Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Biosfeer Atmosfeer Hydrosfeer

Dovnload 28.25 Kb.

Biosfeer Atmosfeer HydrosfeerDatum14.09.2017
Grootte28.25 Kb.

Dovnload 28.25 Kb.


Biosfeer

AtmosfeerHydrosfeer

BevolkingExtreme luchtvervuiling in een provincie van China: Shanghai.EconomieBodem en ondergrond

PedosfeerWetenschap

TechniekPsychosociale sfeerMaatschappelijke organisatie
Versterkend/ veroorzakend effect

Negatieve gevolgen voorOnderzoeksvraag:

Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van de extreme luchtvervuiling in de provincie Shanghai in China?Biosfeer:

De hoge luchtvervuiling zorgt ervoor dat ook de biosfeer aangetast wordt. Planten en dieren leven ook in deze vervuilde lucht en nemen deze giftige stoffen ook op1. Hierbij horen dus ook de gewassen die de mensen eten. Wanneer we deze gewassen eten zullen we deze stoffen dus ook via deze weg opnemen. Diersoorten zullen op deze manier ook verdreven worden: bv vogels leven niet graag in deze vervuilde lucht en gaan ergens anders leven/ sterven aan de gevolgen van deze vervuiling (Dit heb je ook bij de vissen in vervuild water)


Atmosfeer:

De atmosfeer is van essentieel belang voor het leven op aarde; zonder atmosfeer zou het leven op aarde niet mogelijk zijn

De luchtvervuiling tast ook de atmosfeer (dus de ozon) aan. Deze vormt een belangrijke beschermlaag tegen de schadelijke uv-stralingen van de zon. Hoe kleiner de ozon laag, hoe kleiner de bescherming tegen deze schadelijke stralingen. Zo zijn bv koolstof en stikstof broeikasgassen. In de atmosfeer zorgen ze ervoor dat terug weerkaatste stralingen van de zon door het aardoppervlak tegengehouden worden. Zo wordt de aarde opgewarmd. Ook zorgt koolstof voor de schadelijke laaghangende ozon die in China heel goed zichtbaar is.2
Hydrosfeer:

De hydrosfeer is binnen de fysische geografie het geheel van water op, onder en boven het oppervlak van een planeet.

De luchtvervuiling tast de hydrosfeer ernstig aan. Door de hoge luchtvervuilingsgraad in China (auto’s, fabrieken, …) komen de schadelijke deeltjes in de lucht. Deze deeltjes zijn zwaarder dan de andere deeltjes in de lucht. Zo zorgen ze ervoor dat het sneller zal regenen. De regen zal ook een zuurdere eigenschap hebben door de vervuiling.3 Zuren regen tast de gebouwen aan, vooral gebouwen uit kalksteen. Dit zorgt er ook voor dat de bodem en meren zuurder worden wat een negatief gevolg heeft op dieren en planten die eerder een neutraal of basisch milieu eisen.
Economie: (grootste oorzaak luchtverontreiniging)

Shanghai is een wereldstad en een grote metropool. De metropool ‘Shangai’ bevat de stad zelf en al zijn kleine steden in de agglomeratie (de steden waar de mensen verbonden zijn met Shanghai door bv werk, winkelen, ontspanning, …). De verplaatsing van de bevolking in deze agglomeratie zorgt voor veel uitlaatgassen. De economie is het afgelopen decennium in China zo sterk gegroeid dat het nu het grootste exportland ter wereld is. Niet voor niets wordt het land de werkplaats van de wereld genoemd. Dit maakt China tot een zeer aantrekkelijke handelspartner. Dit speelt allemaal mee in de grote luchtvervuiling in China.4 Men creëerde werkgelegenheid in de steden waardoor er een enorme groei in de steden ontstaat door onder anderen de plattelandsvlucht. Zo is de ellende begonnen, de uitstoot van zo een 5 miljoen auto’s5 in bv alleen Shanghai, de vele steenkoolcentrales en de zware industrie die zorgden voor een gigantische luchtvervuiling. China is dan nu wel 1 van de grootste exportlanden ter wereld maar hierbij ook de grootste CO2 uitstoter ter wereld!6 gegevens voorspellen echter ook geen daling voor de volgende jaren als China hier niets tegen onderneemt. Meer invoer en uitvoer van producten (via water/ lucht of land) zorgen ook voor een grotere uitstoot. Zo zouden in 2010 1,2 miljoen Chinezen gestorven zijn door de vervuiling. Dit is 40% van het wereldtotaal!

