Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina10/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN ISRAël

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Benodigdheden Drempelwaarde: 130 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 130 000 BTR
Bouwnijverheid (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 8 500 000 BTR

Met ingang van het zesde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor Israël:

5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
House of Representatives (the Knesset)

Prime Minister's Office

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Communications

Ministry of Construction and Housing

Ministry of Education, Culture and Sport

Ministry of National Infrastructures excluding Fuel Authority

Ministry of the Environment

Ministry of Finance

Civil Service Commission

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Health (1)

Ministry of Immigrants Absorption

Ministry of Industry, Trade and Labour

Ministry of the Interior

Ministry of Justice

Ministry of Social Affairs

Ministry of Science and Technology

Ministry of Tourism

Ministry of Transport

Office of the State Comptroller and Ombudsman

Central Bureau of Statistics

Small and Medium Business Agency

Geological Survey of Israel

The Administration for Rural Residential, Education and Youth Aliyah

Survey of Israel

Aantekening bij bijlage 1
(1) Ministerie van Volksgezondheid – uitgezonderde producten
- Intraveneuze oplossing
- Toedieningssets voor transfusies
- Hemodialyse en bloedlijnen
BIJLAGE 2
Niet-centrale instanties

Benodigdheden Drempelwaarde: 250 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 250 000 BTR
Bouwnijverheid (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 8 500 000 BTR

Lijst van instanties:
Municipalities of Jerusalem, Tel-Aviv and Haifa
Local Government Economic Services Ltd.

BIJLAGE 3


Andere instanties

Benodigdheden Drempelwaarde: 355 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 355 000 BTR
Bouwnijverheid (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 8 500 000 BTR

Lijst van instanties:
Israel Airports Authority

Israel Ports Development and Assets Company Ltd. (1)

Ashod Port Company Ltd. (1)

Haifa Port Company Ltd. (1)

Eilat Port Company Ltd. (1)

Israel Railways Ltd. (1)

Israel Broadcasting Authority

Israel Educational Television

Israel Postal Company Ltd.

The Israel Electric Corp. Ltd. (1) (2)

Mekorot Water Co. Ltd.

Sports' Gambling Arrangement Board

The Standards Institution of Israel

National Insurance Institute of Israel

Environmental Services Company Ltd.

Arim Urban Development Ltd.

The Marine Trust Ltd.

The Dead Sea Preservation Government Company Ltd.

Eilat Foreshore Development Company Ltd.

Old Acre Development Company Ltd.

The Geophysical Institute Of Israel

Association of Better Housing

The Marine Education and Training AuthorityAlle entiteiten die in de sector van het openbaar stadsvervoer werkzaam zijn, met uitzondering van busdiensten (3).

Aantekeningen bij bijlage 3
1. De aanschaf van kabels wordt van deze overeenkomst uitgesloten.
2. Uitgesloten producten: kabels (H.S. 8544), transformatoren (H.S. 8504), scheiders en schakelaars (H.S. 8535-8537), elektromotoren (H.S. 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390).
3. Aanbestedingen door entiteiten die in de sector van het openbaar stadsvervoer, met uitzondering van het busvervoer, werkzaam zijn, zijn opengesteld voor alle partijen bij de overeenkomst op voorwaarde van onderlinge wederkerigheid.

BIJLAGE 4
Goederen

Tenzij anders vermeld, is de overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.
BIJLAGE 5
Dienstverlening

Van de Universele Lijst van Diensten zoals vervat in document MTN.GNS/W/120 vallen de volgende diensten onder de overeenkomst:

CPC Beschrijving
6112, 6122, 633, 886 Onderhoud en reparatie
641 Hotel- en vergelijkbare accommodatiediensten
642-3 Het serveren van eten en drinken
712 Vervoer te land
73 Personenvervoer
7471 Reisbureaus en reisorganisatoren
7512 Commerciële koeriersdiensten (met inbegrip van multimodale diensten)
752 Telecommunicatiediensten
812 en 814 Financiële diensten (verzekeringsdiensten, bankdiensten en diensten in verband met beleggingen)
821 Vastgoeddiensten in verband met eigen of gehuurd onroerend goed
83106 - 83109 Verhuur of lease van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel


83203 - 83209 Verhuur of lease van persoonlijke en huishoudelijke goederen

84 Computerdiensten en aanverwante diensten
861 Rechtskundige diensten (uitsluitend adviesdiensten inzake buitenlands en internationaal recht)
862 Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders
863 Diensten in verband met belastingen (met uitzondering van rechtskundige diensten)
864 Markt- en opinieonderzoek
865-6 Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
867 Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs, diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur; aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; keuring en controle
871 Reclamewezen
87304 Vervoer met gepantserde wagens
874, 82201-82206 Reiniging en beheer van gebouwen
876 Verpakkingsdiensten
8814 Diensten in verband met bosbouw en de exploitatie van bossen, met inbegrip van bosbeheer
883 Diensten in verband met mijnbouw, met inbegrip van boren en reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ter plaatse
88442 Diensten van uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of op contractbasis
887 Diensten in verband met energiedistributie
924 Volwasseneneducatie
929 Overig onderwijs
94 Afvalwater- en afvalverzameling en ‑verwerking

Aantekening bij bijlage 5
De overeenkomst is van toepassing op diensten (met inbegrip van constructiediensten) binnen de beperkingen en voorwaarden die zijn opgenomen in de GATS-lijst van Israël.
BIJLAGE 6
Constructiediensten

Drempelwaarde: Voor in bijlage 1 opgenomen entiteiten: 8 500 000 BTR; Met ingang van het zesde jaar na de inwerkingtreding van de herziene GPA voor Israël: 5 000 000 BTR;
Voor in bijlage 2 en 3 opgenomen entiteiten: 8 500 000 BTR

Lijst van constructiediensten die onder de overeenkomst vallen
CPC Beschrijving
511 Voorbereidende werkzaamheden op bouwterreinen
512 Algemene en utiliteitsbouw
513 Weg- en waterbouw
514 Monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies
515 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
516 Installatiewerkzaamheden
517 Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
518 Verhuur van bouwmachines

BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen

1. De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die zijn gegund ten behoeve van wederverkoop of verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzonder of exclusief recht heeft op de verkoop of verhuur van het onderwerp van de opdracht en dit door andere diensten vrijelijk kan worden verkocht of verhuurd onder dezelfde voorwaarden als door de aanbestedende dienst.
2. De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen voor de productie van energie.
AANTEKENING
Saldering

Op grond van algemene beleidsoverwegingen kan Israël bepalingen doorvoeren die een exclusief gebruik van interne producten, compensatieopdrachten of overdracht van technologie vereisen, in de vorm van objectieve en duidelijk omschreven voorwaarden voor deelname aan aanbestedingsprocedures, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen andere partijen.


Dit wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) Israël zorgt ervoor dat zijn entiteiten het bestaan van dergelijke voorwaarden vermelden in hun berichten van aanbesteding en deze duidelijk beschrijven in het bestek.
b) Van leveranciers wordt niet geëist dat zij goederen kopen die niet onder concurrerende voorwaarden, onder andere wat betreft prijs en kwaliteit, worden aangeboden, of om stappen te nemen die vanuit commercieel oogpunt niet gerechtvaardigd zijn.
c) Zodra de herziene GPA voor Israël in werking treedt, kunnen voor opdrachten boven een drempelwaarde van 3 miljoen BTR compensatieopdrachten in welke vorm ook worden geëist tot 20 % van de opdracht.
d) Met ingang van het zesde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor Israël worden voor opdrachten boven de drempelwaarde van 3 miljoen BTR, geen compensatieopdrachten meer toegepast door entiteiten die onder de bijlage 1, 2 en 3 vallen, uitgezonderd de volgende instanties, die compensatieopdrachten tot 20 % van de opdracht zullen blijven eisen tot het begin van het negende jaar, waarna zij een compensatiepercentage van 18 % zullen toepassen:
Bijlage 1
Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Construction and Housing

Ministry of National Infrastructures excluding Fuel Authority

Ministry of Finance

Ministry of Health

Ministry of the Interior

Ministry of Transport
Bijlage 2
Local Government Economic Services Ltd.
Bijlage 3
Israel Airports Authority

Israel Ports Development and Assets Company Ltd.

