Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beste, vriend(in), collega

Dovnload 487.42 Kb.

Beste, vriend(in), collegaPagina1/3
Datum17.09.2018
Grootte487.42 Kb.

Dovnload 487.42 Kb.
  1   2   3
Voorwoord

 

Beste, vriend(in), collega 

Welkom bij de FOD justitie en meer in het bijzonder bij het veiligheidskorps.

 

De militanten van het ACV – Openbare Diensten willen dit welkom in daden omzetten door u deze onthaalbrochure aan te bieden. 

In deze brochure vindt u een aantal zeer praktische gegevens om u zo vlug mogelijk ‘thuis’ te voelen in uw werkmilieu.

Onze organisatie, ACV – Openbare Diensten staat tot uw dienst, zowel om antwoorden te geven op uw vragen, als om u snel en juist te informeren en uiteraard om uw belangen maximaal te verdedigen bij de Overheid.

 

Aarzel niet, neem vandaag nog contact op met uw militant!

 

Samen met onze militanten wens ik u het allerbeste toe in uw nieuwe functie. 

Michel Detilloux

 

Voorzitter ACV – Openbare DienstenGroep Justitie - Veiligheidskorps

Met dank aan Filip Dudal. 

BLADWIJZER
Voorwoord ............................................................................................... Pag. 1

 1. Even voorstellen …………………………………………………………………………………………….

  1. De juiste keuze ............................................................................................... 5

  2. Hoe gaan we te werk ............................................................................................... 6

  3. Prima service ............................................................................................... 8

  4. Gratis rechtsbijstand ............................................................................................... 9

  5. Goed gezien ............................................................................................... 11

  6. Je kan altijd terecht in onze secretariaten ............................................................................................... 12

  7. Contact militanten veiligheidskorps ……………………………………………………………………………………………. 13

  8. Secretariaat ACV – veiligheids ……………………………………………………………………………………………. 13

 2. Uw loopbaan binnen het veiligheidskorps ............................................................................................... 15

 3. Toelating tot de stage, het onthaal en de opleiding........................................................................................... 16

 4. Mutaties ……………………………………………………………………………………………. 17

 5. Weddenschalen ............................................................................................... 18

 6. Wedden, toelagen en vergoedingen ............................................................................................... 19

  1. Hoe wordt uw wedde berekend ............................................................................................... 19

  2. Lonen en wedden worden aangepast aan de index............................................................................................ 19

  3. Vakantiegeld ............................................................................................... 19

  4. Eindejaarspremie ............................................................................................... 20

  5. Haard- en standplaatstoelage ............................................................................................... 20

  6. Verplaatsingskosten ............................................................................................... 21

  7. Fietsvergoeding ............................................................................................... 21

  8. Toelagen en vergoeding eigen a.d. buitendiensten der strafinrichtingen............................................................. 22

   1. Toelage voor nacht /avondprestaties ……………………………………………………………………………………………. 22

   2. Zaterdagvergoeding ……………………………………………………………………………………………. 22

   3. Zondagvergoeding …………………………………………………………………………………. ……….. 22

   4. Forfaitaire bijdrage voor onaangenaam werk …………………………………………………………………………………. 22

   5. Specificiteitstoelage …………………………………………………………………………………. ……….. 22
 1. Verloven en afwezigheden ............................................................................................... 23

Goed om weten

  1. Jaarlijks vakantieverlof ............................................................................................... 23

  2. Wettelijke feestdagen ……………………………………………………………………………………………. 23

  3. Reglementaire feestdagen .............................................................................................… 24

  4. Omstandigheidverlof .............................................................................................… 24

Het kan iedereen overkomen

  1. Uitzonderlijk verlof wegens overmacht ……………………………………………………………………………………………. 26

  2. Dwingende redenen van familiaal belang .............................................................................................… 27

