Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Blijde boodschap: zaligsprekingen Matteus 5, 1-10 Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: Zalig, gelukkig

Dovnload 60.82 Kb.

Blijde boodschap: zaligsprekingen Matteus 5, 1-10 Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: Zalig, gelukkigDatum10.10.2017
Grootte60.82 Kb.

Dovnload 60.82 Kb.

Blijde boodschap: zaligsprekingen Matteus 5, 1-10

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.

Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

Hij nam het woord en onderrichtte hen:
Zalig, gelukkig.
De zaligsprekingen, wat een pure woorden!

Je proeft de zuiverheid.

In deze woorden hangt een diepe kracht.

Jezus keek vanaf de heuvel

over de glooiing met bloemen naar het water,

naar het meer, naar de levenszee.

Het is de mooiste plek van het heilig land.

In die menigte mensen werd het heel stil.


Toen zei Jezus: ‘zalig’.

In de lente noemen wij de zon op je gezicht ‘zalig’.

Na een moeilijke dag op het werk

kan het zalig zijn thuis te komen,

in je zetel te mogen vallen

en samen met je partner een glas wijn te drinken

om het taaie leven door te slikken.
Toen Jezus zalig zei was dit nog geen kerktaal.

Het betekende:

wat fijn, gefeliciteerd, gelukkig,

je bent goed op weg.


Wie feliciteert Jezus?

Welke mensen vindt Hij fijn?

Wie is goed op weg?
(Jos De Muynck)

1.

Gelukkig wie nederig van hart zijn,


want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Het zijn vrije mensen die heel veel van het leven hebben geleerd.
Ze draaien niet rond hun eigen as,

Ze dragen hun hart op de juiste plaats.


Zij weten dat zij hun geluk niet zelf maken,

maar van God verwachten.

Zij leven bewust bij de gratie Gods.
Zalig die mensen die weten

dat de ware rijkdom van het leven

niet zit in alles wat we hier op aarde

met veel wroeten kunnen bijeenscharrelen.

Zij beseffen dat de ware rijkdom van het leven te vinden is

in het zich toevertrouwen en overgeven aan een God

die zichzelf noemt: Ik zal er zijn voor u.

Deze mensen zijn schat-hemel-rijk.


(Jos De Muynck)

2.

Gelukkig de treurenden,


want zij zullen getroost worden.

Mevrouw, mama en papa gaan apart wonen en dat wil ik niet…

Directeur, mijn poes is dood

Mijnheer, papa zei gisteren dat opa waar ik zo graag mee speel,

niet meer beter kan worden.


Dikke tranen rollen over de wangen van het kind dat voor je staat.

Het verdriet raakt je, je zoekt naar woorden om te troosten en vindt ze niet…

Je laat het kind even snikken,

je laat voelen dat je luistert, ècht luistert…

je deur staat open, altijd,

kinderen weten dat ze mogen komen met hun verdriet,

kinderen weten dat kindertranen voor jou niet kinderachtig zijn,

ze voelen je onmacht om hun verdriet te genezen,

maar ze voelen vooral jouw meeleven, jouw meevoelen, jouw aandacht en warme zorg,

ze zien de knipoog wanneer hun blik de jouwe kruist,…

en even is er een twinkeling in hun ogen…

Doorheen jou wist God de tranen van deze kinderogen…


Je vindt dat je sterk moet staan… privé is privé,

de pijn van thuis probeer je achter te laten,

je wil er staan voor de kinderen, voor je team….

Tot er een woord valt, je kan niet meer, je toont je machteloosheid en je verdriet…

Het korps toont warme aandacht en genegenheid,

je hoeft niet sterker te staan dan je dragen kunt,…

Zalig zij die zich voor hun verdriet niet schamen, zij kunnen getroost worden…
(Nadine Witdouck)

3.

Gelukkig de zachtmoedigen,


want zij zullen het land bezitten.

Zacht

zachtmoedig

Moedig… maar zacht.

Herkenbaar !

Elke dag opnieuw.

Mijn zorg, onze zorg.

Steeds op zoek

naar het positieve

‘Goed zo,’ ‘bedankt’ …

Zo creëren we een hemel

een hemel op aarde

een groot en onmisbaar bezit !


(Lise-Anne Debruyne)

4.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,


want zij zullen verzadigd worden.

Gerechtig is…
de leerkracht die begrip heeft voor de moeilijke situatie

van het kansarme kind in zijn klas,


de collega die vrijwillig de klas en de toezichten overneemt

van de leerkracht die persoonlijke problemen heeft,


het kind dat zich ontfermt over het klasgenootje

dat vaak aan de kant gezet wordt,


de klastitularis die het kind met gedragsproblemen

met heel veel liefde benadert,


de poetsvrouw die meeleeft met haar ernstig zieke collega,

haar af en toe eens een bezoekje brengt,


het schoolteam dat tijdens overlegmomenten

elk kind tot zijn recht kan laten komen

en schroomvol en met respect spreekt over de kinderen en hun ouders.
(Kathleen D’Haene)

5.

