Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bibliografie I. Archieven be advn ac20. Archief Karel Peeters

Dovnload 118.86 Kb.

Bibliografie I. Archieven be advn ac20. Archief Karel PeetersDatum02.09.2018
Grootte118.86 Kb.

Dovnload 118.86 Kb.

Bibliografie
I. Archieven
BE ADVN AC20. Archief Karel Peeters (1930-1990). 0,6 meter.

Karel Peeters (Berchem 1903 – Deurne 1984) was hoofdvertegenwoordiger en directeur van het verkoopkantoor van een papiergroothandel, secretaris van de Frontpartij en gemeenteraadslid in Borgerhout (1932-1941); algemeen–directeur van het dagblad De Schelde/Volk en Staat ; gemeenteraadslid te Borgerhout; algemeen secretaris van de ‘Volksuniversiteit Herman van den Reeck’; eerste algemeen voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) (1933-1945).

Het persoonsarchief bevat documenten over de jaren 1930 tot de jaren 1980, o.m. over (personen in) de collaboratie en de repressie (w.o. briefwisseling, notities en andere stukken naar aanleiding van de BRT-uitzendingen van Maurice De Wilde over de Nieuwe Orde en een dossier betreffende het proces Volk en Staat). Ook dossiers omtrent de Volksuniversiteit Herman Van den Reeck en aangaande het Algemeen Nederlands Zangverbond en de Lodewijk Mortelmans-herdenking.
BE ADVN AC113. Archief Erik Peeters (1972-2012). 3 archiefdozen, 12 omslagen en 2 stukken.

Het persoonsarchief bevat over de jaren 1970 tot begin jaren 2000 dossiers over de Vlaams Nationale Zangfeesten, het IJzerbedevaartkomitee en de rechts-radicale strekking rond de IJzerbedevaarten (Groep van Gent, IJzerbedevaartsforum, Werkgroep Radikalisering IJzerbedevaart). Verder is er ook een uitgebreide collectie documentatie, publicaties en periodieken betreffende radicaal-Vlaamse verenigingen en manifestaties.
BE ADVN AC117. Archief Richard Nelis (1950-2012). Ca. 3 meter, 17 standaarddozen, 3 archiefdozen en 1 omslag.

Richard Celis (°Lille 11 augustus 1929) was advocaat en notaris. Hij was initiatiefnemer en bezieler van talrijke Vlaamsgezinde organisaties en had diverse mandaten: hoofdredacteur van het KVHV-Blad ‘Ons Leven’, voorzitter van de VVS (1954-1955), Nekka, ANZ (1987-1992), VCK (1988-) en Vlaams-Europese Elfdaagse (1994-). In 2002 won hij de Visser-Neerlandia prijs.

Het persoonsarchief bevat dossiers vanaf de jaren 1950 tot de jaren 2012 gevormd in het kader van de bestuursfunctie van de vormer in diverse verenigingen (o.m. de KVHV afdeling Leuven, het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), Europa-Vlaanderen 2002, Europacomité Vlaanderen, Beweging Vlaanderen-Europa, vzw 11-daagse Vlaandren-Europa, Orde van den Prince, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), Vlaamse Culturele Koepel (VCK), Vlaamse Volksbeweging (VVB), Nekka, Vlaanderen Vlagt) en een dossier over Vlamingen in de Wereld (VIW) en een uitgebreide collectie boeken en periodieken.
BE ADVN AC208. Archief Familie Vanbeylen (1950-2008). 0,5 meter en 1 archiefdoos.

Het persoonsarchief over vnl. de jaren 1960 tot de jaren 2008 bevat documenten en documentatie betreffende het Verbond VOS afdelingen Brussel, West-Vlaanderen en Brugge, het Algemeen Nederlands Zangverbond-West-Vlaanderen (afdeling Brugge, later Brugge-Oostende-Veurne), de Vlaamse Volksbeweging (afdeling Brugge) en de IJzerbedevaartwerkgroep West-Vlaanderen. Verder ook een zeer uitgebreide verzameling periodieken en boeken.
BE ADVN AC345. Archief Herman Van Hove. (1930-2010). ca. 5 meter, 5 standaarddozen, 4 archiefdozen en 1 doosje.

Herman Van Hove (°Antwerpen, 18 augustus 1939) is studiemeester-opvoeder, actief in de jeugdbeweging, o.a. als algemeen secretaris van de Blauwvoetfederatie en bestuurslid van verschillende Volksunie-afdelingen in het Antwerpse.

Het persoonsarchief over de jaren 1970 tot de jaren 2006 bevat vnl. documenten betreffende beheer en activiteiten van de Volksunie-afdelingen in het Antwerpse en documentatie betreffende de verkiezingen, eveneens vnl. in Antwerpse. Het archief bevat ook een omvangrijke documentatie rond de IJzerbedevaarten en de Vlaams Nationale Zangfeesten (VNZ); tevens documentatie o.a. over de repressie. Verder een collectie periodieken en boeken. In het bestand bevond zich ook archief van de Blauwvoetfederatie (BE ADVN AC495) en van het Sint-Arnoutsvendel (BE ADVN AC323).
BE ADVN AC475. Fonds Willem de Meyer. (1925-1998). ca. 4 meter.

Mechelen 1899 – Borgerhout 1983Willem De Meyer was volksmuziek-pedagoog en stichter-medewerker van verschillende verenigingen en manifestaties, zoals VNZ, VVKB, de Dag van het Vlaamse Lied. Hij gaf duizenden muziekavonden en publiceerde talrijke liedeverzamelingen, o.m. in de (eigen) vzw Roelanduitgaven.

Het fonds bestaat uit een deel persoonsarchief en een deel verenigingsarchief over de jaren 1920 tot de jaren 1990. De deelarchieven werden gevormd in het kader van de activiteiten van Willem De Meyer (BE ADVN AC333) en zijn zoon Frans De Meyer (BE ADVN AC429) en voor de VZW Roelanduitgaven (BE ADVN AC430). De documenten betreffen het beheer van het Vlaams Nationaal Zangverbond, briefwisseling en documentatie betreffende de Vlaams Nationale Zangfeesten, de Europeades, de Dagen van het Vlaamse Lied e.a. manifestaties. Verder ook agenda’s van Willem De Meyer en onderwerpsdossiers betreffende Vlaamse tekst- en toondichters.
BE ADVN AC493. Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) afdeling Klein– Brabant, Rupel– en Scheldeland (1958-1964). 4 omslagen.

