Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 Literatuur- & documentenlijst Literatuur- & documenten

Dovnload 139.73 Kb.

Bijlage 1 Literatuur- & documentenlijst Literatuur- & documentenPagina1/5
Datum01.08.2017
Grootte139.73 Kb.

Dovnload 139.73 Kb.
  1   2   3   4   5

Bijlage 1 Literatuur- & documentenlijst
Literatuur- & documenten

Alberts D./Hayes R, Understanding Command and Control, CCRP publication series, Washington DC, 2006,


Baarda D./De Goede M. Basisboek methoden en technieken, Stenfert Kroese, Houten, 1999
Baarda D./De Goede M./Teunissen J., Basisboek kwalitatief onderzoek, Stenfert Kroese, Houten, 1998
Barton A, Communities in disaster, a sociological analysis of collective stress, New York, 1969
Bruijn de J/ Ten Heuvelhof E, Management in netwerken, Lemma, Utrecht, 1999
Bruijn de J/ Ten Heuvelhof E./Veld in ‘t R, Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming, Academic Service, Schoonhoven, 2002
Chisholm D, Coordination without hierarchy, University of California press, Berkeley, 1989
Crisis Onderzoek Team, Extreme regen 1998, Samson, 1999
Custers I., Euregionale samenwerking bij rampenbestrijding in de veiligheidsregio Zuid-Limburg, NSOB/Nibra, 2003
De Veiligheidskoepel, Referentiekader GRIP, juli 2006
Euregio Maas-Rijn, Meerjarenplan Euregionale Stuurgroep Openbare Veiligheid en Rampenbestrijding 2007-2013, versie 10 januari 2007
Euregio Scheldemond, handboek euregionale samenwerking rampenbestrijding Scheldemond, 2006
Euregio Scheldemond, rampenprotocol Euregio Scheldemond, 2006
Flin R, Sitting in the hot seat: leaders and teams for critical incident management, Wiley, 1996
Fritz C, Disasters, in R.K. Merton and R. Nisbet (eds.), Contemporary social problems, New York, 1961
Hertoghs M./Rambach P., Rampen op de grens, METRO/universiteit Maastricht, Maastricht, 1997
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, circulaire referentiekader opschaling (GRIP), Den Haag, 11 september 2006
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding, Den Haag, 2003
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, Den Haag, 2004
Mintzberg H, Organisatiestructuren, Pearson Education Benelux, Amsterdam 2006

Nibra/NSOB, Van rampenbestrijding naar crisisbeheersing, 2005


Provincie Limburg, provinciaal coördinatieplan openbare orde en veiligheid (OOV) provincie Limburg, 2005
Van Haaren W.,Van open grenzen naar grenzenloze samenwerking, Politieschool voor Leiderschap, 2004
Veiligheidsregio Zuid Limburg, implementatie landelijk referentiekader GRIP, januari 2007

Veiligheidsregio Zuid Limburg, reader basisopleiding rampenbestrijding, maart 2006


Veiligheidsregio Zuid Limburg, regionaal beheersplan rampenbestrijding, 2004
Wildavsky A, Searching for safety, Social Philosophy and Policy Center, Bowling Green, 1988
Wilke H, Oriëntatie in de sociale psychologie: het individu en de groep, Bohn Stafleu Van Loghum, Alphen aan de Rijn, 1995
Verdragen, wetten, ministeriële richtlijnen etc.
Belgisch Staatsblad d.d. 21.02.2003
Belgisch Staatsblad d.d. 10.01.2007
Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, 12 september 1986
Eerste aanvullende overeenkomst met België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen, 5 februari 1990
Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, 21 mei 1985
Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG) van 10 februari 1998
Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (Zivilschutzneuordnungsgesetz - ZSNeuOG) van 25 maart 1997
Koninklijk Besluit betreffende de nood- en interventieplannen, van 16 februari 2006 (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006)
Koninklijk Besluit tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen, van 31 januari 2003 (Belgische Staatsblad van 21 februari 2003)
Ministerium des Innern Land Nordrhein-Westfalen, Krisenmanagement durch Krisenstäbe bei den kreisfreien Städten, Kreisen und Bezirksregierungen bei Groschadensereignissen (§1 Abs. 3 FSHG) im Lande Nordrhein-Westfalen, 14.12.2004
Memorandum van overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, 1 juni 2006
Overeenkomst tussen de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg (Nederland) en de Gouverneur van de provincie Limburg (België) ter nadere regeling van de wederzijdse bijstandsverleningen in het kader van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en zware ongevallen en ter regeling van de informatie-uitwisseling, 10 juni 1992
Overeenkomst tussen de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg (Nederland) en de Gouverneur van de provincie Luik ter nadere regeling van de wederzijdse bijstandsverleningen in het kader van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en zware ongevallen en ter regeling van de informatie-uitwisseling, 29 juni 1992
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daarbij inbegrepen, 7 juni 1988
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en zware ongevallen, 14 november 1985
Wet rampen en zware ongevallen, wet van 30 januari 1985, houdende regels inzake de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop

  1   2   3   4   5


Dovnload 139.73 Kb.