Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina6/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

VERENIGD KONINKRIJK

Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers' Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates' Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels

Aantekeningen bij bijlage 1
1. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van goederen of diensten die onderdeel vormen van een aanbesteding maar zelf niet onder deze overeenkomst vallen bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten en Canada;
totdat ten genoegen van de EU is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit de EU.
2. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de Europese Unie – betwisten, totdat ten genoegen van de Europese Unie is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.
3. Onder "aanbestedende instanties van de lidstaten van de Europese Unie" vallen tevens alle ondergeschikte diensten van een aanbestedende instantie van een lidstaat van de Europese Unie, op voorwaarde dat de ondergeschikte dienst geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezit.
4. Wat aanbestedingen door diensten op het gebied van defensie en veiligheid betreft, vallen enkel de niet-gevoelige en niet voor oorlogsvoering bestemde materialen in de lijst bij bijlage 4 onder de overeenkomst.
BIJLAGE 2
Niet-centrale instanties

Benodigdheden

Drempels: 200 000 BTR
Dienstverlening

Gespecificeerd in bijlage 5

Drempels: 200 000 BTR
Werkzaamheden

Gespecificeerd in bijlage 6

Drempels: 5 000 000 BTR
1. ALLE REGIONALE OF LOKALE AANBESTEDENDE INSTANTIES

Alle aanbestedende diensten van de bestuurlijke eenheden zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1059/2003 (de NUTS-verordening).4


Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "regionale aanbestedende diensten" verstaan aanbestedende diensten van de bestuurlijke eenheden die vallen onder NUTS 1 en 2, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2003 (de NUTS-verordening).
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "lokale aanbestedende diensten" verstaan aanbestedende diensten van de bestuurlijke eenheden die vallen onder NUTS 3 en kleinere bestuurlijke eenheden, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2003 (de NUTS-verordening).

2. ALLE AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLING ZIJN ALS OMSCHREVEN IN DE EU-RICHTLIJN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN


Onder "publiekrechtelijke instelling" wordt iedere instelling verstaan
- die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die van industriële of commerciële aard, en
- die rechtspersoonlijkheid heeft, en
- waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, of door regionale of plaatselijke overheden of door andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze laatste, ofwel de leden van het bestuurs-, het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan voor meer dan de helft door de staat, de regionale of plaatselijke overheid of door andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.
Een indicatieve lijst van de aanbestedende instanties die publiekrechtelijke instellingen zijn, is bijgevoegd.
Aantekeningen bij bijlage 2
1. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot leveranciers, diensten en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- aanbestedingen door steden en regio's van NUTS-niveau 1 en NUTS-niveau 2 volgens Verordening (EG) nr. 1059/2003 (als gewijzigd – de NUTS-verordening), lokale aanbestedende diensten en publiekrechtelijke instellingen waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van goederen of diensten die onderdeel vormen van een aanbesteding maar zelf niet onder deze overeenkomst vallen bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten en Canada;
- de aanschaf ter waarde van 200 000 BTR tot 355 000 BTR door aanbestedende diensten waarop deze bijlage van toepassing is van goederen en diensten voor wat betreft leveranciers en dienstverleners uit Canada;
totdat ten genoegen van de EU is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit de EU.
2. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de Europese Unie – betwisten, totdat ten genoegen van de Europese Unie is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.
3. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de in punt 2 van bijlage 2 genoemde instanties betwisten, totdat ten genoegen van de Europese Unie is aangetoond dat zij de dekking voor de niet-centrale overheidsinstanties volledig hebben gemaakt.
4. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van de Europese Unie betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie door deze partijen gegunde contracten van toepassing is.