Het verenigingsarchief bevat documentatie en documenten van het einde van de jaren 1950 tot eerste helft van de jaren 1960 betreffende het beheer, de financiën, de administratie en de activiteiten.
BE ADVN AC512. Archief Jozef Uyttersprot (1939-2004). Ca. 2 archiefdozen.

Jozef Uyttersprot (Denderbelle, 16 december 1917 - Dendermonde, 6 juni 2004) was voorzitter van de Volksunie-afdeling Denderbelle en van de Gilde Sint–Martinus. Ook was hij bestuurslid van verschillende Vlaamse en culturele verenigingen, ondermeer ondervoorzitter van het Arrondissementeel Nederlands Zangverbond Dendermonde (ANZD). Hij was corrector bij de uitgeversmaatschappij De Standaard en koster–organist in de Sint–Martinuskerk van Denderbelle.

Persoonsarchief met poëzie-albums rond de repressie na WOII en met documenten betreffende de dichter Leo Volckaert en Maria Angela Constancia Tysmans. Het archief bevat tevens bindteksten door Jozef Uyttersprot van diverse Vlaamse evenementen o.m. van de door het Arrondissementeel Nederlands Zangverbond Dendermonde (ANZD) georganiseerde Vlaamse Zangfeesten van begin tot midden 80er jaren. Bevat tevens boeken en periodieken.
BE ADVN AC517. Archief Familie Wauters. (1919-1953). 1 omslag.

vader Emiel(?): architect

moeder: actief in zangkoren

broer van moeder is Juul Dehen, verbonden aan zender Brussel

Het archief van de familie Wauters werd o.a. gevormd door het engagement van de moeder van Herman Wauters in 'Kunst en vermaak', Borgerhout en bij de Nationale Zangfeesten.

In dit familiearchief over de jaren 1930 tot 1950 bevinden zich documenten betreffende de repressie en een uitgebreide fotocollectie betreffende het 5e Nationaal Zangfeest (Brussel,1937), naast andere muziekmanifestaties tijdens het interbellum, met ook een briefje van August Borms.
BE ADVN AC528. Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) (1933-2001). 175,5 meter.

Het verenigingsarchief over de jaren 1930 tot 2000 bevat documenten betreffende het beheer, de administratie en de financiën. Verder zijn er documenten aangaande de organisatie van tal van activiteiten als lied- en zangbeweging en als koorfederatie. Verder bevat het een uitgebreide verzameling uitgegeven partituren van Arthur Meulemans (afkomstig van het Arthur Meulemansfonds).

De archiefoverdracht 2008/231 bevat over de jaren 1982 tot 2001 stukken die deel uitmaken van het ANZ-archief vnl. betreffende de Koorfederatie Vlaanderen (KFV). De stukken van beide archiefbestanden (BE ADVN AC 528 / BE ADVN AC 772) bevinden zich meestal in dezelfde dossiers en zijn derhalve niet te scheiden.
BE ADVN AC547. Archief Gust Van Damme. (1929-1946).

1 omslag en 1 standaarddoos.Scoutsleider St. Arnoutsvendel; ondervoorzitter ANZ ; voorzitter VLEK

Het persoonsarchief omvat stukken betreffende de werking van het Bormsfonds vzw, foto’s van het Verdinaso en stukken betreffende het Vlaams Nationaal Zangfeest en het Algemeen Nederlands Zangverbond.
BE ADVN AC716. Archief Herman Wagemans. s.d. 4 standaarddozen archief en 6 standaarddozen boeken.

Sint-Lambrechts-Woluwe, 25 maart 1918 – Antwerpen, 4 april 2006

Het persoonsarchief bevat dossiers uit de advocatuur van de vormer, die betrekking hebben op de Vlaamse beweging, naast dossiers over de zangfeesten. Daarnaast bevat het ook boeken, periodieken en knipsel(dossiers).

Het persoonsarchief bevat dossiers uit de advocatuur van de vormer, die betrekking hebben op de Vlaamse beweging, naast dossiers over de zangfeesten. Daarnaast bevat het ook boeken, periodieken en knipsel(dossiers).
BE ADVN AC772. Archief Koor & Stem. (1982-2011). Ca. 52 meter.

Koor & Stem ontstond in november 2001 uit een fusie van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, de Nationale Koorfederatie Het Madrigaal en Koorfederatie Vlaanderen en werd in 2002 erkend door de Vlaamse Gemeenschap als organisatie voor vocale muziek.

Koor&Stem is een landelijke organisatie voor het koorleven in Vlaanderen met een nationaal secretariaat in Antwerpen, steunpunten in Gent en Leuven en een afdelingswerking in de vijf Vlaamse provincies. De vereniging heeft als doel het begeleiden en ondersteunen van de koorzang en het zingen in Vlaanderen. Om deze doelstelling te bereiken legt de organisatie de klemtoon op gespecialiseerde opleidingen, zorgt voor een communicatienetwerk en verstrekt informatie.

Het verenigingsarchief bevat over de jaren 2002 tot 2007 documenten betreffende het beheer, de administratie, de financiën en de

koorwerking zowel nationaal als provinciaal. Daarnaast bevat het stukken omtrent haar deelname aan diverse adviesorganen en contacten met internationale organisaties.

Het bevat over de jaren 1982 tot 2001 eveneens stukken die deel uitmaken van het ANZ-archief vnl. betreffende de Koorfederatie Vlaanderen (KFV). De stukken van beide archiefbestanden bevinden zich meestal in dezelfde dossiers en zijn derhalve niet te scheiden.
BE ADVN AC789. Archief Rudi Van der Paal. (1969-1997). 1 archiefdoos.

°Berchem, 2 oktober 1925

Na de oorlogsjaren was Rudi Van der Paal medestichter van de Volkskunstgroep De Trompe (1946) en van de Volkskulturele Gemeenschap (1949).

