Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beschrijving Arbo-risico Gezond werken met beeldschermen

Dovnload 66.1 Kb.

Beschrijving Arbo-risico Gezond werken met beeldschermenDatum14.06.2018
Grootte66.1 Kb.

Dovnload 66.1 Kb.

Beeldschermwerk

Gezond uitgeven (boeken en tijdschriften), Openbare bibliotheken, Productschap vis, Waterbouw


Beschrijving Arbo-risico

Gezond werken met beeldschermen

Werken op een kantoor kan voor een deel worden gezien als een vorm van werk, waarbij de werknemer blootgesteld wordt aan laag intensieve arbeid. Hierbij is veelal sprake van repeterende arbeid. Handelingen worden vaak en op een identieke wijze uitgevoerd, waarbij weinig kracht wordt uitgeoefend en kleine bewegingen worden gemaakt. Hierbij wordt als grens aangehouden:

Niet langer dan 2 uur achter elkaar beeldschermwerken.

Niet langer dan 6 uur per dag beeldschermwerken.


Toelichting

De handelingen worden veelal uitgevoerd door de vingers, polsen, handen en onderarmen, terwijl de bovenarmen, schouders, nek en romp meer stabiliserend worden ingezet. Voor de lichaamsdelen die worden belast, is de aard van de

belasting dynamisch, terwijl de belasting voor de stabiliserende onderdelen van het lichaam meer statisch van aard zijn. Omdat de bewegingsuitslagen gering zijn en de

krachten relatief klein zijn, wordt dit type werk veelal als ‘licht’ bestempeld. Echter, door de genoemde kenmerken wordt de 'hand- arm- schouder –rompketen’ relatief zwaar belast.


Heb je last van je nek, rug, schouders, armen, polsen of handen? En zit je vaak een lange tijd achter je computer? Het kan zijn dat je te lang achter je beeldscherm zit of te weinig beweegt terwijl je werkt. Want stil op een stoel zitten terwijl je armen en handen steeds dezelfde bewegingen uitvoeren, is heel belastend voor je lichaam. De klachten die je ervan kunt krijgen, worden RSI (Repetitive Strain Injury) of KANS (Klachten aan Nek en Schouder) genoemd.
Wat je eraan kunt doen? Voldoende bewegen, niet te lang achter je beeldscherm zitten en zorgen dat je een goed ingerichte werkplek en werkhouding hebt.
Wetgevend kader

Beleidsregels Arbeidsinspectie (geldig tot 01-01-2010)

De onderstaande beleidsregels van de Arbeidsinspectie geven nadere invulling aan een aantal artikelen uit het Arbobesluit en de Arboregeling. Deze beleidsregels vervallen bij het uitkomen van een arbocatalogus die dezelfde onderwerpen behandelt. De volledige teksten staan in bijlage 2 van www.dearbocatalogus.nl.


► Beleidsregel Arbobesluit 3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

► Beleidsregel Arbobesluit 5.4-1a Zittend werk

► Beleidsregel Arbobesluit 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

► Beleidsregel Arbobesluit 6.2 Luchtverversing

► Beleidsregel Arbobesluit 6.3 Verlichting

► Beleidsregel Arboregeling 5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair.AB hst 5 afd 2: Beeldschermwerk [afd 2 = art 5.7 t/m 5.12]
AR art. 5.1: Apparatuur en meubilair
AR art. 5.2: Inrichting van de beeldschermwerkplek
AR art. 5.3: Programmatuur

Bijlage 28: BR 5.11 - Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
Bijlage 28: BR 5.1 - Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

Het Arbobesluit geeft aan wat wel en niet onder beeldschermwerk moet worden verstaan. Een beeldscherm wordt daarbij gedefinieerd als: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingsprocédé.


De beeldschermwerkplek moet met een specifieke RI&E nader zijn onderzocht op risico’s. In de Arboregeling is een protocol opgenomen met de onderwerpen die moeten worden beoordeeld.

Uitzonderingen
Hoofdstuk 5 afdeling 2 van het Arbobesluit aangaande beeldschermen is niet van toepassing op:

 • Bestuurdersplaatsen op machines

 • Computersystemen die in de eerste plaats bestemd zijn voor gebruik door het publiek

 • Zogenoemde draagbare systemen die niet aanhoudend worden gebruikt op een werkplek

 • Rekenmachines, kassa’s en andere apparatuur die voorzien zijn van een klein display voor gegevens of hoeveelheden, nodig voor het directe gebruik van die apparatuur

 • Conventionele schrijfmachines met display.