Association of Better Housing

Ashod Port Company Ltd.

Haifa Port Company Ltd.

Eilat Port Company Ltd.

Arim Urban Development Ltd.

Eilat Foreshore Development Company Ltd.

Old Acre Development Company Ltd.

Israel Railways Ltd.Israel Postal Company Ltd.

The Israel Electric Corp. Ltd.Mekorot Water Co. Ltd.

Alle entiteiten die in de sector van het openbaar stadsvervoer werkzaam zijn, met uitzondering van busdiensten


(e) Met ingang van het elfde jaar na de inwerkingtreding van de herziene GPA voor Israël worden voor opdrachten boven de drempelwaarde van 3 miljoen BTR, geen compensatieopdrachten meer toegepast door entiteiten die onder de bijlagen 1, 2 en 3 vallen, uitgezonderd de volgende instanties, die compensatieopdrachten tot 18 % van de opdracht zullen blijven eisen:
Bijlage 1
Ministry of National Infrastructures excluding Fuel Authority

Ministry of Finance

Ministry of Health

Ministry of Transport


Bijlage 2
Local Government Economic Services Ltd.
Bijlage 3
Israel Airports Authority

Israel Ports Development and Assets Company Ltd.

Ashod Port Company Ltd.

Haifa Port Company Ltd.

Eilat Port Company Ltd.

Israel Railways Ltd.

Israel Postal Company Ltd.

The Israel Electric Corp. Ltd.

Mekorot Water Co. Ltd.
(f) Met ingang van het zestiende jaar na de inwerkingtreding van de herziene GPA, wordt de eis van compensatieopdrachten niet meer toegepast ten aanzien van onder de overeenkomst vallende opdrachten.

DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN JAPAN

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Drempels:
100 000 BTR Goederen

4 500 000 BTR Constructiediensten

450 000 BTR Diensten van architecten, diensten van ingenieurs en andere technische diensten die onder deze overeenkomst vallen

100 000 BTR Overige dienstenLijst van instanties:
Alle instanties die onder de Wet inzake de rekeningen vallen, te weten:
- House of Representatives

- House of Councillors

- Supreme Court

- Board of Audit

- Cabinet

- National Personnel Authority

- Cabinet Office

- Reconstruction Agency

- Imperial Household Agency

- National Public Safety Commission (National Police Agency)

- Financial Services Agency

- Consumer Affairs Agency

- Ministry of Internal Affairs and Communications

- Ministry of Justice

- Ministry of Foreign Affairs

- Ministry of Finance

- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

- Ministry of Health, Labour and Welfare

- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

- Ministry of Economy, Trade and Industry

- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

- Ministry of Environment

- Ministry of Defense

Aantekeningen bij bijlage 1
1. Deze overeenkomst is ook van toepassing op alle interne afdelingen van de instanties die onder de Wet inzake de rekeningen vallen, alsmede hun onafhankelijke organen, geassocieerde organisaties en andere organisaties en plaatselijke bijkantoren waarin de Wet inzake de nationale staatsinrichting en de Wet tot instelling van het Kabinet voorzien.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die worden gegund aan coöperaties of verenigingen overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving ten tijde van de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor Japan.
BIJLAGE 2
Niet-centrale overheidsinstanties

Drempels:
200 000 BTR Goederen

15 000 000 BTR Constructiediensten

1 500 000 BTR Diensten van architecten, diensten van ingenieurs en andere technische diensten die onder deze overeenkomst vallen200 000 BTR Overige diensten

Lijst van instanties:


