

53 01 Bewakingsondernemingen 3,00%

54 01 Culturele instellingen Premiegroep kort 8,75%

02 Culturele instellingen Premiegroep lang 2,46%

55 01 Overige takken van bedrijf en beroep 3,04%

56 01 Schildersbedrijf Premiegroep kort 5,98%

02 Schildersbedrijf Premiegroep lang 2,28%

57 01 Stukadoorsbedrijf 2,82%

58 01 Dakdekkersbedrijf 4,04%

59 01 Mortelbedrijf 1,43%

60 01 Steenhouwersbedrijf 1,91%

61 01 Overheid, onderwijs en wetenschappen 1,63%

62 01 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 1,63%

63 01 Overheid, defensie 1,63%

64 01 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 1,63%

02 Gemeenten, vervangende sectorpremie 1,81%

65 01 Overheid, openbare nutsbedrijven 1,63%

66 01 Overheid, overige instellingen 1,63%

67 01 Werk en (re-)integratie 1,63%

02 Werk en (re-)integratie, vervangende sectorpremie 1,81%

68 01 Railbouw 0,74%

69 01 Telecommunicatie 1,83%

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 270

Tabel 21 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon (paragraaf 5.5.1 en 6.2.1)

Dag Week Vier weken Maand Kwartaal Jaar

Maximumpremieloon

werknemersverzekeringen

€ 189,60 € 948,01 € 3.792,07 € 4.108,08 € 12.324,25 € 49.297,00

Franchise premie WW-Awf € 65,25 € 326,25 € 1.305,00 € 1.413,75 € 4.241,25 € 16.965,00

Maximumbijdrageloon Zvw € 128,56 € 642,82 € 2.571,30 € 2.785,58 € 8.356,75 € 33.427,00Tabel 22 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon voor werknemers met

vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (paragraaf 5.5.1 en 6.2.1)

Dag Week Vier weken Maand

Maximumpremieloon

werknemersverzekeringen

€ 201,21 € 1.006,06 € 4.024,24 € 4.359,86

Franchise premie WW-Awf € 69,25 € 346,23 € 1.384,90 € 1.500,40

Maximumbijdrageloon Zvw € 136,43 € 682,18 € 2.728,73 € 2.956,31Tabel 23 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon voor werknemers met

vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar (paragraaf 5.5.1 en 6.2.1)

Dag Week Vier weken Maand

Maximumpremieloon

werknemersverzekeringen

€ 213,40 € 1.067,03 € 4.268,13 € 4.624,05

Franchise premie WW-Awf € 73,45 € 367,21 € 1.468,84 € 1.591,32

Maximumbijdrageloon Zvw € 144,70 € 723,52 € 2.894,11 € 3.135,44Tabel 24 Overige bedragen voor 2011

Normbedrag voor Bedrag Percentage

Zorgverzekeringswet

• inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding (paragraaf 6.2.1) -- 7,75%

• inkomensafhankelijke bijdrage zonder vergoeding (paragraaf 6.2.1) -- 5,65%

• zeevarenden (paragraaf 6.2.5) -- 0,00%

Ufo-premie

• percentage inclusief opslag kinderopvang (paragraaf 5.2) -- 1,12%

Uniforme opslag kinderopvang op sectorpremie en Ufo-premie (paragraaf 5.2.3) -- 0,34%

Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang

(paragraaf 15.1)

€ 41.000 --

Eindheffing geschenken in natura: tarief 20% over maximaal (paragraaf 22.7) € 70 * --

Eindheffing bezwaarlijk te individualiseren loon (paragraaf 22.4)

• maximale waarde verstrekkingen per jaar € 272 * --

• maximale waarde verstrekkingen per verstrekking € 136 * --

Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (paragraaf 22.11.1) € 522.000 --

Pseudo-eindheffingen bij backservice over lonen hoger dan (paragraaf 22.11.2) € 522.000 --

Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking

met te betalen inkomstenbelasting van (paragraaf 7.3.6)

€ 227 10,00%* Deze normbedragen gelden alleen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen en niet voor de werkkostenregeling.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 271

Tabel 25 Maximumbedrag loon voor de werknemersverzekeringen kleinebanenregeling (paragraaf 5.4.6)