INDICATIEVE LIJST VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLING ZIJN ALS OMSCHREVEN IN DE EU-RICHTLIJN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

België

Instellingen

A


 • Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

 • Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 • Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

 • Agence wallonne à l'Exportation

 • Agence wallonne des Télécommunications

 • Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

 • Aquafin

 • Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 • Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

 • Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België

 • Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 • Berlaymont 2000

 • Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I

 • Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

 • Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau

 • Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

C

 • Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 • Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

 • Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 • Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

 • Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

 • Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)

 • Centre d'Etude de l'Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

 • Centre de recherches agronomiques de Gembloux

 • Centre hospitalier de Mons

 • Centre hospitalier de Tournai

 • Centre hospitalier universitaire de Liège

 • Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

 • Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

 • Centre régional d'Aide aux Communes

 • Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

 • Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

 • Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz – Contrôle comité voor Elekticiteit en Gas

 • Comité national de l'Energie – Nationaal Comité voor de Energie

 • Commissariat général aux Relations internationales

 • Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

 • Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

 • Conseil central de l'Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

 • Conseil économique et social de la Région wallonne

 • Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

 • Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

 • Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

 • Conseil supérieur des Classes moyennes

 • Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

 • Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

 • Dienst voor de Scheepvaart

 • Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

 • Domus Flandria

E

 • Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

 • Export Vlaanderen

F

 • Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

 • Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

 • Fonds bijzondere Jeugdbijstand

 • Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

 • Fonds culturele Infrastructuur

 • Fonds de Participation

 • Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

 • Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

 • Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

 • Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

 • Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

 • Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

 • Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

 • Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

 • Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

 • Fonds Film in Vlaanderen

 • Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

 • Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

 • Fonds piscicole de Wallonie

 • Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

 • Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

 • Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

 • Fonds voor flankerend economisch Beleid

 • Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

 • Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

 • Grindfonds

H

 • Herplaatsingfonds

 • Het Gemeenschapsonderwijs

 • Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

 • Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

 • Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

 • Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

 • Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

 • Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

 • Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

 • Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

 • Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

 • Institut du Patrimoine wallon

 • Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

 • Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

 • Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

 • Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

 • Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

 • Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

 • Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

 • Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

 • Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

 • Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

 • Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

 • Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

 • Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

 • Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 • Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

 • Institut scientifique de Service public en Région wallonne

 • Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

 • Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

 • Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

 • Instituut voor het archeologisch Patrimonium

 • Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

 • Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

 • Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

 • Kind en Gezin

 • Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

 • Loterie nationale – Nationale Loterij

M

 • Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

 • Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

 • Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 • Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

 • Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

 • Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

 • Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi

 • Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

 • Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

 • Office de la Naissance et de l'Enfance

 • Office de Promotion du Tourisme

 • Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

 • Office for Foreign Investors in Wallonia

 • Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

 • Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

 • Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

 • Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

 • Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

 • Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

 • Office régional pour le Financement des Investissements communaux

 • Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

 • Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

 • Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

 • Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

 • Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

 • Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

 • Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

 • Participatiemaatschappij Vlaanderen

 • Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

 • Radio et Télévision belge de la Communauté française

 • Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

 • Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

 • Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

 • Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

 • Société de Garantie régionale

 • Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

 • Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées –Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 • Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

 • Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

 • Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

 • Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

 • Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

 • Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

 • Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

 • Société publique de Gestion de l'Eau

 • Société wallonne du Logement et sociétés agréées

 • Sofibail

 • Sofibru

 • Sofico

T

 • Théâtre national

 • Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

 • Toerisme Vlaanderen

 • Tunnel Liefkenshoek

U

 • Universitair Ziekenhuis Gent

V

 • Vlaams Commissariaat voor de Media

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 • Vlaams Egalisatie Rente Fonds

 • Vlaamse Hogescholenraad

 • Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 • Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

 • Vlaamse interuniversitaire Raad

 • Vlaamse Landmaatschappij

 • Vlaamse Milieuholding

 • Vlaamse Milieumaatschappij

 • Vlaamse Onderwijsraad

 • Vlaamse Opera

 • Vlaamse Radio- en Televisieomroep

 • Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

 • Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

 • Vlaams Fonds voor de Lastendelging

 • Vlaams Fonds voor de Letteren

 • Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

 • Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

 • Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

 • Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

 • Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

 • Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

 • Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

 • Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

 • Vlaams Zorgfonds

 • Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

Bulgarije

Instellingen

 • Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

 • Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

 • Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

 • Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

 • Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

 • Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

 • Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

 • Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

 • Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

Categorieën

Overheidsbedrijven in de zin van artikel 62, lid 3, van de Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991): • Национална компания "Железопътна инфраструктура"