In de jaren 1950 was Van der Paal onder meer actief als secretaris van het Grammensfonds (1950-1954), als secretaris van de Antwerpse afdelingen van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) en van het Erasmusgenootschap, als beheerder van het Algemeen-Nederlands Zangverbond (ANZ) (1952-1954), als secretaris van het tweede Paascongres der Vlaamse Jongeren (april 1951), en als initiatiefnemer van de Vlaams-nationale landdag die doorging in het Antwerpse Sportpaleis (september 1953).

In 1954 was hij betrokken bij de oprichting van het kartel Christelijke Vlaamse Volksunie en was medeoprichter van de Volksunie. Binnen de Volksunie vervulde Van der Paal zowel functies op het lokale als op het nationale vlak tot hij zich in 1970 terugtrok uit het politieke leven na moeilijkheden binnen zijn vastgoedbedrijf Amber. In 1980 was hij medestichter van de Antwerpse Vlaams-Nationale Debatclub.

Het persoonsarchief bevat over de jaren 1970 tot 1990 briefwisseling en dossiers betreffende het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), afdeling Antwerpen, Vlaamse Volksbeweging (VVB), Christelijke Vlaamse Volksunie (CVV), de Volksunie (VU), Vlaams Blok (VB) en Caldinvest.
BE ADVN AC824. Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) afdeling West-Vlaanderen. 1957-1994. 0,375m.

Het verenigingsarchief over de jaren 1950 tot 1990 bevat dossiers inzake de algemene werking en de activiteiten zoals de provinciale (zeezang)feesten, de kinderzangfeesten en de Open Zangstondes-Volksliedconcerten.

II. Publicaties
II.1. Periodieken
Harop: Orgaan van de Vlaamsch Nationale Zangfeesten vzw

jg. 3 (1936) nr. 5

jg. 4 (1936/1937) nrs. 2-5
Harop: Tweemaandelijks tijdschrift van het Algemeen Nederlands Zangverbond ; Orgaan van het ANZ ; Maandelijks orgaan van het Algemeen Nederlands Zangverbond

jg. 1 (1947/1948) nrs. 1, 2

jg. 2 (1949) nr. 1, 2

jg. 3 (1950) nrs. 2, 3

jg. 4 (1951) nrs. 1-3

jg. 4 (1952) nrs. 1, 2

jg. 6 (1954) nr. 1 nr. s.d.

jg. 7 (1955) nr. 1 nr. s.d.

jg. 9 (1957) nrs. jan/feb, maa/apr, [mei/juni], jul/aug, sep/okt, nov/dec

jg. 10 (1958) nrs. 1-4

jg. 11 (1959) nrs. mrt-mei, jun, sept-dec, speciaal nr.

jg. 12-13 (1960-1961) nrs. volledig (+spec nr. ‘60 en ‘61)

jg. 14 (1962) nrs. jan-nov/dec

jg. 15 (1963) nrs. jan, feb/mrt, apr/mei, sept-nov

jg. 16 (1964) nrs. 1-9/10

jg. 17 (1965) nrs. 1-10 + speciaal nr.

jg. 18 (1966) nrs. 1-10

jg. 19 (1967) nrs. 1-10

jg. 20 (1968) nrs. 1-10 + bijlage jan

jg. 21 (1969) nrs. 1-10 + speciaal nr.


De Vlaamsch–Nationale Zangfeesten: Orgaan van het Bestendig Actiecomité

jg. 1934 nr. 2

jg. 1935 nr. 3
Zingend Vlaanderen: Orgaan van het Vlaamsch Nationaal Zangverbond ; Orgaan van het Vlaamsch Nationaal Zangverbond en het Verbond der Vlaamsche Muziekvereenigingen.

jg. 1 (1938/1939) nrs. 1-6

jg. 2 (1939/1940) nrs. 1, 2

jg. 4 (1941) nrs. 1, 3, 6


Wij zingen: VNZ-koorbode

jg. 1942 nr. Aug


Algemeen Nederlands Zangverbond: Mededelingen van het Hoofd-secretariaat

jg. 1 (1952) nrs. 1-3


ANZ Mededelingen: Driemaandelijks verenigingsblad van het Algemeen Nederlands Zangverbond vzw ; Tweemaandelijks tijdschrift van het Algemeen Nederlands Zangverbond vzw

g. 1 (1973) nrs. 1-3, apr, mei, juli

jg. 2 (1974) nrs. 1, 2, 2bis, 3, 4, juni/juli/aug

jg. 3 (1975) nrs. 1, 2, 2bis, 3, 4, juni/juli/aug

jg. 4 (1976) nrs. 2-6

jg. 5 (1977) nrs. 1-6

jg. 6 (1978) nrs. 1-6

jg. 7 (1979) nrs. 1-6

jg. 8-18 (1980-1990) nrs. volledig

jg. 19 (1991) nrs. 1-6, 4/5 bis

jg. 20 (1992) nrs. 1-6

jg. 21 (1993) nrs. 1, 1 bis, 2, 3, 4/5, 5 bis, 6

jg. 22 (1994) nrs. 1, 1bis,2-6

jg. 23 (1995) nrs. 1,1 bis,2-6

jg. 24 (1996) nrs. 1-6

jg. 25 (1997) nrs. 1-6

jg. 26 (1998) nrs. 1-6

jg. 27 (1999) nrs. 1-6

jg. 28 (2000) nrs. 1-6

jg. 29 (2001) nrs. 1, 3-6

jg. 30 (2002) nrs. 2-6
ANZ Stuurgroep Antwerpen: tijdschrift

jg. 1981 nrs. [1-4]

jg. 1982 nr. [5, 6], 7, [8]

jg. 1983 nrs. [9, 11-13]

jg. 1984 nr. 15

jg. 1987 nr. 33

jg. 1988 nrs. 34, 36

jg. 1989 nr. 41

jg. 1990 nrs. 42, 43

jg. 1991 nrs. 44, 46


ANZ Stuurgroep Brabant

jg. 3 (1986) nr. 4

jg. 4 (1987) nrs. 1-4

jg. 5 (1988) nrs. 1-3

jg. 6 (1989) nrs. 1-4

jg. 7 (1990) nr. 2

jg. 8 (1991) nrs. 1, 3, 4

jg. 9 (1992) nr. 1


ANZ Stuurgroep West–Vlaanderen

jg. 1-2 (1984-1985) nrs. volledig

jg. 3 (1986) nrs. 11, 12

jg. 4 (1987) nrs. 13-16


Beiaard: Uitgave van het "Algemeen Nederlands Zangverbond" Afdeling Antwerpen

jg. 1951/1952 nrs. 1-4/5


Informatie & mededelingen van het ANZ Limburg

jg. 3 (1975) nr. 2

jg. 5 (1977) nrs. 1-5
Mededelingen van het Hoofdsecretariaat

jg. 1 (1952) nr. 3


Vlaams Muziektijdschrift

jg. 22 (1970) nrs. 1-10

jg. 23 (1971) nrs. 1-10 , speciaal nr. 6b

jg. 24 (1972) nrs. 1-10 , 4a, 5a


ANZ Limburg: Informatie en mededelingen

jg. 1975 nr. speciaal nr.

