Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beste lezer, Hieronder treft u de volgende subsidie informatie aan

Dovnload 293.95 Kb.

Beste lezer, Hieronder treft u de volgende subsidie informatie aanPagina2/11
Datum05.12.2018
Grootte293.95 Kb.

Dovnload 293.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Nieuws


ICT - Vijfde call CIP ‘ICT policy support programme’ binnenkort van start

Eind februari lanceert de Europese Commissie de vijfde call (subsidieronde) van het CIP ‘ICT policy support programme’. Het budget bedraagt 115,5 miljoen euro. Tot 1 juni kunnen internationale consortia een projectaanvraag indienen. De EU ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten die het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) vergroten en versnellen. Het gaat niet om R&D maar om demonstratie.


Vijf thema’s komen aan bod:

 • Theme 1: ICT for a low carbon economy and smart mobility (24 M€)

  • 1.1: Innovative lighting systems based on Solid State Lighting (SSL)   

  • 1.2: ICT for Energy Efficiency in Public Buildings        

  • 1.3: Smart Connected Electro-Mobility           


 • Theme 2 : Digital Content (38 M€)

  • 2.1: Aggregating content [cultureel erfgoed] in Europeana         

  • 2.2: Digitising content [cultureel erfgoed] for Europeana          

  • 2.3: Raising awareness of Europeana and promoting its use       

  • 2.4: eLearning 
 • Theme 5: Open innovation for internet-enabled services in "smart" cities (14 M€)


Meer details over deze onderwerpen leest u in het CIP ICT work programme 2011 [PDF, 1,49 MB] (deze conceptversie is zo goed als definitief).

De Europese Commissie organiseert op maandag 28 februari een informatie- en netwerkdag voor geïnteresseerden in de call. Dit is een prima gelegenheid om meer te weten te komen over de mogelijkheden, en om potentiële (buitenlandse) partners te ontmoeten. Het programma vindt u binnenkort op de CIP website.


Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Trudy Millenaar (Trudy.millenaar@agentschapnl.nl) en Ramon Rentmeester (Ramon.rentmeester@agentschapnl.nl) , tel. 088 - 602 52 50.

Zelfherstellend asfalt op A58


Schade aan het asfalt door vorst en sneeuw komt veelvuldig voor. Wellicht is daar nu een oplossing voor. Op vrijdag 10 december is er een proefvak van 400 meter zelfherstellend asfalt aangelegd op de snelweg A58. Dit asfalt is ontwikkeld door de TU Delft en het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma (IOP) Self Healing Materials. Beschadigingen en kleine scheuren in de weg herstellen zichzelf, doordat in het asfalt metalen deeltjes zijn verwerkt die een zelfherstellende werking van het asfalt bewerkstelligen.  

http://www.nlinnovatie.nl/zelfherstellend-asfalt-op-a58`


Point-One krijgt € 5,2 miljoen voor autochipstudie


Het innovatieprogramma Point-One ontvangt 5,2 miljoen euro subsidie voor studies naar sensortechnieken in chips, die de verkeersveiligheid bevorderen en CO2-uitstoot beperken.

Aan het internationale onderzoeksproject werken vier Nederlandse organisaties mee: de bedrijven NXP en Boschman Technologies en de kennisinstituten TNO en M2i. Agentschap NL draagt 3,2 miljoen euro bij, de andere 2 miljoen euro is afkomstig van de Europese Commissie.

http://www.nlinnovatie.nl/point-one-krijgt-%E2%82%AC-52-miljoen-voor-autochipstudie

Geen innovatievouchers meer beschikbaar in 2011

De minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft in het kader van de begroting 2011 besloten om de innovatievouchers per 1 januari 2011 af te schaffen. Het budget dat hierdoor vrijkomt, komt ten goede aan de InnovatiePrestatieContracten (IPC). Hiermee wordt invulling gegeven aan de passage in het regeerakkoord waarin aangekondigd wordt dat de IPC’s in 2011 ruimer uitgevoerd gaan worden.

Let op: Heeft u in voorgaande jaren een innovatievoucher ontvangen en is deze nog geldig tot in 2011? Dan kan deze nog wel in 2011 gedeclareerd worden!


http://www.octrooicentrum.nl/index.php/Nieuws-2011/n-20110107-1.html

Pas op voor fraudeurs bij aanvraag buitenlands octrooi

NL Octrooicentrum, de Orde van Octrooigemachtigden en octrooiadvocaten waarschuwen uitvinders die in het buitenland een octrooi aanvragen voor fraudeurs.

Elk jaar krijgen duizenden octrooiaanvragers rekeningen van zogenaamd officiële overheidsinstanties voor de registratie van hun uitvinding in een ander land. De suggestie wordt gewekt dat het om een octrooi gaat, terwijl dat niet zo is. Als eenmaal betaald is is er weinig meer aan te doen, omdat de handelswijze formeel niet strafbaar is. De schade kan oplopen tot duizenden euro's.

De oplichters halen de informatie wie in welk land een octrooi aanvraagt, uit officiële octrooiregisters. Juridisch adviseur Ineke McLean van NL Octrooicentrum geeft als tip om goed op de kleine letters te letten. Daarin staat bijvoorbeeld dat er geen betalingsverplichting is en het slechts om een offerte gaat. http://www.octrooicentrum.nl/index.php/Nieuws-2011/n-20110106.html

ICTRegie draagt activiteiten over


ICTRegie houdt op 31 december 2010 op te bestaan. De lopende projecten worden overgedragen aan NWO, STW en Agentschap NL. Deze partijen zullen, waar nodig, nieuwe activiteiten initiëren. Dit besluit is genomen door de convenantpartners: het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ICTRegie, het nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en –innovatie, werd in 2004 opgericht als tijdelijk aansturingsorgaan voor de ontwikkeling en uitvoering van een nationale strategie voor het ICT-onderzoek en -innovatie. De oprichting kwam voort uit de wens van het kabinet om meer eenheid en consistentie te realiseren in het ICT-landschap.

http://www.nlinnovatie.nl/ictregie-draagt-activiteiten-over

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Vijf thema’s komen aan bod: Theme 1: ICT for a low carbon economy and smart mobility (24 M€)
 • 1.3: Smart Connected Electro-Mobility Theme 2 : Digital Content (38 M€)
 • 2.3: Raising awareness of Europeana and promoting its use 2.4: eLearning
 • 3.2: Digital competences and social inclusion 3.3: e-accessibility 3.4: Empowering patients and supporting widespread deployment of telemedicine
 • 4.2: Towards a single European electronic Identification and authentication area 4.3: Piloting IPv6 upgrade for eGovernment services in Europe
 • Meer details over deze onderwerpen leest u in het CIP ICT work programme 2011 [PDF, 1,49 MB] (deze conceptversie is zo goed als definitief).
 • Contact
 • Point-One krijgt € 5,2 miljoen voor autochipstudie
 • Geen innovatievouchers meer beschikbaar in 2011
 • Pas op voor fraudeurs bij aanvraag buitenlands octrooi
 • ICTRegie draagt activiteiten over

 • Dovnload 293.95 Kb.