Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beter Engels of beter Nederlands?

Dovnload 44.79 Kb.

Beter Engels of beter Nederlands?Datum06.12.2018
Grootte44.79 Kb.

Dovnload 44.79 Kb.


Pagina |


SYMPOSIUM “Beter Engels of beter Nederlands?”

UAntwerpen, 13 maart 2010

Summier Curriculum Vitae sprekers


PROGRAMMA

14.15u - 14.20u

Verwelkoming door dr. Filip De Vlieghere

14.20u - 15.35u

Uiteenzettingen

1.       dr. Diana Vinke

2.       prof. dr. Marc Cogen

3.       prof. dr. Frank Fleerackers

4.       mevr. Hakima El Meziane

5.       prof. dr. Jozef Devreese15.35u - 16.10u

Panelgesprek

met ook: prof. dr. Ludo Abicht, Elias Vergult en Gorik Van den Bergh

Moderator: An De Moor


16.10u - 16.30u

Vragen uit de zaal

16.30u

Receptie


Dr. Diana Vinke
Dr. Diana Vinke is momenteel beleidsmedewerker onderwijs aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven.

Zij studeerde Germaanse filologie aan de universiteit van Antwerpen. Was 12 jaar docente Engels op een school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Ze promoveerde in 1995 aan de Technische Universiteit Delft met het proefschrift “English as the medium of instruction in Dutch engineering education”. Dr. Vinke ontwikkelde en implementeerde een systeem voor kwaliteitszorg en voor professionalisering van docenten voor de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU/e. Ze verlegde vanaf 2000 haar werkterrein naar onderwijsvernieuwing. Maakte deel uit van de oprichtingsgroep van de faculteit Industrial Design, waar Engels de officiële voertaal is. Ze ontwikkelde en implementeerde in het bijzonder het competentiegerichte onderwijsmodel van deze nieuwe opleiding. Haar huidige focus: beoordeling, terugkoppeling en zelfsturend leren in competentiegericht onderwijs.Prof. dr. Marc Cogen
Prof. dr. Marc Cogen behaalde een Master of Law aan de UGent in 1978 en een PhD of international law (international investment banks and funds) aan dezelfde universiteit. Hij volgde stages in de Afrikaanse ontwikkelingsbank van Abidjan en de Inter-American Development Bank in Washington DC.

Tussen 1978-1986 was hij als advocaat verbonden aan de rechtbank van Antwerpen en Gent, met als specialisatie onder meer maritiem recht. Ook op academisch vlak was hij actief: zo was hij, prof. Internationaal Recht (Vrije UAmsterdam), prof. Europese Integratie (Vesalius College, VUB). Sinds 1990 is hij prof. Internationaal Recht aan de Gentse universiteit.

Hij was raadgever voor de financierings- en investeringssector van de “Southern African Development Community (12 staten). Hij was bovendien expert financiële hervormingen van het Ethiopische parlement van 2000 tot 2001.

Hij was diplomatiek en politiek adviseur van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken (2004-2007), onder meer i.v.m. diplomatieke betrekkingen met Congo.
Prof. dr. Frank Fleerackers
Frank Fleerackers studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King's College (UK), het MIT-Massachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA), waar hij aan de Harvard Law School tot Master of Laws promoveerde bij Roberto Unger met een thesis over legal reasoning. Hij doctoreerde op het vlak van de rechtstheorie en de rechtsfilosofie bij Jan M. Broekman (KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid) en Irving Singer (MIT, Department of Philosophy), met een monografie over rechtsbewustzijn en rechtsinterpretatie (The Conveyance of Legal Awareness, KU Leuven, 1996, 314p). Aan de Harvard Graduate School of Education onderzocht hij in dit kader de toepassing van ICT-interactie voor een herijking van rechtsonderwijs en rechtsvorming. Hij is gewezen British Council scholar (London), I.B.A. scholar (Strasbourg), en ontving de Harvard Club Award van de US-Foundation for Scientific Research and Educational Exchange.
Hij is auteur en editor van verscheidene meta-juridische boeken, cahiers en tijdschriftpublicaties op het vlak van de rechtstheorie, de juridische ethiek, de rechts- (en politieke) filosofie en met name de geschillenstudie of conflictanalyse.
Voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) zetelde hij als voorzitter Ranking van het Model voor Integrale Kwaliteitsevaluatie van het Onderzoek in de Rechtswetenschappen en adviseert hij over de macrodoelmatigheid van nieuwe opleidingen aan Vlaamse universiteiten. Tevens zetelt hij in de Ledencommissie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, die de nationale en internationale leden aanstelt voor de Wetenschappelijke Commissies van het FWO.
Als advocaat in Brussel was hij voorzitter en openingsredenaar van het Vlaams Pleitgenootschap en hij zetelde in de Raden van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde/Vereniging van Vlaamse Balies.
Sinds 1998 maakt hij deel uit van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U. Brussel (HUB) en de European Academy of Legal Theory, waar hij inter alia Recht en Onrecht, Grondslagen van het Recht, Rechtstheorie, Juridische Conflictanalyse, Alternatieve Geschillenregeling, Rechts- en politieke filosofie doceerde/doceert. Hij ontving sindsdien aanstellingen tot visiting scholar aan MIT-Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA en tweemaal aan Harvard.
Prof. Fleerackers is decaan van de rechtsfaculteit en algemeen voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici. Hij zetelt tevens in de Hoge Raad voor de Justitie en maakt deel uit van de Benoemings- en Aanwijzingscommissie voor de magistratuur.


