Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bibliografie a. J. C. van Leeuwen

Dovnload 95.47 Kb.

Bibliografie a. J. C. van LeeuwenDatum31.07.2017
Grootte95.47 Kb.

Dovnload 95.47 Kb.

BIBLIOGRAFIE A.J.C. van Leeuwen
Verschenen onder de namen: Wies van Leeuwen, W. van Leeuwen, A.J.C. van Leeuwen of A. van Leeuwen
-, ‘Een interessant huis te Tongelre (Eindhoven)’, Brabants Heem 21 (1969), 133-135.
-, ‘Bouwen in de Kempen. Kerken en hun torens’, Bifrons 1 (1970), 9-14.
-, Kleine historische gids van Luyksgestel, Luyksgestel (gemeentelijke uitgave) z.j. (ca. 1970).
-, ‘Onze gebouwen, gegroeid uit het landschap’, Ken uw Kempen, z.pl., z.j. (Eersel Heemkundekring De acht Zaligheden 1973), 6-10.eemkundeH
-, Luyksgestel in oude ansichten, Zaltbommel 1973 (i.s.m. A. Verhoeven en A. Hutten).
-, Langs de oude Brabantse kerken, oostelijk Brabant, Baarn 1974.
-, ‘Monumentenlijst’, Brabantia 23 (1974), 126-127.
-, A. Jansen, St. Petrus Banden te Leende. Proeve van een bouwgeschiedenis, z.pl., z.j. (Nijmegen 1974).
-, ‘Kerk en toren van Meijel’, Brabants Heem 26 (1974), 31-32.
-, Boekbespreking: E.H. ter Kuile, Romaanse kerkelijke bouwkunst in Nederland, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, 1975, 22.
-, Langs de oude Brabantse kerken, westelijk Brabant, Baarn 1976.
-, ‘Het Zuiden’, les e 6 van de cursus Levende Stenen 1976.
-, ‘Sint Hubertus te Alem’, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, 1977, 97-102.
-, ‘De nieuwe schoonheid in Utrecht. “Vijf kerken herleven”. Kantteke­ningen bij een symposium’, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, 1978, 154-159.
-, met een werkgroep van het KHI te Nijmegen, Kunstgeschiedenis en kritiek, Nijmegen 1978.
-, A. van Berkum, R. Schmitz, L. Tibbe, Hadjinicolaou en de traditionele kunstgeschiedenis, Nijmegen 1978.
-, A. Jansen, ‘Sint Petrus Banden te Leende’, Heemkronijk 17 (1978), 71-76.
-, Boekbespreking: C. Mönnich, De kerk in het midden, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, 1978, 160.
-, Boekbespreking: J.F. van Os, Langs Nederlandse orgels. Overijssel, Gelderland, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, 1978, 160.
-, Boekbespreking: ‘Wies über Warnke’, KunstWerk no. 11, maart 1978, 20-31.
-, ‘Schennende hand of liefdevolle zorg’, KunstWerk no. 12/13, jani 1978, 25-40.
-, ‘Inleiding gastcollege prof. C. Peeters en beknopte bibliografie’, KunstWerk no. 14, december 1978, 29.

-, Boekbespreking: ‘Architectuurgeschiedenissen bekeken. Bespreking van Spectrum geschiedenis van de Bouwkunst en Sesam atlas van de bouwkunst’, KunstWerk no. 14, december 1978, 35-37.

-, ‘Jan Toorop, de Nijmeegse jaren’, KunstWerk 14, december 1978, 38-40.
Voorbereiding en begeleiding van de tentoonstelling Ossenaren, de botermakers van huis uit, Oss 1978 (met W. Boetzkes, P.J. Gijsbers en S. Kolsteren).

-, A. Jansen, ‘Sint Petrus Banden te Leende opnieuw bezien’, Heemkronijk 18 (1979), 37-43.


-, A. Jansen, ‘Sint Petrus Banden te Leende (II)’, Heemkronijk 18 (1979), 32-37.
-, Boekbespreking: ‘Mooi en lelijk, wat opmerkingen’, Monumenten van bedrijf en techniek, KunstWerk no. 15, maart 1979, 52-55.
-, ‘De H. Brigidakerk te Geldrop, een stukje geschiedenis’, Parochiegids parochie H., BrigidaGeldxrop Centrum, 1979 (anoniem verschenen).
-, Boekbespreking: R. Göttgens, Romaanse kerken in het Catalaans Pyreneëngebied, KunstWerk 16, juni 1979, 54.

-, ‘De restauratie van de St. Servaas’, KunstWerk no. 16, juni 1979, 27-31.