jg. 9 (1981) nrs. [1-4]

jg. 10 (1982) nrs. [1-5]

jg. 11 (1983) nr. 4

jg. 12 (1984) nrs. [1-5]

jg. 25 (1997) nr. 4
VPZ gazet: Actie– en mobilisatiekrant van het Vlaams Progressief Zangfeest

jg. 1982 nr. 7/3


Koorfederatie ANZ provinciale geleding Antwerpen

jg. 1997 nr. 70


II.2. boeken

IIIe Vlaams–Nationaal Zangfeest Waasland : "Dat volk moet herrijzen" : zondag 24 oktober '82 Sint–Niklaas. — Sint–Niklaas : s.n., 1982. — 24 p. ; 21 cm

IVe Vlaams Nationaal Zangfeest – Waasland : rekening, regeling, zelfbestuur. — Sint–Niklaas : Vlaams Zang Verbond, 1983. — 24 p. ; 21 cm
Ve Vlaams Nationaal Zangfeest – Waasland : "Zingen maakt van gedachten krachten" : zondag 14 oktober '84. — Sint–Niklaas : Vlaams Zang–Verbond, 1984. — 46 p. : ill. ; 21 cm
VIe Vlaams Nationaal Zangfeest – Waasland : "Jeugd, maak volk tot staat" : zondag 13 oktober '85. — Sint–Niklaas : Vlaams Zang–Verbond, 1985. — ill. ; 21 cm
1e Vlaams-Zuidafrikaans Zangfeest. — Brussel : Protea, 1984. — 36 p. : ill. ; 21 cm

2e Vlaams Nationaal Arrondissementeel Zangfeest : "Vlaanderen bovenal!" Zondag 7 maart '82. — Dendermonde : 't Vestje, 1982. — 38 p. : ill. ; 21 cm

2e Vlaamsch–Nationaal Zangfeest : Zondag 1 Juli 1934 te 14 uur in het Antwerpsch Sportpaleis. — Borgerhout : Aktie–komiteit van het 2e Vlaamsch–Nationaal Zangfeest, 1934. — 16 p. : ill. ; 22 cm

3e Arrondissementeel Vlaams Nationaal Zangfeest : "Vlaanderen staat!" Zondag 6 maart '83. — Dendermonde : 't Vestje, 1983. — 43 p. : ill. ; 21 cm

3e Provinciaal Zangfeest : Blankenberge zondag 16 april 1961. — Blankenberge : Algemeen Nederlands Zangverbond Gouw West–Vlaanderen, 1961. — 16 p. ; 21 cm

4de Nationaal Guldensporen–Zangfeest : Kortrijk 10 juli 86 : samen horen zingen. — Kortrijk : Guldensporen–zangfeest, 1986. — 80 p. : ill. ; 20 cm

4de Vlaams Nationaal Arrondissementeel Zangfeest : "Vlaanderen in Europa..." : zondag 18 maart '84. — Dendermonde : 't Vestje, 1984. — 52 p. : ill. : krt. ; 21 cm

4e Provinciaal Zangfeest op zondag 6 mei 1962 te Ieper. — Ieper : ANZ–West–Vlaanderen, 1962. — 24 p. ; 21 cm

4e Vlaamsch Nationaal Zangfeest 26 juli 1936. — Antwerpen : s.n., 1936. — ill. ; 21 cm

5de Arrondissementeel Vlaams–Nationaal Zangfeest : "Vlaanderen om van te houden" : zondag 17 maart 1985. — Dendermonde : 't Vestje, 1985. — 48 p. : ill. : krt. ; 21 cm

5de Nationaal Guldensporen–Zangfeest : Kortrijk 10 juli 87 : vijf jaar jong. — Kortrijk : Guldensporen–Zangfeest, 1987. — 72 p. : ill. ; 20 cm

5e gewestelijk zangfeest : "Jeugd in 't gelid" : zondag 18 juni 1961 Waasmunster. — Waasmunster : Algemeen Nederlands Zangverbond Waasland, 1961. — 20 p. : ill. ; 22 cm

5e Provinciaal Lustrumzangfeest : 28 april 1963 – Brugge. — Brugge : ANZ–West–Vlaanderen, 1963. — 24 p. ; 21 cm

5e Vlaamsch Nationaal Zangfeest 25 juli 1937. — S.l. : s.n., [1937]. — 24 p. : ill. ; 21 cm

6de Nationaal Guldensporen–Zangfeest : Kortrijk 10 juli 88 : als de winden vrij. — Kortrijk : Guldensporenkomitee, 1988. — 72 p. : ill. ; 20 cm

6e Provinciaal Zangfeest : Roeselare – 12 april 1964. — Roeselare : ANZ–West–Vlaanderen, 1964. — 20 p. ; 14 cm

6e Vlaamsch Nationaal Zangfeest 3 juli 1938. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, [1938]. — 24 p. : ill. ; 24 cm

7de Vlaams Nationaal Zangfeest Waasland : 28 sept. '86 St.–Niklaas. — St.–Niklaas : Vlaamse Gemeenschap, 1986. — ill. ; 21 cm

7e Provinciaal Zangfeest : Oostende – 2 mei 1965. — Oostende : ANZ–West–Vlaanderen, 1965. — 32 p. ; 13 cm

