Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina14/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN Singapore

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Goederen (gespecificeerd in bijlage 4) Drempelwaarde: 130 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 130 000 BTR
Bouwnijverheid (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
Auditor-General's Office

Attorney-General's Chambers

Cabinet Office

Istana

JudicatureMinistry of Transport

Ministry of Community Development, Youth and Sports

Ministry of Education

Ministry of Environment and Water Resources

Ministry of Finance

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Health

Ministry of Home Affairs

Ministry of Information, Communications and the Arts

Ministry of Manpower

Ministry of Law

Ministry of National Development

Ministry of Trade and Industry

Parliament

Presidential Councils

Prime Minister's Office

Public Service Commission

Ministry of DefenceAantekeningen bij bijlage 1
1. Deze overeenkomst is van toepassing op alle opdrachten van het ministerie van Defensie van Singapore in de volgende FSC-categorieën (andere categorieën zijn uitgesloten), afhankelijk van de besluiten van de regering van Singapore uit hoofde van artikel III, lid 1:
FSC Beschrijving
22 Spoorwegmaterieel

23 Voertuigen met grondeffect, motorvoertuigen, aanhangwagens en rijwielen

24 Tractoren

25 Onderdelen van voertuigen

26 Banden en binnenbanden

29 Toebehoren van motoren

30 Uitrusting voor mechanische energieoverbrenging

31 Lagers

32 Machines en uitrusting voor houtbewerking

34 Machines voor metaalbewerking

35 Uitrusting voor handel en dienstverlening

36 Speciale industriële machines

37 Landbouwmachines en -uitrusting

38 Uitrusting voor bouwwerkzaamheden, mijnbouw, graafwerkzaamheden en wegonderhoud

39 Uitrusting voor goederenbehandeling

40 Touw, kabels, kettingen en toebehoren

41 Uitrusting voor koeling, luchtbehandeling en luchtcirculatie

42 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid

43 Pompen en compressoren

44 Ovens, stoomketels en droogapparatuur

45 Installatie- en verwarmingsapparatuur en sanitair

46 Waterzuiverings- en afvalwaterbehandelingsuitrusting

47 Buizen, leidingen, slangen en toebehoren

48 Afsluiters

51 Handgereedschap

52 Meetinstrumenten

53 IJzerwaren en slijpmiddelen

54 Geprefabriceerde structuren en steigers

55 Hout, timmerwerk, triplex- en multiplexhout en fineer

56 Bouwmaterialen

61 Elektrische bedrading en apparatuur voor de opwekking en distributie van elektriciteit

62 Verlichtingstoestellen en lampen

63 Alarm-, signaal- and veiligheidsdetectiesystemen

65 Geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige uitrusting en benodigdheden

67 Fotografische uitrusting

68 Chemische stoffen en chemische producten

69 Hulpmiddelen en instrumenten voor het onderwijs

70 Automatische gegevensverwerkende apparatuur voor algemene doeleinden, programmatuur, benodigdheden en ondersteuningsuitrusting

71 Meubilair

72 Inrichtingen en toestellen voor huishoudens en bedrijven

73 Apparatuur voor het bereiden en serveren van voedsel

74 Kantoormachines, tekstverwerkers en apparatuur voor zichtbare registratie

75 Kantoorbenodigdheden en -toestellen

76 Boeken, kaarten en andere publicaties

77 Muziekinstrumenten, afspeelapparatuur en radio’s voor thuisgebruik

78 Recreatie- en sportuitrusting

79 Schoonmaakapparatuur en -benodigdheden

80 Penselen en kwasten, verven, verzegelingsmiddelen en kleefstoffen

81 Verpakkingsmaterialen

83 Textiel, leder, bont, kleding en schoenmakersgereedschap; tenten en vlaggen

84 Kleding, individuele uitrusting en insignes

85 Artikelen voor lichaamsverzorging

87 Landbouwgrondstoffen

88 Levende dieren

89 Voedingsmiddelen

91 Brandstoffen, smeermiddelen, oliën en wassen

93 Niet-metaalhoudende halffabricaten

94 Niet-metaalhoudende grondstoffen

95 Metalen stangen, platen en voorwerpen

96 Ertsen, delfstoffen en daarvan afgeleide grondstoffen

99 Diversen
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen voor opdrachten inzake constructiediensten voor kanselarijen in het buitenland en hoofdkantoren door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen voor opdrachten door de Internal Security Department, de Criminal Investigation Department, de Security Branch en het Central Narcotics Bureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken, alsmede aanbestedingen met veiligheidsoverwegingen door het ministerie.

BIJLAGE 2
Niet-centrale overheidsinstanties

Niet van toepassing voor Singapore (Singapore heeft geen niet-centrale overheden).


BIJLAGE 3
Andere instanties

Goederen (gespecificeerd in bijlage 4) Drempelwaarde: 400 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 400 000 BTR
Bouwnijverheid (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
Agency for Science, Technology and Research

Board of Architects

Civil Aviation Authority of Singapore

Building and Construction Authority

Economic Development Board

Housing and Development Board

Info–communications Development Authority of Singapore

Inland Revenue Authority of Singapore

International Enterprise Singapore

Land Transport Authority of Singapore

Jurong Town Corporation

Maritime and Port Authority of Singapore

Monetary Authority of Singapore

Nanyang Technological University

National Parks Board

National University of Singapore

Preservation of Monuments Board

Professional Engineers Board

Public Transport Council

Sentosa Development Corporation

Media Development Authority

Singapore Tourism Board

Standards, Productivity and Innovation Board

Urban Redevelopment Authority


BIJLAGE 4
Goederen

Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.BIJLAGE 5
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten zoals vervat in MTN.GNS/W/120 (andere diensten zijn uitgesloten):
Drempelwaarde: 130 000 BTR voor in bijlage 1 opgenomen entiteiten

400 000 BTR voor in bijlage 3 opgenomen entiteiten

CPC Beschrijving
862 Accountants, audits en boekhouders

8671 Diensten van architecten

865 Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer

874 Reiniging van gebouwen

641-643 Hotels en restaurants (met inbegrip van catering)

74710 Reisbureaus en reisorganisatoren

7472 Toeristengidsen

843 Diensten in verband met gegevensverwerking

844 Diensten in verband met databanken

932 Veterinaire diensten

84100 Advies in verband met de installatie van computers

84210 Advies in verband met systemen en programmatuur

87905 Diensten van vertalers en tolken

7523 Elektronische post

7523 Voicemail

7523 Online-informatie en databanken

7523 Elektronische gegevensuitwisseling

96112 Productie van films en video's

96113 Distributie van films en video's

96121 Vertoning van films

96122 Vertoning van video's

96311 Bibliotheekdiensten

8672 Diensten van ingenieurs

7512 Koeriersdiensten

- Biotechnologie

- Tentoonstellingen

- Commercieel marktonderzoek

- Binnenhuisarchitectuur

- Professionele adviezen op het gebied van landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, met inbegrip van diensten in verband met de aardoliewinning

87201 Werving en selectie van leidinggevend personeel

Aantekening bij bijlage 5
Op de inbegrepen diensten zijn de beperkingen en voorwaarden zoals beschreven in de lijst van Singapore bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) van toepassing.

BIJLAGE 6
Constructiediensten

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende constructiediensten in de zin van afdeling 51 van de centrale productenclassificatie zoals vervat in MTN.GNS/W/120 (andere diensten zijn uitgesloten):

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR voor in bijlage 1 opgenomen entiteiten

5 000 000 BTR voor in bijlage 3 opgenomen entiteiten

Lijst van aangeboden constructiediensten:
CPC Beschrijving
512 Algemene bouwkundige werken

513 Algemene bouwkundige werkzaamheden voor civieltechnische werken

514, 516 Installatie en assemblage

517 Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

511, 515, 518 Overige

Aantekening bij bijlage 6
Op de inbegrepen constructiediensten zijn de beperkingen en voorwaarden zoals beschreven in de lijst van Singapore bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) van toepassing.

BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen

Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen van een entiteit die onder de overeenkomst valt namens een entiteit die niet onder de overeenkomst valt.DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN Zwitserland
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

BIJLAGE 1


Instanties op bondsniveau

Goederen (gespecificeerd in bijlage 4) Drempelwaarde: 130 000 BTR


Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 130 000 BTR
Constructiediensten (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Indicatieve lijst van instanties:
Elke publiekrechtelijke instantie of gecentraliseerde dan wel gedecentraliseerde bestuurlijke eenheid van de Zwitserse Bondsstaat
I. Lijst van gecentraliseerde en gedecentraliseerde bestuurlijke eenheden van de federale overheid in de zin van de "loi d'organisation de l'administration fédérale" van 21 maart 1997 en de verordening daarbij (situatie op 1 november 2011)23:
1. Bondskanselarij (ChF):
Bondskanselarij (ChF)

Federale commissaris voor gegevensbescherming en transparantie (PFPDT)


2. Federaal Departement van Buitenlandse Zaken (DFAE):
2.1 Administratieve eenheden
- Secrétariat général (SG-DFAE)

- Secrétariat d'Etat (SEE)

- Direction politique (DP)

- Direction du droit international public (DDIP)

- Direction du développement et de la coopération (DDC)

- Direction des ressources (DR)

- Direction consulaire (DC)
2.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht
---
2.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Commission consultative de la coopération internationale au développement

- Commission suisse pour l'UNESCO


3. Federaal Departement van Binnenlandse Zaken (DFI):
3.1 Administratieve eenheden


 • Secrétariat général (SG-DFI)

 • Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)

 • Office fédéral de la culture (OFC)

 • Archives fédérales suisses (AFS)

 • Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)

 • Office fédéral de la santé publique (OFSP)

 • Office fédéral de la statistique (OFS)

 • Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

 • Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER)
 • Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)

 • Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)

 • Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

 • Institut Paul Scherrer (PSI)

 • Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)

 • Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA)

 • Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG)

 • Musée national suisse (MNS)

 • Pro Helvetia

 • Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

3.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht


- Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
3.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine

- Commission des produits radiopharmaceutiques

- Commission des professions médicales

- Commission fédérale d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale

- Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité

- Commission fédérale des monuments historiques

- Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine

- Conseil suisse d'accréditation

- Conseil suisse de la science et de la technologie

- Comité directeur des examens du diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

- Comité directeur des examens fédéraux de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

- Commission de supervision des examens d'inspecteur des denrées alimentaires

- Commission d'examen de chiropratique

- Commission d'examen de médecine dentaire

- Commission d'examen humaine

- Commission d'examen de médecine vétérinaire

- Commission d'examen de pharmacie

- Commission de supervision des examens de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

- Comité national suisse du Codex Alimentarius

- Commission d'experts du fonds de prévention du tabagisme

- Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma

- Commission de la Bibliothèque nationale suisse

- Commission de la statistique fédérale

- Commission de surveillance de la Collection Oskar Reinhart Am Römerholz à Winterthour

- Commission des statistiques de l'assurance-accidents

- Commission fédérale contre le racisme

- Commission fédérale de coordination pour les questions familiales

- Commission fédérale de l'alimentation

- Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

- Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller

- Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

- Commission fédérale des analyses, moyens et appareils

- Commission fédérale des beaux-arts

- Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

- Commission fédérale des médicaments

- Commission fédérale des prestations générales et des principes

- Commission fédérale du cinéma

- Commission fédérale du design

- Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse

- Commission fédérale pour la prévention du tabagisme

- Commission fédérale pour les affaires spatiales

- Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcool

- Commission fédérale pour les problèmes liés au sida

- Commission fédérale pour les problèmes liés aux drogues

- Commission fédérale pour les questions féminines

- Commission fédérale pour les vaccinations

- Commission pour l'encouragement de l'instruction des jeunes Suisses de l'étranger

- Groupe de travail Influenza


4. Federaal Departement van Justitie en Politie (DFI):
4.1 Administratieve eenheden
- Secrétariat général (SG-DFJP)

- Office fédéral de la justice (OFJ)

- Office fédéral de la police (fedpol)

- Office fédéral des migrations (ODM)

- Office fédéral de métrologie (METAS)

- Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT)

- Commission nationale de prévention de la torture

- Institut suisse de droit comparé (ISDC)

- Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)

- Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)


4.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht
- Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)

- Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins


4.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Commission chargée d'examiner les demandes de subventions pour des projets pilotes

- Commission fédérale d'experts en matière de registre de commerce

- Commission fédérale de métrologie

- Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite

- Commission fédérale pour les questions de migration
5. Federaal Departement van Defensie, Volksverdediging en Sport (DDPS):
5.1 Administratieve eenheden
- Secrétariat général (SG-DDPS)

- Service de renseignement de la Confédération (SRC)

- Office de l'auditeur en chef (OAC)

- Groupement Défense

(a) Etat-major de l'armée (EM A)

(b) Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A)

(c) Formation supérieure des cadres de l'armée (FSCA) Forces terrestres (FT)

(d) Forces aériennes (FA)