Het verwerken van de grondstoffen of halfproducten gebeurt natuurlijk in fabrieken. Deze fabrieken spelen een heel grote rol in de luchtvervuiling in China. In 2013 kwam 27% van de totalen CO2 uitstoot alleen al van China. De fabrieken stoten daarom niet altijd meer uit dan fabrieken meer in het westen, maar in de uitstoot van deze fabrieken zitten veel meer vervuilende schadelijke stoffen dan in het Westen. De regering is op dit vlak lakser in China. De uitstoot van deze fabrieken wordt niet of weinig gefilterd vooraleer ze naar buiten wordt gelaten. Dit is in het westen (bv Europa) wel het geval. De installatie van filters en meer bescherming voor het milieu, is een bekostigende onderneming voor zowel de regering als de fabrieken zelf. Dit is zeker een meespelende factor waarom veel westerse bedrijven hun fabriek in bv China plaatsen. Zo besparen ze kosten in verband met het milieu.

De luchtvervuiling is het grootste in het meest geïndustrialiseerde deel van China, het oosten. De Middenklassen komt hier stilaan meer en meer in opstand tegen deze vervuiling. De ecologische grenzen in dit gebied zijn stilaan bereikt.


Wetenschap en techniek:

Door nieuwe wetenschap en technieken kunnen er betere filters voor de uitlaat van fabrieken gemaakt worden die de giftige gassen uit de lucht filteren.

Ook de kennis in de geneeskunde breidt uit en dit is gunstig voor de kwalen die men zou kunnen krijgen van de luchtvervuiling (Astma, kanker, andere aandoeningen aan de luchtwegen). Door verbetering van technieken kan men deze ziektes beter bestrijden.
Maatschappelijke organisatie: (grootste oorzaak waarom luchtverontreiniging blijft stijgen)

Chinezen komen steeds meer in opstand tegen de bouw van vervuilende bedrijven, maar de communistische overheid is het hier duidelijk niet helemaal mee eens. Ze proberen nieuwsberichten te filtreren van het internet en uit de kranten ook al weet de regering dat wat er in staat helemaal waar is. ze verdoezelen gegeven over de luchtkwaliteit uit schrik voor opstanden. Wanneer ze dan toch gegevens vrijgeven zijn deze meestal foutief, of worden foutief geïnterpreteerd. Zo vermeld China de luchtvervuiling maar rekent het fijn stof niet mee waardoor het cijfer veel lager komt te liggen.

Voor China betekenen deze buitenlandse bedrijven in hun land winst en welvaart. Hoewel de bevolking hier niet helemaal mee van geniet. China is ook 1 van de landen die het Kyoto protocol7 niet ondertekend hebben. De autoriteiten spreken van ‘mist’ of ‘licht’ (die eigenlijk de verontreinigde laag smog voorstelt). Ook Amerika en Europa moeien zich met deze problematiek in China, ze proberen China te overtuigen van de maatregelen die zij zou moeten ondernemen. Onder andere Amerika meet dagelijks de luchtkwaliteit in de stad, onlangs is 'het gevaarlijkste niveau ooit gemeten'. Zelfs dit doet nog niet echt de grote alarmbel rinkelen in China. De Chinese autoriteiten zijn duidelijk nog niet helemaal onder de indruk. Ondertussen heeft China toch op de VN-klimaattop beloofd voor doorbraak. Op de VN klimaatconferentie in Zuid-Afrika heeft China meegedeeld dat hij toch, onder bepaalde voorwaarden, bereid zou zijn mee te doen aan een internationaal klimaatakkoord vanaf 2020.