-, ‘Tot sieraad der omgeving. Het kerkelijk bouwbedrijf van 1795 tot 1913’, Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw, Catalogus 's-Hertogen­bosch 1979, 29-48.
-, Boekbespreking: “Een nieuw boek over de makers van Geldrops orgel’, F. Jespers, A. van Sleeuwen, Tot eer van zijn makers, Heemkronijk 18 (1979), 117-122.
-, ‘Van ‘steenen pruiken’, het Nijmeegs Canisiuscollege’, Numaga 26 (1979) no. 4, 141-148.
-, ‘Erfgoed als waar’, KunstWerk no. 18, februari 1980, 16-23.
-, ‘Van ‘steenen pruiken’, het Nijmeegs Canisiuscollege’, ’t Hok moet blijven, Nijmegen z.j. (1980), 9-15.
-, medewerking aan: ‘Kunstgeschiedenis wetenschap of kritiek’, Te Elfder Ure 26 (1978), jrg. 24, no. 3 (verschenen voorjaar 1980).
-, M.P.H. Pilet, F.J. Smolders, "Van vaderlandsch gevoel tot participatie in culturele waarden", KunstWerk no. 19, april 1980, 3-14.
-‘19e-eeuwse restauratie-opvattingen’, Symposium. De geschil­derde uitmon­stering van de St. Servaaskerk, Maastricht 28 en 29 juni 1979, Maastricht 1980, 26-30.
-, M. Pilet, F. Smolders, ‘Van vaderlandsch gevoel tot participatie in culturele waarden’, KunstWerk no. 19, april 1980, 3-14.
-, ‘De nieuwe schoonheid’, KunstWerk 19, april 1980, 53.
-, Boekbespreking: T. Kappelhof, T. Zeeuwe, De ruimten van de werkende mens, KunstWerk 19, april 1980, 54-56.
-, ‘Broodje monument’, KunstWerk no 19, april 1980, 55.
-, ‘Het huis ‘Raveschot’ te Luyksgestel’, Brabants Heem 32 (1978), 78-83.
-, ‘Nijmeegs Cansiuscolege bedreigd’, Bulletin KNOB 79 (1980), no. 3, 114-116.
-, ‘Het Canisius-College te Nijmegen”, Levende Stenen, nieuwsbrief 4 (1980), no. 2, 1 december 1980, 1-3.
-, ‘Beeld van de Kempen’, Kroniek van de Kempen, vier tot tien bijdragen per jaar aan de wekelijkse pagina Kroniek van de Kempen in de weekbladen van de Kempenpers te Hapert, gepubliceerd in: Kroniek van de Kempen, 20 jaarboeken incl. registerdeel 1981-2001. Een bijdrage over alleenstaande torens uit 1982 abusievelijk toegeschreven.
-, ‘De nieuwe schoonheid 3’, KunstWerk no. 22, mei 1981, 45.
-, ‘Het interieur van de Maastrichtse St.-Servaas; een restau­ratiepro­bleem’, Bulletin KNOB 80 (1981), 73-88.
-, ‘Het inventariseren van de bebouwde omgeving’, Monumenten 2 (1981), no. 9, 13-21.
-, ‘Het inventariseren van de gebouwde omgeving in Noord-Brabant’, Brabants Heem 33 (1981), no. 2-3, 154-166.
-, ‘De nieuwe schoonheid 4’, KunstWerk no. 23, oktober 1981, 43.
-, Boekbespreking C. van de Ven, Bouwen in Barcelona, KunstWerk no. 22, mei 1981, 53-55.
-, Boekbespreking W.H. Vroom, De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, KunstWerk no. 23, oktober 1981, 46-49.
-, N. Maes, ‘’Restauratie' van een 17e-eeuwse boerderij in Oirschot’, Monumenten 3 (1982), no. 2, 20-27.
-, ‘Een cieraad der gemeente , de negentiende-eeuwse St. Martinus te Heeze’, Heemkro­nijk 20 (1981), no. 3-4, 155-170.

-, Luyksgestel, Sint-Martinus, kerk en H. Kruiskapel, gestencilde tekst voor NCRV Kerkepad 1982.


-, J. ter Horst e.a., "De toekomst van het Nijmeegs Canisius­college. Een nieuwe functie voor een internaatsgebouw", Futura 17 (1982), no. 12, 13-18.
-, E. Dolné, M. Pilet, F. Smolders, Wonen onder ‘Steenen pruiken’, Begeleidende brochure…Canisiuscollege, Nijmegen 1982.
-, ‘”Overschoone Tempel Gods”, de Eindhovense H. Hartkerk’, Eindhoven door de eeuwen, Eindhoven 1982, 205-225.
-, "De Heezer Sint Martinus, een 'huis van allen'", Heemkro­nijk 21 (1982), 101-119.

-, "Drie visies op het herstel van de historische stad", Bulletin KNOB 81 (1982), 211-216.