Gelukkig de barmhartigen,


want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Barmhartigheid

is

mede-lijden,mede-voelen,

mede-leven,

met de mede-mens

die bij ons aanklopt

elke dag opnieuw.
De leerkracht, een alleenstaande moeder met een ziekelijk kind,

die weer eens te laat komt.

De poetsvrouw, nog drie jaar van haar pensioen,

die het eigenlijk met haar pijnlijke rug niet meer aankan.

De leerling die zo lastig ‘is’,

maar waarvan je weet dat hij het zonder pilletje ’s morgens heel lastig ‘heeft’.

De werkloze vader, aan wie je straks zal voorstellen

de schoolrekening in schijfjes te betalen.

De loodgieter, die je terug niet zal zien vandaag,

hij is opgeroepen door de bouwfirma waar hij een onderhoudscontract mee heeft.


Barmhartigheid is luisteren naar de stem die zegt:

‘Ik had het moeilijk, en jij hebt mij begrepen.’


(Claude Moerman)

6.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,


want zij zullen God zien.

Ik vind ook altijd wel een reden om God niet te vinden of te zien.

Mijn leven zit zo vol van, dat ik verblind en verdoofd ben voor de tekens

die wijzen naar Hij, die me wil raken.

Stilvallen maakt zoveel onrust in mij vrij dat ik maar liever blijf hollen.


Ik word er stil van

als ik een kleuter met oogjes dichtgeknepen en handjes gevouwen

samen met de juf zie bidden.

Zo vrij en ontvankelijk voor God, voor zijn liefde, voor zijn geloof.


In de stilte van de abdij en het nachtelijke bidden,

heb ik even mogen proeven van het loslaten van wat me belet om God te zien.

Zo’n abdijmomenten inbouwen in mijn leven

blijkt een hele kunst en vragen een dagdagelijks engagement.


(Karl Vanhuyse)

7.

Gelukkig de vredestichters,


want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig ben je directeur
nu je voor de zoveelste keer kalm blijft
voor die mama die altijd over de leerkrachten komt klagen,
die van een mug een kleine kudde olifanten maakt.

Door te luisteren en haar niet af te schepen


kan ze weer in haar helse gezin verder.

Haar kinderen zullen de directeur herinneren als vredevol luisterend.


Gelukkig ben je directeur
als je in je team die jonge enthousiaste leerkracht
in vrede kan laten samenwerken
met de oudere leerkracht die minder soepel met de vernieuwingen weg kan.

De kinderen zullen hun leven lang de school herinneren.


Gelukkig ben je directeur
als je ondanks alle drukte van telefoons,

briefwisseling, mails,

vragende ouders,
opdringerige vertegenwoordigers,

vergaderingen van de scholengemeenschap,

naar bevestiging zoekende leerkrachten,

technische problemen,

toch het hoofd kalm weet te houden

en even rustig tussen de kleuters kan zitten

om met hen te genieten

van dat zelfgebakken stukje cake.

De kinderen zullen dat levenslang herinneren.

Gelukkig ben je directeur


als je na een moeilijke dag
vredevol kan afsluiten door een terugblik,
een goed gesprek met je zorgcoördinator, begeleider of schoolbestuur.

Gelukkig ben je als je ’s avonds terug kan kijken


en elke kleine mens die je mocht ontmoeten gelukkig mag zien.
(Georges De Smet)

8. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordenwant voor hen is het koninkrijk van de hemel
het koninkrijk van de hemel
dat is niet zozeer het hier-na-maals

met gouden lepeltjes en rijstpap

je weet wel…
dat is veeleer het hier-nu-maals

een samenleving; hier én nu

waarin mensen -jij en ik-

met elkaar omgaan

zoals God zelf het

-hier en nu- zou doen…


…’hemel op aarde’ bewerken dus

als voorwaarde om ooit te zijn

‘aarde in de hemel’
als je dat aanvoelt:

ben je ‘de koning te rijk’


hét codewoord is:

GERECHTIGHEID:

bewerken dat recht wordt gedaan

aan ieder mens

-de kleinsten het eerst én het meest-
voorwaar

geen gemakkelijke opdracht!

we horen immers het Jezuswoord:

‘er zelfs voor vervolgd worden’


toch

opstandig doorgaan

de Opgestane achterna
zo zijn we onderweg

naar wat we steeds méér aan het worden zijn:

‘parels in Gods ogen

- koninklijke mensen’


hier en nu: vandaag

morgen: daar en dan


GELUKKIG
(Rik Depré)


Zaligsprekingen

  • Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  • Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
  • Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
  • Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  • Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  • Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
  • Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  • Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden want voor hen is het koninkrijk van de hemel

  • Dovnload 60.82 Kb.