  3. Vergezellen van mindervaliden en zieken ……………………………………………………………………………………………. 27

  4. Prestaties bij het Korps v/d civiele bescherming …………………………………………………………………………………………… 28

  5. Afstaan van organen, weefsels, beenmerg ……………………………………………………………………………………………. 28

  6. Kandidaatstelling verkiezingen ……………………………………………………………………………………………. 29

  7. Deelname aan een assisenjury ……………………………………………………………………………………………. 29

  8. Stage of proefperiode ……………………………………………………………………………………………. 30

  9. Verwijdering van de werkplaats ……………………………………………………………………………………………. 30

  10. Dienstvrijstelling voor bloedgever ……………………………………………………………………………………………. 30

  11. Moederschapsverlof ……………………………………………………………………………………………. 31

Ouderschapsverlof

  1. Ouderschapsverlof ……………………………………………………………………………………………. 32

  2. Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof …………………………………………………………………………………………… 32

  3. Opvang – of adoptieverlof …………………………………………………………………………………………… 33

  4. Omstandigheidsverlof …………………………………………………………………………………………… 33

  5. Vaderschapsverlof als omzetting moederschapsverlof ………………………………………………………………………………….. 34

  6. Borstvoedingspauzes ……………………………………………………………………………………………. 34

En als u ziek wordt

  1. Verlof wegens ziekte ……………………………………………………………………………………………. 35

  2. Verminderde prestaties wegens ziekte ……………………………………………………………………………………………. 35

  3. Disponibiliteit wegens ziekte ……………………………………………………………………………………………. 36

  4. Arbeidsongeval/beroepsziekte ……………………………………………………………………………………………. 36

Een opleiding volgen

  1. Opleidingsverlof (personeelslid) ……………………………………………………………………………………………. 37

  2. dienstvrijstelling voor opleiding ……………………………………………………………………………………………. 37

  3. Verlof voor sociale promotie ……………………………………………………………………………………………. 37

Er even tussenu

  1. Vrijwillige vier-dagen-week ……….. .................................................................................... 38

  2. Verminderde prestaties wegens ziekte ……………………………………………………………………………………………. 38

  3. Halftijdse vervroegde uittreding ……………………………………………………………………………………………. 38

  4. Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden……………………………………………………………….. 39

Loopbaanonderbreking

  1. loopbaanonderbreking algemeen stelsel ..............................................................................……………….. 39

  2. Loopbaanonderbreking medische bijstand …………………………………………………………………………………………….. 41

  3. Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen …………………………………………………………………………………………….. 42

Zin in iets anders

  1. Uitoefening van een ambt bij een ministerieel kabinet ...................................................................................... 43

  2. Verlof voor opdracht ……………………………………………………………………………………………… 43

 1. Tuchtstraffen ............................................................................................... 44

  1. Tuchtstraffen en schrapping ............................................................................................... 44

  2. Tuchtstrafprocedure ............................................................................................... 44

 2. Lid worden, gewoon doen ..................................................................................… ……….. 46

10.1. Inschrijvingsformulier ……………………………………………………………………………………………. 46

10.2. Inschrijving van een andere centrale ……………………………………………………………………………………………. 47

10.3. ACV- Nieuwsbrief gevangenissen ……………………………………………………………………………………………. 47


 1. Even voorstellen


1.1. De juiste keuze
ACV – Openbare diensten staat voor Algemene Christelijke vakvereniging van de Openbare Diensten. Er zijn vele soorten openbare diensten. Er zijn ook veel groepen werknemers: administratieve bedienden, hoger en lager geschoolden, werklieden, schoonmaaksters, technici en ingenieurs, verpleegster, verzorgers, bejaardenhelpers, opvoeders,

politie-en brandweermannen, brugwachters, douaniers, gevangenispersoneel, militairen,… gewoon teveel om op te noemen.ACV – Openbare diensten verdedigt alle werknemers, zonder onderscheid
Een brede basis

Vakbondswerk is geen éénmanszaak. Er is nog steeds de macht van het getal. Die brede aanpak maakt ons sterker: we spreken namens gans het personeel; dat heeft een pak voordelen: • De overheid kan moeilijk om ons heen

 • We komen op voor elkeen, niet alleen voor diegenen die hard roepen of schreeuwen, zodat er geen achtergestelde groepen zijn.

Samen met de andere ACV – centrales die instaan voor het onderwijs, vormt ACV – Openbare Diensten zelfs de grootste vakbond in de openbare sector.