7e Vlaamsch Nationaal Zangfeest zondag 23 juli 1939 : Vlaenderen, dijn recht is out. — Antwerpen : VNZ, 1939. — 24 p. ; 21 cm

8e Provinciaal Zangfeest : Kortrijk – 13 maart 1966. — Kortrijk : ANZ–West–Vlaanderen, 1966. — 28 p. : ill. ; 13 cm

8e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : 31 augustus 1941 Brussel. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, 1941. — 20 p. : ill. ; 24 cm

8e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : 31 augustus 1941 Brussel. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, 1941. — 20 p. : ill. ; 25 cm
8ste Nationaal Guldensporen–Zangfeest : Kortrijk 10 juli 90 : rijk "arm Vlaanderen". — Kortrijk : Guldensporenkomitee, 1990. — 64 p. : ill. ; 20 cm

9e Provinciaal Zangfeest : Beringen 3 juni 1963. — Genk : ANZ-Limburg, 1963. — 28 p. ; 21 cm

9de Nationaal Guldensporen Zangfeest Kortrijk : 10 juli '91 : 2 x spoorslag. — Kortrijk : Guldensporen–Zangfeest, 1991. — 64 p. : ill. ; 20 cm

9e Provinciaal Zangfeest : Waregem 19 maart 1967. — Waregem : ANZ–West–Vlaanderen, 1967. — 28 p. : ill. ; 22 cm

9e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : 2 augustus 1942 Brussel. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, 1942. — 24 p. : ill. ; 24 cm

9e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : 2 augustus 1942 Brussel. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, 1942. — 24 p. : ill. ; 25 cm


10e Provinciaal Zangfeest : St.–Michiels–Brugge – 3 maart 1968. — St.–Michiels–Brugge : ANZ–West–Vlaanderen, 1968. — 28 p. : ill. ; 21 cm

11 juli 1975 : Guldensporenzangfeest Wijnegem, Schilde, 's Gravenwezel. — S.l. : s.n., 1975. —20 cm


11e provinciaal zangfeest 29 april 1962. — S.l. : Algemeen Nederlands Zangverbond Oost–Vlaanderen, 1962. — 12 p. : ill. ; 21 cm

11e Provinciaal Zangfeest : Kortrijk – 23 maart 1969. — Kortrijk : ANZ–West–Vlaanderen, 1969. — 32 p. : ill. ; 21 cm

13e Nationaal Zangfeest : zondag 30 juli 1950. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1950. — 24 p. ; 21 cm

13e Nationaal Zangfeest zondag 30 juli 1950. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1950. — 24 p. ; 21 cm

13e Nationaal Zangfeest : zondag, 30 juli, 1950. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1950. — 24 p. ; 21 cm

15e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1952 : 22 juni 1952 Brussel. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1952. — ill. ; 24 cm

16e Vlaams Nationaal Zangfeest zondag 19 juli 1953. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1953. —24 cm

17e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1954 : Antwerpen 18 juli 1954. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1954. — 16 p. : ill. ; 24 cm

18de Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1955 : Antwerpen 17 juli 1955. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1955. — 16 p. : ill. ; 24 cm

19de Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1956 : Antwerpen. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1956. — 16 p. : ill. ; 24 cm

20ste Vlaams Nationaal Jubelzangfeest 1933–1957 : Antwerpen 14 juli 1957. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1957. — 16 p. : ill. ; 24 cm

21ste Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1958 : Antwerpen 13 juli 1958. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1958. — 16 p. : ill. ; 24 cm

22ste Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1959 : Vlaanderen eerst. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1959. — 16 p. : ill. ; 24 cm

23ste Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1960 : wij zijn een volk : 3 juli 1960. — S.l. : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1960. — 16 p. : ill. ; 24 cm

24ste Vlaams Nationaal Zangfeest zondag 2 juli 1961. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1961. — 16 p. : ill. ; 24 cm

25e Vlaams Nationaal Jubelzangfeest : 1 juli 1962. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1962. — ill. ; 27 cm

26ste Vlaams Nationaal Zangfeest 30 juni 1963 : 1933–1963. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1963. — ill. ; 27 cm

27ste Vlaams Nationaal Zangfeest 1964 : 1933–1964. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1964. — ill. ; 27 cm

28e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1965 : 30 mei 1965. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1965. — ill. ; 27 cm

29ste Vlaams Nationaal Zangfeest 22 mei 1966 : 1933–1966. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1966. — ill. ; 27 cm

30e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1967. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1967. — ill. ; 28 cm

31e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1968 : 26 mei 1968. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1968. — ill. ; 27 cm

32e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1969. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1969. — 16 p. : ill. ; 28 cm

33e Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1970 : Antwerpen 31 mei 1970 : Vlaanderen – land zonder grenzen. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1970. — ill. ; 27 cm

34 Vlaams Nationaal Zangfeest : dit is de tijd 1933–1971 : Antwerpen 23 mei 1971. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1971. — ill. ; 30 cm

35 Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1972 : federalisme nu : Antwerpen 28 mei 1972. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1972. — ill. ; 30 cm

36 Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1973 : Antwerpen 27 mei 1973 : Vlaanderen ons vaderland. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1973. — ill. ; 30 cm

37 Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1974 : Vlaanderen één : Antwerpen 26 mei 1974. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1974. — ill. ; 30 cm

38ste Vlaams Nationaal Zangfeest : 1933–1975 : Brussel halt!. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1975. — 63 p. : ill. ; 30 cm

39ste Vlaams Nationaal Zangfeest 23 mei 1976 : 1933–1976 : federalisme met 2. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1976. — 63 p. : ill. ; 30 cm

40ste Vlaams Nationaal Zangfeest 15 mei 1977 : 1933–1977 : Vlaanderen Eerst. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1977. — 63 p. : ill. ; 30 cm

41ste Vlaams Nationaal Zangfeest 23 april 1978 : 1933–1978 : Vlaanderen één. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1978. — 63 p. : ill. ; 30 cm

42ste Vlaams Nationaal Zangfeest 1933–1979 : 29 april '79 : Vlaanderen zingt. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1979. — 63 p. : ill. ; 29 cm

43e Vlaams Nationaal Zangfeest : zondag 27 april '80 : Vlaanderen, Vlaanderen boven al!. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1980. — 71 p. : ill. ; 28 cm