2 uur arbeid
Voorts is het Arbobesluit niet van toepassing op arbeid waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.

Gehele werkplek
De regelgeving heeft niet alleen betrekking op het beeldscherm, maar op de gehele werkplekopstelling. In AI Blad 2 ‘Werken met Beeldschermen’ is een checklist opgenomen, waarmee men de werkplek kan beoordelen.
Bronbeoordeling

Binnen de verschillende kantoorfuncties is een aantal belastende factoren te benoemen. Deze belastende factoren zijn onder te brengen in de volgende vijf categorieën (5 W’s):

1. Werktaken

2. Werktijden

3. Werkdruk

4. Werkplek

5. Werkwijze

Deze vijf categorieën werken door in de werkhouding, gewrichtstanden, kracht, duur en frequentie. De effecten van bepaalde werksituaties kunnen voor elke werknemer verschillen. Vandaar dat in het overzicht van de vijf verschillende categorieën niet alleen werkplekkenmerken zijn benoemd, maar ook de werkwijze. De werkwijze kan zowel positief als negatief van invloed zijn.


Standaard beeldschermwerkplek

De onderdelen waaruit een beeldschermwerkplek bestaat, dienen zorgvuldig op elkaar te zijn afgestemd. De afstemming dient niet te zijn gericht op de lichaamsmaten van de gemiddelde medewerker maar op de gebruiker zelf.

Een beeldschermwerkplek bestaat uit de volgende onderdelen:

Bureau, Kantoorstoel, Beeldscherm, Computerkast, Toetsenbord , Muis, Documenthouder.

Alle onderdelen van een standaard beeldschermwerkplek dienen zowel op elkaar als op de gebruiker te worden afgestemd voor wat betreft hoogte, diepte en breedte.

Door de werkplek juist in te stellen en op een verantwoorde wijze de werkzaamheden uit te voeren, kunnen de aanwezige gezondheidsrisico’s sterk worden beperkt.

Echter, de beste zithouding is de volgende zithouding:

het beste is om het beeldschermwerken regelmatig te onderbreken.


Oplossingen en Tools

Gezond uitgeven


Lichamelijke klachten

Kijk vooral eens bij Bewegen op het werk, Pauzeren en Voorlichting instellen beeldschermwerkplek. En ga ook eens na of er in jullie bedrijf al een Coach Gezond Beeldschermwerk is en of Taakroulatie en werkafwisseling en Pauzesoftware in jouw situatie kan helpen.


Praktijkverhalen:


Thuiswerk

Werk jij regelmatig thuis? En zit je dan achter een opgeruimd bureau, op een heerlijke stoel en met voldoende frisse lucht achter de computer? Of zit je voorovergebogen achter een laptop, op een krukje, in een muf hoekje op zolder?

Om thuis prettig en gezond te werken is het belangrijk om aandacht te besteden aan je werkplek. Kijk dus eens bij Ergonomische thuiswerkplek, Werken met een laptop en Handleiding werkplekinstelling.

Praktijkverhalen:


 • Thuiswerkregeling buitendienst van Malmberg

Werk jij regelmatig thuis? En zit je dan achter een opgeruimd bureau, op een heerlijke stoel en met voldoende frisse lucht achter de computer? Of zit je voorovergebogen achter een laptop, op een krukje, in een muf hoekje op zolder?

Om thuis prettig en gezond te werken is het belangrijk om aandacht te besteden aan je werkplek. Kijk dus eens bij Ergonomische thuiswerkplek, Werken met een laptop en Handleiding werkplekinstelling.

Wat kun je doen?


 • Ergonomische thuiswerkplek

 • Handleiding werkplekinstelling

 • Werken met een laptop

Praktijkverhalen:


 • Thuiswerkregeling buitendienst van Malmberg

Ogen

Heb je vermoeide ogen of zijn ze na een werkdag vaak geïrriteerd? Vervelende klachten, maar gelukkig blijkt uit onderzoek dat je ogen er niet van achteruit gaan. Misschien komen je klachten doordat je ogen op beeldschermafstand niet goed zien. Kijk eens bij Oogonderzoek en Beeldschermbril. Ook kan het zijn dat het helpt om iets aan de Verlichting van de werkplek te doen.Laptop

Hoe vaak werk jij met je laptop? Zo nu en dan onderweg? Of gebruik je je laptop altijd en overal, zowel thuis als op kantoor?