Hakima El Meziane
Hakima El Meziane is geaggregeerde licentiate Politieke wetenschappen optie internationale politiek (Universiteit Antwerpen). Ze behaalde ook een Master na Masterdiploma onderwijsmanagement aan dezelfde universiteit.

Ze was van 2006 tot 2009 coördinator gelijke kansenprojecten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (werkgever Universiteit Antwerpen).

Momenteel is ze adviseur onderwijs,  diversiteit en talentontwikkeling in het kenniscentrum van Voka Vlaams Economisch Verbond.

Prof. dr. em. Jozef Devreese
Prof. dr. Devreese is Doctor in de wetenschappen, groep natuurkunde (K.U. Leuven).

Als Theoretisch natuurkundige was hij verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Hij was docent aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA), Gewoon hoogleraar aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA), Gewoon hoogleraar aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) en Buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 1977-2002.Zijn onderzoeksdomeinen zijn: polaronen, kwantumtheorie van de vaste materie, supergeleiding en superfluïditeit, Feynman-padintegralen en wiskundige methodes, structuren met gereduceerde dimensie en dimensionaliteit, nanofysica, kwantumtransport, nanoelectronica, fotonica, nanosensoren.Publicaties

 • 433 gespecialiseerde publicaties in internationale tijdschriften met refereesysteem.

 • 192 lezingen op uitnodiging aan buitenlandse universiteiten, industriële laboratoria en onderzoekscentra in Europa, USA en Japan.

 • ca. 30 werkverblijven/ werkbezoeken aan laboratoria/ universiteiten in de USA.

 • 16 boekvolumes, o.a. n.a.v. internationale conferenties en symposia.


Functies en initiatieven

 • Stichter en coördinator van de afdeling “Theoretische Fysica van de Vaste Stoffen” (TFVS-UIA-UA).

 • Samenwerking met ~20 externe laboratoria: Europa, USA, Japan...

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Divisie “Gecondenseerde Materie” van de Europese Natuurkundige Vereniging (EPS) (1980-1986) en grondlegger van de ‘General Conference’-reeks van deze divisie.

 • Coördinator (1984-1989) van het I.M.S. (Instituut voor Materiaalwetenschappen) van de Universiteit Antwerpen.

 • Voormalig lid van commissies bij IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics), EPS, NFWO (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), NRWB (Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid), EU commissies, enz…

 • Expert bij de Europese Commissie (sinds 2004).


Onderscheidingen

 • Driejaarlijkse prijs voor de Exacte en Natuurwetenschappen van de Vlaamse Leergangen van de K.U. Leuven (1972).

 • “Fellow” van de “American Physical Society” (1990).

 • Lid van de Russische Academie voor ‘Creative Endeavours’, Moskou (1994).

 • Doctor Honoris Causa van de Staatsuniversiteit van Moldavië (1995).

 • “Fellow” van het “Institute of Physics, UK” (2000).

 • Erelid van de Academie voor Wetenschappen van de Republiek Moldavië (2001).

 • Lid van de Europese Academie voor Wetenschappen en Kunsten, Salzburg (2005).

 • “Fellow” van de “European Physical Society” (2006).

 • Geselecteerd als “Outstanding Referee” van de “American Physical Society” (2008).