(e) Base logistique de l'armée (BLA)

(f) Base d'aide au commandement (BAC)

- Groupement armasuisse (ar)

(a) Office fédéral pour l'acquisition d'armement

(b) Office fédéral de topographie (swisstopo)

- Office fédéral de la protection de la population (OFPP)

- Office fédéral du sport (OFSPO)
5.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht
---
5.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Comité suisse de la protection des biens culturels

- Commission fédérale de médecine militaire et de médecine de catastrophe

- Commission fédérale pour la protection ABC

- Commission fédérale de géologie

- Commission fédérale de surveillance de l'instruction aéronautique préparatoire

- Commission fédérale des ingénieurs géomètres

- Commission de l'armement

- Commission du service militaire sans arme pour raisons de conscience

- Commission fédérale de tir

- Commission fédérale des enquêtes auprès de la jeunesse et des recrues

- Commission fédérale du sport

- Commission pour les engagements militaires de la Suisse en faveur de la promotion internationale de la paix

- Commission télématique
6. Federaal Departement van Financiën (DFF):
6.1 Administratieve eenheden
- Secrétariat général (SG-DFF)

- Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI)

- Administration fédérale des finances (AFF)

- Office fédéral du personnel (OFPER)

- Administration fédérale des contributions (AFC)

- Administration fédérale des douanes (AFD)

- Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT)

- Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

- Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC)

- Contrôle fédéral des finances (CDF)

- Régie fédérale des alcools (RFA)

- Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

- Caisse fédérale de pensions PUBLICA
6.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht
---
6.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Commission fédérale des produits de construction

- Commission pour les examens fédéraux d'essayeurs-jurés

- Commission de conciliation selon la loi sur l'égalité

- Commission pour l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes

- Organe consultatif en matière de TVA
7. Federaal Departement van Economische Zaken (DFE):
7.1 Administratieve eenheden
- Secrétariat général (SG-DFE)

- Surveillance des prix (SPR)

- Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

- Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)

- Office fédéral de l'agriculture (OFAG)

- Office vétérinaire fédéral (OVF)

- Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE)

- Office fédéral du logement (OFL)

- Suisse tourisme (ST)

- Société suisse de crédit hôtelier (SCH)

- Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE)

- Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)


7.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht
- Commission de la concurrence (COMCO)

- Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)


7.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Commission de formation du service vétérinaire

- Conseil de l'organisation du territoire

- Commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage

- Comité suisse de la FAO

- Commission consultative pour l'agriculture

- Commission d'experts douaniers

- Commission de la politique économique

- Commission des marchés publics Confédération-cantons

- Commission fédérale d'accréditation

- Commission fédérale de la consommation

- Commission fédérale de la formation professionnelle

- Commission fédérale de maturité professionnelle

- Commission fédérale des appellations d'origine et des indications géographiques

- Commission fédérale des écoles supérieures

- Commission fédérale des hautes écoles spécialisées

- Commission fédérale du logement

- Commission fédérale du travail

- Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces

- Commission fédérale pour les expériences sur animaux

- Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle

- Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT

- Commission pour les aménagements d'étables

- Commission tripartite fédérale pour les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

- Conseil de la recherche agronomique

- Forum PME

- Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail


8. Federaal Departement van Milieu, Verkeer, Energie en Communicatie (DETEC):
8.1 Administratieve eenheden
- Secrétariat général (SG-DETEC)

- Office fédéral des transports (OFT)

- Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)

- Office fédéral de l'énergie (OFEN)

- Office fédéral des routes (OFROU)

- Office fédéral de la communication (OFCOM)

- Office fédéral de l'environnement (OFEV)

- Office fédéral du développement territorial (ARE)

- Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
8.2 Extraparlementaire commissies inzake markttoezicht
- Commission fédérale de la communication (ComCom)

- Commission fédérale de l'électricité (ElCom)

- Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)

- Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer (CACF)

- Commission Offices de poste
8.3 Extraparlementaire commissies op politiek-sociaal gebied
- Commission d'experts en écotoxicologie

- Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique

- Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

- Commission fédérale de sécurité nucléaire

- Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage

- Commission fédérale pour la recherche énergétique

- Commission pour la gestion des déchets radioactifs

- Commission pour les conditions de raccordement des énergies renouvelables

- Service d'enquête suisse sur les accidents

- Commission fédérale du Parc national

- Commission administrative du Fonds de sécurité routière

- Commission d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV

- Commission de la recherche en matière de routes

- Commission fédérale de l'hygiène de l'air

- Commission fédérale de la loi sur la durée du travail

- Commission fédérale pour la lutte contre le bruit

- Plate-forme nationale "Dangers naturels"
II. Instanties verbonden aan de federale gerechtelijke autoriteiten en de federale strafrechtelijke autoriteiten:


 1. Tribunal fédéral

 2. Tribunal pénal fédéral

 3. Tribunal administratif fédéral

 4. Tribunal fédéral des brevets

 5. Ministère public de la Confédération (MPC)

III. Instanties verbonden aan de Bondsvergadering:


1. Le Conseil national

2. Le Conseil des Etats

3. Les services de l'Assemblée fédérale
BIJLAGE 2
Niet-centrale overheidsinstanties*

Goederen (gespecificeerd in bijlage 4) Drempelwaarde: 200 000 BTR


Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 200 000 BTR
Constructiediensten (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

1. Elke publiekrechtelijke instantie of gecentraliseerde dan wel gedecentraliseerde bestuurlijke eenheid op kantonniveau.


2. Elke publiekrechtelijke instantie of gecentraliseerde dan wel gedecentraliseerde bestuurlijke eenheid op districts- en gemeenteniveau.

Lijst van Zwitserse kantons:
Appenzell (Rhodes Intérieures/Extérieures)
Argovie
Bâle (Ville/Campagne)
Berne
Fribourg
Glaris
Genève
Grisons
Jura
Neuchâtel
Lucerne
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
St Gall
Tessin
Thurgovie
Vaud
Valais
Unterwald (Nidwald/Obwald)
Uri
Zoug
Zurich

Aantekening bij bijlage 2

Er zij op gewezen dat het begrip gedecentraliseerde eenheid op kanton- en gemeenteniveau publiekrechtelijke instellingen omvat die gevestigd zijn op het niveau van de kantons, districten en gemeenten en die niet van commerciële of industriële aard zijn.


BIJLAGE 3
Alle andere instanties die aanbesteden overeenkomstig

de bepalingen van deze overeenkomst

Goederen (gespecificeerd in bijlage 4) Drempelwaarde: 400 000 BTR


Diensten (gespecificeerd in bijlage 5) Drempelwaarde: 400 000 BTR
Constructiediensten (gespecificeerd in bijlage 6) Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Aanbestedende diensten die overheidsdiensten24 of overheidsbedrijven25 zijn en die ten minste een van de volgende activiteiten uitoefenen:1. de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten (zoals beschreven onder titel I);
2. de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten (zoals beschreven onder titel II);
3. de beschikbaarstelling of exploitatie van netten van openbare dienstverlening op het gebied van stadsvervoer, waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel (zoals beschreven onder titel III);
4. de exploitatie van een geografisch gebied met het doel luchthaven- of andere terminalfaciliteiten ter beschikking van de luchtvervoerders te stellen (zoals beschreven onder titel IV);
5. de exploitatie van een geografisch gebied met het doel binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten ter beschikking te stellen van vervoerders over zee of over de binnenwateren (zoals beschreven onder titel V);
6. het verstrekken van postdiensten (zoals beschreven onder titel V).
I. Productie, transport of distributie van drinkwater
Overheidsdiensten en overheidsbedrijven die drinkwater produceren, transporteren en distribueren. Dergelijke overheidsdiensten en overheidsbedrijven opereren op basis van plaatselijke wetgeving of daarmee overeenstemmende individuele overeenkomsten.
Bijvoorbeeld:
- Wasserverbund Region Bern AG
- Hardwasser AG
II. Productie, transport of distributie van elektriciteit
Overheidsdiensten of overheidsbedrijven die elektriciteit transporteren en distribueren en die een machtiging tot onteigening kunnen krijgen uit hoofde van de "loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant"26
Overheidsdiensten of overheidsbedrijven voor de productie van elektriciteit overeenkomstig de "loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques"27 en de "loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire"28
Bijvoorbeeld:
- Forces motrices bernoises Energie SA
- Axpo SA
III. Stadsvervoer, waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, trolleybus, bus of kabel
Overheidsdiensten of overheidsbedrijven die tramdiensten verzorgen in de zin van artikel 1, lid 2 van de "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer"29
Overheidsdiensten of overheidsbedrijven die het openbaar vervoer verzorgen in de zin van artikel 6 van de "loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs"30
Bijvoorbeeld:
- Transports publics genevois
- Verkehrsbetriebe Zürich
IV. Luchthavens
Overheidsdiensten of overheidsbedrijven die luchthavens exploiteren in de zin van artikel 36a van de "loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation"31
Bijvoorbeeld:
- Flughafen Zürich‑Kloten
- Aéroport de Genève-Cointrin
- Aérodrome civil de Sion
V. Binnenhavens
Zwitserse havens aan de Rijn: overeenkomst getiteld "Staatsvertrag über die Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen "Schweizerische Rheinhäfen" [Staatsverdrag over de samenvoeging van de Rijnvaartautoriteit van Bazel en de Rijnhavens van het Kanton Basel‑Land om een publiekrechtelijke rechtspersoon met de naam "Schweizerische Rheinhäfen" op te richten] van 13-20 juni 200632.
VI. Postdiensten
Overheidsdiensten of overheidsbedrijven die postdiensten verzorgen, uitsluitend voor activiteiten waarvoor zij een exclusief recht hebben (voorbehouden dienst in de zin van de "loi fédérale sur la poste")33.

Aantekening bij bijlage 3
Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
1. opdrachten die een aanbestedende dienst plaatst voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun activiteiten als omschreven in deze bijlage of voor de uitvoering van dergelijke activiteiten buiten Zwitserland;
2. opdrachten door de aanbestedende diensten die een in deze bijlage beschreven activiteit uitoefenen wanneer deze activiteit volledig is blootgesteld aan marktconcurrentie.
BIJLAGE 4
Goederen

Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.Lijst van defensie- en veiligheidsmateriaal dat onder de overeenkomst valt34:

Voor opdrachten van het Federaal Departement van Defensie, Volksverdediging en Sport35 en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor defensie en veiligheid, zoals de Administration fédérale des douanes voor wat betreft uitrusting voor grenswachters en douanebeambten, is de overeenkomst van toepassing op de volgende goederen:
Hoofdstuk 25:

zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement;


Hoofdstuk 26:

ertsen, slakken en assen;


Hoofdstuk 27:

minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was;


Hoofdstuk 28:

anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen of van isotopen;


Hoofdstuk 29:

organische chemische producten;


Hoofdstuk 30:

farmaceutische producten;


Hoofdstuk 31:

meststoffen;


Hoofdstuk 32:

looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt;


Hoofdstuk 33:

etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten;


Hoofdstuk 34:

zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips;


Hoofdstuk 35:

eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen;


Hoofdstuk 36:

kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen;


Hoofdstuk 37:

producten voor fotografie en cinematografie;


Hoofdstuk 38:

diverse producten van de chemische industrie;


Hoofdstuk 39:

kunststof en werken daarvan;


Hoofdstuk 40:

rubber en werken daarvan;


Hoofdstuk 41:

huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder;


Hoofdstuk 42:

lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen;


Hoofdstuk 43:

pelterijen en bontwerk; namaakbont


Hoofdstuk 44:

hout, houtskool en houtwaren;


Hoofdstuk 45:

kurk en kurkwaren;


Hoofdstuk 46:

vlechtwerk en mandenmakerswerk;


Hoofdstuk 47:

houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval);


Hoofdstuk 48:

papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren;


Hoofdstuk 49:

artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen;


Hoofdstuk 50:

zijde;
Hoofdstuk 51:

wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin);
Hoofdstuk 52:

katoen;
Hoofdstuk 53:

andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan;
Hoofdstuk 54:

synthetische of kunstmatige filamenten, met uitzondering van:


5407: weefsels van synthetische filamentgarens;

5408: weefsels van kunstmatige filamentgarens;


Hoofdstuk 55:

synthetische of kunstmatige stapelvezels, met uitzondering van:


5511 - 5516: garens of weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels;
Hoofdstuk 56:

watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan; met uitzondering van:


5608: geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten en andere netten, van textielstof, geconfectioneerd
Hoofdstuk 57:

tapijten;


Hoofdstuk 58:

speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk;


Hoofdstuk 60:

brei- en haakwerk aan het stuk;


Hoofdstuk 61:

kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk;


Hoofdstuk 62:

kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk;


Hoofdstuk 63:

andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden;


Hoofdstuk 64:

schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan;


Hoofdstuk 65:

