Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beslisschema ‘financiële moeilijkheden’

Dovnload 233.19 Kb.

Beslisschema ‘financiële moeilijkheden’Pagina1/3
Datum20.01.2019
Grootte233.19 Kb.

Dovnload 233.19 Kb.
  1   2   3

Versie 25 april 2018


Verklaring (niet) in financiëlemoeilijkheden


Beslisschema ‘financiële moeilijkheden’


1

Behoort uw onderneming tot een groep van ondernemingen? Zie bijlage 1 voor het Beslisschema ‘zelfstandigheid /partneronderneming/verbonden onderneming’

☐ Ja, vul deze verklaring in op het niveau van de totale groep.

U kunt dit doen op basis van de geconsolideerde jaarrekening. Wanneer u vrijgesteld bent van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening, verzoeken wij u een consolidatiestaat op te stellen op basis van de enkelvoudige jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen.


☐ Nee, vul deze verklaring in op het niveau van uw eigen onderneming.

2

Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure?

☐ Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, ga verder.

3

Voldoet uw onderneming aan de criteria waardoor tegen uw onderneming een insolventieprocedure kan worden gestart (uw onderneming is opgehouden met het betalen van schuldeisers of voorziet dat dit gaat gebeuren)?

☐ Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, ga verder.

4

Is een of meer van de volgende situaties op uw onderneming van toepassing?


i) uw onderneming heeft reddingssteun ontvangen en de lening is nog niet terugbetaald

ii) uw onderneming heeft reddingssteun ontvangen en de garantie is nog niet beëindigd

iii) uw onderneming heeft herstructureringssteun ontvangen en bevindt zich nog in een herstructureringsplan


☐ Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, ga verder.

5

Staat er een bevel tot terugvordering van onterecht

ontvangen Europese subsidie tegen u uit?
☐ Ja, uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, ga verder.

6

Is er voor dit project sprake van cumulatie met andere

EU-subsidies?☐ Ja, namelijk (en ga verder):
…………………………………………………
☐ Nee, ga verder.

7

Bestaat uw (groep van) onderneming(en) op het moment van indienen van de subsidie aanvraag korter dan 3 jaar (vanaf datum inschrijving KvK)?

☐ Ja, ga verder met vraag 13.
☐ Nee, ga verder.8

Heeft uw onderneming als rechtsvorm:
BV of NV ☐ Ja, ga verder met vraag 9
CV of VOF ☐ Ja, ga verder met vraag 11
Stichting, vereniging, eenmanszaak, maatschap of overige? ☐ Ja, ga verder met vraag 13


9

Indien uw (groep van) onderneming(en) als rechtsvorm een BV of NV is, vermeld dan op basis van de laatst vastgestelde (geconsolideerde) jaarrekening de volgende bedragen en de jaarrekening(en) die als bron is gebruikt (zie ook de toelichting bij vraag 1):

Geplaatst aandelenkapitaal plus eventueel agio (A):


€ … ….
Overige elementen van eigen vermogen (B):
€ … …
Totaal eigen vermogen (C):
€ … …
Bron (inclusief vermelding verslagjaar):

Verslagjaar: …………………………………………….

Naam (hoofd van de groep) onderneming
…………………………………………………………………………Ga verder met vraag 10

10

Levert het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (bedrag ingevuld bij B van vraag 9) een negatief cumulatief bedrag op dat hoger is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal plus agio (bedrag ingevuld bij A)? Gebruik de bij vraag 9 vermelde bedragen en indien nodig de voorbeelden in bijlage II.


☐ Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, ga verder met vraag 13

11

Indien uw onderneming een CV of VOF betreft, vermeld op basis van de laatst vastgestelde (geconsolideerde) jaarrekening het volgende bedrag en de jaarrekening(en) die als bron is gebruikt (zie ook de toelichting bij vraag 1):

Kapitaal / vermogen (A):


€ … …
Bron (inclusief vermelding verslagjaar):

Verslagjaar:……………………………………

Naam (hoofd van de groep) onderneming en kvk-nummer:
……………………………………………………………………


Ga verder met vraag 12

12

Is het kapitaal/vermogen van de onderneming negatief?

Gebruik de bij vraag 11 vermeld bedragen en indien nodig de voorbeelden in bijlage III☐ Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, ga verder13

Deze vraag is alleen van toepassing in het geval uw onderneming geen mkb-onderneming is.


Bedroeg in de afgelopen twee jaar:

i) de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van de onderneming meer dan 7,5, enii) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming minder dan 1,0?
Gebruik indien nodig het voorbeeld in bijlage IV.

☐ N.v.t. uw onderneming is een mkb-onderneming, onderteken de verklaring.
☐ Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor subsidie.
☐ Nee, onderteken de verklaring.


  1   2   3

  • Beslisschema ‘financiële moeilijkheden’
  • Zie bijlage 1 voor het Beslisschema ‘zelfstandigheid /partneronderneming/verbonden onderneming’

  • Dovnload 233.19 Kb.