Als je langer dan twee uur per dag met je laptop werkt, is het belangrijk om aandacht aan je werkplek te besteden. Kijk dus eens bij werken met een laptop en handleiding werkplekinstelling. Zit je op kantoor met je laptop niet altijd op dezelfde plaats of vaak thuis? Kijk dan ook nog even bij wisselwerkplek en ergonomische thuiswerkplek.

Gezond werken

Heb je nog nergens last van? Geen klachten, geen irritaties? Wil je weten wat je kunt doen om dat zo te houden?


De belangrijkste informatie om gezond te werken vind je bij bewegen op je werk, test je werkdruk, coach gezond beeldschermwerk en handleiding werkplekinstelling.

Praktijkverhalen:


 • Ervaringen coach gezond beeldschermwerk

 • Fit@work!


Openbare bibliotheken


Voor de bibliotheekbranche is in 2005 een digitale branchespecifieke RI&E opgesteld. Deze is te vinden op:

http://www.arboportaal.nl/onderwijsencultuur/openbarebibliotheken/personeel/rie/rie?curwerkgevernemer=werkgever
De branchespecifieke RI&E wordt één keer per vijf jaar ingevuld. Veranderingen in de werkomstandigheden of de werkmethoden kunnen aanleiding zijn de RI&E eerder dan na vijf jaar uit te voeren. Het plan van aanpak dat voortvloeit uit de invulling van deze RI&E is onderdeel van het arbobeleid van de bibliotheek. Het plan van aanpak wordt besproken met de werknemersvertegenwoordiging. Relevante delen van het plan van aanpak worden per afdeling besproken op een jaarlijks werkoverleg over arbozaken.

Productschap vis


In vijf stappen gezond werken aan het beeldscherm
1. Werkonderbrekingen

ü Voorkom dat langer dan twee uur aaneengesloten aan het beeldscherm wordt gewerkt.

ü Zorg dat na twee uur beeldschermwerk een pauze wordt gehouden of andersoortig werk wordt uitgevoerd gedurende minimaal 10 minuten. Voorbeelden hiervan zijn kopiëren, opruimen e.d.

ü Zorg dat tijdens beeldschermwerk voldoende wordt bewogen: opstaan, koffie halen, naar printer lopen.

ü Voorkom dat (lunch)pauzes aan het bureau gebruikt worden.

ü Doe tussendoor enkele rek en strekoefeningen om de spieren weer actief te maken.


2. Het zitten

ü De voeten rusten vlak op de grond.

ü De hoek tussen het bovenbeen en het onderbeen is minimaal 90°.

ü De bovenbenen staan horizontaal en zijn voldoende ondersteund door de zitting ( 3-4 vingers ruimte tussen voorzijde zitting en achterzijde onderbeen).

ü De lendensteun van de rugleuning van de bureaustoel ondersteunt de bekkenrand en onderrug ( de lendensteun staat ongeveer ter hoogte van de broekriem).

ü De medewerker zit rechtop.

ü Zo mogelijk volgt de stoel de veranderingen in zithouding, terwijl de rugondersteuning adequaat blijft ( zgn. synchro-/ balans instelling).

ü De tegendruk van de rugleuning aangepast aan het lichaamsgewicht (veelal grote draaiknop onder de zitting).

ü De onderarmen rusten op de armleuningen met ontspannen schouders.

ü De beste zithouding is de volgende, onderbreek het zitten door op te staan en te lopen.

ü Plaats spullen die u nodig heeft op loopafstand van de werkplek. Door er naar toe te lopen wordt het werk onderbroken.

ü Zet de printer op de gang of in ieder geval op loopafstand van de werkplekken.


3. De Armen

ü De onderarmen worden ondersteund door of de armleuningen van de stoel of door het bureaublad.

ü De polsen staan in een rechte stand tijdens het muizen en typen. Voorkom dat de handen omhoog staan; dit leidt tot afknelling van zenuwen en bloedvaten.

ü Toetsenbord is zo vlak mogelijk. Klap de pootjes in.

ü Werk met de muis binnen handbereik.
4. De Nek en Bovenrug

ü Monitor en toetsenbord staan in één kijkrichting.

ü Monitor bovenzijde staat op ooghoogte( bij een vario focusbril wordt het beeldscherm circa 10 cm lager geplaatst).