Ons ledental blijft toenemen: dat wil zeggen dat meer mensen overtuigd zijn van onze rol.
Jij niet?! Nog niet overtuigd?
Leden ACV – Openbare Diensten hebben een dubbel voordeel:


 1. Je beschikt over professionele hulp voor alle problemen in je werksituatie: een prima service, een hele kracht!

Bij ACV – Openbare diensten kan je terecht: 1. met al je problemen inzake loon-en arbeidsvoorwaarden, in de ruimste zin van ’t woord

 2. we zorgen voor advies en uitleg bij vragen over je werksituatie

 3. verspreiden stelselmatig info over alle wijzigingen met betrekking tot je statuut of arbeidsregeling

 4. doen tussenkomsten bij je werkgever, in jouw belang

 5. en als ’t echt spant, nemen we je verdediging op

 6. zo nodig tot in de rechtbank, zorgt ACV – Openbare Diensten voor gratis rechtsbijstand.
 1. Tegelijk…

Ja, tegelijk ijveren we voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden voor het personeel, zowel in jouw dienst of bedrijf, als in ‘t algemeen.


Want je carrière uitbouwen, je positie verbeteren, je rechten verdedigen,…dat zijn dingen die je bezig houden. Daar doen we best iets samen aan!
Sociaal overleg gebruiken we voluit: onze/ jouw onderhandelaars weten waar de klepel hangt.

Lukken besprekingen niet,…dan staan we op de bres!LID ACV – Openbare Diensten

op dubbele kracht,

sta je nooit in de kou!


  1. Hoe gaan we te werk?


Vakbondswerk is mensenwerk

ACV – Openbare Diensten kan in alle openbare diensten en bedrijven, rekenen op de inzet van afgevaardigden. Het zijn jouw collega’s die vrijwillig opkomen in het belang van hun werkmakkers. Zij vormen de contactpunten van de vakbond op je werkplaats.
Afgevaardigden op je werkplaats zorgen voor eerstelijnshulp

Leden met vragen over hun statuut of arbeidsvoorwaarden kunnen steeds terecht bij onze afgevaardigden op hun werkplaats.

Zij kunnen je vaak direct helpen voor tal van problemen. Een dergelijk rechtstreeks contact: dat is altijd een voordeel!

Maar ja het kan dat die afgevaardigde het antwoord schuldig blijft. Iedereen kan moeilijk ‘alles’ weten. Dat begrijp je best. Maar dan kent hij of zij wel de kanalen om je problemen aan te pakken.


Nieuwe uitdagingen!

Vandaag kan je rekenen op een volwaardig inkomen, een degelijke loopbaan, inkomenswaarborg bij ziekte, ongeval,…ga maar door. Dat is opgebouwd na bikkelharde onderhandelingen. Zonder vakbond kreeg je dat vandaag niet ‘zomaar’ in de schoot.


En zeker is: Ook morgen moeten wij in de weer. Om verbeteringen af te dwingen: een beter loon, beter werkingsmiddelen, leukere werkomstandigheden. We weten het, de vakbond zal sommige evoluties niet tegen houden door er gewoon tegen te zijn. Maar dat is ook het punt niet! Als moderne vakbond wil ACV – Openbare Diensten op de evoluties zijn stempel drukken; Op een manier zoals onze leden vandaag het willen.
Vakbondswerk = Samenwerken

De afgevaardigden op je werkplaats vormen samen een militantenkern. Die kernen komen regelmatig bijeen, gaan na hoe verbeteringen voor het personeel op de werkplaats kunnen bekomen, hoe eventuele algemene problemen best worden aangepakt.

ACV – Openbare diensten hecht er veel belang aan dat die militantenkernen goed werken: zij vormen ons kloppend syndicaal hart, de spreekbuis voor het personeel
Op je werkplaats is er een militantenkern

Die militanten komen regelmatig bijeen


 • je werkplaats, om de plaatselijke problemen aan te pakken

 • om meer algemene problemen aan te pakken (bijv. bij wijziging van wetten en besluiten)

Om de 5 jaar organiseert ACV – Openbare Diensten een congres. Het jaar voordien worden alle afgevaardigden in de militantencomités verkozen. Het volgend congres van ACV – Openbare Diensten heeft plaats in het jaar 2010.


Secretariaten ACV – Openbare Diensten: een netwerk met specialisten

Soms zijn problemen ingewikkeld, zodat je er niet uit komt zonder echte specialisten. Dan doe je wellicht ook liefst beroep op iemand die de zaken goed kent!