-, ‘Verandering. ‘De Dorpsstraat van Luyksgestel I’, Rosdoek no. 27, december 1982, 19-23; deel II, Rosdoek no. 30, okt. 1983, 11-16; deel III Rosdoek no. 31, januari 1984, 5-10; deel IV Rosdoek 34, december 1984, 10-18; deel V, Rosdoek no. 37, december 1985, 21-27; deel VI Rosdoek no. 39, 1986, 12-18, deel VII Rosdoek no. 41, 1986, 17-23.
-, "Een visioen van glorievolle monumenten. Waarden en achter­gronden van de monu­mentenbeschrijving", Bulletin KNOB 82 (1983), 178-199.
-‘Hoopvol perspectief voor Arnhem?’, Heemschut 60 (1983), 181-183.
-, ‘Tuinhuizen in Friesland, recensie’, Bulletin KNOB 82 (1983), 45.
-, ‘Schrijvend in ’t Aalsmeerder Veerhuis. Opstellen van Geurt Brinkgreve’, boekaankondiging, Bulletin KNOB 82 (1983), 46.
-, ‘Zorg om het stadsbeeld, boekaankondiging, Bulletin KNOB 82 (1983), 250.
-, De kerk van H. Gerardus Majella te De Weebosch, gestencilde tekst voor NCRV Kerkepad 1983.
-, ‘Wonen onder ‘Steenen pruiken’. Een nieuwe bestemming voor het Canisiuscollege te Nijmegen’, Monumenten 4 (1983), 11-12.,
-, B. van Hellenberg Hubar, ‘”Een gemutileerde Cuypers aanbidden?” De restauratie van de Maastrichtse Sint Servaas’, Heemschut 60 (1983), no. 9, 128-131 (tot miskende opdrachtgevers).
-, "De Heezer Sint Martinus, een 'huis van allen'", Kontakt, Orgaan van de St. Martinus Heeze, extranummer Heeze 1983, 11-28. Ook in: St. Martinus-parochie Heeze. Van kerkgebouw tot kerkgemeenschap 1933-1983, Heeze 1983 , ongepagineerd, is ingekorte en aangepaste versie van Heemkro­nijk 21 (1982), 101-119.
-‘Nieuwe functies voor monumentale complexen’, Hergebruik van monumenten. Een wegwijzer bij het zoeken naar een nieuwebestemming voor oude gebouwen, Vught 1983, 5-9. Ingekorte en verminkte verzie ook in: Monumenten 4 (1983), no. 12, 3-7.
-, "De Roermondse Munsterkerk. Van sprekende neogotiek tot zwijgende architectuur", Bulletin KNOB 83 (1984), 159-169.
-, "Het Cuypersgenootschap en de rafelrand van de monumenten­zorg", Monumenten 5 (1984), no. 6, 10-13.
-, "Van gevels en dorpse deftigheid", Het landschap als mu­seum. Wegwijzer door Peelland, Helmond 1984, 67-70.
-, ‘Van langgevel tot gevelrij. Varkensmarkt 35-43 te Hilvarenbeek’, Nieuwsbrief Heemkundekring Hilvarenbeek no. 7. Januari 1984, 77-83.
-, Boekaankondigingen ‘Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk Gedeelte’ en ‘Zuid-Limburg Vaals, Wittem en Slenaken’, Bulletin KNOB 83 (1984), 297-298.
-, Boekaankondiging ‘Restauratie-Bulletin De Sint-Servaas’, Bulletin KNOB 83 (1984), 180.
-, Boekaankondiging ‘Voorzieningen Pieterskerk Leiden’, Bulletin KNOB 83 (1984), 98.
-, Boekaankondiging ‘Waar Hagenaars kerkten’, Bulletin KNOB 83 (1984), 98.
-, ‘En de rafelrand rafelt verder’ en ‘Stand van zaken rondom de Sint-Servaas’, Jaarboekje Cuypersgenootschap, 1984, ongepagineerd.
-, Recensie ‘Arnhems verjaardagscadeau met wrange nasmaak. Arnhem. Elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw’, Katholiek Nieuwsblad 31 januari 1984.

Medewerking aan: Inventarisatie-methodiek KNOB-NVMZ. Brochure met richtlijnen en formulier voor het inventariseren van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, objecten en omgeving, Haarlem, KNOB-NVMZ, 1984.


