Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage aan bestelbon

Dovnload 44.52 Kb.

Bijlage aan bestelbonDatum05.12.2018
Grootte44.52 Kb.

Dovnload 44.52 Kb.

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen

Bijlage aan bestelbon

Krachtens codex Welzijn op het Werk, art. IV.2-6, art. IX.1-10 en art. IX.2-12


versiedatum

26/06/2018

pagina

van
besteller:

     

          

datum:      

aankoop van:

Stationaire afkortzaag voor koud staal

bij de firma:

     

met bestelbonnr.:

     
1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden;

 • Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's;

 • Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken;

 • Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden:

  • machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG).

  • niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.

  • de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.

  • het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn

 • Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;

 • Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3;

 • Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;

 • Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;

 • Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2;

 • Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;
2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:

 • Europese norm NBN EN 13898 voor gereedschapsmachines - Veiligheid - zaagmachines voor koud metaal.

 • Een voorziening die voorkomt dat het gezaagde materiaal kan weggeslingerd worden, is aanwezig.

 • Elk bedieningsorgaan (knop, schakelaar, hendel,…) is voorzien van een markering (Nederlandstalige tekst en/of pictogram) die zijn functie weergeeft.

 • De machine is conform ISO 2631 betreffende lichaamstrillingen en ISO 5349 betreffende hand-armtrillingen.

 • De benodigde PBM’s worden aangeduid bij het toestel.

 • Een afscherming is voorzien om de gebruiker te beschermen tegen geproduceerde vonken of andere geprojecteerde deeltjes.

 • Beweegbare delen moeten afgeschermd zijn. Indien dit niet mogelijk is voor de werking van het toestel moeten deze delen duidelijk gemarkeerd zijn.

 • Indien een afscherming verwijderd kan worden (o.a. voor onderhoud, reiniging en vervanging van onderdelen) moet dit zo uitgevoerd zijn dat men daarvoor specifiek gereedschap nodig heeft.

 • Het toestel moet snel, eenvoudig, veilig en op een eenduidige manier kunnen stilgelegd worden.

 • Bij elke noodstopbediening, indien aanwezig, moet de markering “NOODSTOP” aanwezig zijn.

De noodstop is een rode drukknop, geplaatst op een gele achtergrond.
Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV, Art. 2.7.)naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPBhandtekening
naam

datum: datum
OPTIONEEL

naam en handtekening van de preventieadviseur van het bedrijf

handtekening

naam

datum: datumnaam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgeverhandtekening
naam

datum: datum


1213

Dit document ingevuld en getekend terugzenden aan de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de haven van Antwerpen
Zomerweg 3 bus 1, B-2030 Antwerpen - tel: +32 3 540 85 60 - fax: +32 3 540 86 79 – infoveiligheid@cepa.be


 • Bijlage aan bestelbon
 •    datum: 
 • Stationaire afkortzaag voor koud staal bij de firma: 
 • Dit document ingevuld en getekend terugzenden aan de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de haven van Antwerpen

 • Dovnload 44.52 Kb.