44ste Vlaams Nationaal Zangfeest : zondag 26 april 1981 : de boeien los, de banden breekt. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1981. — 79 p. : ill. ; 28 cm

45ste Vlaams Nationaal Zangfeest zondag 25 april '82 : er ligt een staat te sterven... twee volkeren zullen erven!. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1982. — 83 p. : ill. ; 28 cm

46ste Vlaams Nationaal Zangfeest 24 april 1983 : voor vrijheid en recht. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1983. — 86 p. : ill. ; 29 cm

47ste Vlaams Nationaal Zangfeest : 6 mei 1984 : daar is maar één land dat mijn land kan zijn. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1984. — 99 p. : ill. ; 28 cm

48ste Vlaams Nationaal Zangfeest 28 april 1985 : tot statig als een eik ons volk herbloeit. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1985. — 107 p. : ill. ; 28 cm

49ste Vlaams Nationaal Zangfeest zondag 27 april '86 : geen vreemden tot heersers in 't land. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1986. — 111 p. : ill. ; 29 cm

50ste Vlaams Nationaal Zangfeest zondag 3 mei '87 : Volk wordt Staat. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1987. — 122 p. : ill. ; 30 cm

51ste Vlaams Nationaal Zangfeest 24 april 1988. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1988. — 130 p. : ill. ; 30 cm

52ste Vlaams Nationaal Zangfeest 23 april 1989 : Eén met uw volk. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1989. — 128 p. : ill. ; 30 cm

53ste Vlaams Nationaal Zangfeest : 25 maart 1990 : de grenzen voorbij. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1990. — 140 p. : ill. ; 30 cm

54ste Vlaams Nationaal Zangfeest : 3 maart 1991 : Vlaanderen moet nog een eeuwigheid mee!. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1991. — 144 p. : ill. ; 30 cm

55ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Nederlands, let op uw zaak : zondag 26 april '92. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1992. — 148 p. : ill. ; 29 cm

57ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Vlaanderen : een stem in Europa, een stem in de wereld : zondag 24 april 1994. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1994. — 125 p. : ill. ; 30 cm
56ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Tot Vlaanderen, Vlaanderen heet : zondag 2 mei 1993. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1993. — 120 p. : ill. ; 30 cm
Arrondissementeel Vlaams Zangfeest : zondag 15 maart '81. — Dendermonde : 't Vestje, 1981. — 39 p. : ill. ; 21 cm

Arrondissementeel Vlaams Zangfeest : zondag 15 maart '81. — Dendermonde : 't Vestje, 1981. — 39 p. : ill. ; 21 cm

Vlaams Nationaal Zangfeest : zondag 8 maart 1981 St. Niklaas : Wij zijn dat buigen moe / samengest. door Herman Bruggen. — Sint–Niklaas : ANZ–Waasland, 1981. — 28 p. : ill. ; 21 cm
Vlaenderen dijn recht is out. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, 1939. — 24 p. ; 21 cm

Groepsliederen nav het 7e Vlaamsch Nationaal Zangfeest, zondag 23 juli 1939, Brugge

Derde Vlaams Gewestelijk Zangfeest Waasland : zondag 15 september 1957. — St.–Niklaas–Waas : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1957. — 24 p. ; 14 cm

Eerste Vlaams Gewestelijk Zangfeest Waasland : zondag 25 september 1955. — St. Niklaas–Waas : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1955. — 27 p. ; 13 cm

Eerste Vlaamsch Nationaal Zangfeest : Helderstadion zondag 9 juli 1933 Berchem bij Antwerpen. — S.l. : Actie–Comiteit van het eerste Vlaamsch Nationaal Zangfeest , 1933. — 20 p. : ill. ; 22 cm

Guldensporenzangfeest, Kortrijk 10 juli 85 : hoogdag van de Vlaamse eendracht : “Ik hou van dit land, zijn leiders en het volk”. — Kortrijk : Deweer, 1985. — ill. ; 21 cm

Guldensporenzangfeest : Wommelgem 10 juli 1987. — Wommelgem : Kulturele Kring Jan Puimège, 1987. — ill. ; 21 cm

Guldensporenzangfeest: Wommelgem 10 juli 1992. — Wommelgem : Kulturele Kring Jan Puimège, 1992. — ill. ; 21 cm

Meester Jef Van Hoof dirigeert "Groeninge" : zondag 1 juli 1934 tijdens het 2e Vlaamsch Nationaal Zangfeest voor 15.000 zingende Vlamingen. — Antwerpen : s.n., 1934. — 19 p. : ill. ; 21 cm
Meester Jef Van Hoof : Leider van het 3e Vlaamsch Nationaal Zangfeest zondag 30 juni 1935 in het Sportpaleis te Antwerpen. — S.l. : s.n., s.a. — 26 p. : ill. ; 22 cm

Nationaal Zangfeest, zondag 29 juli 1951. — Antwerpen : ANZ, 1951. — ill. ; 21 cm

Nationaal Zangfeest zondag 30 juli 1950 : Vlaanderen bezingt zijn schoonste nationale idealen. — Antwerpen : ANZ, 1950. — ill. ; 21 cm

Programma van het XIIe Nationaal Zangfeest : Turnhout 31 juli 1949. — Turnhout : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1949. — 48 p. : ill. ; 21 cm

Provinciaal Zangfeest : Gent 20 juni 1954. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond, gouw Oost–Vlaanderen, 1954. — 10 p. ; 22 cm

Provinciaal zangfeest : Gent 25 Juni 1950. — S.l. : Algemeen Nederlands Zangverbond gouw Oost–Vlaanderen, 1950. — 18 p. : ill. ; 21 cm

Tweede Vlaamsch Nationaal Zangfeest : zondag 1 juli 1934, te Antwerpen. — Antwerpen : De Crans, 1934. — 11 p. ; 21 cm
Tweede Vlaams Gewestelijk Zangfeest Waasland : zondag 17 juni 1956. — St.–Niklaas–Waas : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1956. — 18 p. ; 14 cm

Vijfde provinciaal zangfeest : 10 juni 1956. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond – afdeling Groot–Gent, 1956. — 8 p. : ill. ; 22 cm