Daarom beschikt ACV – Openbare Diensten over meer dan 100 vaste medewerkers. Zij kennen de personeelsstatuten als geen ander en hebben maar één job: werken in jouw belang!
Persoonlijk contact dicht bij de deur: ACV – dienstencentra

Over het ganse land zijn er ACV – kantoren; je kan er eventuele vragen of problemen voorleggen. In die dienstencentra is men goed op de hoogte van de algemene sociale wetgeving.

Voor zaken die echt specifiek zijn voor de openbare sector, zal men je vraag of klacht noteren en doorsturen naar ACV – Openbare Diensten.

Je hebt er persoonlijk contact direct in je buurt en kan toch genieten van de dienstverlening van ACV – Openbare Diensten.

Sociale vooruitgang valt niet zomaar uit de lucht!

Die komt er maar door aangehouden syndicale druk, er wordt eigenlijk afgedwongen.1.3. Prima service
Onze dienstverlening =ons paradepaardje

Wedde juist berekend? Hoe zit het eigenlijk met die toelagen bij overwerk, of nachtwerk? Wat met mogelijkheden tot deeltijds werken? Heb je een nieuwe beoordeling gekregen? Maar wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe loopt die bevorderingsprocedure ook weer? Hoe interpreteert men die reglementering eigenlijk?


Sta je voor zo’n vragen, dan is ’t vaak verwarring alom! Met een paar simpele vuistregels, kom je er zeker niet. Want er zijn flink wat verschillen, naar gelang jouw statuut of situatie: neem nu maar het verschil tussen vastbenoemden en contractuelen
Als individu kan je onmogelijk alle juridische regeltjes kennen; Overigens, ga maar eens na, wat een tijd en energie zou het niet kosten om te weten wat de finesse is van je statuut. Al ware het maar om enkele eenvoudige problemen op te lossen,…je moet pakken wetten en reglementeringen doorworstelen.
Waarom dan niet kiezen voor de gemakkelijk weg?:

Voor professionele hulp via ACV – Openbare Diensten


Goede info voor elkeen een must

ACV – Openbare Diensten zorgt voor rechtstreekse informatie aan de leden, op de werkplaats zelf: naar gelang het geval, met vouwbladen, info’s, affiches of pamfletten, ledenvergaderingen,.. enz.


Actuele info over veranderingen op ’t algemene vlak, krijg je gratis via ons maandblad “De Nieuwe Tijd”
Met regelmaat van de klok, verspreiden we specifieke brochures, met uitleg over veranderingen in de wetgeving.
Advies en raad over je statuut & looninfo

Info nodig over je juiste arbeidsvoorwaarden? Als lid kan je die direct bekomen!


Op zoek naar looninfo? Naar de meest voordelige formule van deeltijds werk?… Vraag gewoon aan een secretariaat een loonberekening. Zo kan je tenminste je oordeel vormen met échte kennis van zaken.


Tussenkomsten bij je werkgever

Je moet opkomen voor je rechten…of zijn er tussenkomsten nodig, hogerop in de hiërarchie? Vakbondssecretarissen en secretariaten staan je bij, niet alleen met raad, maar doen ook alle tussenkomsten, gewoon in jouw belang!


Examens voorbereiden

Je wilt hogerop? Prima, maar wellicht moet je wel slagen voor een examen. ACV – Openbare Diensten bezorgt haar leden gratis informatie over die diverse examens; dat hoort gewoon bij onze service! Soms zorgt je werkgever zelf voor opleiding en vorming. Is dat niet het geval, dan organiseert ACV – Openbare diensten vaak eigen voorbereidingen. Leden kunnen daar gratis aan deelnemen.


Je dient verdedigd?

Elkeen komt vroeg of laat juridisch wel eens in ‘t nauw.

Dan is er onze gratis rechtshulp voor de rechtbank. En denk niet te gauw , mij overkomt dat toch niet!!!
Werkloos

Je bent je door omstandigheden werkloos, dan zorgt de vakbond voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. De ACV – dienstencentra in je buurt staan klaar om je op dat vlak te helpen met raad en daad.


