Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


**Bij ondergrondse infiltratie € 5

Dovnload 343.6 Kb.

**Bij ondergrondse infiltratie € 5Pagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte343.6 Kb.

Dovnload 343.6 Kb.
  1   2


Subsidie voor afkoppelen van de regenpijp:
*Bij bovengrondse infiltratie krijgt u € 10,- per afgekoppelde m2 dakoppervlak

**Bij ondergrondse infiltratie € 5,-


= Opslagruimte voor regenwater =
Hoeveel regenwater koppelt u af?

Afkoppelen betekent dat u regenwater, dat eerst op het vuilwaterriool zat aangesloten, van dat riool afhaalt en op een andere wijze gaat bergen. Het oppervlak dat u afkoppelt is van het dak en/of van de bestrating. Dit oppervlak wordt vlak (plat) gemeten, voor een dak van een huis is dat dus lengte x breedte. Als de woning meerdere regenpijpen heeft, maakt u een verdeling van de hoeveelheid af te voeren water per regenpijp.Bovengronds en ondergronds infiltreren

Het regenwater kan zowel bovengronds* als ondergronds **geïnfiltreerd worden:


  • Voor bovengrondse infiltratie bepaalt u de capaciteit met een eenvoudige vuistregel: voor elke m2 vlak gemeten dakoppervlak heeft u een halve m2 tuinoppervlak nodig met een kleine verlaging van ongeveer 5 centimeter.
  • Bij ondergrondse infiltratie (infiltratiekratten, grindkoffer of zinkput) kijkt u eerst, om wateroverlast en vochtproblemen te voorkomen, naar de grootte van de berging die u moet maken. Dit hangt af van hoeveel water de grond per dag kan opnemen en doorlaten.

Op www.waterbewust.nl/watsliktmijnbodem.html vindt u een instructie hoe u deze infiltratiecapaciteit of doorlaatbaarheidfactor (in centimeters per minuut) van de grond kunt bepalen. In de onderstaande tabel staat hoeveel liter berging per m2 afgekoppeld oppervlak nodig is bij welke infiltratiecapaciteit van de bodem.
Infiltratiecapaciteit in meter per dag

(=K waarde)

Infiltratiecapaciteit in centimeter per minuut

Hoeveelheid berging in liters per m2 afgekoppeld oppervlak

K groter of gelijk aan 3

Meer dan 0.21

5

K kleiner dan 3

Minder dan 0.21

10

Gegevens over bodemopbouw en waterdoorlaatbaarheid bij u in de buurt vindt u op www.nijmegen.nl/imap/milieu-atlas.html


Afstand infiltratievoorziening – woning

Om vochtproblemen bij de woning te voorkomen is het van belang om anderhalf tot twee meter afstand te houden tussen de infiltratieplaats en de gevel. Als er kelders onder het huis zijn moet u een afstand aanhouden van drie tot vier meter.

Waterkwaliteit

  • Als u het afgekoppelde regenwater af wilt voeren naar een visvijver raden wij u aan het eerst te filteren via een moerasje of rietveldje.

  • Houdt er rekening mee dat het water in een regenton of waterbassin regelmatig ververst moet worden om een goede waterkwaliteit te handhaven.

  • Het afkoppelen van koperen en zinken daken is niet toegestaan omdat dit een nadelig effect heeft op de bodemkwaliteit.

Varianten en tips:


-Wanneer u de afgekoppelde regenpijp in een vijver laat uitkomen moet deze kunnen overstromen en het teveel aan water moet kunnen wegzakken in uw tuin.

  1   2

  • Bovengronds en ondergronds infiltreren
  • Afstand infiltratievoorziening – woning
  • Waterkwaliteit

  • Dovnload 343.6 Kb.