 • ДП "Пристанищна инфраструктура"

 • ДП "Ръководство на въздушното движение"

 • ДП "Строителство и възстановяване"

 • ДП "Транспортно строителство и възстановяване"

 • ДП "Съобщително строителство и възстановяване"

 • ДП "Радиоактивни отпадъци"

 • ДП "Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"

 • ДП "Български спортен тотализатор"

 • ДП "Държавна парично-предметна лотария"

 • ДП "Кабиюк", Шумен

 • ДП "Фонд затворно дело"

 • Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)

Staatsuniversiteiten, opgericht overeenkomstig artikel 13 van de Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995)

 • Аграрен университет – Пловдив (Agricultural University – Plovdiv)

 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv)

 • Академия на Министерството на вътрешните работи

 • Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

 • Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy – Varna)

 • Висше строително училище "Любен Каравелов" – София (Civil Engineering Higher School "Lyuben Karavelov" – Sofia)

 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София (Higher School of Transport "Todor Kableshkov" – Sofia)

 • Военна академия "Г. С. Раковски" – София (Military Academy "G. S. Rakovski" – Sofia)

 • Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София (State Academy of Music "Prof. Pancho Vladigerov" – Sofia)

 • Икономически университет – Варна (University of Economics – Varna)

 • Колеж по телекомуникации и пощи – София (College of Telecommunications and Posts – Sofia)

 • Лесотехнически университет - София (University of Forestry – Sofia)

 • Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (Medical University "Prof. D-r Paraskev Stoyanov" – Varna)

 • Медицински университет – Плевен (Medical University – Pleven)

 • Медицински университет – Пловдив (Medical University – Plovdiv)

 • Медицински университет – София (Medical University – Sofia)

 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София (University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski" – Sofia)

 • Национален военен университет "Васил Левски" – Велико Търново (National Military University "Vasil Levski" – Veliko Tarnovo)

 • Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София (National Academy of Theatre and Film Arts "Krasyo Sarafov" – Sofia)

 • Национална спортна академия "Васил Левски" – София (National Sports Academy "Vasil Levski" – Sofia)

 • Национална художествена академия – София (National Academy of Arts – Sofia)

 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (Plovdiv University "Paisiy Hilendarski")

 • Русенски университет "Ангел Кънчев" (Ruse University "Angel Kanchev")

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

 • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies – Sofia)

 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов (Academy of Economics "D. A. Tsenov" – Svishtov)

 • Технически университет – Варна (Technical University – Varna)

 • Технически университет – Габрово (Technical University – Gabrovo)

 • Технически университет – София (Technical University – Sofia)

 • Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University – Stara Zagora)

 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас (University "Prof. D-r Asen Zlatarov" – Burgas)

 • Университет за национално и световно стопанство – София (University of National and World Economy – Sofia)

 • Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia)

 • Университет по хранителни технологии – Пловдив (University of Food Technologies – Plovdiv)

 • Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia)

 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (Shumen University "Konstantin Preslavski")

 • Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград (South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad)

Staats- en gemeentelijke scholen in de zin van de Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Culturele instellingen in de zin van de Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999): • Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (National Library St. Cyril and St. Methodius)

 • Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)

 • Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

 • Национален фонд "Култура" (National Culture Fund)

 • Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture)

 • Театри (Theatres)

 • Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

 • Музеи и галерии (Museums and galleries)

 • Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

 • Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

Staats- en gemeentelijke medische instellingen als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)

Medische instellingen als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999): • Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for children)

 • Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medical institutions for inpatient psychiatric care)

 • Центрове за спешна медицинска помощ (Centres for emergency medical care)

 • Центрове за трансфузионна хематология (Centres for transfusion haematology)

 • Болница "Лозенец" (Hospital "Lozenets")

 • Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

 • Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute to the Ministry of the Interior)

 • Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions to the Ministry of Justice)

 • Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions to the Ministry of Transport)

Rechtspersonen van niet-commerciële aard die krachtens de Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) zijn opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang, en die voldoen aan de voorwaarden van § 1, punt 21, van de Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

Tsjechische Republiek

 • Pozemkový fond and other state funds

 • Česká národní banka

 • Česká televize

 • Český rozhlas

 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 • Universiteiten

en andere juridische entiteiten die bij een speciale wet zijn opgericht en die voor hun werkzaamheden met inachtneming van de budgettaire regels middelen gebruiken uit de overheidsbegroting, overheidsfondsen, bijdragen van internationale instellingen, en de begroting van de regio's.