China wordt zich meer bewust van de bereikte limieten op vlak van vervuiling en werkt hard aan de invoering van maatregelen hiertegen: MVO-maatregelen (Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen). Deze plannen staan volgens Nederland op het punt in uitvoering te komen, het is slechts een kwestie van tijd. De MVO-initiatieven van Nederlandse bedrijven in China geven de eerste stappen richting een productiefaciliteit voor milieuvriendelijke boilers en een kennis- en scholingscentrum voor de chemische industrie in Shanghai. Op dit moment worden de Westerse bedrijven als koploper gezien, hun MVO-maatregelen worden gebruikt als voorbeeld voor de bedrijven in China. Dit is zeker een grote steun voor China voor het vervolledigen van zijn nieuwe maatregelen. De belangrijkste en meest invloedrijke MVO-richtlijnen in China zijn de SASAC-richtlijnen (opgesteld door de State-Owned Assets Supervision and Administration Commission). Volgens de SASAC-richtlijnen moeten staatsbedrijven MVO opnemen in hun systeem en vooruitgang boeken. Maar dit betekend jammer genoeg nog niet dat de meest gevoelige MVO-maatregelen in China zoals vrijheid van vakvereniging en mensenrechten al worden meegenomen in de MVO-regelgeving en richtlijnen.

Bovendien worden de MVO-regelgeving niet onmiddellijk overal toegepast, men vertrekt vanuit de centrale overheid en daarna misschien op provinciaal niveau dat de regelgeving wordt toegepast. Een centraal MVO-beleid kan sterk verschillen per regio. Lokale overheden zijn vaak nog niet overtuigd van het nut van MVO, dit is ook moeilijk te controleren. Algemeen kunnen we wel zeggen dat China steeds meer en meer een evenwicht probeert te zoeken tussen zijn sterke economische groei en de steeds hogere druk op het milieu, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Ze besteedt meer aandacht aan milieubeleid we zien dit terug in de aanpak op het gebied van de energie- en klimaatproblematiek. China stimuleert steeds meer energie-efficiency en duurzame energie.

Het gebruiken van deze nieuwe technieken/ energiebronnen/ duurzame energie/ …. Vraagt meer kapitaal. Arbeiders komen ook meer en meer is opstand voor hun rechten op de arbeidsmarkt. Ook dit vraagt meer kapitaal (bv door hogere lonen). Is het goedkoop produceren definitief voorbij?Psychosociale sfeer:

Zoals al eerder vermeld komt de middenklasse in het geïndustrialiseerde deel van China stilaan in opstand. Zij leven in ongezonde lucht waaraan de regering niets lijkt te doen of alleszins niet genoeg. Zij vragen de regering hier in op te treden en af te komen met concrete acties. Ook de werkomstandigheden van werknemers zijn soms barslecht. Dit heeft misschien niet veel te maken met de luchtvervuiling maar wel als het gaat om slechte werkomstandigheden in ongezonde omstandigheden (zonder bescherming werken met giftige of gevaarlijke gassen, …). Ook hieraan wordt gewerkt maar voorlopig gaan de maatregelen voor milieu nog voor. Ook door de lager lonen die de arbeiders krijgen, zijn de leefomstandigheden niet positief. Ook dit speelt een rol in de luchtvervuiling. Door het weinige geld dat ze hebben moeten ze zich behelpen met de goedkoopste dingen. Een voorbeeld hiervan is een 2e hands koelkast die nog niet vernieuwd zijn en het schadelijke gas CFK’s8 uitstoten. Ook airco’s in gebouwen en koelsystemen in winkels en bedrijven zouden hierin vernieuwd moeten worden.