Alle prefecturen getiteld "To", "Do", "Fu" en "Ken", en alle decretaal gedesigneerde steden getiteld "Shitei-toshi", overeenkomstig de Wet inzake plaatselijk bestuur, te weten:
- Hokkaido

- Aomori-ken

- Iwate-ken

- Miyagi-ken

- Akita-ken

- Yamagata-ken

- Fukushima-ken

- Ibaraki-ken

- Tochigi-ken

- Gunma-ken

- Saitama-ken

- Chiba-ken

- Tokyo-to

- Kanagawa-ken

- Niigata-ken

- Toyama-ken

- Ishikawa-ken

- Fukui-ken

- Yamanashi-ken

- Nagano-ken

- Gifu-ken

- Shizuoka-ken

- Aichi-ken

- Mie-ken

- Shiga-ken

- Kyoto-fu

- Osaka-fu

- Hyogo-ken

- Nara-ken

- Wakayama-ken

- Tottori-ken

- Shimane-ken

- Okayama-ken

- Hiroshima-ken

- Yamaguchi-ken

- Tokushima-ken

- Kagawa-ken

- Ehime-ken

- Kochi-ken

- Fukuoka-ken

- Saga-ken

- Nagasaki-ken

- Kumamoto-ken

- Oita-ken

- Miyazaki-ken

- Kagoshima-ken

- Okinawa-ken

- Osaka-shi

- Nagoya-shi

- Kyoto-shi

- Yokohama-shi

- Kobe-shi

- Kitakyushu-shi

- Sapporo-shi

- Kawasaki-shi

- Fukuoka-shi

- Hiroshima-shi

- Sendai-shi- Chiba-shi

- Saitama-shi

- Shizuoka-shi

- Sakai-shi

- Niigata-shi

- Hamamatsu-shi

- Okayama-shi

- Sagamihara-shi

Aantekeningen bij bijlage 2
1. Deze overeenkomst is ook van toepassing op alle interne afdelingen van de "To", "Do", "Fu", "Ken" en "Shitei-toshi" overeenkomstig de Wet inzake plaatselijk bestuur, alsmede hun geassocieerde organisaties en de bijkantoren van al hun gouverneurs of burgemeesters, comités en andere organisaties waarin de Wet inzake plaatselijk bestuur voorziet.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die worden gegund aan coöperaties of verenigingen overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving ten tijde van de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor Japan.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die door entiteiten worden geplaatst ten behoeve van hun dagelijkse winstgevende activiteiten die zijn onderworpen aan concurrentiekrachten op markten. Deze aantekening mag niet zodanig worden toegepast dat de bepalingen van deze overeenkomst worden omzeild.
4. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten met betrekking tot de operationele veiligheid van vervoer.
5. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de productie, het transport en de distributie van elektriciteit.

BIJLAGE 3


Andere instanties

Drempels:
130 000 BTR Goederen

4 500 000 BTR Contructiediensten voor Japan Post in Groep A

15 000 000 BTR Contructiediensten voor alle entiteiten in Groep A

4 500 000 BTR Contructiediensten voor entiteiten in Groep B

450 000 BTR Diensten van architecten, diensten van ingenieurs en andere technische diensten die onder deze overeenkomst vallen

130 000 BTR Overige dienstenLijst van instanties:
1. Groep A
- Agriculture and Livestock Industries Corporation

- Central Nippon Expressway Company Limited

- Development Bank of Japan Inc.

- East Nippon Expressway Company Limited

- Environmental Restoration and Conservation Agency

- Farmers' Pension Fund

- Fund for the Promotion and Development of the Amami Islands

- Government Pension Investment Fund

- Hanshin Expressway Company Limited

- Hokkaido Railway Company (a) (g)

- Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company Limited

- Japan Alcohol Corporation

- Japan Arts Council

- Japan Atomic Energy Agency (b)

- Japan Environmental Safety Corporation

- Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency

- Japan External Trade Organization

- Japan Finance Corporation

- Japan Finance Organization for Municipalities

- Japan Foundation

- Japan Freight Railway Company (a) (g)