Denemarken

Instellingen

 • Danmarks Radio

 • Det landsdækkende TV2

 • Danmarks Nationalbank

 • Sund og Bælt Holding A/S

 • A/S Storebælt

 • A/S Øresund

 • Øresundskonsortiet

 • Metroselskabet I/S

 • Arealudviklingsselskabet I/S

 • Statens og Kommunernes Indkøbsservice

 • Arbejdsmarkedets Tillægspension

 • Arbejdsmarkedets Feriefond

 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 • Naviair

Categorieën

 • De Almene Boligorganisationer (social housing organisations)

 • Andre forvaltningssubjekter (other public administrative bodies)

 • Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Universities, see Consolidation Act nr. 1368 of 7 December 2007 on universities)

Duitsland

Categorieën

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Publiekrechtelijke lichamen, instellingen en stichtingen die zijn opgericht door de centrale overheid, de deelstaten of lokale overheden, met name:

(1) Lichamen • Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (universities and established student bodies),

 • berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – [professional associations representing lawyers, notaries, tax consultants, accountants, architects, medical practitioners and pharmacists],

 • Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – [business and trade associations: agricultural and craft associations, chambers of industry and commerce, craftmen's guilds, tradesmen's associations],

 • Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)– [social security institutions: health, accident and pension insurance funds],

 • kassenärztliche Vereinigungen – (associations of panel doctors),

 • Genossenschaften und Verbände – (cooperatives and other associations).

(2) Instellingen en stichtingen

Niet-bedrijfsmatige en niet-commerciële instellingen die onder staatstoezicht staan en het algemeen belang dienen, met name: • Rechtsfähige Bundesanstalten – (Federal institutions having legal capacity),

 • Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (pension organisations and students' unions),

 • Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (cultural, welfare and relief foundations).

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Niet-bedrijfsmatige en niet-commerciële instellingen die onder staatstoezicht staan en het algemeen belang dienen, met inbegrip van de "kommunale Versorgungsunternehmen" (gemeentelijke nutsbedrijven): • Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)– [health: hospitals, health resort establishments, medical research institutes, testing and carcase-disposal establishments],

 • Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens],

 • Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [social welfare: nursery schools, children's playschools, rest-homes, children's homes, hostels for young people, leisure centres, community and civic centres, homes for battered wives, old people's homes, accommodation for the homeless],

 • Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [sport: swimming baths, sports facilities],

 • Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [safety: fire brigades, other emergency services],

 • Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [education: training, further training and retraining establishments, adult evening classes],

 • Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – [science, research and development: large-scale research institutes, scientific societies and associations, bodies promoting science],

 • Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [refuse and garbage disposal services: street cleaning, waste and sewage disposal],

 • Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)– [building, civil engineering and housing: town planning, urban development, housing, enterprises (insofar as they operate in the general interest), housing agency services],

 • Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (economy: organizations promoting economic development),

 • Friedhofs- und Bestattungswesen – (cemeteries and burial services),

 • Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – [cooperation with developing countries: financing, technical cooperation, development aid, training].