De bevolking komt in tegenspraak, zo krijg je enkele actiegroepen:

Bv Green Beagle: leert bewoners van Peking hoe ze fijnstof kunnen meten in de atmosfeer. De onderzoekers lenen een meettoestel uit in ruil voor hun gegevens. De organisatie zet deze gegevens dan op hun website. Dit doen ze om de mensen bewust te maken van het gevaar van milieuvervuiling en het milieu in China te verbeteren.Bodem en ondergrond:

Hier kan je ook nog een aparte onderzoeksvraag van maken, de bodem en ondergrond vervuiling is zeker ook geen lachertje. Samen met ook nog de waterverontreiniging zijn dit de ernstigste vormen van verontreiniging in China. Ze staan ook in verband met mekaar. Schadelijke stoffen (zoals al eerder vermeld bv stikstof) kunnen in de bodem geraken of in het water. Ze bereiken en hebben stilaan hun grenzen bereikt. Leven in zulke verontreinigde omstandigheden is niet meer gezond voor de mensen, planten en dieren. De vervuiling kruipt tot diep in de grond en hoog in de lucht. Zo vervuilt het belangrijke drinkwater/ lucht die we inademen/ gewassen/ … kortom zo goed als alles.


Bevolking:

De bevolkingsgroei is een sterke oorzaak van deze toegenomen luchtvervuiling. Meer mensen verbruiken meer (verwarming, uitlaatgassen, fabrieken, …). Deze bevolkingsgroei is in oost China het sterkst. De sterkst bevolkte concentraties vind je in de grote steden in dit gebied, hier bevindt zich ook de stad Shanghai. Shanghai is de grootste stad van China, ze is ook qua inwoneraantal de grootste gemeente ter wereld en is het een van de drie grootste metropolen ter wereld. De stad telt in 2005 naar schatting 14.6 miljoen inwoners, de agglomeratie 17.9 miljoen inwoners. Het oosten van China is het meest ontwikkelde deel van China, hier bevinden zich ook de meeste fabrieken, vervoer, industrieën, … die de oorzaak zijn van de luchtvervuiling.Bijlage:

Figuur 1:Foto 2:Figuren 3:


Figuur 4: kooldioxide emissie wereld
Figuur 5:

Figuren 6: hoewel Landhou meer in het binnenland ligt, in deze toch de vervuildste stad van China.Bronnen:

http://www.glogster.com/yaminavansimpsen/milieuvervuiling-china/g-6l44dajqt2icvm3dula6na0

http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1403024/2012/03/02/China-erkent-luchtvervuiling-in-twee-op-drie-steden.dhtml

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvervuiling

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smog

http://www.mvonederland.nl/content/pagina/mvo-in-china

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/Factsheet%20China%20oktober%202012.pdf

http://www.ademloos.be/nieuws/miljoenen-chinezen-uiten-op-internet-woede-over-extreme-vervuiling

http://www.standaard.be/cnt/dmf20110918_004

http://www.kennislink.nl/publicaties/china-heeft-klimaatvriendelijke-airco-nodig

http://www.glogster.com/yaminavansimpsen/milieuvervuiling-china/g-6l44dajqt2icvm3dula6na0

1 Bv stikstof: stikstof kan in het lichaam omgezet worden tot een kankerverwekkende stof of kan hemoglobine omzetten in methemoglobine waardoor het geen zuurstof meer kan vervoeren in het bloed. Stikstof bevorderd tot een bepaalt gehalte de groei van planten. Teveel aan stikstof doet de bodem verzuren door het wegvloeien neemt het nog andere belangrijke stoffen met zich mee waardoor planten afsterven. (stikstof uit de atmosfeer wordt omgezet zodat planten deze kunnen opnemen).

2 Koolstof wordt samen met waterstof (uit de uitlaatgassen), zonlicht en zuurstof omgezet in de schadelijke en giftige ozon.

3 Zure regen ontstaat wanneer zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en organische stoffen (uitlaatgassen) oplossen in de regenwolken.

4 Zie figuur 6

5 Zie figuur 1 en 2 bijlage.

6 Zie figuur 3, 4 en 5

7 Regelt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

8 Dit is een zeer actieve broeikasgas en is werkzamer in veel kleinere hoeveelheden dan CO2

[Geef tekst op]


  • Hydrosfeer Bevolking Extreme luchtvervuiling in een provincie van China: Shanghai.
  • Techniek Psychosociale sfeer Maatschappelijke organisatie

  • Dovnload 28.25 Kb.