- Japan Housing Finance Agency

- Japan Institute for Labour Policy and Training, The

- Japan International Cooperation Agency

- Japan Labour Health and Welfare Organization

- Japan National Tourist Organization

- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (c)

- Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers

- Japan Post

- Japan Racing Association

- Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (a) (d) (e)

- Japan Science and Technology Agency

- Japan Society for the Promotion of Science

- Japan Student Services Organization

- Japan Tobacco Inc. (g)

- Japan Water Agency

- Keirin Promotion Association (A juridical person designated as such pursuant to the Bicycle Racing Law)

- Kyushu Railway Company (a) (g)

- Metropolitan Expressway Company Limited

- Motorcycle Racing Promotion Association (A juridical person designated as such pursuant to the Auto Racing Law)

- Mutual Aid Association of Agriculture, Forestry and Fishery Corporation
Personnel

- Mutual Aid Fund for Official Casualties and Retirement of Volunteer Firemen

- Narita International Airport Corporation

- National Association of Racing, The

- National Agency for the Advancement of Sports and Health

- National Center for Persons with Severe Intellectual Disabilities, Nozominosono

- National Consumer Affairs Center of Japan

- New Energy and Industrial Technology Development Organization

- Nippon Telegraph and Telephone Co. (f) (g)

- Nippon Telegraph and Telephone East Co. (f) (g)

- Nippon Telegraph and Telephone West Co. (f) (g)

- Northern Territories Issue Association

- Okinawa Development Finance Corporation

- Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN

- Organization for Workers’ Retirement Allowance Mutual Aid

- Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan, The

- RIKEN (b)

- Shikoku Railway Company (a) (g)

- Social Insurance Medical Fee Payment Fund

- Tokyo Metro Co. Ltd. (a)