Hoofddeksels en delen daarvan,


Hoofdstuk 66:

paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan;


Hoofdstuk 67:

geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar;


Hoofdstuk 68:

werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen;


Hoofdstuk 69:

keramische producten;


Hoofdstuk 70:

glas en glaswerk,


Hoofdstuk 71:

echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten;


Hoofdstuk 72:

gietijzer, ijzer en staal;


Hoofdstuk 73:

werken van gietijzer, van ijzer en van staal


Hoofdstuk 74:

koper en werken van koper;


Hoofdstuk 75:

nikkel en werken van nikkel;


Hoofdstuk 76:

aluminium en werken van aluminium;


Hoofdstuk 78:

lood en werken van lood;


Hoofdstuk 79:

zink en werken van zink;


Hoofdstuk 80:

tin en werken van tin;


Hoofdstuk 81:

andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen;


Hoofdstuk 82:

gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal;


Hoofdstuk 83:

allerlei werken van onedele metalen;


Hoofdstuk 84:

kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen; met uitzondering van:


84.71: automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen;
Hoofdstuk 85:

elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen, met inbegrip van:


85.10: scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, enz.;

85.16: elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars, enz.;

85.37: borden, panelen, kasten en dergelijke, enz.;

85.38: delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 8535, 8536 of 8537;

85.39: elektrische gloeilampen, enz.;

85.40: elektronenbuizen met verhitte kathode, enz.;


Hoofdstuk 86:

rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (electromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer;


Hoofdstuk 87:

automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:


87.05: automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), enz.;

87.08: delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.05;

87.10: gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan;
Hoofdstuk 89:

scheepvaart;


Hoofdstuk 90:

optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:


9014: kompassen, enz.;

9015: instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, enz.;

9027: instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse, enz.;

9030: oscilloscopen, enz.;


Hoofdstuk 91:

uurwerken;

Hoofdstuk 92:

muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten;


Hoofdstuk 94:

meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken;


Hoofdstuk 95:

speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan;


Hoofdstuk 96:

diverse werken;


Hoofdstuk 97:

kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

BIJLAGE 5
Dienstverlening

De overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die zijn opgenomen in de "Service Sectoral Classification List" zoals vervat in MTN.GNS/W/120;
Omschrijving CPC voorl. (Voorlopige centrale productenclassificatie)- referentienummers
Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 886
Hotel- en andere accommodatiediensten 641
Het serveren van eten en drinken

voor consumptie ter plaatse 642, 643
Vervoer te land, met inbegrip van 712 (met uitzondering van 71235)

vervoer met gepantserde wagens en koeriersdiensten, 7512, 87304

met uitzondering van vervoer van post


Luchtvervoersdiensten: personenvervoer 73 (met uitzondering van 7321)

en goederenvervoer, met uitzondering van vervoer van post


Postvervoer te land 71235, 7321

(met uitzondering van vervoer per spoor) en door de lucht


Diensten van reisbureaus en reisorganisatoren 7471
Telecommunicatiediensten 752
Diensten van financiële instellingen: ex 81
a) Verzekeringsdiensten 812, 814
b) Bankdiensten en diensten in verband met beleggingen*
Vastgoeddiensten voor een honorarium of op contractbasis 822
Verhuur of lease van machines

en werktuigen zonder bedieningspersoneel 83106-83109
Verhuur of lease van

persoonlijke en huishoudelijke goederen ex 832
Computerdiensten en aanverwante diensten 84

Advies op het gebied van de wetgeving van het land van oorsprong ex 861

en internationaal publiekrecht
Accountants, audits en boekhouders 862
Belastingconsulenten 863

Markt- en opinieonderzoek 864


Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten 865, 866**
Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en 867

geïntegreerde diensten van ingenieurs, diensten in verband met stedenbouw en

landschapsarchitectuur; aanverwante

wetenschappelijke en technische adviezen; keuring

en controle
Reclamewezen 871
Reiniging en 874, 82201‑82206

beheer van gebouwen
Verpakkingsdiensten 876
Advies in verband met bosbouw ex 8814
Diensten van uitgeverijen en drukkerijen 88442

voor een vast bedrag of op contractbasis


Afvalwater- en afvalverzameling en verwerking 94


Aantekeningen bij bijlage 5

1. Onverminderd de verbintenissen van Zwitserland in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) van de WTO, zijn de verbintenissen op het gebied van diensten in het kader van deze overeenkomst onderworpen aan de beperkingen en voorwaarden voor markttoegang en nationale behandeling die zijn omschreven in de lijst van verbintenissen van Zwitserland in het kader van de GATS.
2. Zwitserland breidt de voordelen van de bepalingen van deze overeenkomst niet uit tot de diensten en dienstverleners van partijen die in hun eigen lijsten niet de contracten inzake diensten opnemen die worden gegund door in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen instanties, totdat ten genoegen van Zwitserland is aangetoond dat de betrokken partijen vergelijkbare en effectieve toegang tot de betreffende markten bieden aan Zwitserse ondernemingen.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en op overeenkomsten betreffende zendtijd.

BIJLAGE 6


Constructiediensten

Definitie:
Een opdracht inzake constructiediensten is een opdracht die gericht is op de uitvoering, ongeacht op welke wijze, van constructiewerken, civieltechnische werken of bouwwerkzaamheden in de zin van afdeling 51 van de centrale productenclassificatie.

Lijst van alle diensten met betrekking tot afdeling 51 van de CPC:
Voorbereidende werkzaamheden op bouwterreinen 511
Algemene en utiliteitsbouw 512
Weg- en waterbouw 513
Monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies 514
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 515
Installatiewerkzaamheden 516
Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 517
Overige diensten 518

Aantekenineng bij bijlage 6
1. Onverminderd de verbintenissen van Zwitserland in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) van de WTO, zijn de verbintenissen op het gebied van diensten in het kader van deze overeenkomst onderworpen aan de beperkingen en voorwaarden voor markttoegang en nationale behandeling die zijn omschreven in de lijst van verbintenissen van Zwitserland in het kader van de GATS.

2. Zwitserland breidt de voordelen van de bepalingen van deze overeenkomst niet uit tot de diensten en dienstverleners van partijen die in hun eigen lijsten niet de contracten inzake diensten opnemen die worden gegund door in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen instanties, totdat ten genoegen van Zwitserland is aangetoond dat de betrokken partijen vergelijkbare en effectieve toegang tot de betreffende markten bieden aan Zwitserse ondernemingen.


BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen en afwijkingen van de bepalingen van artikel IV

A) Afwijkingen voor bepaalde landen
1. Zwitserland breidt de voordelen van de bepalingen van deze overeenkomst niet uit:
- tot opdrachten geplaatst door in punt 2 van bijlage 2 opgenomen instanties bij een van de GPA-partners, met uitzondering van de partners uit de EU, de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en Armenië;
- tot opdrachten geplaatst door de in bijlage 3 opgenomen instanties in de volgende sectoren:
a) water: tot de leveranciers en dienstverleners uit Canada, de VS en Singapore;
b) elektriciteit: tot de leveranciers en dienstverleners uit Canada, Japan en Singapore;
c) luchthavens: tot de leveranciers en dienstverleners uit Canada, Korea en de VS;
d) havens: tot de leveranciers en dienstverleners uit Canada;
e) openbaar stadsvervoer: tot de leveranciers en dienstverleners uit Canada, Israël, Japan en de VS;
totdat ten genoegen van Zwitserland is aangetoond dat de betrokken partijen vergelijkbare en effectieve toegang tot de betreffende markten bieden aan Zwitserse ondernemingen.
2. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit de volgende landen:
- Israël en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties die zijn opgenomen in de aantekening bij bijlage 2 betwisten, totdat ten genoegen van Zwitserland is aangetoond dat deze landen de lijst van niet-centrale overheidsinstanties volledig hebben gemaakt;
- Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van de niet in deze overeenkomst opgenomen partijen – wanneer de leverancier of dienstverlener een kleine of middelgrote onderneming is in de zin van de Zwitserse wetgeving – betwisten, totdat ten genoegen van Zwitserland is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen of bepaalde nationale ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren;
- Israël, Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van Zwitserland betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partijen van toepassing is.
3. Totdat ten genoegen van Zwitserland is aangetoond dat de betrokken partijen Zwitserse leveranciers en dienstverleners toegang bieden tot hun markten, breidt Zwitserland de voordelen van de bepalingen van deze overeenkomst niet uit tot leveranciers en dienstverleners van de volgende landen:
- Canada, voor contracten met betrekking tot producten uit de categorie FSC 58 (apparatuur voor communicatie, detectie en coherente straling), en de VS, voor apparatuur voor luchtverkeersleiding;
- Korea en Israël, voor contracten gegund door de in bijlage 3, punt 2 opgenomen instanties met betrekking tot producten die vallen onder de GS-codes 8504, 8535, 8537 en 8544 (elektrische transformatoren, contactstoppen, schakelaars en geïsoleerde kabels); Israël, met betrekking tot producten die vallen onder de GS-codes 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537 en 8544;
B) Algemene afwijkingen
Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
1. diensten die door een aanbestedende dienst intern worden uitgevoerd of door aanbestedende diensten die zelf een rechtspersoon zijn;
2. de aanschaf van goederen en diensten die alleen kunnen worden uitgevoerd door organisaties met een exclusief recht op grond van gepubliceerde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen (bv. voor de aanschaf van drinkwater, energie, enz.).
C) Toelichtingen
1. Zwitserland erkent dat, op grond van artikel II(a) van Hoofdstuk 2a)(ii), deze overeenkomst niet van toepassing is op investeringen van de middelen van verzekerde personen door overheidsinstellingen zoals publieke verzekeraars en publieke pensioenfondsen.
2. Ongeacht hun activiteit zijn gecentraliseerde en gedecentraliseerde bestuurlijke eenheden en instanties uitsluitend onderworpen aan de bepalingen in de bijlagen 1 en 2. Ongeacht hun activiteit zijn de overheidsdiensten en overheidsbedrijven in bijlage 3 uitsluitend onderworpen aan de bepalingen in de bijlagen 1 en 2.

DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu*

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

BIJLAGE 1:
Centrale overheidsinstanties

Drempels: 130 000 BTR Goederen

130 000 BTR Dienstverlening

5 000 000 BTR Constructiediensten

Lijst van instanties:
1. Office of the President

2. Executive Yuan

3. Ministry of Interior (including its Central Taiwan Division and Second Division)

4. Ministry of Finance (including its Central Taiwan Division)

5. Ministry of Economic Affairs (including its Central Taiwan Division)

6. Ministry of Education (including its Central Taiwan Division)

7. Ministry of Justice (including its Central Taiwan Division)

8. Ministry of Transportation and Communications (including its Central Taiwan Division)

9. Mongolian & Tibetan Affairs Commission

10. Overseas Compatriot Affairs Commission

11. Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics (including its Central Taiwan Division)

12. Department of Health (including its Central Taiwan Division)

13. Environmental Protection Administration (including its Central Taiwan Division)

14. Government Information Office

15. Central Personnel Administration

16. Mainland Affairs Council

17. Council of Labor Affairs (including its Central Taiwan Division)

18. Research, Development and Evaluation Commission

19. Council for Economic Planning and Development

20. Council for Cultural Affairs

21. Veterans Affairs Commission

22. Council of Agriculture

23. Atomic Energy Council

24. National Youth Commission

25. National Science Council (Note 3)

26. Fair Trade Commission

27. Consumer Protection Commission

28. Public Construction Commission

29. Ministry of Foreign Affairs (Note 2 and Note 4)

30. Ministry of National Defense

31. National Palace Museum

32. Central Election Commission


* Alleen in het Engels. Wat de lijst van instanties betreft: zie de betreffende documenten waarin de voorwaarden voor toetreding tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten zijn vastgelegd.

Aantekeningen bij bijlage 1
1. De in de lijst opgenomen centrale overheidsinstanties omvatten alle bestuurlijke eenheden zoals bepaald door de betreffende organisatorische wetgeving van dergelijke instanties, alsmede instanties die zijn overgedragen aan de centrale regering overeenkomstig het vigerende "Provisional Statute on the Reorganization of the Taiwan Provincial Government" van 28 oktober 1998, zoals gewijzigd op 6 december 2000.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen door het ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de opbouw van de buitenlandse afvaardigingen, verbindingsbureaus en andere posten van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen door de National Space Organization van de National Science Council gedurende vijf jaar vanaf haar inwerkingtreding voor het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu.
4. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken die rechtstreeks tot doel hebben hulp aan het buitenland te verlenen.