Pensioendienst ACV – Openbare Diensten

De vakbond werkt niet alleen voor werkenden, maar ook voor sociaal uitkeringsgerechtigden. Gepensioneerden vormen daarbij een belangrijke groep. Want vroeg of laat komen we allemaal in dat stadium. Vandaar dat ACV – Openbare diensten over een aparte pensioendienst beschikt. Voor contractuelen leveren we die service in samenwerk met de CM- de christelijke mutualiteit.

Voor statutair benoemden organiseert ACV – Openbare Diensten zelf de service.
1.4. Gratis rechtsbijstand
Het zal je maar overkomen....

ACV –Openbare Diensten zal altijd eerst proberen door tussenkomsten of overleg problemen op te lossen.
Maar er zijn ook gevallen, waarin je rechten alleen afgedwongen worden via commissies van beroep of de rechtbank. Als enkeling is dat vlug een kostelijke zaak (vraag dat maar eens aan een advocaat).
Daarom zorgt ACV – Openbare Diensten voor de verdediging van haar leden. Uiteraard bekijken we samen wel eerst of de zaak juridisch haalbaar is.

In welke situaties?

Een arbeidsongeval, je rechten op bevordering miskend, neemt je werkgever een loopje met je rechten, een onheuse beoordeling van je chef gekregen, ...

Denk maar niet: dat overkomt mij niet!

Elkeen kan in situaties komen waarbij een geschil ontstaat.

Juridische regeltjes zijn dan in het spel.
Neem je in je eentje daarvoor een advocaat onder de arm, dan wordt dat snel een dure zaak.

En wie dacht die problemen op te lossen via een of andere verzekering, is wel meer van een kale reis teruggekeerd.


Hoe pakken we het aan?

ACV – Openbare Diensten zorgt voor de verdediging van haar leden voor alle problemen die te maken hebben met hun werksituatie:

 • Dien je verdedigd tegenover je chefs of hiërarchie, dan zorgt ACV – Openbare Diensten gratis voor een gevormd verdediger die de reglementering kent als zijn broekzak.
 • Komt het geschil voor de arbeidsrechtbank (bijv. bij arbeidsongeval): ACV Openbare Diensten zorgt gratis voor professionele juridische bijstand door specialisten van de ACV – juridische diensten.
 • Is voor je verdediging een medische expertise nodig? Dan zetten wij daarvoor de nodige stappen.
 • Moeten je rechten verdedigd tot bij de Raad van State: ACV – Openbare Diensten zorgt gratis voor de redactie van uw verzoekschrift en de volledige opvolging van je dossier.
 • Dien je verdedigd voor een andere rechtbank: ACV – Openbare Diensten zorgt gratis voor bijstand door een pleiter of een advocaat.


Weetjes

Geschilprocedures zijn meestal ingewikkeld. Sta je voor zo’n situatie: • Ga dan snel tewerk: juridische termijnen moeten in acht genomen.
 • Doe altijd een beroep op een secretariaat van ACV – Openbare Diensten: want je situatie dient grondig onderzocht (maak je kosten, bijv. voor een advocaat los van ACV – openbare diensten, dan komen we daar uiteraard niet in tussen).
 • Het moet wel gaan om een juridisch haalbare zaak.
 • Er wordt tussenkomst verleend voor geschillen die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin van het woord, maar niet voor eisen op ‘morele’ gronden (want dat is gewoon oeverloos).
 • Uiteraard moet je wel in orde zijn met je lidmaatschapsbijdrage (minstens 6 maand voor de feiten).Zit je dik in de problemen en moet je verdedigd, doe dan een beroep op gratis rechtsbijstand van ACV – Openbare Diensten

Je lidmaatschap zou wel eens kunnen opbrengen...


  1. Goed gezien


Wat je geeft

Een lidgeld van € 13,65 per maand.

Voor kaderpersoneel (= niveau A) bedraagt het iets meer, nl. € 14,45.

Doch voor parttimers slechts € 10,80.

Wel moet je hier elk jaar de syndicale premie aftrekken.

We hebben het eens uitgerekend: een dagblad kost 3 maal zoveel


Wat je krijgt

 1. Druk op de openbare werkgevers, voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

 2. IJveren voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

 3. Indijken van sociale afbraak en zorg voor een betere bescherming van sociale zwakkeren, zoals zieken, werklozen, gepensioneerden, ...