- University of the Air Foundation

- Urban Renaissance Agency

- Welfare and Medical Service Agency

- West Nippon Expressway Company Limited


2. Groep B
- Building Research Institute

- Center for National University Finance and Management

- Civil Aviation College

- Electronic Navigation Research Institute

- Fisheries Research Agency

- Food and Agricultural Materials Inspection Center

- Forestry and Forest Products Research Institute

- Institute of National Colleges of Technology, Japan

- Inter-University Research Institute Corporation

- Japan Health Insurance Association

- Japan International Research Center for Agricultural Sciences

- Japan Mint

- Japan Nuclear Energy Safety Organization

- Labor Management Organization for USFJ Employees

- Marine Technical Education Agency

- National Agency for Vehicle Inspection

- National Agriculture and Food Research Organization

- National Archives of Japan

- National Cancer Center

- National Center for Child Health and Development

- National Center for Geriatrics and Gerontology

- National Center for Global Health and Medicine

- National Center for Industrial Property Information and Training

- National Center for Neurology and Psychiatry

- National Center for Seeds and Seedlings

- National Center for Teachers' Development

- National Center for University Entrance Examinations

- National Cerebral and Cardiovascular Center

- National Fisheries University

- National Hospital Organization

- National Institution for Academic Degrees and University Evaluation

- National Institute for Agro-Environmental Sciences

- National Institutes for Cultural Heritage

- National Institute for Environmental Studies

- National Institute for Materials Science

- National Institute for Sea Training

- National Institution for Youth Education

- National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

- National Institute of Agrobiological Sciences

- National Institute of Health and Nutrition

- National Institute of Information and Communications Technology

- National Institute of Occupational Safety and Health

- National Institute of Radiological Sciences

- National Institute of Special Needs Education

- National Institute of Technology and Evaluation

- National Livestock Breeding Center

- National Maritime Research Institute

- National Museum of Art

- National Printing Bureau

- National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention

- National Research Institute of Brewing

- National Science Museum

- National Statistics Center

- National Traffic Safety and Environment Laboratory

- National University Corporation

- National Women's Education Center

- Nippon Export and Investment Insurance

- Port and Airport Research Institute

- Public Works Research Institute

- Research Institute of Economy, Trade and IndustryAantekeningen bij bijlage 3
1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die worden gegund aan coöperaties of verenigingen overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving ten tijde van de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor Japan.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die door entiteiten in groep A worden geplaatst ten behoeve van hun dagelijkse winstgevende activiteiten die zijn onderworpen aan concurrentiekrachten op markten. Deze aantekening mag niet zodanig worden toegepast dat de bepalingen van deze overeenkomst worden omzeild.
3. Aantekeningen voor specifieke entiteiten:
a) De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten met betrekking tot de operationele veiligheid van vervoer.
b) De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die zouden kunnen leiden tot de onthulling van informatie die onverenigbaar is met het doel van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens of met internationale overeenkomsten inzake intellectuele-eigendomsrechten. De overeenkomst is niet van toepassing op veiligheidsgerelateerde activiteiten met het oog op het gebruik en beheer van radioactieve materialen en in respons op noodsituaties van nucleaire installaties.
c) De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten inzake geologisch en geofysisch onderzoek.
d) De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten inzake reclamediensten, constructiediensten en makelaarsdiensten.
e) De overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van schepen in mede-eigenaarschap met particuliere ondernemingen.
f) De overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van publieke elektrische telecommunicatieapparatuur en diensten in verband met de operationele veiligheid van telecommunicatie.
g) De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten inzake diensten opgenomen in bijlage 5 behalve constructiediensten.
4. Met betrekking tot opdrachten door de Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency:
- Aantekening 3 a) geldt alleen voor activiteiten inzake de aanleg van spoorlijnen;
- Aantekening 3 d) geldt alleen voor activiteiten inzake de vereffening van de voormalige Japan National Railways;
- Aantekening 3 e) geldt alleen voor activiteiten inzake scheepsbouw.
5. East Japan Railway Company (a) (g), Central Japan Railway Company (a) (g) en West Japan Railway Company (a) (g) worden geacht te zijn opgenomen in Groep A voor wat betreft de goederen en diensten in deze bijlage, totdat de Europese Unie haar bezwaar tegen het afvoeren van deze maatschappijen van de lijst intrekt.
Zodra de kennisgeving door de Europese Unie dat zij haar bezwaar intrekt is doorgegeven aan het Comité voor overheidsopdrachten, is deze aantekening niet meer van toepassing.
6. National Aerospace Laboratory of Japan wordt geacht te zijn opgenomen in Groep B voor wat betreft de goederen en diensten in deze bijlage, totdat de Europese Unie en de Verenigde Staten hun bezwaren tegen het afvoeren van deze maatschappijen van de lijst intrekken.
Zodra de kennisgeving door de Verenigde Staten en de Europese Unie dat zij hun bezwaren intrekken zijn doorgegeven aan het Comité voor overheidsopdrachten, is deze aantekening niet meer van toepassing.

BIJLAGE 4


Goederen

1. Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.
2. Deze overeenkomst is van toepassing op de aanschaf door het ministerie van Defensie van goederen die worden beschreven in de volgende categorieën van de Federal Supply Classifications (FSC), afhankelijk van de besluiten van de Japanse regering uit hoofde van de bepalingen van artikel III, lid 1:
FSC Beschrijving
22 Spoorwegmaterieel