BIJLAGE 2


Niet-centrale overheidsinstanties

Drempels: 200 000 BTR Goederen

200 000 BTR Dienstverlening

5 000 000 BTR Constructiediensten

Lijst van instanties:
I. Taiwan Provincial Government
1. Secretariat, Taiwan Provincial Government

2. Petition Screening Committee, Taiwan Provincial Government

3. Regulation Committee, Taiwan Provincial Government
II. Taipei City Government
1. Department of Civil Affairs

2. Department of Finance

3. Department of Education

4. Department of Economic Development

5. Public Works Department

6. Department of Transportation

7. Department of Social Welfare

8. Department of Labor

9. Taipei City Police Department

10. Department of Health

11. Department of Environmental Protection

12. Department of Urban Development

13. Taipei City Fire Department

14. Department of Land Administration

15. Department of Urban Development

16. Department of Information and Tourism

17. Department of Military Service

18. Secretariat

19. Department of Budget, Accounting and Statistics

20. Department of Personnel

21. Department of Anti-Corruption

22. Commission of Research, Development and Evaluation

23. Commission of Urban Planning

24. Commission for Examining Petitions and Appeals

25. Commission of Laws and Regulations

26. Department of Rapid Transit Systems

27. Department of Civil Servant Development

28. Xinyi District Office

29. Songshan District Office

30. Daan District Office

31. Zhongshan District Office

32. Zhongzheng District Office

33. Datong District Office

34. Wanhua District Office

35. Wenshan District Office

36. Nangang District Office

37. Neihu District Office

38. Shilin District Office

39. Beitou District Office
III. Kaohsiung City Government
1. Civil Affairs Bureau

2. Finance Bureau

3. Education Bureau

4. Economic Development Bureau

5. Public Works Bureau

6. Social Affairs Bureau

7. Labor Affairs Bureau

8. Police Department

9. Department of Health

10. Environmental Protection Bureau

11. Mass Rapid Transit Bureau

12. Fire Bureau

13. Land Administration Bureau

14. Urban Development Bureau

15. Information Bureau

16. Military Service Bureau

17. Research, Development and Evaluation Commission

18. Secretariat

19. Department of Budget, Accounting and Statistics

20. Personnel Office

21. Civil Service Ethics Office

22. Yancheng District Office

23. Gushan District Office

24. Zuoying District Office

25. Nanzih District Office

26. Sanmin District Office

27. Sinsing District Office

28. Cianjin District Office

29. Lingya District Office

30. Cianjhen District Office

31. Cijin District Office

32. Siaogang District Office

33. Marine Bureau

34. Tourism Bureau

35. Cultural Affairs Bureau

36. Transportation Bureau

37. Legal Affairs Bureau

38. Indigenous Affairs Commission

39. Hakka Affairs Commission

40. Agricultural Bureau

41. Water and Soil Conservation Bureau

42. Hunei District Office

43. Cieding District Office

44. Yong-an District Office

45. Mituo District Office

46. Zihguan District Office

47. Liouguei District Office

48. Jiasian District Office

49. Shanlin District Office

50. Neimen District Office

51. Maolin District Office

52. Taoyuan District Office

53. Namasia District Office

54. Fongshan District Office

55. Gangshan District Office

56. Cishan District Office

57. Meinong District Office

58. Linyuan District Office

59. Daliao District Office

60. Dashu District Office

61. Renwu District Office

62. Dashe District Office

63. Niaosong District Office

64. Ciaotou District Office

65. Yanchao District Office

66. Tianliao District Office

67. Alian District Office

68. Lujhu District OfficeAantekeningen bij bijlage 2
1. De in de lijst opgenomen niet-centrale overheidsinstanties omvatten alle bestuurlijke eenheden zoals bepaald door de betreffende organisatorische wetgeving van dergelijke instanties.
2. De toepasselijkheid van de overeenkomst wat betreft Kaohsiung City Government is uitgebreid door de opname van de bestuurlijke eenheden van de voormalige Kaohsiung County Government die op 25 december 2010 zijn gefuseerd met de Kaohsiung City Government.
BIJLAGE 3
Alle andere instanties

Drempels: 400 000 BTR Goederen

400 000 BTR Dienstverlening

5 000 000 BTR Constructiediensten

Lijst van instanties:
1. Taiwan Power Company

2. Chinese Petroleum Corporation, Taiwan

3. Taiwan Sugar Corporation

4. National Taiwan University

5. National Chengchi University

6. National Taiwan Normal University

7. National Tsing Hua University

8. National Chung Hsing University

9. National Cheng Kung University

10. National Chiao Tung University

11. National Central University

12. National Sun Yat-Sen University

13. National Chung Cheng University

14. National Open University

15. National Taiwan Ocean University

16. National Kaohsiung Normal University

17. National Changhwa University of Education

18. National Dong Hwa University

19. National Yang-Ming University

20. National Taiwan University of Science & Technology

21. Taipei National University of the Arts

22. National Taiwan Sport University

23. National Yunlin University of Science & Technology

24. National Pingtung University of Science & Technology

25. National Taiwan University of Arts

26. National Taipei University of Nursing and Health Science

27. National Kaohsiung First University of Science & Technology

28. Taipei University of Education

29. National Hsinchu University of Education

30. National Taichung University of Education

31. National Chiayi University

32. National University of Tainan

33. National PingTung University of Education

34. National Dong Hwa University (Meilun Campus)

35. National Taitung University

36. National Teipei University of Technology

37. National Kaohsiung University of Applied Sciences

38. National Formosa University

39. National Taipei College of Business

40. National Taichung Institute of Technology

41. National Kaohsiung Marine University

42. National Ilan University

43. National Pingtung Institute of Commerce

44. National Chin-Yi University of Technology

45. Central Trust of China (for procurement on its own account) (has been merged with Bank of Taiwan) (Note 1)

46. Central Engraving and Printing Plant (Note 2)

47. Central Mint

48. Taiwan Water Corporation

49. National Taiwan University Hospital

50. National Cheng Kung University Hospital

51. Taipei Veterans General Hospital

52. Taichung Veterans General Hospital

53. Kaohsiung Veterans General Hospital

54. Taiwan Railways Administration

55. Keelung Harbour Bureau

56. Taichung Harbour Bureau

57. Kaohsiung Harbour Bureau

58. Hualien Harbour Bureau

59. Taipei Feitsui Reservoir Administration

60. Taipei Water Department

61. Central Police University

62. National Taiwan College of Physical EducationAantekeningen bij bijlage 3
1. Wanneer de Central Trust of China, die is gefuseerd met de Bank of Taiwan aanbestedingen uitschrijft voor een in bijlage 1, 2 of 3 opgenomen instantie, gelden het toepassingsgebied en de drempelwaarde voor een dergelijke instantie.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen door Central Engraving and Printing Plant of banknote printing press (intaglio) (HS. No. 8443).

BIJLAGE 4
Goederen

1. Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.
2. Deze overeenkomst is in haar algemeenheid van toepassing op de aanschaf door het ministerie van Nationale Defensie van goederen die worden beschreven in de volgende categorieën van de Federal Supply Classifications (FSC), afhankelijk van het besluit van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu uit hoofde van de bepalingen van artikel III, lid 1:
2510 Onderdelen van voertuigcabines, ‑carosserieën en ‑chassis

2520 Onderdelen van de aandrijving van voertuigen

2540 Voertuigmeubilair en ‑accessoires

2590 Diverse voertuigonderdelen

2610 Banden en binnenbanden, niet van luchtvaartuigen

2910 Onderdelen van brandstofsystemen van motoren, niet van luchtvaartuigen

2920 Onderdelen van elektrische systemen van motoren, niet van luchtvaartuigen

2930 Onderdelen van koelsystemen van motoren, niet van luchtvaartuigen

2940 Lucht- en oliefilters, zeven en reinigers voor motoren, niet van luchtvaartuigen

2990 Diverse motoraccessoires, niet van luchtvaartuigen

3020 Tandwielen, riemschijven, kettingwielen en aandrijfkettingen

3416 Draaibanken

3417 Freesmachines

3510 Wasserij- en stomerijapparatuur

4110 Koelapparatuur

4230 Decontaminatie- en impregnatieapparatuur

4520 Ruimte- en waterverwarmingsapparatuur

4940 Diverse gespecialiseerde apparatuur voor onderhouds- en reparatiewerkplaatsen

5110 Handgereedschap, geslepen, niet aangedreven

5120 Handgereedschap, niet geslepen, niet aangedreven

5305 Schroeven

5306 Bouten

5307 Tapeinden

5310 Moeren en onderlegringen

5315 Nagels, spieën en pennen

5320 Klinknagels

5325 Bevestigingsmiddelen

5330 Afdichtings- en pakkingsmaterialen

5335 Metaalgaas

5340 Diverse ijzerwaren

5345 Schuur- en slijpschijven, schuur- en slijpstenen

5350 Schuur- en slijpmiddelen

5355 Knoppen en wijzers

5360 Schroefveren, bladveren en draadveren

5365 Afstandsringen, pakkingschijven en vulplaatjes

5410 Geprefabriceerde en verplaatsbare bouwelementen

5411 Barakken

5420 Bruggen, vast en drijvend

5430 Opslagtanks

5440 Steigermaterialen en bekisting

5445 Geprefabriceerde torenstructuren

5450 Diverse geprefabriceerde structuren

5520 Afgewerkte houtproducten

5530 Triplex- en multiplexhout en fineer

5610 Minerale bouwmaterialen, bulk

5620 Glas, dakpannen, tegels, stenen en blokken voor bouwdoeleinden

5630 Buizen en leidingen, niet-metaal

5640 Wandplaten, bouwpapier en thermische isolatiematerialen

5650 Dakbedekking en gevelbeplating

5660 Afrastering, hekwerken en poorten

5670 Bouwcomponenten, geprefabriceerd

5680 Diverse bouwmaterialen

6220 Elektrische voertuigverlichting en armaturen

6505 Geneesmiddelen, biologicals en officiële reagentia

6510 Chirurgische verbandmaterialen

6515 Geneeskundige en chirurgische instrumenten, uitrusting en benodigdheden

7030 Software voor automatische gegevensverwerking

7050 Componenten voor automatische gegevensverwerking

7105 Huishoudelijk meubilair

7110 Kantoormeubilair

7125 Kasten, bakken en rekken

7195 Diverse meubels en armaturen

7210 Huishoudelijke stofferingsmaterialen

7220 Vloerbedekking

7230 Gordijnen en zonwering

7240 Huishoudelijk en commercieel opbergmateriaal

7290 Diverse inrichtingen en toestellen voor huishoudens en bedrijven

7310 Apparatuur voor het bereiden en serveren van voedsel

7320 Keukenuitrusting en ‑apparatuur

7330 Keukengerei

7340 Bestek

7350 Serviesgoed

7360 Sets, kits, uitrustingen en modules voor het bereiden en serveren van voedsel

7520 Kantoortoestellen en benodigdheden

7530 Kantoorartikelen en formulieren

7910 Boenmachines en stofzuigapparatuur

7920 Bezems, borstels, zwabbers en sponzen

7930 Verbindingen en preparaten voor schoonmaken en poetsen

8105 Tassen en zakken

8110 Vaten en blikken

9150 Snij-, smeer- en hydraulische oliën en vetten

9310 Papier en karton

9320 Rubberen halffabricaten

9330 Kunststof halffabricaten

9340 Glazen halffabricaten

9350 Vuurvaste en brandwerende materialen

9390 Diverse niet-metaalhoudende halffabricaten

9410 Ruwe plantaardige materialen

9420 Plantaardige, dierlijke en synthetische vezels

9430 Diverse ruwe dierlijke producten, niet eetbaar

9440 Diverse ruwe land- en bosbouwproducten

9450 Niet-metaalhoudend afvalmateriaal, met uitzondering van textiel

9610 Ertsen

9620 Natuurlijke en synthetische mineralen

9630 Bij te voegen metaal en toeslaglegeringen

9640 IJzeren en stalen basisproducten en halffabricaten

9650 Niet-ijzerhoudend metaal in ingots, gietelingen, blokken en klompen

9660 Baren edelmetaal

9670 IJzer- en staalschroot

9680 Niet-ijzerhoudend schroot

9905 Uithangborden, reclameborden en identiteitsplaten

9910 Juwelierswerk

9915 Voorwerpen voor verzamelingen en historische voorwerpen

9920 Rookartikelen en lucifers

9925 Kerkelijk gerei en kerkelijke inrichting en benodigdheden

9930 Gedenktekens; begraafplaats- en begrafenisuitrusting en benodigdheden

9999 Diverse voorwerpen

BIJLAGE 5


Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig document MTN.GNS/W/120:

GNS/W/120

CPC

Beschrijving


1.A.a.

861**

Rechtskundige diensten (beperkt tot bevoegde juristen op grond van de wetgeving van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu)


1.A.b.

862**

Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders


1.A.c.

863**

Diensten in verband met belastingen (met uitzondering van certificeringsdiensten in verband met de inkomstenbelasting)


1.A.d.

8671

Diensten van architecten


1.A.e.

8672

Diensten van ingenieurs


1.A.f.

8673

Geïntegreerde diensten van ingenieurs


1.A.g.