-, ‘Een bebouwde heuvelrand. Nijmeeegse kloosters vanaf de negentiende eeuw’, Artillerie. Een kunsthistorisch spervuur 2 (1984-1985), no. 2, 15-27.
-, Recensie L. Lansink, Geschiedenis van het Amsterdamse stationsplein, Amsterdam 1982, Bulletin KNOB 84 (1985), 184-185.
-, Recensie ‘De Sneker Martinuskerk en haar ‘levensverhaal’. S. de Blaauw, De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negentiende-eeuwse bezieling, Leeuwarden 1984, Heemschut 62 (1985), no. 6, 122-123.
-, Cultuurhistorische Inventarisatie Provincie Noord-Brabant. Kerken tussen 1850 en 1940, 's-Hertogenbosch 1985.
-, ‘Het nut van kerkenota’s’, Heemschut 62 (1985), no. 9, 161-163.
-, ‘Wandalisme. Afbraak in Alkmaar’, De Sluitsteen 1 (1985), no. 1, 2-7.
-, Boekaankondiging Monumentale kerken in Den Haag, Bulletin KNOB 84 (1985), 233.
-, Boekaankondiging Architect G.H.M. Holt, Bulletin KNOB 84 (1985), 47-48.
-, "Rondom het dorpswoonhuis in de Kempen", Volkscultuur 3 (1986), no. 4, 94-108.
-, "Rondom het dorpswoonhuis in de Kempen", Brabants Heem 38 (1986), 50-62.
-, "Rondom een 'heerlijk ceremonieel'. De kapellen van het Domi­nicus College en het Albertinum te Nijmegen", Nader be­schouwd. Een bundel kunsthistori­sche opstellen aangeboden aan Pieter Singelenberg, Nijmegen 1986, 187-209.
-, met N. Maes en H. Ruiter, De monumenten van Noord-Brabant. Cultuurhistorische inventarisatie Bergen op Zoom, Baarn-’s-Hertogenbosch 1986.
-, met N. Maes en H. Ruiter, De monumenten van Noord-Brabant. Cultuurhistorische inventarisatie Boxtel-Liempde, Baarn-’s-Hertogenbosch 1986.
-, Recensie R. Blijenstein, Zeist, groei en bouw; Hilversum Architectuuronderzoek; Monumenteninventarisatie gemeente De Bilt; Boerderijen inventariseren, Bulletin KNOB 85 (1986), 119-120.
-, Recensie R. Meischke en E.H. Reeser, Het Trippenhuis in Amsterdam, Bulletin KNOB 85 (1986), 233-234.
-,Monumenten- en museumroute Kempenland, Vught 1987.
-, Met J. Coenen en J. Erftemeijer, Een Heilig Huisken. De Heilig Kruiskapel te Luyksgestel, Luyksgestel 1987.
-, ‘Oerles parochiekerk en de neogotiek’, Jubeljaar 1987. Sint jan de Doperkerk te Oerle. Oerle 1987, 67-71.
-, "Tien jaar onderzoek naar negentiende-eeuwse bouwkunst", De negentiende eeuw 11 (1987), 108-115.
-, B. van Hellenberg Hubar, "Publicaties en evenementen in het kader van 'Cuypers-jaar 1985'", Bulletin KNOB 86 (1987), 179-184.
-, B. van Hellenberg Hubar, "Van topmonument tot objet trouvé. Het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage gereduceerd tot door­snede op ware grootte", Bulletin KNOB 86 (1987), 30-38.
-, Boekaankondiging Noordelijk Oostergo Dantumadeel, Bulletin KNOB 86 (1987), 45.
-, Boekaankondiging Het Land van Maas en Waal, Bulletin KNOB 86 (1987), 45.
-, Boekaankondiging Katholieke Waterstaatskerken in het Bisdom Den Bosch, Bulletin KNOB 86 (1987), 45-56.
-, Met B. van Hellenberg Hubar, ‘In omni re vincit imitationem veritas. Het roemloze einde van het voormalig Rijks Archief te ’s-Gravenhage’, De Sluitsteen. Bulletin van het Cuypersgenootschap 3 (1987), no. 1, 7-22.
-, Met B. van Hellenberg Hubar, ‘In omni re vincit imitationem veritas. Het voormalig Rijks Archief te ’s-Gravenhage als toetssteen van architectuurkritiek en kunsthistorie’, Nederlands Archieven blad 91 (1987), no. 4, 289-313.
-, "Tien jaar onderzoek naar negentiende-eeuwse bouwkunst", De negentiende eeuw 11 (1987), 108-115.
-, Boekaankondiging De oude kerk te Etten, Bulletin KNOB 86 (1987), 251.
-, "Streekeigen bouwen. Een mythe", Hilvarenbeek duizend jaar. Bijdragen tot een symposium over de geschiedenis der Brabantse dorpen, Hilvarenbeek 1988, 105-116.
-, Bedreigd stadsbeeld. Bouwstenen voor een samenhangend beleid (over Nijmeegse kloosters), Nijmeegs Katern. Nieuwsbrief over de geschiedenis van stad en streek 2 (1988), no. 2, 2-4.