Per maand Per vier weken Per week Per dag

Jonger dan 18 jaar € 275,00 € 253,85 € 63,46 € 12,69

18 jaar € 325,00 € 300,00 € 75,00 € 15,00

19 jaar € 375,00 € 346,15 € 86,54 € 17,31

20 jaar € 425,00 € 392,31 € 98,08 € 19,62

21 jaar € 500,00 € 461,54 € 115,38 € 23,08

22 jaar € 600,00 € 553,85 € 138,46 € 27,69

Tabel 26a Minimaal aantal jaren voor uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en stamrechtbeleggingsrekening

(paragraaf 18.33.1)

Deze tabel geldt alleen als de eerste uitkering voor 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden.

Leeftijd van de (ex-)werknemer of de begunstigde na het overlijden

van de (ex-)werknemer bij het ingaan van de uitkeringen

Minimaal maar niet ouder dan Minimaal aantal jaren tussen de 1e en laatste uitkering

-- 25 17*

25 30 14*

30 35 11


35 40 8

40 45 5


45 50 4

50 55 3


55 60 2

60 -- 1


* Als de uitkeringen toekomen aan (pleeg)kinderen van de (ex-)werknemer, is het aantal jaren maximaal het aantal jaren dat het (pleeg)kind jonger is dan 30 jaar.

Tabel 26b Minimaal aantal jaren voor uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en

stamrechtbeleggingsrekening (paragraaf 18.33.1)

Deze tabel geldt alleen als de eerste uitkeringop of na 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden.

Leeftijd van de (ex-)werknemer of de begunstigde na het overlijden

van de (ex-)werknemer bij het ingaan van de uitkeringen

Minimaal maar niet ouder dan Minimaal aantal jaren tussen de 1e en laatste uitkering

-- 25 18*

25 30 15*

30 35 12


35 40 9

40 45 6


45 50 4

50 55 3


55 60 2

60 -- 1


* Als de uitkeringen toekomen aan (pleeg)kinderen van de (ex-)werknemer, is het aantal jaren maximaal het aantal jaren dat het (pleeg)kind jonger is dan 30 jaar.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2011 | 272

Tabel 27 Normbedragen werkkostenregeling

Deze tabel geldt alleen voor de werkkostenregeling.

Normbedrag voor Bedrag

Vrije vergoeding per kilometer € 0,19

Maaltijden € 2,90

Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,00

Spaarregeling Toe te kennen spaarloon maximaal € 613,00

Verhuiskosten Vrije vergoeding voor overige verhuiskosten maximaal € 7.750,00

Vrijwilligersregeling Normbedrag

• per jaar € 1.500,00

• per maand € 150,00

Ziektekostenregelingen Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal € 27,00Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Adressenlijst | 273

AdressenlijstAgentschap NL

Postbus 10073

8000 gb Zwolle

Telefoon (088) 602 90 00

www.agentschapnl.nl

Belastingdienst/Oost/Landelijk Coördinatiecentrum Auto

Postbus 843

7600 av Almelo

BelastingTelefoon

Telefoon 0800 - 0543

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van

8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

www.belastingdienst.nl

BelastingTelefoon Buitenland

Telefoon (055) 538 53 85

Telefoon vanuit het buitenland +31 555 385 385

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van

8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Postadres:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland

Postbus 2865

6401 dj Heerlen

Belastingdienst/Limburg/team Grensoverschrijdend

Werken en Ondernemen (GWO)

Terra Nigrastraat 10

Postbus 5750

6202 mb Maastricht

Telefoon 0800 - 024 12 12

College voor zorgverzekeringen (CVZ)

Eekholt 4

Postbus 320

1110 ah Diemen

Telefoon (020) 797 85 55

www.cvz.nlMinisterie van Financiën

Korte Voorhout 7

Postbus 20201

2500 ee Den Haag

Telefoon (070) 342 80 00

www.rijksoverheid.nlMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Anna van Hannoverstraat 4

Postbus 90801

2509 lv Den Haag

Telefoon 0800 - 8051

www.rijksoverheid.nlSociale Verzekeringsbank (SVB)