24 Tractoren

32 Machines en uitrusting voor houtbewerking

34 Machines voor metaalbewerking

35 Uitrusting voor handel en dienstverlening

36 Speciale industriële machines

37 Landbouwmachines en -uitrusting

38 Uitrusting voor bouwwerkzaamheden, mijnbouw, graafwerkzaamheden en wegonderhoud

39 Uitrusting voor goederenbehandeling

40 Touw, kabels, kettingen en toebehoren

41 Uitrusting voor koeling, luchtbehandeling en luchtcirculatie

43 Pompen en compressoren

45 Installatie- en verwarmingsapparatuur en sanitair

46 Waterzuiverings- en afvalwaterbehandelingsuitrusting

47 Buizen, leidingen, slangen en toebehoren

48 Afsluiters

51 Handgereedschap

52 Meetinstrumenten

55 Hout, timmerwerk, triplex- en multiplexhout en fineer

61 Elektrische bedrading en apparatuur voor de opwekking en distributie van elektriciteit

62 Verlichtingstoestellen en lampen

65 Geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige uitrusting en benodigdheden

6630 Instrumenten voor scheikundige analyse

6635 Apparatuur voor het testen van natuurkundige eigenschappen

6640 Laboratoriumapparatuur en -benodigdheden

6645 Instrumenten voor tijdsmeting

6650 Optische instrumenten

6655 Geofysische en astronomische instrumenten

6660 Meteorologische instrumenten en apparatuur

6670 Weegschalen en balansen

6675 Tekeninstrumenten en instrumenten voor landmeting en kartering

6680 Instrumenten voor het meten van vloeistof- en gasstroom, vloeistofniveau en mechanische beweging

6685 Instrumenten voor het meten en controleren van druk, temperatuur en vochtigheid

6695 Combinatie-instrumenten en overige instrumenten

67 Fotografische uitrusting

68 Chemische stoffen en chemische producten

71 Meubilair

72 Inrichtingen en toestellen voor huishoudens en bedrijven

73 Apparatuur voor bereiden en serveren van voedsel

74 Kantoormachines en apparatuur voor zichtbare bestanden

75 Kantoorbenodigdheden en -toestellen

76 Boeken, kaarten en andere publicaties

77 Muziekinstrumenten, afspeelapparatuur en radio’s voor thuisgebruik

79 Schoonmaakapparatuur en -benodigdheden

80 Penselen en kwasten, verven, verzegelingsmiddelen en kleefstoffen

8110 Vaten en blikken

8115 Dozen en kratten

8125 Flessen en potten

8130 Haspels en spoelen

8135 Verpakkings- en verzamelverpakkingsmateriaal

85 Artikelen voor lichaamsverzorging

87 Landbouwgrondstoffen

93 Niet-metaalhoudende halffabricaten

94 Niet-metaalhoudende grondstoffen

99 Diversen
BIJLAGE 5
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties van 1991, alsmede document MTN.GNS/W/120 voor telecommunicatiediensten:

(Voorlopige centrale

productenclassificatie

(CPC), 1991)
- 51 Bouwnijverheid

- 6112 Onderhoud en reparatie van auto's (aantekening 1)

- 6122 Onderhoud en reparatie van motorfietsen en sneeuwscooters (aantekening 1)

- 633 Reparatie van persoonlijke en huishoudelijke goederen

- 642 Het verstrekken van maaltijden (aantekening 5)

- 643 Het verstrekken van dranken (aantekening 5)

- 712 Overig vervoer te land (met uitzondering van 71235 postvervoer te land)

- 7213 Verhuur van zeeschepen met bemanning

- 7223 Verhuur van binnenvaartschepen met bemanning

- 73 Luchtvervoersdiensten (met uitzondering van 73210 luchtpostvervoer)

- 748 Tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer

- 7512 Koeriersdiensten (aantekening 2)

- Telecommunicatiediensten-- MTN.GNS/W/120

- Overeenkomstige CPC

-- 2.C.h. - 7523 Elektronische post;

-- 2.C.i. - 7521 Voicemail;

-- 2.C.j. - 7523 Online-informatie en databanken;

-- 2.C.k. - 7523 Elektronische gegevensuitwisseling (EDI);

-- 2.C.l. - 7529 Uitgebreide faxdiensten;

-- 2.C.m. - 7523 Omzetting van codes en protocollen; en

-- 2.C.n. - 7523 Onlineverwerking van informatie en/of gegevens (met inbegrip van transactieverwerking)

- 83106

- 83108, Verhuur of lease van landbouwmachines en werktuigen zonder

bedieningspersoneel (aantekening 5)

- 83203 Verhuur of lease van meubelen en andere huishoudelijke artikelen (aantekening 5)