Estland

 • Eesti Kunstiakadeemia;

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;

 • Eesti Maaülikool;

 • Eesti Teaduste Akadeemia;

 • Eesti Rahvusringhaaling;

 • Tagatisfond;

 • Kaitseliit;

 • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;

 • Eesti Haigekassa;

 • Eesti Kultuurkapital;

 • Notarite Koda;

 • Rahvusooper Estonia;

 • Eesti Rahvusraamatukogu;

 • Tallinna Ülikool;

 • Tallinna Tehnikaülikool;

 • Tartu Ülikool;

 • Eesti Advokatuur;

 • Audiitorkogu;

 • Eesti Töötukassa;

 • Eesti Arengufond;

Categorieën

Andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76).Ierland

Instellingen

 • Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

 • Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

 • Industrial Development Authority

 • FÁS [Industrial and employment training]

 • Health and Safety Authority

 • Bord Fáilte Éireann – [Tourism development]

 • CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

 • Irish Sports Council

 • National Roads Authority

 • Údarás na Gaeltachta – [Authority for Gaelic speaking regions]

 • Teagasc [Agricultural research, training and development]

 • An Bord Bia – [Food industry promotion]

 • Irish Horseracing Authority

 • Bord na gCon – [Greyhound racing support and development]

 • Marine Institute

 • Bord Iascaigh Mhara – [Fisheries Development]

 • Equality Authority

 • Legal Aid Board

 • Forbas [Forbairt]

Categorieën

 • Health Service Executive

 • Ziekenhuizen en soortgelijke publieke instellingen

 • Vocational Education Committees (comités voor beroepsopleiding)

 • Colleges en soortgelijke publieke onderwijsinstellingen

 • Central & Regional Fishery Boards (centrale en regionale raden voor de visserij)

 • Regionale toerismeorganisaties

 • Nationale toezichthoudende en beroepsinstanties (in de sector telecommunicatie, energie, stedenbouw enz.)

 • Diensten die zijn opgericht om bijzondere functies te vervullen of om te voldoen aan de behoeften van diverse overheidssectoren (bv. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority).

 • Andere publieke instellingen die vallen onder de definitie van publiekrechtelijke instelling.

Griekenland

Categorieën

a) Overheidsbedrijven en ‑entiteiten.

b) Privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van de overheid of die volgens de toepasselijke bepalingen regelmatig worden gesubsidieerd uit staatsmiddelen ten belope van ten minste 50 % van hun jaarlijkse begroting of waarin de staat een belang heeft van ten minste 51 %.

c) Privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen, lokale overheden ongeacht hun bestuurlijk niveau, met inbegrip van de Griekse centrale vereniging van lokale overheden (K.E.Δ.K.E.), lokale verenigingen van gemeenten, alsook overheidsbedrijven en -entiteiten, en de onder b) genoemde rechtspersonen, of die volgens de toepasselijke bepalingen of hun eigen statuten regelmatig door hen worden gesubsidieerd ten belope van ten minste 50 % van hun jaarlijkse begroting, of de bovengenoemde rechtspersonen die een belang van ten minste 51 % in die publiekrechtelijke rechtspersonen bezitten.Spanje

Categorieën

 • Publiekrechtelijke instellingen en entiteiten die onder de "Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público" (Spaanse wetgeving inzake overheidsopdrachten), overeenkomstig artikel 3, vallen, behalve die welke deel uitmaken van de Administración General del Estado (centrale overheid), de Administración de las Comunidades Autónomas (overheid van de autonome regio's) en de Corporaciones Locales (lokale overheid).

 • Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (bestuurlijke entiteiten en gemeenschappelijke diensten op het gebied van de sociale zekerheid).

Frankrijk

Instellingen

 • Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture.

Categorieën

(1) Nationale publieke instellingen: • Académie des Beaux-arts

 • Académie française

 • Académie des inscriptions et belles-lettres

 • Académie des sciences

 • Académie des sciences morales et politiques

 • Banque de France

 • Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

 • Ecoles d'architecture

 • Imprimerie Nationale

 • Institut national de la consommation

 • Reunion des musées nationaux

 • Thermes nationaux – Aix-les-Bains

 • Ecole Technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

 • Ecole de Sylviculture de Crogny

 • Ecole de Viticulture et d'œnologie de la Tour Blanche (Gironde)

 • Groupements d'intérêt public (organisaties van algemeen nut), bijvoorbeeld:

 • Agence EduFrance

 • ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

 • Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

(2) Regionale, departementale of lokale aan de overheid gelieerde instellingen:

 • Collèges

 • Lycées

 • Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

 • Etablissements publics hospitaliers (bijvoorbeeld: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller)

 • Offices publics de l'habitat

(3) Groeperingen van territoriale instellingen:

 • Etablissements publics de coopération intercommunale

 • Institutions interdépartementales et interrégionales

 • Syndicat des transports d'Ile-de-France

Italië

Instellingen

 • Società Stretto di Messina S.p.A.