-,Monumenten- en museumroute Kempenland. Route Noord, Eindhoven 1988.
-, Recensie R. Steensma, C. van Swigchem, Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw, Bulletin KNOB 87 (1988), 119-120.
-, Recensie L.H. Albers, Het gewichtloze gewogen. Cultuurhistorische betekenis van landgoederen geëvalueerd met behulp van multicriteria analyse, Bulletin KNOB 87 (1988), 230-231..
-, Recensie Huis Wylerberg. Een expressionistisch landhuis van Otto Bartning. Architectuur en cultureel leven 1920-1966, Bulletin KNOB 87 (1988), 231-232.
-, ‘Internaten, juvenaten en studiehuizen’, ‘Caritas en apostolaat’, ‘Kerkelijke kunst in Nijmeegse kapellen’, catalogus en tijdstabel, D. Nicolaisen (red.), Een veelkleurig habijt. Kloos­ters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw, Grave 1989, 53-79, 92-102, 116-133, 183-230.
-, "De wisselende waardering voor een ensemble; restauraties van de stiftskerk te Thorn tussen 1780 en 1956", De Sluitsteen 5 (1989), 47-56.
Redactie van: Jansen, A.H.E.M., A.J.C. van Leeuwen, G. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere'. Hendrik van der Geld, de neogo­tiek en de Brabantse beeldhouwkunst, Tilburg 1989.
-, "De neogotiek, van romanti­sche vorm tot enig ware stijl", A.H.E.M. Jansen e.a., 'Arbeyd sere voert tot eere'. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouw­kunst, Bijdra­gen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, deel 80, Tilburg 1989, 1-44.
-, "Het Brabantse religieuze gebouw tussen 1850 en 1940", Braban­tia 38 (1989), no. 1, 3-9.
-, "Monumenten Inventarisatie Project, een beeld van Brabantse monumenten", Monumenten 10 (1989), no. 3-4, 10-13.
-, ‘Monumenteninventarisatie basis voor een beleid’, Heemkronijk 28 (1989), no. 3, 79-86.
-, ‘200 gesloopte Brabantse monumenten’, Heemschut 66 (1989), no. 9-10, 36-37.
-, ‘Hendrik van der Geld, een kerkelijke kunstwerkplaats in ’s-Hertogenbosch’, Met gansen trou 40 (1990), no. 5, 66-75.
-, "Monumenten tussen authenticiteit en afbraak", Brabantia 39 (1990), no. 7, 8-11.
-,’J.A. Alberdingk Thijm, Bouwkunst en symboliek’, De Sluitsteen. Bulletin van het Cuypers Genootschap, 5 (1989), 1-44. Ook afzonderlijk verschenen.
-, Glas-in-loodramen van Nijmeegs klooster naar Puiflijk, Publicatieband Stichting Oude Gelderse Kerken III, najaar 1989, 239-240.
-, ‘Arnhem, ‘kleine’ Eusebiuskerk. Bergen op Zoom, van kerk tot theater. Nijmegen Dominicuscollege’, De Sluitsteen 6 (1990), no. 2, 49-51.
-, ‘Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in Eersel’, Eersel, Duizel, Steensel. Drie Zaligheden. Een bijdrage tot haar geschiedenis, Hapert 1989, 211-250.
-, B. van Hellenberg Hubar, G.M. van Kleef, "Argumenten in beroep tegen het afwijzen van de St.-Vituskerk te Blauwhuis van P.J.H. Cuypers (1867-1871) als te beschermen object", De Sluitsteen 6 (1990), 39-47.
-, Bernadette van Hellenberg Hubar, "De beginselloosheid tot adagium verheven. De polemische restau­ratie van de Sint-Ser­vaas te Maastricht", De Sluitsteen 6 (1990), 75-97.
-, "Internaten en juvenaten in Brabant", Kostschool... een les voor het leven, 's-Hertogenbosch 1991, 105-129.
-, ‘Op de tocht’, Brabantia 40 (1991), no. 3, 11.
-, ‘Kapel Dominicuscollege kreeg monumentstatus. “Door Maria tot jezus”’, Nijmeegs Katern 5 (1991), no. 4, 2-4. Aangepaste versie van De Sluitsteen 6 (1990), no. 2, 49-51.
-, "Alberdingk Thijm en het nationale erfgoed", P.A.M. Geurts e.a. (red), J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negen­tiende eeuw, Baarn 1992, 144-156.
-, "'Als een phoenix uit zijn assche herrezen', de restauratie van het noordportaal van de Walburgiskerk te Zutphen", Bulle­tin van de Stichting Oude Gelderse kerken, afl. 34 (voorjaar 1992), 63-79.

