Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijeenroeping van de gemeenteraad

Dovnload 43.6 Kb.

Bijeenroeping van de gemeenteraadDatum13.11.2018
Grootte43.6 Kb.

Dovnload 43.6 Kb.Zulte, 13 November 2018.

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD


De Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Zulte nodigt de Raad uit te vergaderen in zitting van 26 juni 2018 in het Gemeentehuis, Centrumstraat 8 te 19.30 uur.AGENDA

Openbaar
 1. GOEDKEUREN VAN NOTULEN VAN GEMEENTERAAD VAN 29 MEI 2018
 1. GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING 2017 - GEMEENTE ZULTE
 1. VASTSTELLEN VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN GEMEENTE ZULTE 2014-2019 (BIJ BUDGETWIJZIGING 1 VAN 2018)
 1. VASTSTELLEN VAN WIJZIGING NR.1 VAN HET BUDGET 2018 GEMEENTE ZULTE
 1. GOEDKEUREN INVENTARIS / REGELING BETREFFENDE NIEUWE POLITIEZONES DEINZE/ZULTE EN AALTER/LOWAZO
 1. VERBREDING VAN GEMEENTELIJKE VERKEERSWEG HEIRWEG T.H.V. PERCEEL KADASTRAAL BEKEND 2° AFD SIE A DEELNR. 407F 2. VASTSTELLING VAN DE GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING VAN ZULTE 3. GOEDKEUREN VASTLEGGING KOSTPRIJS DEFINITIEVE RIOLERING & RIOLERINGSAANSLUITING, PLAN VAN AANPAK VOOR PRIVATE RIOLERINGSAFKOPPELING N.A.V. RIOLERINGSWERKEN OP OPENBAAR DOMEIN EN COLLECTIEVE IBA-AANPAK
 1. AANLEG PLANTVAKKEN N459 OUDENAARDESTRAAT. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 2. GOEDKEUREN AFGESLOTEN OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE HET AANKOPEN VAN GRONDEN GELEGEN TE ZULTE-OLSENE, IN DE HOUTSTRAAT EN OUDENAARDESTRAAT EN HET VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VOOR PERCELEN GELEGEN TE ZULTE-OLSENE IN DE HOUTSTRAAT, BOSWEGEL EN OUDENAARDESTRAAT IN HET KADER VAN DE COLLECTOR ZAUBEEK 97.446B: KARREWEG- OLSENESTRAAT - WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE HOUTSTRAAT 3. AANKOPEN PERCELEN GROND GEKEND TEN KADASTER ZULTE 3° AFDELING SIE B DEEL NRS. 144/B, 140/B, 147/L EN 188/A GROOT VOLGENS OPMETING RESPECTIEVELIJK 233,65 M², 383,68 M², 191,96 M² EN 313,17 M² VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN FIETSPAD LANGE AFSTAND TUSSEN WAREGEM EN DEINZE: 3° FASE DEEL TUSSEN DE KRUISHOUTEMSTRAAT EN DE BOKSTRAAT/NACHTEGAALSTRAAT
 1. AANKOOP, LEVERING EN PLAATSING NIEUWE SPEELTOESTELLEN VERSCHILLENDE LOCATIES IN ZULTE. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
 1. HERSTELLEN OORLOGSMONUMENT GASTON MARTENSPLEIN. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
 1. VASTSTELLEN EN AANWENDEN VAN HET LESTIJDENPAKKET VOOR HET KLEUTER- EN HET LAGER ONDERWIJS AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ZULTE VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019
 1. VASTSTELLEN LESTIJDEN OP WEEKBASIS IN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ZULTE - SCHOOLJAAR 2018-2019
 1. VASTSTELLEN VAN DE FACULTATIEVE VRIJE VAKANTIEDAGEN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 2. GOEDKEUREN ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ZULTE MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 2018 3. VASTSTELLEN SCHOOLREGLEMENT EN INFOBOEKJE GEWOON BASISONDERWIJS ZULTE MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 2018Besloten


 1. GOEDKEUREN NAAMLIJST BETREFFENDE NIEUWE POLITIEZONES DEINZE/ZULTE EN AALTER/LOWAZOSylvie Bohez Ward Baetensecretaris voorzitter

 • BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

 • Dovnload 43.6 Kb.