Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijdragen De organisatie van onze concerten wordt mede mogelijk door bijdragen van: De gemeente Zuidhorn met een subsidie van € 900

Dovnload 6.29 Kb.

Bijdragen De organisatie van onze concerten wordt mede mogelijk door bijdragen van: De gemeente Zuidhorn met een subsidie van € 900Datum10.10.2017
Grootte6.29 Kb.

Dovnload 6.29 Kb.

Bijdragen

De organisatie van onze concerten wordt mede mogelijk door bijdragen van:

  • De gemeente Zuidhorn met een subsidie van € 900,00 voor 2012

  • het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten ter dekking van een deel van de tekorten op concerten en bijzondere projecten

  • Het Roode of Burgerweeshuisfonds te Groningen

  • Hotel-Restaurant "Aduard"

En U

Ondanks de inspanningen van het bestuur om de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden en nieuwe fondsen te verwerven, dekken voornoemde bijdragen niet alle kosten. Bijdragen van burgers worden dan ook zeer op prijs gesteld.
Uw bijdragen ter een ondersteuning en instandhouding van de concerten in de historische Abdij van Aduard zijn welkom op de girorekening 4744244 ten name van de Stiching Abdijconcerten. 

De Geefwet

De per 1 januari 2012 ingevoerde "geefwet" biedt u een fiscaal vriendelijke behandeling van uw bijdragen (giften, schenkingen, legaten & donaties) aan instellingen met een zogenaamde ANBI-verklaring. Onze stichting is als zodanig door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt dan ook over een zogenaamd fiscaal nummer: zijnde 005535700

Financieel

De financiële positie van de Stichting per 31 december 2012 is als volgt weergegeven:


Activa Passiva
Vorderingen 3.459,50 eigen vermogen 1.980,71

Liquide middelen 13.197,49 voorzieningen 8.572,56Crediteuren 6.103,72

Totaal 16.656,99 Totaal 16.656,99

  • De Geefwet

  • Dovnload 6.29 Kb.