Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Betreft: Verzoek om ambtshalve vermindering van de definitieve aanslag ib/Pvv t b. V. Aanslagnummer h ad. € …

Dovnload 7.14 Kb.

Betreft: Verzoek om ambtshalve vermindering van de definitieve aanslag ib/Pvv t b. V. Aanslagnummer h ad. € …Datum01.08.2017
Grootte7.14 Kb.

Dovnload 7.14 Kb.


…………..

…………..


…………….

……….., …………


Behandeld door:
Betreft: Verzoek om ambtshalve vermindering van de definitieve aanslag IB/Pvv …….. t.b.v. ………., …………., ………….., aanslagnummer ………..H..6, ad. € ….

Geachte heer/mevrouw,


Namens bovengenoemde belastingplichtige verzoeken wij u om een ambtshalve vermindering omtrent de definitieve aanslag IB/Pvv 20..., aanslagnummer …………H…6., dagtekening ………….
Motivering

In de aanslag vermeldt u dat het belastbaar bedrag ad. € ……… bedraagt.


Bij het vaststellen van dit belastbaar bedrag is per abuis geen rekening gehouden met de betaalde lijfrente premie ad. € ………..

Het belastbaar bedrag bedraagt, rekening houdend met de betaalde lijfrentepremie,


ad. € ……. (€ ……….. -/- € …….).
De verschuldigde belasting van belastingplichtige bedraagt derhalve:

Verschuldigde IB/Pvv

€ …..

Loonheffing

-€ …...

Voorlopige aanslagen (betaald)

€ …….

Te ontvangen

€ ……


Conclusie

Op grond van voorafgaande zijn wij van mening dat het belastbaar bedrag

€ ……. dient te bedragen.
Rekening houdend met de aanslag met aanslagnummer ……...H…6 verzoeken wij u vriendelijk om een teruggaaf ad. € ……….
Mocht u nog vragen hebben vernemen wij dit graag van u.
Hoogachtend,

…………………………


Document : verzoek ambtshalve vermindering IB/Pvv wegens vergeten lijfrenteaftrek

Versie : maart2014
  • Te ontvangen

  • Dovnload 7.14 Kb.