 • Mostra d'oltremare S.p.A.

 • Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

 • Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

 • ANAS S.p.A

Categorieën

 • Consorzi per le opere idrauliche (consortia for water engineering works)

 • Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (State universities, State university institutes, consortia for university development work)

 • Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and benevolent institutions)

 • Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (higher scientific and cultural institutes, astronomical, astrophysical, geophysical or vulcanological oberservatories)

 • Enti di ricerca e sperimentazione (organizations conducting research and experimental work)

 • Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencies administering compulsory social security and welfare schemes)

 • Consorzi di bonifica (land reclamation consortia)

 • Enti di sviluppo e di irrigazione (development or irrigation agencies)

 • Consorzi per le aree industriali (associations for industrial areas)

 • Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizations providing services in the public interest)

 • Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (public bodies engaged in -entertainment, sport, tourism and leisure activities)

 • Enti culturali e di promozione artistica (organizations promoting culture and artistic activities)

Cyprus

 • Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 • Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

 • Εφοριακό Συμβούλιο

 • Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Ένωση Δήμων

 • Ένωση Κοινοτήτων

 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

 • Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 • Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

 • Κεντρικό Ταμείο Αδειών

 • Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

 • Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

 • Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

 • Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

 • Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 • Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 • Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 • Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

 • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

 • Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

 • Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

 • Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

 • Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

 • Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

 • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

 • Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

 • Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

 • Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

 • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

 • Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

 • Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

 • Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

 • Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

 • Συμβούλια Αποχετεύσεων (This category refers to the Συμβούλια Αποχετεύσεων established and operating according to the Provisions of the Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) of 1971)

 • Συμβούλια Σφαγείων (This category refers to the Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων run by local authorities, established and operating according to the provisions of the Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) of 2003)

 • Σχολικές Εφορείες (This category refers to the Σχολικές Εφορείες established and operating according to the provisions of the Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 of 2003)

 • Ταμείο Θήρας

 • Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

 • Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

 • Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

 • Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

 • Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

 • Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

 • Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Letland

 • Publiekrechtelijke organisaties die hun aankopen doen overeenkomstig "Publisko iepirkumu likuma prasībām".

Litouwen

 • Onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen (hogeronderwijsinstellingen, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, onderzoekscentra, technologieparken en andere instellingen die zich bezighouden met de evaluatie of organisatie van onderzoek en onderwijs)

 • Onderwijsinstellingen (zoals instellingen voor hoger onderwijs, beroepsonderwijs, algemeen vormend onderwijs, informeel onderwijs, bijzonder onderwijs en kleuterscholen)

 • Culturele instellingen (zoals schouwburgen, musea en bibliotheken)

 • Nationale instellingen voor gezondheidszorg (zoals instellingen voor de individuele gezondheidszorg, instellingen ter bescherming van de volksgezondheid en farmaceutische instellingen)

 • Socialezorginstellingen

 • Instellingen voor lichamelijke opvoeding en sport (zoals sportclubs, sportscholen, sportcentra en sportaccommodaties)

 • Instellingen voor de nationale defensie

 • Instellingen voor milieubescherming

 • Instellingen voor de openbare orde en veiligheid

 • Reddingsdiensten en instellingen voor de burgerbescherming

 • Toerismebureaus (zoals VVV's en dergelijke toeristische diensten)

 • Andere publieke en particuliere personen overeenkomstig de voorwaarden van artikel 4, lid 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten ("Valstybės žinios" (Staatsblad) nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006).

