Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Betreft: deelname project Politiek Actief

Dovnload 7.71 Kb.

Betreft: deelname project Politiek ActiefDatum02.09.2018
Grootte7.71 Kb.

Dovnload 7.71 Kb.

Aan: de burgemeesters

Den Haag, 7 april 2015Betreft: deelname project Politiek Actief

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van het project Politiek Bewust en Politiek Actief gaat ProDemos in 2015 in 8 gemeenten gratis een cursus Politiek Actief verzorgen. In deze brief vertellen we u meer hierover en leest u hoe uw gemeente één van deze 8 kan worden. We richten onze brief aan u omdat u als burgemeester een bijzondere positie hebt in relatie tot de burgers én de politieke partijen in uw gemeente.

Voor een goed functionerende democratische rechtsstaat is het noodzakelijk dat burgers weten hoe de democratische rechtsstaat functioneert, dat zij zich bewust zijn van de waarde ervan en inzicht krijgen in hoe zij een actieve rol hierin kunnen spelen. Het is van belang om hier aandacht aan te besteden, ook in de periodes tussen verkiezingen in. De cursus Politiek Actief van ProDemos is een manier om burgers kennis te laten maken met de politiek en hen te stimuleren om politiek actief te worden. Dat kan bijvoorbeeld in de eigen buurt, in een adviesraad of als raadslid. Dankzij een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen we deze cursus in 2015 in 8 gemeenten gratis organiseren. Met het project willen we de lokale democratie versterken en mensen laten ervaren hoe de lokale politiek in praktijk werkt.Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Het precieze programma wordt in overleg en op maat samengesteld.Praktische informatie

 • De cursussen moeten plaatsvinden in de periode mei – juni of september – oktober 2015.

 • Een cursus bestaat uit vijf avonden, een bezoek aan de gemeenteraadsvergadering en een terugkombijeenkomst.

 • Na afronding van de cursus lopen de deelnemers stage bij de gemeente of bij een politieke partij.

 • Per cursus kunnen maximaal 30 personen deelnemen.

Wat doet ProDemos?

 • ProDemos verzorgt de inhoud van de cursus, de cursusleiding en het lesmateriaal.

 • ProDemos stelt materiaal beschikbaar voor de werving van deelnemers, met o.a. een poster, een logo, een concept persbericht en een overzicht van goede voorbeelden van andere gemeenten die eerder een cursus Politiek Actief hebben georganiseerd.

 • In overleg met u nodigen we lokale politici en bestuurders uit als gastdocent.

Wat verwachten we van u?

 • De gemeente stelt een geschikte locatie ter beschikking en verzorgt de catering (koffie/thee).

 • De gemeente nodigt inwoners uit voor de cursus Politiek Actief.

 • De gemeente en de politieke partijen bieden stageplaatsen aan.

 • De gemeente organiseert een terugkombijeenkomst voor de deelnemers.

 • De gemeente organiseert samen met ProDemos in de regio een bijeenkomst over het stimuleren van inwoners om politiek actief te worden.

 • De gemeente deelt haar kennis in het kader van dit project met andere gemeenten.

Een pamflet (poster) met informatie over het project is bijgevoegd.

Hoe bepalen we in welke gemeente we de cursus Politiek Actief organiseren?
Om een keuze te kunnen maken, vragen we u om kort (in maximaal 250 woorden) te motiveren waarom u vindt dat er een cursus Politiek Actief in uw gemeente moet plaatsvinden. Daarnaast kijken we naar regionale spreiding. Ook het opkomstpercentage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2014) is een criterium, waarbij een lager opkomstpercentage de kans vergroot dat de cursus in uw gemeente zal worden gegeven.

Meer informatie of meedoen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huri Sahin, h.sahin@prodemos.nl of 070 757 02 69. Wilt u de cursus in uw gemeente organiseren? Stuur dan uw motivatie voor vrijdag 24 april 2015 aan Huri Sahin, h.sahin@prodemos.nl. Wie weet zijn uw inwoners dan binnenkort Politiek Actief!

Met vriendelijke groet,Kars Veling
Directeur ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

 • Cursus Politiek Actief
 • Praktische informatie
 • Wat doet ProDemos
 • Wat verwachten we van u
 • Hoe bepalen we in welke gemeente we de cursus Politiek Actief organiseren
 • Meer informatie of meedoen

 • Dovnload 7.71 Kb.