8674

Diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur


1.B.a.

841

Advies over computerapparatuur (hardware)


1.B.b.

842

Diensten in verband met de installatie van computerprogramma’s (software)


1.B.c.

843

Diensten in verband met gegevensverwerking


1.B.d.

844

Diensten in verband met databanken


1.B.e.

845

Onderhoud en reparatie van kantoormachines en ‑apparatuur met inbegrip van computers

849

Andere computerdiensten


1.D.b.

82203**, 82205**

Handelsbemiddeling in woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen met grond


1.E.b.

83104**

Leasing of verhuur van luchtvaartuigen zonder bemanning


1.E.d.

83106-83109

Verhuur of lease van overige machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel


1.E.e.

8320

Verhuur of lease van persoonlijke en huishoudelijke goederen


1.F.a.

871**

Reclamewezen (beperkt tot reclame op televisie en radio)


1.F.b.

864

Markt- en opinieonderzoek


1.F.c.

865

Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer


1.F.d.

866**

Diensten in verband met advies inzake bedrijfsvoering (met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling)


1.F.e.

8676

Diensten voor keuring en controle


1.F.f.

88110**, 88120** 88140**

Advies op het gebied van landbouw, veeteelt en bosbouw


1.F.h.

883, 5115

Diensten in verband met de mijnbouw


1.F.i.

884**, 885

Diensten in verband met de industrie (met uitzondering van CPC 88442 uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of op contractbasis)


1.F.m.

8675

Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen


1.F.n.

633, 8861-8866

Onderhoud en reparatie van toestellen (met uitzondering van zeeschepen, luchtvaartuigen of andere transportmiddelen)


1.F.o.

874

Reiniging van gebouwen


1.F.p.

875

Fotografie


1.F.q.

876

Verpakkingsdiensten


1.F.t.

87905

Diensten van vertalers en tolken


1.F.s.

87909

Organisatie van congressen


2.B.

7512**

Internationale koeriersdiensten te land


2.C.a.

7521**

Spraaktelefonie


2.C.b.

7523**

Pakketgeschakelde datatransmissie


2.

7523**

circuitgeschakelde datatransmissie


2.

7523**

Telex


2.

7522

Telegraaf


2.

7521**, 7529**

Fax


2.

7522**, 7523**

Particuliere huurlijnen


2.C.h.

7523**

Elektronische post


2.C.i.

7523**

Voicemail


2.C.j.

7523**

Online-informatie en databanken


2.C.k.

7523**

Elektronische gegevensuitwisseling


2.C.l.

7523**


Uitgebreide faxdiensten, inclusief opslaan en doorzenden, opslaan en terugzoeken


2.C.m.

7523**

Omzetting van codes en protocollen


2.C.n.

843**

Onlineverwerking van informatie en/of gegevens


2.C.o.

75213*

Cellulaire telefonie


2.C.o.

7523**, 75213*

Bundelradio


2.C.o.

7523**

Mobiele datadiensten


2.C.o.

75291*

Semafoon


2.D.a.

96112

Productie van films en video's


2.D.a.

96113

Distributie van films en video's


2.D.b.

96121

Vertoning van films


2.D.b.

96122

Vertoning van video's


6.A.

9401

Afvalwaterinzameling en ‑behandeling


6.B.

9402

Afvalverzameling en ‑verwerking


6.C.

9403

Hygiënediensten en vergelijkbare diensten


6.D.
Overige:

9404

- Reiniging van uitlaatgassen

9405

- Lawaaibestrijding

9409

- Overige diensten in verband met het milieu en aanverwante diensten


7.A.

812**, 814**

Verzekeringen


7.B.

ex 81**

Bankdiensten en diensten in verband met beleggingen


9.A

64110**

Hotels


9.A

642

Het verstrekken van maaltijden


9.B.

7471

Diensten van reisbureaus en reisorganisatoren


11.C.a.

8868**

Onderhoud en reparatie van vliegtuigen


11.E.d.

8868**

Onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel


11.F.d.

6112, 8867

Onderhoud en reparatie van wegtransportmiddelen
Aantekeningen bij bijlage 5
1. Een asterisk (*) betekent dat de genoemde dienst onderdeel is van een bredere CPC-categorie. Twee asterisken (**) betekent dat de genoemde dienst slechts een deel uitmaakt van de totale reikwijdte aan activiteiten die onder de CPC-concordantie vallen.
2. Wat betreft aanbestedingen op het vlak van telecommunicatiediensten zijn uitsluitend geavanceerde of extra diensten inbegrepen, waarbij de telecommunicatiefaciliteiten die daaraan ten grondslag liggen worden gehuurd van providers van openbare telecommunicatienetwerken.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
- onderzoek en ontwikkeling;
- het slaan van munten;
- alle diensten, met betrekking tot goederen die worden aangeschaft door het ministerie van Nationale Defensie, waarvan niet is vermeld dat deze overeenkomst erop van toepassing is.
4. Bij aanbestedingen voor bankdiensten en diensten in verband met beleggingen zijn niet inbegrepen:
- aanbestedingen voor financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten.
BIJLAGE 6
Constructiediensten

Lijst van constructiediensten die onder de overeenkomst vallen:
Alle diensten die zijn opgenomen in afdeling 51 van de CPC.

BIJLAGE 7


Algemene aantekeningen

1. Wanneer een andere partij een drempelwaarde toepast die hoger is dan de drempelwaarde die door het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu wordt toegepast, is deze overeenkomst enkel van toepassing op aanbestedingen boven de hogere drempel voor die specifieke partij voor de betreffende aanbesteding. (Deze aantekening geldt niet voor leveranciers uit de Verenigde Staten en Israël bij het aanschaffen van goederen, diensten en constructiediensten door instanties die zijn opgenomen in bijlage 2.)


2. Totdat ten genoegen van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu is aangetoond dat de betrokken partijen leveranciers en dienstverleners uit het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu toegang bieden tot hun eigen markten, breidt het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu de voordelen van deze overeenkomst niet uit tot leveranciers en dienstverleners van de betrokken partijen. Een in bijlage 5 vermelde dienst of een in bijlage 6 vermelde constructiedienst is uitsluitend inbegrepen met betrekking tot een partij in die mate waarin deze partij wederzijdse toegang biedt tot de betreffende dienst.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen van een entiteit die onder de overeenkomst valt namens een entiteit die niet onder de overeenkomst valt.
4. Wanneer een door een instantie te gunnen opdracht niet onder deze overeenkomst valt, is deze evenmin van toepassing op goederen en diensten die ter uitvoering van een dergelijke opdracht worden geleverd.
5. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten:
- voor de verwerving of huur van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende goederen of de betreffende rechten daarop;
- voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en aanbestedingen betreffende zendtijd;
- voor de werving van personeel.
6. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
- contracten die worden gegund in het kader van een internationale overeenkomst en die bedoeld zijn voor de gezamenlijke tenuitvoerlegging of exploitatie van een project;
- contracten die worden gegund in het kader van de bijzondere procedure van een internationale organisatie;
- aankopen die worden gedaan met het oog op wederverkoop of het gebruik van de productie van goederen of diensten voor verkoop;
- het aanschaffen van landbouwproducten in het kader van steunprogramma's voor de landbouw en voedselhulpprogramma's;
- het aanschaffen van de volgende goederen en diensten (met inbegrip van constructiediensten) in verband met elektriciteits- en vervoersprojecten.
Uitzonderingen in verband met elektriciteit (goederen)


GS 8402 Stoomketels (stoomgeneratoren)

GS 8404 Hulptoestellen voor ketels

GS 8410 Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor

GS 8501 Elektromotoren en elektrische generatoren

GS 8502 Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

GS 8504 Elektrische transformatoren en omvormers

GS 8532 Elektrische condensatoren

GS 8535 Schakelaars, vermogensschakelaars en schakelmaterieel voor verdeling (voor een spanning van meer dan 1 000 V)

GS 8536 Schakelaars, vermogensschakelaars en schakelmaterieel voor verdeling (voor een spanning van niet meer dan 1 000 V)

GS 8537 Schakelborden, schakelpanelen

GS 8544 Kabels voor elektriciteit (optischevezelkabels daaronder begrepen)

GS 9028 Verbruiksmeters voor elektriciteit

- Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op het aanschaffen van producten van de GS-codes 8402, 8404, 8410, 8501 (elektromotoren met een vermogen van 22 MW of meer, elektrische generatoren met een vermogen van 50 MW of meer), 850164, 8502, 8504 (elektrische transformatoren en statische omvormers, met een vermogen van 1 tot 600 MW), en 8544 (kabels van de soort gebruikt voor telecommunicatie) voor de goederen en leveranciers van de Verenigde Staten; de Europese Unie; Japan; Zwitserland; Canada; Noorwegen; IJsland; Hongkong, China; Singapore; en Israël.


- Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op het aanschaffen van producten van de GS-codes 8402, 8404, 8410, 850164 en 8502 voor de goederen en leveranciers van Korea.
Uitzonderingen in verband met elektriciteit (diensten en constructiediensten)


CPC 51340 Aanleg van stroomkabels en hoogspanningsleidingen

CPC 51360 Bouw van elektriciteitscentrales en onderstations

CPC 51649 Aanleg van automatiseringssystemen voor transport en distributie van elektriciteit

CPC 52262 Technische werken in verband met de bouw van elektriciteitscentrales

CPC 86724 Technische ontwerpen voor transport en distributie van elektriciteit en onderstations

CPC 86725 Technische ontwerpen voor elektriciteitscentrales

CPC 86726 Technische ontwerpen voor automatiseringssystemen voor transport en distributie van elektriciteit

CPC 86739 Geïntegreerde technische diensten voor bedrijfsklaar op te leveren projecten voor transport en distributie van elektriciteit

- Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op aanbestedingen voor CPC-codes 51340, 51360 en 51649 voor de dienstverleners van Korea; de Europese Unie; Japan; de Verenigde Staten; Zwitserland; Canada; Noorwegen; IJsland; Hongkong, China; Singapore; en Israël.


- Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op aanbestedingen voor CPC-code 52262 voor de dienstverleners van Korea; de Europese Unie; de Verenigde Staten; Zwitserland; Canada; Noorwegen; IJsland; Hongkong, China; Singapore; en Israël.


 • Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op aanbestedingen voor CPC-codes 86724, 86725, 86726 en 86739 voor de dienstverleners van de Verenigde Staten; Canada; Korea; de Europese Unie; Japan; Zwitserland; Noorwegen; IJsland; Hongkong, China; Singapore; en Israël.

Uitzonderingen in verband met transport
GS 8601 Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische accumulatoren)

GS 8603 Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post 8604

GS 8605 Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen

GS 8607 Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel

GS 8608 Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan

- Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op aanbestedingen voor GS-code 8608 voor de goederen en leveranciers van de Verenigde Staten; Canada; de Europese Unie; Japan; Zwitserland; Noorwegen; IJsland; Hongkong, China; Singapore; en Israël.


- Niettegenstaande het bovengenoemde is deze overeenkomst wel van toepassing op aanbestedingen voor GS-codes 8601, 8603, 8605 en 8607 voor de goederen en leveranciers van Canada; de Europese Unie; Japan; Noorwegen; IJsland; Hongkong, China; Singapore; en Israël. Voor een periode van tien jaar vanaf de datum van de toetreding van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu tot de WTO kan het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu tot 50 procent van het aanbestedingsbedrag gebruiken voor compensatiedoeleinden.
7. Voor wat betreft het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen in de vorm van niet-contractuele overeenkomsten, met inbegrip van maar niet beperkt tot samenwerkingsovereenkomsten, subsidies, leningen, garanties, fiscale stimuleringsmaatregelen en de verstrekking van goederen en diensten door de overheid aan personen of overheidsinstanties die niet specifiek onder de bijlagen van het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu bij deze overeenkomst vallen.
8. De verstrekking van diensten, waaronder constructiediensten, in het kader van aanbestedingsprocedures overeenkomstig deze overeenkomst is onderworpen aan de voorwaarden en kwalificaties voor markttoegang en nationale behandeling zoals die door het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu wordt vereist in overeenstemming met zijn verbintenissen in het kader van de GATS.
9. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen met betrekking tot uitzonderingen inzake nationale veiligheid, waaronder aanbestedingen ter ondersteuning van de beveiliging van nucleair materiaal, het beheer van radioactief afval, of nucleaire technologie.


DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN DE VERENIGDE STATEN

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)Bijlage 1
Centrale overheidsinstanties

Tenzij anders aangegeven, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen door in deze bijlage vermelde instanties, met inachtneming van de volgende drempels:


130 000 BTR Goederen en diensten
5 000 000 BTR Constructiediensten

Lijst van instanties:
1. Advisory Commission on Intergovernmental Relations

2. Advisory Council on Historic Preservation

3. African Development Foundation

4. Alaska Natural Gas Transportation System

5. American Battle Monuments Commission

6. Appalachian Regional Commission

7. Broadcasting Board of Governors

8. Commission of Fine Arts

9. Commission on Civil Rights

10. Commodity Futures Trading Commission

11. Consumer Product Safety Commission

12. Corporation for National and Community Service

13. Court Services and Offender Supervision Agency for the District of Columbia

14. Delaware River Basin Commission

15. Department of Agriculture (Note 2)

16. Department of Commerce (Note 3)

17. Department of Defense (Note 4)

18. Department of Education

19. Department of Energy (Note 5)

20. Department of Health and Human Services

21. Department of Homeland Security (Note 6)

22. Department of Housing and Urban Development

23. Department of the Interior

24. Department of Justice

25. Department of Labor

26. Department of State

27. Department of Transportation (Note 7)

28. Department of the Treasury

29. Department of Veterans Affairs

30. Environmental Protection Agency

31. Equal Employment Opportunity Commission

32. Executive Office of the President

33. Export-Import Bank of the United States

34. Farm Credit Administration

35. Federal Communications Commission

36. Federal Crop Insurance Corporation

37. Federal Deposit Insurance Corporation

38. Federal Election Commission

39. Federal Energy Regulatory Commission

40. Federal Home Loan Mortgage Corporation

41. Federal Housing Finance Agency

42. Federal Labor Relations Authority

43. Federal Maritime Commission

44. Federal Mediation and Conciliation Service

45. Federal Mine Safety and Health Review Commission

46. Federal Prison Industries, Inc.

47. Federal Reserve System

48. Federal Retirement Thrift Investment Board

49. Federal Trade Commission

50. General Services Administration (Note 8)

51. Government National Mortgage Association

52. Holocaust Memorial Council

53. Inter-American Foundation

54. Millennium Challenge Corporation

55. Merit Systems Protection Board

56. National Aeronautics and Space Administration

57. National Archives and Records Administration

58. National Assessment Governing Board

59. National Capital Planning Commission

60. National Commission on Libraries and Information Science

61. National Council on Disability

62. National Credit Union Administration

63. National Endowment for the Arts

64. National Endowment for the Humanities

65. National Foundation on the Arts and the Humanities

66. National Labor Relations Board

67. National Mediation Board

68. National Science Foundation

69. National Transportation Safety Board

70. Nuclear Regulatory Commission

71. Occupational Safety and Health Review Commission

72. Office of Government Ethics

73. Office of the Nuclear Waste Negotiator

74. Office of Personnel Management

75. Office of Special Counsel

76. Office of Thrift Supervision

77. Overseas Private Investment Corporation

78. Peace Corps

79. Railroad Retirement Board

80. Securities and Exchange Commission

81. Selective Service System

82. Small Business Administration

83. Smithsonian Institution

84. Social Security Administration

85. Susquehanna River Basin Commission

86. U.S. Marine Mammal Commission

87. United States Access Board

88. United States Agency for International Development (Note 9)

89. United States International Trade Commission

Aantekeningen bij bijlage 1
1. Tenzij anders bepaald, in deze bijlage, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen van alle agentschappen die ressorteren onder de in deze bijlage genoemde instanties.
2. Ministerie van Landbouw: Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van landbouwproducten in het kader van een steunprogramma voor de landbouw of een voedselhulpprogramma.
3. Ministerie van Handel: Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van goederen of diensten die verband houden met de scheepsbouwactiviteiten van de U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.
4. Ministerie van Defensie:
a) Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van de hiernavolgende goederen, zoals omschreven in de codes van de Federal Supply Classification (voor een volledige lijst van de Amerikaanse Federal Supply Classification, zie het gedeelte Product Codes van de Federal Procurement Data System Product and Service Code Manual op https://www.acquisition.gov):
FSC 19 Schepen, kleine vaartuigen, pontons en drijvende dokken (het gedeelte van deze categorie dat wordt gedefinieerd als marineschepen of grote onderdelen van de romp of de bovenbouw daarvan)

FSC 20 Uitrusting voor vaartuigen en zeeschepen (het gedeelte van deze categorie dat wordt gedefinieerd als marineschepen of grote onderdelen van de romp of de bovenbouw daarvan)

FSC 2310 Passagiersmotorvoertuigen (alleen bussen)

FSC 5l Handgereedschap

FSC 52 Meetinstrumenten

FSC 83 Textiel, leder, bontwaren, kledij, schoenen, tenten en vlaggen (alle onderdelen behalve spelden, naalden, naaigerei, vlaggenstokken, vlaggenmasten en vlaggengaffels)

FSC 84 Kleding, individuele uitrusting en insignes (alle andere elementen dan die in subcategorie 8460 – bagage)

FSC 89 Voedingsmiddelen (alle andere elementen dan die in subcategorie 8975 – tabaksproducten).


b) Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van speciale metalen of goederen die een of meer speciale metalen bevatten. Onder 'speciaal metaal' wordt het volgende verstaan:
(i) staal waarvan het maximale legeringsgehalte een of meer van de volgende niveaus overstijgt: mangaan 1,65 procent; silicone 0,60 procent; of koper 0,60 procent;
(ii) staal dat meer dan 0,25 procent bevat van een van de volgende elementen: aluminium, chroom, kobalt, niobium, molybdeen, nikkel, titanium, wolfraam of vanadium;
(iii) een metaallegering bestaande uit een op nikkel, nikkelijzer of kobalt gebaseerde legering die in totaal meer dan 10 procent aan andere legeringsmetalen (behalve ijzer) bevat;
(iv) titaan of een titaanlegering; of
(v) zirkonium of een zirkoniumlegering.
c) De overeenkomst is over het geheel genomen niet van toepassing op de aanschaf van goederen die worden beschreven in een van de volgende FSC-categorieën, vanwege de toepassing van artikel III, lid 1:
FSC 10 Wapens

FSC 11 Nucleair materieel

FSC 12 Uitrusting voor brandbestrijding

FSC 13 Munitie en springstoffen

FSC 14 Geleide projectielen

FSC 15 Structurele onderdelen van luchtvaartuigen en luchtvaartuigcasco's

FSC 16 Onderdelen en toebehoren van luchtvaartuigen

FSC 17 Uitrusting voor de lancering, landing en grondafhandeling van luchtvaartuigen

FSC 18 Ruimtevaartuigen

FSC 19 Schepen, kleine vaartuigen, pontons en drijvende dokken

FSC 20 Uitrusting voor vaartuigen en zeeschepen

FSC 2350 Gevechts- en aanvalsvoertuigen en tactische voertuigen met rupsbanden

FSC 28 Motoren, turbines en onderdelen

FSC 31 Lagers

FSC 58 Apparatuur voor communicatie, detectie en coherente straling

FSC 59 Onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur

FSC 8140 Kisten, dozen en speciale containers voor munitie en nucleair materieel

FSC 95 Metalen stangen, platen en voorwerpen


d) Deze overeenkomst is over het geheel genomen van toepassing op de aanschaf van goederen in de volgende FSC-categorieën, afhankelijk van besluiten van de regering van de Verenigde Staten in de context van artikel III, lid 1:
FSC 22 Spoorwegmaterieel

FSC 23 Motorvoertuigen, aanhangwagens en rijwielen (met uitzondering van bussen van code 2310)

FSC 24 Tractoren

FSC 25 Onderdelen van voertuigen

FSC 26 Banden en binnenbanden

FSC 29 Toebehoren van motorenFSC 30 Uitrusting voor mechanische energieoverbrenging

FSC 32 Machines en uitrusting voor houtbewerking

FSC 34 Machines voor metaalbewerking

FSC 35 Uitrusting voor handel en dienstverlening

FSC 36 Speciale industriële machines

FSC 37 Landbouwmachines en -uitrusting

FSC 38 Uitrusting voor bouwwerkzaamheden, mijnbouw, graafwerkzaamheden en wegonderhoud

FSC 39 Uitrusting voor goederenbehandeling

FSC 40 Touw, kabels, kettingen en toebehoren

FSC 41 Uitrusting voor koeling en luchtbehandeling

FSC 42 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid

FSC 43 Pompen en compressoren

FSC 44 Ovens, stoomketels, droogapparatuur en kernreactoren

FSC 45 Installatie- en verwarmingsapparatuur en sanitair

FSC 46 Waterzuiverings- en afvalwaterbehandelingsuitrusting

FSC 47 Buizen, leidingen, slangen en toebehoren

FSC 48 Afsluiters

FSC 49 Uitrusting voor onderhouds- en reparatiewerkplaatsen

FSC 53 IJzerwaren en slijpmiddelen

FSC 54 Geprefabriceerde structuren en steigers

FSC 55 Hout, timmerwerk, triplex- en multiplexhout en fineer

FSC 56 Bouwmaterialen

FSC 61 Elektrische bedrading en apparatuur voor de opwekking en distributie van elektriciteit

FSC 62 Verlichtingstoestellen en lampen

FSC 63 Alarmerings- en signaleringssystemen

FSC 65 Geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige uitrusting en benodigdheden

FSC 66 Instrumenten en laboratoriumuitrusting

FSC 67 Fotografische uitrusting

FSC 68 Chemische stoffen en chemische producten

FSC 69 Hulpmiddelen en instrumenten voor het onderwijs

FSC 70 Automatische gegevensverwerkende apparatuur voor algemene doeleinden, programmatuur, benodigdheden en ondersteuningsuitrusting

FSC 71 Meubilair

FSC 72 Inrichtingen en toestellen voor huishoudens en bedrijven

FSC 73 Apparatuur voor het bereiden en serveren van voedsel

FSC 74 Kantoormachines, tekstverwerkers en apparatuur voor zichtbare registratie

FSC 75 Kantoorbenodigdheden en -toestellen

FSC 76 Boeken, kaarten en andere publicaties

FSC 77 Muziekinstrumenten, afspeelapparatuur en radio’s voor thuisgebruik

FSC 78 Recreatie- en sportuitrusting

FSC 79 Schoonmaakapparatuur en -benodigdheden

FSC 80 Penselen en kwasten, verven, verzegelingsmiddelen en kleefstoffen

FSC 81 Verpakkingsmaterialen

FSC 85 Artikelen voor lichaamsverzorging

FSC 87 Landbouwgrondstoffen

FSC 88 Levende dieren

FSC 91 Brandstoffen, smeermiddelen, oliën en wassen

FSC 93 Niet-metaalhoudende halffabrikaten

FSC 94 Niet-metaalhoudende grondstoffen

FSC 96 Ertsen, delfstoffen en daarvan afgeleide grondstoffen

FSC 99 Diversen
5. Ministerie van Energie: Vanwege de toepassing van artikel III, lid 1, geldt deze overeenkomst niet voor de aanschaf van:
a) goederen of diensten ter ondersteuning van de beveiliging van nucleair materiaal en nucleaire technologie, wanneer het ministerie van Energie de aanschaf doet op grond van de Atomic Energy Act; of
b) olie in verband met de strategische aardoliereserve van de VS.
6. Ministerie van Binnenlandse Veiligheid:
a) Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf door de Transportation Security Administration van goederen uit de categorie FSC 83 (Textiel, leder, bontwaren, kledij, schoenen, tenten en vlaggen) en categorie FSC 84 (Kleding, individuele uitrusting en insignes).
b) De overwegingen in verband met de nationale veiligheid die gelden voor het ministerie van Defensie, gelden evenzeer voor de U.S. Coast Guard.
7. Ministerie van Vervoer: Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen van de Federal Aviation Administration.
8. General Services Administration: Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van goederen in een van de volgende FSC-categorieën:
FSC 51 Handgereedschap

FSC 52 Meetinstrumenten

FSC 7340 Bestek en tafelgerei.
9. Agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID): Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen die rechtstreeks tot doel hebben hulp aan het buitenland te verlenen.