Hoofdkantoor

Van Heuven Goedhartlaan 1

Postbus 1100

1180 bh Amstelveen

Telefoon (020) 656 56 56

www.svb.nlBureau voor Belgische Zaken

Rat Verleghstraat 2

Postbus 90151

4800 rc Breda

Telefoon (076) 548 58 40

www.svb.nl/bbzBureau voor Duitse Zaken

Takenhofplein 4

Postbus 10505

6500 mb Nijmegen

Telefoon (024) 343 18 11

www.svb.nl/bdzUitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

La Guardiaweg 36-162

Postbus 58285

1040 hg Amsterdam

Telefoon 0900 - 9295

www.uwv.nlBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Afkortingenlijst | 274

Afkortingenlijst

akw Algemene kinderbijslagwet

Anw Algemene nabestaandenwet

aow Algemene ouderdomswet

awbz Algemene wet bijzondere ziektekosten

Awf Algemeen werkloosheidsfonds

bsn Burgerservicenummer

bv Besloten vennootschap

bw Burgerlijk Wetboek

Bijdrage Zvw Inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet

cao Collectieve arbeidsovereenkomst

cvz College voor zorgverzekeringen

ebv Evenredige bijdrageverdeling

epv Evenredige premieverdeling

eu/eer Europese Unie/Europese Economische

Ruimte


evc Erkenning verworven competenties

ioaw Wet inkomensvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers

ioaz Wet inkomensvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen

iow Wet inkomensvoorziening oudere

werklozen

iva Inkomensvoorziening volledig

arbeidsongeschikten

nv Naamloze vennootschap

pgb Persoonsgebonden budget

rea Wet op de re-integratie

arbeidsgehandicapten

Sofi Sociaal fiscaal

s&o Speur- & ontwikkelingswerk

svb Sociale Verzekeringsbank

Ufo Uitvoeringsfonds voor de overheid

uwv Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen

var Verklaring arbeidsrelatie

vcr Voortschrijdend cumulatief rekenen

Wamil Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

militairen

wao Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering

wazo Wet arbeid en zorg

Wet Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning

jonggehandicapten

wga Werkhervatting gedeeltelijk

arbeidsgeschikten

wia Wet werk en inkomen naar

arbeidsvermogen

wij Wet investeren in jongeren

wkr Werkkostenregeling

Wubo Wet uitkeringen burgerslachtoffers

1940-1945

Wuv Wet uitkering vervolgingsslachtoffers

1940-1945

wva Wet vermindering afdracht loonbelasting en

premie voor de volksverzekeringen

ww Werkloosheidswet

Wwb Wet werk en bijstand

Wwik Wet werk en inkomen kunstenaars

Zvw Zorgverzekeringswet

zw Ziektewet

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Verklarende woordenlijst | 275

Verklarende woordenlijstAangifte loonheffingen

De opgave van de werkgever of uitkeringsinstantie aan de

Belastingdienst van de werknemersgegevens en van de te

betalen loonheffingen.Aangiftetermijn

De termijn waarbinnen de werkgever loonaangifte moet

doen.

Aangiftetijdvak

De periode waarover de werkgever aangifte moet doen.Aangifteverzuim

Als de werkgever geen, onjuist, onvolledig of niet op tijd

aangifte doet.

Aanmerkelijk belang

Een aandeelhouder heeft al dan niet samen met zijn

(huwelijks)partner meer dan 5% direct of indirect van de

aandelen van een vennootschap.Aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid voor de te betalen loonheffingen.Afdrachtvermindering

Een korting op de af te dragen loonheffingen. Een werkgever

die in aanmerking komt voor een vermindering hoeft

minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en

eindheffing af te dragen dan hij op het loon van de

werknemer(s) heeft ingehouden.Anoniementarief

Het tarief dat de werkgever voor de loonheffingen moet

toepassen als:

• een nieuwe werknemer niet de vereiste gegevens geeft

• hij de identiteit van een werknemer niet op de voorgeschreven

manier vaststelt

• hij de gegevens van een werknemer niet op de juiste

manier bij zijn loonadministratie bewaart

• hij niet over het bsn/sofinummer van de werknemer

beschikt


Awf-franchise

Het deel van het loon waarover geen premies voor het

Algemene werkloosheidsfonds (Awf-fonds) betaald hoeven

te worden.Beschikking

Een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op een bepaald

verzoek of op een bezwaar.

Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (bsn) heeft in 2007 het sofinummer

vervangen. Het bsn bestaat uit dezelfde cijfers als het

sofinummer. Voor werknemers die niet bij een Nederlandse

gemeente zijn ingeschreven blijft het sofinummer gelden.

Bijdrageloon Zvw

Loon van de werknemer waarover de inkomensafhankelijke

bijdrage wordt berekend.

Bijzondere beloning

Een beloning die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per

jaar wordt toegekend. Voorbeelden: tantième, gratificatie

en (meestal) vakantiegeld.Cafetariaregeling

Regeling waarbij de werknemer kan bepalen hoe hij een

deel van zijn loon geniet.

Collectief deel van de aangifte loonheffingen

Hierin staan de gegevens van de af te dragen loonheffingen.Correctie

Met een correctie kan de werkgever een eerder verzonden

aangifte loonheffingen corrigeren.

Deeltijdfactor

Berekening van de hoogte van bepaalde afdrachtverminderingen

voor deeltijdwerkers. Deeltijdwerkers zijn hierbij

werknemers die minder dan 36 uur per week werken. De

deeltijdfactor is een breuk met in de teller het aantal

gewerkte uren per week en in de noemer het getal 36.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Verklarende woordenlijst | 276

Detacheren

Het tijdelijk elders tewerkstellen van een werknemer.Dienstbetrekking

Een arbeidsverhouding gebaseerd op een arbeidsovereenkomst

volgens het Burgerlijk Wetboek tussen een werkgever

en een werknemer.Eerstedagsmelding

Melden van de gegevens van een nieuwe werknemer aan de

Belastingdienst, als wij u daartoe hebben verplicht.

EG-verordening

Een door de Europese Unie vastgesteld algemeen bindend

voorschrift.

Europese Economische Ruimte (EER)

Een akkoord tussen de landen van de Europese Unie (eu) en

de Europese Vrijhandelsassociatie (eva), met uitzondering

van Zwitserland.Europese Unie (EU)

Een intergouvernementele en supranationale organisatie

van vooral Europese staten. Op dit moment heeft de eu 27

lidstaten.Evenredige bijdrageverdeling (EBV)

Terugbetaling naar evenredigheid van het betaalde loon en

volgens een wettelijke rangorde, van te veel ingehouden

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.Evenredige premieverdeling (EPV)

Terugbetaling naar evenredigheid van te veel betaalde

premies werknemersverzekeringen.

Extraterritoriale werknemers (30%-regeling)

Extraterritoriale werknemers zijn:

• werknemers die in het buitenland wonen en die een

Nederlandse werkgever tijdelijk in dienst neemt om in

Nederland te werken

• werknemers die een Nederlandse werkgever naar het

buitenland uitzendt

Fictieve dienstbetrekking

Een arbeidsverhouding tussen een werkgever en een

werknemer die geen dienstbetrekking is volgens het

Burgerlijk Wetboek, maar door de wetgever als dienstbetrekking

is aangewezen.

Fiscaal minimumloon (afdrachtverminderingen)

Loonbegrip dat bij de berekening van de herberekenfactor

wordt gehanteerd als het loon niet per uur, per dag, per

week, enzovoort wordt berekend. Het fiscaal minimumloon

wijkt af van het wettelijk minimumloon.

Forfaitaire regeling

Een regeling waarbij de wetgever bepaalde normbedragen

heeft vastgesteld die bij het loon moeten worden opgeteld

of van het loon mogen worden afgetrokken.Gedifferentieerde premie WGA

De voor een werkgever individueel vastgestelde premie

wga, naast de basispremie wao/wia.

Gemoedsbezwaarde

Een inhoudingsplichtige of werknemer die op grond van

geloofsovertuiging bezwaren heeft tegen volksverzekeringen

of werknemersverzekeringen

of de zorgverzekeringswet.

Genietingsmoment

Tijdstip waarop het loon wordt betaald, wordt verrekend,

vorderbaar en inbaar wordt, ter beschikking wordt gesteld

of rentedragend wordt. Dit is het moment dat de premies

werknemersverzekeringen verhaald mogen worden op de

werknemer.Gezamenlijke huishouding

Het gezamenlijk voorzien in huisvesting en voeding.

Bijvoorbeeld met een vriend, vriendin, ouder, broer of zus.