Vlaams nationaal Zangfeest : zondag 8 maart 1981 : "Wij zijn dat buigen moe". — Sint–Niklaas : s.n., 1981. — 28 p. : ill. ; 21 cm

Zesde provinciaal zangfeest 23 juni 1957. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond – afdeling Groot–Gent, 1957. — 8 p. ; 22 cm

58ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Vlaanderen : een stem die zingt, een stem die klinkt ! : zondag 23 april 1995. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1995. — 128 p. : ill. ; 30 cm
16e Vlaams Nationaal Zangfeest zondag 19 juli 1953. — Antwerpen : ANZ, 1953. —24 cm

13e provinciaal zangfeest Gent. — S.l. : Algemeen Nederlands Zangverbond Oost–Vlaanderen, 1964. —21 cm

Ve Provinciaal Zangfeest : Gouw Limburg. — S.l. : s.n, 1943. — 22 p. ; 24 cm

Programma : zondag 1 oogst 1943, Provinciaal Domein van Bokrijk, Genk

Tweede Vlaams Progressief Zangfeest : Programma. — Borgerhout : Vlaams Progressief Zangverbond, s.a. — 21 p. ; 21 cm
7 Nieuwe Groepsliederen voor het 5e Vlaamsch Nationaal Zangfeest. — Borgerhout : Vlaamsch Nationale Zangfeesten, s.a. — 7 p. ; 21 cm
1e Vlaams Progressief Zangfeest Deurne 1 maart 1981. — Antwerpen : Vlaams Progressief Zangverbond, 1981. — 33 p. : ill. ; 19 cm

Tekstboekje van Zuid–Afrikaansche Volksliederen. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, s.a. — 12 p. ; 21 cm


7e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : zondag 23 juli 1939 te Brugge. — Antwerpen : Vlaamsche Nationaal Zangverbond, 1939. — 31 p. : ill. ; 24 cm

Zingend Vlaanderen!. — Borgerhout : Vl. Nat. Zangfeesten, 1938. — 20 p. ; 21 cm

Groepsliederen 6e Vlaamsch Nationaal Zangfeest
3 juli 1938

59ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Dag en nacht denk ik aan U. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1996. — 124 p. : ill. ; 30 cm

8° Provinciaal Zangfeest 20 mei 1962 Breughelzaal Bree. — Bree : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1962. —21 cm
59ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Vlaanderen, dag en nacht denk ik aan U : zondag 28 april 1996. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1996. — 124 p. : ill. ; 30 cm
Brabants Guldensporenzangfeest 5 juli 1964. — S.l. : Algemeen Nederlands Zangverbond – Gouw Brabant, 1964. —23 cm

8e Gewestelijk Zangfeest. — Sint–Niklaas : Algemeen Nederlands Zangverbond – Waasland, 1964. —22 cm

Programma Stadsschouwburg, zondag 28 juni 1964

Nationaal Zangfeest 30 juli 1950 Antwerpen : Vlaanderen bezingt zijn schoonste nationale idealen. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1950. — ill. ; 21 cm

Wij zingen Vlaanderen vrij : zestig jaar zingen in de Vlaamse Beweging. — Antwerpen : Borms Documentatie– en Actiecentrum, 1998. — 20 p. : ill. ; 30 cm

Zestiende thematentoonstelling : Toonzaal Jan Van Hoogten, 21.2.1998 – 30.5.1998

60ste Vlaams Nationaal Zangfeest: Een feestlied voor Vlaanderen : zondag 27 april 1997. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1997. — 112 p. : ill. ; 30 cm
61ste Vlaams Nationaal Zangfeest : een symfonie voor Vlaanderen. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1998. — 114 p. : ill. ; 29 cm

1e Gewestelijk zangfeest : “Wij zijn een volk”. — Turnhout : Algemeen Nederlands Zangverbond Turnhout, 1960. — 16 p. ; 24 cm


Zingend Vlaanderen! Groepsliederen 6e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : 3 juli 1938 Gent. — Borgerhout : Vlaamsch Nationale Zangfeesten, 1938. — 20 p. ; 21 cm
7de Nationaal Guldensporen–Zangfeest : Kortrijk 10 juli 89 : Zanggezind. — Kortrijk : Guldensporen–Zangfeest, 1989. — 64 p. : ill. ; 20 cm

“Fête Flamande” – Zangfeest Caestre – Kaaster : zondag 5 juli 1998. — S.l. : Werkgroep de Nederlanden, 1998. — ill. ; 21 cm

Dubbel Guldensporen–Zangfeest : Kaaster 7 juli ‘96 – Kortrijk 10 juli ‘96. — S.l. : Guldensporen–Zangfeest, 1996. — ill. ; 21 cm

Tiende provinciaal zangfeest zondag 23 april 1961. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond Oost–Vlaanderen, 1961. — 16 p. ; 21 cm

62ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Geen macht die ons stuit : zondag 2 mei ‘99. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 1999. — 111 p. : ill. ; 30 cm
Guldensporenzangfeest 10 juli 83. — Kortrijk : Guldensporen–Zangfeest, [1983]. — ill. ; 22 cm

65ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Vlaanderen zingt! 1302–2002 : zondag 21 april 2002. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2002. — 96 p. : ill. ; 30 cm


64ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Hij leerde zijn volk zingen : zondag 22 april 2001. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2001. — 103 p. : ill. ; 30 cm

Tweede nationaal guldensporen–zangfeest. — Heule : Roose, 1984. — ill. ; 21,5 cm

66ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Zing! Vlaanderen wordt staat : zondag 27 april 2003. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2003. — 100 p. : ill. ; 30 cm

63ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Brussel & Vlaams Brabant meer dan ooit Vlaanderen! Zondag 30 april 2000. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2000. — 104 p. : ill. ; 30 cm


Vlamingen komt in massa : De Vlaamse beweging als massabeweging / onder red. van Guy Leemans ... [et al.]. — Gent : Provinciebestuur Oost–Vlaanderen, 1999. — 367 p. : ill. ; 29 cm. – (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd ; nr. 17)
Zingende scharen! 25 Liederteksten. — Borgerhout : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, s.a. — 16 p. ; 21 cm

Groepsliederen 6e Vlaamsch Nationaal Zangfeest : zondag 3 juli 1938. — Borgerhout : Vl. Nat. Zangfeesten, 1938. — 20 p. : ill. ; 22 cm