 4. Juiste informatie via ons maandblad en doorheen tal van brochures met bevattelijke uitleg over je statuut.

 5. Een syndicale premie en eigen premies bij getrouwheid, pensioen of overlijden.

 6. Kosteloos deskundige bijstand i.v.m. verloven, lonen, vakantiegeld, eindejaarspremie of sociale zekerheid....

 7. Kosteloze hulp en verdediging bij de problemen zoals bij tuchtsancties of m.b.t. je beoordeling.

 8. Juridische bijstand bij geschillen, bij administratieve beroepscommissies of zelfs bij rechtbanken.

 9. Concrete hulp bij werkeloosheid.

 10. Recht op stakingsvergoeding.  1. Je kan altijd terecht in onze secretariatenOp de hoofdzetel ACV – Openbare Diensten


Helihaven 21 – 1000 Brussel

Tel 02 208.24.51 – Fax: 02 208.24.50

Wellicht dichter bij je in de buurt, onze 13 gewestelijke secretariaten


Aalst – Oudenaarde (9300): Hopmarkt, 45

Tel: 053 734580 – Fax: 053 73.45.79

E-mail: benigne.pieters@acv-csc.be
Antwerpen(2000): Nationalestraat, 111

Tel: 03 222.70.40 – fax: 03 222.70.50

E-mail: viviane.smeets@acv-csc.be
Brugge(8000): Oude Burg, 17

Tel: 050 44.41.82 – Fax: 050 44.41.80

E-mail: annie.wybo@acv-csc.be
Brussel(1000): Helihaven, 21

Tel: 02 208.23.94 – Fax: 02 208.23.90

E-mail: rudi.decoster@acv-csc.be
Gent(9000): Poel, 7

Tel: 09 265.43.30 – Fax: 09 265.43.35

E-mail: sophie.stevens@acv-csc.be
Hasselt(3500): Mgr. Broeckxplein, 6

Tel: 011 29.09.36 – Fax: 011 29.09.31

E-mail: koenraad.colla@acv-csc.be
Kortrijk(8500): Pr.Kennedypark, 16D

Tel: 056 23.56.06 – Fax: 056 23.56.08

E-Mail: carine.vandevoorde@acv-csc.be
Mechelen(2800): Onder den Toren, 5

Tel: 015 288580 – Fax: 015 288583

E-Mail: chantal.geens@acv-csc.be
Oostende(8400): Dr.L.Colenstraat, 7

Tel: 059 55.25.46/47 – Fax: 059 56.04.47

E-Mail: heidi.derudder@acv-csc.be
Sint.Niklaas(9100): H.Heymanplein, 7

Tel: 03 760.13.27 – Fax: 014 40.32.64

E-mail: theo.ydens@acv-csc.be


Turnhout(2300): Korte Begijnenstraat, 20

Tel: 014 40.32.63 – Fax: 014 40.32.64

E-mail: diane.raeymakers@acv-csc.be
Vlaams – Brabant:

Leuven(3000): L.Vanderkelenstraat, 32

Tel: 016 21.94.01 – Fax: 016 23.67.53

E-mail: mia.maes@acv-csc.be
Asse(1730): Steenweg, 24

Tel: 02 582.87.11 – Fax: 02 453.14.71E-Mail: mark.dekeyzer@acv-csc.be  1. Contactmilitanten Veiligheidskorps
Gevangenis

Naam contactmilitant

Tel. werk

E.mail

Antwerpen

Detilloux Michel Voorzitter

03 257 8089

michel.detilloux@pandora.be

Brugge

Boogaerts Serge
Serge.Boogaerts@pandora.be

Brugge

Van Bossuyt Serge
Serge.van.bossuyt@pandora.be

Brugge

Van Droogenbroeck Wilfried
Flamingo.pandora.be

Brussel

Cheraft MisaëlBrussel

Maes Serge vorming
maes.serge@hotmail.com

Brussel Zuid

Engels Ludwig vorming
Acvod.vk@gmail.com

Hasselt

Cardea Sandra vorming
Sandra.cardea@telenet.be

Hasselt

Jaminé Alain
alain.jamine@telenet.be

Hasselt

Juvyns Stefan
stefan.juvyns@skynet.be

Tongeren

Vanslambrouck Jan Ondervoorzitter/vorming
jrkizmiaz@pandora.be

Turnhout

Van Houtven Jef
Jef.vanhoutven@telenet.be
Uit deze regio’s worden bovenstaande militanten afgevaardigd om uw stem te laten horen in diverse nationale en Vlaamse comités. Aan Franstalige kant bestaat er een zelfde structuur.