-, "H. van der Geld (1838-1914), beeldhouwer", Brabantse Biogra­fieën, Amster­dam-Meppel 1992, 55-59.


-, "De aula van het Canisius-College. Ooit gesloopt Nijmegen", Nijmeegs Katern 6 (1992), no. 6, 14-15.
-, ‘Twee verdwijnende binnenruimten in Nijmegen. Niet zomaar een dak’, Nijmeegs Katern 6 (1992), no. 2, 2-4.
-, ‘Niet zomaar een dak. Twee verdwijnende binnenruimten in Nijmegen’, De Sluitsteen 8 (1992), no. 1-2, 70-71.
-, "Een 'steenen landschap', Cuypers' Fragmenten­gebouw bij het Rijksmu­seum", Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters, Amsterdam 1993, 331-344.
-, J. Michels, "De vermaarde tien procent. Monumenten be­scher­men, maar dan?", Brabantia 42 (1993), no. 3, 12-14.
-, "Zolang de vooraad strekt. Kerkelijke monumenten in Nijme­gen", Monumenten 1993, no. 12, 28-30.
-, "De conflicterende restauratie-opvattingen van de Maat­schappij tot Bevorde­ring der Bouwkunst en P.J.H. Cuypers", E. de Jong e.a. (red.), Maatschappij tot Bevordering der Bouw­kunst. Schetsen uit de geschiedenis van het genootschap. De Sluit­steen 9 (1993), no 3-4, 89-102.
-, ‘Kerken, kloosters en synagogen’, J.M.M. Michels, Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940, Zwolle 1993, 123-130.
-, "Pittoreske bouwvallige architectuur versus gerestaureerde monumenten in het werk van P.J.H. Cuypers", Het schilderachtige. Studies over het schilderachtige in de neder­landse kunsttheorie en architectuur 1650-1900. De Sluitsteen 12 (1994), 107-117.
-, "H.J. van Tulder, architect", Brabantse Biografieën, Am­ster­dam-Meppel 1994.
-, "De 'neoromaanse ' restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwe­kerk", I.M.H. Evers (red.), Schatkamernieuws in het zilver, Maastricht 1994.
-, ‘Victor de Stuers und Schloss Moyland’, Schriftenreihe Schloss Moyland, Heft 6 Kleve 1994.
-, De maakbaarheid van het verleden, P.J.H. Cuypers als restauratiearchi­tect, dissertatie Nijmegen KUN, Zwolle 1995.
-, ‘Nog hoop voor Albertinums kloostertuin. Een ridderhofstede in het heuvelland’, Nijmeegs Katern 9 (1995), no. 1, 5-7.
-, Recensie M. van Zanten, Gids voor behoud en beheer van Kerkelijk Kunstbezit, Antiek 29 (1995), no. 8, 41-42.
-, Recensie H. Strijbos, Kerken van heren en boeren, Brabants Heem 48 (1996), no. 1, 38-40.
-, 'Een gewest in verandering. Het Monumenten Selectie Project misverstan­den en mogelijkheden', Monumenten 1996, no. 3, 9-11.
-, B. van Hellenberg Hubar, 'Luctor et Emergo. Een voorzet voor het post-MIP aan de hand van twee bedreigde hoogtepunten uit het oeuvre van rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff', Bulletin KNOB 95 (1996), 24-34.
-, ‘Ruimte voor monumenten’, PIB (Provincie Noord-Brabant), 25 (1996), no. 9, 10.
-, ‘Niet zomaar een dak. Leven en liturgie in een neokerk’, Dominicuskrant april 1996, no. 152, 206.
-, ‘Mooi of lelijk. Industriële gebouwen in Noord-Brabant’, Museum-magazine Noord-Brabant 1996, 24-25.
-, ‘Vanwege een tere huid. De waarde van historische boerderijen’, Nieuwsbrief Boerderijenstichting Noord-Brabant, 3, no. 34, 15 september 1996.
-, 'De moeizame dialoog met P.J.H. Cuypers', Zuidvleugel Rijksmuseum. Een nieuw museum voor Amsterdam, 's-Gravenhage 1996, 24-34.
-, 'De zuidvleugel van het Rijksmuseum', Amstelodamum 83 (1996), 61-62.
-, 'Herleving van het verleden. De negentiende en twintigste eeuw', H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink, 1000 Jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen, Utrecht 1996, 199-241.
-, 'Het Classicisme tussen bewondering en verguizing', R. Rolf (ed.), Vitruviuscongres Heerlen, Heerlen (Vitruvianum), 1997.
-, met M.P.H. Pilet, Louis Pilet, catalogus Museum de Stadshof 25.04 t/m 13.07.1997, Zwolle 1997.
-, W.J. Pantus, 'Het Nijmeegse Valkhof als monument in het spanningsveld tussen vernieuwing en conservering', Bulletin KNOB 96 (1997), 84-103.
-,’”Monnickendam aan de Waal”. Nijmegen en zijn kloosterlijk erfgoed’, Heemschut 74 (1997), no. 1, 21-23.
-, Recensie B. de Keyser, De ingenieuze neogotiek, Trajecta 7 (1998), no. 3, 268.
-, Recensie: 'De Middeleeuwen en de negentiende eeuw', Madoc 12 (1998), 47-49.
-, B. van Hellenberg Hubar, 'Een anti-climax van formaat. Repliek op de contra-indicatie van professor dr A. van der Woud met betrekking tot Kollege Sankt Ludwig te Vlodrop', Cuypersbulletin 4 (1998), no. 26, 39-65.
-. ‘De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Lent: een bestek’, Jaarboek Numaga 1998, 113-125.
-, Recensie In dienst van het Erfgoed, Bulletin KNOB 98 (1999), no. 2, 90-91.
-, ‘Hendrik Willem Valk (1886-1973). Vughterweg 74 te ’s-Hertogenbosch’, De Sluitsteen 1999. Het huis van de architect, 86-87.
-, ‘Het Rijksmuseum, van romantische illusie tot monument met toekomst’, Bulletin KNOB 100 (2001), 200-210.
-, ‘De folly van Sparrendaal’, Monumenten 20 (1999), no. 8, 22-24.
-, ‘Een bouwkunstige legpuzzel. De folly van Sparrendaal en de Bossche Sint-Janskathedraal’, De onderste steen boven. 25 Jaar bouwhistorie in ’s-Hertogenbosch, Utrecht 2001, 152-159.
-, ‘Symposium Neostijlen in de negentiende eeuw: Zorg geboden?’, Monumenten 20 (1999), no. 8, 12-13.
-, Recensie H. de Smaele e.a., De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Kunst en geschiedenis, Trajecta 8 (1999), no. 2, 187.
-, Inleiding ‘De schaduw van Viollet-le-Duc’ en redactie met J. de Mayer, A. Bergmans, W. Denslagen, H. Stijnen en L. Verpoest van Negentiende-eeuwse restauratie-praktijk en actuele monumentenzorg, Leuven 1999, 9-17.
Redactie bundel en bijdrage 'Het voorrecht der restauratie. Stand van het onderzoek in Nederland', Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1991, Leuven 1999, 21-32.
-, Recensie Joris Helleputte (1852-1925) architect en politicus, Trajecta 8 (1999), no. 4, 438-439.
-, Recensie M. Bolaerts, e.a., De kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele, Trajecta 9 (2000), no 4, 410-411.
-, ‘Voorwoord’, V. Delheij, A. Jacobs, Kerkenbouw in Limburg 1850-1914, Sittard 2000, 6-7.
-, ‘Bij twijfel doorfietsen. Van monumenteninventarisatie tot monumentenselectie in Noord-Brabant 1979-2001’, Brabants Heem 53 (2001), 113-129.
-, ‘Zwanenbroedershuis ’s-Hertogenbosch’, F. van Burkom e.a., Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld, Amsterdam-Zwolle 2001, 180-181.
-, ‘Van romantische illusie tot museum met toekomst’, Essaybundel Het Nieuwe Rijksmuseum, Rijksgebouwendienst, O.C. en W, Rijksmuseum, maart 2001, 51-61. Ook Engelse vertaling: ‘From romantic illusion tot museum with a future’, The New Rijksmuseum, a volume of essays, 2001, 48-58.
-, ‘Nieuwe plannen Rijksmuseum’, Heemschut 78 (2001), no. 3, 10-13.
-, ‘Van gotiek tot neogotiek. Drie kerken rond een toren’, De Willibrorduskerk te Berghem. Geschiedenis en restauratie in woord en beeld, Berghem 2001, 34-45.
-, ‘Een schoone dorpskerk. Cuypers’nalatenschap’, 750 Jaar Ewaldenparochie Druten blijvend geloof in de toekomst, Druten 2001, 8-9.
-, ‘Op zoek naar het ‘vergeten’ monument’, Brabants Heem 53 (2001), no. 3, 104.
-, Recensie Het kaartboek van de Abdij van Park 1665. Cartografische bronnen voor de geschiedenis van het Vlaamse landschap, Leuven 2000, Trajecta 10 (2001), no. 2, 188-189.
-, ‘Het Rijksmuseum, van romantische illusie tot museum met toekomst’, Bulletin KNOB 100 (2001), no. 6, 200-210. aangepaste versie van Essaybundel 2001.