- 83204 Verhuur of lease van artikelen voor ontspanning en vrijetijdsbesteding (aantekening 5)

- 83209 Verhuur of lease van andere persoonlijke en huishoudelijke artikelen (aantekening 5)

- 865 Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (aantekening 5)

- 866 Diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsbeheer (met
uitzondering van 86602 Diensten voor arbitrage


en bemiddeling) (aantekening 5)

- 84 Computerdiensten en aanverwante diensten

- 864 Markt- en opinieonderzoek

- 867 Diensten van architecten, diensten van ingenieurs en andere technische diensten
(aantekening 3)


- 871 Reclamewezen

- 87304 Vervoer met gepantserde wagens

- 874 Reiniging van gebouwen

- 876 Verpakkingsdiensten (aantekening 5)

- 8814 Diensten in verband met bosbouw en de exploitatie van bossen, met inbegrip
van bosbeheer


- 88442 Diensten van uitgeverijen en drukkerijen (aantekening 4)

- 886 Reparatie van metalen producten, machines en werktuigen

- 921 Basisonderwijs

- 922 Voortgezet onderwijs

- 923 Hoger onderwijs

- 924 Volwasseneneducatie

- 9611 Diensten in verband met de productie van films en video's

(met uitzondering van 96112 Productie van films en video's)

- 94 Afvalwater- en afvalverzameling en –verwerking en andere
milieubeschermingsdiensten


Aantekeningen bij bijlage 5
1. De overeenkomst is niet van toepassing op onderhoud en reparatie van auto's, motorfietsen en sneeuwscooters die speciaal worden aangepast en geïnspecteerd om te voldoen aan de voorschriften van instanties.
2. De overeenkomst is niet van toepassing op brievenkoeriers
3. Diensten van architecten, diensten van ingenieurs en andere technische diensten op het gebied van bouwnijverheid zijn inbegrepen, met uitzondering van onderstaande diensten als deze afzonderlijk worden aanbesteed:
- Definitieve ontwerpen, deel uitmakend van CPC 86712 Bouwkundige ontwerpen
- CPC 86713 Administratie van contracten;
- Ontwerpen bestaande uit één definitief plan of een combinatie van definitieve plannen, specificaties en kostenramingen behorend tot CPC 86722 Technische ontwerpen voor de bouw van funderingen en bouwwerken, of CPC 86723 Technische ontwerpen voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen, of CPC 86724 Technische ontwerpen voor de bouw van weg- en waterbouwkundige werken, en CPC 86727 Diensten van ingenieurs tijdens de bouw en de installatie; en

- CPC 86727 Andere diensten van ingenieurs tijdens de bouw- en installatiefase.
4. Diensten van uitgeverijen en drukkerijen zijn niet inbegrepen wanneer het materiaal met vertrouwelijke informatie betreft.
5. Wat deze diensten betreft, is deze overeenkomst niet van toepassing op opdrachten van de in bijlage 2 en bijlage 3 vermelde entiteiten.

BIJLAGE 6
Constructiediensten

Lijst van Afdeling 51, voorlopige centrale productenclassificatie (CPC), 1991:
Alle diensten die in afdeling 51 zijn vermeld.

Aantekening bij bijlage 6
Opdrachten in verband met een bouwproject op basis van de Wet inzake het initiatief ter bevordering van particuliere financiering met ingang van 30 november 2011 zijn inbegrepen.
BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen

1. Niettegenstaande de aantekening bij bijlage 6 zijn opdrachten in verband met een project binnen het toepassingsgebied van de Wet inzake het initiatief ter bevordering van particuliere financiering met ingang van 10 december 2010 inbegrepen.
2. Indien partijen artikel XVIII niet toepassen op Japanse leveranciers of dienstverleners, voor zover Japan de gunning van contracten door instanties betwist, mag Japan het artikel niet toepassen op leveranciers of dienstverleners van partijen voor zover deze de gunning van contracten door vergelijkbare instanties betwisten.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  • DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN JAPAN

  • Dovnload 2.7 Mb.