ü De documenten zijn bij voorkeur geplaatst op een documenthouder tussen toetsenbord en muis.

ü De hoogte van de kantoorwerktafel is aangepast aan de gebruiker, de armondersteuning en de taken. De bureauhoogte is ongeveer gelijk aan de hoogte van de armsteunen, nadat de stoel juist in gesteld.

NB. Niet alleen de armleuningen aan de hoogte van het bureau aanpassen en de stoel verder op de ingestelde zithoogte laten staan. De armleuningen staan dan veel te hoog.


5. De Ogen

ü Het beeldscherm staat op een afstand van 60 tot 85 cm voor een 17 inch monitor (en 55 tot 75 cm voor een 15 inch). Dit is ongeveer armlengte afstand.

ü Het beeldscherm staat haaks op het kozijn zonder invallend- of tegenlicht van buiten of lampen.

ü Een oogonderzoek (door een opticien) wordt uitgevoerd om vast te stellen of voor het beeldschermwerk een (aanpassing van) bril of lenzen nodig is. Als vuistregel

geldt:

· als de medewerker voor het eerst aan het beeldscherm gaat werken· 1x per 4 jaar

· als een medewerker gezichtsstoornissen aangeeft

ü Indien noodzakelijk kan een beeldschermbril beschikbaar worden gesteld.
NB. Beeldschermbril is een leesbril op beeldscherm kijkafstand.
Neusje van de Zalmoplossing

ü De werkplek is voor iedere werknemer afzonderlijk ingesteld, ingericht en aangepast; er is pauze software beschikbaar en er wordt niet langer dan 6uur per dag beeldschermwerk uitgevoerd.


Medewerkers checklist

Instellen van de beeldschermwerkplek:

■ Ga op uw stoel zitten en stel deze in zodat u prettig zit. Zie ook hierboven bij punt 2 Het Zitten

■ Rij uw stoel naar de tafel en zorg dat de armsteunen ongeveer gelijk zijn aan de

hoogte van de werktafel. Is de tafel te hoog voor u, stel dan de hele stoel hoger in( en niet alleen de armleuningen) en gebruik een voetensteun

■ Leg de armen op uw armsteunen en plaats het toetsenbord en de muis binnen

handbereik, zie ook hierboven punt 3

■ Plaats het beeldscherm op armlengte afstand voor u zie veder punt 4 en 5

■ Zorg voor voldoende afwisseling van het beeldschermwerk: iedere 2 uur 10 minuten onderbreken

■ Heeft u een pauzesoftware op de computer?■ Gebruik geen polssteunen voor het muizen en toetsen.
Indien u de eigen werkplek niet goed is ingericht kijk dan in dit Arboblad naar de mogelijkheden om uw eigen werksituatie te verbeteren.


Waterbouw


Begripsbepaling

Beeldschermen komen zowel voor bij kantoorarbeid als in controlekamers of ‘operating rooms’ bij de procesindustrie*. Ook grote arbeidsmiddelen en drijvend materieel kunnen zijn voorzien van een controlekamer met beeldschermen.

* AI-blad 2: Werken met Beeldschermen


* ATC 2: Werken in meld- en controlekamers

Medisch onderzoek
Voordat een werknemer beeldschermarbeid gaat verrichten moet hem een oogonderzoek zijn aangeboden. Naar gelang de uitslag heeft hij recht op z.g. oogcorrectiemiddelen. Een dergelijk onderzoek moet de werknemer worden aangeboden, doch als hij er geen gebruik van maakt, verdient het aanbeveling hem ook geen beeldschermarbeid te laten verrichten.

Maatregelen
Het correct instellen van de werkplek is een van de belangrijkste preventieve maatregelen. Dit kan men aan de hand van een checklist eenvoudig zelf doen (zie AI-blad 2). De z.g. computerbril is gericht op een of beide van de volgende zaken:

 • Het afschermen van straling en hinderlijke reflecties

 • Het focusseren op een afstand tussen ‘leesbril en verzien’ in.

Dat laatste heeft te maken met het feit, dat de beeldschermafstand (ca 50 cm) gemiddeld iets verder ligt dan de leesafstand (ca 30 cm).

#370057

 • Gezond uitgeven
 • Praktijkverhalen
 • Wat kun je doen
 • Productschap vis
 • Waterbouw

 • Dovnload 66.1 Kb.