Bijlage 2
Niet-centrale overheidsinstanties

Tenzij anders aangegeven, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen door in deze bijlage opgenomen instanties, met inachtneming van de volgende drempels:


355 000 BTR Goederen en diensten
5 000 000 BTR Constructiediensten

Lijst van instanties:
Arizona
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Arizona Department of Administration

Arizona Department of Agriculture

Arizona Department of Commerce

Arizona Department of Corrections

Arizona Department of Economic Security

Arizona Department of Education

Arizona Department of Emergency and Military Affairs

Arizona Department of Environmental Quality

Arizona Department of Financial Institutions

Arizona Department of Fire, Building and Life Safety

Arizona Department of Gaming

Arizona Department of Health Services

Arizona Department of Homeland Security

Arizona Department of Housing

Arizona Department of Insurance

Arizona Department of Juvenile Corrections

Arizona Department of Liquor Licenses and Control

Arizona Department of Mines and Mineral Resources

Arizona Department of Public Safety

Arizona Department of Racing

Arizona Department of Real Estate

Arizona Department of Revenue

Arizona Department of Tourism

Arizona Department of Transportation

Arizona Department of Veterans' Services

Arizona Department of Water Resources

Arizona Department of Weights and Measures
Arkansas
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van universiteiten.
Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Arkansas is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen van het Office of Fish and Game of aanbestedingen betreffende constructiediensten.
Californië
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Attorney General

Business, Transportation and Housing Agency

California Technology Agency

Department of Corrections and Rehabilitation

Department of Education

Department of Finance

Department of Food and Agriculture

Department of Justice

Emergency Management Agency

Environmental Protection Agency

Health and Human Services Agency

Insurance Commissioner

Labor and Workforce Development Agency

Lieutenant Governor

Military Department

Natural Resources Agency

Office of the Governor

Office of the Secretary of Service and Volunteering

Secretary of State

State and Consumer Services Agency

State Board of Equalization

State Controller

State Superintendent of Public Instruction

State Treasurer

Veterans Affairs
Colorado
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Connecticut
De volgende overheidsinstanties:
Department of Administrative Services

Connecticut Department of Transportation

Connecticut Department of Public Works

Constituent Units of Higher Education


Delaware*
De volgende overheidsinstanties:
Administrative Services (Central Procurement Agency)

State Universities

State Colleges
Florida*
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Hawaï
De volgende overheidsinstantie:
Department of Accounting and General Services
Voor de in deze bijlage opgenomen instantie van de staat Hawaï is deze overeenkomst niet van toepassing op de aanschaf van software die in deze staat is ontwikkeld of constructiediensten.
Idaho
De volgende overheidsinstantie:
Central Procurement Agency (including all colleges and universities subject to central purchasing oversight)
Illinois*
De volgende overheidsinstantie:
Department of Central Management Services
Iowa*
De volgende overheidsinstanties:
Department of General Services

Department of Transportation

Board of Regents Institutions (universities)
Kansas
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Adjutant General's Department

Department of Aging

Department of Agriculture

Department of Corrections

Department of Education

Department of Health and Environment

Department of Labor

Department of Social and Rehabilitation Services

Department of Revenue

Department of Transportation

Department of Wildlife And Parks

Kansas Bureau of Investigation

Kansas Department of Commerce

Kansas Highway Patrol

Secretary of State

Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Kansas is deze overeenkomst niet van toepassing op de aanschaf van constructiediensten, automobielen of luchtvaartuigen.


Kentucky
De volgende overheidsinstantie:
Office of Procurement Services, Finance and Administration Cabinet
Voor de in deze bijlage opgenomen instantie van de staat Kentucky is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen betreffende bouwprojecten.
Louisiana
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Maine*
De volgende overheidsinstanties:
Department of Administrative and Financial Services

Bureau of General Services (covering procurement by state government agencies and procurement related to school construction)

Maine Department of Transportation
Maryland*
De volgende overheidsinstanties:
Office of the Treasury

Department of the Environment

Department of General Services

Department of Housing and Community Development

Department of Human Resources

Department of Licensing and Regulation

Department of Natural Resources

Department of Public Safety and Correctional Services

Department of Personnel

Department of Transportation


Massachusetts
De volgende overheidsinstanties:
Executive Office for Administration and Finance

Executive Office of Housing and Economic Development

Executive Office of Education

Executive Office of Elder Affairs

Executive Office of Energy and Environmental Affairs

Executive Office of Health and Human Services

Executive Office of Labor and Workforce Development

Executive Office of Public Safety

Massachusetts Department of Transportation
Michigan*
De volgende overheidsinstantie:
Department of Technology, Management and Budget
Minnesota
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Mississippi
De volgende overheidsinstantie:
Department of Finance and Administration
Voor de in deze bijlage opgenomen instantie van de staat Mississippi is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen betreffende diensten.
Missouri
De volgende overheidsinstanties:
Office of Administration

Division of Purchasing and Materials Management


Montana
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Montana is deze overeenkomst uitsluitend van toepassing op aanbestedingen betreffende diensten, met inbegrip van constructiediensten.
Nebraska
De volgende overheidsinstantie:
Central Procurement Agency
New Hampshire*
De volgende overheidsinstantie:
Central Procurement Agency
New York*
De volgende overheidsinstanties:
State agencies

State university system

Public authorities and public benefit corporations
Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat New York is deze overeenkomst niet van toepassing op:
a) aanbestedingen door overheden of maatschappelijke organisaties met een mandaat in meerdere staten; of
b) de aanschaf van auto's voor lokaal vervoer, bussen, of daarmee samenhangende uitrusting.
Oklahoma*
Alle agentschappen en ministeries van de staat waarop de Oklahoma Central Purchasing Act van toepassing is, met inbegrip van:
Agriculture, Food and Forestry Department

Attorney General

Auditor and Inspector

Corporation Commission

Banking Department

Commerce Department

Consumer Credit Department

Corrections Department

Department of Central Services

Department of Mental Health and Substance Abuse Services

Education Department

Environmental Quality Department

Governor

Health Department

Housing Finance Agency

Human Services Department

Insurance Department

Labor Department

Libraries Department

Lieutenant Governor

Military Department

Mines Department

Motor Vehicle Commission

Office of State Finance

Public Safety Department

Secretary of State

State Treasurer

Tourism & Recreation Department

Transportation Department

Veterans Affair Department


Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Oklahoma is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen betreffende constructiediensten.
Oregon
De volgende overheidsinstantie:
Department of Administrative Services
Pennsylvania*
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Board of Probation and Parole

Department of Aging

Department of Agriculture

Department of the Auditor General

Department of Banking

Department of Commerce

Department of Community Affairs

Department of Correction

Department of Education

Department of Environmental Resources

Department of General Services

Department of Health

Department of Labor and Industry

Department of Military Affairs

Department of Public Welfare

Department of Revenue

Department of State

Department of Transportation

Executive Offices

Fish Commission

Game Commission

Governor's Office

Insurance Department

Lieutenant Governor's Office

Liquor Control Board

Milk Marketing Board

Office of Attorney General

Pennsylvania Crime Commission

Pennsylvania Emergency Management Agency

Pennsylvania Historical and Museum Commission

Pennsylvania Municipal Retirement Board

Pennsylvania Public Television Network

Pennsylvania Securities Commission

Pennsylvania State Police

Public School Employees' Retirement System

Public Utility Commission

State Civil Service Commission

State Employees' Retirement System

State Tax Equalization Board

Treasury Department


Rhode Island
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Rhode Island is deze overeenkomst niet van toepassing op de aanschaf van boten, automobielen, bussen of daarmee samenhangende uitrusting.
South Dakota
De volgende overheidsinstantie:
Bureau of Administration (including universities and penal institutions)
Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat South Dakota is deze overeenkomst niet van toepassing op de aanschaf van rundvlees.
Tennessee
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Alcoholic Beverage Commission

Board of Probation and Parole

Bureau of TennCare

Commission on Aging and Disability

Commission on Children and Youth

Council on Developmental Disabilities

Department of Agriculture

Department of Children's Services

Department of Commerce and Insurance

Department of Correction

Department of Economic and Community Development

Department of Education

Department of Environment and Conservation

Department of Finance and Administration

Department of Financial Institutions

Department of General Services

Department of Health

Department of Human Resources

Department of Human Services

Department of Labor and Workforce Development

Department of Military

Department of Mental Health and Developmental Disabilities

Department of Revenue

Department of Safety

Department of Tourist Development

Department of Transportation

Department of Veterans Affairs

Office of Homeland Security

Tennessee Arts Commission

Tennessee Bureau of Investigation

Tennessee Emergency Management Agency

Tennessee Wildlife Resources Agency


Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Tennessee is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen betreffende diensten, met inbegrip van constructiediensten.
Texas
De volgende overheidsinstantie:
Comptroller of Public Accounts
Utah
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Board of Pardons

Department of Administrative Services

Department of Agriculture

Department of Commerce

Department of Corrections

Department of Economic Development

Department of Environmental Quality

Department of Financial Institutions

Department of Health

Department of Human Resources Management

Department of Human Services

Department of Information Technology

Department of Insurance

Department of Natural Resources

Department of Public Safety

Department of Transportation

Department of Veterans Affairs

Department of Workforce Services

Labor Commission

Utah National Guard

Utah State Tax Commission
Vermont
De uitvoerende agentschappen van de staat.
Washington
De in deze bijlage opgenomen instantie voor de staat Washington is het Department of Enterprise Services, het centrale inkoopagentschap dat aanbestedingen uitvoert namens alle uitvoerende agentschappen, met inbegrip van:
Consolidated Technical Services

Department of Agriculture

Department of Commerce

Department of Corrections

Department of Early Learning

Department of Ecology

Department of Financial Institutions

Department of Labor & Industries

Department of Licensing

Department of Natural Resources

Department of Revenue

Department of Social and Health Services

Department of Transportation

Department of Veterans Affairs

Healthcare Authority

Military Department

Office of the Attorney General

Office of Financial Management

Office of the Governor

Office of the Insurance Commissioner

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Secretary of State

Office of the State Treasurer

Office of the Superintendent of Public Instruction

Washington Department of Fish & Wildlife

Washington State Auditor's Office

Washington State Department of Health

Washington State Employment Security Department


State Universities
Voor de in deze bijlage opgenomen instanties van de staat Washington is deze overeenkomst niet van toepassing op de aanschaf van olie, papierproducten, boten, schepen of vaartuigen.
Wisconsin
De uitvoerende agentschappen van de staat, met inbegrip van:
Administration for Public Instruction

Department of Administration

Department of Commerce

Department of Corrections

Department of Employment Relations

Department of Health and Social Services

Department of Justice

Department of Natural Resources

Department of Revenue

Department of Transportation

Educational Communications Board

Insurance Commissioner

Lottery Board

Racing Board

State Fair Park Board

State Historical Society

State University System
Wyoming*
De volgende overheidsinstanties:
Procurement Services Division

Wyoming Department of Transportation

University of Wyoming

Aantekeningen bij bijlage 2
1. Een asterisk (*) naast de naam van een staat duidt aan dat er sprake is van reeds eerder bestaande beperkingen. Voor die staten is deze overeenkomst niet van toepassing op de aanschaf van constructiestaal (met inbegrip van de vereisten voor onderaannemingscontracten), motorvoertuigen of kolen.
2. De in deze bijlage opgenomen staatsinstanties kunnen voorkeurrechten of beperkingen toepassen in verband met programma's ter bevordering van de ontwikkeling van probleemgebieden of ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren, van gehandicapte veteranen, of van vrouwen.
3. Niets in deze bijlage mag zodanig worden uitgelegd dat zij een in deze bijlage opgenomen staatsinstantie belet beperkingen toe te passen die de algehele milieukwaliteit in die staat bevorderen, mits deze beperkingen geen verkapte belemmering van de internationale handel vormen.
4. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen van een entiteit die onder de overeenkomst valt namens een entiteit van een ander overheidsniveau.
5. Voor de in deze bijlage opgenomen staatsinstanties is deze overeenkomst niet van toepassing op beperkingen, verbonden aan federale middelen ten behoeve van projecten op het gebied van massavervoer en snelwegen.
6. De overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van diensten van drukkerijen door aanbestedende diensten die in deze bijlage zijn opgenomen.
BIJLAGE 3
Andere instanties

Tenzij anders aangegeven, is deze overeenkomst van toepassing op aanbestedingen door in deze bijlage opgenomen instanties, met inachtneming van de volgende drempels:


250 000 USD Goederen en diensten (Instanties lijst A)
400 000 BTR Goederen en diensten (Instanties lijst B)
5 000 000 BTR Constructiediensten

Lijst van instanties:
Lijst A:
1. Tennessee Valley Authority

2. Bonneville Power Administration

3. Western Area Power Administration

4. Southeastern Power Administration

5. Southwestern Power Administration

6. St. Lawrence Seaway Development Corporation

7. Rural Utilities Service Financing (aantekening 1)
Lijst B:
1. Port Authority of New York and New Jersey (aantekening 2)

2. Port of Baltimore (aantekening 3)

3. New York Power Authority (aantekening 4)

Aantekeningen bij bijlage 3
1. De Rural Utilities Service stelt geen eisen aangaande binnenlandse aanschaf als voorwaarde voor zijn financiering van projecten op het gebied van elektriciteitsopwekking of telecommunicatie die de hierboven aangegeven drempelwaarden overschrijden. De Rural Utilities Service gaat geen andere verbintenissen aan met betrekking tot zijn financiering van projecten op het gebied van elektriciteitsopwekking en telecommunicatie.
2. Port Authority of New York and New Jersey:
a) Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
(i) de aanschaf van materialen en benodigdheden ten behoeve van onderhoud, reparatie en exploitatie (bv. hardware, gereedschap, lampen/verlichting, en loodgieterswerk); of
(ii) aanbestedingen in het kader van overeenkomsten die op meerdere jurisdicties van toepassing zijn (d.w.z. voor contracten die aanvankelijk binnen andere jurisdicties zijn gegund).
b) In uitzonderlijke gevallen kan de raad van bestuur eisen dat bepaalde regionaal geproduceerde goederen worden aangeschaft. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aanbestedingen waarvoor een dergelijke eis geldt.
3. Port of Baltimore: Aanbestedingen waarop deze overeenkomst van toepassing is, zijn onderworpen aan de voorwaarden die voor de staat New York worden vermeld in bijlage 2.
4. New York Power Authority: Aanbestedingen waarop deze overeenkomst van toepassing is, zijn onderworpen aan de voorwaarden die voor de staat New York worden vermeld in bijlage 2.
5. Ten aanzien van aanbestedingen door in deze bijlage opgenomen instanties geldt dat deze overeenkomst niet van toepassing is op beperkingen, verbonden aan federale middelen ten behoeve van luchthavenprojecten.

