Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 2 Benodigde gegevens rapportage dg agri

Dovnload 10.13 Kb.

Bijlage 2 Benodigde gegevens rapportage dg agriDatum19.02.2019
Grootte10.13 Kb.

Dovnload 10.13 Kb.

Bijlage 2 Benodigde gegevens rapportage DG AGRI
Wij verzoeken u voor DG AGRI per steunmaatregel de volgende gegevens aan te leveren:

 


  1. Welk steuninstrument is van toepassing en wat is het aantal begunstigden?

1a. In het geval van een subsidie: de daadwerkelijke jaaruitgaven voor 2016*


Jaaruitgaven 2016:


1b. In het geval van leningen/garanties/overig: het nominale bedrag en het steunelement over de gehele periode

Nominale bedrag:

Steunelement (Bruto Subsidie Equivalent*):  1. Start- en einddatum van de maatregel:

Startdatum: (altijd van toepassing)

Einddatum: (enkel van toepassing bij een regeling)


  1. Als de regeling gecofinancierd wordt met EU-middelen: welk percentage bedraagt de nationale cofinanciering?  1. Indien na de looptijd van de steunmaatregel uitgaven hebben plaatsgevonden, dienen deze te worden verantwoord (bijv. uitbetaling eerder verleende subsidies)

Ja ☐
Nee ☐
  1. Kan de steunmaatregel op aflopend worden ingesteld? M.a.w. hoeft in 2018 geen rapportage (voor 2017) over deze steunmaatregel meer te worden uitgevraagd?

Ja ☐


Nee ☐


  1. Eventuele opmerkingen en aanpassingen over de afgelopen periode*Indien uw provincie/gemeente over 2016 geen uitgaven heeft gedaan, vraagt de Europese Commissie om dit toe te lichten. Het rapporteren van 0 euro aan uitgaven moet daarom voorzien worden van een motivatie.


* Omdat steun op verschillende wijze kan worden verleend en het daadwerkelijke voordeel niet altijd overeenkomt met het bedrag dat feitelijk ter beschikking wordt gesteld, maakt de Commissie gebruik van de term bruto subsidie-equivalent (BSE). Het BSE is de contante waarde van de steun, oftewel de totale waarde van het voordeel van de steunmaatregel (voor de begunstigde). In het geval van een garantie is het BSE dan het verschil tussen de specifieke marktrente die de onderneming zonder de garantie had moeten betalen, en het rentepercentage dat dankzij de staatsgarantie wordt betaald, rekening houdend met eventueel betaalde premies.


Dovnload 10.13 Kb.