Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Betekent een vast en zuiver geloof. Soms betekenen de woorden

Dovnload 139.46 Kb.

Betekent een vast en zuiver geloof. Soms betekenen de woordenPagina1/4
Datum10.10.2017
Grootte139.46 Kb.

Dovnload 139.46 Kb.
  1   2   3   4

Al-'Aqeedah

Al-'Aqeedah betekent een vast en zuiver geloof. Soms betekenen de woorden 'Aqeedah en Eeman hetzelfde. Het betekent oprecht vanuit je hart geloven en gehoorzaam zijn aan Allah door het in praktijk te brengen.

Het woord 'Aqeedah is afgeleid van 'aqada wat vastbinden betekent. Aldus betekent 'Aqeedah die dingen waarmee het hart verbonden is om Allah te aanbidden en dichterbij Hem te komen.

De daden, welke de muslims verrichten, zullen alleen door Allah geaccepteerd worden wanneer hun 'Aqeedah authentiek is en het bewijs hiervan is terug te vinden in de Qoran en de sunnah. Als, op welke manier dan ook, de 'Aqeedah niet authentiek is, zijn hun spreken en hun daden ongeldig.

De bewijzen, welke in de Qoran en ahadith vermeld worden, leggen uit wat deze authentieke 'Aqeedah inhoudt, deze 'Aqeedah is de basis van de Islaam.

Dit houdt in het kort in, de zes fundamenten van 'Aqeedah ook wel de zes pilaren van Eman genoemd.

- Geloven in Allah

- Geloven in Al-Malaika - de engelen

- Geloven in Al-Kutub - de boeken

- Geloven in Ar-Roesul - de boodschappers

- Geloven in Al-Ba'th - de wederopstanding en het oordeel

- Geloven in Al-Qadar - de voorbeschikking

Als een persoon een van deze zes punten ontkent of er niet overeenkomstig de Qoran en de Sunnah in gelooft, dan is diegene een Kafir - een ongelovige.Een voorbeeld van een van de bewijzen waarin deze zes punten genoemd worden is de volgende hadith.

Toen de engel Giebriel in de vorm van een man bij de Profeet verscheen, vroeg hij aan de Profeet :

"Vertel mij wat geloof is". Hij antwoordde:

" Het houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is".

"U heeft juist gesproken", zei hij (Giebriel)".

(Overgeleverd door Omar , hadith sahih Muslim)

Het bewijs hiervan staat ook in vele ayaat van de Qoran, bijvoorbeeld:

" O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper (Mohammed ) en het Boek (de Qoran) welke Hij naar beneden gezonden heeft aan Zijn Boodschapper en het Geschrift dat Hij naar beneden gezonden heeft aan degenen voor (hem) en al wie niet geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, en de Laatste Dag, dan is hij inderdaad ver afgedwaald".

(Surah An-Nisa aya 136)

Insha-Allah zal ik deze zes punten een voor een in het kort uitleggen.

Geloven in Allah.

Geloven in Allah betekent dat niemand anders dan Hij het recht heeft om aanbeden te worden.

De werkelijkheid van deze aanbidding omvat de vele verplichtingen van dienstbaarheid waarmee de muslims Allah aanbidden, zoals bijvoorbeeld Du'a (smeekbede) en Taqwa (vrees voor Allah).

Geloven in Allah houdt ook in je verplichtingen als Muslim nakomen, zoals de vijf pilaren van de Islam, As-Shehedah (de geloofsgetuigenis)As-Salaat (het gebed)

Az-Zakaat (de armenbelasting)

As-Saum fie shahri Ramadan (het vasten in de maand Ramadan)

Al-Hajj (de bedevaart naar Mekka)

Dit zijn niet de enige verplichtingen die je als muslim hebt. Vele andere verplichtingen staan tevens genoemd in de ahadith en as-Shariah, zoals bijvoorbeeld goed zijn voor je ouders, het opdoen van kennis, het dragen van al-hidjab etc.

Geloven in Allah en daarmee het uitspreken van La ilaha illa Allah - er is geen god dan Allah, is de basis van Tawheed - de eenheid van Allah, waarover alle boodschappers eensgezind waren.

De Profeet zei:" Ik kreeg de opdracht om te vechten tegen die mensen die geen la ilaha illa Allah zeiden. Als zij la ilaha illa Allah zeggen, dan zal hun leven en hun bezit veilig zijn en hun zaken zullen bij Allah liggen".

(Hadith sahih al-Bukhari)Rasul Allah maakt met deze hadith duidelijk waar het om gaat. Het uitspreken van la ilaha illa Allah bood in deze situatie een bescherming tegen de muslims, omdat als iemand deze geloofsgetuigenis uitspreekt je moet aannemen dat diegene dit ook oprecht meent. Rasul- Allah zegt dan verder "hun zaken zullen bij Allah liggen"

Dit betekent dat Allah uiteindelijk zal oordelen en alleen Hij weet wat er in de harten van de mensen is.

Ibn Taimiyah zei over de betekenis van la ilaha illa Allah:

"Het hart vindt geen totaal geluk behalve door van Allah te houden en te streven naar hetgeen Hem behaagt. Het is niet mogelijk om deze liefde te bereiken, behalve door alle dingen te verwerpen die ermee in strijd zijn. Dit is wat de woorden la ilaha illa Allah

betekenen, dit is de geest van het geloof van Ibrahiem en van elke andere profeet".

Het tweede gedeelte van de geloofsgetuigenis Mohammed ar-rasul Allah - Mohammed is de Boodschapper van Allah, betekent dat als we dit geloven, we ook de sunnah van de Profeet zullen volgen; dat wil zeggen dat we doen wat hij ons bevolen heeft en dat we laten wat hij ons verboden heeft.

Alleen het zeggen van de geloofsgetuigenis met de mond zonder het oprecht te menen heeft geen enkele waarde. De geloofsgetuigenis dient oprecht en zonder enige twijfel uitgesproken te worden.

In surah Al-Hudjuraat (aya 15) staat:

  1   2   3   4

  • Geloven in Allah .

  • Dovnload 139.46 Kb.