Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2014

Dovnload 10.77 Kb.

Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2014Datum04.04.2017
Grootte10.77 Kb.

Dovnload 10.77 Kb.


Besluitenlijst
raadsvergadering


25 september 2014
AANWEZIG: Mw. A.P. van der Have(HBB), Dhr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen(HBB), Mw. J. Goedkoop(HBB), Mw. L.F. Jagtenberg(HBB), Dhr. G.J. Brinck(HBB) Dhr. E.H. van der Linden(D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul(D66), Dhr. S.M. Nieuwland(D66), Dhr. H.M. Klaasen(D66), Dhr. H.J.M. van Zon(D66), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders(VVD), Mw. A.M.C.E. Stam(VVD), Dhr. E. Albers(VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan(VVD), Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer(CDA), Dhr. E.J.M. van Vlijmen(CDA), Dhr. W.M.M. Heeremans(CDA), Dhr. J.H. Maas(PvdA), Mw. M.J. de Greef-Nelissen(PvdA), Dhr. E. de Zeeuw(GL), Mw. T.J.G. van der Heijden(GL) Dhr. R.M.F. Ates (wethouder) Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. W. van den Berg (Secretaris).

VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester)

GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden1

Agenda raadsvergadering 25 september 2014

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2

Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur


3

Benoeming intern lid rekenkamercommissie Heemstede

De raad besluit:


Mw T.J.G. van der Heijden te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Heemstede.

Het besluit is unaniem vastgesteld.


4

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 2 woningen Wilhelminaplein 4-6

De raad besluit:

de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de bouw van 2 woningen op het binnenterrein van het perceel Wilhelminaplein 4-6 af te geven.
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.


5

Wat verder ter tafel komt

Er komt niets meer ter tafel


6

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 september 2014

De afdoening van de ingekomen stukken wordt zonder wijzigingen vastgesteld.Dhr Klaasen informeert naar de uitkomsten van de zelftest beveiliging Suwinet, naar aanleiding van brief #9.
De burgemeester zegt de informatie toe.

De raad neemt afscheid van de heer E. Albers als raadslid
7

Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging van de heer M.B.H.J. Radix

De geloofsbrieven worden in orde bevonden. De raad besluit de heer Radix toe te laten tot de gemeenteraad.

Dhr Radix legt de belofte af.

8

Benoeming in raadscommissies

De raad besluit:


De heer Radix te benoemen als lid van de raadscommissie Ruimte.
Ook wordt dhr Radix lid van de auditcommissie.

Het besluit is vastgesteld met 20 stemmen voor en 1 stem tegen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur638264


Dovnload 10.77 Kb.