-, Redactie, inleiding ‘Een pleidooi voor goede manieren’, en bijdrage met R. van de Weijer: ‘De fortune critique van het binnenhuis. Het negentiende-eeuwse interieur tussen behoud en herbestemming’, Neostijlen in de negentiende eeuw. Zorg geboden? Handelingen van het tweede Vlaams-Nederlands restauratiesymposium Enschede 3-4 september 1999, Leuven 2002, 77-99.


-, ‘Cultuurhistorie en leefomgeving’, Programmablad symposium Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, 27 april 2002.
-, ‘Het stedelijk detail. Goede manieren in de omgang met het stadsbeeld’, Bossche Bladen 2 (2002), no. 2, 63-65.
-, Recensie A. Bergmans, Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw, Cuypersbulletin 6 (2003), 3-4, 25-27.
-, Recensie V. van Caloen, J.F. van Cleven, J. Braet, Het kasteel Van Loppem, Trajecta 11 (2002), no. 3, 280-281.
-, Recensie: Th. Coomans (red.), La Ramée. Abbaye cistercienne en Brabant Wallon, Brussel 2002, in : Trajecta 12 (2003), 261.
-, Recensie: C. Soetens, Orval 1926-1948. Entre restauration en resurrection. In : Trajecta 11 (2003), 374-375.
-, ‘Van tuingebouwen tot spitsbogen. ’s-Hertogenbosch en de neogotiek I’, Bossche bladen 5 (2003), no. 2, 59-63.
-, ‘Kerken en kloosters. ’s-Hertogenbosch en de neogotiek II’, Bossche bladen 5 (2003), no. 3, 102-106.

-, ‘Het Rijksmuseum, van romantische illusie tot monument met toekomst’, Cuypersbulletin 9 (2003), no. 1-2, 33-44.


-, ‘De herleving van de Brabantse gotiek in de negentiende en vroege twintigste eeuw’, Gotiek in Brabant. De Brabantse stad. 13de Colloquium, Bijdragen tot de Geschiedenis 86 (2003), 467-491.
-, ‘Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie en het beeld van Nederland. Torens, torens en torens’, Heemschut 80 (2003), no. 5, 22-26.
-, ‘De gouden tijd van vroeger’, F. Huijbregts, L. Peeters, Kempen vroeger en nu, Liempde 2003, 6-7.
-, redactie van: E. Koldeweij e.a., Binnen bij boeren. Wonen en werken in historische boerderijen, Zwolle-Amsterdam 2003. In dit boek ook tekst en onderschriften voor het hoofdstuk ‘Mooie kamers’.
-, ‘Ateliers voor kerkelijke kunst. ’s-Hertogenbosch en de neogotiek III’, Bossche Bladen 6 (2004), no. 1, 22-24.
-, recensie van : Th. Coomans (red.), La Ramée. Abbaye cistercienne en Brabant wallon, Brussel 2002, Trajecta 12 (2003), no. 3, 261.
-, ‘De vliegende architect. Op reis met Pierre Cuypers’, Cuypersbulletin 10 (2004), no. 2, 5-11. ook als eigen uitgave voor mijn 25-jarig jubileum bij de provincie Noord-Brabant.
-, ‘Gesloten stadsbeeld met geknikte rooilijnen en vier kwadranten. Inventarisatie en bescherming in De Muntel tussen 1990 en 2002, De Muntel II, ’s-Hertogenbosch 2004, 138-144.
-, Apotheek Albers aan de Bossche Markt. Brochure voor de klanten van Apotheek Albers, ’s-Hertogenbosch 2005.
-, ‘Bredase Monumenten beschreven.’ Recensie van: G. vanWezel e.a, De Onze Lieve- Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje Nassau te Breda, Brabants Heem 57 (2005), 76-78.

-, Recensie W. Denslagen, Romantisch Modernisme. Nostalgie in de Monumentenzorg, Cuypersbulletin 11 (2005), no. 2, 12.