 • Onderscheidingen voor twee wetenschappelijke publicaties uit 2008 (co-auteur) vanwege de American Physical Society en voor een publicatie uit 2009 (co-auteur) op een internationale conferentie (“SPIE”) in Dresden.Culturele Belangstelling


 • Als muziekliefhebber was hij betrokken bij de realisatie van het Metzler-orgel in de O.L.V.-kathedraal van Antwerpen (1993) en was hij voorzitter (2000-2002) van het Vlaams Instituut voor Orgelkunst (VIVO).

 • In 2007 verscheen bij WIT Press: 'Magic is No Magic'. The Wonderful World of Simon Stevin, van de hand van Jozef T. Devreese en Guido Vanden Berghe. Dit is de vertaling van het boek “Wonder en is gheen wonder” van dezelfde auteurs (Davidsfonds 2003).

 • Bevordering van de Nederlandse Taal en Cultuur binnen een gemondialiseerde maatschappij; op grond van culturele argumenten.

 • Hij kreeg in 2005 de André Demedtsprijs.Prof. dr. Ludo Abicht
Prof. dr. Ludo Abicht studeerde Klassieke Filologie (Centrale Examencommissie), Germaanse Filologie (RUG) en Filosofie (Nijmegen, Tuebingen).

Hij is dr. Germaanse Letteren met een proefschrift over de Praagse joods-Duitse auteur Paul Adler (U. Of Cincinnati, Ohio, VSA).


Hij doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch en Berkeley (USA). Vanaf 1984 aan de UIA, het HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool, Antwerpen. Emeritus sinds oktober 2001. Daarna gastprofessor aan de UA en de UGent.
Hij is auteur van o.m. De joden van Antwerpen, Mensen in Israël en Palestina, Humor, Vrijheid en Wijsheid van de joden, Filosofie is voor iedereen, Goed leven is goed samenleven, Brood, Rozen en Utopie, De zure druiven van de oorlog, De joden van België, De tocht door de woestijn. Het vredesproces in het Beloofde Land. De herinnering is een vorm van Hoop. Intelligente emotie , Eén maat en één gewicht. Een kritisch essay over Israël-Palestina., Ware Geuzen zijn Turks noch paaps. De geschiedenis van de joden van de Lage Landen. De Verlichting vandaag . Het Lunapark en andere plekken. Autobiografisch materiaal.
Elias Vergult
Elias studeerde af van et Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas (Latijn - moderne talen)

Van 2007 tot 2009 studeerde hij Politieke Wetenschappen aan de UA.

Nu is hij student Toegepaste Taalkunde Duits-Italiaans aan de Lessius Hogeschool. Hij is praeses van studentenvereniging NSV.
GORIK VAN DEN BERGH
Gorik is momenteel student Toegepaste Economische Wetenschappen (UA). Hij beschikt al over een bachelordiploma Politieke Wetenschappen. Hij is ook praeses van het KVHV Antwerpen.
AN DE MOOR
An De Moor gaf als licentiate in de Germaanse Filologie (UGent) jarenlang les in een aantal Vlaamse secundaire scholen. Nadien was ze een aantal jaar free lance journaliste en raadgever buitenlands beleid, protocolchef en toesprakenschrijver op een ministerieel kabinet. In deze hoedanigheid bouwde zij expertise op het vlak van publieksdiplomatie op.

Zij is sinds 2008 deeltijds taalbeleidcoördinator van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (campus Aalst, Gent en Sint-Niklaas) en deeltijds raadgever communicatie, internationalisering & kwaliteitszorg evenals onderzoeker onderwijsvernieuwing in dezelfde hogeschool, campus Aalst.

Zij bekleedt al vele jaren bestuursfuncties in Vlaams-Nederlandse verenigingen: algemeen secretaris van het Algemeen-Nederlands Verbond; voorzitter van de ANV-afdeling Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en van de Orde van den Prince Gent I; gewestcoördinator neerlandistiek en lid van de Commissie Toekomst van de Orde van den Prince; secretaris van de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Zij is sinds 2002 voorzitter van de vzw Beweging Vlaanderen-Europa en de vzw 11-Daagse Vlaanderen Feest!
Symposium “Beter Engels of beter Nederlands?”, Curriculum Vitae sprekers

UAntwerpen, 13 maart 2010 • PROGRAMMA 14.15u - 14.20u Verwelkoming
 • 14.20u - 15.35u Uiteenzettingen
 • 15.35u - 16.10u Panelgesprek
 • Receptie Dr. Diana Vinke
 • Prof. dr. Frank Fleerackers
 • Prof. dr. em. Jozef Devreese
 • Functies en initiatieven

 • Dovnload 44.79 Kb.