5e Vlaamsch Nationaal Zangfeest 25 juli 1937. — S.l. : s.n., [1937]. — 24 p. : ill. ; 22 cm

6e Vlaamsch Nationaal Zangfeest 3 juli 1938. — Borgerhout : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, [1938]. — 24 p. : ill. ; 22 cm

7e Vlaamsch Nationaal Zangfeest zondag 23 juli 1939. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, [1939]. — 31 p. : ill. ; 25 cm

8e Vlaamsch Nationaal Zangfeest zondag 31 augustus 1941 Brussel. — Antwerpen : Vlaamsch Nationaal Zangverbond, [1941]. — 20 p. : ill. ; 24 cm

Nationaal Zangfeest zondag 30 juli 1950 Antwerpen. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, [1950]. — 24 p. : ill. ; 21 cm

Boeken en brochures inzake muziekopvoeding en muziekwetenschap ; Brochures van Vlaams–nationale zangfeesten vanaf 1965 – 1995, s.a

Ve Vlaams Nationaal Zangfeest – Waasland : "Zingen maakt van gedachten krachten" : zondag 14 oktober '84. — Sint–Niklaas : Vlaams Zangverbond, 1984. — 16 p. : ill. ; 21 cm
Guldensporenzangfeest. — Wommelgem : Kulturele Kring Jan Puimège, 1985. — 23 p. : ill. ; 21 cm

Remi van Duyn: 1910–1982: portret van een Vlaming. — Roeselare : Huldecomité Remi van Duyn, 1994. — 224 p. : ill. : tab. : reg. ; 24 cm

67ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Zing! met uw volk : zondag 25 april 2004. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2003. — 112 p. : ill. ; 30 cm
71ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Manifest voor Vlaanderen : zondag 20 april 2008. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2008. — 102 p. : ill. ; 30 cm

Provinciaal Zangfeest : Rumbeke 12 april 1959. — Roeselare : Algemeen Nederlands Zangverbond, gouw West–Vlaanderen, 1959. — 16 p. : ill. ; 21 cm

69ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Vlaanderen! : zondag 23 april 2006. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2006. — 108 p. : ill. ; 30 cm

72ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Een hart voor Vlaanderen : zondag 15 februari 2009. — Deurne : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2009. — 95 p. : ill. ; 30 cm

12e provinciaal zangfeest zondag 28 april 1963. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond Oost–Vlaanderen, 1963. — 20 p. : ill. ; 21 cm

Achtste Provinciaal zangfeest 7 juni 1959. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond Oost–Vlaanderen, 1959. — 20 p. : ill. ; 21 cm


Provinciaal zangfeest ter voorbereiding van het 16e Vlaams–nationaal zangfeest te Antwerpen op zondag 19 juli 1953. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond, afdeling Groot–Gent, 1953. — 16 p. : ill. ; 22 cm
70ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Woord houden !. — Deurne : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2007. — 103 p. : ill. ; 30 cm

73ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Vlaanderen aan zet !. — Deurne : Algemeen Nederlands Zangverbond, 2010. — 95 p. : ill. ; 30 cm

74ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Onze toekomst in eigen handen. — Deurne : Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), 2011. — 99 p. : ill. ; 29 cm

4e Vlaamsch Nationaal Zangfeest: zondag 26 juli 1936. — Antwerpen : s.n., 1936. — ill. ; 24 cm


Guldensporen zangfeest. — Wommelgem : Kulturele Kring Jan Puimège, 1996. — ill. ; 30 cm

Zevende Provinciaal zangfeest 15 juni 1958. — Gent : Algemeen Nederlands Zangverbond Oost–Vlaanderen, 1958. — 12 p. : ill. ; 22 cm

14e provinciaal zangfeest. — Gent : A.N.Z., afd. Oost–Vlaanderen, 1965. — 20 p. : ill. ; 21 cm
68ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Dit is de tijd. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), 2005. — 104 p. : ill. ; 30 cm

Van dodenhuis tot hakenkruis: een biografie van vader Carolus L. Naudts en van zijn zoon Paul–A. Naudts / Paul A. Naudts. — S.l. : s.n., [1997]. — 166 p. : ill. ; 25 cm

Guldensporenzangfeest 1988. — Beveren : Gemeentelijke Culturele Raad, 1988. — 20 p. ; 30 cm
75ste Vlaams Nationaal Zangfeest : Onze toekomst in eigen handen. — Deurne : Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), 2012. — 95 p. : ill. ; 29 cm

Zangvereenigingen in Vlaanderen. — [Borgerhout] : Federatie Vlaamsch Nationale Kringen provincie Antwerpen, s.a. — 16 p. : ill. ; 21 cm


Guldensporenzangfeest Vlaamse Vriendenkring : Wommelgem 7 juli 1984. — Wommelgem : Kulturele Kring Jan Puimège, 1984. — 24 p. : ill. ; 21 cm

Guldensporenzangfeest: Wommelgem 10 juli 1993. — Wommelgem : Kulturele Kring Jan Puimège, 1993. — ill. ; 30 cmProvinciaal zangfeest 2 juni 1955. — Antwerpen : Algemeen Nederlands Zangverbond afdeling Antwerpen, 1955. —28 cm

 • BE ADVN AC113. Archief Erik Peeters
 • BE ADVN AC117. Archief Richard Nelis
 • BE ADVN AC208 . Archief Familie Vanbeylen
 • BE ADVN AC345. Archief Herman Van Hove
 • BE ADVN AC475. Fonds Willem de Meyer.
 • BE ADVN AC493. Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) afdeling Klein– Brabant, Rupel– en Scheldeland
 • BE ADVN AC512. Archief Jozef Uyttersprot
 • BE ADVN AC517. Archief Familie Wauters
 • BE ADVN AC528. Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ)
 • BE ADVN AC547. Archief Gust Van Damme
 • BE ADVN AC716. Archief Herman Wagemans
 • BE ADVN AC772. Archief Koor Stem
 • BE ADVN AC789. Archief Rudi Van der Paal
 • BE ADVN AC824. Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) afdeling West-Vlaanderen
 • II. Publicaties II.1. Periodieken

 • Dovnload 118.86 Kb.