-, Recensie. J. Vredenberg, Trotse kastelen en lichtende hallen, Cuypersbulletin 11 (2005), no. 2, 13.
-, ‘Behoud van kerkelijk erfgoed in Oirschot’, Monumenten 2005, no. 7/8, 4-6.
-, ‘Believing in Churches. Church buildings in The Netherlands. Conservation and New Functions’, L.K. Morisset, L. Noppen, Th. Coomans, Quel avenir pour quelles églises, What future for which churches, Québec 2006, 257-269.
-, Recensie Th. Mertens, Uit licht geboren. Gust Ladon (1863-1942), Trajecta 16 (2007), no. 1, 86.
-, ‘Monumenten en hun verhalen. Heemkundige tijdschriftenparade’, Brabants Heem 59 (2007), 71-75.
-, Webteksten voor provinciale site ter gelegenheid van de 1 miljoenste woning (2007).
-, Pierre Cuypers architect (1827-1921), Zwolle-Zeist 2007.
-, ‘De biografie van architect Pierre Cuypers’, Nieuwsbrief RACM 3 (2008), no. 1, 14-15.
-, ‘‘Gij hebt u maar te vertoonen.’ Woorden bij de presentatie van Pierre Cuypers architect (1827-1921), in Roermond 16 september 2007, Cuypersbulletin 12 (2007), no. 3, 9-11.
-, ‘Herinnering aan Pieter Singelenberg (2 augsutus 1918-20 februari 2007)’, Cuypersbulletin 12 (2007), no. 3, 7-8.
-, ‘Architect Maaskant en het Provinciehuis’, Kunst in en om het provinciehuis, Provincie Noord-Brabant 2007.
(251)-, ‘Pierre Cuypers en de baksteen/Pierre Cuypers und der Backstein’, Zwiegespräch. Aufsätze fùr Dörte Nicolaisen-Opstellen voor Dörte Nicolaisen, Aerdenhout 2008, 109-137.
-, Recensie M. Geerts van Dooren, e.a., Als het regen zetten we ‘d’n Tôore binnen, Brabants Heem 60 (2008), no. 1, 35.
-, ‘Pierre Cuypers en de ‘Groote Toren.’ Herstel van de Cuneratoren na 1897’, J. Vredenberg, e.a. (red), Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, 360-370.
-, ‘De restauratie van het Muiderslot in de late negentiende en vroege twintigste eeuw’, Muiderslot. Authenticiteit en verbeelding. Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, 12-27
-, D. Mulder, Bovendonk te Hoeven. Cultuur- en bouwhistorische analyse van het voormalige seminariecomplex van Pierre J.H. en Joseph Th.J. Cuypers, Res nova 2008.
-, ‘De iconografie van de St. Josephkerk’, Honderd en één. Dongense St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe eeuw, Dongen 2008, 46-47.
-, ‘Van Hollandse renaissance tot modernisme’, ‘t Zand. De eerste uitleg van ’s-Hertogenbosch na de opheffing van de vestingstatus in 1874, ’s-Hertogenbosch 2008, 58-76.
-, ‘P.J.H. Cuypers, zijn atelier en zijn restauratiepraktijk’, J. Caen, B. de Munck (red.), Wedijveren met de middeleeuwen, Trajecta 17 (2008), no. 2, 197-216.
A. Jacobs, -, ‘Roermond as Centre for Religious Art’, Historism and Cultural Identity in the Rhine-Meuse Region. Tensions between Nationalism and Regionalism in the Nineteenth Century, Leuven 2008, 217-237.
-, ‘Naar bevind van zaken. Teus van Hoogevest als restauratiearchitect’, C. de Boer- van Hoogevest (red.), Bouwen op Historie. 100 Jaar Van Hoogevest architecten 1909-2009, 260-270.
-, ‘Sint-Servaas,een terugblik na 25 jaar?’, Cuypersbulletin 14 (2009), no. 3, 4-7.
-, ‘Pierre Cuypers the architect: ‘a sort of Dutch Viollet-le-Duc’, True Principles. The journal of the Pugin Society, vol. 4, no. 1, autumn 2009, 56-70.
-, Recensie Th. Coomans en A. Bergmans, In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden: het hof, de kerk, de muurschilderingen, in: Trajecta 18 (1009), 147-148.

-, ‘Sacraal en sociaal. De provincie en de monumentale kerken’, Nieuwsbrief Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland, juni 2010, 8-9.


-, ‘Woord vooraf’, in: P. Willems, H. Henkes, Een dorp met karakter. Ons Brabants erfgoed behouden (Heeze, Leende, Sterksel, Leenderstrijp), Heeze 2010.
-, Recensie, K. de Jonge, P. Geleyns, M. Hörsch, Gotiek in het hertogdom Brabant, in: In Brabant 1 (2010), no. 3, 64-67.
Redactie monumentenbeschrijvingen in: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas 2010.
-, ‘”Nu heft uw tempel en kapel de spits fier ten hooge’. De Kruisherenkapel Maria ter Linde in Uden, Clairlieu 69 (2011), 51-57.
-, met foto’s van Marc Bolsius, De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant, Zwolle (W-books) 2012.
-, ‘Pierre Cuypers 1827-1921’, Roermond, beeld van een stad, Roermond (X-Cago) 2012, 109-138.
-, ‘Een tempel voor de Majesteit Gods op aarde. Een beschrijving van de Sint-Jacobskerk’, Willeke Cornelissen –van de Steeg e.a. (Red), Ruimte voor Jheronimus Bosch, ’s-Hertogenbosch (Jheronimus Bosch Art Centre) 2012, 89-99. Ook verschenen onder de titel: Voorbeeldig hergebruik. Van Sint-Jacobskerk tot Jheronimus Bosch Art Center.
-, ‘Pierre Cuypers. Sierkunstenaar en decoratie meester’, Collect. Kunst & Antiek Journaal, 18 (2013), april, 22-26.

-, ‘Het Rijksmuseum, een wereldlijke kathedraal’, C.W. de Jong, P. Spijkerman (red.), Het nieuwe Rijks Museum. Pierre Cuypers en Georg Sturm in ere hersteld, Naarden-Amsterdam 2013, 39-49.


[Nog te verschijnen : herziene versie Duizend jaar kastelen, negentiende en twintigste eeuw; bijdrage publicatie kasteel De Haar juli 2013].Dovnload 95.47 Kb.