1.8. Secretariaat ACV – Openbare Diensten – Justitie

Luc Neirynck • Filip Dudal

 • Poel 7 – 9000 Gent

 • Tel: 09 265 43 32

 • filip.dudal@acv-csc.be
 • Vrijgestelde secretaris

 • Poel 7- 9000 Gent

 • Tel: 09 265 43 32

 • luc.neirynck@acv-csc.be


Eigen vormingsdienst

Zo worden er voorbereidingslessen gegeven voor het examen van adjunct veiligheidsassistent en veiligheidsassistent.


 

Eigen website

Een eigen website hebben we niet, maar je kan 24/24 uur terecht op de website van de gevangenissen: • http://www.acv-gevangenissen.be

Je vindt er alle info op een gebruiksvriendelijke manier!!!Iedere maandag zitdag Justitie van 09u00 tot 16u30.

Adres: Poel 7, 9000 Gent.

Tel: 09 2654332 – Fax 09 2654335 – Mail: filip.dudal@acv-csc.be

 

 Nog steeds niet overtuigd, lees dan verder!

 


2. Uw loopbaan binnen het veiligheidskorps

Aanwervinggraden:

 • adjunctveiligheidsassistent (ava).

 

Bevorderinggraden:

 • veiligheidsassistent (va).

 • hoofdveiligheidsassistent (hva).

Werving niveau C

U begint als ava (graad 20 – weddenschaal 20A)

 

De ava die 4 jaar gac heeft, bekomt de weddenschaal 20 B. 

De ava die ten minste 4 jaar gac heeft, kan benoemd worden bij wijze van verandering van graad tot va. Deze verandering van graad wordt afhankelijk gesteld van het onderzoek waarvan het programma gelijk is aan dit van het tweede gedeelte van het vergelijkend examen voor overgang naar va.

 

 

Een va die ten minste 8 jaar gac. heeft, kan voor zover er vacante betrekkingen zijn bezoldigd worden in weddenschaal 20/12. 

De va die ten minste 4 jaar gac heeft, kan bevorderd worden tot de graad van hva (rang 22 – weddenschaal 22A).

 

De hva die ten minste 6 jaar gac heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn de weddenschaal 22B bekomen.Voor meer informatie kan je steeds terecht bij

ACV Openbare Diensten – federaal Team

federaalteam@acv-csc.be

02 208 24 52

 
3. Toelating tot de stage, het onthaal en de opleiding


Van toelating tot de stage tot benoeming of afdanking
Toelating

De stagiair wordt tot de stage toegelaten door de tot benoemen overheid en door deze als stagiair benoemd.


Duur

1 jaar


De stage kan ten hoogste met één derde van haar duur worden verlengd.

Alle perioden waarin de stagiair in actieve dienst is, worden in aanmerking genomen. Worden niet in aanmerking genomen de afwezigheden die zich voordoen nadat de stagiair reeds 15 werkdagen in één of verschillende malen afwezig is geweest, zelf indien hij gedurende deze afwezigheden in actieve dienst is. Tellen niet mee bij de berekening afwezigheid: het jaarlijks vakantieverlof, het omstandigheidverlof, uitzonderlijk verlof voor overmacht, verlof voor sociale promotie, vakbondsverlof.

Afwezigheden gedurende 15 dagen (één of verschillende malen) hebben de schorsing van de stage tot gevolg.
Organisatie van de stage
De stagiair wordt onder het toezicht van de dir. Personeel en organisatie geplaatst en moet deelnemen aan de activiteiten die deze organiseert.
Opmaak van de verslagen
Om de 3 maand en op het einde van de stage.

Aanstelling tot rijksambtenaar
De stagiair wordt benoemd door de betrokken minister.

Voor meer informatie neem contact op met uw militant

4.Mutaties.

  1   2   3


Dovnload 487.42 Kb.