Luxemburg

 • Overheidsinstellingen die onder het toezicht van een lid van de regering ressorteren:

 • Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

 • Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

 • Fonds Belval

 • Établissements publics placés sous la surveillance des communes (instellingen die onder het toezicht van de gemeenten ressorteren)

 • Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (verenigingen van "gemeenten" die zijn opgericht op grond van de wet van 23 februari 2001 betreffende de verenigingen van "gemeenten")

Hongarije

Instellingen

 • Egyes költségvetési szervek (certain budgetary organs)

 • Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (managing bodies of the separate state funds)

 • A közalapítványok (public foundations)

 • A Magyar Nemzeti Bank

 • A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 • A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

 • A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

 • A közszolgálati műsorszolgáltatók (public service broadcasters)

 • Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (public broadcasters financed, for the most part, from public budget)

 • Az Országos Rádió és Televízió Testület

Categorieën

 • Organisaties die zijn opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang, die geen bedrijfsmatig of commercieel karakter hebben en die onder toezicht staan van de overheid dan wel grotendeels door de overheid (uit de overheidsbegroting) worden gefinancierd.

 • Organisaties die zijn opgericht bij wet waarin hun publieke taken en werkzaamheden zijn vastgesteld, en die onder toezicht staan van de overheid dan wel door de overheid (uit de overheidsbegroting) worden gefinancierd.

 • Organisaties die door de overheid zijn opgericht om bepaalde basisactiviteiten van haar uit te voeren, en die onder toezicht staan van de overheid.

Malta

 • Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

 • Kunsill Malti Għall-I¿vilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

 • Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)

 • Industrial Projects and Services Ltd.

 • Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

 • Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

 • Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)

 • Bor¿a ta' Malta (Malta Stock Exchange)

 • Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)

 • Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)

 • Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)

 • Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

 • Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)

 • Kunsilli Lokali (Local Councils)

 • Ministeru tal-Edukazzjoni, ¯għa¿agħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

 • Junior College

 • Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)

 • Università` ta' Malta (University of Malta)

 • Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)

 • Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)

 • Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)

 • Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)

 • Awtorità` tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)

 • Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)

 • Kunsill Malti għall-Isport

 • Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)

 • Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)

 • Ministeru tat-Turi¿mu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

 • Awtorità Maltija-għat-Turi¿mu (Malta Tourism Authority)

 • Heritage Malta

 • Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)

 • Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)

 • Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)

 • Teatru Manoel (Manoel Theatre)

 • Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)

 • Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)

 • Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)

 • Fondazzjoni Patrimonju Malti

 • Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

 • Awtorità` ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)

 • Awtorità` ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

 • Ministeru tar-Ri¿orsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

 • Awtorità` ta' Malta dwar ir-Ri¿orsi (Malta Resources Authority)

 • Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)

 • Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

 • Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

 • Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)

 • Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)

 • Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)

 • Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)

 • Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)

 • Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)

 • Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

 • Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)

 • MGI/Mimcol

 • Gozo Channel Co. Ltd.

 • Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)

 • MITTS

 • Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)

 • Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)

 • Malta Enterprise

 • Malta Industrial Parks

 • Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

 • Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

 • Wasteserv Malta Ltd.

 • Ministeru għall-I¿vilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

 • Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

 • Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

 • Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services)

 • Sedqa.

 • Appoġġ.

 • Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Di¿abilità (National Commission for Disabled Persons)

 • Sapport

 • Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

 • Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)

Nederland
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 • Aantekeningen bij bijlage 1
 • Benodigdheden Drempels: 200 000 BTR Dienstverlening
 • Aantekeningen bij bijlage 2
 • INDICATIEVE LIJST VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLING ZIJN ALS OMSCHREVEN IN DE EU-RICHTLIJN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN België
 • Bulgarije Instellingen
 • Denemarken Instellingen
 • Duitsland Categorieën
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Ierland Instellingen
 • Griekenland Categorieën
 • Spanje Categorieën
 • Frankrijk Instellingen
 • Italië Instellingen
 • Letland Publiekrechtelijke organisaties die hun aankopen doen overeenkomstig "Publisko iepirkumu likuma prasībām". Litouwen
 • Hongarije Instellingen

 • Dovnload 2.7 Mb.