BIJLAGE 4
Goederen

Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.

BIJLAGE 5
Dienstverlening

1. Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.


2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van elke van de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC), die te vinden is op:

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1:
a) alle vervoersdiensten, met inbegrip van lanceerdiensten (CPC-categorieën 71, 72, 73, 74, 8859, 8868).
b) diensten in verband met het beheer en de exploitatie van overheidsfaciliteiten of particuliere faciliteiten die worden gebruikt voor overheidsdoeleinden, met inbegrip van door de federale overheid gefinancierde centra voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (FFRDC's);
c) openbare voorzieningen, met inbegrip van:
telecommunicatie en ADP-gerelateerde telecommunicatiediensten, behalve geavanceerde telecommunicatiediensten (d.w.z. telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde).
d) diensten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Aantekening bij bijlage 5
Deze overeenkomst is niet van toepassing op diensten die worden aangeschaft ter ondersteuning van in het buitenland gelegerde strijdkrachten.

BIJLAGE 6
Constructiediensten

1. Tenzij anders bepaald, en behoudens lid 2 is deze overeenkomst van toepassing op alle constructiediensten die worden vermeld in afdeling 51 van de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) (zie: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.


2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanbesteding van baggerdiensten.

BIJLAGE 7


Algemene aantekeningen

Tenzij anders bepaald, zijn de volgende algemene aantekeningen zonder uitzondering van toepassing op deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen 1 tot en met 6.


1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op derogaties voor kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren. Een derogatie kan een voorkeurrecht in welke vorm dan ook inhouden, bijvoorbeeld het exclusieve recht om een goed te leveren of dienst te verlenen, of een prijspreferentie.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de levering door de overheid van goederen en diensten aan personen of overheidsinstanties die niet specifiek zijn opgenomen in de bijlagen bij deze overeenkomst.
3. Wanneer een aanbesteding door een instantie niet onder deze overeenkomst valt, is deze evenmin van toepassing op goederen en diensten die ter uitvoering van een dergelijke aanbesteding worden geleverd.
4. Voor goederen en diensten, met inbegrip van constructiedienstsen, van Canada en leveranciers van dergelijke goederen en diensten is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen van instanties die worden vermeld in lijst A en lijst B in bijlage 3 of de in aantekening 1 bij bijlage 3 beschreven verbintenis ten aanzien van financiering door de Rural Utilities Service van projecten op het gebied van elektriciteitsopwekking.
De Verenigde Staten zijn bereid deze aantekening te wijzigen wanneer met Canada een oplossing wordt gevonden met betrekking tot het toepassingsgebied van bijlage 3.
5. Voor constructiediensten van de Republiek Korea en leveranciers van dergelijke diensten bedraagt de drempel voor de aanbesteding van constructiediensten door de in bijlage 2 of bijlage 3 opgenomen instanties 15 000 000 BTR's.
6. Voor goederen en diensten, met inbegrip van constructiediensten, van Japan en leveranciers van dergelijke goederen en diensten is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen van de National Aeronautics and Space Administration.
7. Voor een in bijlage 5 opgenomen dienst is deze overeenkomst uitsluitend van toepassing met betrekking tot een partij voor zover deze partij die dienst in haar bijlage 5 heeft opgenomen.
8. Voor goederen en diensten, met inbegrip van constructiedienstsen, van Japan en leveranciers van dergelijke goederen en diensten is deze overeenkomst niet van toepassing op aanbestedingen van in bijlage 3 opgenomen instanties die verantwoordelijk zijn voor de opwekking of distributie van elektriciteit, met inbegrip van de in aantekening 1 bij bijlage 3 beschreven verbintenis ten aanzien van financiering door de Rural Utilities Service van projecten op het gebied van elektriciteitsopwekking.
9. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanbesteding van vervoersdiensten die onderdeel zijn van of voortvloeien uit een aanbesteding.


AANHANGSEL IIELEKTRONISCHE OF GEDRUKTE MEDIA, DOOR DE PARTIJEN GEBRUIKT VOOR DE PUBLICATIE VAN WETGEVING, REGELGEVING, RECHTERLIJKE BESLISSINGEN, ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BESCHIKKINGEN, STANDAARD CONTRACTCLAUSULES EN PROCEDURES INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN WAAROP DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING IS, CONFORM ARTIKEL VI
[DOOR ELKE PARTIJ TE VERSTREKKEN BIJ OF VOORAFGAAND AAN DE NEDERLEGGING VAN HAAR AKTE VAN AANVAARDING]

_______________


AANHANGSEL IIIELEKTRONISCHE OF GEDRUKTE MEDIA, DOOR DE PARTIJEN GEBRUIKT VOOR DE PUBLICATIE VAN DE BERICHTEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL VII, ARTIKEL IX, LID 7, EN ARTIKEL XVI, LID 2, CONFORM ARTIKEL VI
[DOOR ELKE PARTIJ TE VERSTREKKEN BIJ OF VOORAFGAAND AAN DE NEDERLEGGING VAN HAAR AKTE VAN AANVAARDING]

_______________


AANHANGSEL IVHET INTERNETADRES OF DE INTERNETADRESSEN WAAROP DE PARTIJEN STATISTISCHE GEGEVENS OVER OVERHEIDSOPDRACHTEN PUBLICEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL XVI, LID 5, EN KENNISGEVINGEN OVER GEGUNDE CONTRACTEN PUBLICEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL XVI, LID 6
[DOOR ELKE PARTIJ TE VERSTREKKEN BIJ OF VOORAFGAAND AAN DE NEDERLEGGING VAN HAAR AKTE VAN AANVAARDING]

1 Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de term "regering" geacht de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie te omvatten.

2 In original language only./En langue originale seulement./En idioma original solamente.

∞ Postactiviteiten bij wet van 24 december 1993.

3 Fungeert als centrale inkoopentiteit voor alle Italiaanse overheden.

4 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), PB L 154 van 21.6.2003, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008.

5 Volgens de EU-richtlijn nutsbedrijven is een "openbaar bedrijf" een bedrijf waarover overheidsdiensten rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of het bedrijf betreffende voorschriften.

Een dominerende invloed wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de overheidsdiensten, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten, of

- over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven aandelen beschikken, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van het bedrijf kunnen aanstellen.


6 Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een net geacht te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie van een lidstaat van de Europese Unie gestelde voorwaarden, zoals ten aanzien van de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.

7 Bv. de beschikbaarstelling of exploitatie van netten (in de zin van voetnoot 4) van openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per hogesnelheids- of conventionele trein.

8 "Verbonden ondernemingen": ondernemingen waarvan de jaarrekening is geconsolideerd met die van de aanbestedende dienst overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening of, in het geval van aanbestedende diensten die niet onder deze richtlijn vallen, ondernemingen waarop de aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kan uitoefenen of ondernemingen die een dominerende invloed op een aanbestedende dienst kunnen uitoefenen of die, tezamen met de aanbestedende dienst, onder dominerende invloed staan van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op de voor de onderneming geldende voorschriften.

9 Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van een verbonden onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, kan zij ermee volstaan om, onder andere door het extrapoleren van bedrijfsactiviteiten, aan te tonen dat de in dit lid bedoelde omzet aannemelijk is.

10 Volgens de EER-richtlijn nutsbedrijven is een "openbaar bedrijf" een bedrijf waarover overheidsdiensten rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of het bedrijf betreffende voorschriften.

Een dominerende invloed wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de overheidsdiensten, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten, of

- over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven aandelen beschikken, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van het bedrijf kunnen aanstellen.


11 Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een net geacht te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gestelde voorwaarden, zoals ten aanzien van de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.

12 Bv. de beschikbaarstelling of exploitatie van netten (in de zin van voetnoot 2) van openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per hogesnelheids- of conventionele trein.

13 "Verbonden ondernemingen": ondernemingen waarvan de jaarrekening is geconsolideerd met die van de aanbestedende dienst overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening of, in het geval van aanbestedende diensten die niet onder deze richtlijn vallen, ondernemingen waarop de aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kan uitoefenen of ondernemingen die een dominerende invloed op een aanbestedende dienst kunnen uitoefenen of die, tezamen met de aanbestedende dienst, onder dominerende invloed staan van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op de voor de onderneming geldende voorschriften.

14 Een lichaam wordt als publiekrechtelijk aangemerkt wanneer:

- het is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet


van industriële of commerciële aard zijn;

- het rechtspersoonlijkheid heeft, en

- ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, of door regionale of plaatselijke overheden of door andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze laatste, ofwel de leden van het bestuurs-, het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan voor meer dan de helft door de staat, de regionale of plaatselijke overheid of door andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.


15 Volgens de EER-richtlijn nutsbedrijven is een "openbaar bedrijf" een bedrijf waarover de aanbestedende diensten rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of het bedrijf betreffende voorschriften.

Een dominerende invloed wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de overheidsdiensten, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten, of

- over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven aandelen beschikken, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van het bedrijf kunnen aanstellen.


16 Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een net geacht te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gestelde voorwaarden, zoals ten aanzien van de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.

17 “Verbonden ondernemingen": ondernemingen waarvan de jaarrekening is geconsolideerd met die van de aanbestedende dienst overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening of, in het geval van aanbestedende diensten die niet onder deze richtlijn vallen, ondernemingen waarop de aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kan uitoefenen of ondernemingen die een dominerende invloed op een aanbestedende dienst kunnen uitoefenen of die, tezamen met de aanbestedende dienst, onder dominerende invloed staan van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op de voor de onderneming geldende voorschriften.

18 Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de verkoop, de aankoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten.

19 Met uitzondering van arbitrage en bemiddeling.

20 Volgens de EER-richtlijn nutsbedrijven is een "openbaar bedrijf" een bedrijf waarover overheidsdiensten rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of het bedrijf betreffende voorschriften.

Een dominerende invloed wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de overheidsdiensten, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten, of

- over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven aandelen beschikken, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van het bedrijf kunnen aanstellen.


21 Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een net geacht te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie gestelde voorwaarden, zoals ten aanzien van de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.

22 “Verbonden ondernemingen": ondernemingen waarvan de jaarrekening is geconsolideerd met die van de aanbestedende dienst overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening of, in het geval van aanbestedende diensten die niet onder deze richtlijn vallen, ondernemingen waarop de aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kan uitoefenen of ondernemingen die een dominerende invloed op een aanbestedende dienst kunnen uitoefenen of die, tezamen met de aanbestedende dienst, onder dominerende invloed staan van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op de voor de onderneming geldende voorschriften.

23 RS 172.010 en RS 172.010.1

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_010.html en http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/172.010.1.fr.pdf.

24 Overheidsinstantie: De staat, de territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen; een lichaam wordt als publiekrechtelijk aangemerkt wanneer:

- het is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn;

- het rechtspersoonlijkheid heeft, en

- het ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, of door regionale of plaatselijke overheden of door andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze laatste, ofwel de leden van het bestuurs-, het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan voor meer dan de helft door de staat, de regionale of plaatselijke overheid of door andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.25 Overheidsbedrijf: Volgens de EER-richtlijn nutsbedrijven is een "openbaar bedrijf" een bedrijf waarover de aanbestedende diensten rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of het bedrijf betreffende voorschriften. Een dominerende invloed wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de aanbestedende diensten, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten, of

- over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven aandelen beschikken, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van het bedrijf kunnen aanstellen.26 RS 734.0.

27 RS 721.80

28 RS 732.1.

29 RS 742.1.0.1.

30 RS 745.1.

31 RS 748.0.

32 SGS 421.1.

33 RS 783.0.

34 De door Zwitserland toegewezen tariefposten worden beschreven in het geharmoniseerde stelsel zoals ingevoerd bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van 14 juni 1983. In Zwitserland is dit verdrag op 1 januari 1988 in werking getreden (RS 0.632.11).

35 Met uitzondering van de Office fédéral de topographie (Swisstopo) en de Office fédéral du sport (OFSPO).

* Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de verkoop, de aankoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten.

** Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling.

EN EN
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 • DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN DE VERENIGDE STATEN
 • AANHANGSEL II
 • AANHANGSEL III
 • AANHANGSEL IV

 • Dovnload 2.7 Mb.