Groene tabel

De tabel die de werkgever moet toepassen op loon uit

vroegere dienstbetrekking en daarmee gelijkgestelde

uitkeringen.Grondslagaanwasmethode

De berekeningsmethode voor het berekenen van de

premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw voor

voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr).Heffingskorting

Korting op de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Er zijn veertien verschillende heffingskortingen.

Een aantal daarvan moet de werknemer zelf

laten verrekenen in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Heffingsrente

Rente die wij in rekening brengen als de werkgever de loon-

heffingen

niet of niet op tijd betaalt. Rente die wij vergoeden

als de werkgever te veel loonheffingen aan ons betaalt.

Herleidingsregels

Er zijn werknemers voor wie de werkgever de witte of groene

tabel niet zomaar kan toepassen. Met de herleidingsregels

kan de werkgever de inhoudingen omrekenen uit de witte en

groene tabellen. Het gaat om werknemers die:

• alleen belastingplichtig zijn

• alleen premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen

• geen premies hoeven te betalen voor een of meer

volksverzekeringen

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Verklarende woordenlijst | 277

Identificatieplicht

De wettelijke verplichting om in bepaalde situaties de

identiteit van iemand vast te stellen. De werkgever moet

bijvoorbeeld de identiteit van een werknemer vaststellen

uiterlijk op de dag voor zijn eerste werkdag.

Inhoudingsplichtige

Een werkgever, uitkeringsinstantie, pensioenfonds,

enzovoort die op het loon, de uitkering, het pensioen en

dergelijke loonheffingen moet inhouden.Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De bijdrage die iedere verzekeringsplichtige moet betalen,

naast de nominale premie.

Inkomstenverhouding

Het begrip inkomstenverhouding omvat de echte en de

fictieve dienstbetrekking. En ook inkomstenrelaties waarbij

op de betalingen loonheffingen ingehouden moeten

worden.

Loon met bestemmingskarakter

Belaste vergoedingen en verstrekkingen met een in de wet

Loonbelasting omschreven besteding.

Loonheffingskorting

Korting op de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Er zijn zes verschillende loonheffingskortingen.

De kortingen zijn in de groene en witte tabellen

verwerkt. Dit geldt niet voor de jonggehandicaptenkorting

en de levensloopverlofkorting.Loonstaat

De staat waarop de werkgever de gegevens moet vastleggen

die van belang zijn voor de berekening van de loonheffingen.

Loontijdvak

Het tijdvak waarover de werknemer loon geniet. Dat kan

bijvoorbeeld een dag, een week of een maand zijn.

Lijfrente

Een periodieke uitkering (bijvoorbeeld per maand, kwartaal

of jaar) die iemand ontvangt gedurende het leven van

hemzelf of van een ander.Meewerkend kind

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s)

en voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Het kind is niet in echte dienstbetrekking bij de ouder(s).

• De onderneming wordt niet (mede) voor rekening van

het kind gedreven.Naheffingsaanslag loonheffingen

Een aanslag van de Belastingdienst voor niet, te weinig, of

te laat betaalde loonheffingen. Een naheffingsaanslag kan

worden verhoogd met een boete en er kan heffingsrente

worden berekend.

Nationaliteit

De nationaliteit waarmee iemand zich bij de werkgever

identificeert. Iemand kan meer dan een nationaliteit hebben.

Netto-brutoberekening

Als met de werknemer een nettoloon is afgesproken, moet

de werkgever berekenen welk brutobedrag hierbij hoort.

Nominale premie Zvw

Basispremie die de werknemer moet betalen aan zijn

zorgverzekeraar voor de ziektekostenverzekering.

Optie of aandelenoptie

Een recht om voor een vooraf bepaalde prijs een aandeel te

kopen in een onderneming.

Opting-in

Een regeling waarbij een arbeidsverhouding tussen een

opdrachtgever en een opdrachtnemer voor de loonbelasting/

premie volksverzekeringen wordt beschouwd als een

fictieve dienstbetrekking. Dit moet in een gezamenlijke

verklaring worden vastgelegd die opdrachtgever en

opdrachtnemer aan ons sturen. De opdrachtnemer wordt

wel pseudowerknemer genoemd. De opdrachtgever houdt

5,65% bijdrage Zvw in.

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Dovnload 2.98 Mb.